Transmutation News – December 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2011

Jag vill tacka er alla, som deltog i att hedra min far Aaron Ingermans liv. Det betydde mycket för både mig och min mamma.

De av er som har läst Transmutationsnyheterna under åren som gått, vet att jag har delat med mig mycket om hur mina föräldrar har inspirerat mig. Och det är så viktigt för mig att hedra dem för allt de gjort för mig. Så hjärtligt tack!

Den viktigaste spirituella undervisning som har getts genom tiderna är om den universella kärlekens kraft.

Universell kärlek går bortom personligheten. Och det är med förståelse för och genom att upprätthålla universell kärlek, som helande kan ske. För vad som än händer på det globala eller personliga planet, att kunna upprätthålla ett tillstånd av ovillkorlig kärlek är hjälp för allt helande och transformation.

Att upprätthålla ett tillstånd av universell ovillkorlig kärlek är den största gåva vi kan ge de vi älskar och allt liv på jorden.

Men som mänskliga individer fångas vi av personligheten. Och så snart som vi är identifierade med vår egen personlighet och andras personlighet blir våra känslor väldigt komplexa. Och när dessa komplexa känslor fängslar oss, då kan vi inte längre vara en kanal för sann kärlek.

Som jag genom åren beskrivit, är livet fyllt av paradoxer. För å ena sidan har vi antagit personligheter som mänskliga varelser för att uppleva livets äventyr. Vi antar alla olika roller, som vi vill leva ut, upptäcka, och uttrycka i denna vår livstid.

Och på samma gång är vi gudomlig ande och alltid anslutna till Källan och vi är ett.

Under vår sprirituella praktik måste vi lära oss att umgås med denna livets paradox. Och vi måste minnas andens kärlek och att vi är omslutna av gudomlig kärlek hela tiden. Vi måste lära oss att uttrycka denna kärlek mer och mer varje dag. Det är det som idag är nödvändigt.

På många områden kan vi inte ändra det fysiska av det som händer i världen. Men genom att varsebli det gudomliga i allt och upprätthålla ett tillstånd av gudomlig kärlek kan vi förändra energierna i det som händer.

Under en av mina nära-döden-upplevelser minns jag hur jag stod inför ett stort lysande ljus. Och detta ljus bara utstrålade ovillkorlig kärlek till oss alla som stod framför det. Det fanns de som vi skulle döma som kriminella och de som var kärleksfulla.

Ändå uppmärksammades vi inte av ljuset för våra handlingar eller personligheter.

Detta ljus ifrån Källan bara utstrålande ljus och kärlek.

Detta var en så kraftfull upplevelse för mig i unga år. Och nu mer än någonsin ser jag nödvändigheten i att vi lär oss att ovillkorligt älska andra.

Och jag vet att detta är lättare sagt än gjort. För som personligheter bedömer vi vem som förtjänar kärlek. Och vi begränsar vår kärlek.

Vi har använt principen att utstråla ljus som en stjärna på natthimlen. Detta ljus är inte begränsat och en stjärna utstrålar ljus obesvärat och det finns inga gränser för universums kärlek.

Denna månad skulle jag vilja att du mediterar över, eller reser till, hur det är när man helt och fullt i varje cell av sin varelse upplever kärleken, som gavs in i att du blev skapt. Ge dig tid, som vi tidigare gjort, att uppleva din skapare. Hitta den term som passar för dig – Gud, Gudinna, Källa, Skapare, Universums skapande Krafter, det Gudomliga, Universums Kraft osw.

Sätt på musik och ligg ner. Beslut att möta din Skapare och upplev kärleken som lades i din skapelse.

Vi har gjort detta tillsammans tidigare, men jag måste säga, att ju oftare du gör denna övning desto mer kan du förankra känslan av universell kärlek i dina celler. Och ju mer du kan uppleva den gudomliga kärleken i dina celler, desto mer kan du uttrycka den i världen.

Kärlek helar!


Den 22 december firar vi vintersolståndet i den norra hemisfären och sommarsolståndet i den södra hemisfären.

Och som vi alla vet markerar detta julsäsongen, som på många platser runt om i världen har blivit mer en kommersiell angelägenhet än en spirituell.

Många människor köper julgranar vid denna tid på året. För solståndsfirandet i år föreslår jag att vi inför något nytt. Detta skapar en kärleksfull och djup väg för människor i din gemenskap att förena sig med varandra.

I min bok How to Thrive in Changing Times skrev jag om den sibiriska traditionen att skapa ett böneträd.

I Sibirien anses träd heliga eftersom de slår en bro mellan himmeln och jorden . Det är en underbar shamanisk tradition i Sibirien att skapa ett böneträd.

Traditionella offergåvor som mat och dryck lämnas vid trädet. Gemenskapens shaman sjunger och tackar hjälpandarna, för att de bär människornas böner upp i universum, så att deras drömmar blir manifesterade på jorden.

Människor binder band lite löst på trädets grenar. Eftersom trädet fortsätter att växa är det viktigt att inte skada grenen med ett band som är fäst för hårt.

Banden som är fästa på trädet har blivit fyllda med bönekraft för individer, familjer och för gemenskapen.

Ett år undervisade jag i Skottland och togs till en skog, som kallas ”Älvornas Skog”. Människor ifrån hela världen hade kommit till denna skog för att lämna brev, teckningar, bilder och böner för personligt och planetariskt helande. Dessa hade lämnats vid träden eller bundits på trädens grenar i denna skog. Det var speciellt att se en hel dal med träd överfyllda med färgglada band, fotografier, gåvor och en mängd vackra objekt fyllda med kärlek och hopp.

För solståndsfirandet i år föreslår jag att skapa ett böneträd i din gemenskap. Börja med att tacka trädet på ett sätt som rör ditt hjärta. Avsikten är viktig. Välsigna trädet för kärleken i ditt hjärta eftersom denna levande varelse arbetar i partnerskap med dig för att bära dina böner till de skapande krafterna i universum.

Bind löst olikfärgade band som innehåller drömmar för dig själv, de du älskar, din gemenskap, och för vår planet. Bjud in andra i din gemenskap till an göra detsamma. Att arbeta så får människor att komma tillsammans och det är i sig ett sätt att skapa helande för allt liv.

Du kan även köpa en julgran och i stället för att smycka den på vanligt sätt, kan du skapa ett böneträd för din gemenskap. Du kan till och med skapa ett böneträd på din arbetsplats. På så sätt understöder du alla dina medarbetare i deras böner.

Använd din föreställningskraft!

Fullmånen är den 10 december. Låt oss väva en briljant ljusväv inuti och runtom denna stora jord! Låt oss utstråla ljus och kärlek i vår underbara globala gemenskap.

När vi närmar oss slutet av året vill jag att ni gemensamt med mig tackar och lyckönskar alla de underbara människor som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna runt om i världen.

Vi tackar och välsignar Sylvia Edwards, som är den duktiga webmastern till www.sandraingerman.com. Och Bob Edgar som 1998 gav mig idén till att skriva en kolumn varje månad. Och han har satt in Transmutationsnyheterna på www.shamanicvisions.com sedan dess. Tack Bob och vi önskar dig allt gott!

Och ett speciellt tack till Eva Ruprechtsberger som födde idén att söka frivilliga översättare till månadskolumnen.

Vi sammansluter våra hjärtan och utstrålar ljus, kärlek och välsignelse till våra översättare, som nu översätter Transmutationsnyheterna till följande språk:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon – italienska
Ines Fermosa – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Zora Fresnova – slovakiska
Dorota Goczal – polska
Filitsa Giannakopoulou – grekiska
Annie Idrissi – franska
Aurel Mocanu – rumänska
Jitka ”Jitush” Navratilova – tjeckiska
Irina Osechinsky – ryska
Eva Ruprechtsberger – tyska
Filiz Telek – turkiska

Till vår globala gemenskap önskar vi ett glädjefullt solstånd!!

Och näst månad hämtar vi tillsammans in 2012!!!

Vid intresse för Sandras kungörelser kan du se dem på den engelska sidan.

Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – November 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter November 2011

Min far Aaron Ingerman dog 97 år gammal fredag kväll den 21 oktober strax före klockan 8.

Min far dog i ett sant tillstånd av frid och behag. Han hade händerna på sitt hjärta och det mest fridfulla uttryck i sitt ansikte. Han är nu på det vackraste stället.

En CD med harpmusik spelades hela eftermiddagen och när han dog. Och han hade älskande människor, som satt i tyst meditation hos honom hela dagen.

Min far var en utomordentlig man. Han var den bäste far en flicka skulle kunna drömma om! Han tog så väl hand om mig.

Han var älskad, hedrad och respekterad av många för sin generositet och sitt sinne för humor. Han hade glädje av att måla och göra trädgårdsarbete. Han arbetade hårt för att understödja sin familj. Och han sade ofta när han var pensionerad, att han bara ville vila.

Må han vila i frid och kärlek.

Jag ber er att tillsammans med mig tacka Aaron Ingerman för att han hedrade den här jorden med sin närvaro.

Han gav så mycket till så många och jag vill säga till honom, att många tackar tillbaka!

Hans fru och min mor Lee Ingerman ska snart fylla 97. Tack för att ni med mig ber och önskar henne frid och ro igenom denna tid.


Förra månaden skrev jag om nödvändigheten, att kalla oss själva tillbaka hem igen, så att vi kan vara närvarande för det som är viktigt att beakta i våra liv och i vårt spirituella arbete.

Jag fortsatte att arbeta med detta tema med mina egna hjälpandar. Och i mina shamaniska resor blev en annan aspekt visad, som jag vill berätta om.

I spirituella traditioner finns det olika benämningar för att beskriva vårt egoistiska själv gentemot vår högre ande. I en del läror blir detta beskrivet med ”viljan” och ”Viljan”. Andra pratar om ”självet” och ”Självet”. Beroende på vilken tradition du betraktar, kommer du att se olika verbala uttryck som används för att beskriva tillståndet av separation gentemot enhet.

Vi behöver en stark vilja för att överleva. Och denna del av oss är väldigt ursprunglig och har en stark energi, som hjälper oss att överleva olika utmaningar som uppstår på det fysiska planet.

Men vad mina hjälpandar meddelade mig var, att det är viktigt att rikta in viljan/självet med Viljan/Självet, så att vår ursprungliga råa kraft att leva blir i överensstämmelse med ett högre syfte.

Idag ser vi att ”självet” och ”Självet” inte är likriktade. Och det gör att det uppstår våld, girighet och önskan att ha makt över andra, missbruk och sjukdom på alla plan. För vad ”självet” vill och vad ”Självet” för oss till ger ofta två olika resultat.

Denna oöverensstämmelse skapar disharmoni som leder till personlig och kollektiv sjukdom.

Lösningen vore att arbeta med att rikta in oss på vår gudomliga ande och vårt högre syfte.

Jag blev helt klart visad, att utmaningarna vi upplever i världen idag händer på grund av en uppenbar orsak. Vår lektion vore att rikta in oss på vårt högre syfte av att sköta om vår jordeträdgård. Jag skrev om detta i Medicine for the Earth.

När vi är i överensstämmelse kan vi hänge oss till vår ande och vår inre visdom.

Och när vi kan ge oss hän till vår gudomliga ande, då slutar stridandet.

Jag minns tillbaka på 1990-talet när jag gick igenom en svår initiation och kände mig förlorad och inte visste hur jag skulle klara av de stora förändringarna i mitt liv. Jag började repetera två saker som ett mantra för mig själv under dagen, och det var:

”Den enda vägen ut är igenom”

”Min andes styrka kommer att bära mig igenom mörkret.”

Det var en så kraftfylld tid för mig. Även om jag inte skulle vilja gå igenom det igen, känner jag mig så tacksam för de förändringar inom mig själv, som initiationen förde med sig. Det kändes som att bli pånyttfödd och att jag var en annan person, som handlade utifrån en ny plats av vishet och spirituell kraft.

Efter denna upplevelse tittade jag tillbaka på olika tider av stor förändring och utmaningar, som jag haft under mitt liv.

Och jag kunde se, att vad som hade tillåtit mig att överleva dessa ganska intensiva tider, var alltid styrkan i min Ande. Det var inte mitt ego, som var kapabel att bara stöta igenom. Det var min Ande som bar mig igenom och som utgjorde skillnaden.

Mina hjälpandar gjorde det tydligt för mig, att om vi vill fortsätta att leva på denna stora jord, måste vi vara i överensstämmelse med vårt högre syfte.

Denna månad vill jag be oss alla att ha för avsikt, att rikta in vår ”vilja” med Vår ”Vilja”, vårt ”själv” med vårt ”Själv”.

Meditera över att rikta in dig på din gudomliga ande.

Belöningen för detta är stor. Livet blir lättare, glädje bubblar genom oss, och vi blir friskare på alla områden.

Så jag vill uppmuntra er att verkligen koncentrera er på detta arbete denna månad. Och behåll fokuseringen på överensstämmelsen!

Fullmånen är den 10 november. Låt oss fokusera på att rikta in oss på våra högre själv med varandra i vår globala gemenskap och utstråla vårt ljus runtom igenom vår planet och till hela ljusväven och livet.

För de som läser Transformationsnyheterna för första gången, är det bra att läsa instruktionen för ceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Om ni vill läsa Sandras kungörelser, var snäll och gör det på den engelska sidan!

Copyright © 2011: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – October 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2011

När vi hör vad som händer i världen, får vi veta att många människor förlorar sina hem genom extrema väder, krig, och ekonomiska problem. Och detta berör naturligtvis våra hjärtan.

Och en annan tragedi förekommer i det tysta och påverkar många av oss. Det handlar om att vi tillåter oss själva att bli ”dragna ur oss själva”. Fler och fler upplever sig skingrade och utan anknytning, när vi känner osäkerheten för framtiden och när vi är omgivna av stora förändringar och stress i våra liv.

Jag tror att detta är ett tema som vi alla måste befatta oss med. För det är egot som går in i ett tillstånd, där vi känner behov av att koppla bort oss mer och mer ifrån livet och ifrån vår självkänsla.

Men vad jorden och allt liv just nu behöver, är att vi ”stannar hemma” och förblir i vår gudomliga ande och att vi utstrålar vårt ljus i världen. Men jag märker, att detta blir svårt för många, eftersom livets stress tillåter vårt ego att ta över och många människor förlorar sin känsla av att vara centrerade. Detta är visserligen ett slags själsförlust.

Det är dags att ta ett klart beslut, att komma tillbaka hem till vår ande. Det är nödvändigt att vi alla gör ett slags återhämtande av vår själ och att kalla oss hem igen.

Om du har upplevt ett trauma, kan du naturligtvis konsultera en shamaniskt praktiserande för att återhämta själsdelar.
Det finns en lista för hela världen med duktiga praktiserande på www.shamanicteachers.com.

Men det slags själsförlust som jag skriver om här, är när vi har tillåtit livet att kasta oss ur oss själva och när vi har förlorat vår mitt, men när vi också har möjligheten att komma tillbaka av egen kraft.

Helandeprocessen som skulle behövas i detta fall, vore att besluta sig för att komma tillbaka till vår mitt, att fokusera och stanna i vår andlighet.

I Medicine for the Earth Beskrev jag en övning som ursprungligen kommer från Psykosyntesen. I denna terapiform erkänns att vi är mer än vår kropp och vårt sinne. Vi har även en spirituell komponent, som har en känsla för obeständighet och rör sig lätt och graciöst igenom förändringar.

Jag har själv arbetat med att repetera: ” Jag är mer än min kropp och mitt sinne. Jag är en obegränsad spirituell varelse.”

Närhelst jag känner mig utom mig själv från livets stress, börjar jag upprepa satsen ovan. Och genast kommer ett tillstånd av inre frid och jag expanderar i stället för att kontrahera.

Att antingen gå ut och ligga på jorden eller sätta på någon fin musik och föreställa sig själv liggande på jorden, kommer att hjälpa dig att centrera och rikta in dig på jordens spirituella hjärtslag, den gudomliga perfektionens hjärtslag.

När du känner dig utanför dig själv p.g.a. en förgången händelse eller rädsla för framtiden, så för dig själv tillbaka till nuet genom att tänka på någonting du älskar i livet. Känn tacksamhet.

Arbeta med att öppna kronan, tredje ögat och hjärtchakrat. Du kan verkligen arbeta med att förändra din uppfattning, när du ser på världen med andliga ögon. Det innebär att öppna det tredje ögat. När du kommer i kontakt med gudomlig visdom öppnas dit kronchakra. Och att öppna ditt hjärtchakra tillåter dig naturligtvis att älska allt liv. När vi är i ett kärlekstillstånd skapar vi ett hem att komma tillbaka till.

Egot framkallar rädsla. Och det är särskiljandets natur. Öva vad du har lärt dig att gå tillbaka till ett tillstånd av enhet och gudomligt ljus.

Vi blir utmanade av den yttre världen till att gå inom oss för att hitta sann frid och säkerhet.

I sammanhang med det skrev jag en blog med titeln ”Hur kan vi skapa en rik inre trädgard” för Hufftington Post, som utkom i september.

Du kanske vill ta dig en titt på vad jag skrev för fler idéer till att komma tillbaka hem igen. Linken är http://www.hufftingtonpost.com/sandra-ingerman-/inner-garden_b_942092.html

Jag var i kontakt med Gail, en av mina väninnor, om ämnet att vi behöver kalla tillbaka vår själ hem. Och Gail använde som metafor en magnet. Hon betonade hur viktigt det är att magnetisera själen tillbaka hem.

Gail talade om bilden av en magnetstav, ena sidan med negativ laddning och andra sidan med en positiv laddning. Som ni vet kan man hålla två magnetstavar, där den ena ligger still och sedan rotera polen på den andra för att dra åt eller stöta ifrån den som ligger på plats.

Gail menar att livets stress och ”egoflurret” av aktiviteter/oro har en daglig effekt med förändring av polen – så att det uppstår ett fält, där ens essens slutligen blir bortstött och ivägslungad.

Det är viktigt att hitta vägar att magnetisera din essens mot dig istället för att stöta bort den. Gail använder dans för detta. Jag känner till en massa hobbys som kan skapa ett magnetiskt drag för att få min essens tillbaka hem, när den sprids ut p.g.a. livets omständigheter.

Ge dig varje dag tid att kolla med ditt inre och gör det arbete som behövs för att var present och centrerad.

Tillåt dig inte att gå förlorad i vad som händer i den yttre världen. Hitta din inre styrka. Vila i anden. Och var medveten om att du är en obegränsad ande som surfar graciöst och lätt mellan förändringarna som vi alla tacklas med i livet.

Fullmånen är den 11 oktober. Ge dig tid och om det är nödvändigt, så kalla dig tillbaka hem igen. Res inom dig och upplev ditt inre ljus. Och föreställ dig den vackra upplysta ljusväven, som vi har vävt tillsammans. Föreställ dig att du med dina fingrar fyllda av gudomligt ljus berör en del av väven. Tusentals av oss kommer tillsammans att beröra väven denna dag. Observera ljuset och kärleken i vår globala gemenskap som väller igenom ljusväven.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du läsa instruktionerna för Creating A Human Web of Light på denna hemsida. Och sedan kan du ansluta dig med instruktionerna här ovan.

Låt oss alla hålla vår globala gemenskap i kärlek och förnimma oss alla som lysande, friska och glädjefulla ljusvarelser.

Översättning Lena Anderheim

Copyright© 2011: Sandra Ingerman