Transmutationsnyheter juli 2017

Jag har dykt djupt in i skrivandeprocessen av min nya bok, som handlar om att utforma och utföra ceremonier. Den skall publiceras av Sounds True hösten 2018. Det är det nuvarande publikationsdatumet. Men jag förmodar att boken kommer att ges ut tidigare.

Jag har verkligen njutit av att skriva denna bok, och det har väckt otroliga minnen av ceremonier med grupper i över 35 år till liv. Att delta i ceremonier i mina kurser, är inte bara några av mina lyckligaste minnen av undervisningen, men har även gett positiva och mirakulösa helanden för så många. De helanden som uppstått har varit bortom min föreställning och har visat att samverkan med styrkan i de osynliga världarna ger resultat och skapar positiv förändring för oss personligen och globalt.

Att utföra ceremonier är ett sätt för vår inre gudomlighet att samarbeta med de gudomliga krafterna i universum för att så framföra våra böner och välsignelser.

Jag känner att detta är en viktig bok i dagens läge. För i vår moderna värld är människor ofta rädda för att göra ceremonier och relaterar dem till dogmatiska läror, som många upplevde under sin uppväxt i olika religiösa traditioner.

Men i verkligheten är ceremoni en magisk process (i ordets rätta bemärkelse) där vi kan arbeta i partnerskap med våra hjälpandar och gudomliga krafter för att förändra drömmen vi drömmer för oss själva och allt liv.

När jag skrev min bok How to Thrive in Changing Times (nu betitlad The Shaman’s Toolkit) beskrev jag neuroplasticitetens vetenskap och hur den lär oss att förändra vår hjärnkemi genom att växla ut de negativa tankarna vi fokuserar på till att ha en positiv sikt.

Jag började använda neuroplasticitetens principer när jag förändrade hur jag utförde ”själstillbakahämtande”. För så många klienter som kommer för shamaniskt helande är fasta i en traumacirkel, och jag kände att baserat på vetenskapen om hjärnan kan vi hjälpa människor att komma ur denna onda cirkel och bli inspirerade till att hälsa och glädje är möjliga i deras liv.

Mitt kraftdjur, som arbetar med mig i alla mina helandesessioner, uppmuntrade mig att sluta tala om förgångna trauman till att i stället fokusera på berättelser om helande, som skulle börja skapa nya neurala vägar i hjärnan. Nya neurala vägar skapas genom att tänka på positiva saker i livet.

Jag började meddela mina klienter om de gåvor, talanger, styrkor, som deras förlorade essens tar med sig tillbaka med själsdelen som återvänder. Jag började även tala till klienter om ”själen” som ”essens”, som är ljus. Och efter att ha utfört helandearbetet började jag med processen att be klienterna absorbera detta ljus från deras egen själ in i sina celler innan jag ens berättade om vad jag visades i min resa. Detta ledde till att jag skrev ett nytt efterord i min bok Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self. För jag kände att arbetet med helandeberättelser istället för att bädda in traumahistorien ännu djupare i klientens psyke, var en sådan viktig faktor för att skapa sant och långverkande helande. Och jag tyckte att resultaten av mina arbeten med ”soulretrieval” blev mera kraftfulla, när jag ändrade till detta sätt att arbeta på.

Detta handlar inte om att förneka att vi alla har lidit av olika former av trauma. Men om vi inte slutar att bära omkring på det förgångna, har vi inte möjligheten att skapa ett bättre liv för oss själva. Förra månaden skrev jag om att bära på för mycket av våra förgångna bördor kan bli för tungt för oss på fysiska och känslomässiga nivåer och kan skapa sjukdom.

Principen om att förändra hjärnkemin genom att förändra tankecirklarna, var det som inspirerade mig till att skapa en app för transmutation. För appen erbjuder en möjlighet att stoppa upp och reflektera över våra tankar och hjälper oss att skapa positiv energi genom att titta i biblioteket på appen för att bli inspirerad av ett uppmuntrande ord, en välsignelse, en fras eller ett upplyftande foto.

Även om jag skapade appen för några år sedan, använder jag den fortfarande varje dag. Ljudet av klockor, en tibetansk skål eller bjällror, väcker mig varannan timme för att stanna upp och reflektera över vad jag tänker på och till att transformera negativa tankar och drömmar i min förställningsvärld till någonting jag vill se manifesteras i mitt liv.

Nu talar varje websida jag besöker, varje intervju jag lyssnar till, och böcker som annonseras, om neuroplasticitet. Det är verkligen en kraftfull helandemöjlighet, men som med alla starka vägar att arbeta med kräver det disciplin.

Jag ser att många människor är så förtvivlade över vad som händer i världen, att de helt enkelt inte har energin att engagera sig i spirituella praktiker. För de utmaningar som upplevs tycks vara så överväldigande och flera människor känner sig hopp- och kraftlösa.

Men naturligtvis finns det även många människor som känner att deras kraft kommer tillbaka när de blir sociala aktivister och fördjupar sitt spirituella arbete.

Att bara fokusera på utmaningarna och vad som inte fungerar i dagens läge förstärker den dåliga drömmen som vi föreställer oss. För när vi föreställer oss något så intensivt blir det levande.

Som alltid vill jag uppmuntra att använda er av den gåva vi har med föreställningsförmågan till att förändra hjärnkemin och börja skapa neurala vägar. Ja, det kräver arbete, men därigenom kan vi förändra våra liv och planetens.

Vi måste fortsätta att stiga in i den nya drömmen och leva den och engagera alla våra sinnen, att se, höra, känna, lukta och smaka.

Det är nödvändigt att stiga in i drömmen som om vi levde våra nya liv redan nu och leva utifrån den drömmen. På så sätt börjar vi förändra vad vi åberopar genom vad vi föreställer oss.

Att utföra ceremonier omfattar all vetskap om neuroplasticitet och hjälper oss att förändra vårt psyke. Att göra ceremonier är ett underbart verktyg som hjälper till att förändra tänkandet och se nya möjligheter. Gör en shamanisk resa eller meditera för att bli varse om en kort ceremoni, som du kan utföra inne eller ute för att släppa loss vad som tynger dig från ditt förgångna. Och därefter kan du göra en välsignelseceremoni för att samverka med gudomliga krafter för att bjuda in en ny vision, en ny väg i ditt liv för dig själv och för världen.

Jag tänker att utförandet av ceremonier ensam eller med en grupp har stor styrka för att transformera våra liv och världen vi lever i. Och det är därför som ceremoniellt arbete har utförts av shamaner så vitt runt om i världen i tusentals år. Det var ett sätt att förändra tänkesättet och att åberopa harmoni för gemenskapen.

Vi har så många möjligheter att använda idag för att tjäna planeten. Vi måste bara bestämma oss för att bryta oss ur transen vi faller in i när vi ser eller läser nyheter i media. Det leder bara till att ge näring till de negativa tankarna vi cirklar runt i. Vi behöver välja att bryta detta mönster och använda vår föreställningsförmåga för att se, leva och manifestera en annan dröm.

Och transfigurationspraktiken är en så kraftfull möjlighet att förbättra vår hälsa och vårt välmående. Transfiguration är även ett sätt att hela vår omgivning, allt liv och Jorden.

Fullmånen är den 9 juli. Vid fullmåne är det en kraftfull tid för utförande av ceremonier, för spirituellt arbete förstärks under denna fas.

Gör ditt förberedande arbete, så att du inte bär med dig dina vardagliga tankar och bekymmer in i vår gemenskaps heliga rum. Vi vill att våra kollektiva energier skall vara positiva och säkra för vår gemenskap.

Res inombords eller meditera och upplev hur ditt gudomliga ljus flödar genom dig medan det vävs samman med vår globala gemenskaps ljus inom och alltigenom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få information om Fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan!

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts