Transmutation News – December 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2016

Det mesta som jag ägnade mig åt i mailet jag skickade ut dagen efter valet i USA, var faktiskt vad jag hade skrivit för December-Transmutationsnyheterna. Så jag börjar igen.

Det stora konversationsämnet i Amerika och i många delar av världen har att göra med hur man kan skapa enhet ur det som så många globalt sett känner som särskiljande. Denna konversation kommer upp vid varje val som utförs i de flesta länder. För det kommer alltid att finnas en del av befolkningen som är nöjda med resultaten och en del som är missnöjda. Så konversationen blir, ”Nu måste vi hela det som splittrar och skapa enhet.”

Men egot känner inte till sant enande. För det hör till egots natur att känna sig separerat. Egots natur tenderar att känna splittring. Om vi vill uppleva verklig enhet måste vi gå bortom egot och upptäcka vårt verkliga jag, som är ande. Det är vår ande som upplever ett tillstånd av enhet och förenande.

Vi har genomgått en lång initiation, som kommer att fortsätta. Vägen är full med kurvor och svängar. Ibland tror vi att vi har nått botten, bara för att märka att vi kan sjunka ännu djupare. Men om vi hänger oss till vår inre ande, bär den oss alltid därigenom.

Vår inre ande är som en jättelik solstråle, stjärna eller månsken, som lyser upp vår väg.

Ju mer vi kan hänge oss till ljuset av vår ande, ju mer kan vi ta avstånd till splittring och vår stig blir starkare upplyst och visar oss hur vi kan komma ur djupet och rida på en våg av ynnest.

Därför är det så viktigt att vi lär barnen, våra kära, och andra i vår gemenskap att det som vi är under vår hud är ande och gudomligt ljus. Detta är vårt verkliga jag.

Som jag fortsätter att upprepa, så kommer den nya drömmen att bli verklighet när upplösningen är fullföljd. Och ingen av oss kan veta när den tiden är kommen. Men om igen, det är vår egen inre ande som bär oss igenom upplösningen.

Jag gjorde en resa och bad om ord, som jag skulle kunna dela med mig om och som kunde vara till hjälp för er som läser Transmutationsnyheterna. Jag fick ett intressant meddelande av mina hjälpandar.

De meddelade att vid livets slut kommer vi att förstå att vem vi är på det personliga och ego-planet, bara är en roll i ett spel.

Vad som kommer att vara avgörande vid slutet av våra liv, är hur Jorden har uppfattat vår kärlek och vårt handlande gentemot den. Hur upplever Jorden dig? Hur har du berört den och förenat dig med den?

När jag var liten och var ute och lekte kunde jag helt enkelt inte förstå hur vacker Jorden var. Jag levde i Brooklyn, som är en urban omgivning. Men ändå var jag så betagen över Jordens utsökta skönhet. Jag minns detta så väl – min upphetsning när jag skulle gå ut och leka.

När jag var i mina sena trettio år, hade jag en svår tid. Jag bestämde mig för rådgivning med ett medium som jag kände. Det första han frågade mig var, om jag mindes hur upphetsad jag hade varit över Jordens skönhet när jag var liten. Du hoppade upp och ner av förtjusning. Han sade; minns du – för Jorden minns och har alltid älskat dig för att du uppskattar dess skönhet. Jag var förbluffad att någon annan kunde se detta.

Vi talar om att vilja skydda och försvara Jorden. Det finns många vägar att gå. Vi kan bli aktivister. Vi kan även integrera vårt spirituella arbete i de aktioner vi gör. Och andra fokuserar mera på det spirituella arbetet. Allt detta sammanfattat utgör skillnad.

Men fråga dig själv: Har du öppnat dina osynliga ögon, öron, och inre känsla för att kommunicera med Jorden? Ju mer du gör detta desto starkare blir dina psykiska sinnen, om du nu blir mera klarseende, klarhörande, klarkännande eller en kombination av dessa. Som jag tidigare har meddelat blir ditt arbete på alla nivåer starkare när du stärker dina psykiska organ. För du får vägledning på sätt som är bortom det rationella. När skynkena mellan det synliga och det osynliga blandas kan mirakel uppstå och gör det.

När du gör detta förenar du dig djupare med Jorden och livsväven. Vid slutet av din resa här kommer Jorden att minnas dig som en som älskade, hedrade, respekterade och skyddade den. Jorden är levande och har en ande. Den vet när den blir älskad.

Fullmånen är den 13 december – Luciadagen! För att börja vår fullmånsceremoni kan du fokusera på något som du älskar med livet, naturen, Jorden. Låt denna kärlek uppfylla och breda ut sig i ditt hjärta, som hjälper dig att ge styrka till din avsikt. Och sedan förenar vi våra uppfyllda hjärtan och utstrålar den briljanta kärleken från vår gudomlighet till att flöda djupt in i jorden och skapar ett strålande rotsystem av ljus som sedan breds ut runt om Jorden för bringa ljus över skuggan.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få information under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Förra december gjorde vi ceremoniellt arbete tillsammans för att välkomna solståndet. Denna december skulle ja vilja att vi gör något, där vi lever och även i de osynliga sfärerna.

Solståndet är den 21 december. Vi välkomnar vintern på den norra hemisfären och sommaren på den södra hemisfären. Du kan ansluta dig till ceremonin, vilken tid som helst på dygnet för vi arbetar bortom tiden och kraften av våra gemensamma energier byggs upp när människor under dagens lopp ansluter sig.

Förra december började vi att skapa en plats i de osynliga sfärerna, där vi kan träffas och göra ceremoniellt arbete tillsammans.

Gör ditt förberedande arbete, slut dina ögon och börja resa in i de osynliga sfärerna. Börja med att skapa en stig från rummet du befinner dig i när du mediterar eller reser. Du kanske ser dig gå utmed en stig med höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du går över är fin och du stegar över rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fotsulor gör spår i jorden. Under promenaden lyssnar du till naturens vackra ljud och drar in de utsökta dofterna från de lokala träden, plantorna och luften som ger oss liv. Växer där gräs? Vilka andra naturvarelser finns på platsen? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns ett vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ner och stjärnorna och månen, som börjar stråla sitt vackra sken.

Känn ditt hjärtslag när du går och uppmärksamma vad du känner. I flera år har du arbetat med människor från hela världen i en virtuell verklighet. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek och visa tacksamhet inför varandra. Det är samtidigt viktigt att känna att vi är förenade som en familj av likatänkande själar, som gör allt i vår makt för att tjäna andra och Jorden. Hur känns det i hjärtat att vara i förbindelse med en sådan gemenskap av likatänkande själar? Och hur vill du uttrycka din kärlek, tacksamhet och respekt till var och en av oss och till hjälpandarna, som understödjer oss i vårt arbete, när du engagerar dig i ceremonin?

När du fortsätter att gå kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, smaka, lukta allt som är omkring dig i denna glänta. Stig fullt in i den, istället för att se din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var nu närvarande. Tacka alla hjälpandar som du kontinuerligt arbetar med och som också är del av vår cirkel.

När du går in i gläntan tas du emot av en bevakande ande som renar dig på ett spirituellt plan. Denna medkännande ande kan rena dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunga över dig., eller beröra ditt hår, eller viska ett budskap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig befriad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

När du har blivit renad kan du stiga in i gläntan. Se att där finns ett altare, vid vilket du kan lämna dina gåvor, offer och även dina böner för dig själv, andra, allt liv och för Jorden. Placera dina offergåvor här och var medveten om att detta är en plats till vilken du alltid kan återvända, när du önskar be och för ditt välbefinnande.

Efter att du har lämnat dina gåvor, går du fram till en vacker eld, som brinner i mitten och som bevakas av hjälpandar. Inta din plats i cirkeln, där du kan trumma, skallra, sjunga och/eller dansa. Känn den positiva energin och kärleken som delas. Och börja se dig om i cirkeln för att begrunda gemenskapens ögon.

Låt oss välkomna varandra, le och hälsa var och en genom att utöka den utstrålande kärleken ur våra hjärtan. Känn hur marken under dig stöder dig. Och öppna upp alla dina sinnen igen. Och på vilket sätt du än väljer att uttala eller sända strålande tankar, låt oss välsigna vår cirkel med ord som innehåller kraften av kärlek, fred, tacksamhet, vördnad och respekt och goda önskningar till alla.

Känn doften av rök ifrån elden och lyssna till eldens sprakande. Titta in i eldens skönhet som alltid läser i våra hjärtan och inte våra tankar. Upplev i ditt hjärta budskapen elden har för dig.

Låt oss önska alla ett glädjefyllt solstånd och lämna platsen. Vi har vår startpunkt för kommande ceremonier. Ta avsked till gruppen, till elden, alla elementen och hjälpandarna. Förklara för hjälpandarna att vårt arbete är klart för denna gång.

Genom att gå samma väg som du kom till denna plats, återkommer du till rummet du är i.

Öppna dina ögon och känn dig själv rotad i Jorden, ta ett par djupa andedrag. Du är tillbaka fullkomligt fylld med utstrålningen och välsignelsen från vår cirkel.

Efter avslutandet av din ceremoni i de osynliga sfärerna, vill jag be dig att gå ut i naturen och leta rätt på en pinne, en sten, eller något annat naturobjekt, som ett snäckskal, att använda. Ta upp en pinne eller en sten, som känns rätt. Håll naturobjektet och känn dess yta och livskraft. Tala till objektet om dina drömmar för Jorden och för våra gemenskaper. Blås in dina önskningar och välsignelser. Tacka detta kraftobjekt för att det arbetar i partnerskap med dig för att be för allt liv. Lämna detta objekt uppladdat med dina böner och välsignelser i naturen – på din gård, i en park, ge det till havet, en sjö, en flod etc. Fokusera verkligen på din kärlek till livet och din avsikt att vara till tjänst för allt i livet under denna stora förändringens tid.

Förra månaden bad jag er att skapa en skallra eller använda en som ni reda har, för att skallra några sekunder varje dag för vår krets. Vi vill fortsätta att skapa en stark kännbar energi, utan svaga länkar. Var snälla och fortsätt denna praktik. Om du vill läsa meddelandet från förra månaden, kan du det under https://www.sandraingerman.com/tnoctober2016.html

Om du har valt att skapa ett böneträd i ditt hem eller i din gemenskap, är detta en bra tid att lägga till böneband med kärlek, böner, önskningar, välsignelser. Jag har skrivit om denna praktik under de senast åren i transmutationsnyheterna, men även i mina böcker. Nyligen i Walking in Light, men även i Speaking with Nature (co-författad med Llyn Roberts).

Vi årets slut är det dags att tacka våra översättares generositet. För de gör sa mycket för att hjälpa till att sprida vårt viktiga spirituella arbete till en utbredd spirituell gemenskap. Låt oss sluta våra ögon och skicka välsignelser till var och en med djup tacksamhet:

Sylvia Edwards, webmastern för denna sida, som organiserar mail-listan och sätter upp och skickar transmutationsnyheterna till er varje månad.

Våra översättare:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon och Flavia Cavallaro – italienska
Ines Femoso – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – holländska
Annie Idrissi – franska
Miriam Kiwssova och Jan Lenc – slovakiska
Irina Osechinsky och nyligen Anton Uvarov – ryska
Astrid Johnen och Barbara Gramlich – tyska
Simin Uysal – turkiska
Tea Thum – finska

VAR SNÄLLA OCH NOTERA ATT ANNIE IDRISSI HAR GJORT EN FANTASTISK TJÄNST OCH ÖVERSATT TRANSMUTATIONSNYHETERNA TILL FRANSKA NÄSTAN SEDAN BÖRJAN, OCH DET ÄR NU TID FÖR HENNE ATT GE DENNA ROLL VIDARE TILL NåGON ANNAN. TACK ANNIE FÖR DITT BRILJANA ARBETE!!

Om du skulle vilja vara en frivillig översättare till franska, kan du maila Silva på info@sandraingerman.com

Sylvia skickar ditt namn och kontaktinformationer till mig, så att jag kan kontakta dig.

Var snälla och anslut er till mina önskningar för vår strålande och engagerade globala gemenskap till ett glädjefyllt solstånd!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – November 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2016

Transmutationsnyheterna kommer antagligen till din inbox innan USAs presidentval i november. Så vi vet då ännu inte vad det kommer att bli för slutgiltigt resultat. Vi vet att kampagnen har varit ganska störd. Det är så mycket, som står på spel nu, och det är förvånande att se hur kampagnen förs.

Vi har människor ifrån många olika länder, som läser Transmutationsnyheterna. Och även om du inte känner dig så förbunden med valen här i USA, kommer resultatet att påverka hela världen.

Vad som än händer i valet var snäll och kom ihåg att:
Behåll din fokus
Fortsätt att vara positiv
Var centrerad

Låt oss fortsätta vårt arbete. Vi kan inte tillåta oss att distraheras.

Om jag känner att det behövs, kommer jag att skicka ut ett inspirerande email när valet är över. Och jag kommer naturligtvis att skriva något på mina Facebook-sidor.

Och så firas Thanksgiving i USA under november månad. Jag skriver varje år samma sak och kommer att fortsätta med det. Att fira livet, är något vi borde göra varje dag. Det borde vara inbäddat i vårt dagliga ceremoniella liv. För livet är en ceremoni. Och ett av de grundläggande elementen i alla ceremonier är tacksamhet.

För att uppleva det naturliga tillståndet av ömsesidighet behöver varje dag vara en tacksamhetsdag. Vi borde varje morgon när vi vaknar börja dagen med att tacka för våra liv. Och sedan måste vi ur våra hjärtans djup och med uppskattning för allt i väven utmärka vad vi är tacksamma för. Jag vaknar alltid upp med att tacka anden i landskapet där jag lever, och de hjälpande andarna i landskapet och mina förmödrar och förfäder för att de gett mig livet. Jag fortsätter med att tacka Jorden, Vattnet, Luften och Elden som finns i solen, för att de ger allt vi behöver för att frodas. Jag hedrar de naturväsen som lever i elementen. Jag hedrar de gömda folken som tar hand om Jorden tillsammans med oss. Föreställ dig möjligheterna om var och en i världen skulle göra detta varje dag. Föreställ dig hur livet på jorden skulle förändras.

Om ett så stort kollektiv fokuserar på att tacka, kan vi denna månad föröka kärlekskraften och ljuset när vi förenar oss i en sådan energetisk kraft.

Vi kan ge in ökad styrka i vår fullmånsceremoni Creating a Human Web of Light. Fullmånen är den 14 november. Låt oss börja bygga en energi utav kärlek och ljus som skapar en vibrerande verklighetsstruktur till liv med en ny dröm för Jorden och för allt liv. Låt oss utstråla vårt ljus, kärlek och tacksamhet tillsammans när vi väver ett nät av ljus inom och runtom Jorden.

Denna månad vill jag föreslå er att vi gör en skallra, som vi kan använda för att förena vårt energifält och för att ropa in styrka till vår globala gemenskap. Vi känner alla till den exceptionella kraft, som uppstår när en stark gemenskap fokuserar på att hela andra, allt liv och planeten.

Flera spirituella traditioner använder denna gemensamma kraft för att understödja helande. T.ex. finns det Qi Gong-lärare, som lär ut hur man kan ansluta sig till hela det Qi-fält, som skapats av tusentals praktiserande som arbetar med att hela sig själva, men även för att kunna fokusera helande energier för planeten.

Vi har i vårt arbete också fokuserat våra spirituella energier på att bygga ett starkt kollektiv.

Jag inbjuder dig att göra en skallra, som du kan utse som ett spirituellt verktyg att använda för att ge näring till vår globala gemenskap med kärlek och ljus.

Du kan göra en väldigt enkel skallra genom att ta en tom flaska och fylla en del av den med några frön, eller kristaller, eller med små stenar, eller korn. Du kan även göra en mer förfinad skallra. Om du har fler än en skallra, kan du utse en av dem för att understödja arbetet i vår gemenskap.

Låt denna skallra vara på ditt altare i ditt hem. Och ta varje dag upp den och skaka den medan du tänker på vår globala gemenskap och utstrålar kärlek och ljus till dem i vår cirkel, till praktiserande som arbetar och ber på olika sätt för livsväven och Jorden, och naturligtvis för Jorden själv.

Om du dagligen gör detta kommer det kännbara fält som skapas av alla som arbetar tillsammans att bli uppenbart för dig. Och bara denna enkla akt att skallra medan vi fokuserar på alla som är i tjänst för Jorden, kommer att ge styrka åt den kollektiva energin, som innehåller obegränsad kraft för att skapa förändring och transformation.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – October 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2016

Det händer så mycket i människors privata liv och i världen just nu. Det verkar som om utmaningarna ökar och verkligen testar vår förmåga att fortsätta vara fokuserade och hoppfyllda.

Jag får så många emails och meddelanden på Facebook från människor som har förlorat förtroendet och som inte kan upprätthålla en positiv vision. Människor kämpar, eftersom vi blir utmanade på alla områden.

Sanningen är att din attityd till livet skapar den dimension av verkligheten som du lever i. Det är inte tid att ge upp nu. I stället är det dags att reflektera över ditt spirituella arbete för att ta det till en djupare nivå och fortsätta röra dig framåt med de praktiker och ceremonier du känner dig kallad till.

Jag känner också att det är dags att informera om några verktyg, som hjälper till att lyfta upp andra och även skapa kreativa vägar för människor att utföra ceremonier, som helar alla i livsväven, eftersom det finns så mycket förtvivlan och hopplöshet i våra gemenskaper.

Alltigenom åren, när jag har undervisat om transfiguration, har jag varit så inspirerad och i respekt över resultaten hur människor blir helade av transfigurationsarbetet och även över hur energifältet hos substanser, som har varit närvarande vid våra ceremonier, har förändrats. Och resultaten är de samma om vi arbetar på distans eller tillsammans i en workshop.

Jag har undervisat två telekonferenskurser genom Shift Network, där vi har gjort transfigurationsarbete på distans. Du kan klicka på ”GDV Camera Results” på denna hemsida för att se dem.

När jag hör hur folk har blivit helade från arbetet och när jag har varit vittne till hur substanser förändrar sig, kommer jag till övertygelsen att möjligheterna för helande är obegränsade. Vi måste bara fortsätta med arbetet och i våra hjärtan veta att en osynlig substansvärld formas och leder till positiva förändringar i större skala.

Det finns så många enkla ceremonier som du kan leda i din gemenskap, där det inte behövs instruktioner eller förklarande ord som kan avskräcka människor från olika trossystem att delta. Det är enkelt att skapa ett böne- eller välsignelse-träd och bjuda in människor att fästa ett band på en gren med böner för sig själv, någon älskad, för allt liv och för jorden. Det finns välsignelse-ceremonier som utförs med något enkelt som kan placeras i en eld. Kraftobjekten som gjorts håller våra välsignelser, visioner och böner, och de reser med röken till universums styrka för att manifestera våra största drömmar. Det finns ceremonier för att släppa blockerande övertygelser, känslor av hopplöshet och även sorg. Det finns oändligt många ceremonier som du kan skapa för dem du älskar, vänner och människor i din gemenskap.

När du gör detta upprätthåller du inte bara känslor av förtroende, utan du för också samman människor i en spirituell global gemenskap som arbetar på flera sätt för att tjäna Jorden.

I Transmutationsnyheterna denna månad vill jag fokusera på att införa transfigurationsceremonier i era gemenskaper. Alla religioner och kulturer har berättelser om att vara ett ljus i världen och skapa positiv förändring genom att vara i positiv närvaro fylld med kärlek och ljus.

När jag började undervisa transfigurationspraktiken år 2000, hade jag mycket komplexa instruktioner för att lära ut denna praktik. Under årens gång, när jag ledde transfigurationsceremonier i större grupper på konferenser, var jag tvungen att förenkla mina instruktioner. Detta hade framförallt med tiden jag var tilldelad för ceremonin. Jag realiserade att det är enkelt att lära ut transfigurationspraktiken till människor från alla trossystem. För vi behöver bara hjälpa människor att resa inombords för att uppleva sitt eget inre gudomliga ljus. När jag undervisar transfigurationspraktiken använder jag en metafor av att gå inombords och uppleva sig själv som en stjärna, som strålar ut sitt ljus utan ansträngning eller att uppleva din inre sol, som lyser igenom dig. Och mirakelhelandena fortsatte att infinna sig hur enkel ceremonin än var.

För att hjälpa dig att skapa en transfigurationsceremoni i din gemenskap finns nedan en återgivning av en transfigurations-ceremoni, som jag ledde för en grupp på 400 människor i Santa Fe år 2015.

Transfigurationsceremoni

Vi är ande, om vi låter vårt spirituella ljus skina igenom blir vi en helande presens. Ta några djupa andetag ……. Vi gör detta för varje levande varelse och för själva Jorden. (Jag visslade och skallrade för att börja och startade sedan trumma.)
Ta några djupa andetag och låt dina tankar sväva bort.
Lägg dina händer över ditt hjärta när du andas, känn och kom i kontakt med ditt hjärtslag. Låt oss förena vårt hjärtslag med hjärtslagen från var och en i rummet som har kommit tillsammans för allt liv och för Jorden.
Låt oss förena vårt hjärtslag med hjärtslaget av landskapets ande där vi har församlats och med de förfäder och förmödrar som har älskat denna jord så mycket och som hjälper oss och sluter upp med oss i vårt arbete. Förena dig med Moder Jords hjärtslag.
Vi är kropp, själ och ande. Om du släpper kroppen och dina alldagliga tankar, ditt sinne, vem du är bortom din hud, blir det spirituellt ljus. Innan vi föddes och bara var en liten gnista av ljus som såg ner på denna stora jord, var vi upphetsade över detta otroliga äventyr att födas in i en kropp och att vara ande, som kan manifestera ande till form precis som skaparen och universums kreativa krafter.
Jag inbjuder er att resa inombords till era inre världar och bara föreställa er resandet inom er …. Och uppleva ert ljus. Vårt ljus är som skönheten av natthimlen, vårt ljus är som en stjärna, stjärnljus. Stjärnor bemödar sig inte att lysa, de strålar genom dig, utan ansträngning, och de säger inte, att jag tror att jag bara ska lysa på detta ställe på jorden. De skickar inte sitt ljus, de bara lyser.
Vårt ljus är som solen ….. vår ande är som solen, som skiner över oss och ger näring till allt liv med energi för att frodas, ovillkorligt, utan att be om något i gengäld, så att du kan välja att uppleva ditt eget inre solljus. Vårt ljus är som livslågan, som allt liv.
Res inom dig själv in i din Inre Värld och upplev dig själv smälta samman med en stjärna eller med solen eller upplev lågan och låt det ljuset stråla ut genom dig, och absorbera det i varenda cell av din varelse, som en blomma som absorberar solen eller en blomma, planta eller träd som absorberar regn och suger in det ……………….
Och tillåt nu det ljuset, det är en process av tillåtelse, utan ansträngning, låt det ljuset stråla genom dig, alltigenom denna plats och låt oss förena våra ljus tillsammans …………………….. Upplev nu hur ljuset strålar inom och alltigenom hela Jorden och berör allt liv och när ni känner hur det ljuset strålar ut inom och alltigenom Jorden inbjuder jag er att med era händer, med handflatan mot Jorden (jag brukar använda en bild av jorden, som gruppen kan fokusera på) ….. och tillåt ljuset att utan ansträngning stråla genom dig medan vi tillsammans tonar skapelsens ljud. ….. (För folk som inte vet hur man tonar, ger jag exemplet med Om eller bara sjunger en vokal och låter det flyta in i andra vokaler . o ah ooh eee) vadhelst som kommer upp inom dig (grupptonande) ……..
(3-4 klockslag för att signalera att det är dags att sluta tona och sedan låta trummandet långsamt tunna ut – Jag hade personer som trummade med mig så att jag kunde låta klockorna ringa med de tunnade ut trummandet. Du kan även bara sluta trumma och använda några klockor eller Tibetskålar eller något annat ljud för att ge signal för att sluta tona, även om de flesta grupper naturligt slutar tona samtidigt utan att behöva en signal för att sluta).
Ta några djupa andedrag och var medveten om dig själv. Medan det är viktigt att komma tillbaka och vara jordad, är det även viktigt att inte avbryta ljusets närvaro inom dig, eftersom vi är ljus. Upplev din kropp och hur värdefullt det är att vara i en kropp, när du fortfarande känner ljuset stråla igenom dig. Det är en sådan gåva att vara här i en kropp och att leva på denna Jord.
Föreställ dig djupa rötter som går ner i jorden och jordar dig. Och när du gör det känn hur du kommer tillbaka och är fullt närvarande. Känn ditt hjärtslag fortfarande förenat med allt livs hjärtslag. Vi gör detta arbete för oss själva och vi gör det för livsväven och för själva jorden. Vi kan alla vara helt närvarande för helande och skapa positiv förändring för allt liv och för planeten.

Avslutade ceremonin och tackade alla för att de hade kommit.

Att skapa en mänsklig ljusväv

Du kan också läsa om fullmånsceremonin, som jag uppmuntrar den globala gemenskapen att delta i vid varje fullmåne. Jag kallar denna ceremoni ”Creating A Human Web of Light” och du kan ta del av instruktionerna på denna hemsida.

Under åren har jag fått brev ifrån människor av alla trosriktningar, som berättar för mig hur de använder arbetet jag beskriver i ”Creating A Human Web of Light” i deras ceremonier i kyrkor och kloster.

Det är bortom er föreställning hur upplyftande och helande det är att leda en sådan ceremoni, och människor som deltar är så djupt tacksamma för att lära sig en så kraftfull och ändå enkel praktik som kan göras för allt liv. Och den hjälper även att förändra människors syn på händelser som uppstår. Och när vi förändrar vår syn på saker, förändras vår realitet.

Denna månad ville jag introducera en resa/meditation som följer temat om resultaten av transfiguration.

För några år sedan berättade jag i Transmutationsnyheterna om Laurence Anthony, känd som elefantviskaren. Han levde i Sydafrika och var känd för sitt arbete i reservaten och även med elefanter. När han dog den 7 mars gick två härdar med elefanter tolv timmar genom Zululandet för att hedra honom. De stod i två dagar utanför hans hus efter hans död.

Hur kunde elefanterna veta att Laurence Anthony hade dött? Hur kan djur veta när miljökatastrofer kommer att inträffa och beger sig till säkrare områden, där de inte kan bli skadade?

Djur använder psykiska sinnen på ett sätt som är ganska häpnadsväckande att iaktta. Och det har även gjorts mycket forskning om hur växter och träd reagerar och som man skulle kunna likna vid mänskliga känslor.

Med allt vi vet om hur växter, träd och djur är psykiskt inställda, kan vi undra hur det är när vi ser dem i deras skinande ljus och gudomlighet, i stället för att uppleva dem i lidande, och vad de får med sig av det? Hur reagerar de på att hållas i kärlek och ljus.

Jag tycker att detta vore ett intressant ämne att resa till eller meditera över. Ha i din meditation eller resa för avsikt att tala till ett av dina favoritdjur eller en växt eller ett träd, och fråga dem hur de upplever det, när vi utstrålar kärlek och ljus till dem under svåra tider. Och hur det skiljer sig från när människor tycker synd om dem och ger näring till lidandets energi?

Jag tror du kommer att få rik information ur resan eller meditationen till naturvarelser och kommer att lära dig om effekten av att hålla allt liv i kärlek och ljus.

Fullmånen är den 15 oktober. Efter att ha upptäckt hur annorlunda naturvarelser blir berörda av att hållas i ljus och kärlek, hoppas jag att du har en önskan att fördjupa transfigurationspraktiken. Gör ditt förberedande arbete med stark fokus på att utöka ljuset du strålar ut till allt liv och till jorden. Förena dig med vår globala gemenskap för att väva en vacker ljusväv, som berör allt som är levande. Upplev hur alla livsformer blir upplyfta av ditt arbete.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, får information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Och om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – June 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2016

Vårt öde beror på hur mycket inre arbete vi gör. Och ingen annan kan göra detta arbete för oss.

I mina resor för denna månad visades jag att de kommande säsongsförändringarna kommer att vara ganska kraftfulla. Den 20 juni går vi som lever på den norra hemisfären in i sommaren och de på den södra hemisfären kommer in i vintern. Sommaren är den tid då allt det ska födas, som har grott inom oss. Och om vintern är det dags att sakta in och tillåta vårt inre landskap att regenerera sig. Det är en period av vila innan vi börjar gro nytt liv igen.

Eftersom vi också är natur, behöver vi alltid erinra oss att vårt deltagande i livets cykler är viktiga. För många av oss lever ett så upptrappat liv, att vi inte ger oss tid att fördjupa vår förbindelse med naturen och möjligheter att fullt ta del av de kraftfulla förändringar och cykler som händer. Vi dras bara passivt med i en process och förstår inte vad som försiggår.

Men om vi engagerar oss fullt och deltar i förändringarna, har vi möjligheten att välja att gå med på ett elegant och lättare sätt.

Vi är alla medvetna om en massa myter som kommer ifrån olika kulturer om Gudar och Gudinnor som sitter i den övre världen och tittar ner på jorden. Och från deras utsiktspunkt ser de hur människorna försöker komma till rätta i sina liv. Där skulle kunna vara en massa konversationer som de deltar i medan de tittar ner på oss. Några samtal skulle vara fulla av medkänsla för de försök/motgångar och det lidande som uppstår under livets gång. Och en del skulle vara ganska kränkande, när gudarna och gudinnorna kritiserar människorna för de val de gör och hur nonchalanta vi kan vara inför mysterierna och även gentemot livets magi.

Den 20 juni, som är solståndet, bjuder jag in er att förena er i vår krets och utföra en meditation eller shamanisk resa, i vilken vi beger oss till den övre världen och samlas i en cirkel, som har samma utgångs- och utsiktspunkt som gudarna och gudinnorna i förgångna och nuvarande traditioner.

Så snart du kommer till den övre världen ser du en stor amfiteater, där du kan sätta dig. Eller du kanske väljer att stå upp. Mitt i amfiteatern finns det en pool med vatten, som sitter i en vacker skulptur. Och som i forntiden kan vi se in i vattnet. När vi tittar in i denna stora pool kan vi se på vårt liv ur ett annat perspektiv.

Jag föreslår att du inte betraktar allt liv på Jorden. Det kan vara för mycket att ta in allt som händer just nu. Men betrakta ditt eget liv uppifrån. Observera ditt deltagande i livet och de cykler som Jorden går igenom, när du gör detta. Är du nonchalant gentemot dessa förändringar och flyter bara passivt med, när livets flod bär dig genom livet? Eller saktar du in dina aktiviteter och väljer att inte dras med i den stress som människor nu upplever på grund av alla krav, som ställs på oss. Väjer du att rida på en annan våg, sakta in och leva mer medvetet? Gör du val som leder till att leva med en annan vibration och frekvens än massmedvetandet? Och deltar du helt och fullt i livet?

Detta är viktiga frågor för dig att svara på. För livet snabbar på, situationerna i världen blir mer intensiva, och vi kan lätt svepas bort av livets flod istället för att rida på vågorna och gå med i strömmen med elegans och medvetenhet.

Låt oss mötas i gläntan vid altaret som vi skapade i december 2015 efter att du har fullgjort din resa eller meditation. Vi har skapat ett altare där vi lämnar gåvor, offer och böner till oss själva, till andra och till allt liv och till Jorden. Efter att ha blivit renade av de bevakande andarna, som skyddar vårt heliga rum på denna plats, möts vi här. Samlas runt altaret. Ge en gåva med ett ord, en tanke, eller en dröm som du kan dela med gruppen. Känn den mjuka jorden under dina fötter, lukta på de söta dofterna från träden som omringar oss, lyssna på naturens sång, när allt som lever sjunger. Du kanske vill sjunga en välsignelsesång för firande av solståndet – en ny tid, en ny säsong, en förändring i vårt inre landskap. Känn den positiva energin som har delats och se på de ljusa ansiktena i vår krets. Uttala ditt ord, tanke, eller dröm för de andra, för allt liv och för Jorden. Låt oss välsigna vår cirkel och Jorden under denna kraftfulla tid av förändring. Låt oss hälsa styrkan i förändringen med ingivelse för allt det ger oss i våra liv. När vi gör detta kommer vi närmare oss själva eftersom vi är natur och vår förbindelse med naturen stärks.

Kom ihåg att Naturen är intelligent och vet alltid hur den ska möta förändringar med fullt deltagande. Vi är intelligenta och vet hur vi fullt kan engagera oss i de genomgångar som vi nu står inför och även för de framtida.

Vi önskar varandra och allt liv ett kraftfullt och glädjefyllt solstånd.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du läsa kolumnen från december 2015 genom att klicka på linken https://www.sandraingerman.com/tndecember2015.html

Vi kan även förpliktiga oss att fortsätta besöka vårt altare och lämna gåvor och böner för att skapa ett starkare kollektiv. Du kan komma med en gåva som talar till ditt hjärta. Du kan besöka altaret för ditt välbefinnande, eller som en plats att be på, meditera eller göra en resa för dig själv, andra, för allt liv och för Jorden.

Den 20 juni hälsar vi inte bara solståndet. Det är också tid att hälsa fullmånen och fortsätta vårt arbete med att väva en lysande ljusväv till liv. Ljuset går djupt in i Jorden och skiner inom och rumtom Jorden.

Börja med ditt förberedande arbete. För att transfigurera till en varelse av gudomligt ljus som verkligen har styrkan att transformera, måste vi förkroppsliga den sanna vibrationen av gudomligt ljus. Har du gjort det? Om inte, är detta nästa steg i ditt arbete.

Lämna din vardag och lös dig ifrån dina vanliga tankar och lämna livets bördor bakom dig. Ge dig tid att meditera, sjunga, dansa, promenera. Försök praktisera tai chi, yoga, qi gong. Gör något som lyfter dig ur kollektivets mörka medvetande.

Res inom dig och upplev ditt gudomliga ljus. Detta ljus är mera lysande än något ljus som du har upplevt i den jordiska sfären. Låt detta ljus flöda igenom dig när det reser till jordens rotsystem. Och låt det flöda inom och runtom Jorden när vi väver en skinande och eterisk livsväv, som lyser upp och lyfter allt liv till en vibration där ovillkorlig kärlek är manifesterad till form och kan komma in i världen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar alla ett djupt, rikt och fröjdefullt solstånd!

Om du vill ta del av Sandras tacksägelse och minnesord för Bob Edgar, och hennes kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – May 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2016

Under månaderna (och åren) har Transmutationsnyheternas fokus riktats mot att överbrygga daglig spirituell praktik till våra liv för att öka vår hälsa och välmående, och även för gemenskaperna vi lever i, och för allt liv och planeten. Detta är naturligtvis arbete som måste fortsättas. För den yttre världen speglar vårt inre medvetandetillstånd. Och att arbeta med spirituella övningar är det som ger så mycket kraft för att skapa förändring, om vi verkligen använder koncentration och fokus, som jag skrev om i april.

Så mycket händer och det finns lite vi kan påverka i den yttre världen för säkerheten. Jag behöver inte gå in på att tala om det som sker i politiken, ekonomin, miljön eller människors psykiska tillstånd, som leder till våldsamma handlingar mot livet.

När vi ser på det ur olika perspektiv och tillåter oss att syna olika dimensioner av verkligheten, så kan vi observera hur jordens egen vibration och frekvens förändras, om vi känner och använder våra osynliga/psykiska sinnen. Och detta är del av Jordens utveckling.

Jag tror att förändringen av Jordens vibration och frekvens har en enorm inverkan på människors fysiska och mentala hälsa, om vi inte medvetet ställer in oss själva på denna nya energi, för annars lever vi inte längre i förbindelse och harmoni med Jorden.

I en meditation fick jag budskapet att vi alla tillsammans kan förena oss och arbeta med förfäderna och förmödrarna för att ställa in oss på Jordens förändrande vibration och frekvens. Att tillbringa mer tid i naturen, att sitta, vandra och/eller ligga på marken är naturligtvis ett sätt att komma i harmoni med Jordens vibration och hjärtslag.

Och vi kan göra en meditation eller shamanisk resa för att smälta samman med Jorden för att uppleva den nya vibrationen genom att bli Jorden.

Jag blev vägledd att vi ska använda oss av ceremoni för att besöka, vad jag blev sagd ”Förfädernas Grotta” för att hitta sätt att ställa in oss på Jordens förändrade vibration.

Du kan sätta på expansiv musik att lyssna till och bara dyka in i ditt eget inre landskap för att hitta denna plats.

Du kan resa och följa samma stig, som jag har berättat om de senaste månaderna för att komma till platsen, där vi har arbetat. Din avsikt när du kommer dit skall vara att hitta ”Förfädernas Grotta”.

För de av er som om igen vill höra om stigen att gå för att resa eller meditera, här är den:

Välj en dag för att utföra denna praktik, när du kan upprätthålla en avslappnad men fokuserad attityd, slut dina ögon och res in i de osynliga rikena. Gå stigen från det rum du reser eller mediterar i, så som vi har gjort de senaste par månaderna. Du kanske ser dig själv gå en stig som är omgiven av höga, vackra, starka och sunda träd. Jorden du beträder är fin och du stegar på rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fotspår gör avtryck på jorden. Du lyssnar till skönheten i naturens ljud när du går framåt och du andas in de utsökta dofterna som platsens träd och växter utsöndrar, och ur luften som ger oss liv.

Växer där gräs? Vad finns det för andra naturvarelser på denna plats? Du kan till och med uppleva hur luften smakar. Uppmärksamma om det finns något vatten på platsen, och om du kan höra rinnande vatten. Känn styrkan i den nedgående solen och stjärnorna och månen börjar skina sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag, när du går och bara uppmärksamma vad du känner. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek till varandra. Känn din förbindelse till en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du går vidare kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt om dig i denna glänta. Stig fullt in i denna glänta i stället för att betrakta din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var här nu. Tacka alla hjäp-andar, som du fortgående arbetar med och som nu också är del av vår cirkel.

När du träder in i gläntan möts du av en bevakande ande som renar dig på spirituell nivå. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunger över dig, eller berör ditt hår, eller viskar ett meddelande i ditt öra. Var öppen i vetskapen om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig fri från bördan av dina alldagliga tankar och bekymmer.

Märk hur elden brinner starkt i mitten av gläntan. Det är samma eld som sedan månader har brunnit och mottagit våra välsignelser för det vi önskar manifestera och de sår vi hoppas kunna transformera. Stig fram till elden och lyssna till dess sprakande ljud och känn lukten av dess rök. Sitt för en stund vid elden och be den om ett budskap. Eld är intelligent, levande och en sann källa till visdom. Dela med dig till elden om en dröm för dig själv och för Jorden, som du vill manifestera. Ge näring till elden med skönheten i denna dröm för allt liv.

Lämna nu elden och gå vidare och tillåt din inre kompass och intuition att leda dig till ”Förfädernas och Förmödrarnas Grotta”. Du kommer att se ett berg framför dig med en grottöppning, där du lätt kan stiga in. Du ser när du stiger in i grottan att jorden är röd. När du går vidare märker du en eld som lyser upp grottan, så att du ser bra runt omkring dig. När du berör grottans väggar, känner du hur mjuk den röda jorden är. Det är som röd lera, men har en mjuk och jordig kvalitet.

Hitta en symbol, som du dras/kallas till. Ett av dina osynliga sinnen, att se, höra, känna, smaka, väcks av denna symbol. Lägg dina händer på symbolen och stå stilla medan symbolen delar med sig av sin energi till dig. Dessa symboler mejslades in i väggarna av våra förfäder för att ge oss en karta över framtiden och hur vi kan ställa in våra energier på framtida förändringar.

Stig helt in i din kropp, när du känner dess energi, sitt eller ligg ned med slutna ögon. Andas djupt och tillåt dig att varsebli visdomen i denna symbol, när du känner energin strömma genom din kropp och själ. Denna kunskap väcker någonting djupt inne i dig. Denna kunskap handlar om hur du kan ställa in dig själv på jordens förändrande frekvens. Denna vetskap talar till ditt psyke och till livets frö med sin innevarande kännedom. Denna kännedom leder förbi ditt medvetande, eftersom du inte kan förstå detta på en rationell nivå.

Fortsätt att andas långsamt och fokusera på din andning. Och uppmärksamma hur din andning förändras, när din kropp börjar växla sin vibration för att ställa in sig på visdomen ur denna symbol med jordens nya frekvens. Fördjupa din andning och förena dig nu med Jordens eget hjärtslag.

Stanna här och sug in allt du behöver. Och med en känsla av förnyad energi och ny förändrad mild vibration, bestämmer du dig för att lämna denna plats när du känner att ditt arbete är utfört.

Ge dig tid att långsamt skrida tillbaka till det rum du reser eller mediterar i. Fortsätt att andas djupt och upplev Jordens vibration som nu växlar och kommer att fortsätta att förändras under tidens gång. Tacka förfäderna och förmödrarna  för symbolerna till oss alla, som hjälper till med arbetet att harmonisera oss med Jordens nya energi.

Öppna dina ögon och känn dig helt jordad och med vetskapen att du kan besöka ”Förfädernas och Förmödrarnas Grotta”, när du känner behovet att ta en paus och återförena dig med Jordens nya vibration, energi, frekvens och hjärtslag.

Fullmånen är den 21 maj. Genom att använda denna nya energi och vibration som nu kurserar genom din kropp kan du förbereda dig för transfigurationsarbetet. Och låt oss förena vårt gudomliga ljus som en global gemenskap och tillsammans sända ut vårt ljus inom och runtom Jorden, och lysa upp allt liv med vår skönhet, briljans och utstrålning.

För nya läsare av Transmutationsnyhetern, finns det information för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Sandras kungörelser finns att ta del av på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – April 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2016

Vi kan fortfarande vakna upp ur de nuvarande destruktiva drömmarna som det kollektiva drömmer till verklighet. Men det behövs en extremt hög mental koncentration och fokus. Detta slags mentala energi, som behövs för att ändra drömmen, är en slumrande färdighet eller faller inte naturligt för människor som lever hektiskt i dagens moderna kultur.

Det kan tas steg för att skärpa vår koncentration och fokus. Och naturen är en fantastisk lärare för att hjälpa oss att träna upp spirituella ”krafter” inombords, som har slumrat in. Jag kan inte nog uppmuntra er att tillbringa mer tid i naturen för att bli hela, utöka er uppmärksamhetsnivå, och för att lära er hur ni kan komma i kontakt med era egna psykiska gåvor. Tillbringa tid i naturen och börja praktisera ”Djupt Lyssnande” för att lära er vad jorden, luften, vattnet och elden har att meddela oss under denna kritiska tid på vår planet.

Försäkra dig, innan du arbetar med resor eller meditation, att du förbereder dig så att du kan ta avstånd från dina alldagliga tankar och dagliga aktiviteter. Du behöver skjuta dina vanliga tankar åt sidan för att kunna gå tillräckligt djupt och få tillgång till vägledningen, och utföra de spirituella övningar som är nödvändiga för att skapa verklig förändring och transformation.

Denna månad inbjuder jag alla att utföra en shamanisk resa eller meditation till ett område i de osynliga rikena som kallas ”Drömmarnas Land”. Du kan sätta på expansiv musik att lyssna till och bara dyka in i ditt inre landskap eller territorium. När du anlänt i detta landskap ber du att få möta en läromästare eller läromästarinna för drömmar. Be att bli visad vad du dagdrömmer till liv med hjälp av denne lärare eller denna lärarinna. Betrakta dina nuvarande dagdrömmar hela vägen igenom för att se det slutliga resultat, som de leder till. Detta är en verkligt upplysande övning. Konsultera denna visa hjälp-ande för att bli visad vad du och hela kollektivet drömmer till verklighet genom att använda föreställningsförmågan. Sedan ber du denne hjälp-ande än en gång om understöd att få övningar att använda för att kunna förändra vad du dagdrömmer om under dagen. Vi använder sannerligen vår föreställningsförmåga för att skapa den dröm vi lever i. Om vi inte är villiga att använda vår koncentration, fokus och föreställning till att förändra drömmen vi lever i, då kan vi se vad det leder till. Det kommer inte att bli några överraskningar. Vi måste förändra vårt drömarbete som ett kollektiv. Vi har viktigt arbete att utföra som drömmare och arbetet kan inte vänta.

Låt oss för att hedra vårt drömarbete göra en enkel ceremoni denna månad. Välj en dag för att utföra den, när du kan upprätthålla en avslappnad men fokuserad attityd, slut dina ögon och res in i de osynliga rikena. Gå stigen från det rum du reser eller mediterar i, så som vi har gjort de senaste par månaderna. Du kanske ser dig själv gå en stig som är omgiven av höga, vackra, starka och sunda träd. Jorden du beträder är fin och du stegar på rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fotspår gör avtryck på jorden. Du lyssnar till skönheten i naturens ljud när du går framåt och du andas in de utsökta dofterna som platsens träd och växter utsöndrar, och ur luften som ger oss liv.

Växer där gräs? Vad finns det för andra naturvarelser på denna plats? Du kan till och med uppleva hur luften smakar. Uppmärksamma om det finns något vatten på platsen, och om du kan höra rinnande vatten. Känn styrkan i den nedgående solen och stjärnorna och månen börjar skina sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag när du går och bara uppmärksamma vad du känner. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek till varandra. Känn din förbindelse till en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du går vidare kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt om dig i denna glänta. Stig fullt in i denna glänta i stället för att betrakta din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var här nu. Tacka alla hjäp-andar, som du fortgående arbetar med och som nu också är del av vår cirkel.

När du träder in i gläntan möts du av en bevakande ande som renar dig på spirituell nivå. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunger över dig, eller berör ditt hår, eller viskar ett meddelande i ditt öra. Var öppen i vetskapen om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig fri från bördan av dina alldagliga tankar och bekymmer.

Märk hur elden brinner starkt i mitten av gläntan. Det är samma eld som sedan månader har brunnit och mottagit våra välsignelser för det vi önskar manifestera och de sår vi hoppas kunna transformera. Stig fram till elden och lyssna till dess sprakande ljud och känn lukten av dess rök. Sitt för en stund vid elden och be den om ett budskap. Eld är intelligent, levande och en sann källa till visdom. Dela med dig till elden om en dröm för dig själv och för Jorden, som du vill manifestera. Ge näring till elden med skönheten i denna dröm för allt liv.

Den 22 april är det fullmåne. Låt oss föreställa oss vårt gudomliga ljus, som vi tillsammans väver i regnbågens färger och som omsluter jorden och allt liv i kärlek. Utför din transfiguration med passion. Kombinera avsikt+kärlek+enighet+harmoni+koncentration+fokus+föreställning för att uppleva ditt gudomliga ljus och förena dig och smält med detta ljus samman med andra som gör detsamma.

De som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få instruktioner för fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Sandras kungörelser finns att ta del av på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman.  All rights reserved.Transmutation News – March 2016 – Swedish

TRANSMUTATIONSNYHETER mars 2016

Återigen springer tiden iväg, och denna månad välkomnar vi en ny årstid i livet, när vi firar och ärar dagjämningen.

Under de sista par månaderna har jag fått tre förfrågningar från Transmutationsnyheternas läsare om att tala om bön. De undrade varför jag inte skriver mer om bön.

John skrev mig följande brev:

Kära Sandra,

Jag var lättad, när jag i de senaste Tramsmutaionsnyheterna läste att du anser shamaniska resor och meditation vara likvärdiga spirituella praktiker. Under årens gång har jag utfört färre och färre formella shamaniska resor. Jag har en daglig praktik med att kombinera meditation och bön, och kontakten med alla mina medkännande hjälpandar är del av den praktiken. Men har känt det, som om jag var för feg och/eller lat för att göra ”riktiga” trumresor. Och jag har känt det som att jag har svikit de olika (inkarnerade) shamaniska lärare som har varit generösa med mig in sin undervisning och rådgivning under alla år. Så jag tackar att du tog något av den bördan ifrån mig med din bekräftelse att meditation är en lika värdefull spirituell praktik som traditionellt shamaniskt resande.

Jag undrade över att dina kommentarer om meditation och resande inte innefattade någonting om bön. Att klart be en medkännande hjälp-ande i en shamanismuskurs om vägledning eller understöd är samma process, som att be om samma sak hos en gudomlighet eller annat väsen som har lämnat jordelivet, så som många gör när de ber. Den enda signifikanta skillnaden jag ser, är att shamanismen tillåter ett oändligt antal väsen att vara objekt för ens förfrågningar. Jag kan föreställa mig att många teistiska (speciellt monoteistiska) religioner skulle vara förnärmade av åsikten, att vad de gör är detsamma som shamanismuspraktiserande gör, utan att kalla det så. Och jag undrar om du inte nämner bön för att du inte vill kränka människor.

Tack för allt du gör för världen.

Hjärtligen

John

Det finns inga tvivel om att bön är en kraftfull helande styrka i våra personliga liv och även för planeten. Och jag föreställer mig att var och en som läser Transmutationsnyheterna ber och också har sitt eget sätt att be.

Avsikten med Transmutationsnyheterna har varit att lära människor hur de kan leva ett medvetet liv, så att vi blir en levande bön och förkroppsligar bönen under varje minut av våra liv och alltigenom alla de aktiviteter vi engagerar oss i under dagens gång.

För vi kan be om allt vi vill, men om vi inte lever ett medvetet liv, kommer inte våra böner att ha den sanna transformerande kraften som vore möjlig. Livet är också en ceremoni. Och vi har en tendens att avskilja våra böner och ceremonier från vårt dagliga sätt att vara i världen.

Transmutationsnyheterna har varit baserade på Medicine for the Earth-arbetet, som jag undervisar, och kärnan i den undervisningen är principen att det är vad vi blir som förändrar världen och inte vad vi gör. Och att vi måste leva utifrån kärlek och gemenskap. Vi måste fokusera och koncentrera oss på övningar, böner och ceremonier som verkligen skapar förändring. Vi behöver finna harmoni inom oss och leva utifrån det tillståndet, när vi använder vår föreställningsförmåga till att skapa den värld som innefattar ett gott liv för alla levande varelser och för själva jorden.

I vår kultur tenderar vi att avskilja vårt spirituella arbete och våra böner från hur vi lever våra liv. Och lösningen vore att integrera det i livet på denna stora Jord och med varje andetag vara som en levande bön.

Vår inre värld speglas tillbaka till oss i den yttre världen. Så vi behöver bli trädgårdsmästare för vårt inre landskap och ge näring till jorden och plantera de frön som skapar det liv, vi önskar för oss själva och för världen.

Jag försöker inte avfärda bönens kraft på något vis. Men att bara be och inte ta ansvar med det personliga arbetet, som behövs för att transformera våra egna liv och vår värld, kommer inte att leda till det slutgiltiga resultat som vi hoppas på.

Ja, det sker mirakel utav böner. Och jag vet att många av oss har bevittnat sådana mirakel i våra egna och andras liv.

Men när vi böjer oss i bön för fred i världen, så behöver vi också vara en omkringvandrande bön för fred. Vi måste lära oss att förändra energin bakom våra tankar och känslor till att vara energier för fred. Vi behöver plantera fredsfrön i vår inre trädgård. Vi måste bli fred. Det är nödvändigt att vi blir benägna att engagera alla våra sinnen för att föreställa oss att människor lever i fred. Och för detta behövs det massor av eget personligt arbete, som integreras med böner, ceremonier och andra spirituella praktiker, som vi använder.

Under de 16 åren som jag har skrivit Transmutationsnyheterna, har jag varje månad beskrivit verktyg, som vi kan använda för att bli mer medvetna och arbeta för att bli det vi måste bli, för att skapa det resultat vi önskar se och ändå släppa loss om resultat och tid.

Under åren har jag då och då sammanfattat de övningar som kan hjälpa oss att bli en levande bön.

Sist skrev jag en sådan kort sammanfattning i Transmutationsnyheterna i november 2015, och de av er som är nya läsare, kanske vill ta en titt på den korta sammanfattningen.

Jag har uppmuntrat de som praktiserar shamaniska resor och meditation att be om rådgivning, hur vi kan göra positiva förändringar i våra liv som ger näring till vår egen och jordens hälsa. Men även om vi gör en shamanisk resa för hjälp, mediterar för att komma in i vårt inre landskap och i källan inom oss, eller ber, så måste vi ändå göra vårt arbete.

Det spelar ingen roll vilken religion du tillhör eller hur du ber. Allt religiöst och alla böner kan lätt integreras i praktiker, som hjälper dig att leva ett mer medvetet liv och förkroppsliga dina böner. Lösningen är att GÖRA arbetet så att vi BLIR bönen och arbetet. Och eftersom vi lever i en så snabbt upptrappad värld och blir så översvämmade av det vi ser i media, har det varit min ”mission” att fortsätta hålla oss inspirerade och fokuserade på hur vi kan vara sanna, positiva, medvetna förändrare för våra egna och Jordens liv.

Den 23 mars är det fullmåne. Låt oss fortsätta att förena oss, om det är genom bön, meditation eller shamaniskt resande, för att verkligen uppleva vårt eget gudomliga ljus. Och låt oss tillsammans utstråla det ljuset inom och runtom denna utomordentliga Jord och beröra allt liv. Och även här är lösningen att förkroppsliga ljuset och inte tänka på det som ett mentalt koncept. Vi måste bli ljuset.

De som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få instruktioner för fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Vi firar Dagjämningen den 19 mars och välkomnar våren på den norra hemisfären och hösten på den södra hemisfären. Det är alltid en tid med stor förändring, när vi går in i dessa kraftfulla årstider, när det händer så mycket förändring i naturen.

För att fira Dagjämningen skulle jag vilja att vi fortsätter att kultivera vår inre Värld och inre landskap. När vi tillsammans gör det, ökar vi hälsan i allt liv och på Jorden. Vi skapar en global trädgård inom oss och utanför.

Uppmärksamma platser i din inre trädgård, som ligger i träda och hitta nya områden att arbeta i. Kom ihåg att vår inre trädgård är vidsträckt.

Böj dig ner och stick fingrarna i jorden. Känn den gryniga myllan och dess rikedom. Låt den helt rinna genom dina fingrar. Ha roligt när du leker med jorden. Smaka och lukta på dess rika doft. Föreställ dig att gå barfota på marken och förena dig helt med energin och hjärtslaget i din inre trädgård. Om jorden är torr och hård är det ett tecken att du har försummat att ta hand om din Inre Värld. Erinra dig hur urfolk har ett sådant lysande ljus och glädje som skiner ur deras ögon på grund av den rika Inre Värld de fortlöpande kultiverar.

Tänk över vad din mylla behöver och vilka plantor som behöver tas bort, som inte längre nyttar dig. Känn hänförelse till att göra saker. Tänk inte på det som arbete. Tänk på det som lek och som något som när och berikar din själ.

Tänk på de vilda plantor du vill sprida ut när du dansar och rör dig i din inre trädgård. Sprid ut frön för god hälsa, fred, kärlek, ljus, harmoni och så vidare. Sprid ut frön ur ditt hjärtas dröm. Sjung för plantorna, så att de vet att de är satta med kärlek.

Sedan kan du böja dig ner och försiktigt putta in fröna i jorden. Och därefter vattna dem med kärlek.

På södra hemisfären är det dags att hedra de plantor och träd som har gett oss så mycket skönhet. Känn på löven och grenarna som nu är torra och sköra. De som tidigare var levande och speglade så mycket skönhet är nu beredda att återgå till Jorden för att komposteras till rik mylla, när din inre och yttre Jordeträdgård vilar under hösten och vintern. Uppmärksamma vilka delar av din Inre Värld det är som behöver återförenas med Jorden så att myllan kan regenereras och förvandlas till rik jord, som kan omsluta fröna du planterar när våren kommer igen.

Besök din inre trädgård och lägg den i träda. Sköt om den på det sätt som känns rätt. Sjung en sång av tacksamhet för allt vackert du har fått i ditt liv. Undersök vad du behöver släppa loss i ditt alldagliga liv och vad som behöver vila. Fokusera på hur myllan i din inre trädgård känns och förena dig helt med förändringen som du märker att jorden genomgår under årstidens växel, när du sätter fötterna på marken. Du är natur. Du kan rikta in dig på säsongens förändring genom att sammansmälta med jorden där du lever och känn hur din egen kropp förändras och att det är nödvändigt att sköta om sig själv under hösten.

Om du välkomnar våren eller hösten plantera några örtfrön i en behållare inne och/eller ute. Ge plantorna som växer upp ur fröna näring med din kärlek. Sjung dagligen för fröna. Tala med plantorna när de växer sig starkare ur myllan du planterade dem i. Betrakta tillväxten och fortsätt att ge dem näring med kärlek. Och när plantorna är färdig kan du äta örterna. Tänk på att vi intar energin från de tankar och energier vi ger till vår inre och yttre trädgard.

Bestäm dig för att vara flitigare med att uppmärksamma de energier, som vi sänder till oss själva, andra, till naturen, och ut i världen. För slutligen smälter vi dessa inuti våra kroppar och i våra egna liv.

Jag sluter samman vår globala gemenskap och önskar alla en glädjefylld Dagjämning!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – February 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2016

En vän till mig hade tillsammans med en grupp av hennes studenter lyssnat till mitt inledande samtal för min telekonferenskurs på Shift Network och hörde av sig till mig.

Några av hennes studenter undrade över, varför så mycket svårigheter ändå uppstår i världen, om shamanismen är en sådan kraftfull helandepraktik och har varit det in tiotusentals år.

Detta var en ofta förekommande fråga som jag ställde i transmutationsnyheterna, när jag började skriva dem varje månad.

Vi vet verkligen inte hurdan världen skulle vara idag, om vi inte hade gjort allt kollektivt spirituellt arbete. Och vad som är viktigt i det spirituella arbetet är att engagera sig för lång tid. För vi vet inte vad för slags tillväxt och utveckling, som kommer att hända i dessa tider vi lever i. Och med de stora kollektiva temana som berör oss, kanske vi inte kommer att se någon förändring under vår livstid. Vi måste helt enkelt acceptera det och ändå förbli vår vision trogna och behålla fokus i vår spirituella praktik.

Vid alla spirituella övningar finns det tider när utövarna förlorar sitt förtroende. Det fanns alltid undervisning om ”själens mörka natt”, som manifesteras på många områden i våra liv. På så vis skulpteras vårt ego och personlighet så att vår andes utstrålning kan skina igenom.

Jag har alltid levt med känslan att inte veta vad allt spirituellt arbete jag gör kommer att resultera i för Jordens öde. För Jorden har sitt eget öde, och jag är född ur Jorden och har del i detta öde.

Men jag vill göra det bästa jag kan för att behålla fokus och min vision för att helande ska kunna ske för allt liv, så att vi rör oss emot att leva på denna Jord i fred, harmoni, och hedrar och respekterar varandra och allt liv.

Jag vet inte vad mitt arbete leder till. Men jag vill vid slutet av mitt liv kunna säga att jag har tagit itu med alla utmaningar och inte gett upp. Jag har deltagit i livet med all den undervisning jag har fått. Jag utförde mina spirituella övningar, så att jag personligen kunde utvecklas så mycket som möjligt. Jag kan inte veta det slutgiltiga resultatet, för jag kan inte varsebli det genom mina vanliga sinnen. Det finns en större bild, och jag måste underkasta mig resultatet och förbli fokuserad på mitt arbete.

Det är lätt att förlora hopp och tro när vi ser världens tillstånd. Jag uppmuntrar er att ändå fortsätta göra ert arbete med vissheten att era egna shamaniska och meditativa övningar skapar personlig och global transformation.

När jag gjorde en shamanisk resa för min nästa telekonferenskurs, fick jag ett intressant meddelande av den egyptiske guden Orsiris. Jag träffar sällan denne kraftfulle lärare i mina resor. Men han dyker upp när han har ett viktigt budskap att förmedla.

Han visade mig att jag ska fokusera på kärleken och att öppna våra hjärtan när jag undervisar. Och naturligtvis vet vi alla att helande sker genom energin och vibrationen av kärlek. Men han sade till mig att det är viktigt att engagera alla våra energicentra när vi utför spirituellt arbete. Osiris meddelade mig att engagera det andra och tredje chakrat, som håller vibrationen att gå och arbeta i världen förbundna med vår egen spirituella kraft.

Han sade, att vi ofta lyssnar till trummande som förändrar våra hjärnvågor för att vi ska kunna få inträde till de osynliga rikena. Och vi arbetar utifrån hjärtat, vilket öppnar oss för att vara behållare för ovillkorlig kärlek. Men Orsiris menade att vi är födda in i en kropp för att använda hela den. Och att lära sig, hur man kommer i kontakt med vibrationen av att gå genom världen och hedra vår egen personliga makt, är en del av vår personliga resa och måste läggas till det helandearbete vi behöver göra för att tjäna planeten.

Detta gav mig så mycket sinn. För det är dags att äga vår makt och inte vara rädda för den. Under februari månad kan du meditera eller resa till vad ”att gå i din kraft” betyder för dig.

I februari firar vi i USA och en del andra länder Valentinsdagen, som ger möjlighet att uttrycka vår kärlek till våra älskade. På ett sätt känner jag mig alltid lite retad av den konstgjorda naturen i firanden som skapats för att sälja materiella saker. Men jag känner även att vi kan använda dessa dagars energi, som skapats som teman av företagsvärlden, till att förena oss energetiskt på en kollektiv nivå för att hjälpa till att manifestera vibrationer och frekvenser som vi försöker fastlägga i världen.

Och vi arbetar för att manifestera energin av ovillkorlig kärlek i världen. På Valentinsdagen kan vi smälta samman med den kollektiva energin och fylla den med vibrationen att ge näring med kärlek till allt liv och till Jorden.

Jag fick ett brev av någon som läser Transmutationsnyheterna. Hon meddelade att hon älskar att läsa Transmutationsnyheterna men att hon aldrig känt sig dragen till att praktisera shamaniskt resande. Hennes väg är meditation.

Jag vill säkerställa att alla som läser kolumnen förstår att jag alltid har velat öppna arbetet för en bred gemenskap. Så det är inte nödvändigt att utföra shamaniska resor för att vara del av vår cirkel och arbeta tillsammans. Jag föreslår alltid för de övningar jag delar med mig om, att de kan utföras antingen i en shamanisk resa eller i en meditation. Jag vill bara klarlägga att övningarna jag delger är designade för ramen av den personliga praktik inom vilken du arbetar. Det finns så många olika sätt att få tillgång till direkt uppenbarelse och till din egen inre visdom. Det finns flera vägar att uppleva ditt egna gudomliga ljus och låt det flöda in i livsväven. Jag tror ni alla förstår vad jag menar.

Jag reste och mediterade för denna månads ceremoni. Besök altaret vi har skapat i en meditation eller resa. Utför denna ceremoni på Valentinsdagen den 14 februari. På så sätt förenar vi oss med kärleksenergin som flödar från det större kollektivet i världen.

Slut dina ögon och börja resa in i de osynliga rikena. Promenera stigen ifrån rummet du reser eller mediterar i, så som vi har gjort de föregående månaderna. Du kan se dig själv gå nedför en stig, som är omgiven av höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du beträder är fin och du stiger på rik mörk mylla. Du känner hur dina fötter sätter spår i jorden. Du lyssnar till naturens vackra ljud när du går, och du andas in de utsökta dofterna ifrån träden och växterna där och luften som ger oss liv. Växer det gräs där? Vilka andra naturvarelser finns där? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns något vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ned och hur stjärnorna och månen ovan börjar utstråla sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag och uppmärksamma vad du känner när du går. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan med kärlek för varandra. Känn din förbindelse med en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du fortsätter din promenad kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga till att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt i kring dig i denna glänta. Stig helt och fullt in i denna glänta i stället för att se din resa/meditation som om det är en film. Var här nu. Tacka alla hjälpandar, som du kontinuerligt arbetar med och som nu också är del av vår gemenskap.

När du stiger in i glänta blir du bemött av en bevakande ande som kommer att rena dig spirituellt. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller med en fjäder, eller sjunger över dig, eller rör vid ditt hår, eller viskar ett budkap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att hjälpande andar vill understödja dig, så att du känner dig avlastad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

Så snart du har blivit renad kan du stiga in i gläntan och besöka det altare vi har skapat.

Låt oss stå tillsammans runt om altaret och trumma och sjunga för att hedra varandra och denna heliga plats. Efter att ha hedrat vår gemenskap, kan vi alla sitta runt om altaret och be för oss själva, för våra älskade, för allt i livsväven och för Jorden. Res inom dig själv när du ber och sänd en energetisk gåva till någon du älskar, till naturvarelser och/eller till Jorden själv.

Öppna dina ögon när att du har skickat denna energigåva. Du ser vackra papper och objekt som alla har namngivits och skrivits av var och en i vår gemenskap. På varje papperslapp och objekt finns en energigåva för var och en. Det kan vara ett ord, en symbol, en kyss, en kram etc. Denna energigåva har skapats av en hjälpande, ett element, en Gud eller Gudinna, en förfader eller förmoder, en Källa. Denna gåva är till dig. När jag gick till altaret och plockade upp en vacker andlig bild med mitt namn, märkte jag att Orsiris hade lämnat mig ett vackert offer, där det stod ”hopp” skrivet på det. Jag fick budskapet att absorbera energin ur detta ord.

Kom ihåg att det är lika viktigt att ge kärlek, som att ta emot kärlek. Du kommer att upptäcka att det finns någonting på altaret, som har lämnats till just dig av hjälpande andar.

Ta upp gåvan som är speciellt till dig och absorbera vibrationen och frekvensen i denna gåva.

När du känner att du har skickat och mottagit de energetiska gåvorna vid altaret, kan du stå upp. Ta avsked av vår grupp. Uppmärksamma och hälsa den heliga elden, som alltid brinner starkt på denna plats.

Gå samma väg som du kom för att nå denna plats och kom tillbaka i rummet där du nu är.

Öppna dina ögon och känn dig djupt rotad i Jorden och ta en par djupa andetag. Du är helt och fullt tillbaka och är fylld av utstrålningen och välsignelsen ifrån vår gemenskap.

Fullmånen är den 22 februari. Låt oss fortsatt dela detta flöde av kärlek och att ge och ta emot de energier vi behöver för att gå starka i kraft och skönhet. Låt oss göra våra förberedelseövningar för en kraftfull transfigurationsceremoni, där vi väver ett nät av ljus inom och runtom denna stora Jord.

Nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få information under ”Creating A Human Web of Light” och även under ”Preparing for Ceremonial Work” som finns i början på sektionen för Transmutationsnyheterna.

Låt oss gå och arbeta utifrån Kärlek, men också utifrån Styrka och Kraft.

Sandras kungörelser finns att läsa p

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2016 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2016

Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och sända var och en i vår gemenskap välsignelser, när vi går in i det Nya året.

Bilden som jag varseblev i en resa, var att jag såg oss stå på en strand och blicka ut över ett stort vatten. Jag kände oss förenade med grupper, forntida folk när de skulle börja ett nytt äventyr för att upptäcka nya länder. Jag såg klart vatten som var alldeles stilla. Och ändå kunde jag höra det behagliga kluckande ljudet av mjuka vågor. När jag såg vår globala gemenskap tillsammans på stranden, blickade vi ut över det nya okända territoriet framför oss med en djup känsla av förtroende och vetskap att när vi förenar oss kan vi resa genom alla lugna vatten och svårigheter utifrån vår styrka. Jag såg den klara blå himlen och den utsökta färgen magenta när vi tillsammans hälsade den uppstigande solen.

För att avsluta 2015 började vi skapa ett heligt rum i de osynliga rikena i Transmutationsnyheterna i december, där vi kan mötas för ceremoniellt arbete. Jag hoppas ni har besökt denna plats och lämnat gåvor och offer för att hedra de hjälpande andarna och detta rums ande.

Jag skrev även några förslag ”Preparing for Ceremonial Work”, som kan läsas på transmutationssidan.

Innan vi går vidare med en kort ceremoni i de osynliga rikena, vill jag att vi börjar med att göra ett arbete i det heliga rummet och vid altaret som du har skapat i ditt hem.

Ta ett speciellt glas eller kopp som du kan fylla med vatten. Ställ det på ditt altare. Lämna det där för några dagar, medan du fortsatt uppmärksammar det heliga vattnet på ditt altare. När du gör ditt hushållsarbete och tillbringar tid i ditt hem bör du fokusera på dina spirituella övningar, som ska skapa en vacker energi och du ska försäkra dig om att den ger näring till vattnet på ditt altare med kärlek och ljus de kommande dagarna.

Efter några dagar när du har låtit ditt vatten vara, medan det har fyllts med kärleksfulla energier, gör du än en gång ditt förberedande arbete. Därefter sitter du med vattnet i dina händer medan du transfigurerar till gudomligt ljus och kärlek.

Det spelar ingen roll som vi gör detta arbete tillsammans samma dag, eftersom arbetet vi engagerar oss i med shamanisk praktik sker bortom tiden.

Bär ut vattnet till en plats i naturen som är speciell för dig, när du känner att detta vatten bara så strålar av ljus. Om du bor vid ett vattendrag, kan du låta detta vatten förenas med vattnet i din kopp och fylla upp det med ljus och kärlek. Du kan även ge näring till jorden med vattnet som har fyllts med ljus. Eller du kan offra det till luften. Du kan t.o.m. offra det till en eld, som du har tänt när du gör en välsignelseceremoni för att välkomna det nya året. Genom att dela ut det transfigurerade och heliga vattnet till elementen välsignar du allt liv.

Det är en bra idé att alltid ha ett glas vatten på ditt altare. För vatten speglar tillbaka vår själs natur. Och genom att ha vatten på vårt altare, blir vi påminda om att vi ska dela ut skönhet till världen.

Antingen innan eller efter du har gått ut med ditt vatten, kan du välsigna vår gemenskap i de osynliga rikena. Slut dina ögon och res in i de osynliga rikena. Gå stigen från rummet du är i. Du kan se dig själv gå nedför en stig, som är omgiven av höga, vackra, starka och friska träd. Jorden du beträder är fin och du stiger på rik mörk mylla. Du känner hur dina fötter sätter spår i jorden. Du lyssnar till naturens vackra ljud när du går, och du andas in de utsökta dofterna ifrån träden och växterna där och luften som ger oss liv. Växer det gräs där? Vilka andra naturvarelser finns där? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns något vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ned och hur stjärnorna och månen ovan börjar utstråla sitt vackra ljus.

Känn ditt hjärtslag och uppmärksamma vad du känner när du går. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan med kärlek för varandra. Hur känns det i ditt hjärta att var förbunden med en familj av likasinnade själar, som gör allt i deras makt för att tjäna andra och Jorden.

När du fortsätter din promenad kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga till att se, känna, höra, lukta och smaka allt som är runt i kring dig i denna glänta. Stig helt och fullt in i denna glänta i stället för att se din resa/meditation som om det är en film. Var här nu. Tacka alla hjälpande andar, som du kontinuerligt arbetar med och som nu också är del av vår gemenskap.

När du stiger in i gläntan blir du bemött av en bevakande ande som kommer att rena dig spirituellt. Denna medkännande ande kanske renar dig med rökelse, eller med en fjäder, eller sjunger över dig, eller rör vid ditt hår, eller viskar ett budkap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att hjälpande andar vill understödja dig, så att du känner dig avlastad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

Så snart du har blivit renad kan du stiga in i gläntan och besöka det altare vi har skapat.

Låt oss stå tillsammans runt altaret och trumma och sjunga för att hedra varandra och detta heliga rum. Uppmärksamma att et finns glas med heligt vatten vid altaret, som är fyllda med allt ljus och kärlek ur vår gemenskap. Låt oss lyfta våra glas och skåla till varandra och till allt liv, när vi önskar alla ett lyckligt nytt år. Drick vattnet långsamt och känn dig själv fyllas med styrka, kärlek och ljus och absorbera energin i alla dina celler, när vi ser fram emot att upptäcka det nya årets landskap.

Ta avsked till vår grupp, till den heliga elden, som vi arbetade med förra månaden och som fortsätter att brinna starkt. Elden finns alltid här i det heliga rummet så att vi kan komma till den och släppa trosatser eller sådant som sårat oss och som vi behöver transformera. Eller du kan ta dit våra drömmar och välsignelser i vetskap om att elden bär våra böner till universums kärleksfulla armar. Ta avsked till elementen och tacka dem och de hjälpande andarna.

Låt de understödjande andarna få veta att vårt arbete nu är gjort.

Gå samma väg som du kom för att nå denna plats och kom tillbaka i rummet där du nu är.

Öppna dina ögon och känn dig djupt rotad i Jorden och ta en par djupa andetag. Du är helt och fullt tillbaka och är fylld av utstrålningen och välsignelsen ifrån vår gemenskap.

Fullmånen är den 24 januari. Vid varje fullmåne vill vi fortsätta att väva ett vackert strålande nät inom och runt om Jorden. Utför dina förberedande övningar och förena dig i cirkeln i ett transfigurerat tillstånd och låt vårt ljus flöda och skina. Föreställ dig band av ljus i regnbågens färger som lyser upp vår stora planet och välsignar allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Verkliga shamaner skyggar inte tillbaka för några svårigheter. Låt oss hälsa detta nya år med visshet om att vi helt och fullt kan delta i kommande förändringar. Vi behöver vara starka och närvarande med vårt arbete. Vi måste handla och stå tillsammans förenade med kärlek för varandra. Vi vilar och firar i lugna vatten, och vi arbetar intensivt tillsammans som gemenskap när det stormar.

Gott nytt år!

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska originalsidan!

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.