Transmutationsnyheter augusti 2017

Nyligen kom jag förbi en kyrka när jag körde hem efter mina ärenden. Där hänger de alltid upp ett meddelande utanför kyrkan, och en del av dem är ganska inspirerande.

Jag tyckte att budskapet som de nu hade hängt upp var mycket kraftfullt för de tider vi nu lever i. Det löd: ”Säg inte att du älskar mig. Visa mig det.”

Vi alla är oroade över vad som händer i vår yttre värld. Och jag med. Som jag meddelade förra månaden får jag en mängd emails och Facebook-meddelanden från människor som är arga över vad som händer med vår miljö och med naturen och de vet inte hur de ska handskas med dessa känslor och upprätthålla sitt spirituella arbete.

Förra månaden gjorde jag några förslag för arbete med neuroplasticitetens principer och även för ceremonier. Du kan kika på förra månadens Transmutationsnyheter för att underbygga vad jag meddelar denna månad. Du kan klicka på denna länk för att läsa förra månadens kolumn:

https://www.sandraingerman.com/tnjuly2017.html

Jag påminner om och om igen att vi alla behöver uttrycka våra känslor, och sedan förändra och transformera dem och sprida kärlek och ljus till planeten och allt liv. Det behövs att vi upprätthåller vår transfigurationspraktik för den skapar sanna mirakulösa helanden bortom allt vi kan föreställa oss på rationell nivå. Jag fortsätter att häpnas över de fallstudier som människor sänder till mig som beskriver hur utstrålandet av ljus, när man fokuserar på andra och även på utmaningar i lokala gemenskaper, helar.

Mitt stora bekymmer gäller vad som händer i det kollektiva. För som ni vet finns det så mycket hat, ilska och förtvivlan, som sänds ut i det kollektiva. Och jag kan förstå det bättre från människor som inte har någon spirituell praktik och är förlorade i den materiella världens trans.

Men eftersom jag är så närvarande på email och i sociala media är jag chockad över hur mycket ilska som sänds ut i det kollektiva av människor som har starka spirituella praktiker. Och jag ser fler meddelanden än jag orkar läsa, som visar att flera i den shamaniska gemenskapen har blivit oense. Vilket resulterar i att energifältet fylls med ännu mera ilska.

För om du har en spirituell praktik, måste du vara vaksam nog att känna till konsekvensera av oenighet i motsats till att stå starka tillsammans.

Nyligen hade jag en kraftfull dröm. Och budskapet i drömmen var, ”Vad vore om du släppte alla principer som du lär ut och reglerna du har om livet och bara är i kärleksfull närvaro alltigenom dagen?” Budskapet i min dröm är att en förändring i vårt uppträdande är nödvändig. Vi har antagit en fysisk kropp för att dela med och motta ovillkorlig kärlek. Vi kom hit för att älska och bli älskade.

Jag tycker att budskapen i mina drömmar är väldigt kraftfulla eftersom energin i orden jag telepatiskt tar emot går direkt in i min Inre Värld och förändrar min vibration. Och jag vet att meddelandet jag fick är sant. Men samtidigt vet jag att det är en livsprocess att lära sig att ”vara” en person som bara är kärlek precis som skaparen formade oss ur ovillkorlig kärlek.

Vi måste börja någonstans, och arbetet vi tillsammans gjort har öppnat upp våra hjärtan. Vårt fortsatta arbete hjälper oss att uppleva en ökning av hur vårt inre ljus lyser igenom oss. Och med allt som händer i världen känner så många människor att deras hjärtan brister, vilket innebär en initiation som öppnar upp oss till högre nivåer av medkänsla.

Men vi kan inte somna in igen och fylla vårt kollektiva fält med ilska och oenighet. Det ger bara näring åt problemen i stället för lösa det.

Denna månad ber jag dig att föreställa dig att du planterar två krukor med frön av dina älsklingsgrönsaker eller örter. Och när du föreställer dig själv vattna den ena krukan, ska du fokusera på alla vardagliga tankar du har under dagens gång, när du undrar över vad som händer i ditt liv och i världen. Och sedan föreställer du dig själv i transfigurerat tillstånd när du vattnar den andra krukan och ger den ovillkorlig kärlek och ljus.

Efter några veckor kan du i din föreställning se hur olika plantorna växer. Och reflektera över vilken av plantorna du skulle vilja äta.

Jag vet att jag har gett liknande övningar tidigare, när jag bad er plantera persiljefrön (eftersom de gror och växer så fort) och fokusera på energierna du skulle vilja ta upp när du äter plantan. Denna övning har jag föreslagit några gånger och att antingen göra den i verkligheten eller bara i föreställningen.

Vi måste vakna upp och vara medvetna om energierna vi sänder ut i det kollektiva. För det kollektiva energifältet fortsätter att bli alltmer förgiftat. Och jag märker att folk blir mer aggressiva på alla nivåer. Även några av de mest blida själarna jag känner skickar hatord och splittring.

Jag själv ber mer och mer för det kollektiva energifältet och utökar arbetet för att förändra de kollektiva förgiftade energierna som meddelas och sänds ut. Vi kommer inte att se förändringar i hur människor behandlar varandra, allt liv, och omgivningen, om vi fortsätter att ge näring av ilska och oenighet till det kollektiva energifältet. Det kommer inte att finnas någon möjlighet till att helande ska uppstå, tills vi lär oss att ge näring med ovillkorlig kärlek och ljusfyllda energier till det kollektiva. Det borde vara klart för alla er som läser denna kolumn.

Jag har varit så tacksam för alla vackra fallstudier som många av er har skickat mig om transfigurationspraktiken och andra shamaniska praktiker som jag har delat med mig om i den här kolumnen. Och jag har delat med mig om underbara fallstudier under årens gång. Jag är alltid förtjust över att höra från er som har inspirerande historier att berätta och som jag kan dela med om för att uppmuntra vår gemenskap och hålla oss fokuserade på vårt spirituella arbete. Om du har en inspirerande berättelse att meddela, kan du maila till stories@sandraingerman.com

Nyligen hörde jag från en kvinna som kämpar med livsutmaningar som vi alla gör. Och som de flesta av oss har hon funnit tröst genom att tillbringa tid i naturen. En dag när hon diskade och betraktade två duvor som pickade mat i hennes bakgård.

Natten därefter hade hon en dröm/vision. Hon såg sig själv igen hur hon diskade och betraktade duvorna på bakgården som hon hade gjort dagen innan. Denna gång när hon tittade ut på fåglarna var de upplysta av ett slags stjärnljus som de utstrålade inifrån. Som ny läsare av Transmutationsnyheterna var hon inte så bekant med mitt transfigurationsarbete och hur jag beskriver praktiken om att uppleva vårt inre stjärneljus.

Hon visste att det var vår sanna livsnatur på Jorden: ljus. Denna dröm/vision hjälpte henne att utveckla en bredare syn på livet.

Jag ville dela med mig denna berättelse om hur det är med en djup upplevelse av transfiguration, när vi fullt känner flödet av vårt utstrålande stjärnljus och våra liv för alltid förändras. Och när vi kan se det ljuset i hela naturen och hur det flödar genom Jorden, kan vi se kraften av att fylla upp ljus till allt liv i stället för att ge näring åt lidandet.

Detta betyder inte att vi inte upplever personliga utmaningar eller negativa känslor över vad som händer på jorden idag. Men när vi bara ser lidandet, ser vi genom egots öga. När vi kan se ljuset i allt liv, ser vi genom andens ögon. Och det är detta synsätt som vi eftertraktar i vårt spirituella arbete och medvetandets evolution.

Så kom med mig i vårt pågående engagemang att lära hur vi kan uttrycka våra känslor, förändra energin bakom dem och ge näring till det kollektiva energifältet med ovillkorlig kärlek och strålande ljus.

Fullmånen är den 7 augusti. Låt oss fördjupa vår transfigurationspraktik genom att ingå en klar förpliktelse gentemot de medkännande andarna och universums kreativa krafter, och att vi kommer att fortsätta med att understödja vår globala gemenskap som tillsammans gör spirituellt arbete. Vi stöder er kärleksfullt i de utmaningar ni möter. Och vi ser er i ert gudomliga ljus och styrka. Vi gör detta för vår gemenskap. Och under fullmånen utför vi vårt förberedande arbete, så att vi lämnar vårt ego, våra rationella tankar och våra bördor. Och vi reser inombords till vårt inre landskap, där vårt ljus alltid skiner så ljust som stjärnorna, solen och månen.

Låt oss förena våra hjärtan och väva en vacker och exklusiv ljusväv inom och alltigenom Jorden.

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

 

Recommended Posts