Transmutation News – December 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2022

Jag tycker nu att jag har svårt att finna tillräckligt med ord när jag skriver och undervisar. När jag gör shamanska resor meddelar mina andar mig att det nu är dags för regeneration och helande efter att så mycket har skett i världen i och med pandemin.

Visserligen är frågorna som vi och planeten står inför formidabla. Och naturligtvis, Covid är fortfarande här.

Men när jag reser säger mig mina hjälp-andar att det nu är tid att vänta. För informationen om vad som ska göras och vilka steg som ska tas är helt enkelt ännu inte kända. Det finns inte mycket information att få just nu.

Jag meddelade en bekant att jag har fokuserat så mycket på alla krig som pågår. att jag inte har observerat kriget som sker inom mig. För en kärnlärdom i Medicine for the Earth-arbetet är, att så som ovan, så nedan, och så som inom så utom. Allt vi upplever utanför oss själva är en spegling av vårt inre tillstånd.

Jag känner det som om jag har gått igenom en händelse likt ett krig, där det var en enorm mängd av nedfall nästan som nukleärt material. Jag leddes till en artikel om Tchernobyl. Och den artikeln handlade om hur snabbt plantor och träd växer upp igen efter katastrofen. Att se några av fotografierna av skogen idag, även om landskapet fortfarande är ödelagt, är ganska extraordinärt. Artikeln informerade om att växter och träd inte kan få hjälp utifrån för att tillfriskna, eftersom de befinner sig på en plats. Så de måste ha allt för att kunna tillfriskna inombords där de står. En planta kan låta en stam växa längre för att nå solen eller skicka rötter djupare ner i jorden. Alla möjliga inre rörelser görs för att överleva och frodas.

Lösningen, när vi ser på ett område som Tchernobyl, är att det behövs vila, regeneration och alla elementen för att ge näring och få tillbaka livet.

Jag känner att även om Covid fortfarande är här och våra många planetariska problem växer sig allt mer förstörande, att vi har gått igenom något som ett krig.

Och jag tycker att jag behöver mera tid för allt. Jag blev överväldigad av att arbeta och hjälpa så många att min kropp drar en linje i sanden och säger att det är dags för regeneration efter all utarmning innan mer arbete kan fortsätta.

Jag har läst samma sak från många andra på sociala medier. Flera av oss förstår att det nu är tid att sluta leta efter svar och lösningar. Vi behöver ensamhet och tystnad för det.

Vi behöver hela all utarmning.

Jag är lycklig att jag lever på den Norra Hemisfären just nu, där vi går in i den fasen i naturen då vi kan sammansmälta med vintern. Det är nu som vi går inom oss och tillåter fröna att gro tills våren och blir närda av jorden och värmen under denna tiden.

Och de av er i den Södra Hemisfären , som går in mot våren, upptäcker kanske en annan livsfas att fokusera på. Eftersom vi är natur, behöver vi bli ett med årstidernas och månens faser för att finna harmoni i våra liv.

Här är några praktiker som min skyddsande gav mig för att fokusera på att fortsätta att skapa ett helande inre landskap fyllt med kärlek för att hela den utarmning och det  överväldigande jag känner:

För flera år sedan började jag få sömnproblem. Det har jag fortfarande. Men då brukade jag föreställa mig att jag gick ner i en grotta och sov med en av mina mjuka kraftdjur. Det hjälpte. Och jag kände mig skyddad och säker. Och jag kunde ta in helande energier alltigenom natten. Och min skyddsande ser till att jag gör detta nu igen.

Min skyddsande påminde mig om att allt är energi. Och när jag arbetar med mitt inre landskap använder jag lite för mycket form för att få de helande-frekvenser jag behöver. Han sa, att eftersom jag älskar färger så mycket ska jag arbeta med dem eftersom de har så mycket helande energi att dela med sig av. Jag verkligen älskar färger. Vissa färger är alltför vackra och kan få mig att svimma.

Han meddelade mig att föreställa mig den färgs energi, som känns helande för mig och fylla upp alla mina celler med dess helande ljus.

Sedan var jag tvungen att skratta över det sista verktyg som min skyddsande gav mig. Han bad mig att arbeta mera med min Healing Your Thoughts App. Han sade att jag bara omformulerar mina tankar när jag hör påminnelseklockan alla två timmar. Men han menade, att jag behöver läsa ordet, välsignelsen, frasen, se på fotot, och ta in energin av orden, bilderna och färgerna. Han sa, att jag verkligen måste arbeta med appen som det var tänkt.

Denna månaden kan du resa och be om verktyg som kan hjälpa dig om du känner dig energiskt utarmad och överväldigad av allt som pågår i dina tankar så att din kropp kan bli frisk.

Vårt grubblande gör att vi förlorar kontrollen lite grann med att försöka hitta lösningar för att hela en värld, som inte fungerar just nu. Jorden är fin. Men det mänskliga medvetandet har problem och avskiljandet just nu är överväldigande.

Om du arbetar med övningar som de jag just beskrev, kan du hela kriget inom dig själv.

För vinter/sommar-solståndet den 21 december vill jag uppmuntra oss att släppa det som inte längre tjänar oss och bara tynger oss. Vi vill verkligen inte stiga in i 2023 med bördor. Det är dags att släppa de gamla såren och slänga av allt som inte understöder det goda i livet.

Denna månad kommer vi tillsammans att göra en eldceremoni för att bli av med det som hindrar oss att vandra in i det Nya året redo med nya upplevelser och lektioner som inte är påverkade av några gamla sår och traumas som vi bär på.

Om du vill medverka vid denna ceremonin kan du klicka på denna länk: Stig in i det nya året utan bördor.

https://www.youtube.com/watch?v=TBM9zlud_WA

Eftersom vi arbetar bortom tid, spelar det ingen roll när du medverkar. I de osynliga sfärerna finns ingen tid.

1997 skrev jag min visionära fiktion A Fall To Grace. Jag publicerade den själv vilket inte var enkelt på den tiden. Boken såldes bra. Jag har fortfarande kopior här som jag säljer till distributören New Leaf. Och den är även på Smashwords. Boken har sålts väl och var ett tag en kultklassiker bland teenagers.

I vilket fall som helst, ett fortgående tema i boken är min konversation med Lao Tze om Livets Flod.

Och innan denna kolumn blev kallad Transmutationsnyheter kallades den A Fall To Grace, och där delade jag utdrag ur boken. Och sedan 2000 blev kolumnen Transmutationsnyheterna.

Om du har följt mitt arbete en tid, vet du att Livets Flod är min mest använda metafor.

Denna månaden föreslog mig Isis att resa och simma i Livets Hav. Jag har själv inte gjort den upplevelsen än. Men försök det för dig själv i en resa och se hur det känns.

Fullmånen är den 8. december. Låt oss komma tillsammans och tillföra våra vibrerande höga frekvenser med spirituellt ljus för att vara en kraft av godhet och kärlek i världen. Låt oss utföra våra transfigurationsceremonier och tillåta oss själva att känna vårt ljus ännu djupare än tidigare flöda inom oss och även inom och alltigenom vår vackra planet Jorden.

Det är häpnadsväckande för mig hur passionerade och hängivna våra översättare är med att bringa transmutations-nyheterna till människor som inte är engelsktalande i deras länder. Det är mycket arbete och några har lämnat och andra har översatt i snart 20 år.

Vi söker någon som kan hjälpa Veronika Kucharská översätta kolumnen till tjeckiska. Om du kan hjälpa, var snäll och kontakta info@sandraingerman.com

Och naturligtvis har vi Sylvia Edwards som är min käraste vän och arbetar nära med mig och översättarna för att varje månad bringa Transmutationsnyheterna till er.

Det är en sann kärleksakt och var snälla och tillsammans med mig skicka våra översättare och deras familjer välsignelser för god hälsa och ymnighet av alla goda ting.

Detta är våra översättare. Se dem tillsammans med mig i deras gudomiga ljus när vi tackar dem.

Översättare som bidragit 2022 och Webmaster:

Sylvia Edwards – vår underbara webmaster
Veronika Kucharská – Tjeckiska
Petr Némcanský – Tjeckiska
Sabine Menon – Franska
Catherine Meyer –  Franska
Barbara Gramlich – Tyska
Astrid Johnen – Tyska
Flavia Cavallaro – Italienska
Nello Ceccon – Italienska
Miha Masuda – Japanska
Ai Suzuki – Japanska
Els de Graeff – Holländska
Sandra Koning – Holländska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Tatiana Starikova – Ryska
Ines Fermoso – Spanska
Lena Anderheim – Svenska
Simin Uysal – Turkiska

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2022

Mina andar säger mig att förändringar kommer snabbt. De sker redan. Så det är viktigt att vi finner sann balans inom oss så att vi kan tackla förändringarna och inte bli överrumplade.

Jag talade en del om detta i Shamans Cave. Alla möten, podcasts, fria program och träningar har varit till för att ge oss en stabilitet inombords, där vi kan sätta ner våra rötter  i en spirituell praktik som fungerar för oss och hjälper oss att sunt genomgå alla de förändringar som vi upplever.

Att ha möjligheten att konsultera med gudomliga andar ur de osynliga sfärerna, som ser det hela och som kan se vart vi är på väg är av utomordentligt viktigt för mig. För när vi

är så stressade kan våra tankar ta över kontrollen och plötsligt känner vi oss själva utanför livets flöde och vet inte vem vi kan lita på. Våra tankar börjar utav rädsla att söka lösningar för hur vi ska leva och förbli friska och säkra.

Men när vi ger oss hän till andarna, kan de ge oss kärlek, dämpa vår rädsla och ge oss praktiska förslag om hur vi kan vända våra liv för att stanna centrerade, stabila och säkra.

Detta är så viktigt. Och vilket fantastiskt verktyg shamanskt resande är, för att hjälpa oss vara i ett bra flöde och på en god väg som leder till positiv förändring i våra liv och i det kollektiva.

Och vi har våra ceremonier, som bringar vårt gudomliga själv till enhet med universums skapare eller de skapande krafterna i universum. Och därigenom skapar vi en stark länk till det osynliga så att vi vid utförandet av ceremonierna är så i linje med de sanna livskrafterna att vi kan hjälpa till att väva våra drömmar till realitet.

Vi har våra Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light arbeten som hjälper oss att leva ett spirituellt liv, att beakta våra ord, tankar och dagdrömmar och alltid undersöka vad de ger för manifestationer för oss och planeten. Vi har vår transfigurations-praktik med dess fantastiska kraft och de mirakler detta arbete ger, som jag inte behöver förklara. Detta är ett sätt att arbeta, som jag vet kommer att överträffa tidigare helande-former som har används innan och idag, och detta kommer att bli ett sätt att arbeta i framtiden.

Utifrån vad jag ser, är det de människorna som går djupast i sitt spirituella arbete som fokuserar på att etablera en vacker och levande förbindelse med naturen och inte är så intresserade av det drama vi inte kan förhindra, som just nu händer i världen.

Det är underbart att se att så många av mina studenter och vänner har vänt sig bort från den tokiga 3D-världen vi lever i, till en vacker livsdimension. De gör det genom sina spirituella praktiker, lever arbetet, och är en sann del av naturen.

Min förutsägelse att det kommer att vara mer än en dimension av verkligheten som vi kan leva i, blir sann. Du kan läsa om det i Walking in Light där jag talar om det i detalj i slutet av boken. Jag ser människor som lever i en dimension av rädsla och lidande och hur många lämnar denna dimensionen och hittar en utsökt dimension som de stiger in i genom att göra spirituell praktik till en del av livet.

Vi måste leva arbetet. I Medicine for the Earth, citerade jag ett ordspråk från Haiti. Kortversionen är: ”att studera livet är inte att leva livet och har därför ingen magi”.

Vi kan välja vilken dimension av verkligheten vi vill leva i, och sedan bygga upp den med att vara ett med naturen och med allt liv och med oss själva. Vad du planterar i ditt inre landskap är den värld du skapar och slutligen lever i. Fortsätt att skapa ett vackert landskap och se hur verklighetsdimensionen du lever i förändras.

Fullmånen är den 8 november. Låt oss samla våra spirituella energier i en cirkel för att utstråla gyllene ljus utöver planeten. Allt liv besvarar närvaron av kärlek och ljus. Och med vårt transfigurations-arbete gör vi de sanna förändringarna i de osynliga sfärerna som manifesteras som verklighet i gudomlig tidsrytm.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Denna månad firar vi tacksägelsefesten. Som jag skriver varje år, skulle tacksägelsen vara hur vi lever varje dag i vårt liv. Var snäll och anslut dig till kollektivet för att göra tacksamhetsenergin starkare, så att den också flödar till det kollektiva. Alla dessa aktiviteter i de osynliga sfärerna manifesteras verkligen som ny realitet i kommande tider.

När jag skrev Medicine for the Earth kom den egyptiske guden Osiris till mig och sa till mig att en viktig del av arbetet är att arbeta med ordens makt. Ni har alla läst om denna praktik i tidigare nyhetsbrev och jag undervisar naturligtvis detta i alla mina kurser.

Ord är magi. Och när vi verkligen upptäcker vibrationen och frekvensen av orden vi använder, kan vi bringa positiva energier till våra liv och till livsväven. Ord kan vara en välsignelse eller en förbannelse. Vi ska se på detta i resan denna månad. För de av er som inte kan engelska, kan ni helt enkelt be en hjälp-ande att visa frekvenserna som du planterar i ditt inre och yttre landskap med orden du använder.

För vår resa denna månad kan du klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=uv7G1P2aiPo

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Transmutation News – October 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2022

Vi är alla medvetna om de intensiva väderförändringarna som sker världen över. Hela länder och stater i USA upplever förstörande översvämningar medan andra platser på jorden torkar upp. Vi har floder överallt i världen som nu är så torra att man kan promenera igenom dem.

Vattnet tycks försöka nå oss och be oss att vakna upp till läror om hur vi på denna Jorden ska röra oss i balans. För när vädret beter sig så utom balans, är det en spegling av  något som händer i den kollektiva mänskligheten.

Som ni vet finns det oändligt många människor som inte tror på klimatförändringar och inte vill delta i diskussioner, lösningar eller att alls agera.

Budskapet jag har meddelat om i så många år nu, att om vi stiger upp varje dag och tackar jorden, luften, elden (som solen) och vattnet för våra liv, vet jag i min själ och hjärta att med den shamanska principen om reciprocitet kan saker snabbt förändras. För om vi hedrar elementen, hedrar de oss tillbaka, som det alltid har varit i vårt förhållande till naturvarelser.

Vi är inte de enda förnimmande varelserna på den här planeten, även om vi beter oss som om vi vore det. Det finns länder som ger floder samma rättigheter som människor. Saker förändras och människor inser att vi måste forma en harmonisk balans med naturen om vi vill fortsätta att överleva som en ras på Jorden.

Några gånger har jag skrivit i transmutations-nyheterna om en dröm jag hade om en flod som hade torkat upp men fortfarande hade en sång. Jag skriver ner den här för de som inte har läst om denna mycket kraftfulla dröm.

Allt som existerar på den här planeten sjunger och sörjer. Varje livsform har rätt till ett liv där mat och skydd är tillgängliga. Och naturen är verkligen vår största lärare just nu. Om vi följde naturens hänvisningar, skulle vi veta vad vi behöver göra för att rädda oss själva och vår planet. Och mycket har att göra med att visa vördnad, kärlek, respekt och att visa vänlighet. Det är verkligen inte speciellt svårt att gå ut i naturen och sjunga till friska naturvarelser och till sådana som kan behöva helande och kärlek.

I alla mina kurser, som jag har gett sedan år 2000, tycker jag fortfarande att det är svårt att integrera hur många människor som har haft mirakel-helanden genom att arbeta med transfiguration. Detta arbete har funnits så länge och använts av så många för att ge ljus till livsväven och fortsätter att ge näring till livets ljus.

Att sjunga, dansa, transfigurera, utföra hedrande ceremonier för de levande och de döda, är alltihopa sätt att ändra kursen för att dramatiska klimatförändringar ska ske. Men vi behöver människogrupper som går ut och formar lokala gemenskaper för att göra arbetet i landskapen där vi lever. Det låter så enkelt, men har en styrka som har visats i årtusenden.

Drömmen jag hade, handlade om en flod som verkade ha dött ut, men när jag gick vid den kunde jag höra att den sjöng.

För de som aldrig läst om drömmen, här är den:

Dröm den 11 december 2014

Tidigt i morse hade jag en väldigt extraordinär dröm. Första delen av drömmen var väldigt komplex och djup, och den delen minns jag inte. Jag vet att jag var i en lägenhet i en stad och hade en väldigt djupgående diskussion med andra, och jag tror att temat var om döden.

I vilket fall som helst hade diskussionen nått till ett ställe, när jag visste att det var dags att lämna. Och jag hade kommit till staden eftersom jag ville köpa ljusblå mascara. Så jag bestämde mig för att gå vidare med min uppgift.

Jag vandrade genom stadens gator och kom till ett byggnadsområde. Där gjordes en ny bebyggelse för kommersiella egendomar och affärer. En flod hade blivit dränerad för att bebyggelseprojektet skulle kunna fortsätta. Jag vet att det låter konstigt, men det var en dröm.

Nästa del av drömmen kommer jag aldrig att glömma. Jag gick längs den dränerade flodbädden. Sanden var fortfarande våt. Det var inte som där jag bor där jag promenerar längs ”arroyos”, som är uttorkade flodbäddar. Sanden i den här floden var fortfarande mycket fuktig och våt.

När jag gick där började floden sjunga för mig. Sången var utomordentlig. Och vid varje ny kurva jag kom till i floden ändrade sig sången. Jag kom till ett ställe av floden där symboler började uppträda i sanden genom sången. Jag gick fram och tillbaka hela flodlängden och lyssnade till den vackra sången. Sången förblev konstant beroende på var jag befann mig vid floden.

Jag var så berörd av skönheten i denna sång och att floden fortfarande sjöng även om den hade blivit dränerad.

Jag gick tillbaka till en grupp byggarbetare. Och där var en stor nativ amerikans man med två väldigt långa flätor. Jag tänkte mig att han kanske skulle lyssna på mig. Jag berättade för honom att floden sjunger. Han tittade på mig och när jag började gråta, sade han att han skulle komma med mig och försöka lyssna.

Vi gick till flodbädden och började promenera längs floden. Först var det bara tyst. Men sen uppstod en sång. Den var annorlunda än den jag hade hört när jag gick ensam, men där var sång. Jag frågade honom om han kunde höra den. Först kunde han inte det. Sedan blev sången starkare och högre. Han tittade förvånat på mig när han hörde sången. Och vi gick tillsammans längs floden och lyssnade till hur floden sjöng.

Han gick tillbaka till de andra byggarbetarna och sa att de måste stoppa projektet för att floden lever och fortfarande sjunger. Jag lämnade gruppen i vetskap om att de skulle stoppa arbetet.

Och sen gick jag vidare för att köpa min ljusblå mascara.

Jag vaknade upp så berörd av drömmen och flodens sång! På tidigt 1970-tal höll jag på att drunkna i havet i Mazatlan och jag upplevde mig gående genom en tunnel och kom in i ett ljus. Jag befann mig i en extraordinär trädgård och satt på en stenbänk medan jag lyssnade på den mest vackra musik, som jag aldrig kommer att kunna beskriva och aldrig har hört här på jorden.

Flodens sång var som den. Allt i livet sjunger och sången är evig.

Denna månaden tänkte jag att vi skulle göra en transfiguration för världens vatten, som vi brukade tidigare med läsare av transmutations-nyheterna.

Du kan skapa ett altare där du placerar en liten skål eller ett glas med vatten. Ditt altare gör ditt rum till ett heligt område. Om du vill kan du tända ett ljus, du kan bränna några heliga örter. Använd ett shamanskt instrument eller spela spirituell musik som du gillar och som låter dig stiga ur din mänsklighet och in i den gudomliga varelse som du är. Upplev kraften av ditt inre solljus, stjärnljus eller månljus och hur det växer till ett vackert gyllene ljus som flödar i varje cell av din kropp. Och låt sedan det ljuset stråla ut till ett vatten i vilket du fokuserar ljuset för att hedra det och se det i sin gudomliga perfektion.

När du känner dig färdig med detta kan du dricka lite av vattnet och sedan hälla det i ett vattendrag där du bor. Det transfigurerade vattnet som är fyllt med gudomligt ljus ger sig iväg till världens alla vatten.

Denna månaden kommer jag att leda er när vi gör vår ceremoni. Så ha ditt altare med vattnet och ett shamanskt instrument redo att använda om du vill sjunga och dansa när vi arbetar tillsammans.

För de av er som deltar i ceremonin kommer jag även att leda en transfigurations-ceremoni i vår cirkel där vi kommer att ha chansen att vara både klient och praktiserande.

Det spelar ingen roll när du deltar i ceremonin eftersom vi arbetar utom tid och alla kommer att dra nytta av vårt arbete.

Jag svamlar lite i början men fortsatte sedan. Det är två delar i ceremonin och efter att ha spelat in den med Sylvia realiserade jag att de flesta av er kanske vill dela upp ceremonierna och göra den ena efter den andra. Du kommer att se vad jag menar när du lyssnar.

Pga hälsosvårigheter kommer min presentation denna månaden att vara via audio i stället för video. Du kan lyssna här:

https://www.youtube.com/watch?v=Wjkv1VkvODc

Och sedan fortsätter vi vårt arbete vid fullmånen den 9 oktober, när vi förenar våra energier tillsammans för att utstråla ljus och kärlek inom och runtom Jorden. Kom tillsammans med mig i dessa ceremonier för de har verkligen styrkan att skapa sann förändring.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 SandraIngerman. All rights reserved.

Transmutation News – September 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2022

Jag har en underbar väninna som går igenom en av dessa initiationer som flera av oss upplever idag. Och hon klarar alltid att briljant gå igenom utmaningar. Jag älskar hennes undervisning. Anna är en av de mest innovativa lärarinnor och helare, som jag har varit priviligerad att träffa och fått lära känna närmare.

Vi har ibland dessa underbart understödjande emails, som flyger fram och tillbaka mellan oss. I en av Annas emails skickade hon mig nyligen en berättelse som berörde mitt hjärta på ett sätt som är svårt att beskriva.

Nyligen delade jag den berättelsen i min Shift Network-kurs om shamanskt resande, där vi tittade på hur vi kan dela med oss om vårt arbete i våra gemenskaper. Och jag kände att denna berättelse är så värdefull att jag även vill meddela den till er.

Naturen är sannerligen vår viktigaste lärare. Jag hoppas du blir berörd av denna berättelse och att du finner andra att hålla ”tass” med just nu. Ärligt talat sedan jag startade att skapa denna globala gemenskap på sena 90-talet, känner jag att vi har gjort någon slags form av detta. Och vi kanske kan finna sätt att fördjupa vår praktik.

Från Anna:

”En grej som jag brukade dela med mig om i grupper var om eldmyror. De lever sina liv och gör sina myruppgifter. Och när det kommer en översvämning, som skulle dra med sig en myra, samlas de alla och håller varandras ”tassar” och formar en räddningsflotte med tusentals av dem … och den kan fortsätta att flyta i flera månader, tills översvämningen försvinner och de är på torrt land igen. Där kan de släppa ”tassar” och bilda en ny koloni.”

Anna känner starkt att de av oss som går igenom en initiation, kan vara som eldmyror och kan hålla varandras händer tills översvämningen är över.

Personligen älskar jag att tänka så, känna så, föreställa mig det och vara det!

Anna tar emot klienter och börjar några nya, väldigt innovativa grupper, som jag känner är en sådan gåva till dem som önskar arbeta med en briljant lärarinna, som gått igenom så mycket, och som kan hjälpa att hitta vägar för att uppleva livet på ett djupare och meningsfullare sätt. Jag meddelar mer om Annas arbete i kungörelse-delen.

https://thedreamingotter.com

Fullmånen är den 9/10 september. Det är den kraftfulla Skördemånen. Låt oss föreställa oss att hålla händer som en stor global gemenskap, som är liksom myrflotten, som Anna talar om. Och därifrån med helig kärlek och sammanhållning utstråla vårt ljus, lika lysande som stjärnorna på natthimlen. När vi utstrålar vårt ljus runtom och alltigenom Jorden, börjar vi fylla sprickorna, som uppträder i det kollektiva, med det rena ljuset ur Källan inom och utom. Vi är en ljusflotte som upphöjer allt liv tills vi finner stabil grund.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Dagjämningen är den 22 september. Hösten är naturligtvis den årstid jag mest firar. Jag älskar krispigheten i luften, färgernas förändring i naturen när Jorden förbereder sig att ta emot det gamla livet, som växter och träd släpper för att bli komposterat till djup rik mylla tills det är tid att låta nytt liv växa fram igen.  Och naturligtvis på den södra hemisfären är det dags att  hedra den Jordcykel när växtligheten börjar visa sig efter en lång vila under vintern. Jag vet att många av er komplett lyfts upp när våren närmar sig.

Se hur du känner dig under årstidernas växlingar. För du får information om hur dina  handlingar och beteenden kan ändras när livet bringar in en ny säsong.

En gammal bekant till mig delade med sig en historia om ritualer i några nordeuropeiska traditioner. Och en av dem som berörde mig är, att vid vissa tider under året görs en ritual med att fysiskt rengöra sitt hus medan det fokuseras på att sopa ut gamla drömmar, som inte har blivit sanna, emotioner, trauman, negativa tankar, alla de frön som inte tog sig. Det tycks vara ett kraftfullt sätt att göra rent platsen för nya tider.

Hon talade om att dessa nordeuropeiska ritualer och ceremonier gjordes vid årstidernas växlingar. Jag tycker att det stämmer in med mycket av vårt shamanska arbete i de flesta shamanska kulturer här i väst.

I denna månads resa kommer jag att leda er till att börja repa upp er livsplans väv – att repa upp trådarna som behöver släppas och väva in några nya planer för er själva och allt liv.

För att delta i denna resan, klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=sjuWh85o5Ag

Var snälla och som en kärleksfull gemenskap önska alla en vacker höst- och vårdagjämning!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – August 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter augusti 2022

Jag träffade en kär vän som lider av tragedin pga bränderna i New Mexico. Det är så hjärtskärande att se hur mycket värdefullt land det är som har blivit uppbränt eftersom  tjänsten för skogsbruket satte igång en kontrollerad brand, när det rådde otroligt starka vindar. Vi har verkligen att göra med maktmänniskor som antingen har extrem själsförlust eller psykiska problem. För detta skulle aldrig fått hända! Det här området är fullt med ursprungliga invånare och de har ingenting.

Min man och jag var inte påverkade av bränderna förutom emotionellt, när vi såg hur mycket gammalt land som försvann i flammorna.

Detta ledde till att jag fick en ny vision om Landet och Jorden. Jag blev visad hur landet jag lever på är en väv. Som du kanske minns spinner jag, så vävandet har en betydelsefull mening för mig.

Jag hade en otrolig vision om hur landet blev vävt in till något som ett flätat rep. Det berörde mig verkligen. Men vad som berörde mig ännu mer av vad jag såg, var att jag var invävd i landet. Mina fötter var invävda i landet.

Och detta ledde till olika sorters förståelse och inspiration, och jag smälter fortfarande mycket av detta. För när Woods och jag köpte vårt hus för nästan 30 år sedan, visste jag i samma sekund som jag gick in på landet att detta skulle bli mitt hem tills den dagen jag dör.

Woods och jag gjorde så mycket för att ta väl hand om landet. Dagliga transfigurationer under de värsta utbrotten med barkborrar, som dödade 6 miljoner träd i New Mexico. Vi arbetade dagen i ända med våra spirituella praktiker och våra träd överlevde.

Vi promenerar på landet, lämnar offergåvor och talar med det, och listan fortsätter verkligen.

Jag vet att flera av er som läser Transmutationsnyheterna bor i stadsområden och har inte fått kinestetisk känsla av att vara en levande del av landet, men det är du. Jag själv kände mig invävd i landet även om jag växte upp i Brooklyn, New York.

Landet vi lever på är vårt hem. I Centralasien skulle vissa shamaner inte resa utanför sitt land, för de menar då att förlora sin kraft.

Och även om jag har varit nära att bli hemlös flera gånger har hemmet alltid varit viktigt för mig.

När jag reste omkring och undervisade, bar jag med mig ett litet altare och mina mjukdjurs-vänner hemifrån och satte upp dem i mitt rum var jag än bodde under kurserna. Jag minns att en av mina sponsorer sade till mig hur mycket hon uppskattade att se mig göra ett hem utav sovrummet jag sov i. Hon älskade att se mig placera mina heliga objekt runt om sängen eller på golvet där jag sov.

Jag kan känna mig hemma var som helst. Det är en gåva jag alltid haft.

Så jag började undra, om landet är vårt verkliga hem och vi är invävda i det, vad vill vi då släppa in i våra hem? En ganska intressant fråga.

Du kan utveckla en väldigt rik praktik med att under ditt dagliga liv tänka över vad du vill ha för speciell mat, växter, heliga objekt, personer, energi att komma in i ditt hem. Att fokusera på vilken energi du vill ha i ditt hem och på ditt land, kommer att ge oss all den information vi behöver för att röra oss emot att gör denna planeten frisk igen. För vi har förorenat vårt eget hem och det är vi som ska rensa upp vad vi har skapat.

Vi kan naturligtvis överlåta det åt elementen, som gör ett fantastiskt arbete med att rena planeten just nu med starka vindar, vattenöversvämningar, bränder och jordbävningar. Moder Jord vet hur hon ska rena sig själv och kommer att fortsätta att göra det. Jag undrar hur många av oss som verkligen jobbar med på den nivå som behövs.

Hitta fler sätt att rena med energi, och fokusera på vilka energier du vill släppa in i ditt hem – din kropp, ditt fysiska hem, och ditt land. Detta är stort arbete som vi kan fokusera på under resten av våra liv.

Fullmånen är den 11 augusti. Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och avsikter för att vara ett starkt ljuskärl, som börjar väva in kärleksfulla och energier fyllda med ljus för att börja hela särskiljningen i det kollektiva. Med fokus, koncentration och avsikt har vi mycket mer styrka än vad vi tror. Lägg ditt hjärta och din själ i ceremonin denna månad och uppmärksamma om du känner skillnad.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Var snälla och tacka tillsammans med mig Ai och Miha för översättningen av Transmutationsnyheterna till japanska. De har hittat spirituella praktiker för att hjälpa klienter så mycket att de arbetar fulltid med det. Det är underbara nyheter att så mycket människor blir hjälpta av intuitivt arbete. Så nu söker vi en ny japansk översättare. Om du vill ge japanska läsare av Transmutationsnyheterna översättning, var snäll och maila info@sandraingerman.com

I min video-inspelning denna månaden ska vi resa och undersöka vad det betyder att vara invävd i landet och även till ett ämne jag personligen arbetar på om elementen.

Du kan se här:https://www.youtube.com/watch?v=IZXBWULvJ1o

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – July 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2022

Som ni vet känner sig folk mycket rastlösa och vill helt enkelt komma tillbaka till sina tidigare liv, där allt verkade normalt. Naturligtvis var det inte så harmoniskt eller vi ville inte se intensiteten i den förstörelse som vi ser idag.

Jag har uppmärksammat kommentarer ifrån några av mina vänner och nära elever. De är verkligen redo att engagera sig i livet igen. Och så många jag känner, som strikt genomförde meditation, yoga och shamanska praktiker, berättar nu för mig att de spenderar mer tid med att försöka komma tillbaka till livet och släpper sina övningar, eller de får en andra prioritet när de har tid för dem.

Vissa människor jag känner börjar sina dagar med att läsa nyheterna istället för att göra de övningar som helade och formade deras liv i flera år.

Om igen, vi har blivit lite förlorade med våra prioriteter.

Vi vill alla tro att livet ska bli normalt igen, även om jag tänker att ingen jag känner kan definiera den termen längre.

Jag för min del försöker vara en optimist eftersom jag så länge har arbetat med mina hjälpandar och därigenom har ett större och vidare perspektiv för vad som är på gång. Detta ger mig en aning om hur jag kan gå min egen väg istället för att förlora mig i den kollektiva tokigheten. I och med att jag håller mig till mitt spirituella arbete och inte tillåter de oroliga känslorna ta över, kan jag förbli centrerad trots att jag vet att det är så mycket kaos och tragedi runt om mig. Jag tror att det enda lugnet jag kan skapa i denna livstiden är det lugn jag har inom mig i mitt inre landskap. Jag tänker att världen har sitt eget öde.

Som jag ständigt upprepar, är världen alltför stor för att vi ska kunna ta in alla tragedier som kommer i vår väg för att vi ska växa och förändra våra prioriteter. Vi måste verkligen ta ett steg tillbaka och titta på våra egna liv och hur vi kan bidra till våra gemenskaper.

Jag har talat mycket om ”sensitivitet” med Renee Baribeau på vår podcast Shamans Cave. Jag talar om detta i mötespresentationer och jag skriver ännu mer om det.

Vår sensitivitet är vår styrka och inte vår svaghet! Det har alltid varit de sensitiva kvinnorna och männen som är shamaner, mystiker, spå-kunniga och gemenskapens helare.

Men sensitiva människor förlorar sig i nyheterna och tar fler och fler kurser för att försöka hitta vägar att hela från den gåva som kallade dem hit för att närvara som helare i det kollektiva.

Så, om du känner dig sensibel, om du känner dig påverkad av allt som händer i världen, gör ditt spirituella arbete. Där finns en dimension av verkligheten precis bakom vår, där det är komplett harmoni och balans och samarbete mellan natur och människa. Vi kan bringa igenom dessa vackra energier till våra liv nu mitt i tokigheten, om vi upprätthåller vårt spirituella arbete och låter naturen vara vår tröskel in till denna andra verklighets-dimension där det bara finns skönhet.

Fullmånen är den 13 juli. Låt oss komma tillbaka till vårt spirituella arbete. Livet kanske får oss att känna oss lite mera lata, isolerade, rädda, oroliga osv. Men vi kan alltid komma tillbaka till oss själva. Vår ande är vårt sanna hem och att vara ett med de skapande krafterna i vårt universum är den livslinje vi vill ha, att ha en stark länk för vår eviga hälsa och välmående.

Vi kan vara ett ljus i världen och skapa förändring för oss själva och livsväven. Men vi behöver engagera oss aktivt i vårt arbete med entusiasm, passion och genom intensivt förberedande.

Anslut er med mig och vår krets, så att vi tillsammans i komplett enhet och som ett vackert briljant och strålande ljus skiner in i Jordens dunkla hörn.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Sylvia hjälpte mig att spela in en guidad resa för denna månaden med att invitera mera  feminina energier till planeten och till våra liv för att hjälpa till att returnera balans och harmoni. Här är länken till inspelningen:

https://www.youtube.com/watch?v=lD_CM2lJlDE

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – June 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2022

När världen tycks hålla oss i vår genomgångs-initiation och i renandet av vårt medvetande, och fortsätter att flytta oss till nya medvetandetillstånd, tycker jag att människor dyker djupare in i sin inre värld för att upptäcka och avslöja de dolda problem som är kärnan till vad som behöver helas.

Vi söker sätt att finna inre frid mitt i kaoset, medan den mänskliga populationen särskiljs mer och mer, och klimatförändringarna tvingar oss att utforska vad vi behöver för vår överlevnad.

Vi har mycket arbete framför oss och det som just nu behövs är att på alla nivåer uppnå bäst hälsotillstånd.

I april hade jag en lång episk dröm, som fortsatte i timmar. Drömmen var fylld med så många metaforer och bilder som alla föreföll perfekt meningsfulla. Men huvudbudskapet i drömmen var att alla de spänningar jag håller i min kropp, som skapar vissa hälsoproblem för mig, härstammar från ilskan över att ha blivit dömd alltigenom livet.

Vissa bedömningar var naturligtvis personliga. Jag kunde inte prata tills jag var 3 ½ eller 4. Min mamma kallades till skolans rektor, som bad henne sätta mig i särskola, eftersom jag aldrig uppnådde vad som krävdes. Så jag sattes i specialklasser, där jag egentligen inte hörde hemma. Och så fortsätter listan av att ständigt bli satt i situationer där jag blev illa bedömd – t.o.m. att sjunga, dansa, göra konst, skriva och allt det som jag gillade att göra och som gav mig glädje. Där fanns alltid auktoritetspersoner som dömde det jag var passionerad över och gav mig mening och de bestämde om jag var värdig att fortsätta med de aktiviteter som var viktiga för min själ.

Nyligen i min podcast the Shamans Cave med Renee Baribeau, berättade jag att jag blev skickad till en psykiater för att jag vägrade dissekera en groda.

Jag började reflektera över hur kärvt samhället bedömer oss alla och skapar en roll för oss att spela i livet. Även om vår själ kallar oss till att leva upp till en annan roll.

De patriarkala styrkor, som har tagit sin plats alltigenom vår livstid och i flera livstider innan vår tid här, använder dömande för att kontrollera. För hur skulle samhället hållas i ordning om det inte kontrollerades och man tillät jordens mänsklighet att ge sig i slag med sin högsta kreativitet och passion för livet?

Och vi vet att svaret är att balansera ut den vertikala strukturen som förhärskar och igen tillåta de feminina energierna att flöda på vår planet och igenom allt som lever. Ingen kan stoppa den feminina kraften – den är del av att skapa balans i universum. Vi behöver den horisontella energin, som styrker oss alla i vår sanning och ger oss möjlighet att följa vårt energiflöde i livets ström.

Vi behöver bara fler människor, som är villiga att vara ett kärl för de feminina helande energierna, som kan komma i form av pånyttfödelse eller förstörelse. Som vi vet har det feminina många facetter.

I min dröm upplevde jag en otyglad ilska av att ha blivit så grymt dömd i mitt liv. Och jag vet att så många av oss har denna ilska, eller att vara kontrollerade kan manifestera sig som rädsla för att bli dömda och därför uppstår problem eller depressioner när vi stuvar vår kreativitet djupt in i oss och inte tillåter den att bli fritt uttryckt.

Lösningen är att fortsätta att utföra dina ceremonier för att släppa vad du har tagit på dig från samhällets projektioner, och i våra ceremonier be att dina största drömmar ska manifesteras. När vi fortsätter vårt transmutations-arbete för att hela våra förgiftande tankar, hur vi använder ord, och dagdrömmar, tillåter vi det feminina att krama om oss mer och mer. Och när vi lyser vårt ljus från kärnan av vårt inre solljus, så som solen lyser sitt ljus utifrån sitt centrum, förenar vi de maskulina och feminina energierna och skapar en frekvens av kärlek och ett nytt flöde av oändligt ljus, som kan transformera det kollektiva som nu dagligen blir mer splittrat.

Och nu hälsar vi sommarsolståndet i den norra hemisfären och vintern i den södra hemisfären, som ger oss möjligheten att sammansmälta med jordens cykler, vilket påverkar jordens frekvens, vattnets, luftens och ljus flödar in och alltigenom våra liv. När vi stämmer in oss själva och sammansmälter med de nya förändrande energierna, känner vi vårt eget flöde och vi börjar vakna upp till de handlingar eller de förändringar i vårt beteende, som vår själ kräver av oss för att fortsätta att röra oss framåt på livsstigen, som är så fylld med hinder för många. Det verkar som om rutten blir stenigare och vi alla måste hitta vår inre spirituella styrka för att fortsätta gå framåt sekund för sekund utan att se framtiden framför oss.

För helandet behöver vi vara närvarande och göra det djupaste arbete vi kan, precis som jorden gör under årstidernas växlingar. Detta är en tid av djup tillväxt och flödande av magnifik skönhet och även en tid för att gå djupt inom oss för att upptäcka vinterns skatter och tröstande.

Jag vet att flera av er är rebeller, som jag också har varit i mitt liv, med att vägra acceptera samhällets regler för vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss. Vi behöver finna vår rebelliska natur och nu är det tid att verkligen tillåta oss själva att följa själens resa.

Men för att göra detta, måste du placera dig själv tillbaka i din egen ström.

Fullmånen är den 14 juni och kallas Supermånen. Låt oss anropa den magnifika feminina fullmåns-energin och antingen vara en mödrakraft i våra liv, som hjälper oss att hela, eller Kali-energin som behövs för att resa oss ur våra skal och vara en kraft, precis som naturen är en kraft i världen. Kom ihåg att vi är natur och i oss själva en styrka.

Förbered dig för att ta undan ditt ego och mentala tjattrande, så att du är ett direkt kärl för det gudomliga när du förbinder dig som en stark länk med de gudomliga energier, som överflödar vår jord just nu. Ge dig in i den gudomliga dansen som just nu äger rum.  Rör dig med ljusenergin och låt den flyta igenom dig och beröra varje millimeter på denna jorden, inom och utom, och allt liv i livsväven.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Solståndet är den 21 juni. Ta en dag denna månaden för att meditera i naturen och reflektera över ditt eget flöde. Är du i din egen ström, eller har du förenat dig med den kaotiska ström, som samhället har skapat i denna tid? Vad försöker du låta växa i ditt liv?

Vilken del av dig är redo att blomstra? Eller är det tid att gå inom dig och låta mörkret och jordens inre eld ge tillräckligt med näring och värme till de frön du har planterat , så att dessa frön kan resa sig upp ur vilka svårigheter som helst för att kunna stå i det praktfulla livet.

Vi sammansluter oss som en strak cirkel av ljus och kärlek strömmande genom våra kroppar och hjärtan och vi önskar alla i vår globala gemenskap ett glädjefyllt solstånd.

Sylvia Edwards hjälpte mig att spela in en helande och enkel resa för solståndet. Jag tycker att vi förlorar oss med att försöka utföra komplexa ceremonier, när vi inte verkligen byggt upp ett tillräckligt starkt förhållande till naturen för att skapa de positiva resultat som är möjliga.

Jag talar om världens nuvarande tillstånd och hur vi som medkännande varelser inte kan ta in allt lidande, och vi behöver göra vårt personliga arbete för att få bra guidning till de steg vi kan göra i våra liv, som inverkar på världens nuvarande tillstånd.

Vi kommer att trumma, rassla, sjunga och dansa för att förbereda oss. Så var snäll och ha ett shamaniskt instrument redo som du kan använda. Jag gillar att stå och trumma. Men jag har inte satt upp min dator så att jag kan ses när jag står och trummar. Jag är inte nog teknologiskt intresserad. Så denna delen av videon kan verka lite underlig. Men trumma och rassla med mig, så kommer du inte att märka det.

Klicka på länken för att delta och understödja vår cirkel och få budskap från Jorden denna kraftfulla tid vid solståndet.

https://www.youtube.com/watch?v=cAvvKGo7_xU 

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserrved.

Transmutation News – May 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2022

Jag delade nyss med mig en artikel, som min man hade skickat vidare till mig ifrån Women’s Health. Det var en intressant artikel, som angår de flesta av oss. Artikeln fokuserar på vad de kallar sensitiva kvinnor – ”the sensitives”- Det är en kvinnotidning, så inriktningen var på kvinnor, men de flesta män jag känner passar också in i kategorin som nu betecknas som ”sensitives”. Som ni alla vet gillar jag inte att kategorisera människor. Men informationen var ganska intressant.

Artikeln talade om sensitiva kvinnor som brukade ha en roll i sina gemenskaper, som shamaner, helare, mystiker och artister. Och om igen tror jag att detta även gäller för män.

Men utan dessa sätt att vara till tjänst och leva i det svårbegripliga kollektiva som vi har skapat, är våra liv uppfyllda med så många utmaningar. Vi är medkännande människor och lever i dagens värld med så mycket våld, uppdelande och miljöförstöring som är en utmaning för så många människor just nu.

Jag följer en kvinnlig läkare online. Och hon talar om hur sensitiva hennes patienter har blivit och inte längre ens tål de flesta alternativa mediciner. Och hon säger att detta även gäller henne själv. Jag försökte förklara för en av mina läkare, att jag inte längre kan ta ett gynnsamt medel, som han vill att jag ska använda, och han ser mig in i ögonen och säger, ”jag förstår inte”. Men jag har blivit så sensitiv, att vissa mini-mediciner kan få mig att behöva uppsöka nödfallsavdelningen.

Världen är vad den är just nu. Och vi är mitt i att bli omskapade av de universella krafterna. Alla spirituella praktiserande går igenom sin egen ”rengörings-process”. Och del av det är att lära sig hur man lever i en värld som är ”mellan tiderna” och i grund och botten i kaos. Hur påverkar inte detta oss, och hur kan vi smälta det som är osmältbart?

Jag skrev för flera år sedan om en astrolog som gjorde mig uppmärksam på alla de hyllor med syre-bindande mediciner i apoteken. Och denna konversationen var i tidigt 1990-tal. Föreställ er hur det nu är fyllt med nästan dubbelt eller tre gånger så många syre-bindande mediciner.

Astrologen påpekade att detta var en metafor för hur vi inte längre kan smälta livet.

Och ni kan se, för hur många det som han sa är sannare nu än vad det var i det tidiga 1990-talet, naturligtvis beroende på ens situation.

Jag har delat med mig om verktyg för oss alla med möjligheter att transformera det vi inte kan ta emot till ljus, om vi lär oss att förändra de problem livet ger oss på alla plan. Och transfiguration har varit, och används fortfarande i alla spirituella praktiker,

för att neutralisera allt vi behöver ta itu med på olika plan – mentalt, emotionellt, fysiskt och spirituellt.

Att tillbringa tid i naturen är helande balsam. Och att lära dig att andas så att du inte engagerar det sympatiska nervsystemet, utan i stället det parasympatiska nervsystemet är viktigt för din hälsa.

Så vi har de verktyg att använda. Och vid sidan om vad jag redan nämnt, har vi våra ceremonier som vi kan använda för att släppa vad som inte längre nyttjar oss, och för att åberopa välsignelser, för böner, och för flera andra avsikter som hjälper oss att centrera oss och komma tillbaka till en plats av inre frid och i enlighet med universums kraft och de kreativa styrkorna. Att utföra ceremonier är det mest kraftfulla sättet att gå igenom omdaningar och i förändrande tider, eftersom ceremonierna för oss tillbaka till balans.

Vi har sång och dans och listan fortsätter. Jag har delat med mig om så många verktyg, praktiker och ceremonier under årens gång i denna kolumn och speciellt i mina böcker.

Jag fick ett underbart email från min bokagentur om att utgivaren av min bok How to Heal Toxic Thoughts meddelade att den säljer så bra just nu. Jag skrev boken, tror jag, 2006, och den har bara ca 100 sidor. När jag arbetade med min utgivare, lät hon hela sitt team i firman läsa boken för att lära sig verktygen som jag beskrev. Boken blev mycket populär inom teamet.

Det är en bra bok och inkluderar vad jag lär ut i Medicine for the Earth och Walking in Light, men är skriven för en bredare massa.

Det enda jag vill tillägga och känner att jag vill meddela till detta tema nu, är att vi måste lära oss hur vi kan känna oss säkra inom oss själva. Och naturligtvis är transfiguration perfekt för detta.

Du kan göra några guidade visualiseringar, där du föreställer dig i en bubbla med din favoritfärg. Jag använder det blå ägget, som ni alla har läst om flera gånger i allt jag skriver, och som beskrivs i How to Heal Toxic Thoughts.

Och så snart du befinner dig i en säker bubbla kan du känna dig själv in i en annan bubbla skapad av dina hjälpande andar, de gudomliga varelser du arbetar med, eller universums styrka.

Jag gjorde en visualisering med denna praktiken en natt innan jag lade mig att sova, och det var fantastiskt hur skyddad jag kände mig mot de energier som kastar mig ur balans. Vi behöver lära oss hur vi kan leva i världen vi har skapat, men eftersom detta livet ofta orsakar en försämring av vår hälsa på flera plan, måste vi också lära oss sätt att skydda oss för tokigheten i den yttre världen och finna inre frid. Sedan kan vi engagera oss mera om vi vill.

Vissa människor som väljer vägen att hitta inre frid genom spirituella praktiker, väljer att vara isolerade från det kollektiva och andra väljer att engagera sig mera. Det handlar om vad din egen själ önskar och vilket sätt att leva som fyller och när dig.

Det är en lång väg att gå, innan vi kommer att se större positiva förändringar i världen.

Det är viktigt att hitta sätt, verktyg, praktiker, en väg som leder oss till inre frid och att minnas att du är ett med Skaparen och inte kan skadas. För vi är alla andar och vår ande är odödlig.

Fullmånen är den 16 maj. Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och spirituella styrkor och skapa en stark länk mellan oss själva och universums skapande krafter. När vi gör det blir praktikerna vi engagerar oss i verkligt exponentiella i sin styrka för att skapa positiv förändring.

Så låt oss bli ett nät fyllt av mänskligt ljus. Vårt ljus ger näring till varje levande varelse. Och vårt ljus gör en väv av helande inom och alltigenom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Var snälla och kolla mina utskrivningar om digitala kurser som nu är redo att ta del av. Kursen om Själens Mörka Natt är just nu så relevant för oss alla, när vi går igenom mörka och utmanande tider tillsammans.

Heather O’Conell var i min sista Teacher Training. Jag har följt hennes arbete sedan dess och hon är en sån innovativ och briljant lärarinna. Jag gav henne en underbar recension för hennes websida, eftersom jag tycker att hon är född till att vara lärarinna. Heather’s websida är www.hearthoftheheart.org.

Heather har spelat in en kraftfull ceremoni för oss att utföra denna månad.

Titeln: Återvinn Din Styrka med Eld-Ceremoni

Här är länken för maj You Tube Shamans Are Gardeners of Energy video:

https://www.youtube.com/watch?v=LePmh7H5hGY

Och här är länken för ett pdf, där Heather förklarar hur vi kan släppa de fysiska stenarna till ett Element genom att lämna dem i skogen, släppa dem i ett vattendrag, eller i en eld: https://www.sandraingerman.com/wp-content/uploads/2022/04/reclaiming-your-power-with-fire-ceremony.pdf

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2022. All rights reserved.

Transmutation News – April 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2022


Vi alla förenar våra hjärtan tillsammans och ber för fred mellan Ukraina och Ryssland. Det som händer är så tragiskt. Det skulle hur som helst vara tragiskt. Men med Covid därtill, när flyktingarna försöker lämna Ukraina är hjärtekrossande. Så vi gör våra ceremonier som vi känner oss kallade att utföra för fred. Mina förfäder kommer från Ukraina, och jag kanske fortfarande har familj där. Så ja, jag gör mina ceremonier!

Jag har lovat mina ryska och ukrainska vänner att jag kommer att fråga vår cirkel att be för alla människor som är fångade mitt i detta kaos. För människor i alla åldrar lider nu på sätt som är orimliga.

Och naturligtvis måste vi minnas att det finns otaliga tragedier, utnyttjande och krig överallt i världen, som aldrig nämns i media. Så vår spirituella styrka är tillräckligt stark för att hålla alla i kärlek just nu.

Även om jag inte längre är mycket inne på internet – åtminstone inte så mycket som tidigare – finner mina elever fortfarande olika vägar att kontakta mig och delar med sig om vad som sker.

Den generella frågan som dyker upp i all min korrespondens är om hur vi ska handha en värld där människor har förlorat sitt förnuft och handlar i uppdelande och förstörelse gentemot sig själva, andra, allt liv och Jorden.

Detta är bara min mening och vad jag delar med mig om. Jag tycker att sociala aktiviteter är så viktiga just nu. Men du behöver ”ha mage” för det. För det finns inte mycket rationellt tänkande just nu. Experter från alla håll predikar till oss om vad vi behöver för att känna oss bättre. Vad vi verkligen behöver är att människor går inombords och arbetar med sig själva.

Att låta sig inspireras av andra är viktigt just nu. Men många skänker bort sin kraft till andra som kallar sig själva experter. Men ingen annan har verkligen nyckeln till att låsa upp för dig ur någon fångenskap, som du tycker att du själv lever i.

Jag tror inte att någon annan kommer att göra våra liv bättre och fridfullare än vi själva. Och det betyder förpliktigande gentemot oss själva, vår gemenskap, naturen, våra hjälp-andar och till universums kreativa krafter. Så snart alla heliga väsen i de osynliga rikena har kallats in, kommer de att forma din väg, ditt hjärta, och ditt liv och föra dig till sanningen om vem du verkligen är och vad du just nu behöver göra.

Det är igen lätt arbete. Men vi lever inte i lätta tider. Som jag fortlöpande skriver i mina flesta kolumner, den enda du kan rädda är dig själv. Detta kan låta själviskt, när man bara  läser orden. Men vi har inte förstått, hur mycket världen skulle förändras om nog människor skulle förändra sin egen energi till en sådan som utstrålar kärlek, sprider ljus och om vi skulle leva i ett tillstånd av inre frid, då skulle världen runt om oss förändras till det bättre. Denna kunskap är så gammal som vi människor har funnits här.

Vi kan välja just nu. Vi kan gå ut och engagera oss i sociala aktiviteter samtidigt som vi gör vår spirituella praktik. Men om du är en sann medkännande människa, som många är, bör du inte öppna dig själv för världens lidande. För det hjälper ingen.

Kommer de som lider att känna den kärlek och ljus som vi utstrålar? Jag vet inte. Men gör ett experiment för dig själv och gå in i ett klart och heligt tillstånd, andas in och ut kärlek och ljus i och med att du föreställer dig beröra varje levande varelse på denna Jorden. Och utstråla ditt spirituella ljus. Uppmärksamma kvaliteten av energin som pulserar genom dig. Och sedan kan du fråga dig själv om du verkligen tror att genom att vara närvarande med kärlek och ljus hjälper till att förändra energin på denna planeten.

Frustrationen jag hör från autentiska lärare och sanna elever på vägen är ”ingen lyssnar”. Och det är sant.

Jag tror inte att vår 4.6 billion år gamla Jord är i någon fara för utrotning. Men jag tror att människor nu får bota för hur vi har behandlat oss själva och varandra.  Och som jag beskrivit i tidigare kolumner, har vi sett mänskliga civilisationer utrota sig själva om och om igen. Det är förvånansvärt när vi tänker på hur vi upprepar historien om och om igen och inte lär oss från tidigare misstag.

En verkligt god vän till mig skickade dessa ord i ett email. Jag bad henne om tillåtelse att meddela till er alla, vad hon skrivit till mig Jag tror att många av oss känner på det här sättet just nu, och jag tror att det är vår bestämmelse att påminnas om våra sårbarheter.

”Jag brukade föreställa mig att min själ valde denna tid för manifestation som människa, så att jag skulle kunna bli del av att laga de trasiga delarna i världen. Nu tänker jag att det även är själens avsikt att finna skönhet, körlek, glädje och allt underbart, trots allt som är sönderbrutet. Det verkar vara del av min lektion att finna vägar till nöje och skratt även bland all smärta och förluster. Och att jag också behöver vila även om inte saker i mig själv eller i den större världen är fixade.”

De av oss som är sensibla behöver verkligen ta hand om oss själva just nu. Och Jorden uppmanar oss att minnas skönheten och livets gåva.

Fullmånen är den 16 april. Stig in i den magiska plats, i vilken din själ hela tiden lever. Bryt undan tjattrandet i ditt huvud för en stund och låt din ande lysa bort alla de bekymmer vi idag har om livet på Jorden. Kasta dig in i din vishets och andlighets djupaste ställe och upplev hur ditt eviga ljus skiner genom varje cell i din varelse och förena dig med oss alla i vår globala gemenskap. Detta ljusnät lyser alltigenom varje plats på Jorden. Denna praktik av att komma tillsammans vid fullmånen och som en global gemenskap skapa en mänsklig ljusväv har många fler effekter på det kollektiva än vad vi vet.

Det är den osynliga delen av helande vi behöver lära oss att ha förtroende till.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Kom ihåg att alla spirituella traditioner lär ut att om någonting ska skapas på Jorden, måste det först vävas in i de osynliga rikena. Allt är fött ur det osynliga. Så vi behöver en ny väv för vårt kollektiva liv. Och första steget är det egna spirituella arbetet, städa bort det gamla spirituella skräpet och gamla sår, som inte leder oss till ett nytt utvecklat medvetande. Och börja att forma den nya livsdrömmen, som en väv i det osynliga.

Det är nu tid att dagdrömma på det mest möjligt positiva sättet! Var snäll och anslut er med mig i detta. Det är arbetet som just nu måste göras!

Jag vet inte varför, men jag får fortlöpande budskap att uppmuntra var och en att läsa Den lille prinsen. Jag blev introducerad till den lille prinsen av Saint-Exupéry när jag lärde franska i skolan. Jag älskade boken så mycket att jag lärde mig den utantill Le Petit Prince på franska och The Little Prince på engelska. Jag läser fortfarande denna älskade bok då och då.

För flera år sedan, när jag undervisade i Österrike, försökte en kvinna från Milano i min klass få mig att byta ut min Petit Prince-klocka mot hennes Rolex. Min klocka är en barnklocka som inte kostade mycket. Men om man beräknar alla de gånger jag har behövt reparera den, skulle jag mycket väl ha kunna köpt en Rolex!

Jag vet verkligen inte varför det är så viktigt att dela med om denna hjärtevärmande bok. Men jag får budskapet om och om igen.

Det fanns en tid, när alla kände till Le Petit Prince. Nu känner ingen längre till boken vilket jag tycker är tragiskt.Boken kommer att öppna upp dig för ditt inre barn och livets  skönhet på Jorden.

Ett budskap från min bok Welcome Home:

I tider med stora utmaningar:
Förbli fokuserad
Förbli positiv
Förbli centrerad

För att se eller lyssna till ceremonin som jag leder denna månad, klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=03GdRulVNHc

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – March 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2022


Då och då när jag mediterar eller befinner mig i ett lugnt tillstånd, får jag budskap som kan vara ganska ovanliga, men som berör mig djupt.

En natt var jag i ett tyst och lugnt tillstånd. Naturligtvis kretsar nyheterna om Covid och vad som händer politiskt och miljömässigt alltid runt mig. Jag kan fly ifrån alla nyheter, men jag vill vara så pass informerad att jag kan fortsätta vara relevant i min undervisning.

Jag funderade över Covid-mutationer och virus i allmänhet. I över 20 år har jag i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light-kurserna lärt ut att virus är intelligentare än människan, och att vi behöver lära oss, hur vi kan ha mer passion för livet som ett gott försvar mot virus. Jag skrev lite om detta i början av det Nya året.

När vi ser på hur människor handlar nu och alltigenom historien, accepterar våra egon helt enkelt inte gemenskapens princip och det mänskliga sinnet skapar sprickor i vår egen hälsa och verkligen också emellan människor. Och människosläktet har inte varit i fred med varandra, eftersom våra egon vill äga makt över, inte sammanhållning och att finna frid och harmoni. Vi tycks strida om allt och har alltid gjort det.

Vid en tid på Jorden när allt livs hälsa hänger på att människor håller ihop i gemenskap, växer uppdelandet dagligen starkare.

Men Covid-mutationerna arbetar tillsammans. Viruset skapar mutationer som hjälper det att överleva och bara växa sig starkare. Virus bråkar inte om vilken färg de har eller om de är överens om politiska åsikter. De arbetar ihop och frodas.

Vi har delat upp oss mer och mer under åren även innan Covid kom. Och jag tror att Covid kom som en lärare. Jag tror verkligen att vi fick Covid till oss från universums kraft för att vara en lärare och undervisa oss om sammanhållning, enhet och styrkan i att samarbeta och ge ömsesidigt understöd.

Jag vet att det låter tokigt. Men tänk på det!

Den 20 mars välkomnar vi våren på den norra hemisfären och hösten på den södra hemisfären. Det är heliga tider av förändring att vörda. Precis som livet aldrig står stilla för oss, förändrar sig naturen alltid. Vi är naturvarelser och vi blir påverkade av alla förändringar i naturens cykler – månens, årstidernas, stjärnorna på natthimlens växlingar. Men vi uppmärksammar inte alltid att vi är ett med dessa växlingar, och att när allt i naturen förändras skapas även en liknande förändring i oss.

Ge dig tid att vara ute när årstiderna växlar och månen fortskrider genom sina faser. Bada i solen under dagen och ta ett månbad på natten. Känn utstrålningen av dessa livs-givande krafter och hur de helar dig. Detta är en sådan kraftfull och enkel ceremoni som du kan utföra ensam eller i en grupp.

Tillbringa tid i naturen under dagjämningen. Du kan skriva en dikt om naturens exklusiva helande kvalitet. Du kan klä dig för ceremonin, någonting enkelt som en scarf eller ta med en helig skallra som du har tillverkat av något från naturen. Du kan sitta vid ditt favoritträd och läsa en dikt med en mjuk röst fylld med kärleksfulla ord och accepterande för de nya kvaliteter som dagjämningen tar med sig till ditt liv. Lämna offergåvor till något träd du sitter vid eller vid någon plats du besökte i naturen medan du ger tack till detta landskaps medkännande förfäder och förmödrar, till jorden, luften vattnet och elden, solen, månen, dina hjälpandar och jorden själv för att hon ledsagar dig i dessa förändrande tider, så att du kan komma i harmoni med förändringarna inom dig. Och glöm inte att hedra landskapet där du lever, för ni är ett, och om du och landskapet utvecklar ett starkt band tillsammans, kommer landet att ta hand om dig på sätt bortom vad du kan föreställa dig. 

Promenera som i ceremoni medan du betraktar förändringen i trädens och plantornas blad. Uppmärksamma strukturerna, känn och lukta på luften och hur den känns olika i och med årstidernas förändring. Lyssna till fågelsången som uppstår vid denna tiden på året. Betrakta de små djurens aktiviteter i parken, när de förbereder för säsongen. Känn jordens hjärtslag. Låt dig inspireras av de spirituella budskap som vinden bär fram till dig. Om du bor i närheten av vatten kan du uppmärksamma hur tidvattnet och vattnets kvalitet förändras under årstidernas växlingar.

Genom ditt fortsatta ceremoniarbete kommer du in i ett harmoniskt flöde istället för att känna dig i otakt eller osynkroniserad till livet.

Och glöm inte att tacka för ditt liv!!

Fullmånen är den 18 mars. Det är då en kraftfull tid för oss alla att uppskatta livet och de förändringar som Jorden går igenom med årstidens växling. Jag känner att vi behöver trappa upp vår förpliktelse med våra spirituella praktiker. Att ha att göra med Covid och alla restriktioner det betyder för våra liv, gör att många människor blir tröga. Kämpa emot trögheten och var en aktiv deltagare i att skapa en ny livsdröm.

En möjlighet att göra det är genom att utföra ceremonier, som vi brukar vid fullmånen.

Så låt oss sätta vår fulla avsikt och hjärta in i arbetet denna månaden i och med att vi tillsammans samlar vårt spirituella ljus. Låt oss ge näring till Jorden och det kollektiva med ovillkorlig kärlek och ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Att översätta transmutationsnyheterna är mycket arbete. Petr Nemcansky har i åratal översatt transmutatiosnyheterna till tjeckiska, och nu är det dags för honom att gå vidare.

Var snälla och tillsammans med mig tacka Petr. Hans andes generositet är en stor gåva!

Om någon vill ta över efter Petr med att översätta till tjeckiska, kan ni kontakta  Sylvia Edwards över info@sandraingerman.com och vi kommer båda att svara.

Och jag har inte varit ivrig nog att påminna om vår Shamans are Gardeners of Energy Facebook-sida. Den är ett underbart sätt att tjäna vår gemenskap genom att förmedla inspirerande ord, berättelser och bilder. Jag hoppas också att du blir inspirerad och känner dig upplyft när du besöker sidan.

För att delta i Facebook-gruppen Shamans are Gardeners of Energy, gå till:

https://www.facebook.com/groups/991720834662313

Passordet är ”Transfiguration”.

Var snälla och anslut er att tillsammans med mig önska vår cirkel en fin dagjämning fylld med kraften av kärlek, hopp och optimism för nya saker att födas och att släppa vad som  behöver komposteras tillbaka till jorden, för det är det naturen just nu gör.

Var snälla och anslut er till vår cirkel med en enkel men kraftfull resa för att välkomna dagjämningen. Jag har spelat in en kort session i vilken du kan vara med och trumma, skallra, eller med andra instrument för shamanisk musik. Du kan även använda två pinnar   att slå samma, eller klappra på en bok, eller skapa en skallra genom att fylla en flaska med stenar eller frön. När vi trummar, skallrar och tillsammans gör musik ska vi fokusera på att be våra hjälpandar att styrka vår cirkel och naturligtvis genom denna handling vara en aktiv deltagare i utstrålandet av kärlek till alla i vår grupp.

Klicka på länken för att delta i dagjämnings-firandet.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.