Transmutation News – December 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2013

Det är svårt att förstå att vi redan är vid slutet av 2013. Det har varit ett särskilt år för många. Och jag tänker att vi varseblir hur förändringar och övergångar förekommer exceptionellt ofta.

Stormarna nyligen runt om i världen ödelade landskap och liv. Vi skickar kärlek till alla som har blivit drabbade och skadade. Vi håller dem i Filippinerna i våra hjärtan och i våra böner. Och det har stormat på andra sätt med förstörelse och livsförlust. Vi fortsätter att skicka ljus.

Förra månaden skrev jag om att vara på den spirituella vägen och att tillåta dig själv att bli ledd av anden i stället för av egot.

Denna månad vill jag summera några övningar som kommer att hjälpa att ge kraft i dessa förändringens tider. Jag har varit i kontakt med många som känner sig så nedtyngda av de aktuella världshändelserna att de inte vet eller minns var de kan börja. Jag hoppas denna kolumn hjälper till att åter inspirera er alla.

Rådet ifrån mina andliga hjälpare är att det nu är en bra tid för att gå inom sig själv och bortom ytan i de spirituella övningarna. Att skapa ett rikt och fruktbart inre landskap kommer att hjälpa till att bära dig igenom det som livet ger.

Förra månaden fick jag en mängd berättelser från klienter och studenter om hur transfigurationspraktiken hade helat dem.

För de som är nya läsare av transmutationsnyheterna; transfiguration är en praktik att resa inom sig själv till det som vi är under huden, för att uppleva vårt gudomliga ljus och att utstråla detta från vår kropp och in i världen.

En veteran rapporterade till mig att genom regelbunden transfigurationspraktik hade han kunnat hela sitt posttraumatiska stressyndrom.

Och jag har många rapporter om hur regelbunden transfigurationspraktik har skapat mirakulösa fysiska helanden för en del av mina studenter.

En del människor har skrivit till mig, om hur en daglig praktik med att uppleva sitt gudomliga ljus har hjälpt dem att stå igenom mycket utmanande livshändelser.

Andra har skrivit till mig att transfigurationspraktiken har varit till hjälp för att vara stabil och centrerad, när de har varit vittne och hjälpt andra som hade blivit sjuka eller led av en katastrofal händelse.

Och olyckligtvis har jag förlorat några kära vänner och studenter som nyligen dog. Eftersom de utökade sin praktik att uppleva sitt gudomliga ljus, dog de slutligen behagligt och lugnt.

Praktiken är ett mäktigt sätt att stärka sig själv. När vi upplever vår egen gudomlighet och perfektion skapar vi ett inre tillstånd i vilket våra celler kan kommunicera med varandra och frigöra den medfödda vetskapen om hur vi kan hela oss själva.

När vi transfigurerar och upplever ett tillstånd av enhet i stället för separation, kan vi nå ett lugnt och centrerat ställe inom oss, där vi är kapabla att rida på både de mjuka och de turbulenta vågorna, när vi reser genom livets flod.

Jag vill uppmuntra dig att varje dag ge dig tid att gå inom dig själv. Sätt på någon öppenhjärtlig musik och tillåt ditt medvetande att breda ut sig till ett enhetstillstånd. Res inom dig själv och upplev ditt inre ljus. Din avsikt skall vara att uppleva vem du är under huden. Du vill uppleva vem du är bortom kroppen och det rationella tänkandet. Du är en spirituell varelse.

Upplev ditt ljus som strålar ut som en stjärna på natthimlen. Hitta ditt inre stjärnljus.

Med transfigurationspraktiken bemödar du dig inte att skicka ljus till dig själv, till andra, eller ut i världen. Utan precis som en stjärna på natthimlen utstrålar du det obesvärat, utan avsikt om vart ljuset tar vägen. En stjärna beslutar inte vart ljuset ska ta vägen. Den bara skiner.

Detta tillstånd skapar en utstrålning som läker och lyfter upp dig. Dina ögon kommer åter att lysa ljust.

När du upplever världen genom andens ögon och utstrålar ljus alltigenom världen, kommer detta ljus och denna andliga kärlek att lyfta mörkrets skynke och ge näring till allt liv. Ju mer du transfigurerar ju lättare kommer det att bli att se genom andens ögon. Om din praktik är inkonsekvent är det svårare att skapa ett andligt flöde. Då slutar det med att du dras hit och dit mellan ego och ande, och det skapar en känsla av splittring i hur du uppfattar ditt liv och världen runt om dig.

Att uppleva ett andligt tillstånd ändrar vår uppfattning. Och en förändring i vår uppfattning ändrar vår realitet.

Vi måste träna vårt tänkesätt att förändras från att bara se det negativa och utmaningarna. När vi förnimmer världen utifrån vår gudomlighet, lär vi oss att se guldet och rikedomen även med alla utmaningar och upplevelser vi behöver för vår utveckling.

När livet tycks mörkt och är fyllt med sorg och lidande, finns det då en annan fruktbar bas som förändrar lidande till skönhet. När du fokuserar på skönheten, förändras din uppfattning. När din uppfattning förändras, så förändras livet. Ett sätt att förändra sin uppfattning är att komma tillbaka till ett tillstånd av respekt och förundran över livet, som du hade som barn.

Kom ihåg hur det var när du var liten, hur nytt och friskt allting verkade. Det kommer att understödja dig i att uppleva skönheten som livet bjuder på. Genom att göra detta, kommer du att märka att din attityd till vad livet ger dig förändras.

Du behöver fortsätta att förbättra din attityd, så att du slutar att reagera på allt som livet bär fram. Och det kan du göra genom att lyfta på skynket för att uppleva livets skönhet, vad som än händer i den yttre världen.

Genom att göra det kommer du att känna kärlek, uppskattning och tacksamhet för ditt liv. Och det leder alltid till en inre och yttre transformation.

Vi kan bli så överväldigade av allt som händer i den yttre världen. Gå inom dig och gör ditt personliga arbete. Det kan tilläggas med vilken aktivitet som helst, som du känner dig kallad till för att hjälpa jorden och levande varelser.

Här är en sammanfattning av några väldigt enkla övningar, som vi har arbetat tillsammans med i flera år nu.

Bär en liten sten i din ficka eller ha något sätt att påminna dig själv att hålla inne med vad du gör och fråga dig själv: ”Vad tänker jag på just nu?” Du vill lära dig att sluta tänka negativt, som ju leder dig bort från det du önskar.

Omgiv dig med naturbilder och fotografier av varelser som är värdefulla för dig. Du kan bära fotografier av valpar, kattungar, ungdjur, en ocean, en flod, en blomma, ett träd, eller en klippa osv. Vilken energi du än sänder ut i världen, den breder ut sig till alla livsformer som är värdefulla för dig. För vi är alla förbundna till en livsväv.

Du kan förändra din negativa syn med vackra ljud som fågelsång, skrattande barn etc.

Du kan skriva ner eller titta på inspirerande ord, som hopp, briljans, utstrålning, respekt, under, kärlek osv. När du ser på dessa ord kommer din momentana inställning att ändra sig.

Du kan också bära med dig inspirerande satser för samma syfte.

Tänk på något som du är tacksam för. Påminn dig om enkla saker som du älskar med livet, som första gången du smakade på glass, eller såg snö, etc.

Det är viktigt att vi är flitiga och observerar tankarnas gång alltigenom dagen. För vi behöver lära oss att omplacera våra negativa och saboterande tankar med tankar som kommer att leda till det resultat vi önskar.

Våra tankar är gjorda av ord. Och ord är frön. När vi talar, planterar vi frön, som när de får näring kommer att växa med djupa rötter och till starka plantor. Vilka plantor vill du se växa sig starka i din inre trädgård och i vår jords trädgård? Kom ihåg att vad du ger näring det växer. Kom ihåg den arameiska frasen Abraq ad Habra (abrakadabra) som betyder ”Jag skapar när jag talar”.

När vi lever ett liv fyllt med tacksamhet och är flitiga med att uppmärksamma vilka tankar och ord vi använder, kan vi till detta bemödande lägga till att förändra vårt synsätt, för vi måste minnas att vi drömmer våra liv och världen till verklighet med vår imagination.

Vi måste alla lära oss hur vi kan fokusera vår imagination tillsammans, för att föreställa oss det liv och den värld vi vill leva i. Detta fordrar att vi använder alla våra sinnen och stiger in i drömmen, och lever utifrån den drömmen, som om den vore verklighet.

Vi dagdrömmer alltid. Och det är dags att fokusera vår imagination på det som vi vill skapa, i stället för på det kaos som vi använder vår föreställningsförmåga till att drömma till verklighet.

Och samtidigt vet vi inte vart anden och evolutionen leder oss. Paradoxen gäller att göra vårt drömarbete, medan vi ger oss hän till resultatet.

När du reagerar på människor och på livet, se till att du uttrycker dina känslor, men samtidigt förändrar och omformar energin bakom dina emotioner till ljus och kärlek. Ge uttryck för dina känslor men sänd dem inte.

På så sätt ger vi kontinuerligt näring till kärlek gentemot till hat, lidande och separation.

Och ge dig ut i naturen och förena dig med den så ofta du kan. Det spelar ingen roll om du lever i en stad eller på landet. Jorden är levande och har en ande. Allt som existerar på denna planet är levande och har en ande. Det är dags att återförena oss med anden som lever i allt – vilket betyder allt som är levande.

Förena dig med jordens hjärtslag. Uttryck varje dag tacksamhet för ditt liv och till jorden, vattnet, luften och solen, för att de ger allt du behöver för att frodas.

Vi har tillsammans gjort alla dessa praktiker som jag här har skrivit om i många år.

För de av er som är nya med detta arbete, övningarna är beskrivna i mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts, och The Shamans’s Toolkit (med den tidigare titeln How to Thrive in Changing Times).

Och jag undervisar allt detta på ”Shamanic Visioning” som är en kurs som producerats av Sounds True på 6 CDs.

När vi närmar oss tiden att fira vintersolståndet, är det viktigt att vi kommer bort ifrån den kommersiella aspekten av helgdagarna. I tidigare Transmutationsnyheter skrev jag om att skapa ett böneträd i ditt hem, på ditt arbete eller i din gemenskap.

Den tid vi lever i kallar oss att stärka vår gemenskap. För det är bra att leva i en stark gemenskap när utmaningar uppstår. Vi har sett människor som kommer ihop och planterar gemensamma trädgårdar. När katastrofer har skett har vi sett att människor samlas i gemenskaper och hjälper varandra att återuppbygga sina hem och sina möjligheter till arbete.

Vi kan berika vår gemenskap med spirituella praktiker. När jag genomförde Medicine for the Earth Heart Study i Integrative School of Medicine vid Michigan Universitetet, var min grupp positivt påverkad av arbetet. När jag tänker tillbaka på kraften som uppstod under vår gemensamma tid, tror jag att den berodde på att människor blev så rörda av kärleken vi skapade i vår cirkel. Var och en visste hur mycket varje person brydde sig om honom eller henne och ville att de skulle lyckas med läkningen. Jag personligen tror att det var kärleken och understödet i gemenskapen som slutligen skapade de positiva resultat vi såg hos deltagarna.

Det skulle väl vara underbart att bringa in sådant understöd i din familj, i din arbetsgemenskap och i din gemenskap där du bor.

Det kan göras enkelt med att hitta ett träd eller en buske, som du kan tacka för beredskapen att bära böner. Bjud in människor att löst binda ett band eller en bit garn (du vill ju inte bryta grenarna), som innehåller en bön. Du kan sätta upp en böneskål och bjuda in människor att lägga sina böner i. Och så kan du be varje person i din familj, vid ditt arbete eller i din gemenskap att de har för avsikt att bönerna för var en blir besvarade. Detta kommer att skapa en förbindelse människor emellan, som har en positiv inverkan på alla.

Människor kommer att känna att någon bryr sig om dem, och det stärker förbindelsen som behövs för att vara ett verkligt understöd till alla i din gemenskap.

Fullmånen är den 17 december. Vi är en stark älskande och understödjande gemenskap. Vi samlar vårt spirituella ljus för att fortsätta väva ett starkt, kraftigt och strålande ljusnät inom och runt om jorden.

För de som är nya läsare till Transmutationsnyheterna kan läsa beskrivningen om hur man deltar i fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna sida.

Solståndet är den 21 december. Låt oss tillsammans fira förändringen i årstiden. Vi firar vintersolståndet och ljusets återkomst på den norra hemisfären och på den södra hemisfären sommaren som kommer tillbaka.

Jag vill be er att under solståndet göra en meditation eller shamanisk resa för att sammansmälta med elementen. Förena dig med jorden, vattnet, luften och solen. Uttryck din tacksamhet för energin och livet de ger. Ställ frågan med vad du kan hjälpa till i dessa förändringens tider, som jorden genomgår.

Placera böner och välsignelser på ett altare inomhus eller utomhus för de tusentals läsare i vår globala gemenskap, som arbetar tillsammans med de övningar jag delar med mig av i Transmutationsnyheterna. Låt oss skapa vår böneskål och ge näring till hälsan och livet i vår cirkel.

Jag känner att jag för mig själv behöver tid att tänka över, hur jag kan förändra min undervisning för att hjälpa människor att fördjupa sitt spirituella arbete, nu när världen förändras så snabbt.

I somras fick jag två nya bokkontrakt. Det ena är från Sounds True för att skriva en bok om det jag undervisar i min kurs ”Shamanic Visioning”.

Med denna bok antar jag attidyden, att det skulle kunna vara den sista jag skriver om shamanism. Kanske inte, men med den attityden skriver jag. Jag ger mig mycket tid att reflektera över hur jag önskar förändra mina tidigare lektioner om shamanism och shamaniska övningar, för att få shamanismen ”ur asken”.

Jag känner starkt att shamanismen kommer att förändras och att den har obegränsade möjligheter till att vara en helande kraft på vår planet. Men den shamaniska praktiken har ”lagts i en ask”, eftersom människor i den moderna världen har försökt att ge den alltför mycket form. Kraften i det osynliga kan gå förlorad när man fokuserar på metoden. Detta är min mening.

Den andra boken, som jag har ett kontrakt för, författar jag tillsammans med Llyn Roberts. Vi skriver en vacker bok om att återförenas med den feminina aspekten i naturen. Denna bok är så fräsch och annorlunda. Det finns inget liknande på marknaden. Inner Traditions kommer att publicera den. Jag älskade att jobba med Llyn på detta projekt och är spänd på boken.

Jag måste säga, att jag bara undervisar två kurser under 2014. För jag tar detta år till att fördjupa min undervisning genom mitt författande och också för att ha tid att få insikt om vad jag vill undervisa i framtiden.

Naturligtvis skall jag med glädje fortsätta att skriva Transmutationsnyheterna.

När vi närmar oss det Nya året och nya möjligheter för helande, tillväxt och utveckling, vill jag tacka alla som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna till läsare runt om globen.

Låt oss tacka Sylvia Edwards, som är webmaster för denna sida. Hon har en sådan generositet och har gjort så mycket för att hålla Transformationsnyheterna tillgängliga. Välgång till dig Sylvia med allt det bästa livet har att erbjuda!

Och föreställ er vilket arbete det är att översätta alla ord jag skriver i Transmutationsnyheterna. Så låt oss skicka tacksamhet och lyckönskningar och utstråla kärlek och ljus till de som generöst ger sin tid för översättningen.

Katalin Abrudan – Ungerska
Lena Anderheim – Svenska
Nello Ceccon – Italienska
Ines Fermoso – Spanska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Dorota Goczal – Polska
Els de Graaff van Meeteren – Holländska
Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari – Grekiska
Annie Idrissi – Franska
Miriam Kissova och Jan Lenc – Slovakiska
Irina Osechinsky – Ryska
Eva Ruprechtsberger – Tyska
Tea Thum – Finska
Simin Uysal – Turkiska

Vi församlas och skickar välsignelser, ger tacksamhet och utstrålar kärlek och ljus till oss alla i gemenskapen, när vi tillsammans fördjupar det spirituella arbetet, som skapar exceptionella förändringar i våra egna liv och i världen runt om oss.

Vi önskar er alla ett glädjefyllt solstånd!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem på hennes originalsida!

Copyright © 2013 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2013

Att vara på den spirituella vägen är inte alltid lätt. För sanningen i saken är att när vi verkligen rör oss på den spirituella vägen, då drivs vi av anden och inte av vår personlighet och ego.

Men vi är människor med en personlighet, ego, kropp och själ. Och dessa aspekter tillåter oss att uppleva stor glädje, men även att uppleva tillstånd av lidande. Och när vi uppfattar världen genom egots ögon, ser världen inte så bra ut. Livet runt om oss faller isär. Klimatet ändrar sig till en sådan grad att vi ser massor av förändringar på jorden just nu, som inte bara påverkar människor utan allt liv. Jag behöver inte nämna vad som sker på de politiska och ekonomiska scenerna, eftersom det är så synligt. Och människors våldsamma uppträdande gentemot varandra och resten av livet, är inte något vi vill skall fortsätta.

Alltså gör vi vårt spirituella arbete. Och så snart vi är i kontakt med vår ande, lämnar vi dualismens arena och beger oss in i enheten. Från denna plats av gudomligt ljus och kärlek ser allt annorlunda ut. För på andens område finns inget fördömande eller ofullkomlighet. Det är vad det är och anden accepterar de förändringar som leder till utveckling och tillväxt.

Här ligger paradoxen. Hur skall vi kunna se gudomligheten i översvämningar, torka, cykloner, krig, våld, etc.?

Och skall vi bara sitta och säga att allt är i gudomlig fullkomlighet, så jag behöver inte bry mig, oroa mig eller vara aktiv? Svaret till detta är nej.

Människorna har inte skött om jorden, som är kroppen vi lever på. Tänk på din egen kropp. Om du oavbrutet föder den med gifter och inte sköter om den, bryter vid en viss punkt din hälsa samman. När hälsan bryter samman är det viktigt att bli aktiv och göra förändringar för att sköta om vår fysiska kropp. Du behöver lära dig att arbeta med dina känslor och mentala tillstånd så att du understödjer din hälsa. Och de flesta människor lägger även till någon slags spirituell praktik för att understödja sin hälsa och sitt välstånd och finner däri en stor del helande. Att ta hand om kropp, själ och ande, alltihopa hör till för att skapa ett harmoniskt liv. Disharmoni skapar sjukdom.

Vad vi nu ser i vår livstid, är resultaten av att inte ta vara på sig själv men även att inte bry sig om jorden, luften, vattnet och solen, som ger oss allt liv. Att inte arbeta igenom personliga teman, som önskan att samla på sig mer och mer på det materiella planet, har skapat disharmoni. Att inte arbeta igenom mentala tillstånd har gjort människor makthungriga och det leder till våld gentemot barn, kvinnor och män och gentemot allt liv.

Vi ger oss in i skogar och djungler och kapar träd i miljoner utan att hedra dem eller att tänka på hela livsväven och hur dessa träd bidrar till planetens hälsa. Vi dödar hela arter i pengarnas namn och inte bara vanhedrar dess skönhet och liv utan uppmärksammar inte heller hur de bidrar till livsvävens hälsa. Och vi kan fortsätta denna lista.

Jag vill verkligen inte försöka deprimera någon vid läsningen av denna kolumn. Ni vet att min avsikt med varje transmutationsnyhetskolumn är att inspirera oss att fortsätta med vårt spirituella arbete.

Jag försöker bara säga att den mänskliga rasen inte har varit driven av anden. Så även om vi förtvivlar, är det dags för oss alla att stå upp och göra vårt spirituella arbete för att förändra vårt eget medvetandetillstånd och uppfattning. Det är dags att tillsammans stå upp som en global gemenskap så att vi kan skapa enorm förändring, som leder till helande för jorden och allt liv.

Och det är dags för oss att ge oss hän till faktumet att jorden utvecklas och att landskapen förändras, som de har gjort sedan tidens begynnelse.

Vi behöver undersöka vårt beteende och hur vi bidrar med våra aktioner för att understödja jordens hälsa och klimatet. Vad finns det för enkla förändringar du behöver göra?

Jag är absolut förvånad över att många människor på den spirituella vägen inte ens försöker att återvinna. Det finns verkligen mycket enkla aktioner vi kan göra för att börja röra oss mot att bry sig om och hedra planeten och omgivningen.

Det är nödvändigt att vi fortsätter vårt arbete med att se på de tankar och ord vi föder kollektivet med. Detta arbete har vi gjort i åratal. Men vi måste fortsätta. Vi måste vara ihärdiga och vaksamma med de energier bakom våra känslor som vi sänder till oss själva och ut i kollektivet. Det som vi ger näring växer.

Det är viktigt att vi fortsätter att uppleva vårt gudomliga ljus och att vi förnimmer skönheten i livet. Vi kan inte upphöra med denna praktik för att vi är oroad av världshändelserna. Spirituellt arbete som bara görs med sikte på resultatet är inte spirituellt arbete. När vi blir fästa vid resultaten, är det egots arbete inte andens.

Vi måste fortsätta vår dröm att skapa den värld, vi vill leva i. För det sedan tidens begynnelse har man förstått och vetat att allt börjar i de osynliga världarna, innan det manifesteras i det fysiska.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna, allt detta beskrivs i mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och The Shaman’s Toolkit. Och som en global gemenskap har vi i åratal arbetat tillsammans med de övningar jag skriver om varje månad i denna kolumn.

Det är viktigt att uppmärksamma, att även om mycket i realiteten som inte längre understödjer livet löses upp, så finns det vackra nya vävnader som börjar manifesteras. Genom nya tänkesätt och ny uppfattningsförmåga växlar miljoner människor till nya nivåer av medvetande. Det uppträder positiva förändringar.

Du kan bara se runt om i din gemenskap och upptäcka positiva förändringar som händer, i stället för att bara låta dig få inflytande av ”de dåliga nyheterna”, som media förmedlar.

Vi kan bli så överväldigade av vad media täcker med världshändelser. Många världshändelser täcks emellertid inte av media. Och förr visste människor inte vad som hände i andra delar av världen. Man blir överväldigad med så mycket vetande.

Hitta enkla praktiker som du kan göra för att kunna fokusera ditt spirituella arbete på att ge det näring som du vill uppleva för allt liv. Var en medveten positiv förändrare. Arbeta med dina emotionella och mentala tillstånd. Kom ihåg att definitionen av ordet ”alkemi” är att arbeta inombords och komma igenom den tjocka förmörkelsen, som finns där inne.

Upplev din smärta, frustration och nivåer av förtvivlan och arbeta dig igenom det. Var närvarande i världen och gör ditt arbete, så att du expanderar till att bli en behållare för kärlek och ljus.

Där finns något större än vad vart ego och personlighet kan första just nu av vad som händer i den fysiska världen. Och samtidigt finns där MASSOR AV LJUS som manifesteras och utstrålas genom de osynliga världarna.

Släpp nödvändigheten att se omedelbara resultat av ditt spirituella arbete. Vi har varit del av problemet när vi har tillåtit våra kroppar och jordens kropp att gå ner sig. Låt oss var del av lösningen genom att göra vårt jobb med att ge näring till och bättra på vår egen hälsa och jordens och allt livs hälsa.

Tyck inte synd om människor eller andra livsformer som går igenom utmaningar. Det resulterar i att du projicerar svaghet till dem. Projicera i stället styrka och kraft på dem genom att se dem i sin gudomliga perfektion.

Fullmånen är den 17 november. Låt oss göra vårt förberedelsearbete med att plocka vårt ego och personlighet åt sidan och låta vårt gudomliga ljus och kärleken skina igenom. Utstråla den kärleken och ljuset inom och runt om jorden. Förena dig tillsammans med vår globala gemenskaps ljus för att skapa en stark och kraftfull ljusväv runtom jorden.

För nya läsare, se beskrivningen under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsidan.

Jag blev nyss hedrad av tidningen Spirituality and Health i november/december med att bli en 10 i topp spirituell hjältinna för 2013. Andra som blev hedrade var India.Arie, Adyashanti, Paige Elenson, Chief Oren Lyons, Sister Simone Campbell, Stacey Kennealy Pema Chodrin, Robert peng och ärkebiskopen Desmond Tutu.

Vad som berörde mig med denna ära var att beslutet att få vara med baserades på Medicine for the Earth-arbetet. Det är underbart att se att spirituella övningar som görs för vår planet blir hedrade. Vi har så mycket potential att hjälpa till att hela planeten just nu. Låt oss tillsammans som en stark spirituell gemenskap dra framåt och skapa betydande förändringar eftersom vi arbetar tillsammans för allt liv!

 

Transmutation News – October 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2013

Tack för ert tålamod med svårigheten vi hade med den första linken vi skickade ut för Transmutationsnyheterna i september. Sylvia Edwards återsände den riktiga linken. Jag hoppas ni hade chansen att läsa vad jag skrev i september för jag tycker att det inneslöt viktig undervisning att arbeta med.

Och på tal om det, så har kolumnerna de senaste månaderna varit ganska fulla med intensiv undervisning och övningar att integrera i ditt liv. Som jag skrev för flera år sedan, rör jag mig i vågor med Transmutationsnyheterna. Ibland känner jag att jag inte har något mer att skriva om. Ibland upprepar jag viss undervisning. Och sedan efter lugna cykler presenterar sig nya insikter som jag känner mig passionerad att dela med mig av.

Jag känner att mycket av vad jag har skrivit de sista månaderna har blivit en stor mängd att smälta. Var snäll och ge dig tid att gå tillbaka till de senaste kolumnerna och reflektera över vilka av mina meddelade insikter det är som talar till ditt hjärta och din själ. Om du bemödar dig att integrera den nya undervisningen och övningarna i ditt dagliga liv med de insikter som överensstämmer för dig, kommer du slutligen att känna att din livskvalitet höjs.

När ditt medvetande förändrar sig, berör det och sätter sig i resonans med hela livsväven.

Under årens gång har jag skrivit om läror, uppenbarelser och helanden, som jag har fått under promenader i naturen. Jag bor lite utanför innerstaden Santa Fe. Det finns en ”arroyo” nedanför mitt hus, som sträcker sig långt åt båda hållen. I Santa Fe-området är det förbjudet att avskilja sin tomt med staket, så man kan promenera över hela längden av arroyon, om man vill.

En arroyo är en uttorkad flodbädd. Även om det finns mycket hus där jag bor, kan du inte se dem när du går in i arroyon och promenerar genom den torra flodbädden. Det är en gåva att bo på en plats, där du så lätt kan träda in i naturen och vara komplett omedveten om populationen som omger dig.

Jag har gått genom denna arroyo de arton år som jag har bott i mitt hus. Ibland joggar jag genom arroyon bara för träningens skull och låter mina tankar vandra. Andra gånger promenerar jag långsamt för att verkligen förena mig med rikedomen av plantor och träd som växer där. Arroyon omgivs av enar, pinjer, guldtallar, popplar och aspar. Jag har lärt känna många av dessa träd och under årens gång har jag känt att jag har förenat mig så djupt med dem att jag verkligen kan kalla dem mina vänner. Ibland, även när det inte blåser alls och det är alldeles stilla och jag närmar mig, rör vissa träd sina blad som om de vill hälsa på mig.

Där finns en gammal guldtall, som är so magnifik och tycks frodas under de mest extrema klimatförändringar, som kyla, hetta, vind och naturligtvis torka. Där finns även en bänk för äldre, som satts dit med kuddar, som är markerade ”för de äldre”. Detta träd får massor av kärlek och respekt av lokalinvånarna.

Jag oroar mig för vissa träd. Jag ser att de lider lite. Jag gör min uppgift att inte projicera lidande och sjukdom på dem. Jag ser dem i deras gudomliga ljus, och jag rör ofta vid stammen och känner intensivt trädets bark och utstrålar kärlek och ljus. Och ibland när jag promenerar genom arroyon är jag väldigt fokuserad och förnimmer alla träd där i deras gudomliga ljus.

Ibland när jag inte känner mig emotionellt eller fysiskt bra, ber jag träden uppmärksamma mig i min gudomlighet. Naturen är intelligent och uppmärksammar oss verkligen. Jag har tidigare skrivit om detta.

När jag promenerar igenom arroyon med frågor eller betänkligheter, märker jag att naturen fortsätter att visa mig omen. Jag älskar att arbeta med omen, för det är ett sätt att uppleva hur mycket understöd vi alltid får av universum. Universum, hjälpandarna, naturen själv, ger oss alltid tecken som lyser upp vår väg i livet.

Om du införlivar vad jag skrev om i Transmutationsnyheterna i september, att när du upplivar dina sinnen, kommer du att bli mera uppmärksam på omen och tecken som visas för dig.

På denna hemsidan kan du hitta en artikel som jag skrev om ”Att arbeta med omen”. Jag lovar dig att om du införlivar detta arbete i ditt liv, då kommer du att minnas livets magi igen.

Ibland har jag gått igenom min arroyo och bett och gråtit för att fråga om hjälp och råd för speciellt utmanande tider. Och jag får alltid någon sorts speciellt tecken, som visar mig att universum lyssnar och skickar mig hjälp.

Jag vill dela med mig om två gånger när jag visades sådana speciella omen.

För flera år sedan hade jag svåra tider med någon som jag hade kontakt med i min spirituella gemenskap. Jag hade gått i min trampkvarn och fokuserat på denna svårighet. Jag hörde ett tydligt meddelande som sade mig att promenera i arroyon för att få ett omen.

Så jag steg ur min trampkvarn, satte på mig andra skor för att promenera i sanden, och började min gång. Efter att ha gått i ca 10 minuter flög en hök genom träden och rätt mot mig och rörde vid mitt huvud med sin vinge. Sedan precis bakom honom flög en kolibri och svepte ner och slog till mitt huvud med sin vinge. Därefter landade de och satte sig båda på en gren och satt helt nära varandra och bara stirrade på mig i vad som kändes som en evighet. Ingen rörde sig tills jag efter flera minuter slutligen fortsatte min promenad. Kan du föreställa dig en hök och en kolibri som sitter tyst bredvid varandra på en gren och inte rör sig? Det var fantastiskt.

Det tog ett tag innan jag förstod meddelandet. Det är inte alltid en lätt sak att tyda tecken och omen. Men efter ett tag fick jag informationen. Då och då tänker jag på denna promenad, när höken och kolibrin dök upp och att det var något utöver det vanliga.

För två år sedan var jag verkligen utmanad med skötseln av min far som var 97. Jag var tvungen att göra beslut, som jag emotionellt inte var kapabel att göra. Vårdhemmet kunde understödja mig till en viss grad. Men de kunde inte ta de beslut som jag ställdes inför.

En dag gick jag in i arroyon. Jag grät och bad om hjälp och ett tecken. Det var en kall och regnig oktoberdag.

När jag kom hem kröp en babyorm över min vandringskänga. Jag kunde inte tro vad jag såg. Eftersom jag var så distraherad vid den tiden kunde jag inte tänka klart. Jag böjde mig ner för att se om det var en mask eller någon annan naturvarelse. Det var en orm. Oktober är verkligen inte en tid för ormar att födas. Och en orm skulle inte vara ute en kall och regnig dag. Men här var den helt klart. Jag kunde inte förneka denna anblick.

För mig visade detta omen att någonting höll på att förändras och transformeras. Jag såg det som ett verkligt tecken till död/pånyttfödelse. Och min far dog kort efter att jag sett detta omen. Han dog slutligen i ett tillstånd av frid och behag. Det var en pånyttfödelse och en övergång för hela min familj.

När jag tänker på hur många gåvor jag har fått, när jag har promenerat i min arroyo, känner jag starkt att det har varit mitt kontinuerliga förhållande med anden i denna plats, som har frambringat en rikedom av tecken för att hjälpa mig på min livsresa. Jag går inte bara regelbundet samma väg, utan jag går alltid med vördnad och respekt för allt som lever i detta område.

Jag tror att det är förhållandet som jag har byggt upp till de naturväsen som lever här, som har skapat ett sådant djupt och starkt fält och som lyfter skynkena mellan världarna. Hjälpen ifrån de gömda sfärerna kan nå igenom för att ge mig guidning och för att låta mig veta hur mycket älskad och understödd jag är.

Jag har inte allttid bott på en plats, där jag har möjlighet att gå ut ur dörren och direkt promenera flera kilometer i naturen. Jag växte upp i Brooklyn, och jag sjöng till ett träd utanför vårt hus varje dag. Jag talade till det varje dag. Och jag kände att träd kommunicerar tillbaka till mig.

Jag har också levt i San Francisco, där jag hade mina favoritpromenadvägar i naturen, där jag byggde upp ett starkt förhållande till naturväsen och jag kände en stark känsla av ömsesidig kärlek och understöd.

Den punkt jag försöker att framhålla, är att du kan bygga upp ett ömsesidigt understödjande förhållande med naturen, var du än lever – i en storstad eller i en lantlig omgivning. Det finns parker du kan promenera i där du bor. Där kan finnas ett träd eller en växt du kan utstråla kärlek till varje dag. Där finns himlen ovanför och jorden därunder, som du kan fortsätta att hedra. Du kan hedra de naturväsen vi kallar jord, luft, vatten och solen under dagens lopp. Det spelar ingen roll var du lever.

Naturen kommer att svara dig. Ditt liv kommer att förändra sig. Ditt förhållande med universum kommer att förändras, när du märker tecken som ges dig för att lysa upp din stig och låta dig veta att du blir uppmärksammad, understödd och älskad av anden som lever i alla ting. Det viktigaste är att ditt djupa förhållande med naturen kommer att uppfylla din själ.

Hök, orm och trollslända besöker mig ofta på mina promenader i min arroyo och även när jag går på andra platser i naturen där universum försöker ge mig ett tecken. Vem besöker dig? Vinden ger mig värdefulla meddelanden, och jag har börjat lita på de informationer som reser genom vinden och brisen, när jag behöver vägvisning i mitt liv.

Hitta en park, en plats i naturen, och förena dig varje dag med naturen. När du bygger upp ett förhållande, kan du uppmärksamma hur universum svarar på dina frågor, dina svårigheter och dina böner.

Fullmånen är den 18 oktober. Du kan integrera vad jag skrev om genom att fördjupa ditt förhållande till månen. Månen uppmärksammar dig. Hedra månen, gå ut och sjung till månen, och lär dig om hur dina cykler harmoniserar och är påverkade av månens cykler.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska sidan.

 

Transmutation News – September 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2013

Det finns mycket att upptäcka, när vi fördjupar vår kontakt med det osynliga, med de gömda rikena och med de formlösa energier vi arbetar med i vår spirituella praktik.

Som jag skrev förra månaden, förlorar vi oss ofta i metoder och missar vad som händer under ytan, när vi rör vid de osynliga rikena.

Vi följer ofta instruktionerna om hur vi ska utföra vårt spirituella arbete och glömmer att instruktionerna bara hjälper oss att nå dörren. Men vid en viss punkt måste vi släppa instruktionerna och metoderna för att gå igenom dörren och komma in i de sanna djupen av det osynliga. För ”instruktionerna” kan göra att vi stannar vid ytan och begränsar den sanna utforskningen av skönheten i den spirituella världen. Instruktioner och undervisningsmetoder hjälper oss att starta resan. Alla måste vi börja någonstans. Men vid en viss punkt är det tid att släppa vad vi lärt oss på kurser och genom att läsa böcker och hitta vår egen väg.

Vi är översvämmade med sensorisk stimulation som hör till världen vi lever i. Det är svårt att finna det stilla rum, där ande, hjälpandar och naturen kan informera oss genom sina sätt att kommunicera, som ligger bortom orden och är mer som ett överförande som rör vid djupet i vår själ. Vi kan inte förstå andens mysterier om vi stannar på ytan av den rationella nivån.

Sedan flera år har jag uppmuntrat er att arbeta med er egen skapelseberättelse och att möta er skapare. Och i augusti-transmutationsnyheterna bad jag er att utforska energin bakom skapelsen.

Det finns en energi bakom skapelsen som är bortom ord och som vi rationellt inte kan förstå. Att släppa orden och utforska meningen bakom historien, tillåter en överföring som talar till djupet av vår själ.

När vi promenerar i naturen och talar till elementens andar och andra naturväsen, kommer den sanna visdomen genom en befordran som är bortom det rationella förståndet. Denna energiöverföring rör vid en vetande som vi är födda med och som fungerar som gödning för vår utveckling.

Det samma gäller för er som praktiserar shamaniskt resande. Vi blir fängslade av de visuella och verbala budskapen från våra hjälpandar. Ofta undersöker vi inte den djupare meningen som de försöker förmedla till oss.

Syftet med initiation är att skala bort vad som är på ytan av vårt ego och personlighet, så att andens djup kan lysa igenom.

I augusti-transformationsnyheterna satte jag under kungörelserna in linken till en essay, som Sparrow Hart skrev med titeln ”Om drömmar och trollsländor”.

I denna essay berättar Sparrow Hart hur han fick reda på att trollsländor har 2 uppsättningar av ögon som har 16’000 linser. Sparrow Hart reflekterade över hur trollsländor lever i ett universum, som vi inte kan uppfatta och få grepp om. Detta har verkligen väckt en djup process av reflektion i mig.

Vi människor har våra interna och externa sinnen. Men i den västliga världen stänger vi av möjligheten att använda djupet av våra sinnen.

Jag började reflektera över hur vi i den moderna världen har dödat våra sinnen. Vi lever och arbetar i omgivningar som är unkna. Flera människor använder parfymerade ljus och konstgjorda doftsprayer, som övertonar luftens doft.

Vi lyssnar hela dagen på musik ur våra apparater. Många lever omgivna av så mycket oväsen utifrån att vi inte kan höra de vackra fågelsångerna eller ljudet som kommer till oss från de milda briserna, stormarna eller regnet.

När hörde du sist ett träd sjunga? Träd sjunger och om du verkligen öppnar dina ”osynliga öron”, hör du dem.

Och många av oss är som bortkopplade från sina kroppar och vi tillåter inte oss själva att helt och fullt komma i kontakt med allt som är i våra omgivningar.

Vi övertonar smaken i vår mat med så många konstgjorda smaker och sötningsmedel att vi inte längre kan uppskatta den färska smak som jorden skänker oss.

Vi omger oss ofta med så många materiella objekt att vi blir sensoriskt överlastade och inte har plats för skönheten i anblicken av den naturliga världen.

En vän till mig berättade om när hon gjorde en båtsfärd på en flod i en glesbygd i Australien. Guiden på båten försökte visa alla turisterna att på ett träd långt borta satt det en orm. Människorna på båten kunde inte ens se trädet, som guiden pekade på. När de kom närmare kunde alla se trädet och ormen och var förvånade hur guiden kunde ha sett det på så lång håll. Guidens sinnen hade uppenbarligen stannat vid liv på grund av att han levde ute i den naturliga världen. Har vi förlorat förmågan att vidga vår uppmärksamhet och uppfattning? Vi kan genom att öva återvinna denna förmåga.

Det återstår bara att säga, att vi missar massor av det som livet har att bjuda. Vi kan inte uppfatta skönheten i livet och förena oss med naturen om vi inte använder de sinnen vi har fått.

Vi behöver uppliva våra sinnen igen, för att komma i kontakt med skönheten och kraften i världen runt om oss. Och då kan vi verkligen uppskatta skönheten som lever i allt.

Vi har även icke-alldagliga sinnen. Vi har förmågan att komma till våra shamaniska, psykiska och intuitiva vetanden genom att använda våra inre sinnen. Men även här tycker jag att flera av oss har slutat att arbeta med sina egna psykiska sinnen.

Innan en jordbävning eller annan naturkatastrof inträffar ändrar sig djurens beteende tydligt.

När den förstörande tsunamin i Thailand kom, hade djuren gett sig av till högre belägna platser och säkerhet, innan vågen blev uppenbar för människor.

Jag har en vän som hade en boa, och innan en jordbävning blev ormen upprörd. Samma beteende kan man se hos fåglar, hundar, katter och andra djur. De flesta människor har dödat sina psykiska sinnen och kan inte längre uppfatta dessa förändringar i jorden och i omgivningen som djur tar emot. Andra naturvarelsers sinnen är så högstående att de kan uppfatta förändringar som sker i jorden och i omgivningen.

En av mina största frustrationer i undervisningen av shamaniskt resande är att människor fokuserar på att se sina resor som om de tittade på en TV-show eller en film. Det har varit svårt för mig att få människor att uppleva djupet ur sina icke alldagliga sinnen. För andarna kommunicerar inte bara genom att visa oss bilder.

Shamaniskt resande är inte en ”utanför kroppen upplevelse”, som många idag praktiserar detta arbete. Genom att förändra sitt medvetande lyfter shamanen slöjan mellan de synliga och de osynliga rikena och stiger in i en annan dimension av verkligheten. Shamanen är i denna världen aktiv med sina sinnen. En shaman ser, hör, känner, luktar och smakar precis som vi gör i vårt dagliga liv. Shamanen går upp till hennes eller hans hjälpandar och är i kontakt med dem, som vi är med människor vi interagerar med i vårt dagliga liv.

När vi lever våra dagliga liv, kan vi också öppna upp våra icke alldagliga sinnen och förnimma en rik och magisk värld runt om oss. Vi kanske hör ett budskap i vinden när vi promenerar till arbetet. När våra vanliga sinnen inte är så översvämmade, kan vi komma i kontakt med ett inre vetande, ur vilket vi helt enkelt känner sanningen i vägledning eller visdom.

Varelser i naturen med sina inre och yttre sinnen är bra lärare för oss, i hur det är möjligt att återförena sig med jorden inom och jorden utom oss. När vi gör detta märker vi att vår insikt om allt som händer i våra liv ändrar sig. Livet får en djupare mening och vi börjar se skönheten i allt som livet bjuder och hur värdefullt det är att vara i en kropp.

Många människor vill inte vara kopplade till sina kroppar. På grund av olika orsaker, kanske förgångna traumatiska upplevelser eller sjukdom, är det en källa till smärta att vara i en kropp, mer än att det är en glädjefylld upplevelse. Och flera av oss har också löst sig från sina kroppar som vi har löst oss ifrån naturen.

För att verkligen vara i naturen förenar oss omedelbart tillbaka till det vackra att vara i en kropp.

Det är dags för oss att hedra våra kroppar och inte avvisa eller döma dem. Det är hög tid att vi tillåter oss själva att se, höra, känna, smaka och lukta allt det naturen bjuder oss på. Och då lever vi i ett universum, som just nu de flesta av oss bara kan föreställa sig.

Det finns så många dimensioner av medvetenhet, som vi kan öppna oss inför, när vi lär oss att skärpa vår iakttagelseförmåga.

Den 19 september är det fullmåne. Hitta din egen dörröppning för att uppleva ditt gudomliga ljus. Och som jag skrev om förra månaden genomför förberedelsearbetet, som är nödvändigt för att komma under ytan av vetandet för att fullt uppleva att du är en ljusvarelse. Din vibration ska förändras. Ditt medvetande skall höjas.

Utifrån detta höjda medvetandetillstånd och vibration kan du uppleva ditt ljus förenat med och som ett med ljusnätet. Upplev ett rent tillstånd av enhet med ljuset vi alla utstrålar.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du läsa instruktionen till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna homepage.

Den 22 september är det dagjämning. Jag kan inte tro att vi än en gång välkomnar en ny årstid!

För de av er på den norra hemisfären är det en perfekt tid att reflektera över att göra sig av med vanor att vara i världen, som inte längre tjänar att leva ett liv där vi kan uppleva verkligt djup i våra synliga och osynliga sinnen.

Det är en bra tid att välja att inte kompromissa och fullt bringa vitalitet tillbaka och uppleva ett vidare och djupare sätta att iaktta. Det är en storartad tid att dyka djupt och lämna hur vi fungerar på konstgjorda sätt som håller oss på ytan av livet. När vi släpper sätt att leva och arbeta, som inte längre nyttar oss och planeten, öppnar vi för pånyttfödelse. Vi öppnar för en ny väg att leva.

För de av er på den södra hemisfären är det en fruktbar tid att plantera frön som innehåller visionen för det jag skrev ovan.

Jag önskar alla en glädjefylld, vibrerande och strålande övergång!

Om du vill veta om Sandras informationer, kan du läsa dem på den engelska sidan.

Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

Transmutation News – August 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter augusti 2013

När jag undervisar i mina kurser, är jag verkligen angelägen att meddela att det ligger magi bakom alla helandemetoder som shamaner utför. Jag känner starkt att mycket av kraften i det shamaniska helandet går förlorad, eftersom dagens praktiserande fokuserar på stegen i helandemetoden mer än att uppbringa den helande energin och kraften bakom metoderna.

Shamaner har alltid uppnått utvidgade medvetandetillstånd. Dessa medvetandetillstånd kunde uppnås genom starka initiationer, som skapades av de äldre i gemenskapen eller genom själva målet. Högre medvetande-tillstånd uppnåddes och uppnås fortfarande genom att fasta, att be om en vision och/eller att arbeta med visionsväxter.

Många shamaner bär fram energin ifrån förfädersandar eftersom de har undervisats i shamanism av en familjemedlem. Vad som lärs ut är långt mer än de olika stegen i att utföra ceremonier. Det är överförandet av förfädernas energi som ges med i undervisningen.

Det var inte genom att undervisa metoder och ceremonier som helandet och transformationsarbetet skapades. Det är energin bakom metoderna och de höjda energierna som shamanerna bär igenom – den formlösa energin.

Vi har arbetar med formlösa energier, när vi är i ett transfigurerat tillstånd. Men jag tycker att många av oss transfigurerar och försöker arbeta med formlös energi utan det nödvändiga förberedelsearbetet.

Jag har redan skrivit om detta.

Men jag tar upp det igen, eftersom jag känner att vi verkligen begränsar kraften i arbetet som vore möjlig och nödvändig i dessa tider. Jag hänger mig till tidstemat och till resultatet av arbetet. Och samtidigt tror jag att vi måste börja praktisera att undersöka och fråga oss själva om vi verkligen når fram till andens djupa källa, som finns inom oss alla.

Stoppar vi bara upp våra aktiviteter för ett kort tag och utifrån ett mentalt tillstånd säger, ”Jag är nu en ljusvarelse som utstrålar kärlek och briljans till världen”? Går vi verkligen in i ett tillstånd med höjd uppmärksamhet, i vilket vi sannerligen kan hela genom vår närvaro? Eller är denna princip bara ett mentalt koncept för oss?

Paradoxen är att vi kan fortsätta att funktionera i världen, medan vi samtidigt dyker djupt in i det spirituella arbetet. Vi måste komma bort från de ytliga aspekterna att utföra spirituella ceremonier. Vi behöver bli det tillstånd som transformerar naturligt.

Vi blir sa fångade i alldagen att många av oss säger, jag har helt enkelt inte tid. Vi behöver hitta vägar att ge vårt spirituella arbete första prioritet. Vi måste göra detta för oss själva, för allt liv, och för vår planet.

Under denna månad skulle du kunna ge dig tid att tänka på, resa till och meditera över möjligheter, hur du kan se till att få tid att gå in i sanna högre medvetandetillstånd, när du utför ditt arbete. Du behöver inte gå på en intensiv visons-sökning eller fasta. Och jag föreslår inte att du använder hallucinatoriska växter. Men du behöver göra vissa offer, som att ge dig tid till förberedelse för arbetet, som är nödvändigt för att kunna växla från ditt vanliga medvetande, som är fyllt med tankar, till ett medvetande som öppnar dörrarna till andens sfär, som är fylld med obegränsade möjligheter.

I tidigare artiklar har jag delat med om, hur att ge sig tid att promenera eller sitta i naturen, kan öppna dessa dörrar. Att sjunga och dansa kan göra det samma.

I flera transmutationsnyheter har jag uppmuntrat att arbeta med att lära er om den egna skapelseberättelsen och att upptäcka din skapares natur – gud, gudinna, källa, universums kraft, osv. Vi kan hitta namnet för vår skapare, som passar vår personliga tro.

Orsaken till att jag fortsätter att påminna om denna övning, är att vi inte kan sammansmälta med det gudomliga, om vi inte har en känsla av vad det gudomliga är. Detta går tillbaka till ämnet om att förlora kraft i övningen, om vi sammansmälter med någonting som bara har blivit ett mentalt koncept för oss.

I tidigare övningar har jag bett er att meditera eller resa för att få er personliga skapelseberättelse. Jag har föreslagit att möta er skapare och även att uppleva och absorbera den ovillkorliga kärleken, som gick in i ert skapande.

För många år sedan uppmuntrade mig min lärarinna i drömtiden, Isis, att reflektera över en fråga, ”Skulle en älskande skapare programmera dig med rädsla och fattigdom eller med glädje och välstånd?”

Hon bad mig att föreställa mig ett frö i en trädgård, som är programmerad med rädsla. Vad skulle växa? Föreställ dig ett frö som är programmerat med fattigdom. Vad skulle växa? Föreställ dig ett frö som är programmerat med glädje och överflöd. Vad skulle växa?

För flera av oss består vår basis i rädsla och allt är uppbyggt utifrån det och framvuxit ur rädsla.

När vi i varje cell av vår varelse kan uppleva kärleken som gavs in i vår skapelse, kan vi börja känna att vi är programmerade med kärlek, glädje och allt vetande för att skapa hälsa och välstånd.

Jag vill be er att fördjupa denna övning under augusti månad.

Sätt på lite musik och be att få möta din skapare. Upplev den rena skapelseenergin utan att försöka förstå hur och varför det skapades. Upplev bara skapelseenergin.

Låt sedan energin komma in i den fysiska världen. Du kan använda kritor och låta energin komma igenom som färg. Du kan också dansa och/eller sjunga in energin i världen. Du kan använda vilket handarbete som helst för att få igenom energin. Laga något och låt energin transformera din mat.

Vi gjorde något liknande förra månaden, när jag bad dig att uppleva energin i din förfäderslinje. Denna månad vill jag att du upplever den rena energin av själva skapelsen.

När du kan dra igenom denna gränslösa och givmilda energi, kommer du att uppleva magin i energin bakom metoderna, teknikerna och övningarna som du arbetar med.

Varje månad uppmuntrar jag er att ta in spirituella övningar i ert dagliga liv, så att vi verkligen kan bli människorna som gör en skillnad i världen.

Vi måste komma ihåg att uppmärksamma och hedra oss själva för allt vi har gjort. Vi behöver uppskatta allt vi har gått igenom i livet, som har gjort att vi blivit de vi är.

Låt oss sammansluta våra hjärtan och uppmärksamma det briljanta arbete vi har gjort som ett spirituellt kollektiv. Vi har verkligen gjort extraordinärt arbete för allt liv och för planeten.

Förra månaden meddelade jag att min bok The Shaman’s Toolkit är utgiven. Jag har varit så fokuserad på att låta folk veta att det är samma bok som How to Thrive in Changing Times. Jag ville inte att min spirituella gemenskap skulle bli missnöjd över att köpa en bok, som de redan har.

Jag vill prata om kraften i denna bok. För jag är säker på att flera av er inte har läst den.

Jag älskar verkligen denna bok, eftersom den är fylld med verktyg för att upprätthålla ett hoppfyllt tillstånd när världen förändras och livet intensiveras. Den är fylld med övningar för att hjälpa till att förändra dina trosatser som kanske är utdaterade, så att du kan skapa den värld i vilken du vill leva för dig själv, för allt liv och för jorden.

Jag skrev denna bok för en icke-shamanisk publik, så att språket passar alla sorters tro och övningarna är lätta att arbeta med, om du tidigare har utfört spirituella övningar eller inte.

Som jag skrev förra månaden är det viktigt att behålla ett tillstånd av hopp och att lära hur vi kan projicera det bästa på oss själva och för planeten. Att arbeta spirituellt betyder att vi alla kan samla våra energier för att skapa positiv förändring.

Om du inte redan läst How to Thrive in Changing Times, uppmuntrar jag dig att läsa The Shaman’s Toolkit.


Fullmånen är den 20 augusti. Förbered dig och gå ur ditt vanliga medvetande, så att du kan uppleva den obundna energin av gudomligt ljus och kärlek som finns inom oss. Du är gudomligt ljus och kärlek. Utstråla detta ljus utigenom ljusväven. Ge jorden ljus inom och runtom. Förena dig med tusenden som gör detsamma.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du besöka ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för att läsa instruktionerna till fullmånsceremonin.

Transmutation News – July 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2013

Vi sammansluter våra hjärtan till ett kollektiv för att utstråla kärlek och ljus till allt liv runt om i världen, som blir utsatt för översvämningar, torka, eldsvådor och starka stormar.

Vi hänger oss till att leva ett harmoniskt liv som reflekteras tillbaka till oss av moder jord.

Jag har precis kommit tillbaka efter att ha undervisat i Europa. Jag hade några intensiva upplevelser eftersom mina grupper var fyllda av underbara människor som tillägnade sig arbetet. Det var också ett nöje att vara tillbaka i Europa igen. Jag undervisade både i Tyskland och i Skottland och det var en vacker tid på året för att besöka båda landen. Kullarna i Skottland var övertäckta med blåklockor. Det var en sådan fantastisk syn och luften var fylld av deras söta doft.

I Skottland undervisade jag Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light. Personligen arbetar jag dagligen med alla dessa övningar som jag lär ut under träningen. Men när jag undervisade hade jag möjligheten att märka vilka övningar jag skulle behöva fördjupa i mitt eget liv.

Praktiken som jag realiserade att jag behöver sätta mer fokus på är hur och vad jag projicerar på andra och i världen. Exemplet jag ger i mina kurser är någonting, som hände i mitt liv för flera år sedan.

Jag hade kommit till en kurs för att fortsätta att undervisa i en träning som pågick över en längre period, så jag kände redan alla i min grupp ganska väl. Första dagen på kursen kom en kvinna upp till mig och frågade mig om jag var OK. Hon sade att hon aldrig hade sett mig se så trött ut. Jag kände mig faktiskt inte trött, men efter hon hade gett mig denna kommentar kände jag hur min energi dramatiskt sjönk. En minut senare kom någon annan till mig och sade att hon aldrig tidigare hade sett mig så uppfriskad och lysande. Genast kände jag min energi förändras och jag kunde känna hur utstrålningen flödande igenom mig.

Detta går tillbaka till undervisningen i Medicine for the Earth om hur vår uppfattning skapar vår realitet. Som människor projicerar vi alla. Vi kan projicera lidande på andra och på världen eller vi kan se briljant och gudomligt ljus i allt som lever.

Vad vi ger näring till växer. Ju mer vi ger näring till våra projektioner om uppfattningen av lidande, ju mer växer den energin. När vi ger näring till våra projektioner om att uppleva skönhet och på det som fungerar, då matar vi styrkans och skönhetens energi.

Detta betyder inte att vi ska förneka utmaningarna. Men när vi lyfter skynkena mellan världarna och tittar bortom de mänskliga begränsningarna, ser vi skönhet, glädje, kärlek och hälsa.

Vi behöver verkligen undersöka hur förändringen av vår varseblivning är en viktig del i skapandet av den värld vi vill leva i. För ju mer vi ger näring till de energier som inte fungerar, ju mer slår vi fast problemen. När vi kan fokusera på skönhet lyfts hela livet upp. Jag förstår hur svårt detta kan vara, när tiden vi lever i är så intensiv och fylld av många förändringar. Men samtidigt är detta en viktig övning att fortsätta med.

Detta har att göra med energi och vilka energier vi väljer att ge näring åt. Och det finns några väldigt praktiska förändringar vi kan göra i vårt dagliga liv, som kan hjälpa till att förändra vår uppfattning, vilket i sin tur förändrar den realitet vi manifesterar.

När vi ser på vänner, nära och kära, och på människor som visas i media, så uppmärksamma om du fokuserar på hur någon du känner eller en grupp av människor lider. Vi kan ha medkänsla för det som människor går igenom. Men att tycka synd om människor och fokusera på lidande, skapar en tung energi för de som detta projiceras på.

När du samtalar med människor försök uppmärksamma någonting du kan fokusera som ger näring till skönhet och gudomligt ljus. När du ser nyheterna eller läser tidningar så koncentrera dig på modet, skönheten, styrkan och det gudomliga ljuset hos de grupper av människor som nyheterna handlar om.

Detta förändrar energin. Det förändrar vår uppfattning, så att vi känner oss upplyfta och energinivån i allt runt om oss höjs.

När du tittar på dig själv i spegeln, så fokusera inte på hur trött du ser ut eller hur din ålder sätter sina spår. Fokusera i stället på hur vacker du är och på hur ljuset lyser genom dina ögon.

Uppmärksamma skillnaden av hur du känner dig när du gör detta. Uppmärksamma även hur energin kan förändra sig för någon annan när du i tysthet fokuserar på deras skönhet, styrka och gudomliga ljus. Du kommer att konstatera en sann förändring när du gör detta.

Vi behöver lära oss hur vi ska projicera det bästa på livet. Just nu projicerar kollektivet lidande och utmaningar på allt liv och på jorden själv. Detta måste ändras om att vi ska kunna bevittna en förändring i de energier som behövs för att skapa verkligt helande.

Det finns ett annat arbete som skulle kunna hjälpa till att lära sig hur vi kan projicera det bästa på andra och på världen.

Jag har skrivit ganska mycket om att skapa en rik och fruktbar inre trädgård. Vi behöver ge näring åt ett fruktbart och rikt inre landskap.

Ljuset och glädjen som lyser ur ögonen på naturfolk kommer från djupet och rikedomen i det inre landskap de har utvecklat.

Om vårt inre landskap är torftigt, ser vi andra och världen också som karga och världen omkring oss ser vi också som torftig. Om vi känner oss tomma verkar världen omkring oss också tom.

2011 skrev jag en artikel för Huffington Post om ”Hur vi kan skapa en rik inre trädgård”. Du kan läsa den artikeln genom att klicka på Huffington Post-länkarna på denna hemsida.

Här är en annan övning som du kan arbeta med för att skapa en rik inre trädgård och ett rikt landskap.

Efter min undervisning i Skottland var klar, vistades min man Woods och jag en tid med min sponsor och hans familj.

Stephen, som sponsrade min kurs, är sedan länge min student och har blivit en god vän.

Min man och jag har haft underbara tider med Stephen de senaste 10 åren, och det var ett nöje att kunna ha ett par dagar tillsammans efter träningen.

Stephen gillar verkligen Woods mycket och de tillbringar alltid tiden tillsammans med skoj och skratt. Stephen bestämde sig för att hedra Woods och ta upp honom i sin familjeklan.

En kväll skapade han alltså en ceremoni för Woods. Stephens fru och jag var också med på ceremonin. Woods och jag blev berörda av Stephens ord och den ceremoni han gjorde.

Vid slutet av ceremonin höll vi varandras händer och meddelade varandra ord som kom ur våra hjärtan. När det var min tur att tala, märkte jag att jag talade om min familj. Mina förfäder hade stamtillhörighet och jag kände att min familjs stam kom igenom med kärlek till Stephen.

Jag kände inom mig hur djupt rotad jag var. I det ögonblicket kändes mitt inre landskap så rikt och djupt. Jag hittar inte ens ord för att beskriva känslan. Jag kan inte minnas att jag någonsin känt en sådan djup fruktbar jord fylla varje cell av min varelse.

Många fokuserar idag på vad vi inte fick från våra förfäder och förmödrar. Men faktumet att vi lever visar att vi bär vidare på rikedom och gåvor från vårt släktskap.

I min bok och i mina kurser låter jag deltagarna resa till gåvorna och styrkorna, som de bär på av sina mödrars och fäders linjer.

Men jag har aldrig bett folk att resa eller uppleva den rena energi, som de bär på genom sin släktlinje. Genom att göra det tror jag att vi kan känna en helt ny nivå av helhet och att vara rotade i denna stora jord.

Du kan ge dig tid i tystnad, vara stilla, och försöka uppleva energin ur din moders och faders linjer. Det spelar ingen roll vilka dina släktingar var eller vad de gjorde eller inte gjorde. De var en del av jorden och gav över rikedomen att leva på jorden till dig. Och att uppleva detta, kommer att hjälpa dig att känna kraften i myllan av ditt inre landskap att växa.

Ju mer du kan arbeta med att ge näring åt och fördjupa ditt inre landskap, ju lättare kommer det att bli att projicera kärlek, ljus, skönhet och tacksamhet in i världen. För om du känner dig torftig och tom inombords, kan du inte projicera skönhet på andra. Du måste känna, uppleva och bära på skönhet inom dig först.

Den 22 juli är det fullmåne. Låt oss resa inombords och förena oss utifrån ett ställe av skönhet och djup för att uppleva vår helhet, utstrålning och gudomliga ljus. Känn dig själv som del av en global gemenskap, som utstrålar kärlek och projicerar den kärleken inom och runtom jorden. Tillåt vårt kollektiva strålande att ge näring åt och att väva ett mänskligt nät av ljus inom och runtom vår stora jord.

Om du är en ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

För några dagar sedan hade jag en dröm. I drömmen talade jag med en kvinna som hade en livshotande sjukdom. Hon bad mig om råd. Jag sade, att det bästa råd jag kan ge är att inte förlora hoppet.

För om vi förlorar hoppet, hur ska man då gå vidare? Hon var införstådd med detta, tackade mig, och så slutade drömmen.

Det är så viktigt att uppehålla hoppet, när vi genomgår så mycket förändringar. Det är lösningen för att kunna flyta med tidens ström.

Om du gör övningarna, som jag skriver om i Transmutationsövningarna, som också är beskrivna i Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och i How to Thrive in Changing Times (med ny titel The Shaman’s Toolkit) kommer du att uppleva mer styrka, kraft och viktigast av allt du kommer att ha hopp.

När jag undervisade Medicine for the Earth som del av den kardiologiska studien med Michigan School of Integrative Medicine, märkte vi att Medicine for the Earth-gruppen utvecklade känslor av hopp för lång tid.

Hopp är lösningen för att skapa ett tillstånd av hälsa och välmående.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det under Announcements på den engelska sidan.

Transmutation News – June 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2013

Jag vill tacka alla för de vänliga orden, vackra budskapen, bönerna, kärleken och understödet, när min mor Lee Ingerman lämnade jorden. Jag ville verkligen svara på vartenda email och kort som jag fick, men det var inte möjligt för mig att göra det. Jag hoppas ni kände mina tack och kärlek komma tillbaka till er.

Detta är en intensiv tid med reflektion för mig. De sista fyra åren av mitt liv kretsade helt runt att se till mina föräldrar. Och jag har nu mycket att gå igenom.

Vi all förkroppsligar våra livserfarenheter. Våra upplevelser sätter sig i våra celler och modellerar oss på olika sätt. Vi har möjligheten att omforma och förändra utmanande livserfarenheter – att känna dem och bestämma hur de ska forma och guida oss.

Vi kan alltid välja att utvecklas och använda våra utmaningar som gåvor och verktyg för att hjälpa oss att växa.

Vi kan låta livsupplevelser sätta sig fast och göra oss hårda. Eller vi kan fokusera på det positiva och även när vi är sårade le och förmedla vänliga ord. Detta förändrar oss och lyser upp oss även under de svåraste tiderna. Jag uppskattade verkligen att bevittna hur min mamma blev fridfullare och ljusare de sista åren i hennes liv eftersom hon tidigare kunnat fastna i livets svårigheter.

I How to Thrive in Changing Times skrev jag om en tibetansk nunna som hade varit fängslad av kineserna. Hon hade torterats och satt många år i fängelse.

Denna underbara nunna var i en bokhandel i Santa Fe. Någon frågade henne hur hon hade kunnat övervinna vad som hänt henne. För nu var den tibetanska nunnan en strålande och lycklig person. Hon svarade att hon inför sig själv hade upprepat mantrat, ”Tack för allt, jag har inget att klaga över”. Denna förändrade attityd läkte henne och hon fick ett annat livsperspektiv.

Jag har i mitt eget liv upptäckt att när jag känner mig nere, så tänker jag på ett av mina älsklingsträd, som jag besöker när jag promenerar. Jag föreställer mig att jag lägger händerna på barken och känner min djupa förbindelse och kärlek till naturen. Detta lyfter alltid upp mig.

Vid slutat av min mors liv fokuserade hon på vad hon älskade i stället för på sina utmaningar. Jag valde att koncentrera mig på hur mycket jag älskade båda mina föräldrar och på de underbara minnena i stället för att tänka på de svåra tiderna i vårt förhållande.

Att växla vår fokus till det vi älskar i livet förändrar våra nervbanor och öppnar upp nya möjligheter att känna glädje i stället för smärta. Vi förnekar inte smärtan som vi känner eller svårigheterna vi har upplevt. Men vi kan välja hur våra livserfarenheter formar vår närvaro och möjligheten att tillåta kärlek och att vårt ljus kan skina igenom oss.

Vi firar sommar/vinter-solståndet den 21 juni. Vad vi än har upplevt i livet, är vi vem vi är på grund av det som här hänt.

Vi har alla skördat goda frukter från våra mödor.

Låt oss välja att reflektera över skönheten i de frukter, som växer ur oss när vi har vuxit och utvecklats till underbara varelser. Fira allt det du är nu. När du gör det hedrar du naturen och universum för det liv som du har getts.

Min mamma hade en sådan passion för livet. För henne var livet en värdefull gåva. Jag har känt att det bästa sättet att hedra hennes liv, är att vara i djup tacksamhet för livet jag fick genom mina föräldrar, mina förfäder och förmödrar, jorden, luften, vattnet, solen och universums kraft. Jag har alltid gjort mina tacksamhetsövningar, men nyligen kommer tillståndet av tacksamhet ifrån ett djupare ställe inom mig. Min tacksamhetskälla är mycket djupare nu.

Att vara djupt tacksamma för våra liv vördar livskällan. Det är dags för oss att fira livsgåvan vi fått.

Ge dig tid vid solståndet att tänka på de gåvor du har fått från dina förfäder och förmödrar och från jorden, luften, vattnet och solen. Tillåt ditt tacksamhetstillstånd att bli djupare och att flöda genom dig för att fira livet.

Under de senaste åren har jag skrivit om ovillkorlig kärlek, ljus, glädje och tacksamhet. Dessa medvetandetillstånd utgör alltid vilka vi är och är inte beroende på våra yttre omständigheter.

Allt som livet ger oss tar oss djupare och djupare in i vår inre rikedom, där vi kan låta ovillkorliga medvetandetillstånd flöda upp genom oss och in i världen.

Ge dig und solståndet tid att reflektera över hur djup din egen rikedomskälla har blivit.

Låt våra hjärtan förenas och tillsammans önska alla i vår gemenskap en glädjefylld midsommar! Låt ditt ljus, kärlek och tacksamhet flöda igenom dig och ge näring till allt liv på vår vackra planet. Glad midsommar!!

Väv in detta tillstånd av tacksamhet och uppskattning i vår fullmånsceremoni och skapa ett nät av gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek inom och utigenom jorden så att det berör varje levande varelse på vår fantastiska jord.

Livet är värdefullt! Låt oss fira och hedra livet!

Om du är en ny läsare av transmutationsnyheterna kan du under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida få instruktioner om hur du kan delta i vår fullmånsceremoni.

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Transmutation News – May 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2013

Under maj månad skulle jag vilja att vi fokuserar på balans.

Vi är kropp, själ och ande. Ofta förlorar vi oss för starkt i våra kroppsupplevelser, och vi glömmer att vi är mer än en kropp. Men å andra sidan sköter vi ibland inte våra kroppar med den näring, kroppsövningar och vila, som skulle behövas för att upprätthålla vår fysiska hälsa.

Vi kan drunkna i våra känslor och problematiska tankar och attityder. Men å andra sidan kan vi vägra att uppmärksamma vad som ger oss bekymmer på ett känslomässigt och mentalt plan. Detta tillstånd av vägran och repression kan till slut inverka på vårt hälsotillstånd.

Vi är ande och vi har en kropp och en själ. Vår kropp är behållaren för vår ande, och som de gamla egypterna trodde, vår andes tempel. Ibland fokuserar vi så mycket på de dagliga utmaningarna och stressen att vi inte känner hur vår ande skiner igenom i ett flöde av skönhet och behag. Men anden är alltid närvarande. I vissa fall beaktar vi inte våra behöv och säger att det spelar ingen roll, för vi är ju bara ande.

För många av oss rör sig tidens pendeln i ett uppskruvat tempo. Vi måste lyssna på vår kropp, själ och ande för att kunna skapa balans i våra liv.

Att uppmärksamma vad som händer på alla plan är lösningen till att inte överidentifiera sig med kroppen, känslorna eller tankarna. Detta skapar balans.

Medicine for the Earth och How to Thrive in Changing Times delade jag med mig om en praktik som kallas ”Avidentifikation” som kommer ifrån Roberto Assagioli, som skapande en terapigren som kallas Psykosyntes.

Kärnan i denna övning är att realisera att jag har en kropp, men jag är inte min kropp. Jag har känslor, men jag är inte mina känslor. Jag har en hjärna, men jag är inte min hjärna. Jag är det som har ett berättigande att vara, beständighet, och inre balans. Jag är ett centrum av identitet och rent medvetande.

När jag överidentifierar mig med någonting på det fysiska, emotionella eller mentala planet, upprepar jag paragrafen här ovan för mig själv. På så sätt uppmärksammar jag utmaningarna jag står inför och på samma gång förlorar jag mig inte i dessa. Jag kan höja mig över dem och få ett vidare perspektiv, vilket alltid hjälper mig tillbaka till ett balanserat tillstånd.

På långfredagsmorgon hade jag en dröm. Drömmen var väldigt invecklad och jag vill inte meddela alla detaljer.

Först var jag i en scen med ett krigsslag under medeltiden. Slaget var väldigt blodigt och människor blev torterade.

Seden ändrade sig scenen och jag var på en konferens med människor som befattade sig med spirituellt helande.

Det visade sig att krigsscenerna jag hade bevittnat var alla en del av en Hollywoodfilm.

Vid konferensen kom några av stjärnorna från filmen ut på scenen. De var alla unga med blont hår, de var klädda i vitt, och de strålade alla ljust med stora leenden i sina ansikten. Konferensdeltagarna började ställa frågor om hur de kände inför de roller de spelade i filmen. Jag kände lättnad att jag inte hade varit vittne till en verklig krigsscen utan en scen ifrån en film. I drömmen påmindes jag om att livet är en dröm och att vi spelar karaktärer precis som aktörerna i en film.

Jag vet jag har skrivit om detta förr, men drömmen var en påminnelse att vi alla spelar en roll i filmen som vi kallar livet. Även i de mest utmanande tider, där vi nästan känner oss ”torterade” är vi dessa lysande ljus som utvecklar sig och lär sig under denna upplevelse på jorden.

När vi lär oss att avidentifiera oss lite från allt som händer på det fysiska, mentala och emotionella planet, kan vi ta ett steg bakåt och börja undersöka den del vi spelar. Vi kan bestämma oss för att spela en ny roll, en ny karaktär, en ny del. Vi kan välja att säga, ”Jag har spelat samma karaktär för länge och det är dags att ta en ny roll.”

Som en karaktärsskådespelare som förbereder sig för en roll, tenderar vi att fördjupa oss i vår roll. Vi glömmer att det är en roll i en film och att vi kan göra förändringar. Ibland måste vi fördjupa oss fullt i rollen för att lära oss lektionerna som är bestämda för oss. Men vi måste veta när det är dags att göra en förändring och realisera att det kanske är tid att upptäcka en ny roll i livet så att vi kan röra oss framåt.

Du kanske skulle ge dig tid att tänka över detta under maj månad.

Fullmånen är den 24 maj. Låt oss avidentifiera oss från alla utmaningar vi möter och minnas att vi är gudomligt ljus och en behållare för universellt medvetande, ljus och ovillkorlig kärlek.

Låt oss församlas och fortsätta att väva gudomligt ljus, kärlek och glädje inom och runtom vår vackra planet.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare kan du under sektionen ”Creating A Human Web of Light” få instruktioner till fullmånsceremonin.

Om du vill ta del av Sandra kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan under Announcements.

Transmutation News – April 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2013

Jag hade en stimulerande konversation med en annan shamanisk helare och det kom upp ett tema som jag vill dela med mig av till er. Jag tycker det är en viktig aspekt att lägga till vad jag tidigare har skrivit om initiationer.

I mina kurser och i mina böcker undervisar jag om ett delikat tema, som kan bli aktuellt när man jobbar med en klient, en vän eller en älskad person, som har fått en diagnos med en allvarlig sjukdom.

Ibland händer det att en älskad person ber dig göra en resa till en andlig hjälpare för att få en förutsägelse om de kommer att leva vidare eller dö.

Det som uppstår, om någon har blivit diagnostiserad med en livshotande sjukdom och har blivit frisk, är att hon eller han dör på en viss nivå för att kunna läkas. För denna sorts helande kräver att ganska mycket som inte understödjer ett sunt liv dör.

Om du reser till en hjälpande och frågar om en klient, en vän eller en kär person kommer att dö, är svaret ja. Om du reser och frågar om en klient, vän eller älskad människa kommer att överleva, kommer svaret att bli ja. För vår ande är evig.

Ibland dyker det upp klienter i min praktik och berättar att en läkare har gett dem en dödsdiagnos. Jag blir ofta tillfrågad att resa med frågan om min klient kommer att överleva eller dö.

Mitt svar i dessa fall är att jag kommer att ge den hjälp som behövs för att bli hel. Jag återhämtar de själsdelar, som behövs för helandet. Genom detta är själen nu närvarande för att ta de nästa stegen i processen. Bara vår själ känner till det som ska komma härnäst. För några är nästa steg den fysiska döden och för andra är det att stanna kvar i detta livet.

Livet består av en radda initiationer, i vilka vi till vissa aspekter av vårt liv dör, så att vårt inre ljus, vår gudomliga natur kan lysa igenom.

När vi fortsätter att få tillbaka förlorade delar av oss själva, blir vi mera medvetna. Och när vår tid är kommen, dör vi medvetet. Möjligheten för det är att vara helt närvarande, så att vi kan stegra vår uppmärksamhet för gåvorna som livet ger oss, så att det gamla kan dö och vi blir pånyttfödda till ett högre medvetande.

Människor i hjälpande yrken, som arbetar med människor som befinner sig i det sista stadiet av livet, bemärker ofta hur ljusstark en person som står inför döden verkar. Jag har sett detta om och om igen hos människor jag känner. Ljuset som skiner igenom när kroppen faller bort är helt fantastiskt och vackert.

Och jag tycker att människor har samma lysande ljus som kommer igenom, när de går igenom initiationer i livet som skapar en dödsupplevelse där mycket av det gamla lösgörs. Döden leder till att något nytt blir fött. Människor som upplever något slags livsupplösande kommer tillbaka och känner sig förnyade och regenererade. Vi vet alla hur ljusstarkt en gravid kvinna strålar. När vi föder fram en djupare och mer medveten aspekt av oss själva lyser vi också.

Dödsprocessen och födelseprocessen för oss båda till en djupare andlig nivå där det gudomliga lyser igenom.

Förra året skrev jag om hur hjärtbrytande upplevelser leder till att hjärtat vidgas, så att vi kan bli större behållare för ovillkorlig kärlek. Jag skrev om att ovillkorlig kärlek står bortom personlig kärlek. Det är kärlek utan böjelse till människor eller livsomständigheter. Det är ren kärlek ifrån skapelsen och den är en spegling av den kärlek som gavs in i skapandet av oss och världen.

Jag har även i min Inre Värld börjat uppleva att glädje har samma ovillkorliga kvalitet.

Jag fortsätter att skriva och undervisa hur verklig glädje, hälsa, välstånd och fred finns inom oss.

Och att lösningen för vår spirituella utveckling är att kultivera vår inre trädgård, så att en rik Inre Värld kan uppstå.

Jag skriver och lär ut det som jag själv behöver lära mig. Och mitt liv är en sann hängivelse till att praktisera det jag lär ut. Det har varit en utmaning alltigenom mitt liv att söka efter den verkliga känslan av inre glädje.

Och vad jag har kommit fram till är att jag har förstått, att min blockad för att uppleva den inre glädjen är att jag fäster glädjen vid mina omständigheter i den yttre världen. Men ur ett spirituellt perspektiv är glädje ovillkorlig. Glädje är bortom personliga önskemål. Ovillkorlig glädje är helt enkelt glädjen över livet i sig självt. Vi föddes in i denna materiella värld för att fullt uppleva livsglädjen. Och när vi kan nå vår ursprungliga önskan att uppleva livsglädjen utan villkor, upplever vi ovillkorlig glädje som vi gör med ovillkorlig kärlek. Detta är också en sanning för den spirituella definitionen av välstånd och fred. För dessa kvaliteter som vi ger rum för i vår Inre Värld har inget att göra med de yttre omständigheterna.

Fullmånen är den 25 april. Låt oss resa inom oss och uppleva ovillkorlig kärlek för allt liv liksom ovillkorlig glädje för gåvan att vara levande. Låt oss utifrån denna potenta plats med gudomligt ljus, kärlek och glädje fortsätta att väva en lysande mänsklig ljusväv in i och rakt igenom vår jordeplanet.

Låt oss fortsätta vårt transfigurationsarbete för var och en av oss i vår globala cirkel.

För de som är nya läsare: Instruktioner för fullmånsceremonin finns på Sandras sida under ”Creating A Human Web of Light”.

På den ursprungliga engelska sidan finns Sandras kungörelser för denna månad.

Transmutation News – March 2013 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2013

I januari fick jag tillfälle att bli intervjuad för en bok som skrivs om döden och döendet. En av frågorna jag fick var; „Vad tycker du är viktigt för oss att göra när vi närmar oss slutet av vårt liv?“

Jag svarade att jag känner att det är viktigt för oss att nå inre frid. Vid slutet av våra liv är det centralt att vi gör fred med allt det livet har fört oss till och vad vi har fått. För jag tycker det är ledsamt att se människor lämna livet med bitterhet. Vilken gåva det är att fylld av frid lämna denna världen.

Jag skriver ofta om att vi upplever många dödstillfällen alltigenom våra liv. Det är dessa dödstillfällen, som vi går igenom vid initiationer och förändringar. Och sedan kommer det stora dödstillfället, övergången ur den fysiska kroppen in i en översinnlig realitet.

Om vi upplever de små dödstillfällena eller slutet av vårt fysiska liv, det är alltid viktigt att gå djupt in i det inre och sluta fred. För världen runt i kring oss fotsätter att förändras, växa och utvecklas. Och vi presenteras för mängder av utmaningar. Och dessa utmaningar är även gåvor. Ju mer vi kan åstadkomma en stark känsla av inre frid, ju lättare är det att inte förlora balansen och bli nedslagen av det som livet ger oss. Detta har alltid varit en huvudlära i det spirituella livet. Vi är nu här och världen genomgår en turbulent cykel. Vi behöver finna den djupa inre frid, som skyddar oss och fångar upp stötarna från det turbulenta runt omkring oss.

Om du fortsätter med de spirituella övningarna, som jag har lärt ut alltigenom åren, kommer du att stärka din Inre Värld och hitta den frid, det välstånd och den hälsa som finns inom dig.

Förra månaden skrev jag om hur viktigt det är att följa andens väg. För att fortstätta med detta tema; när vi går den spirituella vägen behöver vi även lära oss att vörda oss själva.

Jag vet att flera av oss blir stressade, när vi möts av behov och önskningar och andra. Mina hjälpandar har visat mig hur detta slags uppförande slutar med att vi skapar energetiska läckage i vår kropp.

När jag visades en bild, såg jag hur energi läcker ut horisontalt och skapar ett svaghetstillstånd på det fysiska och det emotionella planet.

Jag visades hur viktig det är att stå till oss själva och skapa de nödvändiga gränserna, så att energin flyter vertikalt och förbinder oss med himmeln över oss och ner genom rötterna i jorden. När vi gör detta och lyckas hitta ett starkt och centrerat tillstånd inom oss, då kan energin flyta genom oss från alla riktningar och vi är en bro mellan himmel och jord genom vårt hjärta och strålar kärlek och ljus utåt till de vi älskar och till allt liv.

Fortsätt att släppa loss dina osunda energetiska förbindelser in i Ljuskitteln. Jag skrev om denna ceremoni i transmutationsnyheterna i december 2012.

Fullmånen är den 27 mars. Res djupt inom dig själv till kraften av ditt gudomliga ljus. Förena dig med tusentals andra i vår globala gemenskap, när vi fortsätter att väva en stark och strålande ljusväv runtom och djupt in i jorden. Detta vävande håller allt liv i kärlek när realiteten med ohälsosamma omständigheter fortsätter att lösas upp. Vi drömmer tillsammans sann hälsa och harmoni till liv.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna; ni kan få mera information under Creating A Human Web of Light på denna hemsida.

I instruktionerna för vår fullmånsceremoni har jag satt till en helandeceremoni för vår globala gemenskap. Jag tillsatte denna för många år sedan. Jag realiserar nu att jag sen förra året inte har uppmuntrat oss att fortsätta detta arbete.

Jag hör ifrån många människor som befattar sig med spiritualitet och jag hör allt oftare hur många har svårigheter på det fysiska planet. När vi lär oss att skapa mer harmoni i våra liv, måste våra fysiska kroppar ändra sig för att stämma in med de nya frekvenserna. Ibland upplever vår hälsa disharmoni innan vi kan återbalansera och stämma in oss på de nya energierna som flödar.

För många år sedan skrev jag om hur vi kan göra en transfigurationsceremoni för alla i vår cirkel vid fullmånen. När vi vid fullmånen skapar en mänsklig ljusväv, kan du också föreställa dig själv ligga i mitten av en gigantisk global cirkel. Och när du ligger där i mitten kan du tillåta dig själv att absorbera ljuset och kärleken som utstrålas av dem i den yttre cirkeln. Sedan kan du ställa dig i den yttre cirkeln och utstråla gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek till dem som nu ligger i mitten. Se till att växlandet från att vara i mitten till att vara del av den yttre cirkeln flyter lätt.

Vi kan tillsammans förena oss för att ge varandra styrka genom livet. Det kommer tider när vi tycker att färden genom livet går lätt och vi njuter av den. Men det finns också tillfällen, då vi kommer in i turbulenta vatten på livets flod. Så är livet och så är det att vara en del av naturen. Vi kan verkligen understödja varandra, när vi flyter i livets ström.

Det är svårt för mig att tro att vi redan välkomnar vår- eller höstdagjämningen beroende på var vi bor. Det är otroligt hur fort tiden går! Jag tror verkligen att tiderna vi lever i kallar oss alla att se verkligheten på ett annat sätt. Vi har arbetat tillsammans för att bryta oss ur de kollektiva troendemönstren, som binder oss till att bara se den materiella världen runt om oss.

I den spirituella undervisningen förmedlas att det finns en livsväv som förbinder oss alla. Och det hör till shamanismen att finna praktiker i vilka du hedrar och respekterar det vi kallar ”anden som lever i allt”. Det är viktigt att hitta vägar att hedra plantor och träd där du bor, för de bidrar till livet. Och det är viktigt att vörda djuren, insekter, fåglar, stenar osv.

Ju mer vi respekterar naturen ju mer respekterar naturen oss. Detta beror på den reciproka principen i shamanismen. Salish-indianerna använder ordet ”skalatitude”. Det betyder ”När människor och natur är i perfekt harmoni, då finns det magi och skönhet överallt.”

För att välkomna vår/höst-dagjämningen kan du söka djupt i själen om hur du kan förena dig mer med naturen och leva i harmoni med naturlagarna, vilka uppmanar oss att leva i överensstämmelse med naturens cykler.

Hedra vid dagjämningen de levande varelserna där du bor. Lämna ett offer till andarna. Upprätthåll din avsikt att detta offer är ett sätt att uttrycka tacksamhet till jorden, luften, vattnet och elden (solen), som ger dig livet. Visa tacksamhet gentemot alla levande varelser i ditt område. Du kanske vill visa tacksamhet gentemot hjälpande förmödrars och förfäders andar där du bor och även gentemot de förmödrar och förfäder som gav dig livet. Du kan också uttrycka tacksamhet till omgivningens andar, till naturväsen och till dina egna hjälpandar.

Det spelar ingen roll om du bor i en stad eller i lantlig miljö. Du kan hitta platser i naturen överallt där du kan ge offergåvor.

Et finns inga ”riktiga” offergåvor. Jag lämnar mjöl ifrån blå majs som offer, för mjöl av blå majs betyder mycket för mig. Du kan som offer ge din älsklingsmat, blommor, vatten, din älsklingsdryck t.ex. Det viktiga är din avsikt att visa tacksamhet med det du ger. Naturen läser ditt hjärta, inte det mentala.

Ta under en meditation eller shamanisk resa kontakt med anden i omgivningen där du bor. Om du mediterar kan du sätta på utvidgande musik och ha för avsikt att du vill träffa omgivningens ande. Om du gör en shamanisk resa, ha samma avsikt när du reser in i de osynliga rikena.

Be omgivningens ande att få information hur du kan göra förändringar i ditt liv, så att du lever i harmoni med naturen. Be om guidning hur du kan förbättra ditt liv.

När jag flyttade till Santa Fe på tidigt 1980-tal, hade jag först svårigheter att bli hemmastadd. Det kändes inte som Santa Fe var mitt hem och även om jag arbetade med flera jobb, kunde jag inte försörja mig själv. Slutligen reste jag till Santa Fes ande och bad om råd. Santa Fes ande presenterade sig för mig som en vacker gudinna, och hon blev en lärarinna i mina resor i flera år. Hon visade mig fem saker att göra. Jag följde alla hennes anvisningar, och det var häpnadsväckande hur mitt liv förändrades och hur plötsligt allt jag behövde bara började flöda.

Vid årstidernas växel är det underbart att smälta samman med jorden där du bor. Vi har praktiserat detta i åratal. Det är också bra att ta kontakt med omgivningens ande. Du kommer att få en mängd information genom att lära dig hur jorden förändras under årstidernas växlingar, vilket är en återspegling av hur du också förändras. Och du kan finna harmoni, när du mer och mer förbinder dig med omgivningens ande.

Låt oss förena våra hjärtan och önska de av oss i den norra hemisfären en glädjefylld vår och för vår cirkel i den södra hemisfären en djupgående och underbar höst!

Sandras kungörelser kan du ta del av på den engelska sidan.