Transmutationsnyheter mars 2017

Jag har haft mycket korrespondens den sista månaden ifrån transmutationsnyhetsläsare. Breven, mailen och facebookmeddelandena har varit ganska olika.

Jag hör ifrån människor som är paralyserade av rädsla och ilska, som inte verkar lyckas använda sina spirituella praktiker. Men jag får även en mängd feedback ifrån människor som har mirakulösa upplevelser när de fortsätter med sin transfigurationspraktik. Människor har rapporterat om riktiga mirakel, bara genom att transfigurera endast några minuter om dagen. Och så får jag också vissa häpnadsväckande fallstudier med att transfigurera för andra och även några underbara förändringar med lokala miljöproblem.

Jag känner det som om vår globala gemenskap vibrerar i en hel bandbredd av frekvenser. Och vi behöver alla göra våra erfarenheter med det som än händer oss just nu, för det finns enorma lärdomar i dessa utmaningar likaväl som i det mirakulösa.

Under det sista året har så många i media och sociala media talat och skrivit om skuggan som blir så tydlig runt om i världen. Och det är sant. Vi ser slutligen djupet i skuggan som visar sig.

I shamaniska traditioner ansågs skuggan helt enkelt vara en del av naturen. För solen stiger varje dag upp och sedan sätter mörkret in.

Årstider växlar från den ljusa våren och sommaren, och höst och vinter leder till mörkare dagar och förändringar i växt- och djurlivet med fåglarnas migrationsmönster och så vidare.

Vi går kontinuerligt genom faser av initiation och förstörelse. Förstörelse innehåller disintegration, illumination, påminnelse, återuppbyggnad och återupplyftande. Och denna cykel upprepar sig i tiden. Och jag påminner än en gång att vi är natur och regeras av naturens cykler, som inkluderar initiationer och förstörelser.

I Walking in Light: the Everyday Empowermen of Shamanic Life skrev jag ett kapitel om Initiation och Förstörelse. Jag informerade om en lära från den belgiske fysikern Ilya Prigogine, som fick Nobelpriset 1977 för sin teori om dissipativa strukturer. Det är ett slags kaosteori. Han visade att en period av upplösning är nödvändig innan varje system – en cell, en person, ett samhälle, ett solsystem – kan stiga till en högre organisationsnivå. Om vi ser det så, är upprivande, disintegration eller förstörelse en vital kreativ händelse som bereder rum för det nya.

Som jag kontinuerligt meddelar, är det vi ser i världen nödvändigt. För det gamla måste förstöras innan vi kan väva en ny realitet.

Och där är vi nu!

För oss alla kan kraftfullt och helande arbete göras genom att ta en titt på skuggan, eftersom den är en del av naturen.

I människor är skuggan det tillstånd som vi känner på en personlig/ego-nivå när vi upplever oss avskiljda, rädda, arga, hopplösa, och så vidare. Skuggan är representerad av sådana tillstånd som snålhet, behov att kontrollera andra och själva livet, och maktgirighet. Dessa omedvetna tillstånd uppstår i våra liv för att ta oss in i djupen, där vi kanske minns sanningen om vilka vi är och blir pånyttfödda som en ny planta som dyker upp ur jorden på våren. Men många människor försöker gömma sina skuggsidor under ytan av sitt medvetande. Vi vill inte alltid erkänna dessa ”oönskade” delar av oss själva. Och det slutar med att vi projicerar dessa tillstånd som har blivit tillbakahållna och gömda på andra.

En av resorna som jag leder i mina Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light Trainings innehåller besöket hos en hjälpande ande för att be att bli visad om skuggans natur. Du kan även resa för att få vetskap om naturen av din egen skugga. Men eftersom arbetet i Medicine for the Earth är mer fokuserat på omgivningen, ber jag deltagarna att resa till skuggans natur.

Efter resan ber jag deltagarna att gå runt i rummet och säga en fras eller mening, som representerar kärnan av lärdomen de fick. Och till slut är vi alla häpna över skönheten och nödvändigheten av skuggan. Ända sedan år 2000, när jag började undervisa Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light på internationell nivå, har jag aldrig hört en deltagare få någon information om skuggan som inte var inspirerande, berörande eller naturlig.

Denna månad föreslår jag att ni gör denna resa. Du kan även göra det som en meditation om du inte vet hur man gör en shamanisk resa.

Om du använder praktiken av att resa shamaniskt kan du söka upp en hjälpande som du litar på och be att bli visad om skuggans natur. Och bli inspirerad och behaglig av det du lär dig.

Du kan även göra en meditation genom att hålla frågan i ditt sinne och observera vad som kommer fram genom tystnaden.

Du kan sätta på någon musik och göra automatiskt skrivande. Skriv upp din avsikt överst på sidan och bara låt din hand skriva utan att tänka. Informationen du får kommer från den djupa källan av spirituell visdom som lever inom dig.

Du kan också sätta på musik och dansa med denna avsikt och uppmärksamma hur din kropp rör sig och förändras när du berör de aspekter som skuggan har på din egen kropp, dess rytm och flöde.

Jag hoppas att arbetet tar bort några av rädslorna för skuggan. Det är en fas i naturen som kommer och går och är del av livet.

Den 20 mars firar vi vårdagjämningen – vår i den norra hemisfären och höst i den södra hemisfären. Så vi går igenom en förändring av årstiden där vi bor, men även i våra egna liv.

Jag gjorde en resa om vad som skulle vara en bra ceremoni att dela med mig om till er alla för att välkomna dagjämningen.

Jag blev visad att det skulle vara en kraftfull ceremoni att hitta en plats i naturen dit du kan gå och ge dig tid att reflektera över årstiden du går ur och den årstid du går in i just nu i ditt liv. Tänk över de förändringar i naturen som du ser runt om dig. Uppmärksamma hur luftens kvalitet är annorlunda, färgerna på växter och träd förändras, djurens beteende förändras, flyttmönstren förändras. Bli varse om vinden och de meddelanden som kommer när du promenerar i naturen. Luftens doft kanske tycks vara lite annorlunda. Det är kanske en variation i jordens beskaffenhet. Varsebli hur vattnets strömmar kanske blir förändrade där du bor – rörelsen och vattnets natur kanske är lite annorlunda. Vattnets röst kanske sjunger om tecknen på förändring.

Bara nynna medan du berör jorden. Försök att göra det 10 minuter. Jag blev i min resa visad att du kommer att märka en tydlig förändring i ditt energiflöde alltigenom din kropp. Du kommer att känna en starkare och djupare förbindelse med jorden än om du bara tar en promenad. Att nynna medan du berör jorden med dina händer kan få dig att känna det forntida landet där du befinner dig. Och du kommer att ha en starkare förbindelse med Jordens hjärtslag.

Om du inte kan gå ut i naturen för vilken orsak det än må vara, kan du göra denna övning i en shamanisk resa eller i en meditation genom att använda din föreställningsförmåga att beröra jorden och nynna.

Jag blev tillsagd i min resa att inte tralla eller sjunga en sång. Bara helt enkelt nynna.

Jag blev visad att om tusentals människor runt om i världen gör detta samma dag, då kommer några underbara och speciella förändringar att uppstå runt om på Jorden. Använd din förställningsförmåga för att känna denna förändring alltigenom Jorden.

Fullmånen är den 12 mars. Låt oss göra vårt förberedande arbete och vara fullt närvarande i vår ceremoni för att gå bortom vår kropp och vår tanke för att uppleva vårt autentiska själv som är rent spirituellt gudomligt ljus och kärlek. Utför din transfigurationspraktik på ett sätt som stämmer för dig, om det är genom en resa, en meditation, sjungande, dansande, trummande och/eller rasslande. Tillåt ditt ljus att flöda igenom dig. Absorbera först ljuset och ovillkorlig kärlek in i alla dina celler, så att du känner dig uppfriskad och förnyad. Tillåt sedan ljuset och kärleken att stråla ut och skapa en mänsklig ljusväv inom och runtom Jorden. Känn förbindelsen, förändringen, vibrationen och frekvensen av hela vår cirkel när vi gör detta.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner för fullmånsceremonin genom att läsa ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Låt oss förena våra hjärtan och tillsammans önska alla en vacker dagjämning. Jag kan redan känna kraften när vi alla nynnar tillsammans!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts