Transmutationsnyheter oktober 2017

Vi fortsätter att hålla allt liv, som har påverkats av stormar, eldsvådor och jordbävningar, i våra hjärtan. Och vi fortsätter att se allt i dess gudomliga styrka och med de verktyg som behövs för att klara förändringarna. Och till allt liv som dog i dessa katastrofala händelser tackar vi för att de hedrade Jorden med sin närvaro och önskar en lätt och behaglig resa hem.

Kom ihåg att det är viktigt i vårt arbete, att vi inte försöker påverka vädret och förena oss med den del av mänskligheten, som tror att de kan kontrollera Moder Jord. Vi behöver i stället utföra vårt spirituella arbete och leva ett liv i heder och respekt för allt liv. Och med ömsesidighetens princip kommer Jorden att reagera in natura.

I september under en session av min telekonferenskurs för Shift Network, undervisade jag om hur vi kan smälta samman med en hjälp- ande för att betrakta världen utifrån dess perspektiv i stället för utifrån egot. I en demonstration för hur vi kan sammansmälta med en hjälp-ande, gjorde jag det med min lärarinna, gudinnan Isis. Jag hade bett Isis att tala till gruppen om lidandet. För det verkar som att så många vänner och studenter har förlorat hoppet, känner sig fastlåsta i att behöva se så mycket lidande och människors dåliga uppförande gentemot varandra och allt liv. Praktiserande av olika spirituella riktningar förlorar hopp och fokus.

Jag tyckte att Isis budskap var kraftfullt, och jag vill dela med mig av det till er alla för det kan hända att det tilltalar och berör er.

Jag delar bara med mig kärnan i hennes budskap:

”Det finns en stor mängd planeter och dimensioner, där andar inkarnerar för att lära och utvecklas.

Här på jorden föddes ni för att uppleva kärlek, ljus och glädje. Men först var uppgiften att erfara lidande för att sedan nå bortom den dimensionen som inom er (inte utanför er) ger känslan av kärlek och glädje. Glädje är faktiskt inte den riktiga vibrationen för i realiteten är det salighet som er ande känner.

I er värld, uppmuntrar lärare, inklusive era egna, att öppna era hjärtan för kärlekens ande.

Men denna undervisning är inte på den nivå av hjärtat, som du blir ombedd att kontakta.

För fokus har lagts på ert fysiska hjärta, som är del av ert ego. Och så många av er upplever och ser lidande, som på evolutionär nivå utökar er känsla för medkännande. Det tar er så djupt in i det mänskliga. Men ni är fortfarande fångade i energin, vibrationen och frekvensen av lidandet och det är den energin som ni när världen med. Och när man bär med sig lidandets energi blir många sjuka.

Ni blir nu verkligen och metaforiskt ”uppbrutna” till det djupaste stället inom er, där all visdom ligger och väntar på att få läras ut, när ni tar er djupare in i er mänsklighet.

Bakom det fysiska hjärtat ligger ert spirituella hjärta. Ni behöver inte resa så speciellt djupt för att komma i beröring med det. Flera gurus, mystiker och spirituella lärare talar om det.

Och detta spirituella hjärta – ett med Källan och glädjen, saligheten och ovillkorlig kärlek för allt liv och skapelse – känner inget lidande. Det känner till saligheten, det känner till ovillkorlig kärlek, men har ingen erfarenhet av lidandet på denna Jord.

I Drömmarnas Land ser jag miljoner ego, som drömmer illusionen ni ser och hur den bli skapad om och om igen.

Välj bort detta Drömmarnas Land till det där utvecklade spirituella varelser drömmer glädje och kärlek in i världen.

Ni är fångade och fasthållna i ert ego. Skrid över till den dimensionella realitet som finns bortom egot till ert spirituella hjärta, som bara upplever evig glädje, salighet, ovillkorlig kärlek och Källans ljus.

Ni är i en ny tid och en ny utveckling på Jorden. Gör dig av med din nuvarande roll i livets spel. Stig in i en uppvaknad spirituell varelses liv. Om ni fortsätter att försöka höja er vibration och frekvens, då måste ni arbeta utifrån en högre vibration och frekvens.

Jag håller er i mina armar och meddelar att ni har mer val än vad ni vet om. Ni kan växla till ett högre medvetande. ”

Lyssna denna månad på shamanisk eller meditativ musik eller tillbringa tid i naturen. Föreställ dig att du reser bakom ditt fysiska hjärta till ditt spirituella hjärta. Det är därifrån som gudomlig kärlek ljus, och salighet utstrålar. Lasta av dina bördor till ditt spirituella hjärta och upplev hur snabbt de förändras och transformeras till ljus.

Utför ditt transfigurationsarbete och utstråla ljus från ditt spirituella hjärta. Var närvarande i kärlek när ditt hjärta utstrålar ren och opersonlig ovillkorlig kärlek.

I tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag meddelat om att resa till Drömmarnas Land som jag skrev om i min bok Walking in Light.: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Du kan göra en resa eller meditera med avsikten att bli tagen till Drömmarnas Land, där en upphöjd spirituell gemenskap av människor från hela världen fokuserar sina dagdrömmar enbart på att uppleva de mest positiva, vackra och imposant inspirerande drömmar för planeten. Inta din plats i denna krets av drömmare, och gör ditt arbete.

Fullmånen var den 5 oktober. Det var en bra tid att ”skörda” de plantor vi hade satt med våra frön av ord, tankar, dagdrömmar och att upprätthålla vår praktik att utstråla ljus till världen.

Denna månads berättelse;

Anne skrev:

”Sandra,

Angående din ståndpunkt om att bara vara i kärleksfull närvaro, den sprids.

Jag har förvisat splittrande energier som andra upplever för att de behöver rensa upp i sitt eget system.

Jag ger det ingen uppmärksamhet och reagerar i stället så upplyft och vänligt jag kan gentemot andra i alla situationer.

Familj, försäljare och vem jag stöter på. Lösningen är att vara lycklig och avslappnad och bara lyssna.

Du behöver inte göra kommentarer, eller lösa något eller involvera dig. Jag har sett hur tuffa situationer genast har förändrats genom denna praktik.

Jag har familjemedlemmar som går igenom tuffa saker. Jag berömmer deras styrka, lyssnar på dem och fortsätter att vara generellt lycklig och lätt att tas med och det lyser upp allting för dem.

Och jag drar detta vidare med en daglig avsikt och säger ”För allt jag bemöter och allt jag gör finns det ett högre skäl för alla, i alla riktningar av tid och rum och i alla dimensioner. ”

Fortsätt med ditt goda arbete. Allt kommer att bli bra. Detta är bara en svår period i tiden. Vi kommer att klara oss igenom det.

Hej då,

Anne”

Tack Anne att du delade med dig av detta inspirerande budskap.


Kungörelser:

För att beställa mina böcker Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life, Speaking with Nature. Awakening to the Deep Wisdom of the Earth (co-skriven med Lynn Roberts), min CD ”Shamanic visioning Music: Taiko Drum Journeys”, ”The Spirit of Healing” eller några andra av mina böcker och CD-program, Transmutations Appen (nu tillgänglig för både Apple och Android) kan ni gå till: https://www.sandraingerman.com/bookscds.html

Jag vill meddela alla som har väntat på att jag ska släppa mer information om Teacher Träningen som jag har fått starka råd att börja planera. Alltså ska jag börja kontakta centra för seminarier. Jag hoppas kunna sätta upp träningen till slutet av 2018. Jag kommer att ge mer information så snart jag vet mera.

Att ta ett sabbatsår manifesterades aldrig. Jag undervisade en 7-veckors och en 12-veckors kurs hos Shift Network. Jag presenterade Year of Ceremony hos Sounds True. Jag presenterade på olika möten och har blivit intervjuad för radioprogramm och webcast-intervjuer. Jag har skrivit en underbar och kraftfull ny bok om att utföra ceremonier, som kommer att publiceras av Sounds True nästa år. En bok som jag co-skrev med Katherine Wood för ungdomar har till slut hittat ett hem hos Moon Books och kommer förhoppningsvis att ges ut nästa år. Och det fortsätter att vara mitt nöje att upprätthålla Transmutationsnyheterna varje månad.

Det låter inte som ett verkligt sabbatsår, eller hur? Mitt skäl till att vilja ha ett sabbatsår var för att ha tid att känna efter om det skulle gå att integrera nya färska förändringar i arbetet jag undervisar. Och jag har faktiskt inte haft den kvalitetstid som skulle behövas för att verkligen tänka över detta ämne, eftersom jag alltid förberedde för de kommande presentationerna.

Jag inser att det inte ligger mig att ta ledigt från att undervisa och skriva ett helt år. Men jag känner att jag behöver tid och rum för att fortsätta visionsprocessen. Så jag kommer inte att säga att jag ska försöka ta ett sabbatsår igen nästa år. Men jag planerar fortfarande att undervisa mindre.

Jag har redan planerat en Medicine for the Earth och Spiritual Light-träning. Jag kommer att fortsätta att presentera på möten och delta i intervjuer. Och jag kommer att fortsätta att skriva. Men vi får se vilka andra kurser jag blir guidad att ge 2018.

Naturligtvis har jag online-kurser som du kan skriva in dig för och se och lyssna till upptagningen. Du kan se vad som är tillgängligt på hemsidan under ”Trainings & Announcements”. Och jag har tränat briljanta shamaniska lärare som för med sig nytt, friskt och kraftfullt material i sin undervisning. Du kan se listan av lärare och kurser på www.shamanicteachers.com

Jag vill fortsätta mitt arbete, men mera begränsat. Jag har undervisat sedan 1982 och började ganska ung. Så jag vill helt enkelt vara säker på att ta mig tid för att få vägledning till ny utveckling av min undervisning, så att den inte blir slentrianmässig. Jag känner lärare som undervisar samma material hela livet. Och det är deras sätt att göra det. Men jag vill fortsätta att utveckla min egen spirituella praktik och det som jag lär ut i världen.

De av er som har studerat med mig vet att jag älskar ”fairy bells”. Jag har hittat ett underbart par i Europa som gör klockskallror. Jag beställde skallran som de gav namnet ”Songs from the Spirits” och jag älskar den! De gör underbara trummor och skallror också. Detta är vad de har att säga om sina Northern Light Rattles:

Northern Light Bell Rattles/Aurora Rattles.
… forna shamaner menade att detta ljud är som en helig sång som kommer från norrskenet – som ett ljud av gudomliga klockor.
De har varit ett mycket omhuldat helandeverktyg som användes av medicin-kvinnor i Norden.
Pris och lov till er, Susanne och Erik, www.shamandrums.com

Jag vill göra er bekant med Phoenix Rising Star, författare, transformerande livscoach och förändringsexpert. När vi talades vid, berättade Phoenix hur hon hade fått sitt namn. Hon har ändrat och återskapat sig själv så många gånger i sitt liv, att det blev mer normalt att förändra än att bli fast. Även när hon var rädd för att gå framåt och osäker om sin framtid, fortsatte hon, och har lärt att leva det liv hon älskar. Och hon har hjälpt företagare över hela världen att också göra det.

Livet är för kort för att vara uselt. Livet kan ge så mycket mer än att bara låta tiden gå utan glädje. Det är dags att leva det liv du älskar.

Registrera er nu för att få tillgång till dessa FREE Interview Series och höra min intervju som del av The Energy Miracles II: How to Re-Create Yourself an Live the Life You Love!

De fria online-intervjuerna är bara tillgängliga 23 oktober till 3 november. Jag bjuder in er som mina speciella gäster för att ni är medlemmar i min gemenskap! Klicka på linken nedan för att lätt och gratis få tillgänglighet för strategier, tipps och tekniker att återskapa dig själv, så att du kan börja nu. Gratis gåvor till alla som skriver in sig för intervjun!

http://www.themiracletelesummit.com/o/sandra/

Vi har alla vuxit upp med uppfattningen att det finns en enda värld och många olika sätt att se på den. Men vad är om det bara finns ett medvetande som manifesteras genom många olika perspektiv eller facetter? Hur skulle din kommunikation förändras om du visste att alla delade samma medvetandeursprung? The Art of Connection by Michael Gelb är en inbjudan till att undersöka denna fråga på ett praktiskt sätt genom dina relationer vid arbetet och hemma.

http://michaelgelb.com/resources/#featured-book-titles

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts