Transmutation News – December 2018 – Swedish

Transmutationsnyheterna december 2018

Som jag meddelade förra månaden har jag haft kraftfulla upplevelser med en grupp väldigt gamla andar, som jag kallar The Ancient Ones, eftersom jag inte har en bättre benämning.

De ger mig mycket att tänka på och att befatta mig med. För när de ger mig budskap sker det först genom en kroppslig sensation och sedan nog med ord för att förstå vad som menas.

Nyligen kände jag att de har undervisat mig om att Bära Kraft.

Dessa andar som jag arbetar med är så gamla, ursprungliga, vackra och kärleksfulla. De visade mig hur vi i universella termer verkligen är här bara för ett ögonblick. Jag vet att denna sats ständigt används. Men jag kände verkligen hur vi, i spännvidden av biljoner år, är här för mindre än en sekund.

De hjälpte mig även med min starkaste smärta. För jag har ägnat mitt vuxna liv åt att undervisa shamanism. Och jag har iakttagit hur shamanismen genom sin popularitet har blivit urvattnad. Vilket betyder att denna ”medicin” har förlorat sin stora styrka i nuvarande tider.

Budskapet jag fick av hjälp-andarna är: ”Du kan inte lära människor bära en magi, som de inte har. När människor hittar magin, kommer de att bära den.”

Detta gav mig den frid som jag har sökt. Jag vet att folk kommer att hitta den sanna medicinen och bära den, när den verkligen behövs för att överleva.

Hela detta budskap gav mig frid och tröst, eftersom jag förstår att det nu är dags att fokusera mera på att lära folk färdigheter att leva livet, som jag har skrivit om i denna kolumn sedan år 2000. Detta är vad människor i vår kultur behöver, eftersom vi aldrig har lärt oss från de äldre hur vi ska förhålla oss energetiskt med våra ord, tankar, och dagdrömmar, och att lära oss om våra styrkor, gåvor, skuggsidor och svagheter.

Det är så viktigt att vi börjar där, innan vi går alltför djupt in i det shamaniska arbetet.

Men nyligen visades mig ett helt nytt sätt om att lära ut hur vi kan möta och arbeta med medkännande andar. Och det når tillbaka till temat jag arbetar med om att Bära Kraft, Kärlek och Ljus.

I den västliga världen undervisar vi folk till att resa och be om ett kraftdjur, en beskyddande ande eller lärare/lärarinna, i de osynliga sfärerna. Och sedan vet vi hur de skyndar sig att leta upp betydelsen av deras hjälpandar i stället för att lära sig direkt från den hjälpande anden själv.

Jag fick ett nytt protokoll för att resa och skulle vara lycklig om ni vore villiga att pröva detta denna månad. Jag känner att det skulle vara något kraftfullt att ta med sig in i det nya året.

Här är stegen. Naturligtvis kan du trumma, skallra, sjunga, dansa och hitta det sätt du gillar att arbeta på.

Fråga om det finns en hjälp-ande som vill ställa upp på att du stiger in i dess energifält.

Fråga den hjälpande anden vilket slags kraft den bär på.
Fråga den hjälpande anden om tillåtelse att bära dess kraft.
Vad betyder det att bära kraft och/eller kraften av en hjälp-ande?Detta kommer naturligtvis att ge dig ett djupt förhållande till hjälp-anden. Och du skall göra det med varje hjälpande ande som du arbetar med.
Faktum är att shamaner alltid bär deras hjälp-andars kraft i sin kropp. I vissa klassiska shamaniska kulturer åt shamanerna med tillåtelse och heliga akter köttet ifrån deras hjälp-andar. Detta är vida utbrett speciellt när det arbetas med växter – att äta en bit av plantan, vars medicin du bär.

Men nu för tiden kallar vi in de hjälpande andarna på ett sätt som gör dem avskilda från oss. Men i verklighet är vi inte åtskilda. Vi bär deras kraft för ett speciellt ändamål och för att dela med av deras gåvor, styrkor och helande kännedomar inom gemenskapen.

Det är ett nytt sätt om hur vi kan ta kontakt med hjälpande andar. Vem skulle vilja vända sig till en bok om kraftdjur för att få reda på kraftdjurets betydelse, när du har en sådan värdefull möjlighet att få sanningen om relationen för dig själv?

Tillåt dig själv att tänka över detta budskap när vi firar Vinter/Sommar solståndet:

Solens ljus finns i allt. Vi bär solens ljus.”

Jag hoppas att de av er som kunde köpa en kopia av The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom For Invoking the Sacred into Every Day Life kommer att åberopa materialet jag skrev om för att upptäcka och designa en egen solståndsceremoni för er gemenskap. Och om du inte kan läsa boken, var snäll och gör en resa för att få en ceremoni, som du kan dela med dina kära, vänner eller i den vidare gemenskapen. Det är dags för oss alla att stiga upp och ge mera kraftfulla och inspirerande verktyg till våra gemenskaper. Att utföra ceremonier är en helig akt.

Fullmånen är den 22 december. Låt oss fokusera på att bära vårt ljus ut i världen när vi gör vår transfiguration och väver en vacker lysande ljusväv inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information om fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Var snälla och tillsammans med mig ge ett hjärtligt tack till översättarna som hjälper så mycket människor att få tillträde till vår gemenskap, så att vi kan arbeta tillsammans. Vi kan placera en särskild välsignelse för dem på vårt altare och när vi utför ceremonier.

Och var så snälla att tillsammans med mig tacka och skicka välsignelser till Sylvia Edwards, som hjälper mig att ge ut Transmutations- nyheterna till er varje månad och som hjälper till med så mycket mer!

Petr Nemcansky – tjeckiska
Tea Thum – finska
Carole Laplante – franska
Bea Salgado – franska
Barbara Gramlich – tyska
Astrid Johnen- tyska
Nello Ceccon – italienska
Els de Graaff – holländska
Sandra Konig – holländska
Sofia Frazoa – portugisiska
Irina Osechinskaya – ryska
Anton Uvarov – ryska
Ines Fermoso – spanska
Lena Anderheim – svenska
Simin Uysal – turkiska

Jag ansluter mig till var och en i vår globala cirkel och önskar alla ett fint solstånd och vackra helgdagar. Vi ses på det Nya året!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyrighgt 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – November 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2018

Jag har tillsammans med er tagit del i praktiken att gå in i en djupare relation med Jorden, Vinden, Vattnet och Elden. Jag kan verkligen känna en förändring i min kropp. Jag känner en djupare förbindelse till mig själv och likaså till allt liv.

En dag när jag åt en litet äpple ifrån mitt äppelträd, kunde jag plötsligt känna att vi är förbundna till anden i varje livsform som vi äter. Jag kunde känna rötter växa genom min kropp och en djupare förbindelse med naturen. Detta väckte naturligtvis olika föreställningar inom mig och jag började reflektera över att varje gång vi äter förbinder vi oss med den livsform som vi intar och förbindelsetrådar formas inom oss.

Jag började tänka på hur de av oss som är förpliktigade till vår spirituella praktik ofta börjar dagen, vårt spirituella arbete o.s.v. med tacksamhet. Och under september månad firar människor i Amerika Thanksgiving.

Detta ledde mig till att undra över den spirituella skillnaden om vi innan vi tackar ber om tillåtelse från landet vi fick vår föda ifrån och anden i allt. Be om tillåtelse att äta av rikedomen som Moder Jord tillhandahåller oss med i samarbete med luften, vattnet, solen, månen och konstellationerna.

Om du först ber om tillåtelse ”att ta” undrar jag hur det skulle förändra ditt eget inre landskap, dina tankar, känslor, din hälsa och din förbindelse till livet.

Vi vill visserligen upprätthålla vår praktik av tacksamhet och även låta den gå djupare in i vårt energifält. Men hur skulle det vara om vi lade till vanan att be om tillåtelse och likaså be om uppmuntran till sätt att lysa upp våra steg på Gaia.

När vi gör det kan jag föreställa mig att naturkrafterna, förfäderna och de äldre sjunger sånger av tacksamhet till oss.

Denna praktik kanske också hjälper oss att göra förändringar i vår diet och livsstil, när vi tonar in oss djupare med de energier vi absorberar.

Fullmånen är den 23 december. Låt oss gå in i en djupare medvetenhet och helt vakna upp till vår inre ande, som helt enkelt är rent gudomligt ljus. Behåll det inte. Låt det flöda otvunget i stället för att försöka behålla ditt ljus. Låt oss förena oss när vi delar ljuset, som transformerar, med Jorden och allt liv. Tänk på hur solen, månen och stjärnorna transformerar tillväxt. Utstrålar du ditt ljus starkt nog för att vara en förändrande kraft?

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information om fullmånsceremonin under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Under en promenad fick jag ett budskap. När världen löses upp finns det bara ande. När vi går igenom de initiationer som vi nu upplever löses vi upp till vårt spirituella själv.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – October 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2018

Vi lever i en tid, där livet rör sig med ett sådant snabbt steg att vi ofta glömmer vad som är viktigt för oss och våra egna personliga prioriteter blir åsidosatta, när vi försöker att hinna med.

Jag var med en vän som hade varit på ett föredrag, där talaren hade sagt att enda sättet att bli ännu snabbare, är om vi blir halvt människa och halvt computer. Vilken intressant tanke!

Men i sanning vore lösningen för oss alla att röra oss långsammare och börja rikta in våra steg till att spegla tillbaka ett sunt och balanserat tillstånd. På så sätt skulle vi komma tillbaka in i livsflödet, där vägen leder oss till nästa steg för helande och evolution på ett balanserat sätt, i stället för att känna sig fångad i det moderna livets tornado.

När jag engagerar mig i intervjuer för att låta människor veta om min nya bok The Book of Ceremony, märker jag att jag har svårt att finna ord för att tala om kraften i ceremonier. Vad jag realiserade, är att vi rationellt inte ens kan föreställa oss styrkan i att utföra ceremonier. För arbetet är kroppscentrerat och inte en endimensionell process.

I shamaniska kulturer mäts tiden annorlunda än så som vi gör det. Vi är fokuserade på klockor och almanackor medan ursprungsfolk tittade på ljusets förändringar, månens faser, konstellationer på himlen, och naturligtvis årstidernas växlingar. De har ett mer organiskt sätt att titta på tidens förändringar.

Det är ett mer kroppscentrerat sätt att leva, som ger ett mera naturligt sätt komma i rytm med Jorden. Och om vi gör det så, har vi en annan känsla för att navigera förändringarnas vågor. Samhället har på många sätt skapat en känsla att vi är frånkopplade från den verkliga tidskänslan. Vi lever i en illusion av var i historien och i planetens evolution vi befinner oss. Detta konstgjorda sätt att se på tiden och livet skapar mer problem än vad vi skulle behöva ha om vi skulle stiga in i livsflödet igen, i stället för att separera oss ifrån det.

Jorden är 4,6 biljoner år gammal. Vinden var den första levande varelsen innan primalhavet ens hade skapats. Och havet självt är biljoner år gammalt. Och tänk på solens ålder, månen, och alla konstellationer. Shamanismen daterar tillbaka till 100.000 år. Och vi har gamla nedärvda traditioner.

När vi utför ceremoniellt arbete stiger vi faktiskt in detta urgamla kollektiv. Vi stiger in i en ny frekvens och en ny livsvibration, där vi kan resa fram och tillbaka mellan dimensioner i de osynliga rikena och bygga broar, så att helande energier kan flöda in i det nuvarande kollektivet.

Våra förfäder och förmödrar och framtida generationer sjunger för oss. De vägleder oss genom sina sånger. Hela naturen sjunger till oss och ändå tvivlar vi på vår anknytning. Vi känner oss ofta maktlösa mitt i så mycket turbulens.

Om du sluter dina ögon och tonar in ditt hjärta och din energi på Gaia som är 4,6 biljoner år och på elementen och hjälp-andarna som står bakom oss, hur kan vi då känna oss maktlösa? Och när vi går in i denna känsla, måste vi fråga oss själva hur vi går till väga med vårt ceremoniella arbete. Stiger vi in i detta otroligt starka och solida spirituella kollektiv med helt öppna hjärtan och gör vårt bästa för att hedra dessa livskrafter?

Tänk inte för mycket angående detta. Känn dig i stället in i det. Och du kommer att upptäcka alla möjliga sorters dörrar med nya perspektiv som öppnas upp för dig. Det finns ett annat kollektiv, som du kan stiga in i om du släpper den moderna världens distraktioner.

Men i dagens läge vill människor ha nytt material, utan att behöva upprepa spirituella praktiker om och om igen för att leva upp till känslan av pålitlighet, som uppstår genom att fördjupa vårt arbete i dessa ostabila tider.

Att alltid gå vidare till nästa ”nya praktik” gör att vi stannar på ytan och det leder till att vi känner oss än mer destabiliserade. Lösningen vore att låta så djupa rötter som möjligt växa in i de uråldriga sätten, som innehåller så mycket helande och visdom för oss.

För Jorden har redan sett samma utmaningar som vi går igenom nu. Gaia talar till oss. Lär dig hennes språk i stället för att tvinga henne att lära sig ditt.

Utför dina ceremonier och stig in din fulla styrka när du förenar dig med de ursprungliga krafterna och förfädernas traditioner som går precis bakom dig och uppmuntrar dig att bege dig framåt in i en ny medvetenhetsevolution.

Känn denna sanning i din kropp!

Människor i shamaniska kulturer vet hur man ”dansar” med universums kosmiska krafter.

Fullmånen är den 24 oktober. När du utför ditt ceremoniella arbete och utstrålar ditt ljus tillsammans med vår gemenskaps stålande ljus, kom då ihåg de uråldriga spirituella krafter, som du deltar i när du gör ditt arbete. Finns det något nytt sätt att förbereda dig för att stiga in i ett sådant heligt kollektiv och att sannerligen vara ett ljus som skiner inom och runtom Jorden? Fördjupa ditt arbete med att bemöta och dansa med kraftfulla varelser bortom din vildaste föreställning.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem under ”Announcements” på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – September 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2018

Tack för ert generösa Feedback på Transmutationsnyheterna i augusti. Många läsare kände sig djupt tilltalade.

Jag vill även tacka var och en för ert understöd till mina två nya böcker; The Book of Ceremony och The Hidden Worlds (medförfattad av Katherine Wood).

Jag hade en fantastisk möjlighet att tala till en grupp i Syrien, som sökte spirituella verktyg och hjälp för att återfå en känsla av hopp nu när de lever mitt i konstant krig. Människor runt om i världen söker verkligen spirituella verktyg, eftersom det inte finns mycket som ger en känsla av betydelse för vårt rationella sinne. Och det är dags att ta sig an spirituella praktiker, som kan hjälpa till att öppna upp vägar för att göra det inre arbete som är nödvändigt, när vårt nuvarande sätt att leva löses upp.

Att arbeta med transfigurationspraktiken och helande med spirituellt ljus, är ett kraftfullt bidrag till att hela våra liv och att hjälpa Jorden. För när vi transfigurerar blir vi en sann ljuskälla, som helar och transformerar allt inom och runt om oss.

Men det är inte nog att enbart arbeta med transfiguration, även om det uppvisar mirakulösa helanden. För om vi inte ändrar på vår livsstil, våra handlingar, vårt beteende, hur vi använder ord, och hur vi fokuserar på energin bakom våra tankar och våra dagdrömmar som vi sänder ut i det kollektiva, kommer våra bemödanden att hämmas. För det är inte tillräckligt att utstråla ljus, om vi inte höjer vår egen fysiska vibration till att matcha ett tillstånd av enhet, ljus och kärlek.

Vi har glömt att vi är sammanlänkade och beroende av varandra och allt liv. Detta speglas ju tillbaka till oss i omgivningen och i massor av obalanserat beteende.

Detta låter kanske självklart för de flesta av er, men olyckligtvis väntar många fortfarande bara på mirakel. Och som jag så intensivt undervisar i Medicine for the Earth-träningen, måste vi engagera oss i detta arbete för att initiera mirakel med elementen intention + kärlek + enhet + harmoni + koncentration + fokus + imagination.

Tillsammans med allt det spirituella arbete som vi gör, måste vi förändra vår livsstil så att vi understödjer vår omgivning. Detta är svårt, eftersom vi i den moderna världen är så vana vid vårt sätt att leva.

Den 23 september går vi i den norra hemisfären in i hösten och i den södra in i våren. Och när vi arbetar med årstidernas förändringar, har jag uppmuntrat er att fokusera på hur alla förändringar i naturen flyter in i varandra. Där finns inga dramatiska starter eller stopp. Elementen är bra lärare till hur man kan träda in i livsflödet. För Jord, Vatten, Luft och Eld är alltid i rörelse, renar sig ständigt och återvänder till faser av förnyelse.

När vi hedrar förändringarna i årstiderna, kan vi även släppa vad som håller oss fast i osunda sätt att tänka och hur vi förhåller oss till vårt förflutna.

Dagjämningen är en tid för renande, att återupprätta sina avsikter och förpliktiga sig att engagera sig djupare i spirituella övningar på ett mera disciplinerat sätt, som kan leda oss till pånyttfödelse. Det är dags att hedra oss själva, allt liv och vår förbindelse med naturen.

För att hedra dagjämningen skulle jag glädja mig, om vi fokuserar på ceremoniellt arbete för att släppa något av den negativitet, som vi skickar in i det kollektiva. För jag tycker att när svårigheter på Jorden hettar upp den spirituella gemenskapen, ger den näring till mycket energi med uppdelning i gamla tänkesätt. Vi har alla bitar i pusslet att dela och vi behöver understödja varandra med olika spirituella synsätt. Låt oss fokusera på att tillsammans skapa ett starkare kollektiv. För så kan verklig förändring ske.

Här nedan är några förslag till en ceremoni som du kanske väljer att utföra vid dagjämningen. De stammar ur min bok Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Om du vill utföra en ceremoni för att släppa en gammal trosform, som stiger upp från gamla röster, som utmanar spirituella principer som att arbeta med enhet, kärlek, ljus, ära och respekt. Arbeta alltid med kärlekens ande. Du utför en kärleksfull handling gentemot dig själv, likväl som gentemot vår spirituella gemenskap, när du släpper det som håller dig fast.

Om du känner att du behöver mer vägledning för den ceremoni du vill göra, kan du resa till en hjälp-ande, för att få förslag till en enkel ceremoni. Och det spelar ingen roll hur enkel din ceremoni är, bara du utför den ärofyllt. Däri ligger kraften.

Du kan bjuda in vänner, de du älskar och människor i din gemenskap för att tillsammans arbeta ceremoniellt. Och du kan föreställa dig hur mycket barn älskar att engagera sig i sådana praktiker.

Eldceremoni

Elden är den stora läraren i transformation och transmutation. Elden tar ifrån oss, vad vi behöver släppa loss och förändrar energin.

Gör ett objekt som kan brännas. Du kan skapa en talisman eller kraftobjekt som innehåller styrkan av din tro, som du kan släppa loss i eldflammorna. Du kanske hittar en pinne när du går omkring i naturen och fokuserar på vad du vill bli av med. Ta lite garn och bind loss självsaboterande trossatser från ditt psyke och bind dem istället på pinnen eller skapa en talisman av brännbart material i naturen. Ge dig tid att försäkra dig själv att du inte bara gör en representation av dina blockerande tankeformer och trossatser. Sjung in, blås in, dansa in, trumma och skallra in kraften av dessa tankeformer i din talisman, så att den förkroppsligar styrkan i det du släpper.

Du kan utföra ceremonin i en eldstad eller utomhus på ett säkert ställe. Om du är begränsad vad det gäller säkerheten att arbeta med eld, kan du bara använda flamman av ett ljus. Skriv upp trosatsen du vill bli av med på ett papper och bränn upp det i en skål eller i en diskho.

Du arbetar i partnerskap med eldens ande för att transformera tankeformen som du släpper. Dela med dig om din avsikt, när du bygger upp elden.

Offra din talisman till elden eller till och med tankeformen eller den blockerande trosatsen, som du har skrivit på pappret. Fokusera på det som du vill bli av med. Känn det inuti din kropp. Och när du känner dig redo släpper du det i flamman. Släpp din talisman in i elden medan du tackar elden för att den arbetar för dig med att konsumera och transformera din trosats till ren gudomlig energi. Ge en offergåva till elden när den tar din blockerande trosats ifrån dig, så att du kan bli hel. Jag använder ceder som offergåva i mina eldceremonier.

Tacka elementen och dina hjälp-andar när du har avslutat ceremonin. Detta arbete sätter ett tecken för en initiation och öppnar upp nya dörrar för hur du lever ditt liv.

Många av mina studenter och klienter använder en helig skål för regelbundna eldceremonier, när de fortlöpande upptäcker hinder för att manifestera sina drömmar till ett gott liv för sig själva och för allt liv på Jorden.

Vattenceremoni

Skapa en talisman av objekt som du hittar i naturen som du kan släppa i ett vattendrag. Denna talisman håller kraften av din trosats. Du kan göra en liten båt av pinnar och växter, och låta din trosats segla iväg in i andens sfär. Tacka vattnet när din trosats släpps och blir transformerad.

En av mina studenter delade med sig om hur man kan arbeta med papper som löser upp sig självt. Du kan köpa sådant papper från websidan www.SienceBob.com Papper som löser upp sig är komplett ofarligt för omgivningen och kan komposteras. Du kan skära till små bitar och rita bilder, symboler eller skriva ord som passar till de trosatser och tankeformer som du släpper. Värm lite vatten i en skål. Lägg ceremoniellt pappret med din trosats i det varma vattnet och se hur det helt löses upp. Sedan kan du hälla ut vattnet ur skålen och överlämna vattnet till jorden.

En ceremoni som kommer att fylla dig med ett tillstånd av barnalik glädje, är att gå utomhus med en flaska bubbelvatten. Håll din avsikt och blås bubblor ut i luften och avlasta dig själv från negativa tankar. Tacka luften när vinden bär iväg dina blockerande trosatser till universums kreativa krafter, där de transformeras till kärlek och ljus.

Begravningsceremoni

Skriv ner något eller skapa något ifrån naturen som du kan begrava i jorden. På så sätt kan du utföra en begravning och släppa loss negativa tankeformer. Men glöm inte att begrava din trosats med kärlek. Du släpper det som binder dig och på samma gång förändrar du energin av den trosatsen till kärlek och ljus.

Lösbrytningsceremoni

Sök en pinne i naturen och fokusera på dina självsaboterande trosatser, som du vill bli befriad ifrån, när du håller den. Bryt av pinnen och släpp så förbindelsen med denna trosats. Detta är en symbolisk akt för att lösa sig från oönskad energi.

Resa för att bli av med en tankeform

Ta med en blockerande trosats, attityd eller tankemönster till en hjälp-ande och be om att den löses upp.

Du kanske känner en omedelbar lättnad och en nyvunnen känsla av frihet. Det kan finnas tider när mer arbete är nödvändigt. Jag bjuder in er att tillsammans med mig höja vår spirituella vaksamhet och medvetenhet över de negativa energier som trycker ner oss.

Fullmånen är den 25 september. Låt oss fortsätta vårt arbete när vi sjunker ner i djupet av vårt spirituella ljus, som har så mycket potential att transformera och hela oss själva, allt i livsväven och Jorden. Vårt ljus strålar ut och dansar tillsammans och lyfter upp och ger näring till allt liv med styrka, medkänsla och kärlek. Vi kommer tillsammans och utstrålar självlysande ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du få information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

För att komma tillbaka till Transformationsnyheterna i augusti, så skrev jag där om att vi tar på oss alltför mycket utmanande energi som flödar genom det kollektiva fältet. Mina hjälp-andar har på en väldig cellulär, kroppslig, känslomässig nivå visat mig vad som är skillnaden i det som händer, när vi fyller upp oss med det vi är tacksamma för, vackra bilder, färger, dofter, smaker och vackra ljud. När vi är så uppfyllda med skönhet, kan vi även se skönheten i den yttre världen. Om vi inte är uppfyllda med rika och vackra energier, känner vi oss tomma inombords. Och i den tomheten kan energier från det kollektiva flöda in. Att vara fylld med ljus, kärlek och skönhet är vårt bästa skydd likväl som vi ger ett stärkande bidrag till allt liv.

Jag deltar i vår cirkel och önskar alla ett djupt och meningsfullfullt dagjämningsfirande!!!

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2-18 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – July 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2018

Förra månaden hörde jag i en dröm, ” I livet förlorar vi ofta sikten för vad som är viktigt.” Även om detta inte är en ny lärdom talade budskapet till mig som ett rop till uppvaknande. Och att budskapet kom just då var perfekt för mig.

Sedan reste jag på den första semestern jag tagit på åratal. Och när jag lyssnade till havets magiska sång fick jag samma budskap.

Det tycks mig att med återuppvaknandet av shamanismen och det nya interesset av detta kraftfulla arbete finns det en våg i rörelse som är både fin att se, men samtidigt ganska skrämmande att bevittna.

För i det kollektiva fältet av begeistring tycker jag att människor blir liksom dragna utanför sig själva. Och jag måste inkludera mig själv i denna population. Eftersom jag är i publiciteten, kan jag iaktta den frenetiska energi som läggs i arbetet. Och det är inte det som shamanismen handlar om.

Under årens gång har jag lärt mig att när jag bad om för mycket hjälp slutade det med att jag blev distraherad och förlorade den väg jag var inne på. Vid vissa utmaningar i livet var det som stod i vägen för en kortare och lättare möjlighet till mitt helande att jag lyssnade till vad andra tänkte och vad andra rådde mig att göra.

Jag behöver fortsätta att fokusera på min egen essentiella kärnundervisning, att lösningen i livet är att skapa en djup, rik och meningsfull inre värld. Jag fokuserar på att inte bli dragen ur min inre värld och bli utkastad utanför mig själv.

I och med att jag lyssnade på andra, kunde jag inte tyda vad min egen själ försökte leda mig till. Och enda sättet att tyda dessa hänvisningar är att dyka djupt inombords. Det fanns tider när jag förlorade förtroende till min egen inre helandekraft, som jag alltid hade litat på att den skulle hjälpa mig ut ur och transformera varje utmaning jag upplevde i livet.

Det som för många är så attraktivt med shamanismens praktik, är att hoppa in och arbeta med helandemetoder och att vara del i en gemenskap. Detta kan ske samtidigt som vi arbetar på djupet för att upptäcka gåvorna, styrkorna och möjligheterna i vår inre värld, och som vi fortfarande söker när vi engagerar oss i att lära shamaniska metoder.

För den shamaniska praktiken är en organisk process. Vi är en del av Jordens organism och inte avskilda ifrån den. Vi tillsammans med alla specier utgör delar och organ av vår Jord.

För att vara i flödet av en organisk livsprocess behöver vi finna vår egen inre röst, vår inre helare och vara villiga att ta itu med de gamla sår som bara du kan se, känna och uppleva. Det är viktigt att lösgöra sig ifrån andras projektioner och igen minnas vem du själv är.

När deltagare i mina kurser i Medicine for the Earth frågar mig vad som kommer härnäst, har jag meddelat att det är att bara fortsätta att fördjupa sig transfigurations-arbetet och fortsätta att göra det personliga arbetet som jag undervisar i att bli en sund och ansvarsfull människa. Sluta söka mer ”magiska” metoder att arbeta med. Och detta är sant på flera olika nivåer.

Men i shamaniska och andra spirituella traditioner blev ingen invigd i sådant kraftfullt arbete innan de hade lärt sig att se inåt och utveckla en evolutionsnivå som ledde till ett nytt medvetande och sätt att leva i världen. Och jag tycker att många, inte alla, förlorar fokus på det inre arbetet som vi måste göra, och är i stället fascinerade av sätt att skapa mirakel och försöker hitta en snabb väg till helande.

För att verkligen arbeta med kraften av ljus och transfiguration behöver vi förändra vår livsstil, identiteten av hur vi upplever oss själva, bli varse hur mycket vi projicerar på andra, hur mycket vi undviker våra egna skuggsidor, och listan fortsätter. Utan dessa kunskaper kan vi inte ”leva arbetet”.

Lösningen är inte att sluta lära sig mer helandepraktiker, utan att polera upp arbetet med hur vi undersöker de djupaste lagren av oss själva, som leder till en organisk väg att arbeta med ljus så att vi kan vara närvarande som en lysande varelse.

Sedan flera år skulle jag vilja ge undervisning som hjälper oss att komma in i avancerade spirituella praktiker som telepati, att förändra naturen av substanser genom att använda välsignelser och ljus etc. Men jag har känt att det behövs mer för oss alla att göra innan vi är redo.

Vi använder så lite av vår hjärnas kapacitet. Vi har gåvor och möjligheter som är bortom våra vildaste drömmar. Och vår potential är outnyttjad.

Jag ser att en av orsakerna för detta är att vi tillåter oss att bli så distraherade och dragna ut ur oss själva.

Jag vill inte längre förlora sikten för vad som är viktigt i livet. Jag vill fortsätta att fördjupa undersökningen av min vackra magiska inre värld. Och inbjuder er att tillsammans med mig göra denna resa.

Ge er denna månad tid till att vara i naturen, gör resor, meditera, drick te och reflektera, och så vidare och fråga dig själv: ”Har jag förlorat sikten för det som är viktigt i livet?” ”Fokuserar jag för mycket på det som händer i den yttre världen i stället för att fokusera på min själs kall?” ”Lyssnar jag till min inre röst?”

Uppmärksamma hur olika månfaser bidrar med tider som drar dig inåt och understödjer dig i att göra detta djupgående inre arbete.

Fortsätt att läsa inspirerande böcker och besök kurser som du känner dig dragen till. Men glöm inte det magiska ljusfrö som växer inom dig. Och hur kan du fortsätta att vara i kontakt med utmaningarna och välsignelserna på din egen resa?

Jag känner att det finns så mycket att reflektera över. För många människor talar om de spännande medvetandeförändringar som vi ser i världen. Vilken konversation skulle du behöva ta in i din inre värld?

Fullmånen är den 27 juli. Reflektera över hur du kan ta din transfigurationspraktik till djupare nivåer, när du fortsätter att undersöka din inre värld. För så snart du kan utveckla din praktik, kommer andra gåvor att stiga upp för att understödja det kraftfulla arbete vi tillsammans gör.

Låt oss vid fullmånen förena våra hjärtan och skina vårt ljus så att vi verkligen har en inverkan på den

Copyright 2017 Sandrra Ingerman. All rights reserved.

 

 

Transmutation News – June 2018 – Swedish

Kursen i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light i Estes Park, Colorado, var verkligen fantastisk. Alla tog helt tag i arbetet. Filmteamet som var närvarande blev en del av vår cirkel och de deltog i resor och ceremonier när det var möjligt. Vi hade några underbara helanden som infann sig på grund av arbetet och det innefattade även förvånansvärda långdistanshelanden för människor vilkas namn hade lagds under altaret.

Och den viktigaste delen för mig var när deltagare återvände hem och satte igång att dela med sig om transfigurationsceremonin i deras gemenskaper och till och med barn blev undervisade i arbetet.

Det som berör mig mest i undervisningen just nu, är att se hur deltagare både i mina kurser på plats och online delger Medicine for the Earth och andra shamaniska praktiker till sina familjer, på arbetsplatser, och i sina gemenskaper. Och jag vet att flera av er också gör det. Och jag är tacksam för allt delgivande av detta värdefulla arbete.

Dean Radin skrev en fantastisk bok Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Sience, and a Guide to the Secret Power of the Universe.

Det är fenomentalt att en vetenskapsman erbjuder en vision om vetenskapligt informerad magi och förklarar varför den kommer att spela en stor roll för att utforska vetenskapens gränser. Och han innesluter shamanismen i sin diskussion.

Shamanismen erbjuder otroliga lösningar för helande av de problem vi står inför på jorden. Men det beror naturligtvis på om vi är tillräckligt motiverade och tar oss an möjligheten att bli ett med arbetet.

Nyligen fick jag ett budskap i en dröm, ”helande kommer igenom dig, inte till dig”. När jag vaknade mindes jag att det är samma budskap, som Florence Scovel Shinn delgav i sin undervisning om att ”skapande kommer genom dig, inte till dig”.

Detta budskap passar ihop med några intressanta konversationer, som jag har haft med andra shamaniska lärare. För det är så att den västliga världen stiger in på den shamaniska stigen i motsatt riktning till hur detta skulle ske i en urbefolkningskultur.

Och efter alla konversationer jag har haft, har jag realiserat att det är detta jag så passionerat har delat med mig om i alla mina kurser och böcker, där jag talar om skillnaden mellan ”kurera” och ”bota”.

Jag vill inte överromantisera shamaniska kulturer. Som människor handlar vi inte alltid etiskt eller på ansvarsfulla sätt. Vårt ego och personlighet måste vi kontinuerligt arbeta med för att fokusera på att dela med oss av våra gåvor i gemenskapen. Och detta inkluderar människor som lever i urinnevånarsamhällen.

Men barn i shamaniska kulturer blev uppmärksammade för de gåvor och styrkor som de bidrog med i sina gemenskaper, de blev undervisade i hur de kunde tala med naturens alla varelser, hur de skulle utföra tacksamhetshandlingar vad som än hände i den yttre världen, och att använda disciplin i ord, tankar och dagdrömmar som en välsignelse i stället för att använda denna värdefulla energi till att göra sig själva och allt i livsväven illa.

När de trädde in i puberteten tillgodosåg de äldre dem med livshotande initiationer, där kandidaterna då var tvungna att lita på deras spirituella styrka för att komma igenom. Detta hjälpte dem att utvecklas till ansvarsfulla vuxna som bidrog till gemenskapens styrka.

Det var då som samhällsmedlemmar introducerades på den shamaniska vägen.

I den västliga världen tenderar vi till att ge oss in på den shamaniska vägen innan vi har fått grunden till att vara starka drömmare, som vet hur ord, tankar, dagdrömmar och energi hjälper till att skapa ett sunt kollektiv. Vi stegar in i den shamaniska världen utan att ha kännedom om hur vi kan skapa ursprungliga heliga rum och kommunicera med anden som lever i allt.

Klienter dyker upp för shamaniska helanden och väntar sig omedelbar och magisk bot utan att ha verktygen för att göra sitt inre arbete, som leder till helande på lång sikt i stället för en ”kvick fix”.

Allt som vi befattar oss med i livet skulle kunna tas om hand, om vi gjorde vårt inre arbete och förstod att det är genom att arbeta inom vår inre värld, då den osynliga substansen bildas som är nödvändig för att manifestera våra största önskningar för oss själva och för allt liv.

Fullmånen är den 28 juni. Låt oss verkligen fördjupa oss och smälta samman med den skimrande ljusväven. Skilj dig inte ifrån livsnätet. Bli livsnätet. Du är ljusväven. Utstråla ditt gudomliga ljus när du fördjupar dig i upplevelsen att ”VARA” ljusväven.

Vi utstrålar tillsammans vårt ljus och uppfattar allt i sin gudomliga perfektion. Detta arbete är starkt och kraftfullt och skapar förändring. Fördjupa ditt transfigurationsarbete vid fullmånen.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du ta del av ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Vi förenar oss den 21 juni för att tillsammans fira solståndet. Vi välkomnar sommaren på den nordliga hemisfären och vintern på den sydliga.

Låt oss påminnas om att solståndet inte är en separat angelägenhet. För det är ett flöde av energetisk förändring och växlande ljuskvalitet som har fört fram till solståndet. Solståndet markerar en förändring som vi är del av. Det är alltid bra att göra en sammansmältningsresa med landskapet där du bor under solståndet, för att uppleva hur du förändras i och med årstidernas växlingar.

Det är viktigt att ställa in sin kropp och känna hur förändringarna i naturen påverkar din egen natur och att vara fullt uppmärksam på hur landskapet förändras, på luftens doft, ljuden ifrån fåglarna och andra varelser som lever i ditt område, och förändringarna som sker med växter och träd. Man kan till och med smaka luftens förändring.

I årtusenden har människor iakttagit och upplevt tecknen på förändring i naturen för att få information om hur de ska förbereda sig på årstidernas växlingar. Det är alltid bäst att låta den egna kroppen vara barometern för förändringen i stället för att fokusera på kalendern.

Det är nu en viktig tid för att se oss själva som trädgårdsmästare och omhändertagare av denna stora Jord, om vi nu välkomnar sommaren eller vintern.

Sök organiskt och komposterbart material och gör en liten behållare som innehåller böner för dig själv, för livsväven, och för Jorden. Plantera dina böner i jorden där du lever. Dessa frön med böner kommer att växa energetiskt när du ger näring åt dem med din kärlek och ditt ljus. Det vi ger näring växer!!

Jag förenar mig med vår cirkel och önskar alla ett vackert solstånd!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det under Announcements på den engelska originalsidan.

 

Transmutation News – May 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2018

Förra månaden praktiserade vi den klassiska shamaniska visionsresan med att slita sönder och stycka av. Det är en god praktik som du kan upprätthålla regelbundet för att rena och känna dig förnyad.

Om du inte hade möjligheten att läsa transmutationsnyheterna i april som jag inte översatte, så kan du klicka på denna länk för att läsa den engelska versionen: https://www.sandraingerman.com/tnapril2018.html

Jag föreslår att vi denna månad fortsätter avstyckningsprocessen och andra övningar för att frigöra oss från våra besvikelser i livet och upprepande tankar som saboterar framgången i vårt arbete.

Om du gör shamaniska resor kan du kalla in en av dina hjälpande och medkännande andar till att arbeta i partnerskap med dig. Berätta för din hjälp-ande vilken trosats eller besvikelse du vill bli av med. Under resan kan du skriva upp ord på papperslappar. Eller du kan rita en representation av de energier du vill se transformerade. Be sedan din hjälp-ande att förstöra den genom att riva sönder det eller använda dess speciella gåvor för att bli av med det.

Om du inte reser shamaniskt, kan du meditera och kalla in en gudomlig figur som du litar på och arbetar med. Be detta gudomliga väsen att göra dig av med vad som inte längre nyttar dig genom att följa beskrivningen ovan.

Ett annat sätta som jag tycker om att arbeta med är ljuskitteln. Jag har i tidigare kolumner introducerat denna praktik för er. Du kan resa eller meditera till en helig plats i naturen. Be ett gudomligt väsen eller en hjälp-ande att placera en gryta med ljus på denna speciella plats. Släpp loss besvikelser och saboterande trosatser i ljuskitteln under meditationen eller resan. Du kan även lägga problem, som att förlåta dig själv och andra, i ljusgrytan så att de kan förändras och transformeras.

När du har avslutat arbetet med att frigöra dig, är det viktigt att fylla upp dig själv med ljus, kraftfulla och inspirerande kärleksfulla energier. Du kan göra det genom att transfigurera och uppleva hur ditt gudomliga ljus absorberas av alla dina celler. Du kan också be dina hjälp-andar eller gudomliga väsen att fylla dig med kärleksfulla helande energier. Arbeta som du blir vägledd till.

För cirka 30 år sedan ville jag avsluta en vänskap med någon som var osund för mig. Vi hade några oangenäma konversationer och de ledde inte till något bra resultat. Jag kände att det inte spelade någon roll om vi helt stoppade alla våra oavslutade konversationer. Och jag valde att helt bryta all kontakt med en här personen.

Jag gjorde en shamanisk resa och mitt kraftdjur sade att det inte finns något sådant som en oavslutad konversation. Han rådde mig att stoppa det nu eller i ett annat liv. Jag insåg att jag inte ville vara i kontakt med den här personen i ett framtida liv. Mitt kraftdjur sade då åt mig att nu avluta konversationen.

Det var omöjligt att fortsätta med ett sunt utbyte. Detta händer många av oss, så att vi behöver göra vårt helande-arbete i den icke-alldagliga världen istället för i den fysiska. Vi kan alltid utföra en ceremoni för att befria oss från osunda förhållanden. Vi kan tala till en person i den icke-alldagliga världen för att avluta en konversation. Och vi kan göra resor för att stycka av och lösa upp dessa kontakter och också lösa upp orden från destruktiva konversationer.

Vi kommer ofta in i förhållanden med andra som stammar från en gammal karmisk förbindelse. Några av dessa möten med gamla själsfränder är underbara. Men vi vill gärna undvika att återuppta ett förhållande med någon som vi vill befria oss ifrån.

Att regelbundet genomföra lösgörande resor och meditationer är ett sätt att göra oss av med energier som håller oss fast i osunda levnadsvis. Och genom att fylla tomrummet med kärleksfulla och ljusfyllda energier kommer de att inspirera att gå framåt och förändra ditt liv på ett positivt sätt.

Fullmånen är den 29 maj. Låt oss komma tillsammans virtuellt för att fylla planeten med vår kärlek och ljus. Gör ditt förberedande arbete, så att du verkligen släpper dina tankar och vardagsliv. Mentalt tjatter förhindrar ditt arbete till att komma från den djupast möjliga nivån. Och vi har inte råd att göra vårt arbete halvhjärtat. Planeten och allt liv behöver vår fokuserade uppmärksamhet på praktiken.

När du är klar kan du resa djupt inom dig för att uppleva hur ditt utstrålande ljus förenar sig med ljuset i vår cirkel. Och med kärlek för allt liv som bränsle för arbetet tillåter det oss att se hela planeten i sin gudomliga perfektion och ljus. Stig igenom de tunga kollektiva energierna för att öppna upp för de andra dimensionerna, som shamaner och mystiker känner till, och där det bara finns skönhet.
Vi håller vår kärlek för allt liv i minnet och förenar oss, för att tillsammans väva ett lysande ljusnät inom och runtom Jorden. Låt oss dela med oss av vår kärlek till varandra och alla i livsväven.

Om du är en ny läsare av transmutationsnyheterna kan du besöka ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för instruktioner till fullmånsceremonin.

Och låt oss upprätthålla vårt transfigurationsarbete, åtminstone en gång i veckan, för att hålla visionen av Jorden och allt liv i dess gudomliga ljus och perfektion. Även om det inte verkar som om transfiguration är en mirakelkur som helar planetens alla problem, förändrar det energifältet, som med tiden förändrar verkligheten om vi upprätthåller en sådan vision. Detta arbete kräver uthållighet för helandeprocessen och gör en stor skillnad som manifesteras när vi fortsätter att bygga upp en osynlig verklighetssubstans.

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska originalsidan.

 

Transmutation News – February 2018 – Swedish

Jag meddelade i en del månadskolumner att jag skriver en ny bok med titeln The Book of Ceremony, som kommer att publiceras av Sounds True. Jag skriver min kolumn i god tid varje månad, så att den kan skickas vidare till våra fantastiska översättare, som är så generösa med sin tid.

På grund av den knappa tidslinjen för att redigera min bok och nödvändigheten att få februaris Transmutationsnyheter skrivna till i mitten av januari, bestämde jag mig för att skicka min Nyårshälsning via Facebook.

Jag vet att en majoritet av läsarna av Transmutationsnyheterna inte är på Facebook, och inte ser mina budskap för solstånden och dagjämningarna.

Jag hoppas ni förstår detta. Och om du redan har läst det, kanske ser du något du missade när du läste det första gången.

Innan jag fortsätter, vill jag tala om vad jag menar med att gå djupare. Jag har fått flera förfrågningar där jag blir ombedd att förklara. Det är svårt att sätta ord på det. Att dyka djupare är mera en kinetisk känsla i vilken du känner alla insikter som du har läst eller hört sjunka djupare in i dina celler, så att du lever det i stället för att tänka på hur du ska göra dina praktiker. Det är en organisk process som inte kan förklaras.

Du behöver arbeta igenom dina projektioner som du placerar på andra, arbeta igenom teman kring förlåtelse, lära att älska dig själv och att nära dig själv och använda dina ord, tankar och dagdrömmar som välsignelser istället för att se dem som plågor. Du måste sluta att fördöma andra för det som inte fungerar i ditt liv och i världen och dagligen göra dina övningar. Då kan du sjunka in i det strålande ljuset som jag har försökt att ta dig till i transfigurationsarbetet. Men de medvetandetillstånd som jag talade om ovan (och de är bara ett fåtal) måste genomarbetas innan du blir ”en vandrande stjärna”.

Här nedan är vad jag skrev i mitt Nyårsbudskap på Facebook:

Vi går in i ett Nytt År! Jag vet att människor har svårt att hitta ord för att hälsa det nya året. För många är inte bekväma med att använda det slitna uttrycket att önska alla ett gott nytt år. Vi är medvetna om att vi är i det långa loppet av vår nuvarande initiation.

Jag är säker på att det finns mycket utvecklade varelser som kan se bortom de traumas som vi nu bevittnar i vår yttre värld. Deras inre landskap är så rika på skönhet att de bara ser det vackra överallt. Vi arbetar mot detta!

Det kan vara svårt med ord. Jag blev nyligen intervjuad och intervjuaren frågade mig om jag tror att shamaner använder sig av positivt tänkande. Hans fråga baserade på att jag undervisar om hur människor som lever i shamaniska kulturer är noga med vilka ord, tankar och dagdrömmar de uttalar i tysthet till sig själva och till andra.

Jag svarade, att shamaner var de första människorna som lärde ut om neuroplasticitet. Men jag sa att shamaner inte lär ut eller talar om positivt tänkande. De ber oss att reflektera över om orden, tankarna och dagdrömmarna vi uttrycker i tysthet eller högt uttalade, är till välsignelse eller skada för oss själva, andra och för planeten.

Nu när vi går in i 2018 är det en intressant tanke att fundera på. Använder du dina ord, tankar, dagdrömmar till att lyckliggöra eller till skada?

Jag skrev massor i min solståndshälsning den 21 december. Och jag skrev mycket i transmutationsnyheterna för januari

https://sandraingerman.com/tnjanuary2018.html

När vi hälsar 2018 välkommet vill jag dela med mig några berättelser. De kanske tilltalar som en lektion på vissa nivåer. Om inte så låt dem passera.

På tidiga 1970-talet hade jag en liten importfirma med 2 andra vänner som jag levde med i Haight Ashbury. Vi reste till Mexico och tog med oss lite kläder och sandaler som vi kunde sälja på loppmarknaden. Vi var inga business-människor utan sanna hippies. Vi kunde inte spanska så vi hade två personer som körde och hjälpte oss på våra turer. Och för uppenbara skäl lyckades vi inte med vår firma.

En av männen som hjälpte oss kallades Tubby. Han var den snällaste själ du kunde tänkas möta. Men han hade varit fängslad i San Quentin lång tid för ett mord, som jag inte kan tänka mig att han var skyldig till. Jag vet inte vad som hade hänt i hans förgångna. Men jag kan säga att han var en ljusfylld människa. Han fick namnet Tubby för att han vägde nästan 140 kg.

Vi simmade i havet vid Mazatian och där var starka underströmmar. Jag minns de sista orden jag hörde från Tubby som skrek till mig, ”Sandy, vad som än händer få inte panik”. Jag började få panik eftersom vågorna var så starka och drog mig neråt. Jag ramlade runt och dråsade ner och kunde inte andas. Men jag påminde mig om Tubby’s ord och upprepade dem för mig själv ”Vad som än händer Sandy få inte panik”. Vid den punkten förlorade jag medvetandet och simmade genom en vacker upplyst tunnel som ledde in i en icke alldaglig trädgård, som jag aldrig kommer att finna ord för att beskriva. Där fanns en stenbänk som jag satt på. Och jag hörde musik som inte kan dupliceras i denna dimension. Jag var så genomsyrad av ovillkorlig kärlek och frid – att det inte finns ord för att beskriva detta medvetandetillstånd som jag upplevde. Men jag såg rätt in i Guds ögon.

När jag gjorde det spolade Gud, gudinnan, havet, min egen inre ande, eller någon gudomlig kraft mig ur vattnet och upp på sandstranden.

Lektionen för mig var, att när vi upplever en ny medvetandedimension leder anden oss bort ur en farlig situation och spolar oss i land, där vi kan känna skönheten och värmen från jorden.

——–

En av de saker som Tubby lärde mig, var om livet i San Quentin. Jag tror att även detta var 1973, så världen hade förändrats. Han förklarade för mig hur fängelsevakterna kontrollerade fångarna genom att skapa händelser som gjorde att fångarna delade upp sig. Väktarna visste att om fångarna skulle hålla samman, skulle de inte kunna kontrollera dem. Så de skapade falska strider, som åtskiljde fångarna i olika rasistiska grupper i fängelset, vilket gjorde att väktarna inte behövde oroa sig över att förlora kontrollen eftersom fångarna stred med varandra.

Jag undrar om du har läst insändare på Facebook från den shamaniska gemenskapen. Många håller starkt ihop, men åtskillnaden i den spirituella gemenskapen växer också. Jag undrar om där finns en kraft som skiljer oss åt, när vi faller in i dess uppdelningstrance. Det är så viktigt att se på våra projektioner just nu. Det finns en djup sanning i det som Tubby meddelade. Även om vi inte är överens, kan vi tillsammans stå starka och göra skillnad.

———

Ena av mina studenter/kollegor delade denna berättelse med mig för flera år sedan, och den finns i några av mina böcker.

I Santa Fe har vi en new age bokhandel där gemenskapens medlemmar flockas. Den har överlevt och frodas även under fasen av onlinehandeln. En dag var min student i bokhandeln och köpte något. Vid kassan stod en tibetansk nunna och betalade en bok hon hade köpt. Hon liknade rent ljus och utstrålade glädje genom sina ögon och sin närvaro. Men en del människor visste att hon hade immigrerat från Tibet, där hon hade varit tillfångatagen av kineserna. Hon hade blivit fruktansvärt torterad. Någon i bokaffären tilltalade henne om att hon är en sådan närvaro av glädje och ljus och undrade hur hon kunde helas från sådan tortyr och smärta. Hon svarade att hon upprepade detta mantra 24/7: ”Jag är tacksam för allt. Jag har inget alls att klaga över.”

Hur svarar man på det?!!! Vilken lektion!

———

Vid millennium år 2000 hälsade jag och min man övergången med att vid midnatt sitta på vår gräsmata och jag spelade på min tibetanska skål. När jag gjorde det kom en röd räv och satt en liten bit ifrån oss. Den var fascinerad av ljudet från musiken! Lektionen är att varje varelse i naturen älskar musik! Låt oss sjunga, nynna, göra musik och dansa mera!

———-

Jag absolut avgudade min far Aaron Ingerman. Han dog med 97 år. Hans psykiska gåvor var mera avancerade än mina, han hade den mest fantastiska gröna tumme, och djur bara älskade honom. Han växte upp på den nedre östra sidan av New York under den svåra depressionens dagar. Han var en kortväxt man, men stark. Han var inte längre än mig, och ni kan föreställa er hur han blev retad. Berättelserna som jag fick av hans far, var att han var frisör för några i maffian. Min farfar dog innan jag föddes, så jag träffade honom aldrig. Men vad han gav med till min far, som gav det vidare till mig, var att aldrig låta sig bli nedtrampad. Jag fick lära mig att använda kraften av mina knytnävar, men när jag utvecklades mera, lärde jag att jag kunde nå mera med att utstråla ljus. Först var jag tvungen att hedra och arbeta igenom mina projektioner, innan jag kunde nå ljuset inom mig som strålar ut till varje levande varelse på

denna stora Jord.

———-

Slutligen vill jag ge med några råd från min mor Lee Ingerman som dog när hon var 98 år. Hennes hjärna var bättre än min när hon dog och bländande ljus lyste ur hennes ögon. Hon hade levt ett hårt liv, och jag önskade varje dag att hon skulle ha det lättare för jag äskade henne så mycket.

Hon hade vissa fraser som hon upprepade om och om igen. Så här är visdom från Lee Ingerman, när vi står inför glädje och utmaningar under det nya året;

Dansa medan du kan. Gör allt medan du kan, för en dag kan det vara för sent. Livet är en gåva och värdefullt!!! Din kropp är värdefull, ta hand om den. Gör Guds verk. Ät choklad.

Allt går över – (detta var ett gammalt immigrantuttryck, som många ryska immigranter i New York som hade flytt från förföljelse, använde.) Det var visdomen som min morfar gav med till mig och min mamma.

Och slutligen min mammas och min Nyårslyckönskan till er: ”Må allt du önskar i livet lätt komma till dig.” Ja, min mor dog innan vi kom in i dessa turbulenta tider. Jag är glad att hon slipper vara med om det. Det skulle ha ökat hennes hjärtesorg.

Vad jag inte meddelade på Facebook, var att jag hade bett min mamma om ett budskap till mina studenter innan hon dog. Och lyckönskningen ovan är vad hon gav mig att dela med er alla.

Jag vet att hennes sista ord inte har stor mening nu för tiden. Men våra förfäder bryr sig om oss och vill vårt bästa. Låt oss hedra dem och låt dem leda oss igenom dessa mörka tider.

Vi hedrar jorden, vattnet, luften och elden för vårt liv och vi fortsätter att be och välsigna allt i livsväven.

När vår starka spirituella globala gemenskap hälsar det Nya Året kan vi drömma fram ett gott liv för varje levande varelse på denna stora Jord! Vi är medvetna om på vilket sätt vi kan frambringa lycka eller skada. Vi reser djupt inom oss till vår inre gudomliga ande som säger: VAR KÄRLEK!

———

Enligt Bondekalender och faktumet att vi upplever en fullmåne den 31 januari kommer nästa fullmåne först den 1 mars, wow!

Sylvia kommer att skicka ut Transmutationsnyheterna tidigt, så att de som känner sig redo att göra sina förberedelser för att dyka in den 31 januari och skapa den vackraste, otroligaste, mest strålande ljusväv, kan göra det. Förena dig med vår cirkel från hela världen, som liksom du vill se det bästa för allt liv. Transfigurera och utstråla dit ljus och kärlek inom och runtom jorden och berör varje medlem i vår runda och allt i livsväven.

Om du inte är redo att ansluta dig den 31 januari, kan du ta ett annat datum. Transfigurationsarbetet som vi gör varje fullmåne är utom tiden och borde faktiskt göras dagligen. Så anslut dig och lägg till exponentiell energi till ljusnätet om du kan.

Nya läsare till Transmutationsnyheterna hälsar vi välkomna till vår cirkel och inbjuder er att läsa ”Creating A Human Web of Light” på hemsidan för beskrivningen till vår fullmånsceremoni.

Delade problem/kommentarer;

Jag kommer att fortsätta tala om alla de problem som människor har skickat till mig. Här är två väldigt olika teman och kommentarer, men jag tänker att båda är viktiga att meddela.

Från Heidi:

”En fråga som irriterar mig sedan länge: I så många artiklar, kurser, möten, undervisning blir vi uppfordrade att stiga fram och följa vår väg att tjäna, att bli aktiva kämpare, att hjälpa till att förändra attityder och kunskap om våra sociala omgivningar, att hjälpa Moder Jord att tillfriskna från det giftiga inflytandet från den mänskliga rasen. Detta är allt mycket sant, men vad kan en gammal kvinna i 70-års-åldern som jag göra, som inte längre är involverad i ett yrke eller social krets, som lever ett väldigt enkelt pensionärsliv med knapp finansiell bakgrund, vad kan jag bidra med, vad kan jag ge för hjälp för att göra någon skillnad i denna sjuka värld? Jag mediterar regelbundet, jag deltog i några av dina kurser, men känner mig fortfarande så hjälplös, så liten, så förlorad utan att hitta ett sätt att bidra. Kan du kommentera detta? Jag är säker på att det finns många ”tysta hjälplösa betraktare” i denna växande gemenskap med aktiva människor.”

Om du läser Transmutationsnyheterna från december, januari och februari igen, finns där olika övningar som jag meddelade om, vilka kan förändra ditt medvetandetillstånd och även hjälpa dig att höja medvetandet i världen.

Vi har alla vårt öde. Vissa är kallade att engagera sig aktivt. Och andra är kallade att göra sina spirituella praktiker för sig själva eller i sina gemensamhetskretsar. Arbetet sker i det osynliga, så vi måste förtro shamanerna som i 100.000-tals år har undervisat att dessa praktiker förändrar varje levande varelse och livsväven. Vi blir fångade i att vilja se omedelbara resultat fysiskt manifesterade. Men den sanna förändringsmagin är vad som sker i det osynliga innan det manifesteras i det fysiska. Fortsätt ert arbete.

Det var en sådan glädje och inspiration att läsa det email som jag fick av Carole, som är en av våra franska översättare till Transmutationsnyheterna. Nyckelfrasen i vad jag läste i det som Carole skrev är vad en åhörare meddelade, att hon inte har någon rätt till att behålla arbetet för sig själv. Jag tror att detta budskap behöver höras av oss alla!

”Det är en ära att vara till tjänst och assistera dig i att dela med av dina budskap. I de nuvarande utmanande tiderna är dessa mer än någonsin behövliga för att inge hopp.

Efter min egen dekonstruktion och återuppbyggnad de senaste åren, står jag nu på ett nytt ställe full av osäkerhet, men kan klart se att det var tid att gå fram och dela med mig av mina gåvor, i stället för att gömma mig bakom något dåligt självförtroende för hur jag kan bidra. Jag har personligen blivit medveten om att jag har varit rädd för att ge för mycket ljus … och alltför länge. Det kändes som om det inte fanns någon plats för det jag är, så jag höll mig i bakgrunden, skötte och understödde min familj och protesterade inte mycket för att inte störa status quo. Eftersom jag alltid kände mig som en utomstående, behöll jag mina spirituella gåvor för mig själv, kommunicerade med naturen, som gav mig mycket kraft. Hela året har jag utmanat mig själv att bryta dessa självuppställda murar, som hindrade mig ifrån att visa vem jag verkligen är. Bit för bit. För ett par veckor sedan fick jag den perfekta utmaningen … jag stod upp och delade med mig en dikt om tvivel, skam och rädsla inför en grupp på 50 människor. Jag kände mig komplett naken, men stod där och genom någon nåd talade med en klar och beslutsam röst. Utan att darra eller rodna. Jag stod till min sanning. Efteråt fick jag kommentarer från människor som kände sig berörda över vad jag skrivit och tackade mig. En kvinna tittade mig djupt i ögonen och sade ”du har INGEN rätt att behålla det där för dig själv”. Hennes ord resonerar fortfarande inom mig. Det tog ett tag, men jag förstod till slut att jag inte gjorde någon tjänst, om jag använde min gåva till inspiration och uttryck bara för mig själv på grund av rädsla för att bli kritiserad eller inte väl mottagen. Mina bundsförvanter gjorde det också klart för mig, när jag fick deras budskap att själens kvaliteter, som jag har med mig i denna inkarnation, är Kärlek och Uttrycksfullhet. Jag avser att hedra dessa på ett mera öppet och meningsfullt sätt under 2018. Aho.”

Tack Heidi och Carole för att ni tillät att ge vidare de mails som ni skickade mig. Jag tror att de talar till viktiga svårigheter, som vi alla kämpar med.

Om ni vill ta del av Sandras kungörelser kan ni läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2018 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2018

Det är beaktansvärt hur snabbt tiden accelererar, när vi nu igen tillsammans förenar våra spirituella hjärtslag för att önska vår gemenskap ett sunt och mera balanserat och harmoniskt Nytt År!

Jag kommer att ta upp de frågor som människor har skickat in. Men jag kan säga att de flesta spörsmål som folk har sänt till mig har att göra med problemet att förlora hoppet.

Jag har skrivit Transmutationsnyheterna sedan år 2000 och har tagit upp detta problem i över 18 år. Men vad jag ser är att så många fokuserar på hur vi skulle kunna tänka ut ett sätt att ta oss igenom de utmaningar som vi ställs inför.

Som ni vet arbetar jag med egyptiska gudinnan Isis för att få vägledning till att utforma mina kurser och även för att få råd till de frön jag ska sätta med mitt skrivande. För henne har det under årens gång varit viktigt att råda oss att inte göra förutsägelser för långt i förväg, för vår framtid baserar på det som sker för närvarande. När vi förändrar det som sker nu, förändrar vi framtiden. På grund av viktigheten i detta budskap, börjar jag vanligtvis varje Transmutationsnyhetsutgåva i januari med detta budskap från Isis, eftersom nyåret är den tid när många söker förutsägelser för det kommande året.

Nyligen har Isis budskap förändrats. Och i mina drömmar blir jag introducerad inför nya medkännande andar.

Isis och de nya uråldriga medkännande andarna, som jag nu möter, meddelar mig detsamma. De låter mig veta, att på grund av den planetariska initiation som vi ALLA tillsammans nu går igenom, är det viktigt att undervisa människor om hur de kan stärka sin ande.

Att leva ett sunt liv betyder att integrera praktiker som när och stärker alla aspekter av kropp, själ och ande. Men i den västliga världen sätter vi mera fokus på att stärka kroppen och intellektet. Vi tillåter oss själva att bli distraherade av att stärka vårt rationella tänkande genom att läsa, se på video, läsa Facebook-inlägg osv. Jag uppmuntrar er ju också att läsa böcker, anmäla er till kurser och möten.

Men vad gör vi med all denna information. Ger du bara näring till din hjärna med det och att det känns som om du blir helare och utvecklas mera för att du har mer information? Eller lyckas du hitta vägar att införliva spirituella praktiker i ditt liv, som flyttar informationen från det rationella förståendet till kroppen och cellerna för att väcka elden, passionen, vår medfödda visdom och styrkan hos den inre anden? Tar du ny inspiration av det du lär dig till djupast möjliga plan? Tillåter du de nuvarande destabiliserande energierna och krafterna att förändra dig till en ny medvetandeutveckling?

De spirituella praktiker som vi engagerar oss i hjälper oss att ge oss hän till det naturliga flödet och döds- och pånyttfödelseprocessen. De är inga separata processer och de är i rörelse. Livet är ett flöde.

Initiationen vi genomgår är en klassisk shamanisk initiation, där det inte går att ”tänka” sig igenom eller ”kämpa sig igenom” med stora fysiska muskler. Människor i shamaniska initiationer som försökte tänka eller kämpa sig igenom dog.

Initiationer är farliga och utsätter oss för så många risker att man inte kan tänka sig ur dem. Och fysisk styrka hjälper inte heller. Initiationer bär dig ner till en plats där intellektet ger upp i komplett förtvivlan och utan vägledning för hur du ska komma ur den utmaning du ställs inför. Och din kropp strejkar också för att du är alltför nere för att fortsätta. Härnäst har man möjligheten att låta den inre elden vakna och ge sig hän till den verkliga styrkan ur den inre spirituella kraften som inte känner några hinder, smärta eller lidande på något plan.

Lösningen vore att bege sig igenom de planetariska utmaningarna innan mänskligheten förstör vad som finns kvar av liv på denna stora Jord.

Jag har inte gjort allmänt känt om alla initiationer jag har gått igenom. Jag skriver om mina nära-döden-upplevelser, men ärligt sagt bleknar de i jämförelse med de sanna initiationer som jag gått igenom, när allt som mitt intellekt och mitt ego tycker är viktigt för min överlevnad löses upp och lämnar mig på mina knän utan vägledning eller ljus och bara förlorad i mörkret. Men hittills i mina 65 år av initiationer har min inre ande burit mig igenom, även när det verkade som om jag inte kunde samla nog kraft för att klara det.

Så jag skriver inte ur oerfarenhet. Alla utmaningar, som spirituella lärare och praktiserande idag genomgår, har med avsikt skapats av det inre och yttre gudomliga för att väcka vår inre ande. Vi kan göra detta. Men det är inte lätt. Det kommer inte att gå på en minut för fördjupande måste involveras. Dina spirituella muskler blir bara starkare om du simmar i de djupaste och mörkaste vattnen av din inre skugga.

Om du vill vara sant tjänande, om du har tappat hoppet, om du är förtvivlad, om du är helt nere, är det ”vitsen” med övningen. Gå djupare! Hitta din spirituella styrka. När du gör detta kommer du inte att finna inspiration från källor utifrån, eller att få svar om hur du kan finna hopp, eller hur du kan vara till tjänst. Och försök inte alltför hårt. Att simma i de djupa mörka vattnen är mer en passiv simningsprocess för att samla all din mentala och fysiska styrka. Jag vet att detta låter motsägelsefullt, men om du anstränger dig för mycket, blir du kvar på grunt vatten i stället för att vara nog modig att sjunka till djupet, som kan driva dig tillbaka till ljuset.

Ett sätt, som shamaner arbetar med sådana svårigheter vi nu ställs inför, är att utföra ceremoniellt arbete. Naturligtvis är det lösningen för att upptäcka den verkliga kraften av denna gamla praktik, som skänktes människorna från medkännande andar för tiotusentals år sedan för att hjälpa oss att överleva, att låta det heliga komma in i varje moment av ditt liv.

Så som många praktiserar shamanism och andra spirituella praktiker idag, kommer det inte att låta oss närma oss det gudomliga, hälsa, eller ljuset, eftersom vi fortfarande vägrar att sjunka in i så djupa vatten som möjligt. Så som jag sa, inre och yttre krafter tvingar oss till det.

Ceremoniellt arbete öppnar en dörr både till skugga/mörka och ljusa platser som speglar tillbaka vår natur, så att vi kan se och transformera de mörka områdena inom oss, vilket översatt skapar ett sundare liv. Detta arbete är viktigt för det skapar en avgiftningsprocess som leder till ett renande som gör oss som pånyttfödda, fyllda med spirituell kraft och ljus. Det beror på hur vi anpassar oss till vår natur och hur vi växer, utvecklas, transformeras och blir hela.

Det finns inga rationella lösningar som kommer att rädda oss ur våra planetariska svårigheter. Gå djupare! Skriv ned orden på en papperslapp – Gå djupare! Sätt upp den här frasen överallt där du kan se den. Gör inte bara ett försök att gå djupare, bestäm dig för det, kämpa inte emot de djupa mörka vattnen, gör inte motstånd till upplösningen, lär dig att rida vågorna och flyt. Och framförallt var i visshet om att vi gör detta tillsammans. Ingen kan rädda någon annan, men vi kan uppmuntra varandra att fortsätta, att upprätthålla andan, och be.

Om du undrar vad du ska göra och har förlorat hoppet – gå djupare med ditt spirituella arbete. Och när du känner att du har nått det djupast möjliga, finns det ännu lägre djup att gå ned i. Lita på dig själv. Och som jag skrev i december 2017 transmutationsnyheterna upptäck intensivare sätt att älska dig själv och ta hand om dig själv. För när du gör det kommer du att gå djupare.

Här är en guidad resa/meditation för att fördjupa din upplevelse av den organism som vi kallar livsväven på ett cellulärt plan. Om du vill vara till nytta, men inte har möjligheten att gå ut och vara en socialaktivist, kan du vara en spirituell aktivist genom att se och känna vibrationen av varje ord, tanke eller dagdröm med vilka du matar vår livsvävs-organism.

Föreställ dig att du reser in i din kropp och upplever en skimrande väv som sammanbinder dina celler, organ och kroppsdelar. De silkesliknande trådarna i väven är så finstämda som strängarna på ett utsökt instrument. Låt frekvensen av dina favoritord vibrera genom denna inre väv. Uppmärksamma hur det känns. Låt en glädjefylld tanke vibrera genom denna väv och observera hur det påverkar dina celler.

Känn nu efter, uppmärksamma och ställ in dig på ditt spirituella hjärta, hur varje ord du yttrar, varje tanke och dagdröm påverkar dina egna celler, organ och kroppsdelar.

Utöka din praktik till att innefatta varje mikroskopisk till enorm levande varelse, som vi delar denna Jord med. De är del av denna ena organsim som vi kallar livsväven.

Om du känner dig osäker om hur du ska aktivera dig till nytta, kan du göra denna övning varje dag, och du kommer inte att vara oviss om på vilket sätt du kan aktivera dig för att vara ett ljusets hopp och en positiv förändrare i världen.

Katharine skrev till mig om att vi kommer att uppleva 2 supermånar i januari 2018. Hon meddelade att Månen är sammanlänkad med talet 18. I Tarot är det artonde arketypiska kortet Månkortet. Och detta kort är känt för att vara delaktigt i att röra sig igenom en initiation eller som en prövning när man ställs inför val. Prövningen är till för att göra nya sundare val i stället för att upprepa gamla osunda mönster och sätt att ta itu med konflikter. Det finns väktare vid portarna till de djupare mysterierna, som hindrar dem inträde som inte är redo på grund av fortsatta osunda beslut och val.

Vi startar det artonde året på det tjugoförsta århundradet med en Superfullmåne den 1 januari, den andra i ett set av 3 Supermånar. Och vi avslutar månaden med en Super Blå Måne och måneklips den 31 januari.

Katharine bad mig att meddela om de möjligheter vi har till att låta våra föreställningar ta det allvarligt med den mytiska betydelsen i nutidens tecken och hur vi förståndigt kan använda Månens energi för att dra oss i riktning mot vårt högsta existensskäl.

Hon bad mig att skriva om hur vi kan förena oss med Månen genom att använda dess naturliga sätt att förflytta vatten och således även sätta oss och världen i rörelse på ett bra sätt.

Vad jag kan säga är att vi är vattenvarelser som lever på en vattenplanet. Månens kraft påverkar både våra inre och yttre tidvatten. För mig är allt en fråga om flödet. Flöde är det nya ord jag fokuserar på för mitt eget helande.

Jag gör alla mina fysiska och spirituella övningar medan jag låter min kropp varsamt gunga när jag sjunker in i naturens flöde – antingen om det är vattnets flöde, luftströmmar, solens ljusstrålar eller flödet av död och pånyttfödelse som del av naturens cykler. Jag rör mig som träden, som inte gör motstånd till förändringens vindar. Månen sätter oss i rörelse på sätt som det inte finns ord för. Ord avleder oss och förhindrar oss att gå djupare. Som jag tidigare meddelade tenderar de att dra oss upp till ytvågorna.

Så mitt råd är att resa eller meditera för att få spirituella praktiker att införliva som ställer in sig på flödet av dina inre element och hur ebb och flod blir påverkade av månens olika faser.

När vi befattar oss med dessa kraftfulla fullmånar var snäll och GÅ DJUPT med ditt spirituella arbete innan du förenar dig med den oklanderliga gemenskapen som vi har skapat med vår fullmånsceremoni. Gör det arbete som shamaner har gjort sedan årtusenden. De ser inte med sina alldagliga ögon. De använder sina icke alldagliga ögon för att kika in i det osynliga för att väva om energier som inte är i harmoni. Res inom dig, upplev ditt inre gudomliga ljus, och låt det skina. Vårt utstrålande ljus rör sig inom vår cirkel och sedan med kraften av fullmånen, som vår partner, blir vårt ljus och kärleksfulla energier enormt starka och ger näring till allt liv. Låt oss transfigurera som om vårt liv vore beroende av det, vilket det är! Öppna alla dina alldagliga och icke alldagliga sinnen och dröm en god dröm för allt liv. Och om igen, vår överlevnad är beroende av det arbete du gör!

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag vet att många av er inte läser mina kungörelser, och jag förstår det. Jag skriver transmutationsnyheterna för att inspirera er alla att gå djupare. Och kungörelserna är för dem av er som letar efter böcker, möten och kurser för att sätta frön som kan föda upp och ge näring till deras inre landskap och inspirera till att upphöja vårt medvetande och GÅ DJUPARE. För de av er som inte läser kungörelserna ber jag er att skrolla ner till den sista delen från Damini Celebre (på den engelska originalsidan). Hon har skapat ett briljant projekt som vi alla kan delta i för att välkomna det Nya Året!

Må välkomnandet av det Nya Året inspirera er att stärka och fördjupa era spirituella praktiker, så att allt liv förmår att leva!