Transmutationsnyheter november 2017

I de senaste utgåvorna av Transmutationsnyheterna har jag meddelat att folk skriver till mig om hur de känner sig förtvivlade och har det svårt att upprätthålla sitt spirituella arbete. Men nu förändras kommunikationen som kommer till mig på sätt och vis som jag hade hoppats på och förväntat mig.

Med allt som händer i vår inre och yttre värld, går vi sannerligen igenom ett döende. Och som Elisabeth Kübler-Ross så briljant utpekade, så finns det olika faser för hur människor förbereder sig inför döden och även när människor genomlever sorg. Naturligtvis menade hon människor som fått en diagnos som leder till döden. Men dessa faser gäller även för döendet av vårt nuvarande ego-medvetande. Faserna hon beskrev förekommer inte i en speciell ordning, och hon medgav även att inte alla upplever dessa stadier.

Men jag tycker att de är bemärkningsvärda eftersom jag har arbetat med så många människor, som varit döende och upplevt djup sorg.

Först kommer vägrandet. Och sedan kommer vreden över att livet förändras på ett ruggigt sätt när vi ser på det med våra mänskliga ögon. När stora shamaner blickar ut ur sina ögon, ser de bortom den materiella världen som vi lever i och in i andra verklighets-dimensioner där hopp och helande alltid är närvarande. Efter dessa tillstånd av ilska kan människor gå in i faser där de förhandlar med gudomliga krafter om ett mirakulöst helande.

Vid en viss tidpunkt kan ilskan över död och förändring transformeras till acceptans. Vissa upplever denna acceptans som att ge upp. Men det stämmer inte. För även med ett accepterande har vi verktyg för att vara starka tillsammans och fortsätta vårt arbete och inte ge upp våra drömmar. Men samtidigt när vi accepterar döendet, lär vi också att anpassa oss till de nödvändiga förändringar som följer, så att vi kan komma tillbaka till ett balanserat tillstånd.

Och vad som börjar kommuniceras till mig, är att när ”egots död” upplevs och livet skulpteras bort, blir resorna, ceremonierna och helandearbetet djupare. Den nuvarande krisen som vi är i, öppnar faktiskt upp slöjorna mellan världarna, så att större insikter och guidning tilldelas oss. Och vägen mellan den vanliga och den icke-ordinära verkligheten blir kortare och vi lär oss att förändra vår sikt och ser in i dimensioner bortom denna, som shamaner har gjort i årtusenden. Och när vi ser in i dessa andra verklighetsdimensioner, kan vi verkligen komma i kontakt med högre energier, som understödjer oss i att göra de förändringar som är så nödvändiga för pånyttfödelse och upplysning. Dessa faser följer med varje erfarenhet av död och sönderslitning.

November är den månad när Thanksgiving firas i USA. Varje år skriver jag samma meddelande. I shamaniska kulturer var varje dag en tacksägelsedag. Solen hälsades och välkomnades varje dag. Varje medlem i gemenskapen hälsade solen med tacksamhet för livet och för kraften den ger så att allt liv kan frodas. Dagligen visades tacksamhet för växter och träd, som hjälper att hela och ge näring till gemenskapen och för djurens rikedom, som offrade sig så att andra kunde äta och överleva. Genom kraften av sådan tacksamhet, vördnad och respekt, skapades ett flöde och en balans mellan människor och elementen, jord, vatten, luft och solen.

Och människor fokuserade dagligen på sina högsta drömmar och visioner i stället för att ge näring till det som inte fungerade i den yttre världen. Det visades tacksamhet för välståndet och de gudomliga krafternas skatter, som lever inom oss alla.

Om varje dag vore en tacksägelsedag skulle vi kunna skapa kraftfulla drömmar, och vi skulle kunna införa denna enkla och högst magiska spirituella praktik i vårt dagliga liv. För vad som än händer i livet, måste vi vara tacksamma för själva livet.

Fullmånen är den 4 november. Vid fullmåne är det alltid kraftfullt att förena våra kollektiva energier tillsammans och utstråla ljus och dela ovillkorlig kärlek med allt i livet, när vi fortsätter att väva en vacker ljusväv inom och runtom Jorden. Och glöm inte att göra förberedelsearbetet, så att du fullt ut kan stiga in i ditt gudomliga ljus och ansluta dig till vår globala gemenskap när vi skiner och fokuserar på alla jordens platser, som kan behöva spirituellt helande i denna tid av sönderslitning och pånyttfödelse.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna får du instruktioner till fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser och månadens inspirationsberättelse, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts