Transmutationsnyheter maj 2017

Vi genomgår alla en initiation. Initiation handlar inte bara om de förändringar och dödsmoment, som vi behöver gå igenom för att utvecklas och kunna väva en ny realitet. Det handlar om att dyka djupt in i vår egen själ och rensa ut vad som behöver lämnas, som binder oss till vårt förgångna. Som jag tidigare beskrivit skulpterar initiationer bort vårt ego/personlighet så att vi kan ta steget till att leva och arbeta i högre frekvenser.

Initiationsprocessen kan vara ganska utmanande. Den kan vara fysiskt och emotionellt ansträngande. Den kan göra att vi känner oss förtvivlade och hopplösa, när våra liv förändras på sätt som vi inte hade väntat oss.

Denna förtvivlan och hopplöshet tar oss till djupare nivåer i vårt inre landskap, där vi förs till det personliga helandearbete och arbete med vår skugga, som vi annars undviker. Egodelen av oss själva föredrar att bara befatta sig med ytliga energier och agera med det som händer oss personligen och till händelserna i världen.

Men det är faktiskt inte bara händelserna i den yttre världen som kallar oss att gå inombords. Vår själs utveckling fordrar oss att gå inom oss. Vi måste välja att antingen stanna på det ytliga planet och lida eller att gå allt djupare inom oss där vi har möjligheten att älska och förlåta oss själva. När du når ett djupt plan med ovillkorlig kärlek för dig själv och ovillkorlig förlåtelse för förgångna handlingar ser du på händelserna i den yttre världen på ett annat sätt. Och därutifrån förändras dina handlingar till att bli hälsosammare.

Nyligen blev jag av en hjälp-ande visad, hur vårt förgångna faktiskt kan skapa för mycket tyngd på vår kropp att bära på. Och att denna extra vikt som vi bär på kan skapa ohälsa på olika plan. Vi behöver hedra vårt förgångna och minnas det goda, arbeta igenom det som har varit svårt och sedan släppa det. Därefter kan vi gå vidare på en ny väg i det nuvarande och i framtiden. När vi kontinuerligt låter det som varit ”dö ut”, når vi frihet. Och jag vet att vi alla har en önskan att känna oss fria.

Detta ger oss naturligtvis en bättre möjlighet att navigera förändringarna i nuet och i framtiden. Så kan vi bättre tjäna allt liv och Jorden.

Jag tror att många av er blev inspirerade av helandeberättelsen förra månaden, som jag delade med mig om hur man kan arbeta med ett Böneträd.

Shamanism som praktik har så mycket att ge. De fallstudier som jag får är så hoppfulla.

Nyligen dog en av mina tidigare klienter och senare kursdeltagare av en sällsynt form av cancer. För många år sedan gjorde jag några helandesessioner med henne, som kanske kan ha hjälpt för att förlänga hennes liv. Hennes blodundersökningar visade positiva förändringar efter vi hade arbetat tillsammans. Och vid en viss tidpunkt var det dags för henne att göra arbetet på egen hand. Vi hade kontakt med varandra då och då, men förra året följde jag inte upp med henne hur det gick för henne.

Hon hade gjort flera shamaniska kurser med mig och även Death and Dying. Och hon älskade transfigurationsarbetet.

Hennes partner ringde till mig och berättade att hon hade dött. Jag frågade hur hennes döende hade varit. Hon svarade med att berätta, att hon hade upprepat: ”Sandy lärde mig så mycket om hur vi kan dö, så jag är inte rädd för döden”. Och hon dog slutligen med frid och behag.

Under de tider som vi lever med shamanismen, som innefattar att arbeta med ljus, finns det så många underbara verktyg tillhanda för oss. Praktiken lär oss hur vi kan leva utifrån förtroende, att känna sig kraftfull, att kunna hänge sig till anden, hur vi kan rida på vågorna av både glädjen och lidandet som livet ger. Praktiken visar oss hur vi kan leva, men även hur vi kan dö under de döenden, som initiationerna kräver av oss alla, men även den stora döden vid slutet av vårt liv.

Det är viktigt att minnas att eftersom shamanismen är en väg av direkt uppenbarelse, så kan de hjälpande andarna lära oss allt vi behöver veta. Vissa människor vill verkligen vara del av en gemenskap och söker sig till kurser, medan andra tycker om att arbeta själva med att göra resor och meditationer för att få rikedomen av helande och information, som finns tillgänglig för oss från våra hjälpandar.

För att gå i samma ledspår hade jag en konversation med någon i ett tjänsteyrke. Han frågade mig om jag hade märkt att fler människor i vår ålder (vi är båda i sextioårsåldern) lider av mera hälsoproblem och dör tidigare än vad den fortlöpande statistiken förespår. Men som ni vet har människor alltid dött tidigare än väntat.

Men de sällsynta och kända sjukdomar som beträffar barn, tonåringar och vuxna är väldigt vanliga. Och vi vet alla att det beror på dietiska grunder och på omvärlden vi lever i. I en tidigare månadskolumn uppmuntrade jag er att göra ert transmutationsarbete med att uppleva det ni äter, dricker och hur ni uppfattar omvärlden som ljus. Vi kan ta in och smälta ljus. Detta är ingen form av förnekelse till det faktum att vi som människor har hjälpt till att skapa en planet som inte understödjer vår hälsa. Men det finns övningar som dagligen kan göras som hjälp.

Som jag meddelade i Medicine for the Earth, har det alltid funnits shamaner och mystiker som överlevde upplevelser de flesta inte skulle ha stått igenom under initiationer, detta innefattar några som kunde förändra gift som intagits. Om en person på jorden kan transmutera gift, som han eller hon intar, betyder det att vi alla har samma makt. Vi är födda med inskriften att överleva och frodas.

Det är en av orsakerna varför jag skrev om olika naturvarelser förra månaden och om den energetiska signaturen de delar med livsnätet. För genom att använda enhetsprincipen, så kan även vi komma i kontakt med den rika visdomen som olika naturvarelser använder för att överleva. Det finns t.ex. svampar som frodas och lever på att äta strålning. Hur gör de det? Ja, vi kan använda våra spirituella praktiker med att resa och meditera för att lära av dem. Det är nu dags att nå ut spirituellt till de varelser som kan förändra och regenerera på sätt som vi aldrig kunnat föreställa oss. Det finns sätt att leva och praktiker som kan understödja vårt liv när Jorden själv genomgår många förändringar.

Det är dags att förena sig med de fantastiska naturvarelser som kan regenerera och förändra gifter och att be om dess hjälp.

Som jag meddelade förra månaden finns det massor av understöd från universum och Jorden för att skifta till en högre frekvens. Men det finns hälsosamma sätt att leva på, som din egen kropp kan lära dig om du ber den att informera dig om vad som finns i din planritning, och när du når ut till andra specier som kan leva i den omgivning vi har skapat.

Ge dig varje dag tid utanför din upptagna agenda till att fördjupa ditt spirituella arbete. Vi behöver lära oss lektionerna som kommer från de utmaningar vi står inför på emotionella och fysiska plan. Men vi måste också lära oss hur vi kan skapa ett mer harmoniskt liv genom att integrera gamla spirituella praktiker alltigenom dagen.

Vi har fler möjligheter att frodas än vad vi vet om. Som ni redan vet visar forskningen att vi använder en väldigt liten del av hjärnans kapacitet. Det är nu tid att väcka upp flera delar av vår hjärna, så att vi kan utvecklas och växa som jag vet att var och en av er önskar.

Ett tema jag har befattat mig med, som stämmer in på det jag skrev om, är att undersöka skillnaden mellan hur vi ”reagerar” på dagliga händelser, människor och på själva livet i stället för att ”besvara”. Detta är ett intressant tema för en resa eller meditation denna månad.

Jag tror att om vi lär oss hur vi kan svara, så kan vi växla till ett mer harmoniskt och hälsosamt sätt att leva på.

Fullmånen är den 10 maj. Förbind dig med dig själv och öppna dig för möjligheten att du har förmågor att idag frodas genom att införliva övningar i ditt liv, som du ännu inte har undersökt. Känn spänning inför vissheten om att det finns så mycket att lära om din skicklighet att hela dig själv. Öppna dig för kraften i att vara del av en kärleksfull och understödjande gemenskap, när vi tillsammans förenar våra hjärtan. Människor som läser transmutationsnyheterna lever över hela världen. Öppna ditt hjärta för vår gemenskap. Öppna din spirituella vaksamhet för att förena dig med de naturvarelser som bidrar med stora gåvor till livsväven. Känn hur ditt hjärta utvidgar sig i kärlek och medkänsla. Res inom dig när du gör detta och upplev hur ditt gudomliga ljus strålar ut och omfamnar allt liv. Var ljus och utstråla ljus. När du gör detta med kärlek i ditt hjärta skapar du positiv förändring. Kärlek och ljus är de största helandekrafterna.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag vill säga något om kungörelserna denna månad. För jag märkte att det är den längsta kungörelsedel jag någonsin har skrivit. Låt den delen vara om du bara är intresserad av månadskolumnen.

Eftersom jag inte kommer att resa för att undervisa i år, har jag bestämt mig för att delta i olika online-kurser, där jag kan förmedla om skönheten och kraften i det shamaniska arbetet till en större publik.

Vi kan bli så överväldigade av att smälta alla de dåliga nyheter vi hör. Och för att kurera detta, finns möjligheten att lyssna och se på program som informerar till djup och rik inspiration, vilket vi alla nu kan behöva.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan!

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts