Transmutation News – December 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2015

Även om tid inte förlöper linjärt, är det naturligt för oss alla att närma sig årsslutet med ett kall från vårt inre psyke att reflektera allt som har hänt oss under det gångna året. Men året slutar egentligen inte. Men precis som vid årstidernas förändringar rullar vi in i en ny livstid.

Det har hänt mycket på jorden under 2015. Och jag vet att vi alla är oroade över det nuvarande och för planetens framtid. Och det är därför vi alla har beslutat att engagera oss intensivt. Ökningen av terrorism och klimatiska förändringar fortsätter. Förskräckliga terrorhandlingar, som de i Paris i november, visar att människor har glömt hur värdefullt allt liv är. Och naturligtvis fortsätter terrorn att öka överallt i världen, men vissa tragedier blir inte omnämnda i media. Jag vet vilken förtvivlan vi alla känner för att det inte visas någon respekt för livet. Och ibland är det lätt att bli rädd och känna hopplöshet. Och ändå är det viktigt att vi fortsätter fokusera på vårt spirituella arbete och att vi ger rum för allt. Att bygga en osynlig substantiell värld måste ske innan någon yttre förändring kommer att uppstå.

I oktober i år firade jag det 35-åriga jubileet att ha lärt mig den formella praktiken att göra shamaniska resor. Även om jag har arbetat med ljusa andar sedan min barndom, mötte jag min vaktande ande och andra hjälpandar under min första shamaniska träning. De har verkligen lyst upp min väg, när jag har följt andens stig genom mitt liv.

Och i år når jag det 16-de året med att skriva Transmutationsnyheterna varje månad. Och som jag har meddelat i många kolumner har arbetet med tarot bidragit som en understödjande andlig karta alltigenom mitt vuxna liv. I tarot är det kort som representerar nummer 16 Tornet. Och detta är kortet för sönderslitande. Det markerar att det är tid att släppa gamla strukturer, så att nya former kan bildas.

I mitt egna personliga liv har jag varit i döende/återfödsel-året. Och jag har uppfordrats att släppa den gamla historien om vem jag har varit och hitta min nya identitet eftersom mitt liv har växlat till en ny livscykel.

Jag är så tacksam för mina hjälpandar och till allt jag skrev i Medicine for the Earth och Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. För allt jag skrev gav mig en vägbeskrivning när jag manövrerade områden i mitt inre och yttre landskap, som jag inte hade lärt känna tidigare.

Och allt jag skrev i dessa två böcker har varit tema i Transmutationsnyheterna de sista 16 åren.

Jag känner nu att i år fullbordas en cykel av formatet för Transformationsnyheterna. För jag har gett er alla de verktyg, som jag har blivit informerad att dela med mig av, om hur vi kan vakna upp från den gamla drömmen som vi har levt i och hur vi kan stiga in i en ny dröm. Och nu är det upp till er alla att ta vad jag har delat med om alla dessa år och att göra arbetet till ert eget och att leva det.

För sanningen att säga har vi som människor brutit naturlagarna. Men vi har möjligheten att vända saker om. Vi lever på en planet som är billjoner år gammal. Och Jorden vet hur den kan hela sig själv från de människogjorda skadorna.

Men kan Människan helas från alla skador? Jag tror att vi kan det. Men vi måste vakna upp från den mörka kollektiva drömmen, som bestämmer hur vi lever på denna Jord. Och jag känner nu att jag har delat med mig vad jag förmår, om hur vi kan vakna upp ur drömmen. Naturligtvis kommer jag fortfarande att meddela er i fall nya insikter kommer. Men det är dags för mig att sluta upprepa samma material om och om igen.

Jag har funderat över om jag nu skall sluta skriva kolumnen varje månad, men jag har beslutat att jag vill fortsätta att vara en inspirationsröst för att hjälpa er att vara fokuserade i det spirituella arbetet. Och jag vill arbeta med att förändra formatet på Transmutationsnyheterna. För som sagt, ni har fått så mycket material att arbeta med. Nu är det dags för er att välja vad ni gör med det.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna: allt jag skrivit sedan år 2000 är arkiverat. Du kan klicka på ett år och sluta ögonen och klicka på en månad. Och som vid en rådgivning, kan kanske den månadens nedskrift ge dig det perfekta lyftet och verktyg, som du just behöver. Där finns en sådan rikedom av information som jag har meddelat under årens gång.

Men eftersom mitt eget inre landskap fortsättar att radikalt förändras, när jag planterar en helt ny trädgård med ny jord och nya frön, kan jag inte säga hur kolumnen kommer att utvecklas.

Men som det är nu, drömmer jag om att förändra Transmutationsnyheterna till ett engagemang för att utföra ceremonier tillsammans som en global gemenskap. För när du utöver ditt personliga arbete är del av en gemenskap som tillsammans utför ceremonier sker förändring inom- och utombords. Du förändras genom ceremoniellt arbete och även det kollektiva energifältet.

Jag hoppas kunna beskriva en ceremoni varje månad eller varje kvartal. Jag kommer att skriva varje månad, men kanske avkorta varje kolumn. Jag älskar att skriva och kommunicera med er alla. Den virtuella gemenskapen som vi har skapat känns så levande för mig.

Jag vill hålla ceremonierna fräscha. Som ni märker förändrar sig livet signifikant för mig, och genom sådant fortsatt djupt arbete kan jag bara vara i nuet och ge mig hän till det som är, och vad jag känner mig kallad att dela med mig om.

Jag kan bara säga att detta är uppvaknandets tid för oss alla. Och vi kan inte vakna upp till en ny dröm innan vi helt och fullt har släppt våra gamla drömmar och historier. Jag vet att i mitt liv, har mina egna berättelser gjort vem jag var. Jag har levt ett rikt, varierande och vilt liv, och det känns som att ha levt flera liv i detta ena. Men nu är det dags för mig att lägga mina gamla historier åt sidan och skapa en ny berättelse utifrån vem jag just nu är.

När vi nu närmar oss solståndet och slutet av ännu ett år, kanske det är dags för dig att tänka över vilka gamla historier du behöver släppa. Vilken ny identitet vill du ge näring och manifestera under 2016?

Denna månad inbjuder jag dig att under solståndet börja förbereda för våra framtida ceremonier. Var snäll och läs vad jag har lagt till under sektionen för Transmutationsnyheterna under ”Preparing for Ceremonial Work”, som nu är inlagt på Transmutationssidan precis under instruktionerna för ”Creating A Human Web of Light”.

Jag vet ju att flera av er som läser Transmutationsnyheterna är vana att göra shamaniska resor. Och andra är intresserade av den shamaniska praktiken, men har ännu inte tagit steget till att göra en shamanisk resa. I så fall kan du utföra förberedelserna och helt enkelt gå in i ett djupt meditativt tillstånd. Du behöver inte göra en shamanisk resa för att delta i vår ceremoni.

Vad vi nu till en början kommer att göra, är att skapa ett utrymme i de osynliga rikena, där vi kan mötas för att göra ceremoniellt arbete tillsammans. Du kanske gör en resa för att veta vilka gåvor och offer du kan lämna på denna plats för att hedra hjälpandarna och platsens andar. Du kanske vill gå in i hjärterummet och tänka över vilka gåvor och offer du vill ha med dig för att lämna till gruppen när vi tillsammans skapar detta heliga rum.

Efter förberedelserna kan du sluta dina ögon och börja resa i de osynliga rikena. Börja med att skapa en väg från rummet där du befinner dig, när du mediterar eller reser. Du kan se dig själv gående nedför en stig som är omgiven av höga, vackra, starka och sunda träd. Jorden du beträder är fin och du går över rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fötter sätter spår i jorden. Under promenaden lyssnar du till naturens vackra ljud och drar in de utsökta dofterna från de lokala träden, plantorna och luften som ger oss liv. Växer där gräs? Vilka andra naturvarelser finns på platsen? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns ett vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ner och stjärnorna och månen, som börjar stråla sitt vackra sken.

Känn ditt hjärtslag när du går och uppmärksamma vad du känner. I flera år har du arbetat med människor från hela världen i en virtuell verklighet. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek och visa tacksamhet inför varandra. Det är samtidigt viktigt att känna att vi är förenade som en familj av likatänkande själar, som gör allt i vår makt för att tjäna andra och Jorden. Hur känns det i hjärtat att vara i förbindelse med en sådan gemenskap av likatänkande själar? Och hur vill du uttrycka din kärlek, tacksamhet och respekt till var och en av oss och till hjälpandarna, som understödjer oss i vårt arbete, när du engagerar dig i ceremonin?

När du fortsätter att gå kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, smaka, lukta allt som är omkring dig i denna glänta. Stig fullt in i den, istället för att se din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var nu närvarande. Tacka alla hjälpandar som du kontinuerligt arbetar med och som också är del av vår cirkel.

När du går in i gläntan tas du emot av en bevakande ande som renar dig på ett spirituellt plan. Denna medkännande ande kan rena dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunga över dig., eller beröra ditt hår, eller viska ett budskap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig befriad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

När du har blivit renad kan du stiga in i gläntan. Se att där finns ett altare, vid vilket du kan lämna dina gåvor, offer och även dina böner för dig själv, andra, allt liv och för Jorden. Placera dina offergåvor här och var medveten om att detta är en plats till vilken du alltid kan återvända, när du önskar be och för ditt välbefinnande.

Efter att du har lämnat dina gåvor, går du fram till en vacker eld, som brinner i mitten och som bevakas av hjälpandar. Inta din plats i cirkeln, där du kan trumma, skallra, sjunga och/eller dansa. Känn den positiva energin och kärleken som delas. Och börja se dig om i cirkeln för att begrunda gemenskapens ögon.

Låt oss välkomna varandra, le och hälsa var och en genom att utöka den utstrålande kärleken ur våra hjärtan. Känn hur marken under dig stödjer dig. Och öppna upp alla dina sinnen igen. Och på vilket sätt du än väljer att uttala eller sända strålande tankar, låt oss välsigna vår cirkel med ord som innehåller kraften av kärlek, fred, tacksamhet, vördnad och respekt och goda önskningar till alla.

Känn doften av rök ifrån elden och lyssna till eldens sprakande. Titta in i eldens skönhet som alltid läser i våra hjärtan och inte våra tankar. Upplev i ditt hjärta budskapen elden har för dig.

Låt oss önska alla ett glädjefyllt solstånd och lämna platsen. Vi har vår startpunkt för kommande ceremonier. Ta avsked till gruppen, till elden, alla elementen och hjälpandarna. Förklara för hjälpandarna att vårt arbete är klart för denna gång.

Genom att gå samma väg som du kom till denna plats, återkommer du till rummet du är i.

Öppna dina ögon och känn dig själv rotad i Jorden, ta ett par djupa andedrag. Du är tillbaka fullkomligt fylld med utstrålningen och välsignelsen från vår cirkel.

Välkommen tillbaka! Vårt ceremoniella arbete har börjat och kommer att fortsätta, när vi kontinuerligt skapar ett kärleksfyllt kollektivt energifält i vårt gemensamma arbete.

Låt oss under fullmånen den 25 december sluta våra hjärtan samman och göra förberedelserna omsorgsfullt, så att vi kan falla in en starkt andlig rymd. I denna viktiga omvälvningstid på planeten är det nödvändigt att vi fortsätter att ge ljuset på Jorden näring. Vi behöver fortsätta att vara tacksamma för våra liv och för möjligheten att leva på denna vackra Jord.

Känn hur ditt ljus sprider ut sig och berör ljuset ifrån alla i ljusväven. Låt oss tillsammans skina vårt ljus inom och runtom denna vackra Jord.

Om du klickar på Transmutationsnyheterna finns det en full beskrivning för Creating a Human Web of Light. Och vi kommer att fortsätta denna kraftfulla ceremoni med att utstråla ljus inom och runtom Jorden.

Och kom ihåg att jag har lagt till en ny sektion ”Preparing for Ceremonial Work”. För som jag om och om igen säger, att om du inte rör dig bort från den alldagliga världen och in i den icke-alldagliga världen, kommer ditt ceremoniella arbete inte att ha någon kraft, eftersom du bara går igenom programmet utan att skapa magin som tillhör det ceremoniella arbetet och som uppstår genom att gå in i ett spirituellt medvetande.

Vid årets slut vill jag att hedra alla som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna till den globala gemenskapen. Var snälla och öppna era hjärtan och sänd kärlek och djup tacksamhet till Sylvia Edwards, som är webmaster för www.sandraingerman.com och hjälper mig på så många sätt att det inte finns ord för det.

Och låt oss tacka och välsigna våra underbara översättare:

Lena Anderheim till svenska

Katalin Abrudan till ungerska

Fabio Braga till brasiliansk portugisiska

Nello Ceccon till italienska

Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari till grekiska

Ines Fermoso till spanska

Sofia Frazoa till portugisiska

Els de Graaff-van Meerteren och Sandra Konig till holländska

Annie Idrissi till franska

Miriam Kissova och Jan Lenc till slovakiska

Irina Osechinskaya till ryska

Eva Ruprechtsberger till tyska

Eva, liksom flera av översättarna, har gjort detta i åratal. Det är dags för henne att låta någon annan göra översättningen. Denna månad och 2016 har Astrid Johnen och Barbara Gramlich varit så generösa och samtyckt till att ta över översättningarna till tyska. Låt oss skicka dem en mängd välsignelser för deras generösa gåva.

Tea Thum till finska

Simin Uysal till turkiska

Några slutade översätta i år. Det är mycket arbete med det varje månad. Jag ber att vi skickar tack och erkännande till alla översättare som har gjort det möjligt att Transmutationsnyheterna finns tillgängliga för en sådan vid global gemenskap i det förgångna, och till de som fortfarande översätter, och till de framtida översättare som är villiga att ta över.

Den 21 december är det vintersolstånd på den norra hemisfären och vi beger oss in i vinterns cykel, och på den södra hemisfären välkomnas sommaren. Låt oss sluta våra hjärtan tillsammans som en global gemenskap och önska alla ett glädjefyllt och fridfullt solstånd!

Sandras kungörelser finns att ta del av på den engelska originalsidan!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2015

Jag kom just tillbaka från två underbara träningsveckor i Johsua Tree, Kalifornien. Det är alltid så fantastiskt att tillbringa tid i öknen och känna kraften av stillheten och bevittna träd, plantor och djur som har en sådan beaktansvärd förmåga att frodas under svåra omständigheter.

Jag märker att jag fortfarande smälter och absorberar vad jag skrev om förra månaden, och jag saknar ord för någon ny information att skriva om denna månad. P.g.a. djupet i det jag skrev förra månaden och att ha talat så mycket i två veckor, har jag behov att ge plats för reflexion och stillhet. Och det är alltid ett bra råd för oss alla när vi befinner oss på den spirituella vägen.

Som jag ofta tidigare har meddelat, är det viktigt att låta övningar ”sätta sig fast” och ”bli du”. En av kurserna jag ledde i Joshua Tree var Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Jag känner mig alltid uppfylld av glädje, hopp och inspiration när jag kan introducera andra i detta kraftfulla arbete. Jag har lagt märke till att deltagare kommer till denna kurs mer än en gång av olika anledningar. Några var där för att assistera mig, och där var deltagare som hade gjort denna träning tidigare och ville få en starkare grund för övningarna och ceremonierna som jag ledde, så att de känner att de kan vidareförmedla arbetet i sina gemenskaper med djupare känsla för upplevelsen, och en del älskar helt enkelt att vara tillbaka i den kollektiva energin.

Av de som gjorde kursen omigen fick jag upprepat feedback, att de kände att de hade gått djupare än vad som var fallet vid en tidigare kurs. Deltagare kunde fråga mig om jag hade lärt ut samma resa tidigare, eftersom det kändes som om resan jag ledde var helt ny för dem. Jag hade inte ändrat någonting i träningen, även om jag naturligtvis fortlöpande förändrar instruktionerna allteftersom jag hittar bättre ord för att beskriva övningarna vi gör. Deltagare som upprepade träningen vann så mycket insikt och kom djupare in i sin egen Inre Värld. Detta bestyrker det jag har uppmuntrat er till, att upprepa övningarna, praktikerna och ceremonierna som jag under årens gång har förmedlat.

För rikedomen i upplevelsen och hur djupt du går har sannerligen att göra med att du blir ett med arbetet. Och om du alltid går framåt, men inte fördjupar praktiken slutar det med att du bara skummar på ytan av arbetet. Där finns så mycket potential när vi gräver djupt och göder frön som efterhand har planterats.

I en resa, som jag gjorde för denna månads kolumn, ombads jag att uppmuntra er att resa eller meditera och föreställa er att sitta på en bergstopp eller på toppen av en kulle, där ni kan kika ut över landskapet och bara frigöra ert sinne för att reflektera och drömma.

Känn brisen smeka ditt ansikte när du spanar ut i omnejden. Känn doften av den rena luften. Känn hur luften bär med sig budskap av kärlek och inspiration till dig. Känn hur din kropp sitter på jorden och rör vid dess yta. Titta på skönheten när dina ögon vidgas för att se landskapet under dig. Känn hur solens energi absorberas djupt in i dina celler och hur den när dig. Känn hur luften smakar.

Tänk över hur du har blivit arbetet när du sitter där. Jag vet att det finns nya läsare av dessa transmutationsnyheter. Och andra har läst denna kolumn och tagit del av de kollektiva energierna från den globala gemenskap vi har skapat i åratal. Föreställ dig tusentals människor från runtom i världen, som alla läser denna kolumn varje månad och gör arbetet på sitt eget sätt. För den verkliga kraften i övningarna uppstår när de ändras och blir dina egna. Upplev glädjen i hjärtat när du känner understödet och styrkan, som vi delar när vi arbetar tillsammans för planeten och allt i livsväven.

När du spanar in den omgivande skönheten, känner du tacksamhet för att ha en kropp, ett sinne, och känslor, som med alla dina livs sinnen kan uppfatta denna stora Jord. Javisst finns det många utmaningar vi utsätts för. Men när vi förenar oss i glädje, kärlek och understöd, börjar vi rida på en annan våg. Och när övergångar och initiationer fortsätter att uppstå och presenteras för dig, har du valmöjligheter för vilken våg du vill rida på. Förr i tiden och i traditionella kulturer vävdes de osynliga och de synliga världarna ihop. Idag har vi en stark skiljevägg mellan världarna. Det är dags att lyfta skynket och att nu igen leva ett andligt liv med magi och skönhet överallt.

Som kollektiv ombeds vi att leva ett liv fyllt av ande och att gå andlighetens väg.

Här är fröna jag skänker er. Det är nu upp till er om ni när dem och hjälper dem att växa genom avsikt, upprepande och värdesättning.

Förändra och transformera energin bakom dina tankar och ord varje dag, så att du ger näring till dig själv, andra och allt i livsväven med kärlek och ljus. Kom ihåg skillnaden mellan att uttrycka en känsla gentemot att sända energin av en känsla.

Välsigna dig själv och andra genom orden du använder.

Gör om dina tankar och dagdrömmar som inte leder till ditt önskade resultat.

Fortsätt med din drömpraktik och engagera alla sinnen till att drömma den värld till verklighet som du vill leva i för dig själv och för Jorden. Lev ut ur drömmen.

Var fokuserad i dina övningar medan du ger dig hän till resultatet.

Arbeta med att stärka din kropp och gör även det känslomässiga arbete du behöver göra för att vara ett klart, starkt och sunt kärl, som kan hålla högre frekvenser av kärlek och ljus.

Förbli i kontakt med naturen, dess cykler, och med elementen – jord, luft, vatten och eld.

Fortsätt att uppmärksamma omen och tecken, som dagligen visas och ger vägledning i ditt liv.

Visa dagligen tacksamhet för ditt liv, jorden, luften, vattnet och solen som upprätthåller dig och allt liv och för alla hjälpandar, som ger dig vägledning. Finn sätt att lägga in tacksamhetsritualer i vardagen. Och öppna ditt hjärta för att vara tacksam för det livet ger dig.

Minns att ditt sanna jag är gudomligt ljus. Fortsätt din transfigurationspraktik för att absorbera ditt gudomliga ljus och utstråla ljus inom och runtom jorden.

Projicera styrka på andra. Se andra i deras gudomliga ljus och perfektion. Tyck inte synd om andra när de går igenom utmaningar. Ha medkänsla för deras situation, men tyck inte synd om dem.

Se skönheten i allt. Vårt sätt att uppfatta skapar vår verklighet.

Fortsätt att kultivera ett djupt och rikt inre landskap och Inre Värld.

Skilj inte ditt spirituella liv från ditt vardagsliv. Bli arbetet!

Fortsätt att ge styrka åt ditt dagliga liv genom att leva på ett shamaniskt sätt.

I USA firar vi Thanksgiving i november. För att uppleva ett naturligt tillstånd av ömsesidighet, skulle varje dag behöva vara en tacksamhetsdag. Vi måste vakna upp och varje dag visa tacksamhet för våra liv. Och då måste vi nå djupt in i våra hjärtan och utifrån uppskattning för allt i livsväven konstatera vad vi är tacksamma för. Jag vaknar alltid upp och tackar för anden i landet där jag bor, landets medkännande förfäder och förmödrar, mina egna förfäder och förmödrar, att de gett mig livet. Jag fortsätter med att tacka Jorden, Luften, Vattnet och Elden, som solen, för att de ger vad vi behöver för att frodas. Jag hedrar naturvarelserna som lever i alla elementen. Och jag hedrar de små folken som sköter Jorden tillsammans med oss. Föreställ dig möjligheterna om alla i världen dagligen gjorde detta. Föreställ dig hur livet på Jorden skulle förändras.

När ett så stort kollektiv fokuserar på att visa tacksamhet under denna månad, kan vi fylla på kraften av kärlek och ljus, då vi förenar oss i en sådan energi.

Vi kan sätta in detta i vår fullmånsceremoni, där vi skapar en väv av mänskligt ljus. Fullmånen är den 25 november. Låt oss bygga upp en energi av kärlek och ljus, som skapar en vibrerande verklighet till liv med en ny dröm för Jorden och för allt liv. Låt oss tillsammans utstråla vårt ljus, kärlek och tacksamhet, när vi väver ett nät av ljus inom och runtom Jorden.

De av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få information under Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Jag känner djup tacksamhet till var och en av er, som gör arbetet för att skapa en ny dröm för allt liv. Tack!

Sandras kungörelser finns på originalsidan.

 

Transmutation News – October 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2015

Under årens lopp har jag skrivit om hur vi kan klara av vågorna med de extrema förändringar som vi nu upplever på jorden. Jag har gett utmaningarna vi utsätts för en röst på alla plan. Och jag har även skrivit om de gamla spirituella lärorna, som har använts sen urminnes tider, för att komma in i andens värld och möjliggöra att hela, transformera och förändra den nuvarande drömmen.

När vi bevittnar en ökning av våld, miljökatastrofer, klimatiska förändringar, ekonomiska utmaningar, och även personliga hälsosvårigheter kan jag föreställa mig att många känner sig som i en bergochdalbana.

Säkerligen finns det många, som har dagar, när man känner att saker här på jorden och i det egna livet har gått för långt, och känner att hopplösheten blockerar det spirituella arbetet. Och så finns det dagar, när du vaknar upp och med styrka förklarar för universum och krafterna att du inte ska ge upp, och du känner en eld brinna inom dig för att fortsätta med praktiken att skapa en osynlig grund som förändrar på det fysiska planet.

Det är allt del av livets bergochdalbana. I mitt eget liv bevittnar jag häftiga övergångar. Det finns dagar när jag bara vill ge upp. Men att ge upp är verkligen inte en option för någon av oss. Men att ge upp, vad vårt ego tycker ska hända, är viktigt. För vi måste ge oss hän till anden och även till Naturen. Vår egen inre ande bär oss genom alla dessa övergångar, när vi känner att det inte finns något hopp och inte ser några yttre förändringar uppstå av de spirituella praktiker vi utför. Och vi är del av Naturen och Naturen har sin gång och intelligens i processen av död och uppståndelse.

I mitt eget liv tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma, hur jag på det mänskliga planet känner, om det gäller mina egna personliga utmaningar eller om det gäller den destruktion som pågår runtom mig, som får mig att gråta.

Samtidigt står jag varje dag upp och är närvarande, ger mig hän till Naturens intelligens, och till mitt inre gudomliga ljus.

Och ändå vet jag, att jag kallas in i den Undre Världen till ett nytt plan av shamanisk initiation. Jag är kallad till den Dunkla Moderns hem. Det är dags för mig att göra mitt inre arbete medan jag ger mig hän, har förtroende, och har tålamod med att den alkemiska processen, att förändra bly till guld, uppstår.

Varför ser vi inte någon förändring ske av all det spirituella arbete vi personligen och kollektivt utför? Ok, det händer mycket gott. Vi hör dagligen berättelser i våra gemenskaper om mirakulösa förändringar eller helanden som uppstår för en individ, en familj eller en större grupp. Jag fortsätter att samla berättelser om mirakulösa helanden, som jag hör av människor som upprätthåller transfigurationspraktiken. Men förändringen kanske inte händer dig eller i en större skala, så att du känner dig inspirerad att upprätthålla ditt arbete.

Många börjar undra varför miraklen inte händer oss personligen eller landet, staden eller landsbygden där vi lever.

Det finns inget svar på detta. I andens värld existerar bara enhet och ljus och vi kan vila i det gudomliga. I formens värld finns mörkret och ljuset. Och mörkret kräver av oss att dyka in i den Undre Världens dunkel, in i initiationerna som innehåller smärta, rädsla och förluster, och släppa delar av oss själva, som hindrar oss att låta anden skina genom oss. Som jag beskriver i Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life medför processen sönderfall, upplysning, påminnelse, återuppbyggnad och återuppståndelse.

Det är kärnan i de märkliga och transformerande myter, legender och berättelser, som har getts vidare genom århundradena, att den som ska bli initierad kallas in i de mörka rikena av den Undre Världen, där man går vägen av förstörelse, sönderfall och återuppståndelse till ljuset i livet.

Det fattas verkligen en modell i vår kultur, i vilken den initierandes övergångsrit förstås och välkomnas tillbaka hem efter hjältens eller hjältinnans resa. Och vi behöver verkligen en sådan modell just nu för att hjälpa människor att integrera alla förändringar som sker i djupa kristider och under sjukdom.

Du kanske börjar undra om allt detta är en dröm och varför drömmen inte förändras, när vi gör vårt arbete med att väva en ny realitet utifrån den synliga in i det osynliga. Och jag tror att dödsprocessen ännu inte har fullbordats för att tillåta pånyttfödelsen att uppstå. Men jag känner i mina celler och i mitt hjärta, att vi bygger en stark grund och konstruktion för verklighen, som kommer att bringa skönhet och hälsa tillbaka in i våra liv och på jorden.

En otrolig mängd av hängivelse, förtroende och uthållighet behövs just nu.

Om du är en av dem som märker att du förlorar hoppet, erkänn vad du nu känner på ett personligt/ego plan. Tillåt dig själv att sörja det du har förlorat. Men vakna ändå upp och tacka varje dag för ditt liv, jorden, luften, vattnet, elden (som solen), som understödjer ditt liv, tacka för alla de vackra naturvarelser som vi delar denna Jord med, och för alla de hjälpandar som arbetar i de osynliga rikena.

Jag har delat med mig så många övningar i Transmutationsnyheterna och i alla mina böcker. Övningarna är bara övningar. Men även om du bara gör en enkel övning varje dag, som hjälper dig att förändra dina ord, tankar, och dagdrömmar från en känsla av förlust till en av inspiration, är det mycket. Bara en övning per dag kommer att hjälpa dig att resa dig och förena dig med flera tusenden andra som uthålligt fortsätter att förändra drömmen.

Och om du personligen är påverkad av livsfaser, som presenterar smärta och lidande för en väg till utveckling och förändring, ge dig tid att vara för dig själv och undersök ditt inre rum och bara var med det. Försök inte forcera förändringen. Men du kommer att känna styrka genom att bara resa inom dig och vara med din egen sanna natur, som är gudomligt ljus och fullkomlighet.

För du är mer än de yttre omständigheter, som påverkar dig. Du är en varelse av gudomligt ljus, som befinner dig i ett mänskligt äventyr och upplever situationer som leder till växande.

I augusti deltog jag i Subtle Activism Summit som sponsrades av the Shift Network. Jag vill meddela er vad jag till att börja med sade, och hoppas att detta ger er inspiration för ert liv och arbete.

Omkring 20 år sedan kom ett förutspående att det skulle bli en stor jordbävning i södra Kalifornien. Jag bodde vid den tiden i Santa Fe. Jag hörde att människor inte fick tag på flyg ut från Los Angeles, för det var så många som försökte fly området.

Och då kom en mycket kort artikel i Santa Fes lokala tidning om en grupp tibetanska munkar, som flög in till Los Angeles och begav sig till en plats för att be. Det ifrågasattes varför de kom till Los Angeles medan andra lämnade staden, och de svarade att man inte ska fly ett område i svårigheter. Man ska samlas och gemensamt be och ge styrka till landet för att ändra resultatet.

Detta har alltid gett intryck på mig. För vi har så många utmaningar just nu. Och det är så viktigt att vi samlar vår energi för att skapa förändring och transformation. Och samtidigt måste vi göra vårt arbete på ego-planet och ge oss hän till resultatet. Och vi måste handla på ett sätt, som förhindrar att sådana svårigheter händer igen i framtiden.

Det är så vi förenar och integrerar det spirituella, emotionellt/mentala och det fysiska.

Människor har alltid levt i gemenskaper. Och det skapade en känsla av ansvar för gemenskapens medlemmar att handla, förhålla sig, och leva på ett sätt, som understödde hälsan i gemenskapen, för jorden och landet där de levde, och att leva på ett hälsosamt sätt.

På grund av hur samhället har utvecklats är människor väldigt isolerade. Människor längtar efter gemenskap och du märker det på hur många söker kurser och konferenser att delta i, som ger dem en känsla av att tillhöra en gemenskap – något större än den isolerade värld de lever i.

Men samtidigt behöver vi gå djupt in i oss själva när vi förenas i gemenskap, för att hedra den större sammanhållningen och uppföra oss förenligt för att understödja styrkan och hälsan i samhället.

Och jag vill tillägga, att vi vet genom årtusenden av shamanisk praktik, att när en gemenskap av människor samlar sina tankar, dagdrömmar och spirituella böner, uppstår en exceptionell helande förändring.

Fullmånen är den 27 oktober. Låt oss samla våra spirituella energier och uppfyllas med känslor av ovillkorlig kärlek för Jorden och för allt liv. Känn och upplev ditt eget spirituella ljus fylla dig och låt det stråla ut, när vi tillsammans väver vår gemenskaps gudomliga ljus inom och runtom Jorden.

För de av er, som just har börjat läsa denna sida, var snälla och läs Creating a Human Web of Light på denna sida för instruktioner om vår fullmånsceremoni, som varje månad utförs för vår planet och för var och en i vår globala gemenskap.

Låt oss rida på förändringens vågor, i vetskap om att vi har så mycket spirituell styrka som bär upp oss, liksom understödet och kärleken från de medkännande andarna i de osynliga rikena.

Sandras kungörelser kan du ta del av på originalsidan.

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – September 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter September 2015

I våras skickade jag ett kort på mig, när jag arbetade på min gamla dator Blueberry. Kortet visade mig när jag skrev Walking in Light på Blueberry och jag hade min pappas skidmössa och fingerlösa handskar på mig. Blueberry har varit min skrivpartner sedan år 2000. Jag skrev 6 böcker på Blueberry, otaliga artiklar, kapitel för andras böcker, och många års transmutationsnyheter.

Jag och Blueberry började samarbeta den 29 mars, 2000. På grund av slutlig uppdatering av min utrustning slutade Blueberrys liv den 29 juli, 2015. Det har varit ett långt och underbart partnerskap. Jag är en av dessa människor som förmänskligar bilar och datorer. Och ni vet av min månadskolumn att jag njuter av att vara en sann excentriker.

Jag ville ge tid att hedra Blueberry, som hjälpte mig att dela en mängd information med människor runt om i världen.

I åratal har jag nu skrivit om att obesvärat utstråla vårt gudomliga ljus.

Jag använde metaforen, att stjärnorna inte bemödar sig att skina på natthimlen. Och de fokuserar inte på i vilken riktning de ska stråla. Stjärnor bara skiner och utstrålar sitt ljus och sin energi. Samma sak gäller solen. Solen försöker inte utstråla ljus och energi. Den bara skiner.

Och jag har uppmuntrat er att fördjupa er själva i ert eget inre stjärnljus och solljus och helt enkelt vara ett ljus i världen.

På detta sätt arbetar vi med den feminina principen att vara gentemot att göra.

När vi arbetar med den feminina principen att vara, upplever vi livets stillhet och källan. Och i detta kan vi även uppleva ovillkorlig och gudomlig kärlek, som flödar igenom oss.

Flera av oss bemödar sig alltför mycket när vi ger och tar emot kärlek. På ett rationellt plan förstår vi att kärlek är det som helar allra bäst, och vi var födda till att ge och ta emot kärlek. Men vi kan göra ”älskandet” till en så komplicerad process, särskilt när vårt ego är involverat.

Undersök havets ström. Tidvattnet kommer och går. Vågorna kommer till stranden och drar sig sedan tillbaka. Det sker utan bemödande. Strömmandets tillstånd är ett varandets tillstånd. Precis som vågor flyter, så flyter gudomlig kärlek. Vi behöver inte bemöda oss så starkt att dela vår kärlek med andra eller med Jorden. Vi behöver inte ge oss möda för att ta emot kärlek. Kärlek är ett naturligt tillstånd, som flödar lika obesvärat som havets vågor.

Denna månad ber jag er att resa eller meditera för att uppleva att vara med havet och känna och observera dess tillstånd och naturliga flöde. Och sedan resa eller meditera och gå djupt inom er för att i er inre värld känna samma flödande tillstånd. Lägg händerna på ditt hjärta och bege dig in i den gudomliga kärlekens kraft och låt den flöda in och ut. Absorbera kärleken så som jag har uppmuntrat dig att absorbera gudomligt ljus in i dina celler. Ta upp det i varje cell och sedan bara var med vågorna av ovillkorlig och gudomlig kärlek, när det flödar inom dig och sedan utstrålas till andra och till världen.

Lösningen till att hela oss själva, andra, och planeten, är helt enkelt att behålla tillståndet av kärlek. Gudinnan och feminina energier tillåter vågorna av gudomig kärlek och ljus att bara flöda, utan bemödande.

Naturligtvis kommer olika emotionella teman att utlösas, när du gör detta. När du låter kärleken flöda in och ut precis som du andas, kanske du kommer i kontakt med tider när du inte kände dig älskad, eller när du kände dig sårad, eller när du kanske har sårat andra. Detta är naturligt. Utför din övning för att hedra vad du känner medan du samtidigt renar och förändrar energier till mera klarhet. Vi människor kan ibland känna oss så sårbara. Men så snart vi känner kraften av den gudomliga kärleken, kan vi sjunka in i den kraften, styrkan och ett sätt att vara i världen, som de flesta bara kan föreställa sig. Att vara ljus och kärlek är en del av vår evolution. Att uppleva stillheten av det gudomliga och att tillåta det som flödar från detta tillstånd är del av vår evolution till att möjliggöra och arbeta med högre frekvenser som skapar personligt och kollektivt helande.

Fokusera på dina övningar denna månad och observera vad som händer dig och vad som börjar utstråla genom dig.

Fullmånen är den 27 september. Det kommer även att vare en full eklips av månen denna dag. Den 27 september var min fars födelsedag och det kommer att vara en dag när jag hedrar all den ovillkorliga kärlek han delade med sig till mig. Utför ditt förberedande arbete för att komma ur dina vanliga tankegångar, bekymmer och alldagliga aktiviteter. Börja med några minuters djup andning, som tillåter djup frid, stillhet och centrerar dig. Res djupt in i din Inre Värld, in i det lugn, där du finner ditt inre stjärnljus eller solljus och din inre naturliga ström av kärlek. Föreställ dig oceanens vågor som flyter in och genom dig och bär kärlek till världen. Låt oss alla tillsammans vara vågor av ljus och kärlek och väva en lysande och utomordentlig väv av ljus och kärlek inom och runtom Jorden.

För de av er, som just har börjat läsa denna sida, var snälla och läs Creating a Human Web of Light på denna sida för instruktioner om vår fullmånsceremoni, som varje månad utförs för vår planet och för var och en i vår globala gemenskap.

Dagjämningen är den 23 september. På den norra hemisfären flyter vi in i hösten och på den södra hemisfären in i våren.

När jag reste för en ceremoni att utföras vid dagjämningen fick jag två förslag att dela med mig om, beroende om du bor på den norra eller den södra hemisfären. Genom att arbeta med det jag fick information om, kommer vi att hedra både cykeln av död och att släppa loss det som inte längre nyttar oss och det kollektiva, likväl som att hedra processen av återfödsel och att välkomna det nya.

Om du lever på den norra hemisfären är det nu dags att ”jorda” alla begränsande medvetandetillstånd och gamla sår, som du är beredd att släppa. Jorden kommer at ta hand om detta och kompostera det gamla precis som den komposterar gamla löv, som träden och plantorna släpper under hösten. Under denna komposteringsprocess skapas organiskt material, som ger näring och gödsel till jorden för att hjälpa till att skapa de färska, friska växter som driver upp under våren.

Ge dig tid att gå in i ett djupt meditativt tillstånd. Släpp dina alldagliga göranden. Ge dig tid att fokusera på din spirituella praktik, så att du verkligen kommer in i de osynliga rikena, där förändring är möjlig. Sjunk djupt in i ditt inre vetande. Tillåt ditt psyke att uppenbara för dig vad du behöver släppa vid denna tid i ditt liv. Se på de förgångna såren och medvetandetillstånd, som håller dig fast och inte tillåter dig att helt och fullt röra dig framåt för att skapa nya drömmar och ett nytt liv för dig själv och planeten.

Föreställ dig att du reser till en vacker plats i naturen, där jorden är rik och fuktig. Känn doften och känn dina fötter när du går på jorden. Uppmärksamma hur frisk luften känns och doftar. Du kan smaka doften på din tunga. Se omkring dig och sug in de lysande färgerna av naturens varelser runt om dig.

Finn ett träd, som du dras till, och sitt med det en stund. När du sitter med det, kan du ställa in din andning och ditt hjärtslag med trädets och jordens. Känn ditt eget hjärtslag. Fokusera på din önskan att släppa det som inte längre nyttar dig.

När du känner dig redo, kan du föreställa dig att du går ned på knä på marken och gräver ett hål i jorden. Du kan blåsa in det i jorden som du är redo att släppa. Eller du kan föreställa dig att du begraver de medvetandetillstånd och sår som binder dig vid det förgångna.

Tacka jorden för att den tar emot allt som behöver komposteras och förvandlas till rik mylla som skapar en fruktbar omgivning där nya frön av hopp, ljus och kärlek ska planteras.

Kom tillbaka i rummet där du är och till ditt vanliga medvetandetillstånd, när du känner dig färdig med denna ceremoni och känn ljus och lättnad.

Du kan även utföra denna ceremoni i samma följd på en plats i naturen.

Medan vår gemenskap på den norra hemisfären släpper det gamla, kommer de på den södra hemisfären att plantera frön med visioner som är fria från förgångna minnen om gamla sår och begränsande trosatser.

Arbeta på samma sätt som jag beskrev ovan med att bege dig in i ett djupt meditativt tillstånd och res till en vacker plats i naturen för att göra ditt arbete. Du kan även utföra denna ceremoni ute i din favoritpark eller på en plats i naturen.

Föreställ dig de frön du önskar plantera när du välkomnar våren. Det är nu dags att välkomna nytt liv i både naturen och också i din egen Inre Värld. Plantera frön för det du önskar ge näring och se växa i din inre trädgård.

Och om igen, tacka jorden för att den accepterar och låter dina nya frön, som innehåller visioner, tankar och dagdrömmar med hopp, ljus och kärlek, att gro.

Kom tillbaka när du är klar.

Tillsammans som en global gemenskap hedrar vi övergången av död och återfödsel. De är båda delar av en cykel.

Jag önskar er en glädjefylld höst och vår!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – June 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2015

Jag skrev transmutationsnyheterna i maj innan jordbävningen i Nepal och oroligheterna i Baltimore. Jag litar på att du kunde göra ditt spirituella arbete och utstråla ljus till dessa platser, människor och naturvarelser som hade skadats. Det är så viktigt att fortsätta fokusera på det andliga arbetet!

Det är lätt att få medlidande när vi ser människor i svåra situationer. Men det viktiga i vårt arbete är att projicera styrka på andra i stället för svaghet och medlidande. Och det är även viktigt att ändra sitt synsätt för att se alla lidande i dess ljus. Det är vägen till förändrat medvetande och för att kunna tillföra sant helande.

Det är även viktigt att minnas att människor och levande varelser runt om i världen är konfronterade med mycket svåra situationer. Inte allt detta blir uppmärksammat i media. Vi är i en tid när strukturen i vår värld faller samman. Människor behandlar varandra, allt liv och Jorden på ett sätt, som visar brist på vördnad, respekt, förståelse att livet är värdefullt, och att alla levande varelser bidrar till hälsan av livsnätet.

Vi kommer att konfronteras med utmaningar, medan det sätt att leva som vi känner till fortsätter att lösas upp och falla samman. Men det är viktigt för oss att inte förlora hoppet och att fortsätta det andliga arbetet för att höja vårt eget medvetande och att höja medvetandet hos människor i vår omgivning. Vi måste fortsätta att se genom andens ögon i stället för genom egots ögon, som bara ser lidande, undergångsstämning och mörker. Det är så mycket som händer i bakgrunden, som vi ser med vår alldagliga syn. Och genom att fokusera på det spirituella arbetet, lär vi att se ett nytt perspektiv som kommer att inspirera oss till att veta att allt är möjligt.

Förra månaden hade jag möjligheten att sammansmälta med Isis för att förmedla visdom och helande till en grupp jag har arbetat med.

Några av budskapen som Isis förmedlade var inte bara för gruppen jag arbetade med och dessa vill jag dela med mig av till er.

Isis framförde starkt, att närhelst du är konfronterad med eller påverkad av någonting som händer i världen eller i ditt liv, att du skall gå inom dig och upprepa satsen ”jag älskar dig” till dig själv. Ju mer du visar kärlek till dig själv, ju mer kommer världen omkring dig att förändras.

En av lärdomarna, som Isis har informerat mig om, är att Människan har försökt att kontrollera, manipulera och definiera naturen. Hon meddelade att när vi ställer frågor om hur vi kan stå till tjänst, är dessa frågor en form av kontroll. För Isis sade att frågorna leder till strukturerade svar, eftersom frågan är ett slags försök att kontrollerade det svar som ska ges. Jag vet att det kan vara svårt för en del av er att förstå hur att be om råd hur man kan hjälpa, är en form av kontroll. Det är en subtil form av kontroll. Men detta är intressant att bara sitta med och reflektera över.

Isis meddelade att det är dags att sluta ställa frågor i dina resor och meditationer och i stället praktisera djupt lyssnande och ”närvaro”, så att du faktiskt kan höra vad Jorden har för informationer. För vi formulerar frågorna vi vill ha svar på, i stället för att lyssna till vad våra hjälpandar och Jorden verkligen vill meddela.

Och Isis påminde oss också att vi inte kan skapa en ny sund struktur ur trasiga strukturer som faller sönder. Hon sade att vi måste gå tillbaka till den formlösa världen för att skapa nya former, som understödjer livet på ett hälsosamt vis. Det betyder att fortsätta fokusera på drömarbetet genom att gå bortom formens värld och drömma nya former till liv och nya sätt att leva och vara. Så kan vi förändra drömmen.

Var snäll och ge dig denna månad tid att fokusera på denna visdom, som Isis delade med sig om. Det är dags för oss att stegra vårt arbete och verkligen expandera och gå bortom de begränsningar, som vi sätter upp i vårt andliga arbete och för möjligheterna till positiv utveckling och förändring, som kan och kommer att uppstå på jorden. Vi är partner i kooperation med Jorden och hjälpandarna. Vi behöver bara öppna upp för nya sätt att se och nya vägar att arbeta på.

Fullmånen är den 2 juni. Fullmånen styrker vår förmåga att fokusera och inropa en bra dröm för allt liv till att bli verklighet. Vi behöver verkligen stegra vårt arbete. Låt fullmånen ge kraft åt ditt andliga arbete och dina övningar.

Låt oss som en global gemenskap skapa en mänsklig ljusväv. Gör ditt förberedande arbete, så att du kan vara som ett ihåligt ben för anden. Res inom dig till den du är bortom din yta, som är ande. Du är strålande och gudomligt ljus. Var ett ljus i världen. Upplev planeten och allt liv som ljus och i dess gudomliga perfektion. Låt oss tillsammans förena vårt inre gudomliga ljus, vårt inre stjärnljus, vårt inre solljus, när vi väver ett nät v lju inom och runtom Jorden.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, var snäll och läs ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Än en gång flyter och cirkulerar vi in i en ny årstid. Den 21 juni firar vi solståndet. Vi välkomnar sommaren på den norra hemisfären och vintern på den södra hemisfären. En ny period börjar i naturen och i våra liv.

När årstiden växlar informerar oss Jorden om hur vi kan förändra vår interna cykel för att vara i harmoni och flyta med i förändringen. Detta är en kraftfull tid att integrera Isis budskap i ditt liv. Ge dig tid att bara vara i elementen. Lägg dig på jorden eller sätt dina fötter på den. Lyssna till brisen och vinden. Smält samman med vattnet där du lever. Absorbera solens kraft. Bara var och låta din kropp harmoniseras med naturen. Du är inte sammansluten med naturen. Du är natur. Fråga inte jorden vad den behöver, lyssna bara till vad Jorden har för budskap till dig.

Och som Isis också informerade om, kan vi inte skapa nya former ur förlegade former. För att vårt drömarbete ska få styrka, måste vi resa tillbaka till formlöshetens territorium och genom att engagera alla våra sinnen, kan vi börja skapa nya former och föda nya drömmar till verklighet. Gör ditt arbete.

I shamanska kulturer har det varit allas ansvar att drömma en god dröm för allt liv. Var en drömmare.

Under denna kraftfulla tid när vi firar solståndet, kan du drömma en bra dröm för dig själv, allt liv och Jorden.

Låt oss tillsammans önska alla i vår gemenskap ett glädjefyllt solstånd!!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – May 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2015

Vi känner alla till det spirituella arbetets styrka. Och vi behöver verkligen inte bevis på den kraften. Bara det faktum att den shamaniska praktiken har överlevt i tiotusentals år säger allt vi behöver veta. För styrkan i helanderesultaten håller arbetet levande och frodande.

Med återuppståendet av shamanismen i Väst hjälper det många av de som är intresserade att utforska shamaniskt arbete och att få visshet om resultaten. Som vi vet, stängs genom social konditionering för de flesta i den västliga världen dörrarna till de osynliga andliga rikena, som vi var så förenade med som barn. När människor idag söker en mening i livet och sätt att förbättra sin hälsa och välmående, öppnar de sig för möjligheten att arbeta med shamanism. Men många känner sig fortfarande obehagliga inför denna praktik, eftersom de är så konditionerade att tro att världen med hjälpandar inte existerar. Vi har blivit så hjärntvättade att fokusera helt på den synliga världen och att följa samhällets regler. Det är ledsamt eftersom vi hade kunnat stärka samhället genom att understödja människor till att komma i kontakt med sin andliga guidning, vilket i sin tur skulle öka hela samhällets styrka. Den goda nyheten är att människor nu vaknar upp till att förstå detta.

Sedan jag började undervisa Medicine for the Earth har jag utfört olika experiment med mina grupper för att visa hur kraftfull transfigurationspraktiken är för personligt och planetariskt helande. Jag skrev om våra första experiment i Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. I våra första experiment arbetade vi med att lägga ammoniumhydroxid i avjoniserat vatten för att följa förändringen av ph-värdet.

Sedan gick vi vidare till att arbeta med en GDV-kamera, som uppfunnits av Konstantin Korotkov. GDV-kameran kan fastställa stimulation från utfall av fotoner och elektroner från människor eller objekt som placeras på kamerans glas. Dess software kan manipulera dessa data för att visa chakra- och aurafält av människor eller energin som utgår från objekten.

gdv photo may 2015 1800x1200

Sylvia Ewards har använt GDV-kameran för att mäta resultaten av det transfigurationsarbete vi praktiserar på mina kurser. Vi har varit vittne till mängder av mirakulösa helanden i dessa seminar. Och samtidigt har det varit underbart att ha en möjlighet att visa människor styrkan i arbetet genom att ha före- och efter-fotos att betrakta.

Jag vill påminna att under transfigurationsarbetet sänds inga helandeenergier. Vi som praktiserande transfigurerar till vårt gudomliga ljus – till de vi är bakom huden och kroppen. Och vi ser var och en och alla substanser som vi fokuserar på i dess gudomliga ljus och perfektion.

Transfigurationspraktiken använder den feminina principen av att vi skapar förändring genom vår närvaro och genom vem vi blir gentemot vad vi gör.

Under en telekonferens som jag gav för Shift Network bestämde jag mig för att arbeta med Sylvia för att utforma ett experiment genom att använda transfiguration på distans.

Sylvia hyrde ett rum i Boulder i Colorado-området. Hon använde GDV-kameran för att mäta aurafältet hos frivilliga som kom till hotellet. Och hon köpte olika livsmedel i affären för att testa dem. En del av de livsmedel hon köpte innehöll troligen GMO-ingredienser.

Sedan transfigurerade många hundra av deltagarna från runtom i världen i min telekonferenskurs och fokuserade även på alla människorna och substanserna i hotellrummet i deras gudomliga perfektion och ljus. Och vi skickade inget helande. Vi bara upplevde allt i hotellrummet i gudomligt ljus. Gruppen hade hotellets namn, adress och rumsnumret.

Sylvia lyssnade via hörlurar när jag guidade gruppen i vår transfigurationsceremoni. Ingen av de frivilliga i rummet visste vad som skedde i ceremonin. De blev bara instruerade att absorbera ljus. Sylvia tog kort före och efter av människorna och substanserna som var närvarande i rummet.

För att läsa rapporten och se de otroliga fotona kan du klicka på;

https://www.sandraingerman.com/gdvcameraresults.html

Klicka sedan på ”Remote Transfiguration Experiment Report”. Där finns även fotos från andra kurser som du kan titta på.

Det var så spännande att arbeta med en internationell grupp på avstånd. Detta inspirerade oss alla och kommer förhoppningsvis även inspirera er till att arbeta med miljöproblem genom användning av transfigurationspraktiken.

Llyn Roberts och jag har skrivit en ny bok, som blir publicerad den 2 maj. Det är en vacker bok och förköpen av boken har varit imponerande. Bokens titel är Speaking with Nature: Awakening to the Deep Wisdom of the Earth.

Ett av ämnena vi talar om, är hur många av oss fokuserar på naturvarelser som den västliga världen pratar om i populärkulturen. Vi talar om träd, plantor, örnar, hökar, björnar, delfiner, valar, elefanter osv. Och naturligtvis älskar vi dessa varelser som blir uppmärksammade i samhället.

Men det finns så många naturvarelser som bidrar till hälsa och vitalitet för livsnätet, som vi inte uppmärksammar i vår konversation om naturen – plankton, mikrober, sniglar, maskar, sniglar, etc.

Jag tänkte att vi denna månad kan uppmärksamma alla varelser i livsväven, som innesluter de vi ofta talar om och även de varelser som sällan blir uppmärksammade, men som är så viktiga för fortlevande och hälsa av allt liv. Tänk på en naturvarelse som det inte talas om i populärkulturen. Förena dig med den genom en resa eller meditation och bevittna hur den bidrar till hälsan och välståndet i livsnätet. Utför en kort ceremoni för att ära denna levande varelse.

Här är ett utdrag ur Speaking with Nature för att inspirera er:

Utdrag ur Speaking with Nature

Kapitel 6
Banansnigel och Mask
Banansnigel
Llyn

Föreställ dig att ströva på en mossig stig i en mörk, våt skog. Du andas in den friskt doftande luften, rik på syre och negativa joner. Det är vår i regnskogen. Allt är grönt och frodas och blommar.

Där är en liten knubbig snigelliknande skapelse utan skal som tycks följa med dig på den frodiga och drypande stigen, så långsamt att du knappt kan se den röra sig alls. Av de otaliga naturvarelser jag lever med i Hoh River Valley, banansnigeln är en ytterst intressant och skapande profil.

Varför kallas banansnigeln för Banansnigel? Dess hud är gul med bruna fläckar, som skalet på en mogen banan …

Banansnigeln är mjuk, köttig, och ömtålig, utan skyddande skal som sin kusin snigeln.

Kan snigeln vara som vår undre mage?

Det gudomligt feminina vet att det finns kraft i att vara sårbar. Får denna lilla varelse oss att känna ett visst obehag, för att den ger oss en vink om de delar i oss som vi förnekar eller vill gömma. De känslosamma, sensitiva aspekterna av det heligt feminina är fortfarande något som många av oss gömmer eller tar avstånd ifrån.

Hur kan vi hedra Banansnigelns medicin, som härrör från kännbar Jordighet? Ett sätt vore att lära sig från små barn som älskar att ligga i gräset och kika upp på moln och stjärnor, springa genom sommarstörtskurar, och låta leran glida upp mellan sina tår. De enkla sensuella upptäckter, som friska ungar befattar sig med, signalerar en hjärtlig förbindelse mellan kropp och Jorden. Dessa barn är i kontakt…

Kropp och ande är oskiljbara. Vi är också ett med vår planets kropp. Beröring är naturligt för de vi är och hur vi känner oss själva, och världen. Banansnigeln ger oss impulsen att komma tillbaka till kontakten med varandra och Jorden.

Banansniglar är livsviktiga för att kompostera plantor och sprida frön och sporer runt omkring i skogsmarken. De är också otroligt känsliga. Blir den illa behandlad drar den sig tillbaka och spelar död. Talar du till den med en mjuk röst kan den lyfta sitt huvud och se på dig. Att samspråka med en banansnigel kan få mig att gråta.

Livet skulle ta en annan riktning om vi också umgicks med jorden som förtroendefulla och ömsinta sniglar, som tycks vara lyckliga i sina kroppar här på Jorden. Den obevakade Banansnigeln delar generöst med sig av sin djupa feminina visdom: ”Kom ihåg det känslosamma, och kraften i det lilla.”

Övning
Banansnigelns visdom säger oss att komma tillbaka till att vara i kontakt och stärka det lilla.

Tänk på små aspekter som har en stor positiv inverkan på ditt liv just nu. Beakta detta och uppskatta det. Ge energi till det lilla.

Öppna ditt hjärta och dina sinnen och se hur det lilla får dig att känna dig levande.

Kom ihåg banansnigeln som är vad den är och gör vad den gör, när och sår Jorden trots de dödande fälten av nedslagen skog överallt.

Framförallt uppmanar den ödmjuka och visa banansnigeln: ”Förbli enkel och i kontakt. Du och jag, vi är precis tillräckligt. ”

Daggmask
Sandra

Det finns en kvadrat i vår trädgård, som inte tillåter mycket växtliv att gro . . . Vi har bett om råd av flera trädgårdskunniga för att undersöka jorden i denna del av vår trädgård, för någonting i den kemiska blandningen måste ha förändrats, från att understödja många växter till att bara tillåta de verkligt tåliga att gro. Det är svårt att hitta orsaken.

Jag tror att problemet är att jorden har förhårdnat i detta område genom mineralier och torka och att enda lösningen är att sätta in en armé av daggmaskar.

Daggmaskar är rörformade, segmenterade, hermafroditer – varje individ har både manliga och kvinnliga organ. De är både blinda och döva, men deras hud är täckt av celler som tillåter dem att smaka jorden och känna ljus och mörker. Daggmaskar lever i jorden, och gräver sig själva till olika lager, som på naturlig väg låter syre träda in, vilket är gynnsamt för växtligheten. De tar blad, matrester, och allt de kan kompostera och förvandlar det till gödning. De andas genom sin hud och har fem set av dubbla hjärtan i segment som ligger nära dess huvud . . .

Det finns ett sådant mystiskt sammanhang i skapelsen, och vi uppfattar ofta inte magin i hur varje enstaka varelse i livsnätet spelar sin roll för att skapa, upprätthålla och bevara livet. Allt i livsnätet har något viktigt att dela med sig av för att skapa en sund jordeträdgård. Allt liv är beroende av andra livsformer.

Varje tunnland av välkultiverad jord innehåller upp till ett halvt ton av frodiga mikroorganismer, för att inte nämna upp till ett ton daggmaskar. Daggmaskarna skapar ett ton avkastning, som är nödvändig för jordens hälsa och ger den näring med välbehövande ämnen som gynnar en sund växtlighet. Slemmet som maskarna producerar med sin avkastning gynnar tillväxten av hjälpsamma bakterier och svampar.

Använd din föreställningsförmåga och lämna ditt vardagliga liv bakom dig och gör en resa med mig till daggmaskens värld och dess livs gåvor.

Slut dina ögon och föreställ dig själv i en rik och fruktbar trädgård. När du undersöker marken blir du ledd till de små livsformer som sköter om jorden.

Genom att använda dina osynliga sinnen kan du märka hur mikroorganismer bygger upp jorden, men naturens verkliga kultivator av jorden är daggmasken. Observera vilka kraftfulla grävare dessa blinda små varelser är, som flyttar jorden och är kapabla att gräva sig så djupt som 4,5 meter. Se hur de fraktar in luft genom tunnlarna när de rör sig. Häpna över hur de syrsätter jorden när de gräver, hur de blandar myllan, bryter ner klumpar, och begraver stenar. Se hur de bär ner löv och annat organiskt material, medan andra fraktar näringsämnen och humus till det övre jordlagret. Daggmaskar kan inte leva utan enorma mängder av murknande organiskt material.

Kom tillbaka till ditt vanliga medvetandetillstånd med en känsla av tacksamhet för hur daggmaskar skapar sund jord som understödjer tillväxten av den mat som upprätthåller oss.

Vi anmärker ofta betydelsen av en persons eller en naturvarelsers roll. Vi tenderar att jämföra styrkan hos olika livsformer baserade på dess storlek och hur färgglada och högljudda de är. Llyn påminner oss om att hedra och uppmärksamma kraften i det lilla.

När du hedrar de små varelserna som är så viktiga för livet, börjar du att släppa dina fördomar och jämförelser. Du kan utan bedömning tona in dig själv och uppmärksamma de gåvor, som du bidrar med till livsväven. Och genom att göra det, känner du på ett cellulärt plan att du är tillräcklig.

Övning

I ditt dagliga liv kan du uppmärksamma hur det finns människor du möter som tjänar gemenskapen och planeten och inte behöver någon bekräftelse. Hedra kraften av anonymiteten medan du gör ditt spirituella arbete och dina övningar för allt liv.

Speaking with Nature av Sandra Ingerman, M.A., och Llyn Roberts © 2015 Bear & Company. Tryckt med tillstånd av utgivaren Inner Traditions International. www.InnerTraditions.com

Fullmånen var den 3 maj. Om du vill läsa om fullmånsceremonin och Sandras kungörelser kan du gå till originalsidan.

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – April 2015 – Swedish

Transmutationsnyheterna april 2015

Transmutationsnyheternas fokus har alltid varit att uppmärksamma till spirituella praktiker för att höja medvetandet i ditt eget liv och att vara i helande närvaro på jorden.

Men som ni vet undervisar och skriver jag om klassiskt shamaniskt helande. Jag hämtar fortfarande tillbaka förlorad själskraft och kraftdjur, gör extraktioner och psychopomparbete. Jag älskar att arbeta med de klassiska formerna av shamaniska ceremonier. Om shamaniskt arbete är något nytt för dig kan du läsa artikeln på min hemsida med titeln ”Abstract on Shamanism”. I den här artikeln ger jag en sammanfattning om hur shamaner ger spirituell hjälp för emotionell och fysisk ohälsa.

Jag fortsätter att utföra och undervisa klassiska shamaniska helandeceremonier. Och som ni vet fokuserar jag även på att bygga in transmutationspraktiken i mitt arbete med klienter och i mina kurser. För jag är övertygad att vi verkligen kan hela och transformera personliga och planetariska svårigheter genom att arbeta med spirituellt ljus.

Nyligen gav jag en intervju med Nicholas Breeze Wood, utgivaren av Sacred Hoop. Sacred Hoop är en underbar tidning om shamanism. Och Nick publicerar många tankeväckande och lärorika artiklar om shamanismen.

Min intervju med Nicholas presenteras i nästa utgåva av Sacred Hoop.

Du kan få mera information om Sacred Hoop över www.sacredhoop.org/offer.html

Ett av ämnena som Nick tog upp medan vi talade, var hans sorg/frustration över att shamaniska utövare inte arbetar med hjälpandarna på ett sätt som skulle kunna tillåta dem att intervenera i vår värld för att hjälpa till att lösa de problem vi står inför nu.

Temat fick mig att tänka till om skillnaden mellan ”intervention” och ”manipulation”. För innan vi har engagerad oss i dagliga spirituella praktiker för att se genom andens ögon och karva bort vårt ego, kan vi falla till offer för egoistiska önskningar och be om spirituell intervention, som inte är bra för vårt eget bästa eller för planetens.

Och denna månad uppmuntrar jag er att resa eller meditera för att försöka förstå skillnaden mellan ”intervention” och ”manipulation”.

Jag är införstådd med Nick att den shamaniska praktiken har så mycket mer potential att hela, än vad vi kommer i kontakt med. Jag tror att del av detta problem är att människor surfar omkring i alltför många olika läror, så att kompetensnivån inte utvecklas för att helt få igenom den verkligt mirakulösa styrkan i arbetet. Jag har tidigare skrivit om hur många surfar omkring i spirituella läror och flera ämnen i denna kolumn.

Att utveckla färdighet i arbetet är lösningen till att förmedla mer kraft och helande. Men jag tror också att om man utvecklar ett slags andlig mognad, då man vet hur man kan samarbeta med hjälpandar, är en möjlighet att låta mer helande krafter flöda från de osynliga rikena in i det synliga.

Jag har inte alla svar. Jag vill bara uppmärksamma för frågan och uppmuntra till att undersöka möjligheten att fördjupa din skicklighet med att komma i kontakt med de hjälpande andarna på ett sätt där de kan intervenera positivt, när vi står inför så många personliga och globala utmaningar.

Samma vecka som jag gjorde intervjun med Nick, spelade jag in ett bonusprogram för Shift Network.

Och i den intervjun talade jag också om de klassiska känslomässiga och fysiska orsaker, som shamaner diagnostiserar med assistens av deras hjälpandar. Och jag talade än en gång om styrkan i transfigurations-praktiken och hur vi kan hela med spirituellt ljus.

I denna intervju låg fokuset på hur kraftfullt det kan vara att arbeta med shamaniskt helande, om klienten är närvarande eller inte, eller om arbetet utförs på distans.

Jag meddelade om några fallstudier, som visar kraften av distansarbetet. Här är några exempel som jag delade med mig om.

En gång arbetade jag per distans med en klient. Jag kände honom inte personligen. Han kontaktade mig och bad om hjälp. Han led av svår depression. När jag reste för honom, sade mitt kraftdjur att denne man behöver att hans kraftdjur blir fört tillbaka till honom. Men i stället för att skicka honom ett kraftdjur sände mitt kraftdjur honom Träd som skyddsande. I den shamaniska praktiken kan människor ha träd som skyddsandar, så uttrycket kraftdjur och skyddsande är utbytbara beroende på vilken ”naturvarelse” som dyker upp för att återställa förlorad kraft.

Efter resan talade jag om för min klient att jag hade skickat honom Träd. I och med helandet förbättrade sig hans depression och han utvecklade en vacker och hjälpsam förbindelse med Träd.

Jag blev en gång ombedd att arbeta med en liten flicka, som hade varit kidnappad, hittad, men kom väldigt traumatiserad tillbaka till sin familj. Hon hade slutat att tala.

Jag reste i Mellanvärlden för att få tillåtelse av den lilla flickan att arbeta för henne. Eftersom hon inte yttrade sig verbalt kunde jag inte tala till henne på telefon, så jag inhämtade tillåtelse att arbeta med henne genom en shamanisk resa.

Mitt kraftdjur fick mig att blåsa in den tillbakahämtade själsessensen, som hon hade förlorat, i en kristall. Vi förpackade den i vackert tyg. Han gav mig också ord att tala in på ett band, som var en metaforisk helandeberättelse för att hjälpa henne att känna sig skyddad och säker igen. Det var en vacker helandeberättelse, som han gav mig att dela med henne. Jag skickade kristallen och bandet (via FedEx) . Jag bad henne att hålla kristallen och känna kärleken, ljuset och glädjen återvända till sig igen.

Jag förblev i kontakt med hennes föräldrar över månader. Förbättringen för barnet var långsamt. Men föräldrarna berättade för mig att hon aldrig var skild från kristallen och att hon spelade bandet om och om igen hela dagen. När hon inte lyssnade gömde hon bandet, så att ingen kunde ta det ifrån henne.

Hennes läkning var långsam och gradvis men distansarbetet gav henne mycket hjälp.

Och den sista berättelsen jag ville dela med om, var ett exempel på kraften av distansarbete med transfiguration. En av våra grupper var på en workshop i Santa Fe på Sunrise Springs Retreat Center. Vi planerade att utföra en transfigurationsceremoni för vattnet. Kort innan sammankomsten blev jag kontaktad av Mark, som lever i Findhorn, Skottland. Han bad mig att med gruppen göra distansarbete för hans philodendron. Han skickade mig ett foto av plantan och jag placerade det på vårt altare i mitten av vår cirkel.

Han befäste en apparat vid sin philodendron, så att han kunde mäta dess aktivitet. Mark visste inte exakt när gruppen skulle arbeta.

Som grupp försökte vi inte att hela vattnet på vårt altare eller sända helande till philodendron. Vi transfigurerade till vårt gudomliga ljus och utstrålade det ljuset medan vi fokuserade på gudomlig hälsa och perfektion av allt på vårt altare.

Vi arbetade omring 9 p.m. i Santa Fe. Och när Mark kontrollerade vad apparaten som var fäst vid philodendron hade registrerat, visade det sig att den hade blivit energiskt mycket livlig samtidigt som vi i Santa Fe arbetade, vilket var mitt i natten i Skottland.

Du kan se resultaten av den registrerade aktiviteten hos denna philodendron genom att klicka på ”GDV Camera Results” på denna hemsida. Titta efter Findhorn Remote Plant Experiment Results.

Detta är tre av många hundra fantastiska fallstudier, som jag samlat från mitt eget arbete och även från shamaniskt praktiserande som jag har tränat.

Som ni vet undervisar jag om skillnaden mellan ”helande” och ”behandlande”. Jag skriver om detta i de flesta av mina böcker, även i min sista bok Walking in Light: the Everyday Empowerment of Shamanic Life.

För i det flesta fall måste klienten göra en stor del personligt arbete för att på lång sikt få bra resultat av helande utfört av en shamaniskt praktiserande.

Hjälpandarna kan understödja oss vid helandet av de svårigheter som människor, andra naturvarelser och planeten går igenom. Men vi måste vara villiga att dyka djupt in i vårt spirituella arbete för att uppnå den emotionella mogenhet, som krävs för att veta vilket slags hjälp vi ska be om och för att öppna skynkena mellan världarna, så att den fantastiska obegränsade universella kraften kan flöda igenom.

Jag är så imponerad av de förvånande berättelserna och fallstudierna som mina studenter delar med sig om till mig. De överbryggar shamaniskt arbete med barn, förhållanden, familjeliv, affärer, organisationer och gemenskaper. Jag känner mig djupt inspirerad av människor som verkligen arbetar i partnerskap med de hjälpande andarna för att förmedla förändring.

Detta är en förkortad version av Transmutationsnyheterna i april. Om du vill läsa hela kan du gå till originalsidan på engelska.

Copyright © 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – March 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2015

Jag använder ofta metaforen att vi är musikinstrument som spelar i livets orkester.

Det är en metafor som används av många lärare, eftersom den verkligen ger en sann bild av vår vitala roll att vara del i världsgemenskapen.

Det är viktigt att vi reflekterar över hur vi kan tona in oss själva så fint, att vår del av musiken bidrar till att höja det kollektiva fältets vibration och även skapa harmoniska noter som kombineras i skönhet och kärlek.

Vad som hindrar oss att göra detta är att vi fortsätter att vara distraherade av människor och händelser i den yttre världen. Och det är inte bara nyheterna som kontinuerligt distraherar oss. Störningsmomenten kommer in för att det finns en sådan mängd böcker, audio- och videoföredrag, och undervisning som nu är tillgänglig för alla.

På ett sätt är detta underbart och vi kan lära oss så mycket. Men det har också skapat massor av ”spirituella surfare”. Jag tror verkligen att med de utmaningar vi nu står inför på jorden behövs det människor som går så djupt som möjligt in i praktiken.

Naturligtvis finns det ett behov att ta itu med olika typer av andligt arbete och denna rikedom av spirituella lärdomar. Men vid vilken punkt känner du att en väg är viktig för dig och du bestämmer dig för att stanna på den och verkligen fokusera.

Förra månaden förslog jag att du bestämmer dig för en enkel övning och engagerar dig i den tills den blir vem du är. Det beskriver vad jag menar med att tona in sig fint. För när vi blir ett med vårt arbete och slutar att se vårt andliga liv som avskiljt från det vanliga livet, då kan positiv förändring infinna sig i ditt liv och i världen.

Och jag använder ordet ”enkel” på ett sätt, som inte tillskrivs övningar för nybörjare. Jag menar övningar som talar till ditt hjärta och din själ och inte bara till ditt förstånd. För jag känner att när människor vill utföra komplexa praktiker, då blir deras sinne uppfyllt, men det sker kanske ingen förändring på ett cellulärt plan. Om du är tvungen att fokusera på de olika stegen i stället för på arbetet, är du för upptagen för att bygga en bro mellan de osynliga och de synliga rikena.

Som ni alla vet, började jag undervisa Medicine for the Earth år 2000. Jag har lärt ut det arbetet i Transmutationsnyheterna, i flera av mina böcker, på audioföredrag, intervjuer och vid konferenser.

Efter det att jag hade börjat undervisa Fem Dagars Medicine for the Earth Gatherings, samlades många deltagare ur mina grupper en gång om året för att återförenas i Santa Fe. Först deltog jag i dessa återseenden för det var underbart att vara del av en cirkel som är så engagerad i arbetet för allt liv.

Men efter en viss tid var min undervisningsagenda så intensiv att jag slutade delta vid träffarna. Dessa fortsatte i åratal och deltagarna delade kontinuerligt med sig om det arbete de gjorde och cirkeln fortsatte att samlas och fördjupa arbetet.

Ett år kontaktade mig två vänner och frågade om jag ville komma tillbaka till en återföreningsträff för att hjälpa gruppen att utveckla nästa steg i arbetet. Jag kände mig ärad och sade genast, ”Ja”.

Jag reste till min spirituella lärarinna Isis, som hade varit inspirationskällan när jag skrev Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. Tillsammans med Isis, Osiris och Anubis har jag utvecklat arbetet.

Jag bad Isis om övningar och praktiker att dela med mig om vid återföreningsträffen. Hennes svar var, att arbeta med ljus och ovillkorlig kärlek är lösningen för personlig och global transformation. Hon menade att gruppen inte behövde nya, uppdaterade och mera komplexa övningar. Hon sade att gruppen åter behövde anförtro och hänge sig till att integrera arbetet helt och fullt i det dagliga livet.

Hon rådde mig att dyka upp vid återföreningen och än en gång lära ut Five Day Medicine for the Earth träningen och låta folk reflektera över i hur stor utsträckning de lever detta arbete.

Punkten jag försöker nå, är att vi distraherar oss själva med att tro att det finns en mera kraftfull ”metod” eller ”teknik”. Vi glömmer att lösningen är att vi är det gudomliga instrumentet och vi behöver fintona oss själva som detta instrument.

Shamaner har alltid arbetat med ljus för att hela. I sina initiationer är shamaner alltid uppfyllda med ljus och har upplevelser av ett transcendent enhetstillstånd, som ger dem deras psykiska och helande förmågor. Detta öppnar shamanen för andevärldarna.

Och genom att gå in i ett extatiskt enhetstillstånd, i vilket shamanen förlorar sin känsla för avskildhet och stiger vid sidan av egot och personligheten, kan han eller hon fortsätta att vara ett instrument för universell kraft, gudomlighet och för medkännande andar.

Shamaner har gjort och gör detta fortfarande genom att engagera sig i långa perioder av trummande, rasslande, sjungande, dansande och tillbringar långsträckta tider ensamma i naturen.

Shamaner stiger fullt in i de osynliga rikena för att bringa magi, skönhet, helande, kraft och nya drömmar in i den synliga världen och till manifest form. De praktiserar även att lyssna djupt till naturen och ser omen och tecken. De är alltid ”intonade” och drömmer med hela kroppen.

Ge dig tid att göra det förberedelsearbete som behövs för att överföra helandet och kraften från de osynliga rikena in i de synliga världarna. Stig ur vår sociala konditionering för att omfamna en större dröm, som innehåller tron att vi är obegränsade i vad vi kan manifestera genom spirituellt arbete.

Vi kan förlora oss i att söka den ”magiska kuren”, som ska skapa positiv förändring, utan att vi inser att ”vi” är den magiska kuren.

Och jag undrar hur högljutt och intensivt uppväckelseropet måste bli. En lära som man ofta hör i infödingsberättelser är: ”Vi är de vi väntar på”.

När vi nu rör oss emot våren eller hösten, går vi in i en ny årstid i livet och i naturen. Jag ber er att överblicka de praktiker ni har lärt er under årens gång. Och ge er tid att promenera i naturen och sitta i tysthet. Undersök hur djupt du har utforskat praktikerna och alla de spirituella övningar du har lärt dig. Fråga dig själv ärligt, om du surfar på de ytliga vågorna av ditt arbete? Lever du upp till arbetet minut för minut? Skiljer du ditt andliga liv från ditt vardagliga liv? Kan du skratta åt dig själv och älska dig när du spårar ur? Hur förpliktigad är du att fördjupa arbetet och bli det?

Ge dig hän att arbeta med föreställningskraften. Många beaktar inte denna kraft tillräckligt, och det förstås inte att vår möjlighet att föreställa oss ger kraft till våra psykiska förmågor. För när du integrerar din fantasi, styr du dina psykiska osynliga sinnen till att ropa in någonting i ditt liv och din fysiska värld och du släpper det som inte nyttar dig. Jag hade en dröm i februari där jag fick en överföring om kraften i denna undervisning. Lärdomen absorberades av mina celler, men är svår att hitta ord för.

I februari gav jag gratis en introduktionslektion genom Shift Network med namnet ”Shamanic Jorneying for Community Healing: How Shamanic Practices Can Heal Families, Communities and Nations”. Samtalet var för kort för mig att kunna förmedla allt jag ville. Men till allas förvåning anmälde sig omkring 13’000 människor för denna lektion. Bara detta interesse i och för sig är ett underbart tecken för en önskan att samarbeta för att hela vår gemenskap och vår värld. Där fanns en påtaglig kärleksenergi och skönhet i det kollektiva fältet, och jag vet att det spred sig ut igenom livsnätet.

Ur shamanisk synpunkt går vi alla igenom en initiation. Jorden går igenom en initiation. Vi blir uppmanade att byta ut eller bränna bort vår gamla identitet och gamla vanor att leva, som inte längre nyttar oss personligen, allt liv eller Jorden.

Och som jag tidigare har meddelat, är det vår ande som för och bär oss igenom varje initiation. Vi måste låta vår andes djup leda oss nu. Vi behöver släppa våra mentala förströelser. Det är dags att bli ett med arbetet.

Vi behöver förena oss andligt, bortom ego och personlighet, för att understödja varandra och tillsammans stå starka. Det finns så mycket vi kan göra tillsammans som ett starkt hängivet kollektiv som arbetar i gemenskap för allt liv och Jorden.

Men vi måste öppna oss helt och fullt för den andliga världen och spinna trådar av skönhet, kärlek, ljus, vördnad, respekt, jämlikhet, fred och överflöd för allt, från de osynliga rikena in i den synliga världen. Det är så en ny verklighet kommer att drömmas till liv.

Fullmånen är den 5 mars. Låt oss spinna en mänsklig väv av ljus och kärlek till liv för att bidra till den nya drömmen om Jorden. Gör ditt förberedande arbete och släpp dina förströelser. Gå helt in i din kropp och engagera dina sinnen när du upplever ditt gudomliga ljus och bli det fintonade instrument som sjunger sången om kärlek, ljus, fred och harmoni inom och runtom denna stora Jord.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du besöka sidan ”Creating A Human Web of Light” för instruktioner till vår fullmånsceremoni som utförs varje månad.

Vi består till största delen av vatten och vi lever på en planet som mestadels är vatten. Elementet Vatten förbinder oss alla. När vi gör vårt spirituella arbete tillsammans, kan vi förändra vibrationen av våra inre vatten. Denna vibrationsförändring kommer att reflekteras tillbaka till oss genom de yttre vatten som flyter genom Jorden. Vi kan skapa en stor mängd positiv förändring och helande genom att tillsammans harmonisera våra inre vattens molekyler!

Den 20 mars firar vi dagjämningen. På den norra hemisfären välkomnar vi våren och på den södra hösten.

För att fira dagjämningen kan du förena dig med ett vatten. Du kan göra det genom en shamanisk resa eller meditation, där du sitter vid ett vatten och reser in i de osynliga rikena. Detta skall vara en upplevelse i mellanvärlden. Eller du kan fysiskt gå ut i naturen och sitta vid ett vatten. När du sitter vid detta vatten, känn efter hur ditt inre vatten blir energetiskt harmoniskt, precis som när du förenar dig med jordens hjärtslag.

Sök en sång eller nynnande, som förändrar och höjer din vibration. Lyssna till sången eller nynnandet av vattnet som du sitter vid. Tona in sången hos ditt inre vatten med det yttre vatten du förenar dig med. Och låt oss fokusera på de vatten inom och utom oss, som förenar oss alla. När vi alla gör det tillsammans, kommer alla ”våra inre och yttre vatten” att bli i harmoni. Föreställ dig vilket helande detta kommer att ge oss alla och vår planet. Låt vibrationen av vårt kollektiva energifält förändras genom att vattnet inom och utom oss kommer i harmoni.

Vi förenar oss och önskar alla i livsnätet en vacker och glädjefylld dagjämning!

I februari vaknade jag upp med en vacker insikt som jag vill dela med mig om till er:

Även om en stjärna på himlen är osynlig för våra ögon skiner den ändå.

Du är en gående mänsklig stjärna. Du skiner hela tiden!

Copyright € 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – February 2015 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2015

Om du har läst Transmutationsnyheterna under årens lopp, har du antagligen förstått att jag är en sann excentriker. Jag har nu skrivit Transmutationsnyheterna i 15 år!!

Jag ville dela med mig en del av min process med att skriva Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Jag har skrivit mina böcker och mina Transmutationsnyheter på en av de första iMac-datorerna. Jag har haft min dator sedan 2001, och hennes namn är Blueberry. Blueberry och jag har ingått ett speciellt partnerskap.

Ibland är vi så sammansvetsade, att jag tror att Blueberry börjar skriva för mig, när jag inte minns att jag har skrivit orden som formas på bildskärmen.

sandra february 2015 320x240

Jag kollade på webben för att se hur länge en dator så gammal som Blueberry kan tänkas leva. Jag har läst inlägg som tillåter en livsperiod på omkring 13 år. Blueberry har alltså hållit längre än dessa förutsägelser. Vi skrev tillsammans 2 böcker under 2014. Jag är ledsen att säga, att jag tror att min tid med Blueberry går mot sitt slut. Och jag vill hedra allt hon har hjälpt mig med att få ut i världen genom mina böcker och mina kolumner varje månad. Nå, det vill ge sig. Vi är fortfarande inte färdiga med varandra!

Huset jag bor i har ett mycket sällsamt elektriskt system. Och mitt kontor är byggt med lerväggar och det betyder att de är mycket tjocka och håller kylan inne. På det sättet som mitt kontor har elektrificerats, gör att om jag sätter på Blueberry och ett bärbart elektriskt element på samma gång, så går det en propp och jag har ingen elektricitet.

Så jag har inte haft värme i mitt kontor under de 20 år som jag har bott i mitt hus. Kan jag fixa det? Naturligtvis! Vill jag det? ”Nej”! Det bereder mig ett visst nöje att vara i kontakt med naturen när jag skriver. Personligen älskar jag kylan och vintern! Höst och vinter är mina käraste årstider.

Fotografiet jag har satt in här, är när jag skriver Walking in Light på Blueberry en väldigt kall vinterdag i februari 2014 – för ett år sedan. Jag har på mig 2 olika glasögon, min pappas hatt, min mammas hjärthalsband (vilket inte syns på fotografiet) och handskar. Tänkte att det kunde vara roligt för er att se detta.

Jag ser definitivt annorlunda ut än på de foton jag använder för reklam!

Jag tror att Walking in Light är en viktig bok. Jag har satt samman det jag har undervisat under årens lopp. Jag är övertygad om, att ifall vi varje dag praktiserar shamaniska principer, som jag beskrivit i Walking in Light, skulle vi känna oss styrkta och världen skulle bli en bättre plats för alla i livsnätet.

Jag hoppas du kommer att läsa den!

För att börja det nya året, reste jag till spåret med ”Rattlesnake” på ”Shamanic Visioning Music: Taiko Drum Journeys”. Odaiko-trumman tog mig verkligen djupt in i resan. Synkroniskt nog handlade min resa om varför en orm byter skinn. Som vi vet byter ormen skinn för att kunna fortsätta att växa.

I min resa föreslog Ormen och mina hjälpandar mig att titta på hur jag har vuxit ifrån mina gamla trosatser och gamla historier. Jag blev tillsagd att det var på tiden för mig att pånyttfödas till en mera expansiv varelse, som kontinuerligt kramar om livet, delar med sig ifrån djupet av sin ande och går bortom sina föreställda begränsningar.

Jag tänker att detta är ett viktigt meddelande för oss alla att resa till, när vi tillsammans går vidare.

För att beställa Walking in Light och/eller CDn med Taiko trummresan, gå till:

https://www.sandraingerman.com/booksaudiovideo.html

Olikt ormens, fortsätter människans skinn att växa. Även om vi ömsar skinn, så går vi mera igenom en grundläggande förändring på en spirituell och emotionell nivå, när vi fortsätter att ta itu med de initiationer som livet ger. Vi ser inte alltid hur mycket förändring vi har genomgått och hur vår närvaro har förändrats, eftersom vårt skinn växer med oss. Vi växer kontinuerligt in i ett nytt hölje.

Det finns en balans mellan att vara alltför passiv och försöka alltför hårt. Balans uppstår genom att gå in i ett harmoniskt tillstånd av att vara aktiv och passiv. Detta är verkligen lösningen till mycket av det vi behöver för att bemästra livet.

Angående att vara passiv, tycker jag att vi ofta blir så fångade av förutsägelser. Jag har skrivit om att bli beroende av förutspåenden i många av Transmutationsnyheterna vid begynnelsen av nya år. Människor blir ofta fångade i att vilja ha någon som säger vilka krafter som ska förändra våra liv och världen vi lever i. Men det är som med väderleksprognoser. Nu för tiden rör sig vädret i mönster, som ingen skulle kunna förutse. Och jag tror att det är samma sak med alla livets sidor. Vi lever i en tid av ovetande, allt kan hända, och vår kreativa potential är stor, om vi kommer i kontakt med den.

Mitt råd är att bestämma sig för en spirituell övning, som jag har skrivit om i de sista utgåvorna av Transmutationsnyheterna. Arbeta dagligen med den och tillåt den att bli del av ditt liv. När du dagligen arbetar med att integrera en spirituell praktik som du dras till, kommer du att märka att du naturligt växer in i arbetet och det blir vem du är. På så sätt lever och arbetar du spirituellt i balans, i stället för att vänta på att någon kraft utifrån ska förändra ditt liv och världen, eller att arbeta alltför hårt spirituellt för att framtvinga förändring. Det är nödvändigt att vi fokuserar på vårt spirituella arbete och samtidigt tillåter att det förändrar oss.

Jag själv har blivit så inspirerad och förändrad av undervisningen i min telekonferenskurs. De virtuella ceremonierna, som jag har lett, ger en direkt upplevelse av den sanna kraften i att förenas som en gemenskap för att skapa ett kollektivt energifält, som är så levande och vibrerande av förändring.

I kursen har deltagarna stigit fullt in i de virtuella ceremonierna jag ledde. Jag kan känna och se att när vi stiger in i ett kollektivt fält och engagerar alla våra sinnen, då har vi möjligheten att öppna skynkena mellan världarna och bringa igenom styrkan och helandet från de osynliga rikena till vår verklighet. Det har varit så spännande att ta del av detta och bevittna det.

Vi gör detta i vår fullmånsceremoni ”Creating A Human Web of Light” varje månad. Lösningen är att stiga helt och fullt in i detta tillstånd, när du utför din transfigurationspraktik och upplever ditt inre ljus. Och det är nödvändigt att du stiger fullt in i det kollektiva fält, som vår globala gemenskap tillsammans har skapat och fortsätter att skapa. Då kan förändring ske. Helande uppstår när vi lär oss hur vi kan bringa det osynliga in i det synliga. Detta behövs för att uppleva en positiv kännbar förändring.

Vårt kollektiva paradigm och modell har fallit isär och kan inte lagas. Så vi behöver fortsätta att understödja varandra, när vi engagerar oss i spirituella övningar för att framställa en ny modell och väva en ny verklighetsväv till liv. Att utföra ceremonier tillsammans är ett sådant kraftfullt sätt att skapa positiv förändring och förenas i den feminina modellen med samarbete och samverkan.

För några månaders sedan gjorde jag ett audioprogram med Dr. Lewis Mehl-Madrona. Jag bad honom att tala med mig om kraften i att berätta helandehistorier. Han är författare till Coyote Medicine och är en infödd amerikansk helare. I sin praktik blandar han in den infödda kulturens vetande med den moderna psykologins.

I detta samtal med mig meddelade han, att vi är summan av alla historier som någonsin har blivit berättade om oss, och som vi själva har sagt om oss. Han sade, ”Låt oss bara berätta goda historier, så att vi kan ha fler goda människor!”

Och så hörde jag den shamaniske läraren John Perkins dela med sig en kraftfull berättelse och lärdom. När John Perkins besökte Amazonas regnskogen och fick tillfälle att lyssna på Shuar folkets historier, frågade han en äldre, hur vi kan hjälpa dem. Svaret han fick var: ”Om ni verkligen vill hjälpa, så ändra era människors dröm”.

Det är nu dags att gå djupt inom sig, bortom personligheten och det vi skapar som distraherar. Det är hög tid att ge sig in i och upptäcka vad din själ har kommit hit för att uttrycka. Gå bortom det du säger dig själv, om varför du inte kan uppnå din potential och manifestera en ny dröm för dig själv och Jorden. Det är dags att släppa det som distraherar och manifestera din själs öde. Tiden går så fort och förändringen på planeten intensifieras. Det är inte längre OK att säga ”jag hoppas att någon dag …” eller att vänta sig att någon annan ändrar våra liv. Du är kallad att nu fullt ta del av livet.

Vi kan utveckla oss till djupsinnigare och kreativare människor, när vi sjunker in i den sanna kraften som var och en har inom oss för att vara positiva förändrare.

Vi måste släppa de gamla historierna, som inte längre nyttar oss personligen eller på ett kollektivt plan, och vi behöver även ändra på hur vi dagdrömmer världen vi lever i till verklighet. Vi har möjligheten att växa till en obegränsad person i detta livet.

Albert Einstein sade: ”Det du föreställer dig, är förgranskningen till livets kommande attraktioner.”

Här är en berättelse som en läsare av Transmutationsnyheterna har delat med sig om, som jag tycker passar till temat att bringa den osynliga kraften av ord in i det synbara för att inspirera till kännbar förändring.

Jag kommer i framtida kolumner bara dela med mig ett kort avsnitt av de personiga berättelserna. Men jag känner att denna passar så bra till det jag skrivit.

Jenny arbetade med den praktik jag delade med mig om i oktoberutgåvan av Transmutationsnyheterna 2014. Det var en övning med att arbeta bara med ett enda ord i en hel månad och verkligen känna hur vibrationen av ordet arbetar i alla våra celler och transformerar dem. Detta är en kraftfull praktik och värd att upprepa.

Du kan återigen läsa oktoberutgåvan av Transmutationsnyheterna 2014 om du klickar på
www.sandraingerman.com/tnoctober2014.html

Jenny skrev:

”Jag fick ordet ”HARMONI” i min meditation. Först tyckte jag inte att det verkade inspirerande … När jag gjorde min Medicinhjulsritual senare den morgonen, tog det på något sätt plötsligt fart … Jag skrev till en vän; Sandra har ett underbart enkelt råd. Som att bara fokusera på ett ord för en månad. Jag ”fick” ordet ”Harmoni” och jag har haft sådan glädje med att undersöka alla dess betydelser och användningar. För harmoni inom mig själv, alla mina delar, mina celler, mitt barn, min själ osv. Liksom musik, färg, doft, och mellan människor, både de nära och kära, och hela mänskligheten, och Moder Jord.

Harmoni finns i musik, och i dans. Det finns i Luften, i fåglarnas sång. Det finns i Vattnet, havets vågor. Det finns i Solen och Månen och färgerna, som i en regnbåge. Varje färg annorlunda, men tillsammans skapar de en harmonisk helhet. Det finns i Vinden, och i bladen och grenarnas rörelse. I Stjärnorna, och Universum, Planeterna som cirklar runt Solen.

Harmoni kan vara inom oss själva som individer, och emellan oss alla som människor, och i hela Moder Jord och i alla förnimmande varelser, och i hela skapelsen.

Det Gudomliga som dirigerar en stor orkester, det är vi alla. Var och en av oss är en annan ton i orkestern, men tillsammans, under ledning av det Gudomliga, kan vi göra underbar Musik, underbara sånger, allt i Harmoni. Varje instrument annorlunda, men ett bidrag till det hela. Om alla instrument vore lika, och vi alla spelade samma ton, skulle det faktiskt inte bli någon verklig harmoni, och det skulle låta ganska tråkigt, utan djup och interesse. Harmoni behöver olika ljud, olika färger, olika dofter. I Aromterapi handlar det mycket om att harmonisera dofter också.

På ett mera personligt plan, har jag gått igenom helande under de sista 6 åren, ifrån återhämtade minnen av förskräckliga sexuella brott mot mig som barn, ifrån att ha lämnat min kropp, själ, känslor och en myriad av min barndoms själv, väldigt trasig, bruten och avskiljd. Jag förstod av ordet Harmoni, att mitt Helande bringar hela mig själv, mig, tillbaka i harmoni. Alla delar av mig, som genljuder och integreras till en harmonisk enhet. Det är det som är Helande – att återställa harmonin i vårt väsen. Det finns harmoni mellan våra chakras. Färgharmoni och Tonharmoni. Harmoni mellan Hjärtat och Psyket och Själen och Rösten, och Kroppen och alla skikt av vår Aura. Våra förgångna och nuvarande liv. Allt kan sammanföras till Harmoni, och det är verkligen det som betyder något för oss, det är vårt syfte. Att helt och fullt vara oss själva i komplett inre harmoni, och att uttrycka oss själva utifrån denna äkta harmoni.

Kärlek är Harmoni. Fullkomlig Harmoni. Fred är Harmoni inom oss själva och mellan människor. Där det är Harmoni, kan det inte vara Krig och Våld. Harmoni har en flexibilitet, en förmåga att röra sig och korrigera – det är en rytm, och en dans i den. Den är aldrig rigid, hård eller oböjlig.

Att kontemplera ordet Harmoni, fick mig att vilja göra mina familjerelationer mer harmoniska, och gav mig en vision som jag behåller för oss alla.

Harmoni är Flödande, och det är Skönhet, och Glädje och Skratt. Harmoni är vad vi vill ha för Jorden och vad Jorden, Moder Jord, ger oss, om vi vill höra hennes Musik, och lyssna till vad hon har att säga oss, och ge oss tid att tillåta henne omfamna oss.

Harmoni är nu del av mitt liv. Jag tänker ofta på det vid olika tillfällen under dagens gång. Så tack Sandra, för den underbara enkla idén, och tack Anden för det vackra ord du gav mig, och all den Glädje och Inspiration det har gett mig. Det har varit som att öppna ett fönster i min Själ.”

Ta några minuter och slut dina ögon. Känn vibrationen, ljuset och kraften av ”harmoni”, som när dina celler och din själ.

Vi går in i vårt femtonde år med att tillsammans göra fullmånsceremonin ”Creating A Human Web of Life”. Vad fantastiskt! Tiden går verkligen så fort.

Fullmånen är den 3 februari. Jag inbjuder oss alla att helt och fullt stiga in i det kollektiva energifältet, som vi har vävt tillsammans under årens gång. I shamanismen spinner vi trådar från den osynliga världen in i formvärlden med det arbete vi gör. Res inom dig och upplev ditt gudomliga spirituella ljus och tillåt dig att utstråla det i världen och förenas med kärleken och ljuset från andra för att väva en vibrerande harmonisk väv till fysisk form. Denna textur skapar en ljusväv som flödar inom och runt igenom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin om du läser ”Creating A Human Web of Life” på denna sida.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på originalsidan.

Copyright © 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – January 2015 – Swedish

Transmutationsnyheterna januari 2015

Vi förenar oss i kärlek för vår globala gemenskap och för allt liv medan vi går in i det nya året. Det är verkligen fantastiskt att se hur många kulturer som gör ceremonier, ritualer och firanden för att välkomna det nya året. För att inte nämna det virtuella kollektiva energifält, som vävs i sinnesrörelse och önskan med nytt hopp, när vi går in i en ny del av livsspiralen.

Denna månad vill jag uppmuntra alla att reflektera över följande teman:

Inspiration, Jubel, Livets värde, Att komma i kontakt med vårt eget kreativa geni, och Nödvändigheten att vakna upp!!

Jag hade några väldigt inspirerande lärare när jag gick i skolan. De påverkade mig verkligen och hjälpte mig att forma mitt liv och mitt arbete.

När jag gick i nian hade jag en kemilärarinna, Mrs. Goldstein. Hon värdesatte HUR vi löste kemi- och matematikuppgifterna och inte svaren vi kom fram till.

Jag svarade sällan riktigt på proven. Eller när Mrs. Goldstein ställde frågor i klassen var det inte ofta att jag hade det riktiga svaret. Men jag blev inspirerad att tänka, och jag kunde alltid meddela hur jag hade kommit fram till ett svar. Det var alltid en stor inspirationskälla att se min lärarinnas ögon lysa upp, när hon märkte min vilja att tänka igenom ett problem utan att fokusera på resultatet. Jag fick bra betyg på mina prov för att jag var beredd att 1. försöka och 2. vara kreativ i min tankeprocess. Vilken gåva detta var i min uppväxt att jag blev inspirerad att vara kreativ.

Och så hade jag en fantastisk lärare på college, när jag studerade marinbiologi vid San Francisco State University. Jag tog en kurs i algstudier. Min handledare hade vid den tiden nått en ålder av 65 år, och det var den sista kursen han undervisade innan han gick i pension. Han var en av världens ledande experter i havsalgsstudier.

Jag minns inte hans namn. Men jag kommer ihåg hans ansikte, hans statur, hans röst och hur han klädde sig, när vi vandrade i tidvattnen. Mest minns jag hans fullständiga lycka och lystern i hans ögon när han välkomnade studenterna i havsalgernas magiska, mystiska värld – detta är en väg, som ganska få följer. Mystiken och magin hos de röda, gröna och bruna algerna är en djup rik värld, som inte många undersöker. Några av de vackraste och mest invecklade växter som finns är vissa av de röda algerna.

Min handledare hoppade upp och ner i sådan upphetsning, och vi trodde att han skulle lugna sig när mina klasskamrater vandrade och vi alla hittade sällsynta och underbara alger i tidvattnen.

För våra slutexamina var vi tvungna att samla så många olika arter havsalger, som vi själva kunde finna och samla in. Det var viktigt att hålla dem levande. Och så fick vi lägga dem på ett papper på golvet och nämna deras namn.

Min lärare använde ett tidtagarur (eftersom vi bara hade viss tid för att dela med oss om vår samling), och han hoppade och skrek högt när varje student gick igenom sin kollektion och nämnde algerna riktigt.

Jag övade namnen för algerna som jag hade samlat i flera timmar varje natt. Jag hade vänner som kom för att ge mig stöd vid inövningen.

Medverkade detta till en livsmission – nej! Men det lärde mig om kraften i begeistringen, när jag kände den fantastiska energi, som min lärare utstrålade. Jag försökte inte bevisa någonting för min handledare. Jag gjorde detta i ren upphetsning och glädje. Varför, för att genom hans kärlek till ämnet inspirerade han mig och de andra att lära oss.

Och till sist är jag djupt tacksam för Vern Haddick, som var en av mina handledare när jag tog min MA i Counseling Psychology vid CIIS i San Francisco. Vern lärde mig om kraften i ovillkorlig kärlek och hur vi kan hålla människor i kärlek och ovillkorligt acceptera dem. Jag kommer alltid att vara tacksam för hur Vern ovillkorligt accepterade mig under den tid i mitt liv, när jag kände mig så osäker om mina egna gåvor och talanger.

Under denna tid av fortsatta utmaningar, förtvivlan och oro på jorden, kan vi inspirera och skapa begeistring över hur värdefullt livet är. Vi kan lära människor att komma i kontakt med deras egen tankeprocess och kreativa och spirituella inspiration.

Vi kan inspirera människor att vakna upp!!

Vad är du begeistrad över? Och hur kan du dela denna upphetsning med vänner, nära och kära, barn, medarbetare, och andra i din lokala gemenskap?

Mina lärare ledde mig till att vara tillgänglig för mina studenter i shamanism och hjälpa dem att känna sig välkomna i praktiken och i vår gemensamma krets, att ståla, att skratta, att känna begeistring för obegränsade möjligheter. Jag älskar att se och uppleva energin av spänningen när mina studenter stiger in på den shamaniska vägen.

Var en källa för begeistring och inspiration för dina vänner och gemenskap! Hjälp människor att vakna upp!

Det är viktigt att minnas att de hjälpande och medkännande andarna bara ser oss i vår skönhet och ljus.

Det är vårt ansvar att leva ett mer medvetet liv och utstråla vår skönhet och vårt ljus till världen.

Nu vid nyårstiden när det finns mycket hopp för nya chanser och positiva förändringar kan du på nytt hänge dig till det spirituella arbetet.

Fortsätt att arbeta med övningarna vi har gjort tillsammans och som jag har delat med mig om de senast 15 åren i Transmutationsnyheterna.

Förändra och forma om energin bakom dina tankar och ord.

Rikta in dina tankar och ord för att skapa ett positivt resultat.

Kultivera ditt inre landskap och din inre trädgård.

Var medveten om kraften i dina ord och dina tankar för att skapa i världen.

Släpp trosatser som begränsar och blockerar och som hindrar dig från att komma i kontakt med din kreativa energi.

Vakna varje dag upp och var tacksam för ditt liv, jorden, luften, vattnet och elden (som i solen), och för de utomordentliga levnadsformer som lever i alla elementen, för månen, stjärnorna, planeterna, dina hjälpandar, andarna i landskapen, dina hjälpande förfäder och förmödrar, älvor och dvärgar, o.s.v. Nå in i ditt hjärta och ge dagligt tack till dem du vill tacka. Genom att vara tacksam för livet varje dag skapar du så mycket positiv förändring för allt liv.

Se på förändringar son du behöver göra i ditt liv för att få frid, balans och harmoni.

Tillbringa tid i naturen!!

Fortsätt att utföra dina drömövningar med att drömma en värld till liv som är fylld med kärlek, ljus, fred, överflöd, harmoni, vördnad, respekt och jämlikhet för alla.

Var öppen och finn balans i att ge och ta emot.

Ge dig hän till resultatet. Utför ditt spirituella arbete, vad du än blir vittne till i den yttre världen. Det spirituella arbete vi gör ger skillnad. Men var också aktiv i den fysiska världen med att vara en positiv förändrare.

Fortsätta att känna kärleken ur vår globala gemenskap, som förenas när vi fortsätter att arbeta tillsammans för allt liv.

Var ett ljus i världen!

I min nya bok Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Sounds True) tar jag er vid handen och leder er genom alla de övningar jag har delat med mig om under de sista 15 åren. Boken kommer att ges ut den 1 februari.

Fullmånen är den 5 januari. Låt oss fortsätta att väva en gyllene ljusväv till verklighet. Gör dina förberedelser, så att du fullt kan engagera dig i praktiken. Bege dig ur ditt vanliga medvetandetillstånd och in i ett enhetstillstånd. Förena dig med vår globala gemenskap, när vi väver en lysande ljusväv inom och runtom denna stora jord!

Om du är en ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få mera information under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

En tidig morgon i december hade jag en väldigt speciell dröm. Jag har delat med mig om den på Facebook.

Jag vaknade upp väldigt rörd av drömmen och flodens sång! Tidigt på 1970-talet drunknade jag nästan i havet i Mazatlan och jag upplevde mig själv resa igenom en ljustunnel. Jag befann mig i en utomordentlig trädgård och satt på en stenbänk medan jag lyssnade till den vackraste musik, som jag aldrig kan beskriva och aldrig mera har hört i det jordiska riket.

Allt i livet sjunger och sången är evig.

Gå ut och sjung till landskapen, vattnen, luften, solen, månen, stjärnorna och till alla de utomordentliga och fantastiska varelser som lever i elementen. Öppna ditt hjärta och lyssna hur de sjunger med dig!

Gott Nytt År!

Copyright © 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.