Transmutation News – February 2024 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2024

På det tidiga 2000-talet gav mig Isis ett kraftfullt budskap. Hon meddelade att eftersom jag härstammar från ett stammes-släktskap, väntar jag alltid in så att alla hinner i kapp med mig på vår väg till ett nytt levnadssätt. Jag har hört detta av andra som gjort mediala behandlingar med mig. De tuktade mig alla för detta. Men jag skulle naturligtvis aldrig ignorera ett allvarligt och viktigt budskap som Isis meddelat mig.

Under den tid vi nu är i har jag tänkt mycket på detta. För jag tror verkligen att vi tillsammans är på väg mot ett nytt levnadssätt. Men jag har även skrivit om att du inte kan rädda en drunknande person utan att själv drunkna.

Så jag funderar över Isis budskap, men känner även att det är dags för oss som en spirituell  gemenskap att gå vägen tillsammans. Det betyder inte att vi försöker rädda alla på vägen. Men vi kan inspirera och uppmuntra dem. Det har alltid funnits vänner och släktingar som har bett böner för en älskad som genomgick en initiation.

Jag är övertygad om att vi skapar ett nytt paradigm, vilket är ett av de positiva sidorna med sociala medier, eftersom vi har möjlighet att ge understöd kors och tvärs över landskapen och haven på Jorden.

Jag tror, att vi har en otrolig potential om vi går tillsammans. Vi har alla erhållit så många verktyg under de sista åren, eftersom vår kollektiva initiation har uppnått en ny nivå genom att utmana oss att släppa vårt förgångna, låta egot skalas av och ta på vår sanna klädsel, som är det mest briljanta gudomliga ljus vilket inte ens våra ögon kan blicka.

Det är så mycket briljant arbete, som alla har gjort på sitt eget sätt med att förändra sig själva genom en kurs de tog, eller läste en stärkande bok, lyssnade till föreläsningar av gamla eller nya visdomsförmedlare, mediterade, spenderade tid i naturen för att ansluta sig med den, och gav offergåvor av tack i helig ömsesidighet. Och att använda direkt uppenbarelse för att tillåta våra andliga guider att visa de svårigheter vi behöver hela innan vi kan gå framåt. Och naturligtvis har många av er gjort stora förändringar genom era nattliga drömmar.

Om du ger dig tid att stanna upp och reflektera över var du började och var du nu är, måste du vara i ett tillstånd av beundran för det djupgående arbete du har gjort. Kommer det att förändra destruktionen som sker i det kollektiva – vi vet att all positiv kärlek som flödar in i det kollektiva skapar förändring, men frågan är när?

Vi kanske inte bara ska fokusera på den mörka sidan i det kollektiva, som inte har berörts av det värdefulla från varje varelse som lever på denna stora Jord. Men när vi förändras, stiger vi in i en annan sorts dimension av verkligheten och vi tar inte med våra sorger.

Vi tar med oss vad vi älskar med livet och skönheten och kärleken, som allt liv kom hit för att uppleva.

För att fortsätta lite med detta tema, talade Isis med mig om ”anknytningar”. Hon bad mig att titta på de kontakter jag har knutit och vilka förbindelser jag skulle behöva släppa. Och flera av er har kontaktat mig om hur värdefull praktiken med att vara komplett närvarande och att fokusera på sina nuvarande känslor har varit för er.

När vi befinner oss i här och nu på detta sätt, behöver vi göra nya förbindelser till det nu gällande. Livet handlar om förbindelser. Vi är förundrade över all information om hur trädrötter förbinder sig med varandra och hjälper varandra i oroliga tider. Vi är förvånade över hur svampar skapar sådant viktigt livgivande understöd under marken.

Är de kontakter vi nu har i våra liv sunda? Behöver vi etablera nya förbindelser för vår hälsa? Hur förbundna är vi med Källan och med vår inre Källa? Hur förbundna är vi med Jorden, Vinden Elden, Vattnet? Hur förbundna är vi med våra hjälp-andar och med våra spirituella ceremonier? Hur anslutna är vi till landskapen vi lever i, även om vi lever i en stad? Gör du dagligen enkla ritualer för att förbinda dig med dig själv, dina hjälp-andar, dina för-mödrar och för-fäder, och med landskapet?

I den tid vi nu lever finns det en förståelse för förbindelsen mellan magkänslan och hjärnan. Om du har magproblem påverkar det din hjärna. Det är den mest populära medicinska informationen som nu delges. Vi tittar på hur frånkopplade vi är på så många plan- från våra kroppar, våra spirituella övningar, vår förbindelse mellan tankar, ego, hjärta och vår inre ande och själ.

Jag tror, att om vi undersöker våra anknytningar och vad som är ohälsosamt och vilka nya förbindelser vi bör göra, kommer vi att stegra vår hälsa på alla nivåer. För vi upplever så mycket frånkoppling i oss själva och till världen i stort, så att om vi smider nya anknytningar kan det ge tillbaka ett tillstånd av harmoni.

Låt oss fördjupa vår transfigurationspraktik nästa fullmåne den 24 februari, så att vi känner det som om vi hade en skrud eller en kostym som täcker över vårt briljanta gudomliga ljus, och om vi tar av den, ger det en ny verklighets-dimension i livet. Utför ditt förberedande arbete. Glöm inte bort att det är tillståndet du befinner dig i, som tillåter ljuset att absorberas av dig och utstrålas på ett sätt som håller allt liv i livsväven i ljus och kärlek.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Även om jag är förtjust över att komma tillbaka till personlig undervisning 2024, har jag även en kurs som jag skulle vilja ge online. När jag undervisar mina egna kurser online är Sylvia Edwards min värd, och jag annonserar dem bara med tillägnade emails. Om du vill anmäla dig för framtida kurser, har du bättre chans att komma in, om du först blir informerad genom ett tillägnat email. Om du inte är anmäld till min email-lista kan du betänka att göra det.

Även Sabine vår franska översättare tar ett sabbatsår. Så vi söker en annan frivillig som vill översätta transmutations-nyheterna till franska. Om du vill hjälpa till med detta kan du gärna maila Sylvia Edwards över info@sandraingerman.com

Och tacka Sabine tillsammans med mig för hennes tid och engagemang och önska henne allt gott!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Announcements:

I wanted to let everyone know I am posting daily inspiration posts on my Authors Page on Facebook http://www.facebook.com/SandraIngerman  and @ingermansandra on Instagram. I have been doing this since December and all the posts are still up. Reading and pondering what I am sharing is very inspiring. I hope you will check in.

And don’t forget to visit our Shamans are Gardeners of Energy Facebook page to post inspirational stories and images and also to be uplifted by what our community is sharing. To join the Facebook group Shamans Are Gardeners of Energy, go to: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. The password is “Transfiguration”. “

I love going to Shamans are Gardeners of Energy to rest from life and take in so much of the beauty that people post. It is my sacred space for getting away from the conditioned world.

My new book Walking Through Darkness: A Nature-Based Path to Navigating Suffering and Loss co-written with Llyn Roberts will be coming out in February 13, but is now ready to preorder on Amazon and Barnes and Noble. You could do me a favor by ordering off of my website under Books and Audio Programs.

Also Llyn Roberts and I will be doing a book release webinar through East West Books where if you register you will receive a free copy of our new book. The event will take place February 13, 2024.

In this release event for our new book, together, Llyn Roberts and I share how you can transform and grow through your greatest challenges, no matter what they are. Inspired by teachings from the land, the sky, the sea, and the spiritual world their sensitive and empowering guidance will help you open to your spiritual light.

Here is an imbedded link:

Walking through Darkness

Here’s the full URL:

https://eastwestseattle.org/products/february-13-2024-tuesday-5-30-7pm-pt-walking-through-darkness-a-nature-based-path-to-navigating-suffering-and-loss-with-sandra-ingerman-llyn-cedar-roberts-webinar

FYI – for people who have already purchased a book, when they receive the book from the event, they can just gift it to a friend on their own.

May the teachings in this book help you walk wakefully as you find your way back home.

My One Year Advanced Shamanic Healing Practitioner Training is full. And we have a long waiting list.

If you are interested in such a training taught by the teachers I trained please visit my website www.shamanicteachers.com where there are a variety of workshops that teach the same material, I am teaching in my One-Year Training.

And if you are looking for a shamanic practitioner or teacher that I have trained, refer to, and believe in please visit www.shamanicteachers.com. Teachers and practitioners are working in person or remotely.

Sylvia Edwards has generously compiled a list of the ceremonies that have been shared so far on the Shamans Are Gardeners of Energy webpage. Below is a link to that page. Once there, you will find all the past recordings with a description.

Thank you, Sylvia, for gifting us with this list:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

From my heart I invite you to watch The Shamans Cave. Renee Baribeau and I are in our fifth year of our podcast, and we keep getting stronger and passionate about the topics we feel are important to discuss right now. For a schedule of our shows visit www.ShamansTV.com. You can really help us out by subscribing to our show and commenting when you watch or listen to it.

This new Etsy shop has two shamanic resources to help you enter the new year with greater intentions and more meaningful rituals: a year-end reflection and intention-setting workbook, and a moon medicine guidebook with monthly lunar calendar sheets. Use the code SHAMANICGIFTS to save 50% through the end of February. Juniper Stokes, one of our brilliant practitioner and teachers on www.shamanicteachers.com is stepping out and giving it a go on Etsy. Juniper is such a beautiful soul and creates amazing products. Please check out her site on Etsy!! You will be supporting a wonderful shamanic teacher getting her “magic” out into the world.

Link: https://www.etsy.com/shop/Alchemessence

Bonus Program: Journeying to Heal the Wounds of the Feminine with Sandra Ingerman

In this guided process, I will take you on an inner shamanic journey to work with your guides to surface, understand, and heal key aspects of your feminine qualities as a soul.  All of us have wounds from the last era around this dimension of our soul and I will invoke Isis to help in the healing of your female incarnations and/or feminine qualities.  I will lead this in a way that allows you to take the journey whenever you need it to work with another layer arising for healing.

This session will be a bonus for a larger course on Mary Magdeline that I will not be teaching. The intro call for this course was on November 21. But you can still sign up.

You can register here for Walking the Path of the Magdalene: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/wtpmSI/ingerman/

Copyright 2024 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2024 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2024

Välkomna till Transmutationsnyheternas 25:e år! Vilken resa vi har gjort tillsammans! Och äventyret slutar aldrig.

Livets flod fortsätter att flyta, och det kommer att upplevas nya faser i livet och nya möjligheter till att växa och utvecklas kommer att fortsätta speglas tillbaka till oss. Tiden är en illusion, så det finns ingen klar början eller något nytt magiskt som uppstår för att vi går in i ett Nytt År. Vi bara fortsätter att röra oss framåt.

Det finns så många val att göra mitt i de turbulenta vågor som flera navigerar igenom just nu. Det utkämpas fler krig på planeten än sedan 1945. Oenigheten växer, även när den spirituella gemenskapen gör försök att utstråla kärlek och ljus. Men den spirituella gemenskapen har splittrats. Jag har alltid sett oenighet inom shamanismen, men nu finns det shamanska lärare som säger att jag är den ende som vet vad shamanism är. Studera bara med mig.

Så splittringen har slagit sig fast i de mest heliga rummen. Och om det finns en sak vi alla bör göra, så är det att vara en förebild till att vi alla är en spegling av Källan, och vi har alla kommit hit för att ge vår signatur med energi och kärlek till livsväven. För vi är alla förenade.

Det är alltid en intressant övning att betrakta vår process när vi fördömer. Om det verkligen bara finns enhet, då behöver vi resa inom oss och bemöta samma delar hos oss själva, som vi projicerar ut, för att bli helade när vi ser egots illusion om avskiljning.

Detta betyder mycket arbete. Som jag tidigare meddelat, ber mig Isis att varje sekund vara närvarande för att processa mina känslor och fördjupa dem i min Inre Värld, för att förändras så att jag kan vara fri från de aspekter som inte tillåter mig att uppnå nya nivåer av medvetenhet och uppfattning om livet.

Kom ihåg den här grundläggande Medicine for the Earth-läran – Vår syn på saker och ting skapar vår verklighet.

Hur är det med din uppfattning just nu när livsfloden rör sig genom turbulenserna, och vad behöver du för att förändra och omforma för att ge dig skönhet och förundran när du ändrar dina ord, tankar, dagdrömmar och dina negativa projektioner?

Jag kan faktiskt upprepa detta i oändlighet, för jag känner att det är detta vi bör göra. För vårt ego drar bokstavligen isär den verklighet som vi känner till. Kanske är detta något bra. Men det vi vet om initiationer, är att de är till för att slita sönder och skala bort egot. Jag undrar hur långt vi behöver gå för att slutligen ge efter för andens kraft.

Jag bjuder in er att tillsammans med mig tillåta egot att skalas bort och bli påminda om vad vår själs och andes skönhet kom hit för att uttrycka. Det finns fler än en dimension av verkligheten. Och vi kan stiga upp till ett liv, i vilket vi hedrar elementen och Jorden som ger oss livet. Om vi gör det uppstår helig ömsesidighet, som jag skrev om i december. Och vi kan alla tillsammans uppnå en ny vacker värld.

Vi har alla just nu några stora val och beslut att göra. Res till din själ och be om hjälp och fråga varför den har valt att bli född vid denna tiden. Varför kom du hit och för att uppleva vad? Din själ vet. Ha förtroende till informationen du får och låt din gudomliga ande hjälpa dig att manifestera detta nästa steg till ett nytt liv.

Fullmånen är den 25 januari. Kom ihåg att det inte finns någon separation utan bara enhet och hur du kan fördjupa din transfigurationspraktik för vår fullmåns-ceremoni med Creating a Web of Light, så att vi är en enad ande som överflödar allt med kärlek och ljus och helandets visdom. Vi klär oss för att spela en roll i livet. Jag vill nu tillsammans med andra skapa ett nytt skådespel i livet.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Personligen känner jag att det största jag kan göra just nu är att ge rum. Jag vet att när jag hade svåra tider, var det bästa understödet jag fick när folk bara var där för mig. Om du är bra på det, gör det tillsammans med mig. Det är en gåva som vi just nu kan ge till världen.

Jag utstrålar kärlek, ljus och skickar välsignelser till er alla, när vi som en kärleksfull gemenskap rör oss framåt i det kommande året. Önska tillsammans med mig allt det bästa för vår heliga gemenskap, när det Nya Året uppmuntrar oss att gå ännu djupare med vårt värdefulla arbete.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – December 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2023

Under årens gång har jag sökt upp så många praktiserande och läkare för att få hjälp med en sjukdom som jag har haft att göra med. Jag fick mängder med information men inga behandlingar hjälpte mig.

En natt kom Isis till mig och sa att problemet, med att jag inte blev frisk, har att göra med att mitt förgångna har inverkan på nuet. Hon menade att, än hur illa saker har varit för mig tidigare, måste jag släppa dem, för jag kan inte bli frisk om jag fortfarande bär med mig det förgångna. Och hon sa att detta är även sant för mitt pågående arbete med henne, att lära mig om olika dimensioner och hur jag kan resa emellan dem. Och hon meddelade att detta inte är möjligt när jag bär på det förgångna.

Isis meddelade att jag helt och fullt måste bege mig in i det nuvarande. Nåja, det är ett bra råd. Men att varje moment vara närvarande i nuet har inte varit min största gåva. Men jag gör det. Jag vill följa det fina i Isis råd, när hon leder mig in på en ny väg.

Jag gör det med att bara för en minut ställa in mig på hur jag just i detta ögonblick känner mig. Och vad jag upptäcker är att jag plötsligt kan höra hur min kropp talar till mig och ger mig instruktioner för vad den behöver. Jag lär mig även att sätta starkare gränser baserat på vad min kropp behöver.

Jag har tidigare skrivit om att lära sig att lyssna på sin egen inre röst. Och om det någonsin vore tid att lyssna till sin egen inre röst, är den tiden nu pga alltför många skäl att räkna upp.

Naturen hjälper oss att vara närvarande i nuet. Att hitta en praktik med meditation eller andningsövningar kan hjälpa till att vara närvarande liksom naturligtvis shamanska resor.

Jag tar mig helt enkelt tid under dagen, när jag stannar upp och frågar min kropp vad den vill meddela, vilka känslor jag sväljer, och vem jag beskyller för alla mina svårigheter. Det som jag tror ger störst helande är att finna tid till att bara ställa in sig på att släppa beskyllningar och fördömanden och att bege sig in i det exakta ögonblicket.

Jag skrev om att lita på sin intuition i min bok, som jag skrev tillsammans med Llyn Roberts. Den har titeln Walking Through Darkness; A Nature Based Path of Navigation Suffering and Loss. Den ges ut av Sterling i februari, men den kan förbeställas nu. Jag kommer att meddela detta i mina kungörelser.

Som ni vet håller jag hårt på min mening att elementen ger oss liv, och att vi behöver hitta sätt att tacka för allt de ger oss. Vi upplever hjärtslaget av kärlek, mat, att vara omgiven av Jordens skönhet och hur ska vi tacka henne? Vi älskar att känna hur vinden smeker oss. En sådan uråldrig varelse, som ger oss luften vi behöver för att andas. Den får oss att skratta när vi är ledsna. Och den bär iväg med oss. Solen ger oss all energi som vi behöver. Och vi älskar solen och att känna dess värme på vår kropp och ansikte, och hur den enkelt kan smälta bort problem och smärta ifrån oss, och förändra alla energier till kärlek och ljus. Och det värdefulla havet som födde oss, vi älskar dig för allt liv du ger oss, vi älskar din skönhet, vi älskar de olika vattnens sånger. Vi tackar för allt du ger oss. Blixtar ändrar allt de berör till helig mark och hjälper till att rensa bort negativa energier från oss och landskapet.

När vi börjar ställa frågan, om hur vi kan ge denna kärlek tillbaka för allt som ges, för min hälsa och för min möjlighet att frodas i livet, börjar vi förstå att detta är den mest grundläggande heliga shamanska principen för helig ömsesidighet.

Jag har i tidigare artiklar skrivit om hur jag funderar över om elementen kanske är våra skapande gudar och gudinnor.

Men hur tackar vi dem för allt de ger oss? Du vet svaret. Så varför är vi så överraskade över klimatförändringarna? Vad skulle hända om vi varje morgon kom tillsammans – och varje levande varelse gav tack vid sitt uppvaknande …

Jag älskar att se fåglar högt uppe i ett träd som hälsar soluppgången, och sedan när solen går ned tar de in den sista varma biten med sina ansikten blickande mot solen.

Alla levande varelser lever i helig ömsesidighet.

Vad har hänt med människorna? Hur utför du helig ömsesidighet i ditt eget liv? Befinner du dig omkring människor, som du alltid ger till? Är det dags att få något tillbaka, även om det inte är från samma person? Det vore hur helig ömsesidighet skulle fungera. När du lever ett liv i vördnad, harmoni och balans kanske tackgåvan kommer från en oväntad person eller situation.

Helig ömsesidighet handlar om ett balanserat energi-utbyte. Men i vår kultur betyder ofta att ge tillbaka att betala för någonting. Hur vore det om vi tog bort pengar ur spelet och tittade på andra sätt att utbyta energier som gåvor av kärlek och tacksamhet?

Reflektera över hur du kan tacka med hjärtlig balans nu i december månad, som vi alla anser vare en helig tid – en tid att gå inom sig för fördjupning och att ge näring till sitt inre landskap. Om du är en person som tenderar att ta mer än att ge, kan du kanske försöka att ge några tacksamhetsgåvor vid vintersolståndet. Om du överdriver givandet, kan du fokusera på att ta emot och absorbera från naturen och på vilka gåvor du får av andra. Beakta vilka förändringar som sker i ditt liv när du gör detta. Elementen, allt i naturen, himlarnas varelser, människor osv.

Fokusera verkligen på dina relationer till allt i livet. Och kom alltid ihåg att tacka, men utifrån hjärtat. Vi tackar mycket, men ytligt, i vår kultur. Jag tycker faktiskt att vi kunde ta bort ”tack så mycket” från vårt dagliga tal, eftersom det inte längre betyder mycket nuförtiden, och orden bara rullar ur munnen utan passion eller med verklig känsla. Använd din kreativitet för att formulera vilken sorts gåva du önskar ska komma till dig.

Solståndet är den 21. december, vilket är en speciell tid för detta slags arbete. Om du nu firar vinter eller sommar, gör det till en säsong för att ge gåvor med hjärtligt tack, och försäkra dig att balansera ut det med att absorbera allt det goda du får ur praktiken med helig ömsesidighet.

Jag vill även meddela att Facebook-sidan Shamans are Gardeners of Energy verkligen växer på ett fint sätt och om du känner för det, dela gärna där med av några positiva uttryck för kärlek och naturens skönhet.

Vi har så många personliga och kollektiva utmaningar i livet, så jag älskar att kunna gå tillbaka till den sidan under dagens lopp och bli påmind om livets skönhet. Om du vill delta i denna privata grupp, är passordet transfiguration. Gruppens namn är Shamans are Gardeners of Energy.

Fullmånen är den 26 december. Vi är i sådant djupt tumult på planeten. Och jag vet att alla håller olika gemenskaper som är beträffade i sina hjärtan. Så var snäll och förbered dig på det mest heliga sätt och lämna ditt överläggande och ego vid dörren, så att du helt och fullt kan ta av klädseln från din kropp och vara i ett tillstånd av förundran över det bländande ljuset som lever inom dig.

Och absorbera med det ljuset allt du behöver för dig själv och sedan förena dig med vår cirkel när vi utstrålar det ljuset till varje del av Jorden och stimulerar sprakande ljus att beröra allt i livsväven.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Önska tillsammans med mig alla i vår cirkel och deras älskade en säker och vacker tid, när vi avslutar detta året och lämnar bakom oss det som håller oss borta från att vara i  nuet, där hjälpbudskapen som ges är så helt närvarande, om vi bara stannar upp och lyssnar.

Jag vill tacka våra översättare för bidraget de gör med att ge ut Transmutations-nyheterna i så många länder. Låt oss med sann ovillkorlig kärlek i våra hjärtan tacka dem för tiden och energin de sätter in, så att människor runt om i världen kan bli inspirerade av vad som meddelas i Transmutationsnyheterna.

Vi går in i vårt 25:e år!!

Inget av detta skulle vara möjligt utan Sylvia Edwards. Först och främst hjälper hon mig att vara fokuserad och frisk! Ingen lätt uppgift! Och hon lägger till så mycket skönhet, kärlek och ljus till artiklarna. Hon ger verkligen sitt hjärta i att hålla sidan levande. Sylvia är den personen på planeten, som jag verkligen kan säga gör det arbete jag lär ut och mera, varje dag i sitt liv. Och det visar sig i det extraordinära arbete hon gör i världen.

Sylvia och
våra nuvarande översättare

Veronika Kucharská – Tjeckiska
Alexandra Brabcova – Tjeckiska
Layla Morgan Wilde – Finska
Sabine Menon – Franska
Barbara Gramlich – Tyska
Astrid Johnen – Tyska
Nello Ceccon – Italienska
Flavia Cavallaro – Italienska
Els de Graeff – Holländska
Sandra Koning – Holländska
Cristina Ferreira – Portugisiska
Tatiana Starikova – Ryska
Ines Fermoso – Spanska
Lena Anderheim – Svenska
Simin Uysal – Turkiska

Vi ses, när vi stiger in i det Nya Året fyllt med möjligheter att växa, fördjupa vår kärlek till oss själva, uppleva hur briljant vårt ljus är, och att vara ett «ihåligt ben» och dela med oss av kärlek, skönhet och ljus över hela världen.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Coppyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2023

Jag är lycklig att kunna meddela att det nu är officiellt att jag kommer att undervisa en Advanced Shamanic Healing Practitioner-kurs direkt personligen med mig 2024. Var snäll och läs i Annoncement-sektionen om du är intresserad.

En av svårigheterna flera av oss har, som vuxit upp i det kollektiv som vi föddes i, är att vi tenderar att skylla på och bedöma andra, och ofta är vi hårdast emot oss själva. Att lära sig att vara medkännande med sig själv kan leda till djupgående helande.

Som terapeut undersöker jag löpande olika helande-modeller, och jag märker att några av familje-systemen fungerar, och andra terapeutiska praktiker har vissa likheter med en praktik som jag lärde mig i högskolan på 1980-talet. Jag tog en 1-årig kurs i psykosyntes. Jag älskade det verkligen.  Psykosyntesen skapades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli.

Jag tänker att ett av skälen till att jag tyckte om denna terapiform, är att några av övningarna är så shamanska. Roberto Assagioli gav impulsen att resa till toppen av ett berg, där man mötte en vis person eller lärare/lärarinna, som kunde svara på ens frågor.

En av hans övningar vill jag dela med mig om här. Jag älskade att göra den, och jag lade till ett annat shamanskt element. Roberto Assagioli lärde ut att vi alla har ”under-personligheter”. Jag vet att andra modeller nu tar med detta koncept.

Vi har delar av oss själva som älskar, delar som bedömer, delar som beskyller, en del av oss försöker göra fred, den bedömande, kritikern, den känslosamma … du fattar.

Och en kraftfull övning, som vi kan göra, är att bjuda in alla våra ”under-personlighetsandelar” till en fest som leds av  hjälp-andar.

När jag brukade göra denna övning, hade jag svårt att få plats med alla mina ”under-personligheter” i rummet.

Det behövs en smula humor för detta. För det avgörande är att märka hur olika röster inifrån gör beslut i ditt liv och skulpterar din väg. T.ex. om du har en del som känner sig ovärdig, hur ska du då kunna skapa det du önskar i livet?

Det är viktigt att se på de delar av oss som är understödjande och de som blockerar vår resa genom livet.

Du kanske kan börja denna övning med att resa, meditera, skriva ned, ta promenader i naturen för att samla informationer, som alla kan ge en sann syn på ditt inre landskap. Vad sker där inne? Vilka inre röster talar hela tiden i olika omlopp?

Och sedan använder du din fantasi och skapar en fest med hjälp av dina hjälp-andar. Be dem om hjälp med att skapa en resa som har ett rum med alla dina ”sub-personligheter” och ”schmooze” med dem. Tala till dem och lyssna till vad de har att säga.

Och sedan ber du dina hjälpare att förändra den energi inne i ditt inre landskap, som inte arbetar för ditt bästa, när du vill nå ett liv fyllt med ovillkorlig kärlek för dig själv och för själva livet.

Försök denna praktik och den kanske blir till en regelbundenhet för dig.

Fullmånen är den 27 november. Var snäll och förbered dig med övningar, som försäkrar att inga egoistiska delar i dig distraherar dig från det djupa arbete som faktiskt kan ge positiva resultat och skapa positiv förändring.

Föreställ din kropp som en kostym. Och tillåt dig att befria dig ur kostymen och upplev det mest briljanta ljus cirkulera genom dig och stråla ut i det kollektiva och beröra varje del av denna stora Jord.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

I delar av världen firas denna månaden Tacksägelsefester. Låt oss inom vår krets komma tillsammans och önska varandra en varm och glädjefylld Tacksägelse fylld med kärlek, tacksamhet och i samhörighet med en älskad gemenskap och familj. Må din dag bli välsignad med ögonblick av lycka och samhörighet. Och må vi alla finna de inre ställen inom oss där vi känner tacksamhet till oss själva för allt vi har gått igenom i våra liv och som fört oss dit vi nu är – i ett högre medvetandetillstånd och med vetskapen att så mycket som sker runt om oss är en illusion, liksom en dröm som vi alla har styrkan att ändra.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – October 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2023

Jag har en speciell historia med att använda psykedeliska droger. Jag började som ung tonåring, LSD, meskalin, svampar och en massa andra substanser. Och senare lade jag till ketamin och MOMA för mina spirituella undersökningar. Mina upplevelser med de psykedeliska drogerna öppnade verkligen upp mig helt för ett annat sätt att se på livet och världen.

Jag gissar att jag var en av de lyckligt lottade, för jag hade aldrig någon dålig upplevelse. Jag spenderade min tid på helig medicin i naturen eller vid en Grateful Dead konsert. Jag upplevde bara enhet och ovillkorlig kärlek ur Källan. Jag blev tidvis helt telepatisk och kunde läsa människors tankar.

När jag nådde mina 30, märkte jag att min kropp smärtade, när jag kom ur dessa fantastiska spirituella resor, i vilka jag kunde sitta vid en flod i 8 timmar eller promenera 10 mil, eller bara fokusera på musiken och himlens rytmer, där det bara fanns kärlek.

Mina upplevelser understryker för mig viktigheten av medvetandet och behovet för en djupare förståelse för vår plats i kosmos.

Så snart jag blev ca 33 var jag verkligen tvungen att sluta ta dessa medvetenhets-öppnande substanser. De formade mitt liv och den väg jag slutligen slog in på. Jag är verkligen tacksam för tiden jag tillbringade inhöljd i kärleken från dessa heliga bundsförvanter.

Sedan på 80-talet var jag tvungen att göra en större tandrenovering. Och min tandläkare offererade mig lustgas. Naturligtvis var jag införstådd.

Det var fantastiskt vad som sedan hände. Mängder av andar började tala till mig så snabbt de kunde. De sade att sedan jag hade slutat att ta den heliga medicinen, hade de inte kunnat tala med mig om det de ville. Alltför mycket ego och vardagligt liv var i vägen för att kunna höra skönheten från en en sådan fantastisk grupp av andar.

Först sade de, att du förstår att allt detta var ett experiment. De sa, du kan se att experimentet inte gick bra, och du förstår vad som behöver hända. Jag svarade, att jag förstod vad som behövde hända i framtiden. Naturligtvis hade tiden ingen betydelse under min tid med dessa spirituella bundsförvanter.

Vad de sedan meddelade mig, är något jag varje dag tänker på. De sade till mig, att när vi har utvidgade medvetandetillstånd, och särskilt när vi använder helig medicin, så tror vi att vi har kommit in i ett verklighetstillstånd. Men de menade, att om någon verkligen går igenom illusionens hölje till Verkligheten, skulle deras tankar genast manifesteras. De kunde inte förklara hur snabbt vi skulle kunna manifestera varje tanke i mindre än en billion-dels sekund.

Och vem har den medvetandenivån att nå Verkligheten och inte skapa kaos?

Naturligtvis förstod jag detta. Hur skulle man inte?

Flera av oss gör vår spirituella praktik och förmodar att vi närmar oss ett slags Realitet.

Ibland är det bra att reflektera över vilket gigantiskt universum fyllt med mysterier som vi lever i. Och att bara röra vid ett mysterium är sann gunst.

Universum skapar alltid varje minut. Vi tror att vi har kommit in i en ny säsong, men säsongerna har faktiskt ändrats varje dag. Vi kan se detta när vi betraktar att naturen hela tiden förändras, inte bara vid dagjämningarna och solstånden.

Våra livs säsonger förändras även de varje dag. Förändring sker när vi flyter i livsfloden, och du kan inte stoppa floden.

Våra största lektioner nu kanske kommer genom att varje dag ligga på Jorden och uppmärksamma vilka förändringar som dagligen sker. Vad känner du, vad luktar du, kan du se små förändringar hos färgerna i växtlivet runt om dig? Märker du att vissa fåglar flyttar vid oväntade tider? Förändras kvaliteten i luften? Och jag menar inte föroreningar, men ja, föroreningar dämpar våra sinnen. Hur förändras konstant vattnen där du lever? Ser du någonsin att de gör motstånd eller fortsätter de att gå på? Och hur ser du förändringar i solljuset under de kommande dagarna, veckorna, eller månaderna?

När vi helt kan tona in oss med naturen, hittar vi vår egen rytm i livet igen. Och så snart vi vi hittar vår livsrytm igen, finns det ingenting som stoppar oss från att dansa till livets under. Vi är livsfloden. Och så snart vi stiger in i det flödet och dansen med förändringarna som uppstår sekund för sekund och orkestreras av vårt otroliga universum. Det leder oss till ödmjukhet och att vilja veta hur vi kan arbeta med universums magi. För universum manifesterar fantastisk magi varje dag.

Idén att vi konstant utvecklas och förändras, liksom årstiderna och den naturliga världen, är en kraftfull påminnelse hur allt är förbundet med vartannat. Det är sant att när vi tonar in oss med naturen och dess ständigt föränderliga rytmer, kan det hjälpa oss att finna vår egen plats i existensens stora väv.

Av en rolig händelse, såg min man och jag en ”sällsynt fågel” vid vårt fågelbord. Woods fotograferad den. Men det var inte så lätt att få till. Vi var tvungna att visa att den hade ett blått huvud, för att ställa fast att en ”Painted Bunting” hade blivit en tillfällig gäst vid vårt hem. Den stannade ca en vecka och flög sedan iväg för att förhoppningsvis hitta sina vänner.

Fågelaffären i stan ville tillåta folk att komma till vårt hus och campa för att försöka få syn på den fina fågeln. Nåja, vi gick inte med på det. Men min man Woods blev nämnd i den lokala tidningen:

                                                         Painted Bunting

En  UFO syntes vid ett fågelbord vid Old Santa Fe Trail den 14 augusti. Den fantastiska fågeln hade häpnadsväckande regnbågsfärger – ett briljant blått huvud, grön kropp och röd rumpa och mage. Ja, en Painted Bunting, en ganska sällsynt besökare i Santa Fe.

Fullmånen är den 28 oktober. Låt oss samla våra heliga och spirituella energier tillsammans till en universell ljusboll fylld med Källans briljans och Universums kraft. Låt vårt briljanta inre ljus dansa med livets ljus och fylla alla med en känsla av att bli hållna i ovillkorlig kärlek.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – September 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2023

Jag har så många pågående projekt. Min nya bok, om vilken jag ännu inte har berättat, är klar för tryckning. Jag arbetar på en App med Quincy Davis, en hip hop artist. Vi vill presentera enkla shamanska praktiker för ungdomar med problem, för att hjälpa dem att få tillgång till verktyg som kan vara stärkande. Jag arbetar även med en audio-inspelning för Sounds True.

Jag var så distraherad av mina underbara projekt, som jag är så ivrig med och som är så meningsfulla för mig. Jag hade satt upp i min kalender att skriva september Transmutationsnyheterna. Men min dag slutade innan jag hann börja.

Och så naturligtvis nyheterna om de många tragiska händelserna som bränderna i Maui och bränder och klimatiska händelser runt om i världen. Det var svårt för mig att fokusera.

Vad kan man bara säga mitt i alla dessa kriser. Jag känner att jag har sagt allt sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna år 2000.

Det enda jag möjligtvis kan säga är att fortsätt upprätthålla ditt spirituella arbete. Upprätthåll ditt arbete med att undervisa andra om den dystra situationen vi är i och med verktyg att avhjälpa den.

Och vi förenar våra hjärtan tillsammans för att välsigna alla de varelser som förlorat sina liv i dessa livets verkligt förändrande tider. Som ni vet är det så mycket vi hade kunnat göra. Men det är förgånget. Nu behöver vi se framåt och göra våra minut-till-minut spirituella praktiker och utföra ceremonier för harmoni och för att få frid tillbaka till planeten.

Nu vill jag dela med mig om en ceremoni vi alla kan utföra för att välkomna höst/vårdagjämningarna. Det är fantastiskt att vi välkomnar en ny förändrande årstid den 23 september.

Personligen gillar jag att utföra ceremonier i naturen, i en park, vid havet, vid en flod, sjö, eller i en skogsglänta. Du kan utföra din ceremoni i en park i bebodda områden, om du inte vill ta på dig äventyret och köra till ett ställe i naturen en bit hemifrån.

Som du vet, föreslår jag för allt arbete med ceremonier att sätta upp ett altare. Om du skapar ett altare ute, kanske du vill lägga en duk eller filt på marken. Samla naturelement som representerar den årstid du välkomnar.

I den norra hemisfären kan du använda nedfallna löv, ekollon, kottar, blommor som ligger på jorden. Om du lever i den södra hemisfären finns det kanske nya blomster som kommer upp och du kan be om tillåtelse att plocka en eller två för ditt heliga altare. Jag tycker faktiskt om att sätta en skål med vatten, jord och något som representerar luft och eld på mitt altare. Jag är särskilt försiktig med att använda ljus utomhus, utom när de inte  tänds.

Om du arbetar inomhus, vet du hur du skapar ett altare – tänd ett ljus, sätt upp fotos av dina för-fäder och -mödrar, placera olika naturobjekt, som hedrar landskapet du lever i, rökelse för att rena rummet, som även förbereder dig att stiga in i heligt arbete. Du kan skapa en liten offerskål med något ätbart eller naturobjekt som representerar årstiden du hedrar.

Som ni vet använder jag blått majsmjöl i mina offerskålar, liksom en gåva till naturen när jag promenerar i naturen och beundrar den intensiva skönheten och energi-förändringarna jag känner, när vi går in i en ny säsong.

Om det är nytt för dig att utföra ceremonier, kan du naturligtvis kolla upp min artikel om att förbereda ceremoniellt arbete. Artikeln inkluderar hur man sätter upp ett altare och mycket annat material som jag har informerat om här.

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/english/shamanic-ceremony/preparing-for-ceremonial-work/

Börja med att sjunga, dansa, tillåta din andning och kropp att flyta med och nu släppa allt annat som du bryr dig om, så att du kan vara komplett närvarande när du utför det heliga arbetet. Kom ihåg att bjuda in dina spirituella hjälpare att ta del och understödja ditt arbete, vilket utgör en stor skillnad hur våra ceremonier uppfattas i de osynliga sfärerna.

Reflektera över förändringen av årstiden och balansen mellan ljus och mörker. Tänk på skönheten i naturens transformation. Och minns, att även du på samma sätt genomgår en förändring. Du är Jord, Luft, Vatten och Eld. Elementen inom och utom oss ger oss livskraften som vi behöver för att frodas och överleva.

Det viktigaste är att komma ihåg att visa tacksamhet. Jag vet att så många av er just nu upplever störande utmaningar i livet. Men det mest helande är att visa tacksamhet för ditt liv och allt det goda livet har gett dig.

Vad har du skördat i ditt liv om hösten? Vilka frön vill du sätta om våren? Tänk över detta både bokstavligt och metaforiskt.

Och det är viktigt, när vi fortsätter vårt arbete med skapande och manifesterande,

att skriva ner några tankar om den förgångna årstiden och dina mål för den kommande.

Vad har du skördat i ditt liv? Vad vill du kultivera och manifestera de följande månaderna?

Och glöm inte att avsluta ceremonin med att tacka hjälp-andarna, alla element som ger oss livet, tacka dig själv och att du så djupt förenar dig med naturen, vilket vårt livsöde just nu har behov av.

Glöm inte att spendera tid i naturen vid dagjämningen.

Vissa människor gillar att arbete för sig själva, och andra njuter av att vara i en gemenskap. Om du arbetar i en gemenskap, är det fint att avsluta ceremonin med att dela godsaker att äta, som man har tagit med.

Och minns att shamanism är en praktik av direkt uppenbarelse. Vi har mycket erfarna shamanistiskt praktiserande som läser Transmutationsnyheterna och andra som är nybörjare. Gör ceremonin på ditt eget sätt.

Om du inte vill utföra någon ceremoni, kan du åtminstone tacka för ditt liv och hedra årstidens förändring på ditt eget sätt.

Och ni vet att jag helhjärtat tror att om vi varje dag skulle tacka Jorden, Luften, Vattnet och Elden (Solen), skulle vi inte uppleva de otroliga händelser, som vi nu utsätts för. Vi behöver visa tacksamhet till elementen för våra liv. Om vi inte visar vördnad, ges inte vördnad tillbaka.

Och låt oss inte glömma vår fullmåns-ceremoni med att skapa en mänsklig ljusväv inom och utöver Jorden den 29 september, när vi välkomnar Skördemånen. Var snälla och ge er tid till verklig förberedelse, så som jag ovan beskrivit, för att komma ifrån ego-tillståndet och stiga upp till det högsta spirituella tillstånd du kan nå. Ta av kropps-klädseln för att genombringa det briljanta som det mänskliga ögat inte kan uppfatta. För detta ljus vidare till vår globala gemenskap och låt som ett enat hjärt utstråla detta över planeten.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – August 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter augusti 2023

De senaste månaderna har jag skrivit om val människor just nu gör. Vi har gått igenom väldigt osäkra tider och folk har börjat ta en djupare blick på sina liv och de val de gör. Och nu, om du ser, lyssnar eller läser nyheterna, är vi i ännu osäkrare tider. Och om igen, på kort tid, gör folk mera val. Vissa svårigheter, som har att göra med klimat-förändringarna, tvingar till omställningar.

Men de val som intresserar mig, är de som människor gör för att ändra sin livsstil och bestämmer sig för att följa sina drömmar, eftersom livet är för kort för att leva ett liv som man inte vill ha.

I Medicine for the Earth-arbetet har vi receptet

Kärlek+Enighet+Avsikt+Harmoni+Koncentration+Fokus+Föreställning= mirakulösa händelser och stora omvandlingar.

I mitt eget spirituella arbete kände jag det som att jag nått en vägg. Jag kände också att jag inte arbetade djupt nog med materialet på en moment-till-moment bas på det sätt som jag levde arbetet.

Vid den här punkten steg Isis in och gav mig verkligen några underbara resor och ceremonier för att ta mig dit jag ville, när jag rör mig vidare. Och det var så jag skapade min nya kurs Advanced Medicine for the Earth, som fungerar imponerande väl.

Det är svårt att upprätthålla koncentration och fokus för att låta våra avsikter få tillräcklig kraft för att bygga upp ett nytt tillstånd i de osynliga sfärerna som kan manifesteras i det fysiska. Vi behöver verkligen inte bara vara ett med Källan, utan vi måste förstå att Källan lever inom oss. Och vi måste älska oss själva tillräckligt, så att vi är ivriga att göra arbetet som kan förändra våra liv på ett positivt sätt.

Detta leder till föreställningskraften och hur jag i Medicine for the Earth skrev, att det vi föreställer oss skapar vår verklighet. Jag talade om Caroline Casey’s berättelser om detta i Medicine for the Earth, likväl som Neville Goddard’s fantastiskt kraftfulla arbete.

Min bästa väninna vid den tiden, Brooke Isberg London, hjälpte mig att undersöka skapelseberättelser för Medicine for the Earth. En dag när hon var hos mig uppmuntrade hon mig att kolla Neville’s böcker. Pga all forskning jag gjorde om mirakler för Medicine for the Earth, var jag glad att ha källor, som jag inte tidigare hade hört om.

Och som jag flera gånger meddelat handlar Neville’s arbete helt om föreställningskraften.

Jag har redan sedan många år delat med mig citat av Neville. Nyligen skrev jag ett citat från Neville på Facebook:

”Tankar träder inte tillbaka från det förgångna. De tilltar snarare in i framtiden för att konfrontera oss, så att vi ser vad vi har planterat, antingen vist eller ovist.”

Jag vet att detta yttrande är helt sant. Men vad citatet inspirerade mig till, var att reflektera över de stora avsikterna fyllda med ord och tankar, som jag hade uttalat högt till universums makt.

Detta för mig till något jag gläder mig att meddela. Jag tror att skälet till att detta betyder så mycket för mig, är att jag kan se hur det jag gjorde vid 7 års ålder formade mitt livsöde.

Jag levde i ett mycket olyckligt grannskap i Brooklyn, dit människor hade immigrerat till USA för att undvika förföljelse i deras hemländer. Där begicks mycket självmord och fanns bara massor av ledsamhet.

Jag satt på min soffa och hade en visuell upplevelse, där jag högljutt yttrade mig  till universum, ”Alla har fattat det här fel. Jorden är en så vacker planet med så många färger. Vi har kommit hit för att vara lyckliga. Jag skall ägna mitt liv till att göra människor lyckliga”.

Jag skrev min första uppsats på gymnasiet om skapelse och manifestation, och det har varit ett intresse-tema alltigenom hela mitt liv även tills idag.

På 1980-talet när jag höll på att bli hemlös, gick jag upp kl. 3 på natten och ställde fast ett otroligt starkt beslut med så mycket kraft och jag såg en port öppnas som tog emot mitt beslut. Och sedan såg jag i min vision hur porten stängdes. Beslutet jag fastställde var att jag skulle ge all energi, som jag investerade i att oroa mig över hur jag skulle betala hyran, till att bli den mest kreativa person jag kunde bli.

Jag visste att universum lyssnade till mitt beslut och understödde mitt val att i hög grad vara kreativ med alla mina helande-sessioner, kurser, konferenser, böcker, audio-program som jag spelade in. Det är mycket. Och jag har även skrivit Transmutationsnyheterna i över 20 år. Jag vet att jag inte nämt allt. Men ni vet alla hur mycket jag har skapat och byggt upp i de osynliga sfärerna och låtit dessa projekt falla ner på jorden för att manifesteras i det fysiska.

Detta var vad som hände för mig när jag fastlade mina avsikter som formade mitt öde. Så och vad är med dig? Vad hände med dina avsikter?

Undersök denna månad vilka intentioner du vid tidig ålder satte och hur de manifesterades. Hela världen är du själv som har puttats ut. Projektioner – om du älskar dig själv, projicerar du det bästa ut i världen och till varje varelse som lever på denna stora Jord. Allt liv är en projektion.

Vi får gåvan av en blå måne denna månaden. Fullmånen är både 1. augusti och 31. augusti. Titta på dig själv i en spegel och säg till dig själv, jag är i ett heligt rum och färdig att låta mitt inre ljus fullt stråla ut, innan du påbörjar din transfigurations-praktik. Känner du dig knäpp att göra det? I så fall är du inte klar för att påbörja din praktik. Trumma, rassla, sjung och dansa lite mer och försäkra dig. när du ser dig i spegeln, att du är förbluffad över den spirituella styrka och ljus som kommer genom dig. Och nu är du redo för arbetet.

Vi sluter oss samman i enighet och kärlek med alla i vår krets, när vi samlas för att utstråla vårt spirituella ljus, först till vårt inre landskap och sedan fullt ut i det kollektiva och våra yttre landskap.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingeman. All rights reserved.

Transmutation News – July 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2023

Under de senast månaderna har jag skrivit om hur människor gör olika val huruvida de vill leva sina liv. Det ”avskalande”, som vi alla har gått igenom, har liksom lett oss till en fas av förnimmelse. Och om vi minns, är det där att ”skala bort” till för att bringa oss tillbaka till vårt autentiska själv och bli till det vi var menade att vara. Att skala bort är vår själs process att bli renad.

I och med den nuvarande  förnimmelsefasen finns det massor av val människor gör i sina liv, om vad som är verkligt och meningsfullt i livet och hur de kan skapa ett liv som känns harmoniskt och följer strömmen för ett gott liv.

Naturligtvis ser vi människor som inte vill göra förändringar och lever livet som om det vore ett enda stort party. Men jag har skrivit om människor som gör mer medvetna förändringar för hur de vill leva ett mer balanserat liv.

Det är som om ”chips” blivit uppkastade i luften och alla letar efter sitt unika chip för att skapa ett annorlunda liv. För att låna en term som jag hörde i en YouTube-podcast- ”det är dags att hoppa av svårighetsbussen”.

Jag har läst sådana intressanta artiklar i sociala medier om förändringar som människor gör. I ett tidigare newsletter skrev jag om hur människor väljer att flytta till mindre gemenskaper, där de har ett bättre system av understöd. Vissa väljer att flytta till storstäder.

Och jag har flera studenter som har blivit nomader och det verkar vara det liv de nu vill leva, så att de kan vara i naturen och tillåta allt de upplevt i sina liv och i världen få tid att integreras.

Vad som överraskade mig mest, var när jag läste en artikel om hur människor runt 30 gör sig av med sina emails och apparater för sociala media och köper sig flip-telefoner. Till min förvåning fick jag veta att flip-telefoner är de mest eftertraktade telefonerna på marknaden, som köps av folk som inte vill ta sig an teknologin. Dessa unga människor som blev intervjuade menade att de är trötta på att vara på Instagram och Tik Tok hela dagen. De vill vara utomhus och ha ett liv. De ger bara ett fåtal vänner sitt telefon-nummer och det är deras gemenskap. Låter lite som förr.

Det har faktiskt varit min dröm sen jag fick min email-adress. Jag har drömt om att göra en ceremoni och bli av med min IPhone, IPad och dator.

Och sen finns det artiklar som du kanske har sett om makten av AI och vetenskapsmän som förespår, att AI kommer att ta över fortare än vad vi tror. En student rapporterade till mig att en AI bot kom in på något som hon skrev och offererade att granska det för henne. Ganska tokigt att tänka sig!

För några månader sen hade jag en strid med en AI bot på telefonen, som slängde på. När jag ringde tillbaka, sade denna AI, ”Du ringde just” och lade p förnimmelse på igen.

Med alla dessa olika vägar som folk följer, kommer det att vara spännande att se hur vårt kollektiv slutar med att dela upp dessa olika dimensioner, för det finns så mycket paradoxer i hur människor väljer hur de härnäst ska leva sina liv. Kommer du att leva med AIs, flytta till en liten gemenskap, köpa en flip-telefon, eller bara utföra dina spirituella praktiker och låta världen hitta sin egen väg hem?

Det är ett val som jag hoppas inte fortsätter. Jag lyssnade på en väldigt kort podcast på YouTube, i vilken en vild talare delade med sig om hur Xers inte gillar att dansa! Detta var en mans observation eftersom han är ca 50 och är en generation Xer själv.

OK, jag förmodar budskapet för denna månad är att det finns alla slags val du kan göra för hur du lever ditt liv. Hur vill du att ditt liv ska se ut, kännas, smaka, lukta och höras? Vi har alla så många möjligheter, som jag fortsätter att lära ut i arbetet om skapande och manifesterande vilket ingår i Medicine for the Earth-arbetet.

För vår föreställning skapar vår verklighet.

Fullmånen är den 3 juli precis innan USA:s självständighetsdag. Det finns massor av skäl att resa inombords och göra ditt transfigurationsarbete just nu. Så bestäm dig för att göra arbetet vi har lärt, på det sätt som skapar mirakler i våra egna och andras liv. Detta har gällt i tusentals år. Varför skulle det inte gälla nu? Absorbera det spirituella ljus du är och låt det flyta till alla Jordens hörn.

Och alla varelser på Jorden må bli fria.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Under maj månad hade jag nattetid några verkligt intressanta mystiska upplevelser. Och de ledde alla till att jag förstod och återupplevde en intention som jag faktiskt hade sagt ut högt till universum när jag var 7 år gammal. Och genom detta manifesterade jag min väg genom livet. Jag hade denna ena mystiska upplevelse i vilken jag lade fast avsikten om vad jag skulle göra i denna livstiden.

Jag har meddelat er alla att det första jag skrev i highschool var om skapande och manifesterande, och detta stämmer överens med det jag hade för avsikt när jag var 7. Och nu erinrar jag mig igen vad mitt livs arbete är till för. Jag ska skriva mer om detta i framtida transmutationsnyheter.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – June 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2023

Även om vi fortfarande har stora utmaningar pga vår planetariska ”avskalnings-initiation”, kan vi se vissa tecken på återhämtande.

Under hösten är det tid för det som behövs komposteras tillbaka till Jorden. Och detta går i steg med en cykel av förstörelse.

På vintern blir folk stilla och kan ta itu med och tänka över mycket av det som i det personliga livet och det kollektiva så plötsligt förändras.

Och sen kommer  våren, när vinden och insekterna bär frön som ska planteras för livets nya säsong.

Och under de växlande årstiderna ger jorden, vattnet, luften och elden näring till fröna så att de kan gro. Och under våren och sommaren kan vi bevittna den nya tillväxten.

Vi bevittnar mycket uppvaknande hos människor, både i den spirituella gemenskapen och hos människor som lever vanliga liv, som har tagit ett klart beslut att förändra sin livsväg.

Jag läser artiklar, bloggar och mails från människor som ger upp sin arbetets-linje, gör förändringar för sin livskvalitet, diet, och gör ändringar för att tygla sina stressnivåer. Människor väljer att begränsa sin tid med andra, vilka är mer som bekanta än verkliga vänner. Det utforskas alla möjliga urval för att ha ett mera sunt och fridfullt liv. Vissa flyttar till väldigt små gemenskaper, eftersom livet i städerna är så kaotiskt. Och att leva i mindre städer ger ett visst understöd och omsorg, vilket man inte alltid får i större städer.

Så bra saker händer när människor börjar se sig om för ett liv som passar deras personlighet och behov bättre. Och detta är så positivt.

Och med antalet människor som ger till känna hur de tar bort stress ur sina liv, så inspirerar det andra att ta risker för att göra förändringar i sina liv ,som skapar ett tillstånd av begeistring för att leva och skapa fridfullhet.

Den 21 juni hedrar vi sommar/vintersolstånden. För de av oss som välkomnar in sommaren är det en sådan fruktbar tid för att upptäcka vad vi vill ska växa inifrån. För allt i den yttre världen föds utifrån vår inre värld. Som Florence Scovel Shinn lärde ut, skapelsen flödar igenom oss, den kommer inte till oss.

Gör ditt skapelse-arbete med avsikten att låta de tillstånd som du vill ha inom dig själv kan växa. Och använd dina shamanska- och meditations-praktiker med alla dina sinnen för att se, höra, känna, lukta och smaka det liv du vill leva nu – inte i framtiden. Och betrakta varje dag dig själv fullt levande i denna värld du skapade inom dig själv.

För de av er i den södra hemisfären som välkomnar vintern, ge er tid att undersöka vad ni skulle vilja släppa i ert nuvarande liv för att leva ett liv som skapar plats för er att utföra arbetet för er inre värld. Kom ihåg att vintern är den perfekta tiden att låta jorden, vattnet, luften och elden ge näring till fröna och hjälpa dem att gro. Vad vill du att din kropp ska börja skapa inombords, som ska gro och få näring för att manifesteras en kommande årstid?

Det är viktigt att minnas att i shamanska kulturer utfördes ceremonier för att rikta in sig på solens, månens, stjärnornas och galaxernas cykler. Shamanerna var så ett med naturen och kosmos, att de förstod när de skulle göra sitt arbete för att få de bästa resultaten.

Detta är något du kanske vill undersöka för dig själv. Uppmärksamma om du reser eller håller utkik för omen, när det är bäst att göra en ceremoni. Och se hur resultaten blir när olika naturkrafter understödjer din önskan, dröm, bön, helande, eller den guidning  du söker.

Fullmånen är den 4 juni. Ge dig tid att göra några resor eller meditationer för att sammansmälta med solen, månen, stjärnorna och galaxerna. Försök se hur de beter sig och vilken frekvens de har. Och när du gör din transfigurationspraktik vid denna fullmåne, se efter om du har missat den rätta energin för att helt och fullt gå in i ett tillstånd av transfiguration.  För du är antingen i enhet eller i separation. Du kan inte vara i båda tillstånden samtidigt.

Uppmärksamma sedan om det finns några ändringar du kan göra i din transfigurations- ceremoni som höjer din vibration och frekvens till livets källor runt om oss. Och Källan är den ultimativa livsgivaren. Försäkra dig att du har transfigurerat, så att du är i sann enhet med Källan.

Och när du är klar tillåt ditt inre ljus ge näring till dina celler för ditt arbete och det kommande livet. Och låt det ljuset flöda inom och alltigenom jorden medveten om att tusentals av oss arbetar tillsammans på samma sätt.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Vi kommer att starta den utökade Medicine for the Earth-träningen i juni. Vi har en liten grupp engagerade praktiserande i vår cirkel. Det är underbart att arbeta på ett sätt där vi   har möjligheten att lära känna varandra. Jag hörde att flera av er som var intresserade inte hade förkunskaperna. Jag är ledsen att höra det.

Men ni alla känner mig och jag kommer att meddela om det nya vi lär oss. Det är så jag är.

Sammanslut er med mig för att önska alla i vår cirkel ett vackert solståndsfirande!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News -May 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2023

För mig verkar maj alltid som en mjuk och feminin månad. Jag vet inte varför, men jag har alltid sett det som en blid månad, i vilken jag kan känna mig mera närd av själva naturen och livet.

När jag gjorde mina undersökningar för Medicine for the Earth, utforskade jag berättelser om shamanska mirakel-helanden, flera som jag redan kände till. Men min begeistring för arbetet med Medicine for the Earth som jag gav till världen, ledde mig  till så många speciella berättelser om helanden. Jag undersökte framförallt berättelser om mirakler, transmutation och transfiguration från varje spirituell praktik jag läste om. Och jag fann så mycket synkronicitet med det som jag hade lärt mig från mina hjälp-andar under årens gång.

Jag var faktiskt så ivrig med att hitta så många spirituella historiska berättelser som backade upp mitt arbete, att jag kände att jag ville lägga till citat från varje berömd bok jag hade läst. Jag var så upphetsad att jag lade till citat från uråldriga traditioner som liknade det jag hade lärt om i mina egna resor.

Jag var extremt ivrig med vad jag tror var över 200 citat i min första utlaga till Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. Jag blev chockad när min förläggare, som hade shamanisk erfarenhet, bad mig att ta bort de flesta citaten och sätta egna ord på det.

Vid den tiden på 1990-talet var jag så gripen av att ha läst så mycket material som passade exakt med vad jag fick med mig under mina två resor till Egypten 1998 och 1999 och ur mina egna resor. Jag hade börjat skriva Medicine for the Earth innan min första resa till Egypten och jag avslutade boken efter att ha tagit med en grupp till Egypten 1999.

Hieroglyferna, piktogrammen och energin i de heliga templen och pyramiderna inspirerade verkligen till så mycket spirituell visdom att allt lätt verkade falla på plats i pusslet.

Så jag var ivrig med att hitta böcker, som speglade den undervisning jag fick ur min tid i Egypten och ur mina shamanska resor. Jag ville verkligen inte släppa citaten, eftersom jag kände att de på sätt och vis ”bevisade” mitt arbete. Jag var fortfarande rätt ung och hade inga mentorer. Allt jag skrev om och lärde ut kom genom kraften av direkt uppenbarelse.

Jag släppte citaten och lärde mig äga min egen röst. Men jag var sannerligen inspirerad från andras arbete, inklusive Manley Hall som ledde mig till den alkemiska praktiken, Nevilles arbete, som undervisade människor om magin i den kreativa processen, och att vi har samma kraft som Gud, Källan, Gudinnan, osv. Jag var även influerad av de fantastiska helande-historierna och Jack Schwartz arbete. Vid sidan av den shamanska litteraturen vände jag mig till Bibeln, Kabbala, Hinduismens läror, Taoism, Buddistisk visdom och listan går vidare.

Manley Hall’s bok The Secrets of the Ages går fullt in i alkemins praktik, som jag alltid varit intresserad av. Solen dyrkades för det ljus den delade med sig på alla nivåer. Manley Hall säger att solen reflekterar ljuset av den osynliga spirituella solen – ljusets sanna källa.

Caroline Casey lägger till att i alkemin kallas det Stora Arbetet Solens Operation, vilket är den fulla kultiveringen av människans personlighet som en genomlyst behållare, genom vilken livet kan utstråla. Det levande guldet som alkemisterna talade om manifesteras i Solens utstrålande energi. Solen är det ljus som leder oss och påminner oss om att vi är gudarnas inkarnationer.  Alla planeter, gud och våra psykiska styrkor reflekterar solen.

Det som så många missförstod om alkemin är att den tillskrevs en gammal praktik att faktiskt omvandla bly till guld. Men sanningen är att i alkemins tro har vi alla detta gyllene frö i oss precis som i solens guld. Och vi har alltid kraften att förändra tungt belastat medvetande till gyllene ljust medvetande.

Och det var detta som alkemin verkligen handlade om. I min bok och i mina kurser lär jag människor hur den alkemiska processen är så sammanvigd med avskalande , precis som det vi nu går igenom.

Jakob Boehme, en mystiker på sextonhundratalet, definierade det symboliska i korsfästelsen som ett bortskalande. I hans beskrivning ser vi temat av att offra den del av människan som upplever sig själv som avskild så att det universella medvetandet kan bli befriat.

Det finns berättelser i varje kultur om att utplåna, som en nödvändig process för att rensa bort och lösa upp alla aspekter av vår mänsklighet, eller vårt jordliga själv, som håller oss borta ifrån att minnas vår förbindelse med det gudomliga och Källan ur vilken vi alla härstammar. Detta är viktigt för att framkalla det gudomliga och för att hela jorden genom transmutation.

Vi måste minnas vår sanna natur, när vi framkallar livets sanna natur och renhet utifrån den naturliga världen runt om oss.

De två sakerna som hindrar oss från att tro att vi kan skapa mirakler är vår uppfattning av avskildhet och att vi inte tror att vi kan skapa mirakler.

I alkemin var de som skulle initieras tvungna att visa sina fantastiska styrkor i hur de förändrade sig från att vara avskilda till att de kunde vända tungt belastat medvetande till gyllene ljus. Initiationerna var inte lätta och bortom vad de flesta av oss skulle tro sig kunna gå igenom. Så vi blir satta i initiations-processer av universums kraft.

Jag hörde om en som skulle invigas i en av Manley Halls lektioner. Jag minns inte detaljerna, men slutpunkten är det som gäller. Den som skulle invigas placerades under en tempelklocka som ringde hela dagen och hela natten. Med denna klocka som ringde 24/7 skulle han sitta och lära sig att hitta frid inom sig, vad som än hände runt om honom. Det är en fantastisk historia.

Föreställ er vilken sorts frid vi skulle kunna skapa i världen, när vi har gått igenom de svåra initiationer, som vi nu upplever.

För att lämna er med ett citat, som jag försöker leva efter och som Neville alltid meddelar, ”Hela världen är du själv puttad ut”.

Vilken del av dig ”puttas ut” i världen – den som håller kärlek och frid i sitt hjärta vad som än händer runt om, eller en värld av ilska och rädsla? Vi har alla valet om i vilken värld vi vill leva. Det hela handlar om att skapa ett vackert landskap, som är den sanna speglingen av din inre och yttre skönhet.

Fullmånen är den 5 maj. Vi kanske inte har gått på samma djup av initiationer som tidigare generationer gjort, men vi har alla lidit av förluster och lärt oss hur ljus kan hela. Låt oss förbereda vårt helande-arbete, så att vi arbetar utifrån ett heligt inre tempel. Föreställ dig solens kraft som inspiration att tillåta dig släppa det som håller dig avskild från Källan och att lysa ditt egna inre ljus och absorbera ljusets närande. Och sedan när du är klar, tillåt detta ljus att flöda fritt inom och runtom Jorden.

Var snälla och tillsammans med mig välkomna Cristina Ferreira som är vår nya översättare till portugisiska. Det är en välsignelse att ha någon, som hjälper till att dela med sig av arbetet till portugisiskt-talande. Det är mycket arbete att översätta Transmutationsnyheterna. Så vi tackar gemensamt Christina för hennes fantastiska arbete, som hon är villig att göra och hjälpa till att utvidga vår gemenskap. Vi önskar Cristina allt gott som livet har att ge.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.