Transmutation News – December 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2017

När vi betraktar några av de svårigheter vi står inför idag i världen, är bristen på vård som så många barn lider av ett stort tema. Och naturligtvis härstammar denna brist från det faktum att deras föräldrar inte heller togs väl hand om av sina föräldrar, och så ges det osunda beteendet vidare.

Lösningen skulle vara att lära sig att vårda sig själv. Flera av oss söker källor och människor i omvärlden för understöd. Många saknar upplevelsen av att vara ovillkorligt älskad och omhändertagen som en lysande liten ljusvarelse, som förtjänar att ta emot och ge den kärlek som är vår bestämning. Och vissa människor sluter sig, för att de inte vet hur de ska förhålla sig till andra, eftersom de inte har någon bra relation till sig själva.

Jag känner att det är så viktigt att upptäcka sätt att vårda sig själv, när vi ska anpassa oss till de förändringar som påverkar oss alla.

Under den tid när vi firar solståndet talar vissa religiösa och spirituella traditioner om det heliga eller magiska barnets födelse.

Vore det möjligt att använda shamanismens principer för att uppleva dig själv som det magiska barnet? Ge dig tid att tänka över det nu vid solståndet.

Undersök sätt att ta hand om dig själv. Om du vill hjälpa dig själv, allt liv och Jorden kommer denna praktik att förändra världen. För om du använder principen av enhetsmedvetande och lär dig att älska dig själv, kommer alla att bli upplyfta av den energi som du bidrar med till livsnätet. Och utan att medvetet veta om det, har du hjälpt till att förändra världen på ett positivt sätt genom att bidra med den mycket nödvändiga energin av egenkärlek.

Fullmånen är den 2 december. Tänk över det unika energetiska intryck som du bidrar med till livsväven. Res inom dig och upplev din inre utstrålning, stjärnljus, solljus som flödar inom och sedan alltigenom Jorden. Vårt ljus breder ut sig djupt ner i Jorden och till alla ställen på planeten. Och vårt ljus och kärlek vibrerar alltigenom livsväven och bär med sig helande, när vi väver en ny verklighetsbild till liv.

Vi förpliktigar oss till vår cirkel och till allt liv att vi kommer att fortsätta att väva ett ljusnät hur resultatet än blir. För det handlar inte om att ”vinna” inom shamanismens praktik. Det handlar om att lära sig att sätta frön genom ditt spirituella arbete och att vårda groddarna tills de växer till vackra strålande plantor som skapar förändring i rätt ögonblick, vilket kanske inte är då när vårt ego önskar det.

Instruktioner till fullmånsceremonin finns att läsa under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Den 21 december kommer vi tillsammans för att fira solståndet. Beroende av var du lever, går du nu in i vintern eller sommaren. Och naturen är en så perfekt lärare för att flyta med förändringen. För allt i naturen är ju i ständig rörelse. Stormar, årstider, måncykler, och tillväxt påverkar dagligen vårt liv. Och så snart vi förenar oss med naturens flöde, förenar vi oss med vårt eget inre flöde och går med eleganta rörelser i takt med livsströmmen.

Nu vid solståndet vore det bra att spendera tid i naturen och se om du kan väcka ditt eget inre flöde. Att tillbringa tid i naturen är så helande för dig och för allt liv, när du ger näring till livsväven med dina drömmar, kärlek och ljus.

Utför ditt förberedande arbete. Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, har jag skrivit förslag med förberedelser till ceremoniarbete. Dessa instruktioner finns under sektionen ”The Transmutation News”.

Du kan trumma, rassla, sjunga och dansa. Men försök mest av allt att vara närvarande och medveten om gåvan naturen ger oss varje minut av vårt vakna liv.

Känn solen i ditt ansikte. Även om solen inte skiner kan du föreställa dig hur solens värme lyser upp ditt ansikte. Visa tacksamhet till den levande varelse som vi kallar Solen. Böj dig ner och känn på markens yta där du står. Stå för en stund på jorden och vicka fram och tillbaka eller rör dig så att du känner ditt inre flöde förena sig med jorden där du bor. Ge tack till allt Jorden tillhandahåller dig med fysiskt, emotionellt och spirituellt. Välsigna vinden när den smeker dig. Tacka Luften för att den ger dig liv och är en ständig kompanjon vid varje in- och utandning. Om du har möjlighet att vistas vid vatten, så gör det. Om inte kan du arbeta med vatten i ditt hem. Utstråla ditt inre ljus till vilket vatten som helst, som du kan vara med. Du kan stråla ljus och fokusera på en skål med vatten och sedan hälla det i ett lokalt vattendrag eller på jorden. Jorden är en vattenplanet, och även du är en vattenvarelse. Vatten strömmar alltid utan möda in och ut i flödets rörelse och återvänder till Källan – det stora havet. Du skulle inte vara levande utan vatten. Var snäll och ge vattnet ett hjärtlig tack.

Uppmärksamma hur din kropp förenar sig med årstidens förändring när du gör det. Förändringen påverkar vår inre och yttre värld.

Den enda berättelsen som jag har kvar, som ni har förmedlat till mig, är en som talar om hur berörda ni är av att praktisera det som jag delar med mig om i Transmutationsnyheterna. Tack till er alla för era vänliga ord. För 2018 tänkte jag bjuda in er till att låta mig veta vilka teman ni vill att jag ska ta upp. Jag vill bara skriva om teman som har att göra med undervisningen som jag ger i Transmutationsnyheterna. Och jag kommer inte att ha plats att ta itu med alla teman, men kommer att välja ut de som jag tycker är mest kraftfulla för att hjälpa och tala till vår globala gemenskap. Du kan maila till stories@sandraingerman.com och jag kommer att ställa samman en lista med teman som jag kan bearbeta under året.

Vid årets slut känner jag mig rörd och vill hedra Sylvia Edwards och översättarna, som är generösa med sin tid för att förmedla Transmutationsnyheterna till icke-engelsktalande läsare. Alla dess översättare har sina egna liv och arbeten att navigera. Så det är en märkesvärd akt att finna tid att översätta kolumnen varje månad för att utvidga vår internationella cirkel.

Var snälla och tacka Sylvia Edwards tillsammans med mig för allt arbete med att hjälpa mig att få Transmutationsnyheterna färdiga varje månad, skicka dem till översättarna, och sen till er alla. Tack, Sylvia för allt arbete du ger för varje månads kolumn och att du hjälper till att dela kolumnen med vår gemenskap. Vi önskar dig stor glädje och det bästa för det kommande året.

Och låt oss tillsammans skicka rikliga lyckönskningar till våra översättare:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon – italienska
Jorjette Cristescu – rumänska
Ines Fermoso – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – holländska
Astrid Johnen och Barbara Gramlich – tyska
Miriam Kissova – slovakiska
Carole Laplante och Bea Salgado – franska
Petr Némcansky – tjeckiska
Irina Osechinsky och Anton Uvarov – ryska
Tea Thum – finska
Simin Uysal – turkiska

Och slutligen låt oss tillsammans sända lyckönskningar till varandra när vi välkomnar solståndet!

Jag bjuder in er att tillsammans med mig och David Nicoi från Shift Network på fredag den 1 december för den nästa Global Shift Meditationen med en shamanisk resa för att erinra oss om vår förbindelse med livsväven.

Jag har utformat en vacker guidad resa för vår gemenskap och är entusiastisk att få dela den med er.

Den djupare sanningen är att trots all separation och konflikt i vår värld, är vi alla sammanlänkade och del av livsnätet. Vi kan aldrig bli verkligt skilda åt från den kreativa källa som gav upphov till själva livet och till var och en av oss. Även om vi alla är unika i vårt energetiska uttryck, är detta uttryck i sig självt en del av en levande, andande organsim. Vår resa är på många sätt en resa hem, för att återföra en medvetenhet om vår förbindelse med livets djupare intelligens, som alltid har upprätthållit oss – och att från den djupa källan uppfylla våra liv med mening och syfte.

Delta med oss i den viktiga diskussionen om vikten av att praktisera tillsammans för att minnas vår enhet med livsväven, speciellt i denna tid av splittring och oenighet. Jag kommer även att leda oss på en shamanisk resa för att kunna släppa det vi inte längre behöver och för att skapa plats för en ny fräsch vision för oss själva och vår värld.

Anmäl er här: http://theshiftnetwork.com/meditation/GlobalShift

Om du vill ta del av Sandras andra kungörelser kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2017

I de senaste utgåvorna av Transmutationsnyheterna har jag meddelat att folk skriver till mig om hur de känner sig förtvivlade och har det svårt att upprätthålla sitt spirituella arbete. Men nu förändras kommunikationen som kommer till mig på sätt och vis som jag hade hoppats på och förväntat mig.

Med allt som händer i vår inre och yttre värld, går vi sannerligen igenom ett döende. Och som Elisabeth Kübler-Ross så briljant utpekade, så finns det olika faser för hur människor förbereder sig inför döden och även när människor genomlever sorg. Naturligtvis menade hon människor som fått en diagnos som leder till döden. Men dessa faser gäller även för döendet av vårt nuvarande ego-medvetande. Faserna hon beskrev förekommer inte i en speciell ordning, och hon medgav även att inte alla upplever dessa stadier.

Men jag tycker att de är bemärkningsvärda eftersom jag har arbetat med så många människor, som varit döende och upplevt djup sorg.

Först kommer vägrandet. Och sedan kommer vreden över att livet förändras på ett ruggigt sätt när vi ser på det med våra mänskliga ögon. När stora shamaner blickar ut ur sina ögon, ser de bortom den materiella världen som vi lever i och in i andra verklighets-dimensioner där hopp och helande alltid är närvarande. Efter dessa tillstånd av ilska kan människor gå in i faser där de förhandlar med gudomliga krafter om ett mirakulöst helande.

Vid en viss tidpunkt kan ilskan över död och förändring transformeras till acceptans. Vissa upplever denna acceptans som att ge upp. Men det stämmer inte. För även med ett accepterande har vi verktyg för att vara starka tillsammans och fortsätta vårt arbete och inte ge upp våra drömmar. Men samtidigt när vi accepterar döendet, lär vi också att anpassa oss till de nödvändiga förändringar som följer, så att vi kan komma tillbaka till ett balanserat tillstånd.

Och vad som börjar kommuniceras till mig, är att när ”egots död” upplevs och livet skulpteras bort, blir resorna, ceremonierna och helandearbetet djupare. Den nuvarande krisen som vi är i, öppnar faktiskt upp slöjorna mellan världarna, så att större insikter och guidning tilldelas oss. Och vägen mellan den vanliga och den icke-ordinära verkligheten blir kortare och vi lär oss att förändra vår sikt och ser in i dimensioner bortom denna, som shamaner har gjort i årtusenden. Och när vi ser in i dessa andra verklighetsdimensioner, kan vi verkligen komma i kontakt med högre energier, som understödjer oss i att göra de förändringar som är så nödvändiga för pånyttfödelse och upplysning. Dessa faser följer med varje erfarenhet av död och sönderslitning.

November är den månad när Thanksgiving firas i USA. Varje år skriver jag samma meddelande. I shamaniska kulturer var varje dag en tacksägelsedag. Solen hälsades och välkomnades varje dag. Varje medlem i gemenskapen hälsade solen med tacksamhet för livet och för kraften den ger så att allt liv kan frodas. Dagligen visades tacksamhet för växter och träd, som hjälper att hela och ge näring till gemenskapen och för djurens rikedom, som offrade sig så att andra kunde äta och överleva. Genom kraften av sådan tacksamhet, vördnad och respekt, skapades ett flöde och en balans mellan människor och elementen, jord, vatten, luft och solen.

Och människor fokuserade dagligen på sina högsta drömmar och visioner i stället för att ge näring till det som inte fungerade i den yttre världen. Det visades tacksamhet för välståndet och de gudomliga krafternas skatter, som lever inom oss alla.

Om varje dag vore en tacksägelsedag skulle vi kunna skapa kraftfulla drömmar, och vi skulle kunna införa denna enkla och högst magiska spirituella praktik i vårt dagliga liv. För vad som än händer i livet, måste vi vara tacksamma för själva livet.

Fullmånen är den 4 november. Vid fullmåne är det alltid kraftfullt att förena våra kollektiva energier tillsammans och utstråla ljus och dela ovillkorlig kärlek med allt i livet, när vi fortsätter att väva en vacker ljusväv inom och runtom Jorden. Och glöm inte att göra förberedelsearbetet, så att du fullt ut kan stiga in i ditt gudomliga ljus och ansluta dig till vår globala gemenskap när vi skiner och fokuserar på alla jordens platser, som kan behöva spirituellt helande i denna tid av sönderslitning och pånyttfödelse.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna får du instruktioner till fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser och månadens inspirationsberättelse, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – October 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2017

Vi fortsätter att hålla allt liv, som har påverkats av stormar, eldsvådor och jordbävningar, i våra hjärtan. Och vi fortsätter att se allt i dess gudomliga styrka och med de verktyg som behövs för att klara förändringarna. Och till allt liv som dog i dessa katastrofala händelser tackar vi för att de hedrade Jorden med sin närvaro och önskar en lätt och behaglig resa hem.

Kom ihåg att det är viktigt i vårt arbete, att vi inte försöker påverka vädret och förena oss med den del av mänskligheten, som tror att de kan kontrollera Moder Jord. Vi behöver i stället utföra vårt spirituella arbete och leva ett liv i heder och respekt för allt liv. Och med ömsesidighetens princip kommer Jorden att reagera in natura.

I september under en session av min telekonferenskurs för Shift Network, undervisade jag om hur vi kan smälta samman med en hjälp- ande för att betrakta världen utifrån dess perspektiv i stället för utifrån egot. I en demonstration för hur vi kan sammansmälta med en hjälp-ande, gjorde jag det med min lärarinna, gudinnan Isis. Jag hade bett Isis att tala till gruppen om lidandet. För det verkar som att så många vänner och studenter har förlorat hoppet, känner sig fastlåsta i att behöva se så mycket lidande och människors dåliga uppförande gentemot varandra och allt liv. Praktiserande av olika spirituella riktningar förlorar hopp och fokus.

Jag tyckte att Isis budskap var kraftfullt, och jag vill dela med mig av det till er alla för det kan hända att det tilltalar och berör er.

Jag delar bara med mig kärnan i hennes budskap:

”Det finns en stor mängd planeter och dimensioner, där andar inkarnerar för att lära och utvecklas.

Här på jorden föddes ni för att uppleva kärlek, ljus och glädje. Men först var uppgiften att erfara lidande för att sedan nå bortom den dimensionen som inom er (inte utanför er) ger känslan av kärlek och glädje. Glädje är faktiskt inte den riktiga vibrationen för i realiteten är det salighet som er ande känner.

I er värld, uppmuntrar lärare, inklusive era egna, att öppna era hjärtan för kärlekens ande.

Men denna undervisning är inte på den nivå av hjärtat, som du blir ombedd att kontakta.

För fokus har lagts på ert fysiska hjärta, som är del av ert ego. Och så många av er upplever och ser lidande, som på evolutionär nivå utökar er känsla för medkännande. Det tar er så djupt in i det mänskliga. Men ni är fortfarande fångade i energin, vibrationen och frekvensen av lidandet och det är den energin som ni när världen med. Och när man bär med sig lidandets energi blir många sjuka.

Ni blir nu verkligen och metaforiskt ”uppbrutna” till det djupaste stället inom er, där all visdom ligger och väntar på att få läras ut, när ni tar er djupare in i er mänsklighet.

Bakom det fysiska hjärtat ligger ert spirituella hjärta. Ni behöver inte resa så speciellt djupt för att komma i beröring med det. Flera gurus, mystiker och spirituella lärare talar om det.

Och detta spirituella hjärta – ett med Källan och glädjen, saligheten och ovillkorlig kärlek för allt liv och skapelse – känner inget lidande. Det känner till saligheten, det känner till ovillkorlig kärlek, men har ingen erfarenhet av lidandet på denna Jord.

I Drömmarnas Land ser jag miljoner ego, som drömmer illusionen ni ser och hur den bli skapad om och om igen.

Välj bort detta Drömmarnas Land till det där utvecklade spirituella varelser drömmer glädje och kärlek in i världen.

Ni är fångade och fasthållna i ert ego. Skrid över till den dimensionella realitet som finns bortom egot till ert spirituella hjärta, som bara upplever evig glädje, salighet, ovillkorlig kärlek och Källans ljus.

Ni är i en ny tid och en ny utveckling på Jorden. Gör dig av med din nuvarande roll i livets spel. Stig in i en uppvaknad spirituell varelses liv. Om ni fortsätter att försöka höja er vibration och frekvens, då måste ni arbeta utifrån en högre vibration och frekvens.

Jag håller er i mina armar och meddelar att ni har mer val än vad ni vet om. Ni kan växla till ett högre medvetande. ”

Lyssna denna månad på shamanisk eller meditativ musik eller tillbringa tid i naturen. Föreställ dig att du reser bakom ditt fysiska hjärta till ditt spirituella hjärta. Det är därifrån som gudomlig kärlek ljus, och salighet utstrålar. Lasta av dina bördor till ditt spirituella hjärta och upplev hur snabbt de förändras och transformeras till ljus.

Utför ditt transfigurationsarbete och utstråla ljus från ditt spirituella hjärta. Var närvarande i kärlek när ditt hjärta utstrålar ren och opersonlig ovillkorlig kärlek.

I tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag meddelat om att resa till Drömmarnas Land som jag skrev om i min bok Walking in Light.: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Du kan göra en resa eller meditera med avsikten att bli tagen till Drömmarnas Land, där en upphöjd spirituell gemenskap av människor från hela världen fokuserar sina dagdrömmar enbart på att uppleva de mest positiva, vackra och imposant inspirerande drömmar för planeten. Inta din plats i denna krets av drömmare, och gör ditt arbete.

Fullmånen var den 5 oktober. Det var en bra tid att ”skörda” de plantor vi hade satt med våra frön av ord, tankar, dagdrömmar och att upprätthålla vår praktik att utstråla ljus till världen.

Denna månads berättelse;

Anne skrev:

”Sandra,

Angående din ståndpunkt om att bara vara i kärleksfull närvaro, den sprids.

Jag har förvisat splittrande energier som andra upplever för att de behöver rensa upp i sitt eget system.

Jag ger det ingen uppmärksamhet och reagerar i stället så upplyft och vänligt jag kan gentemot andra i alla situationer.

Familj, försäljare och vem jag stöter på. Lösningen är att vara lycklig och avslappnad och bara lyssna.

Du behöver inte göra kommentarer, eller lösa något eller involvera dig. Jag har sett hur tuffa situationer genast har förändrats genom denna praktik.

Jag har familjemedlemmar som går igenom tuffa saker. Jag berömmer deras styrka, lyssnar på dem och fortsätter att vara generellt lycklig och lätt att tas med och det lyser upp allting för dem.

Och jag drar detta vidare med en daglig avsikt och säger ”För allt jag bemöter och allt jag gör finns det ett högre skäl för alla, i alla riktningar av tid och rum och i alla dimensioner. ”

Fortsätt med ditt goda arbete. Allt kommer att bli bra. Detta är bara en svår period i tiden. Vi kommer att klara oss igenom det.

Hej då,

Anne”

Tack Anne att du delade med dig av detta inspirerande budskap.


Kungörelser:

För att beställa mina böcker Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life, Speaking with Nature. Awakening to the Deep Wisdom of the Earth (co-skriven med Lynn Roberts), min CD ”Shamanic visioning Music: Taiko Drum Journeys”, ”The Spirit of Healing” eller några andra av mina böcker och CD-program, Transmutations Appen (nu tillgänglig för både Apple och Android) kan ni gå till: https://www.sandraingerman.com/bookscds.html

Jag vill meddela alla som har väntat på att jag ska släppa mer information om Teacher Träningen som jag har fått starka råd att börja planera. Alltså ska jag börja kontakta centra för seminarier. Jag hoppas kunna sätta upp träningen till slutet av 2018. Jag kommer att ge mer information så snart jag vet mera.

Att ta ett sabbatsår manifesterades aldrig. Jag undervisade en 7-veckors och en 12-veckors kurs hos Shift Network. Jag presenterade Year of Ceremony hos Sounds True. Jag presenterade på olika möten och har blivit intervjuad för radioprogramm och webcast-intervjuer. Jag har skrivit en underbar och kraftfull ny bok om att utföra ceremonier, som kommer att publiceras av Sounds True nästa år. En bok som jag co-skrev med Katherine Wood för ungdomar har till slut hittat ett hem hos Moon Books och kommer förhoppningsvis att ges ut nästa år. Och det fortsätter att vara mitt nöje att upprätthålla Transmutationsnyheterna varje månad.

Det låter inte som ett verkligt sabbatsår, eller hur? Mitt skäl till att vilja ha ett sabbatsår var för att ha tid att känna efter om det skulle gå att integrera nya färska förändringar i arbetet jag undervisar. Och jag har faktiskt inte haft den kvalitetstid som skulle behövas för att verkligen tänka över detta ämne, eftersom jag alltid förberedde för de kommande presentationerna.

Jag inser att det inte ligger mig att ta ledigt från att undervisa och skriva ett helt år. Men jag känner att jag behöver tid och rum för att fortsätta visionsprocessen. Så jag kommer inte att säga att jag ska försöka ta ett sabbatsår igen nästa år. Men jag planerar fortfarande att undervisa mindre.

Jag har redan planerat en Medicine for the Earth och Spiritual Light-träning. Jag kommer att fortsätta att presentera på möten och delta i intervjuer. Och jag kommer att fortsätta att skriva. Men vi får se vilka andra kurser jag blir guidad att ge 2018.

Naturligtvis har jag online-kurser som du kan skriva in dig för och se och lyssna till upptagningen. Du kan se vad som är tillgängligt på hemsidan under ”Trainings & Announcements”. Och jag har tränat briljanta shamaniska lärare som för med sig nytt, friskt och kraftfullt material i sin undervisning. Du kan se listan av lärare och kurser på www.shamanicteachers.com

Jag vill fortsätta mitt arbete, men mera begränsat. Jag har undervisat sedan 1982 och började ganska ung. Så jag vill helt enkelt vara säker på att ta mig tid för att få vägledning till ny utveckling av min undervisning, så att den inte blir slentrianmässig. Jag känner lärare som undervisar samma material hela livet. Och det är deras sätt att göra det. Men jag vill fortsätta att utveckla min egen spirituella praktik och det som jag lär ut i världen.

De av er som har studerat med mig vet att jag älskar ”fairy bells”. Jag har hittat ett underbart par i Europa som gör klockskallror. Jag beställde skallran som de gav namnet ”Songs from the Spirits” och jag älskar den! De gör underbara trummor och skallror också. Detta är vad de har att säga om sina Northern Light Rattles:

Northern Light Bell Rattles/Aurora Rattles.
… forna shamaner menade att detta ljud är som en helig sång som kommer från norrskenet – som ett ljud av gudomliga klockor.
De har varit ett mycket omhuldat helandeverktyg som användes av medicin-kvinnor i Norden.
Pris och lov till er, Susanne och Erik, www.shamandrums.com

Jag vill göra er bekant med Phoenix Rising Star, författare, transformerande livscoach och förändringsexpert. När vi talades vid, berättade Phoenix hur hon hade fått sitt namn. Hon har ändrat och återskapat sig själv så många gånger i sitt liv, att det blev mer normalt att förändra än att bli fast. Även när hon var rädd för att gå framåt och osäker om sin framtid, fortsatte hon, och har lärt att leva det liv hon älskar. Och hon har hjälpt företagare över hela världen att också göra det.

Livet är för kort för att vara uselt. Livet kan ge så mycket mer än att bara låta tiden gå utan glädje. Det är dags att leva det liv du älskar.

Registrera er nu för att få tillgång till dessa FREE Interview Series och höra min intervju som del av The Energy Miracles II: How to Re-Create Yourself an Live the Life You Love!

De fria online-intervjuerna är bara tillgängliga 23 oktober till 3 november. Jag bjuder in er som mina speciella gäster för att ni är medlemmar i min gemenskap! Klicka på linken nedan för att lätt och gratis få tillgänglighet för strategier, tipps och tekniker att återskapa dig själv, så att du kan börja nu. Gratis gåvor till alla som skriver in sig för intervjun!

http://www.themiracletelesummit.com/o/sandra/

Vi har alla vuxit upp med uppfattningen att det finns en enda värld och många olika sätt att se på den. Men vad är om det bara finns ett medvetande som manifesteras genom många olika perspektiv eller facetter? Hur skulle din kommunikation förändras om du visste att alla delade samma medvetandeursprung? The Art of Connection by Michael Gelb är en inbjudan till att undersöka denna fråga på ett praktiskt sätt genom dina relationer vid arbetet och hemma.

http://michaelgelb.com/resources/#featured-book-titles

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – September 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2017

Jag har uppmuntrat er alla att rikta in er på de nya högre vibrationer och frekvenser, som kommer att förändra er till att leva i en mera ”angenäm och utvecklad dimension” än vad vi nu upplever i de dystra kollektiva medvetenhetstillstånden. Men samtidigt fordrar denna förändring konsekvenser.

Som flera av oss har jag arbetat med att navigera nya vibrationer och frekvensen genom min kropp och har haft olika utmaningar med detta. Jag gjorde en shamanisk resa med avsikten att be om råd för detta problem. Jag mötte en fantastisk hjälp-ande, som meddelade mig att när en planta, träd, eller annan varelse muterar, finns det ingen möjlighet att backa. Mutation blir det nya normala.

Den medkännande anden meddelade att det är viktigt för vår kropp att vara i ett koherent tillstånd. För just nu är flera av oss liknande en myrstack som har blivit förstörd. När myror agerar som vanligt marscherar de i komplett ordning och kommunicerar med varandra. När något stör dem skingrar de sig och rör sig i kaotiska formationer och slutar att kommunicera.

Han meddelade mig att på denna punkt är det samma fenomen som sker i det kollektiva. Som ni vet refererar jag ofta om det kollektiva som en organism.

Den medkännande anden som jag träffade sade, att detta är vad som sker med cellerna i det kollektiva energifältet. Han sade, att de var störda och kommunicerar inte och är inte längre i kontakt. Och att välja att komma tillbaka till ett koherent tillstånd är en del av helandet och att röra sig emot ett nytt evolutionärt stadium.

Jag kände att informationen om att uppleva ”en ny norm” är vad som händer med så många människor jag känner som kämpar med att tona in sig på de nya energierna. Och att vara närvarande med kärlek och ljus, som jag har uppmuntrat er till, fordrar hårt arbete och att flitigt arbeta med kropp, själ och ande.

Jag känner också att myrstacken är en passande metafor för mycket av beteendet vi observerar i världen idag. För det känns som om det fattas en naturlig ordning och att energin har blivit kaotisk. Jag tror att det är därför människor reagerar mer aggressivt.

Jag tror att detta fenomen händer flera av oss eftersom vi på ego-nivå fortfarande fungerar ut ur gamla mönster. Samtidigt upplever vi en förändring i vår vibration och frekvens, när vi upprätthåller våra spirituella praktiker. Detta skapar naturligtvis ett kaotiskt tillstånd, tills vi upptäcker hur vi kan rikta in oss på alla nivåerna; kropp, själ och ande.

Hjälp-anden gav mig instruktioner att tillbringa tid i den tomma rymden, där mönster kan ställas om. Detta meddelande var intressant eftersom en briljant shamaniskt praktiserande jag känner hade fått igenom att hon kunde ställa om sina mönster genom att tillbringa tid i tomma rymden.

Han rekommenderade även att arbeta med ljud för att skapa en känsla av koherens i det kollektiva och tona in på de nya energierna.

Så snart vi kommer tillbaka till ett koherent tillstånd, förändras vår närvaro helt naturligt till det bättre.

Att resa och finna sätt att kommat tillbaka till ett koherent tillstånd på personlig och global nivå är vad som nu behövs.

Jag tror fortfarande att tillbringa mer tid i naturen är ett sätt att göra detta. Och att röra kroppen mer genom dans hjälper. Även att sjunga och spela instrument, som hjälper oss att rikta in vår vibration och som kommer att föra oss tillbaka till ett koherent tillstånd, är understödjande. Och naturligtvis att fördjupa transfigurationspraktiken ger fördelar till allt liv men även för din egen personliga inriktning och instämning till de nya energierna som kommer in till Jorden.

Vi firar höstdagjämningen den 22 september. När naturen ställer om sig, är det en mäktig tid för oss att ställa om våra gamla mönster. För oss på den nordliga hemisfären är det en perfekt tid att resa eller meditera för en ceremoni, som du kan utföra för att släppa gamla egoistiska mönster och bördor från ditt förflutna, som stoppar dig från att fullt ut stiga in i ett liv fyllt med harmoni och koherens. Jag föreslår att du gör något i din inre trädgård, som att ta bort gamla plantor som innehåller trosatser och sår, som inte längre är gynnsamt att bära omkring på.

För att välkomna våren i den södra hemisfären, kan du resa i din inre trädgård och förnya din mylla. Det är också en gynnsam tid för att ta bort de gamla plantorna med saboterande föreställningar, ilska och rädsla, som inte längre gynnar din eller planetens hälsa och välbefinnande. Ge dig tid att utforma din inre trädgård och sätt de plantor och frön som ger kärlek, ljus och en känsla av förnyelse i ditt liv.

Fullmånen är den 6 september. Låt oss göra ett klart beslut och förpliktiga oss att fördjupa vårt arbete och leva utifrån vårt inre ljus. Det är nu en bra tid att göra ett sådant beslut för dig själv, din gemenskap, och för allt liv och för Jorden. Låt ditt ljus flöda och väva ihop sig med vår gemenskaps ljus. Utstråla detta ljus inom och runtom Jorden och fördela ljus och kärlek till allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida för instruktioner till fullmånsceremonin.

I Transmutationsnyheterna i april skrev jag om det speciella med bläckfiskar. Jag beskrev de fantastiska möjligheter som bläckfiskar har på fysisk och intellektuell nivå. Min avsikt var att uppmuntra dig att undersöka de magnifika förmågor, som varelser har och som vi aldrig beaktar, när vi stämmer in oss på de fantastiska energetiska specialiteter, som allt liv bidrar med i livsnätet. Och jag vill uppmuntra att lära dig om gåvorna, som naturvarelser har och som du inte känner till. För vi lever på en planet med en rikedom av fascinerande naturvarelser.

För inte så länge sedan hade någon skickat en video på Facebook. Och den var så hjärtvärmande att se. En man hade hittat en bläckfisk, som hade strandat. Han lade den i en behållare och släppte tillbaka den i havet. Bläckfisken simmade ut i havet och tillbaka till mannen som hade räddat den och placerade en av sina tentakler på hans sko och kort därpå simmade den ut i havet igen. Att se denna bläckfisk visa sin tacksamhet gentemot mannen som hade räddat dess liv, var en bild jag aldrig kommer att glömma.

Jag vet att vi upplever utmaningar på planeten. Och jag vet att dessa förändringar påverkar oss på olika sätt. Men jag måste säga att naturvarelser är så värdefulla – från de mikroskopiska till de stora djuren som vi delar denna planet med. De är utomordentliga varelser, som försöker att överleva som alla livsformer. Och de förtjänar det bästa vi har att ge för att tjäna naturen i dessa tider av extrem förändring. Var snälla och fortsätt ert spirituella arbete. Det bidrar verkligen till skillnad.

I en session som jag undervisade i min Shift Network-telekonferenskurs nyligen utförde vi ett långdistansexperiment med transfiguration. Det är människor från runt om i världen som deltar i klassen och det gör att det är så spännande att utföra transfiguration tillsammans.

Sylvia Edwards var i ett hotellrum i Louisville, Colorado, med olika substanser för testning före och efter, och likaså frivilliga deltagare, som skulle dra in och absorbera ljuset, som spreds från alla i den globala gemenskapen, som hade samlats för att göra arbetet. Vi fick några fantastiska resultat. Du kan se dem på denna hemsida genom att klicka på ”GDV resultat” och sedan klicka på ”2017 Remote Transfiguration Experiment Report”. Du kommer att älska bilden av kulan. Och vi hade några fantastiska skildringar från de frivilliga som närvarade, om hur de kände sig före och efter arbetet.

Även om vi vet från våra experiment och vår transfigurationspraktik hur väl det fungerar, är det alltid förvånande och inspirerande att bevittna de verkliga resultaten av arbetet.

Bara ett fåtal skickade in berättelser att dela med om, vilket är OK. Jag öppnade just upp en invitation om att dela med om berättelser i vår gemenskap. Jag kommer att ge de få berättelser som jag fick vidare efterhand.

Här är en underbar berättelse som Diane delade med sig:

”Hallo Sandra,

Jag vill dela med mig om en upplevelse jag nyligen hade med min mamma. Min fars och brors aska hade strötts över stranden vid en vacker plats i Maine. Mamma besökte mig och vi gick till platsen i närheten där askan av både pappa och min bror hade lagts till vila. Det var övervägande en glittrande och klar dag. Och vågorna från havet kraschade mot den klippiga kusten.

Vi satt på en bänk och talade om våra älskade och hur perfekt plats det var att komma och besöka dem. Vi utryckte och kände mycket kärlek. Jag hade tagit några bilder med min mobiltelefon när vi betraktade det hela.

När vi kom hem, tittade vi på mina bilder och såg att där var en mycket synlig stav av ljus framför oss. Och där var en annan stav med ljus vänster om oss. Jag hade tagit dessa 2 fotos i följd från samma ställe bredvid min mamma. Solen var inte helt ovan. Dessa ljusstavar var inte synliga för oss, när vi var där. Som fotograf har jag tagit tusentals bilder utomhus och har aldrig sett ljusstavar som dessa innan. Vi visste att våra älskade bokstavligen lyste ner över oss.

Vad som blev klart för mig när jag läste dina transmutationsnyheter, var att kärleken som hade utbytts den dagen … fick mig att tänka att när vi sänder ut kärlek ur våra hjärtan, våra tankar och med våra handlingar, kommer kärleken tillbaka.”

Fotona som Diane skickade var vackra och jag vill tacka henne för att hon delade med sig om sin inspirerande upplevelse till oss.

 

september 2017 340x192 1
september 2017 340x192 2

Jag ansluter mig till vår krets och önskar er alla en vacker dagjämning!

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska orignalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – August 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter augusti 2017

Nyligen kom jag förbi en kyrka när jag körde hem efter mina ärenden. Där hänger de alltid upp ett meddelande utanför kyrkan, och en del av dem är ganska inspirerande.

Jag tyckte att budskapet som de nu hade hängt upp var mycket kraftfullt för de tider vi nu lever i. Det löd: ”Säg inte att du älskar mig. Visa mig det.”

Vi alla är oroade över vad som händer i vår yttre värld. Och jag med. Som jag meddelade förra månaden får jag en mängd emails och Facebook-meddelanden från människor som är arga över vad som händer med vår miljö och med naturen och de vet inte hur de ska handskas med dessa känslor och upprätthålla sitt spirituella arbete.

Förra månaden gjorde jag några förslag för arbete med neuroplasticitetens principer och även för ceremonier. Du kan kika på förra månadens Transmutationsnyheter för att underbygga vad jag meddelar denna månad. Du kan klicka på denna länk för att läsa förra månadens kolumn:

https://www.sandraingerman.com/tnjuly2017.html

Jag påminner om och om igen att vi alla behöver uttrycka våra känslor, och sedan förändra och transformera dem och sprida kärlek och ljus till planeten och allt liv. Det behövs att vi upprätthåller vår transfigurationspraktik för den skapar sanna mirakulösa helanden bortom allt vi kan föreställa oss på rationell nivå. Jag fortsätter att häpnas över de fallstudier som människor sänder till mig som beskriver hur utstrålandet av ljus, när man fokuserar på andra och även på utmaningar i lokala gemenskaper, helar.

Mitt stora bekymmer gäller vad som händer i det kollektiva. För som ni vet finns det så mycket hat, ilska och förtvivlan, som sänds ut i det kollektiva. Och jag kan förstå det bättre från människor som inte har någon spirituell praktik och är förlorade i den materiella världens trans.

Men eftersom jag är så närvarande på email och i sociala media är jag chockad över hur mycket ilska som sänds ut i det kollektiva av människor som har starka spirituella praktiker. Och jag ser fler meddelanden än jag orkar läsa, som visar att flera i den shamaniska gemenskapen har blivit oense. Vilket resulterar i att energifältet fylls med ännu mera ilska.

För om du har en spirituell praktik, måste du vara vaksam nog att känna till konsekvensera av oenighet i motsats till att stå starka tillsammans.

Nyligen hade jag en kraftfull dröm. Och budskapet i drömmen var, ”Vad vore om du släppte alla principer som du lär ut och reglerna du har om livet och bara är i kärleksfull närvaro alltigenom dagen?” Budskapet i min dröm är att en förändring i vårt uppträdande är nödvändig. Vi har antagit en fysisk kropp för att dela med och motta ovillkorlig kärlek. Vi kom hit för att älska och bli älskade.

Jag tycker att budskapen i mina drömmar är väldigt kraftfulla eftersom energin i orden jag telepatiskt tar emot går direkt in i min Inre Värld och förändrar min vibration. Och jag vet att meddelandet jag fick är sant. Men samtidigt vet jag att det är en livsprocess att lära sig att ”vara” en person som bara är kärlek precis som skaparen formade oss ur ovillkorlig kärlek.

Vi måste börja någonstans, och arbetet vi tillsammans gjort har öppnat upp våra hjärtan. Vårt fortsatta arbete hjälper oss att uppleva en ökning av hur vårt inre ljus lyser igenom oss. Och med allt som händer i världen känner så många människor att deras hjärtan brister, vilket innebär en initiation som öppnar upp oss till högre nivåer av medkänsla.

Men vi kan inte somna in igen och fylla vårt kollektiva fält med ilska och oenighet. Det ger bara näring åt problemen i stället för lösa det.

Denna månad ber jag dig att föreställa dig att du planterar två krukor med frön av dina älsklingsgrönsaker eller örter. Och när du föreställer dig själv vattna den ena krukan, ska du fokusera på alla vardagliga tankar du har under dagens gång, när du undrar över vad som händer i ditt liv och i världen. Och sedan föreställer du dig själv i transfigurerat tillstånd när du vattnar den andra krukan och ger den ovillkorlig kärlek och ljus.

Efter några veckor kan du i din föreställning se hur olika plantorna växer. Och reflektera över vilken av plantorna du skulle vilja äta.

Jag vet att jag har gett liknande övningar tidigare, när jag bad er plantera persiljefrön (eftersom de gror och växer så fort) och fokusera på energierna du skulle vilja ta upp när du äter plantan. Denna övning har jag föreslagit några gånger och att antingen göra den i verkligheten eller bara i föreställningen.

Vi måste vakna upp och vara medvetna om energierna vi sänder ut i det kollektiva. För det kollektiva energifältet fortsätter att bli alltmer förgiftat. Och jag märker att folk blir mer aggressiva på alla nivåer. Även några av de mest blida själarna jag känner skickar hatord och splittring.

Jag själv ber mer och mer för det kollektiva energifältet och utökar arbetet för att förändra de kollektiva förgiftade energierna som meddelas och sänds ut. Vi kommer inte att se förändringar i hur människor behandlar varandra, allt liv, och omgivningen, om vi fortsätter att ge näring av ilska och oenighet till det kollektiva energifältet. Det kommer inte att finnas någon möjlighet till att helande ska uppstå, tills vi lär oss att ge näring med ovillkorlig kärlek och ljusfyllda energier till det kollektiva. Det borde vara klart för alla er som läser denna kolumn.

Jag har varit så tacksam för alla vackra fallstudier som många av er har skickat mig om transfigurationspraktiken och andra shamaniska praktiker som jag har delat med mig om i den här kolumnen. Och jag har delat med mig om underbara fallstudier under årens gång. Jag är alltid förtjust över att höra från er som har inspirerande historier att berätta och som jag kan dela med om för att uppmuntra vår gemenskap och hålla oss fokuserade på vårt spirituella arbete. Om du har en inspirerande berättelse att meddela, kan du maila till stories@sandraingerman.com

Nyligen hörde jag från en kvinna som kämpar med livsutmaningar som vi alla gör. Och som de flesta av oss har hon funnit tröst genom att tillbringa tid i naturen. En dag när hon diskade och betraktade två duvor som pickade mat i hennes bakgård.

Natten därefter hade hon en dröm/vision. Hon såg sig själv igen hur hon diskade och betraktade duvorna på bakgården som hon hade gjort dagen innan. Denna gång när hon tittade ut på fåglarna var de upplysta av ett slags stjärnljus som de utstrålade inifrån. Som ny läsare av Transmutationsnyheterna var hon inte så bekant med mitt transfigurationsarbete och hur jag beskriver praktiken om att uppleva vårt inre stjärneljus.

Hon visste att det var vår sanna livsnatur på Jorden: ljus. Denna dröm/vision hjälpte henne att utveckla en bredare syn på livet.

Jag ville dela med mig denna berättelse om hur det är med en djup upplevelse av transfiguration, när vi fullt känner flödet av vårt utstrålande stjärnljus och våra liv för alltid förändras. Och när vi kan se det ljuset i hela naturen och hur det flödar genom Jorden, kan vi se kraften av att fylla upp ljus till allt liv i stället för att ge näring åt lidandet.

Detta betyder inte att vi inte upplever personliga utmaningar eller negativa känslor över vad som händer på jorden idag. Men när vi bara ser lidandet, ser vi genom egots öga. När vi kan se ljuset i allt liv, ser vi genom andens ögon. Och det är detta synsätt som vi eftertraktar i vårt spirituella arbete och medvetandets evolution.

Så kom med mig i vårt pågående engagemang att lära hur vi kan uttrycka våra känslor, förändra energin bakom dem och ge näring till det kollektiva energifältet med ovillkorlig kärlek och strålande ljus.

Fullmånen är den 7 augusti. Låt oss fördjupa vår transfigurationspraktik genom att ingå en klar förpliktelse gentemot de medkännande andarna och universums kreativa krafter, och att vi kommer att fortsätta med att understödja vår globala gemenskap som tillsammans gör spirituellt arbete. Vi stöder er kärleksfullt i de utmaningar ni möter. Och vi ser er i ert gudomliga ljus och styrka. Vi gör detta för vår gemenskap. Och under fullmånen utför vi vårt förberedande arbete, så att vi lämnar vårt ego, våra rationella tankar och våra bördor. Och vi reser inombords till vårt inre landskap, där vårt ljus alltid skiner så ljust som stjärnorna, solen och månen.

Låt oss förena våra hjärtan och väva en vacker och exklusiv ljusväv inom och alltigenom Jorden.

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

 

Transmutation News – July 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2017

Jag har dykt djupt in i skrivandeprocessen av min nya bok, som handlar om att utforma och utföra ceremonier. Den skall publiceras av Sounds True hösten 2018. Det är det nuvarande publikationsdatumet. Men jag förmodar att boken kommer att ges ut tidigare.

Jag har verkligen njutit av att skriva denna bok, och det har väckt otroliga minnen av ceremonier med grupper i över 35 år till liv. Att delta i ceremonier i mina kurser, är inte bara några av mina lyckligaste minnen av undervisningen, men har även gett positiva och mirakulösa helanden för så många. De helanden som uppstått har varit bortom min föreställning och har visat att samverkan med styrkan i de osynliga världarna ger resultat och skapar positiv förändring för oss personligen och globalt.

Att utföra ceremonier är ett sätt för vår inre gudomlighet att samarbeta med de gudomliga krafterna i universum för att så framföra våra böner och välsignelser.

Jag känner att detta är en viktig bok i dagens läge. För i vår moderna värld är människor ofta rädda för att göra ceremonier och relaterar dem till dogmatiska läror, som många upplevde under sin uppväxt i olika religiösa traditioner.

Men i verkligheten är ceremoni en magisk process (i ordets rätta bemärkelse) där vi kan arbeta i partnerskap med våra hjälpandar och gudomliga krafter för att förändra drömmen vi drömmer för oss själva och allt liv.

När jag skrev min bok How to Thrive in Changing Times (nu betitlad The Shaman’s Toolkit) beskrev jag neuroplasticitetens vetenskap och hur den lär oss att förändra vår hjärnkemi genom att växla ut de negativa tankarna vi fokuserar på till att ha en positiv sikt.

Jag började använda neuroplasticitetens principer när jag förändrade hur jag utförde ”själstillbakahämtande”. För så många klienter som kommer för shamaniskt helande är fasta i en traumacirkel, och jag kände att baserat på vetenskapen om hjärnan kan vi hjälpa människor att komma ur denna onda cirkel och bli inspirerade till att hälsa och glädje är möjliga i deras liv.

Mitt kraftdjur, som arbetar med mig i alla mina helandesessioner, uppmuntrade mig att sluta tala om förgångna trauman till att i stället fokusera på berättelser om helande, som skulle börja skapa nya neurala vägar i hjärnan. Nya neurala vägar skapas genom att tänka på positiva saker i livet.

Jag började meddela mina klienter om de gåvor, talanger, styrkor, som deras förlorade essens tar med sig tillbaka med själsdelen som återvänder. Jag började även tala till klienter om ”själen” som ”essens”, som är ljus. Och efter att ha utfört helandearbetet började jag med processen att be klienterna absorbera detta ljus från deras egen själ in i sina celler innan jag ens berättade om vad jag visades i min resa. Detta ledde till att jag skrev ett nytt efterord i min bok Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self. För jag kände att arbetet med helandeberättelser istället för att bädda in traumahistorien ännu djupare i klientens psyke, var en sådan viktig faktor för att skapa sant och långverkande helande. Och jag tyckte att resultaten av mina arbeten med ”soulretrieval” blev mera kraftfulla, när jag ändrade till detta sätt att arbeta på.

Detta handlar inte om att förneka att vi alla har lidit av olika former av trauma. Men om vi inte slutar att bära omkring på det förgångna, har vi inte möjligheten att skapa ett bättre liv för oss själva. Förra månaden skrev jag om att bära på för mycket av våra förgångna bördor kan bli för tungt för oss på fysiska och känslomässiga nivåer och kan skapa sjukdom.

Principen om att förändra hjärnkemin genom att förändra tankecirklarna, var det som inspirerade mig till att skapa en app för transmutation. För appen erbjuder en möjlighet att stoppa upp och reflektera över våra tankar och hjälper oss att skapa positiv energi genom att titta i biblioteket på appen för att bli inspirerad av ett uppmuntrande ord, en välsignelse, en fras eller ett upplyftande foto.

Även om jag skapade appen för några år sedan, använder jag den fortfarande varje dag. Ljudet av klockor, en tibetansk skål eller bjällror, väcker mig varannan timme för att stanna upp och reflektera över vad jag tänker på och till att transformera negativa tankar och drömmar i min förställningsvärld till någonting jag vill se manifesteras i mitt liv.

Nu talar varje websida jag besöker, varje intervju jag lyssnar till, och böcker som annonseras, om neuroplasticitet. Det är verkligen en kraftfull helandemöjlighet, men som med alla starka vägar att arbeta med kräver det disciplin.

Jag ser att många människor är så förtvivlade över vad som händer i världen, att de helt enkelt inte har energin att engagera sig i spirituella praktiker. För de utmaningar som upplevs tycks vara så överväldigande och flera människor känner sig hopp- och kraftlösa.

Men naturligtvis finns det även många människor som känner att deras kraft kommer tillbaka när de blir sociala aktivister och fördjupar sitt spirituella arbete.

Att bara fokusera på utmaningarna och vad som inte fungerar i dagens läge förstärker den dåliga drömmen som vi föreställer oss. För när vi föreställer oss något så intensivt blir det levande.

Som alltid vill jag uppmuntra att använda er av den gåva vi har med föreställningsförmågan till att förändra hjärnkemin och börja skapa neurala vägar. Ja, det kräver arbete, men därigenom kan vi förändra våra liv och planetens.

Vi måste fortsätta att stiga in i den nya drömmen och leva den och engagera alla våra sinnen, att se, höra, känna, lukta och smaka.

Det är nödvändigt att stiga in i drömmen som om vi levde våra nya liv redan nu och leva utifrån den drömmen. På så sätt börjar vi förändra vad vi åberopar genom vad vi föreställer oss.

Att utföra ceremonier omfattar all vetskap om neuroplasticitet och hjälper oss att förändra vårt psyke. Att göra ceremonier är ett underbart verktyg som hjälper till att förändra tänkandet och se nya möjligheter. Gör en shamanisk resa eller meditera för att bli varse om en kort ceremoni, som du kan utföra inne eller ute för att släppa loss vad som tynger dig från ditt förgångna. Och därefter kan du göra en välsignelseceremoni för att samverka med gudomliga krafter för att bjuda in en ny vision, en ny väg i ditt liv för dig själv och för världen.

Jag tänker att utförandet av ceremonier ensam eller med en grupp har stor styrka för att transformera våra liv och världen vi lever i. Och det är därför som ceremoniellt arbete har utförts av shamaner så vitt runt om i världen i tusentals år. Det var ett sätt att förändra tänkesättet och att åberopa harmoni för gemenskapen.

Vi har så många möjligheter att använda idag för att tjäna planeten. Vi måste bara bestämma oss för att bryta oss ur transen vi faller in i när vi ser eller läser nyheter i media. Det leder bara till att ge näring till de negativa tankarna vi cirklar runt i. Vi behöver välja att bryta detta mönster och använda vår föreställningsförmåga för att se, leva och manifestera en annan dröm.

Och transfigurationspraktiken är en så kraftfull möjlighet att förbättra vår hälsa och vårt välmående. Transfiguration är även ett sätt att hela vår omgivning, allt liv och Jorden.

Fullmånen är den 9 juli. Vid fullmåne är det en kraftfull tid för utförande av ceremonier, för spirituellt arbete förstärks under denna fas.

Gör ditt förberedande arbete, så att du inte bär med dig dina vardagliga tankar och bekymmer in i vår gemenskaps heliga rum. Vi vill att våra kollektiva energier skall vara positiva och säkra för vår gemenskap.

Res inombords eller meditera och upplev hur ditt gudomliga ljus flödar genom dig medan det vävs samman med vår globala gemenskaps ljus inom och alltigenom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få information om Fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan!

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – June 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2016

Vårt öde beror på hur mycket inre arbete vi gör. Och ingen annan kan göra detta arbete för oss.

I mina resor för denna månad visades jag att de kommande säsongsförändringarna kommer att vara ganska kraftfulla. Den 20 juni går vi som lever på den norra hemisfären in i sommaren och de på den södra hemisfären kommer in i vintern. Sommaren är den tid då allt det ska födas, som har grott inom oss. Och om vintern är det dags att sakta in och tillåta vårt inre landskap att regenerera sig. Det är en period av vila innan vi börjar gro nytt liv igen.

Eftersom vi också är natur, behöver vi alltid erinra oss att vårt deltagande i livets cykler är viktiga. För många av oss lever ett så upptrappat liv, att vi inte ger oss tid att fördjupa vår förbindelse med naturen och möjligheter att fullt ta del av de kraftfulla förändringar och cykler som händer. Vi dras bara passivt med i en process och förstår inte vad som försiggår.

Men om vi engagerar oss fullt och deltar i förändringarna, har vi möjligheten att välja att gå med på ett elegant och lättare sätt.

Vi är alla medvetna om en massa myter som kommer ifrån olika kulturer om Gudar och Gudinnor som sitter i den övre världen och tittar ner på jorden. Och från deras utsiktspunkt ser de hur människorna försöker komma till rätta i sina liv. Där skulle kunna vara en massa konversationer som de deltar i medan de tittar ner på oss. Några samtal skulle vara fulla av medkänsla för de försök/motgångar och det lidande som uppstår under livets gång. Och en del skulle vara ganska kränkande, när gudarna och gudinnorna kritiserar människorna för de val de gör och hur nonchalanta vi kan vara inför mysterierna och även gentemot livets magi.

Den 20 juni, som är solståndet, bjuder jag in er att förena er i vår krets och utföra en meditation eller shamanisk resa, i vilken vi beger oss till den övre världen och samlas i en cirkel, som har samma utgångs- och utsiktspunkt som gudarna och gudinnorna i förgångna och nuvarande traditioner.

Så snart du kommer till den övre världen ser du en stor amfiteater, där du kan sätta dig. Eller du kanske väljer att stå upp. Mitt i amfiteatern finns det en pool med vatten, som sitter i en vacker skulptur. Och som i forntiden kan vi se in i vattnet. När vi tittar in i denna stora pool kan vi se på vårt liv ur ett annat perspektiv.

Jag föreslår att du inte betraktar allt liv på Jorden. Det kan vara för mycket att ta in allt som händer just nu. Men betrakta ditt eget liv uppifrån. Observera ditt deltagande i livet och de cykler som Jorden går igenom, när du gör detta. Är du nonchalant gentemot dessa förändringar och flyter bara passivt med, när livets flod bär dig genom livet? Eller saktar du in dina aktiviteter och väljer att inte dras med i den stress som människor nu upplever på grund av alla krav, som ställs på oss. Väjer du att rida på en annan våg, sakta in och leva mer medvetet? Gör du val som leder till att leva med en annan vibration och frekvens än massmedvetandet? Och deltar du helt och fullt i livet?

Detta är viktiga frågor för dig att svara på. För livet snabbar på, situationerna i världen blir mer intensiva, och vi kan lätt svepas bort av livets flod istället för att rida på vågorna och gå med i strömmen med elegans och medvetenhet.

Låt oss mötas i gläntan vid altaret som vi skapade i december 2015 efter att du har fullgjort din resa eller meditation. Vi har skapat ett altare där vi lämnar gåvor, offer och böner till oss själva, till andra och till allt liv och till Jorden. Efter att ha blivit renade av de bevakande andarna, som skyddar vårt heliga rum på denna plats, möts vi här. Samlas runt altaret. Ge en gåva med ett ord, en tanke, eller en dröm som du kan dela med gruppen. Känn den mjuka jorden under dina fötter, lukta på de söta dofterna från träden som omringar oss, lyssna på naturens sång, när allt som lever sjunger. Du kanske vill sjunga en välsignelsesång för firande av solståndet – en ny tid, en ny säsong, en förändring i vårt inre landskap. Känn den positiva energin som har delats och se på de ljusa ansiktena i vår krets. Uttala ditt ord, tanke, eller dröm för de andra, för allt liv och för Jorden. Låt oss välsigna vår cirkel och Jorden under denna kraftfulla tid av förändring. Låt oss hälsa styrkan i förändringen med ingivelse för allt det ger oss i våra liv. När vi gör detta kommer vi närmare oss själva eftersom vi är natur och vår förbindelse med naturen stärks.

Kom ihåg att Naturen är intelligent och vet alltid hur den ska möta förändringar med fullt deltagande. Vi är intelligenta och vet hur vi fullt kan engagera oss i de genomgångar som vi nu står inför och även för de framtida.

Vi önskar varandra och allt liv ett kraftfullt och glädjefyllt solstånd.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du läsa kolumnen från december 2015 genom att klicka på linken https://www.sandraingerman.com/tndecember2015.html

Vi kan även förpliktiga oss att fortsätta besöka vårt altare och lämna gåvor och böner för att skapa ett starkare kollektiv. Du kan komma med en gåva som talar till ditt hjärta. Du kan besöka altaret för ditt välbefinnande, eller som en plats att be på, meditera eller göra en resa för dig själv, andra, för allt liv och för Jorden.

Den 20 juni hälsar vi inte bara solståndet. Det är också tid att hälsa fullmånen och fortsätta vårt arbete med att väva en lysande ljusväv till liv. Ljuset går djupt in i Jorden och skiner inom och rumtom Jorden.

Börja med ditt förberedande arbete. För att transfigurera till en varelse av gudomligt ljus som verkligen har styrkan att transformera, måste vi förkroppsliga den sanna vibrationen av gudomligt ljus. Har du gjort det? Om inte, är detta nästa steg i ditt arbete.

Lämna din vardag och lös dig ifrån dina vanliga tankar och lämna livets bördor bakom dig. Ge dig tid att meditera, sjunga, dansa, promenera. Försök praktisera tai chi, yoga, qi gong. Gör något som lyfter dig ur kollektivets mörka medvetande.

Res inom dig och upplev ditt gudomliga ljus. Detta ljus är mera lysande än något ljus som du har upplevt i den jordiska sfären. Låt detta ljus flöda igenom dig när det reser till jordens rotsystem. Och låt det flöda inom och runtom Jorden när vi väver en skinande och eterisk livsväv, som lyser upp och lyfter allt liv till en vibration där ovillkorlig kärlek är manifesterad till form och kan komma in i världen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar alla ett djupt, rikt och fröjdefullt solstånd!

Om du vill ta del av Sandras tacksägelse och minnesord för Bob Edgar, och hennes kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – May 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2017

Vi genomgår alla en initiation. Initiation handlar inte bara om de förändringar och dödsmoment, som vi behöver gå igenom för att utvecklas och kunna väva en ny realitet. Det handlar om att dyka djupt in i vår egen själ och rensa ut vad som behöver lämnas, som binder oss till vårt förgångna. Som jag tidigare beskrivit skulpterar initiationer bort vårt ego/personlighet så att vi kan ta steget till att leva och arbeta i högre frekvenser.

Initiationsprocessen kan vara ganska utmanande. Den kan vara fysiskt och emotionellt ansträngande. Den kan göra att vi känner oss förtvivlade och hopplösa, när våra liv förändras på sätt som vi inte hade väntat oss.

Denna förtvivlan och hopplöshet tar oss till djupare nivåer i vårt inre landskap, där vi förs till det personliga helandearbete och arbete med vår skugga, som vi annars undviker. Egodelen av oss själva föredrar att bara befatta sig med ytliga energier och agera med det som händer oss personligen och till händelserna i världen.

Men det är faktiskt inte bara händelserna i den yttre världen som kallar oss att gå inombords. Vår själs utveckling fordrar oss att gå inom oss. Vi måste välja att antingen stanna på det ytliga planet och lida eller att gå allt djupare inom oss där vi har möjligheten att älska och förlåta oss själva. När du når ett djupt plan med ovillkorlig kärlek för dig själv och ovillkorlig förlåtelse för förgångna handlingar ser du på händelserna i den yttre världen på ett annat sätt. Och därutifrån förändras dina handlingar till att bli hälsosammare.

Nyligen blev jag av en hjälp-ande visad, hur vårt förgångna faktiskt kan skapa för mycket tyngd på vår kropp att bära på. Och att denna extra vikt som vi bär på kan skapa ohälsa på olika plan. Vi behöver hedra vårt förgångna och minnas det goda, arbeta igenom det som har varit svårt och sedan släppa det. Därefter kan vi gå vidare på en ny väg i det nuvarande och i framtiden. När vi kontinuerligt låter det som varit ”dö ut”, når vi frihet. Och jag vet att vi alla har en önskan att känna oss fria.

Detta ger oss naturligtvis en bättre möjlighet att navigera förändringarna i nuet och i framtiden. Så kan vi bättre tjäna allt liv och Jorden.

Jag tror att många av er blev inspirerade av helandeberättelsen förra månaden, som jag delade med mig om hur man kan arbeta med ett Böneträd.

Shamanism som praktik har så mycket att ge. De fallstudier som jag får är så hoppfulla.

Nyligen dog en av mina tidigare klienter och senare kursdeltagare av en sällsynt form av cancer. För många år sedan gjorde jag några helandesessioner med henne, som kanske kan ha hjälpt för att förlänga hennes liv. Hennes blodundersökningar visade positiva förändringar efter vi hade arbetat tillsammans. Och vid en viss tidpunkt var det dags för henne att göra arbetet på egen hand. Vi hade kontakt med varandra då och då, men förra året följde jag inte upp med henne hur det gick för henne.

Hon hade gjort flera shamaniska kurser med mig och även Death and Dying. Och hon älskade transfigurationsarbetet.

Hennes partner ringde till mig och berättade att hon hade dött. Jag frågade hur hennes döende hade varit. Hon svarade med att berätta, att hon hade upprepat: ”Sandy lärde mig så mycket om hur vi kan dö, så jag är inte rädd för döden”. Och hon dog slutligen med frid och behag.

Under de tider som vi lever med shamanismen, som innefattar att arbeta med ljus, finns det så många underbara verktyg tillhanda för oss. Praktiken lär oss hur vi kan leva utifrån förtroende, att känna sig kraftfull, att kunna hänge sig till anden, hur vi kan rida på vågorna av både glädjen och lidandet som livet ger. Praktiken visar oss hur vi kan leva, men även hur vi kan dö under de döenden, som initiationerna kräver av oss alla, men även den stora döden vid slutet av vårt liv.

Det är viktigt att minnas att eftersom shamanismen är en väg av direkt uppenbarelse, så kan de hjälpande andarna lära oss allt vi behöver veta. Vissa människor vill verkligen vara del av en gemenskap och söker sig till kurser, medan andra tycker om att arbeta själva med att göra resor och meditationer för att få rikedomen av helande och information, som finns tillgänglig för oss från våra hjälpandar.

För att gå i samma ledspår hade jag en konversation med någon i ett tjänsteyrke. Han frågade mig om jag hade märkt att fler människor i vår ålder (vi är båda i sextioårsåldern) lider av mera hälsoproblem och dör tidigare än vad den fortlöpande statistiken förespår. Men som ni vet har människor alltid dött tidigare än väntat.

Men de sällsynta och kända sjukdomar som beträffar barn, tonåringar och vuxna är väldigt vanliga. Och vi vet alla att det beror på dietiska grunder och på omvärlden vi lever i. I en tidigare månadskolumn uppmuntrade jag er att göra ert transmutationsarbete med att uppleva det ni äter, dricker och hur ni uppfattar omvärlden som ljus. Vi kan ta in och smälta ljus. Detta är ingen form av förnekelse till det faktum att vi som människor har hjälpt till att skapa en planet som inte understödjer vår hälsa. Men det finns övningar som dagligen kan göras som hjälp.

Som jag meddelade i Medicine for the Earth, har det alltid funnits shamaner och mystiker som överlevde upplevelser de flesta inte skulle ha stått igenom under initiationer, detta innefattar några som kunde förändra gift som intagits. Om en person på jorden kan transmutera gift, som han eller hon intar, betyder det att vi alla har samma makt. Vi är födda med inskriften att överleva och frodas.

Det är en av orsakerna varför jag skrev om olika naturvarelser förra månaden och om den energetiska signaturen de delar med livsnätet. För genom att använda enhetsprincipen, så kan även vi komma i kontakt med den rika visdomen som olika naturvarelser använder för att överleva. Det finns t.ex. svampar som frodas och lever på att äta strålning. Hur gör de det? Ja, vi kan använda våra spirituella praktiker med att resa och meditera för att lära av dem. Det är nu dags att nå ut spirituellt till de varelser som kan förändra och regenerera på sätt som vi aldrig kunnat föreställa oss. Det finns sätt att leva och praktiker som kan understödja vårt liv när Jorden själv genomgår många förändringar.

Det är dags att förena sig med de fantastiska naturvarelser som kan regenerera och förändra gifter och att be om dess hjälp.

Som jag meddelade förra månaden finns det massor av understöd från universum och Jorden för att skifta till en högre frekvens. Men det finns hälsosamma sätt att leva på, som din egen kropp kan lära dig om du ber den att informera dig om vad som finns i din planritning, och när du når ut till andra specier som kan leva i den omgivning vi har skapat.

Ge dig varje dag tid utanför din upptagna agenda till att fördjupa ditt spirituella arbete. Vi behöver lära oss lektionerna som kommer från de utmaningar vi står inför på emotionella och fysiska plan. Men vi måste också lära oss hur vi kan skapa ett mer harmoniskt liv genom att integrera gamla spirituella praktiker alltigenom dagen.

Vi har fler möjligheter att frodas än vad vi vet om. Som ni redan vet visar forskningen att vi använder en väldigt liten del av hjärnans kapacitet. Det är nu tid att väcka upp flera delar av vår hjärna, så att vi kan utvecklas och växa som jag vet att var och en av er önskar.

Ett tema jag har befattat mig med, som stämmer in på det jag skrev om, är att undersöka skillnaden mellan hur vi ”reagerar” på dagliga händelser, människor och på själva livet i stället för att ”besvara”. Detta är ett intressant tema för en resa eller meditation denna månad.

Jag tror att om vi lär oss hur vi kan svara, så kan vi växla till ett mer harmoniskt och hälsosamt sätt att leva på.

Fullmånen är den 10 maj. Förbind dig med dig själv och öppna dig för möjligheten att du har förmågor att idag frodas genom att införliva övningar i ditt liv, som du ännu inte har undersökt. Känn spänning inför vissheten om att det finns så mycket att lära om din skicklighet att hela dig själv. Öppna dig för kraften i att vara del av en kärleksfull och understödjande gemenskap, när vi tillsammans förenar våra hjärtan. Människor som läser transmutationsnyheterna lever över hela världen. Öppna ditt hjärta för vår gemenskap. Öppna din spirituella vaksamhet för att förena dig med de naturvarelser som bidrar med stora gåvor till livsväven. Känn hur ditt hjärta utvidgar sig i kärlek och medkänsla. Res inom dig när du gör detta och upplev hur ditt gudomliga ljus strålar ut och omfamnar allt liv. Var ljus och utstråla ljus. När du gör detta med kärlek i ditt hjärta skapar du positiv förändring. Kärlek och ljus är de största helandekrafterna.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag vill säga något om kungörelserna denna månad. För jag märkte att det är den längsta kungörelsedel jag någonsin har skrivit. Låt den delen vara om du bara är intresserad av månadskolumnen.

Eftersom jag inte kommer att resa för att undervisa i år, har jag bestämt mig för att delta i olika online-kurser, där jag kan förmedla om skönheten och kraften i det shamaniska arbetet till en större publik.

Vi kan bli så överväldigade av att smälta alla de dåliga nyheter vi hör. Och för att kurera detta, finns möjligheten att lyssna och se på program som informerar till djup och rik inspiration, vilket vi alla nu kan behöva.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan!

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – March 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2017

Jag har haft mycket korrespondens den sista månaden ifrån transmutationsnyhetsläsare. Breven, mailen och facebookmeddelandena har varit ganska olika.

Jag hör ifrån människor som är paralyserade av rädsla och ilska, som inte verkar lyckas använda sina spirituella praktiker. Men jag får även en mängd feedback ifrån människor som har mirakulösa upplevelser när de fortsätter med sin transfigurationspraktik. Människor har rapporterat om riktiga mirakel, bara genom att transfigurera endast några minuter om dagen. Och så får jag också vissa häpnadsväckande fallstudier med att transfigurera för andra och även några underbara förändringar med lokala miljöproblem.

Jag känner det som om vår globala gemenskap vibrerar i en hel bandbredd av frekvenser. Och vi behöver alla göra våra erfarenheter med det som än händer oss just nu, för det finns enorma lärdomar i dessa utmaningar likaväl som i det mirakulösa.

Under det sista året har så många i media och sociala media talat och skrivit om skuggan som blir så tydlig runt om i världen. Och det är sant. Vi ser slutligen djupet i skuggan som visar sig.

I shamaniska traditioner ansågs skuggan helt enkelt vara en del av naturen. För solen stiger varje dag upp och sedan sätter mörkret in.

Årstider växlar från den ljusa våren och sommaren, och höst och vinter leder till mörkare dagar och förändringar i växt- och djurlivet med fåglarnas migrationsmönster och så vidare.

Vi går kontinuerligt genom faser av initiation och förstörelse. Förstörelse innehåller disintegration, illumination, påminnelse, återuppbyggnad och återupplyftande. Och denna cykel upprepar sig i tiden. Och jag påminner än en gång att vi är natur och regeras av naturens cykler, som inkluderar initiationer och förstörelser.

I Walking in Light: the Everyday Empowermen of Shamanic Life skrev jag ett kapitel om Initiation och Förstörelse. Jag informerade om en lära från den belgiske fysikern Ilya Prigogine, som fick Nobelpriset 1977 för sin teori om dissipativa strukturer. Det är ett slags kaosteori. Han visade att en period av upplösning är nödvändig innan varje system – en cell, en person, ett samhälle, ett solsystem – kan stiga till en högre organisationsnivå. Om vi ser det så, är upprivande, disintegration eller förstörelse en vital kreativ händelse som bereder rum för det nya.

Som jag kontinuerligt meddelar, är det vi ser i världen nödvändigt. För det gamla måste förstöras innan vi kan väva en ny realitet.

Och där är vi nu!

För oss alla kan kraftfullt och helande arbete göras genom att ta en titt på skuggan, eftersom den är en del av naturen.

I människor är skuggan det tillstånd som vi känner på en personlig/ego-nivå när vi upplever oss avskiljda, rädda, arga, hopplösa, och så vidare. Skuggan är representerad av sådana tillstånd som snålhet, behov att kontrollera andra och själva livet, och maktgirighet. Dessa omedvetna tillstånd uppstår i våra liv för att ta oss in i djupen, där vi kanske minns sanningen om vilka vi är och blir pånyttfödda som en ny planta som dyker upp ur jorden på våren. Men många människor försöker gömma sina skuggsidor under ytan av sitt medvetande. Vi vill inte alltid erkänna dessa ”oönskade” delar av oss själva. Och det slutar med att vi projicerar dessa tillstånd som har blivit tillbakahållna och gömda på andra.

En av resorna som jag leder i mina Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light Trainings innehåller besöket hos en hjälpande ande för att be att bli visad om skuggans natur. Du kan även resa för att få vetskap om naturen av din egen skugga. Men eftersom arbetet i Medicine for the Earth är mer fokuserat på omgivningen, ber jag deltagarna att resa till skuggans natur.

Efter resan ber jag deltagarna att gå runt i rummet och säga en fras eller mening, som representerar kärnan av lärdomen de fick. Och till slut är vi alla häpna över skönheten och nödvändigheten av skuggan. Ända sedan år 2000, när jag började undervisa Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light på internationell nivå, har jag aldrig hört en deltagare få någon information om skuggan som inte var inspirerande, berörande eller naturlig.

Denna månad föreslår jag att ni gör denna resa. Du kan även göra det som en meditation om du inte vet hur man gör en shamanisk resa.

Om du använder praktiken av att resa shamaniskt kan du söka upp en hjälpande som du litar på och be att bli visad om skuggans natur. Och bli inspirerad och behaglig av det du lär dig.

Du kan även göra en meditation genom att hålla frågan i ditt sinne och observera vad som kommer fram genom tystnaden.

Du kan sätta på någon musik och göra automatiskt skrivande. Skriv upp din avsikt överst på sidan och bara låt din hand skriva utan att tänka. Informationen du får kommer från den djupa källan av spirituell visdom som lever inom dig.

Du kan också sätta på musik och dansa med denna avsikt och uppmärksamma hur din kropp rör sig och förändras när du berör de aspekter som skuggan har på din egen kropp, dess rytm och flöde.

Jag hoppas att arbetet tar bort några av rädslorna för skuggan. Det är en fas i naturen som kommer och går och är del av livet.

Den 20 mars firar vi vårdagjämningen – vår i den norra hemisfären och höst i den södra hemisfären. Så vi går igenom en förändring av årstiden där vi bor, men även i våra egna liv.

Jag gjorde en resa om vad som skulle vara en bra ceremoni att dela med mig om till er alla för att välkomna dagjämningen.

Jag blev visad att det skulle vara en kraftfull ceremoni att hitta en plats i naturen dit du kan gå och ge dig tid att reflektera över årstiden du går ur och den årstid du går in i just nu i ditt liv. Tänk över de förändringar i naturen som du ser runt om dig. Uppmärksamma hur luftens kvalitet är annorlunda, färgerna på växter och träd förändras, djurens beteende förändras, flyttmönstren förändras. Bli varse om vinden och de meddelanden som kommer när du promenerar i naturen. Luftens doft kanske tycks vara lite annorlunda. Det är kanske en variation i jordens beskaffenhet. Varsebli hur vattnets strömmar kanske blir förändrade där du bor – rörelsen och vattnets natur kanske är lite annorlunda. Vattnets röst kanske sjunger om tecknen på förändring.

Bara nynna medan du berör jorden. Försök att göra det 10 minuter. Jag blev i min resa visad att du kommer att märka en tydlig förändring i ditt energiflöde alltigenom din kropp. Du kommer att känna en starkare och djupare förbindelse med jorden än om du bara tar en promenad. Att nynna medan du berör jorden med dina händer kan få dig att känna det forntida landet där du befinner dig. Och du kommer att ha en starkare förbindelse med Jordens hjärtslag.

Om du inte kan gå ut i naturen för vilken orsak det än må vara, kan du göra denna övning i en shamanisk resa eller i en meditation genom att använda din föreställningsförmåga att beröra jorden och nynna.

Jag blev tillsagd i min resa att inte tralla eller sjunga en sång. Bara helt enkelt nynna.

Jag blev visad att om tusentals människor runt om i världen gör detta samma dag, då kommer några underbara och speciella förändringar att uppstå runt om på Jorden. Använd din förställningsförmåga för att känna denna förändring alltigenom Jorden.

Fullmånen är den 12 mars. Låt oss göra vårt förberedande arbete och vara fullt närvarande i vår ceremoni för att gå bortom vår kropp och vår tanke för att uppleva vårt autentiska själv som är rent spirituellt gudomligt ljus och kärlek. Utför din transfigurationspraktik på ett sätt som stämmer för dig, om det är genom en resa, en meditation, sjungande, dansande, trummande och/eller rasslande. Tillåt ditt ljus att flöda igenom dig. Absorbera först ljuset och ovillkorlig kärlek in i alla dina celler, så att du känner dig uppfriskad och förnyad. Tillåt sedan ljuset och kärleken att stråla ut och skapa en mänsklig ljusväv inom och runtom Jorden. Känn förbindelsen, förändringen, vibrationen och frekvensen av hela vår cirkel när vi gör detta.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner för fullmånsceremonin genom att läsa ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Låt oss förena våra hjärtan och tillsammans önska alla en vacker dagjämning. Jag kan redan känna kraften när vi alla nynnar tillsammans!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – February 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2017

Vi är bara i första månaden av 2017, och vi har redan upplevt en vild ritt med fortsatta terroristattacker, katastrofer p.g.a klimatförändringarna med hundratusentals människor runtom i världen som blir omplacerade, politiska upprördheter speciellt här i USA, och flera andra oangenäma förändringar.

Jag kan inte nog påminna er om att fortsätta er transfigurationspraktik för att centrera er och inte bli förlorade i dessa oroliga energier.

Vi har en viktig roll med att fortsätta vårt helandearbete för planeten och allt i ljusväven. Vårt arbete har ingen styrka om vi bringar kaotiska och oroliga energier in i det.

Vi måste fortsätta att uppleva djupet i våra känslor, om det nu handlar om sorg, rädsla, ilska, och så vidare, och förändra energierna bakom dessa emotioner till energier av kärlek och ljus, som strålar ut och lyser upp Jorden. Vi är all Jordbeskyddare, och vi måste fortsätta att göra det arbete vi känner oss kallade till.

På detta vis måste vi också fortsätta att transformera och förändra vad vi tar in i våra psyken och i våra kroppar.

Våra psyken blir överhopade med alla slags katastrofala nyheter. Och vi vill väl inte ”svälja och smälta” denna energi. Det understödjer inte hälsan i vår inre trädgård och inre landskap. När du ser nyheterna eller läser nya meddelanden, så fortsätt att be om att detta ska transformeras till ljus och kärlek.

På det spirituella planet är vår Jord och våra kroppar fyllda med gudomligt ljus. När vi stiger in i ett förenat fält och i enhet är allt perfekt och lysande. Men paradoxen är ju att vi även lever vårt ego/personlighet och är varelser i en fysisk kropp. Våra fysiska kroppar har behov. De behöver rent vatten, näring och solljus för att frodas och vara friska.

Jag har uppmuntrat er alla genom mina böcker och föregående artiklar, att vi måste uppfatta det som vi tar in som ljus. Innan mänskligheten vaknar upp till det faktum att jord, vatten, luft och solen ger oss livet, kommer det att behövas fortsatta ansträngningar för att göra beslut som är baserade på kärleken till livet i stället för girighet.

Vad kan vi göra innan det allmänna kollektivet vaknar? Vi gör vårt spirituella arbete. Gör det med kärlek och som en helig ceremoni, när du lagar mat. Förbered med kärlek och fokusera på dem du lagar till och hur du önskar att de ska bli närda av din mat. Tacka jorden för den näring den ger. Se och känn ljus glida ner igenom din strupe, när du dricker vatten. Föreställ dig vattnet fyllt med ljus när du tvättar dig och att det renar dig på alla nivåer – fysiskt, emotionellt, och spirituellt. Andas in luften som gudomligt ljus och kärlek. Ge varje dag tack till solen för den energi som vi tar emot för att kunna leva som avsett.

Om du praktiserar detta dagligen och alltigenom dagen kommer du att understödja din hälsa och medvetandet höjs för enkla grundprinciper till att beskydda vår miljö och hur vi kan skydda oss själva, våra barn och allt liv med det vi äter, andas och dricker.

Detta är en sådan enkel övning. Men vi måste komma ihåg att göra den. Du kan sätta upp lappar på ställen där du ser dem under dagens lopp och på kvällen för att påminna dig att göra detta enkla men viktiga arbete.

Under februari firar flera i vår gemenskap Valentinsdagen. Allmänna ”festdagar” är utomordentliga tillfällen för att komma tillsammans i det större kollektivet för att vårt spirituella arbete ska styrkas med exceptionell kraft. Och Valentinsdagen är till för att fira kärleken.

Kärlek och tacksamhet borde firas dagligen och inte bara på kommersiella festdagar.

Som en global gemenskap kan vi förena våra hjärtan för att kommunicera med allt liv och låta alla levande varelser veta hur värdefulla och speciella de är. Låt oss komma samman vid fullmånen den 10 februari, för att utföra vårt spirituella arbete som vi brukar för att skapa en mänsklig ljusväv. Och låt oss om igen förenas den 14 februari när vi firar Valentinsdagen.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få information om Fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Gå ut och skriv LOVE eller KÄRLEK på jorden både på Valentinsdagen och vid fullmånen. Jorden kanske är fuktig och våt av regn – skriv LOVE i leran. Skriv LOVE i snön, om det har snöat, och låt vattnet dela med sig av de kärleksfulla energierna när det smälter in i jorden.

Eller skriv LOVE i sanden där du bor. Låt oss tillsammans göra detta den dagen.

Jag gör det närhelst jag tar en promenad ute. Det är alltid ett bra tillfälle att sticka ner dina fingrar i jorden och skriva LOVE.

Reflektera över ordet ”love”, när du gör detta. Känn dess vibration och energi. Shamaner lär ut att våra ord innehåller kraft. Vibrationen av varje ord vi använder, går ut i universum och manifesteras tillbaka som form. För all skapelse börjar i det osynliga innan det manifesteras i det fysiska.

Utöka dina övningar denna månad med att fortsätta och stå stark i vår globala gemenskap när vi arbetar för allt liv och jorden.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska orignalsidan!

Copyright 2017 Sandra Ingerman All rights reserved.