Transmutation News – December 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter December 2020

Vi rör oss definitivt fram mot ett nytt år. Jag skulle inte våga göra någon förutsägelse för det kommande året. Jag svarade på ett Facebook-inlägg och denna magiska sats uppstod ur mina fingrar.

”Världen utanför tycks vara mindre när du växer inifrån”. Nu är det säkerligen tid att växa inombords för att hjälpa till att dra din uppmärksamhet undan från den sanna galenskapen.

När jag i november sökte en fil, hittade jag ett gammalt Transmutationsinlägg med det perfekta budskapet för att avsluta detta året. Här är vad jag skrev:

Transmutationsnyheter oktober 2017

Vi fortsätter att hålla allt liv, som har påverkats av stormar, eldsvådor och jordbävningar, i våra hjärtan. Och vi fortsätter att se allt i dess gudomliga styrka och med de verktyg som behövs för att klara förändringarna. Och till allt liv som dog i dessa katastrofala händelser tackar vi för att de hedrade Jorden med sin närvaro och önskar en lätt och behaglig resa hem.

Kom ihåg att det är viktigt i vårt arbete, att vi inte försöker påverka vädret och förena oss med den del av mänskligheten, som tror att de kan kontrollera Moder Jord. Vi behöver i stället utföra vårt spirituella arbete och leva ett liv i heder och respekt för allt liv. Och med ömsesidighetens princip kommer Jorden att reagera in natura.

I september under en session av min telekonferens-kurs för Shift Network, undervisade jag om hur vi kan smälta samman med en hjälp-ande för att betrakta världen utifrån dess perspektiv i stället för utifrån egot. I en demonstration för hur vi kan sammansmälta med en hjälp-ande, gjorde jag det med min lärarinna, gudinnan Isis. Jag hade bett Isis att tala till gruppen om lidandet. För det verkar som att så många vänner och studenter har förlorat hoppet, känner sig fastlåsta i att behöva se så mycket lidande och människors dåliga uppförande gentemot varandra och allt liv. Praktiserande av olika spirituella riktningar förlorar hopp och fokus.

Jag tyckte att Isis budskap var kraftfullt, och jag vill dela med mig av det till er alla för det kan hända att det tilltalar och berör er.

Jag delar bara med mig kärnan i hennes budskap:

”Det finns en stor mängd planeter och dimensioner, där andar inkarnerar för att lära och utvecklas.

Här på jorden föddes ni för att uppleva kärlek, ljus och glädje. Men först var uppgiften att erfara lidande för att sedan nå bortom den dimensionen som inom er (inte utanför er) ger känslan av kärlek och glädje. Glädje är faktiskt inte den riktiga vibrationen för i realiteten är det salighet som er ande känner.

I er värld, uppmuntrar lärare, inklusive era egna, att öppna era hjärtan för kärlekens ande.

Men denna undervisning är inte på den nivå av hjärtat, som du blir ombedd att kontakta.

För fokus har lagts på ert fysiska hjärta, som är del av ert ego. Och så många av er upplever och ser lidande, som på evolutionär nivå utökar er känsla för medkännande. Det tar er så djupt in i det mänskliga. Men ni är fortfarande fångade i energin, vibrationen och frekvensen av lidandet och det är den energin som ni när världen med. Och när man bär med sig lidandets energi blir många sjuka.

Ni blir nu verkligen och metaforiskt ”uppbrutna” till det djupaste stället inom er, där all visdom ligger och väntar på att få läras ut, när ni tar er djupare in i er mänsklighet.

Bakom det fysiska hjärtat ligger ert spirituella hjärta. Ni behöver inte resa så speciellt djupt för att komma i beröring med det. Flera gurus, mystiker och spirituella lärare talar om det.

Och detta spirituella hjärta – som är ett med Källan och glädjen, saligheten och ovillkorlig kärlek för allt liv och skapelse – känner inget lidande. Det känner till saligheten, det känner till ovillkorlig kärlek, men har ingen erfarenhet av lidandet på denna Jord.

I Drömmarnas Land ser jag miljoner ego, som drömmer illusionen ni ser och hur den bli skapad om och om igen.

Välj bort detta Drömmarnas Land till det där utvecklade spirituella varelser drömmer glädje och kärlek in i världen.

Ni är fångade och fasthållna i ert ego. Skrid över till den dimensionella realitet som finns bortom egot till ert spirituella hjärta, som bara upplever evig glädje, salighet, ovillkorlig kärlek och Källans ljus.

Ni är i en ny tid och en ny utveckling på Jorden. Gör dig av med din nuvarande roll i livets spel. Stig in i en uppvaknad spirituell varelses liv. Om ni fortsätter att försöka höja er vibration och frekvens, då måste ni arbeta utifrån en högre vibration och frekvens.

Jag håller er i mina armar och meddelar att ni har mer val än vad ni vet om. Ni kan växla till ett högre medvetande.”

Lyssna denna månad på shamanisk eller meditativ musik eller tillbringa tid i naturen. Föreställ dig att du reser bakom ditt fysiska hjärta till ditt spirituella hjärta. Det är därifrån som gudomlig kärlek, ljus, och salighet utstrålar. Lasta av dina bördor till ditt spirituella hjärta och upplev hur snabbt de förändras och transformeras till ljus.

Utför ditt transfigurationsarbete och utstråla ljus från ditt spirituella hjärta. Var närvarande i kärlek när ditt hjärta utstrålar ren och opersonlig ovillkorlig kärlek.

I tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag meddelat om att resa till Drömmarnas Land som jag skrev om i min bok Walking in Light.: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Du kan göra en resa eller meditera med avsikten att bli tagen till Drömmarnas Land, där en upphöjd spirituell gemenskap av människor från hela världen fokuserar sina dagdrömmar enbart på att uppleva de mest positiva, vackra och imposant inspirerande drömmar för planeten. Inta din plats i denna krets av drömmare, och gör ditt arbete.

Vintersolståndet kommer den 21 december med mycket mera undervisning och möjligheter att växa inifrån.

Gå ut i en park eller till något favoritställe i naturen. Öppma upp alla dina sinnen och ta in skönheten i naturen. Känn din kärlek till livet, de utsökta naturvarelser som vi delar Jorden med, och till Gaia själv.

Föreställ dig hur ditt hjärtslag förenar sig med vårt hem som är biljoner år gammalt, när du ligger ner på jorden. Ta in den känslan djupt i din kropp. När jag gör det kan jag inte ens fatta djupet av denna urgamla förbindelse.

Känn vinden eller den milda brisen runt om dig. Känn djupet av ditt förhållande med den levande varelse vi kallar Luft, som är den första livsformen på jorden, när vinden kysser din kind. Och denna varelse som är biljoner år gammal stannade upp för att kyssa din kind eller leka med ditt hår.

Om du är vi något vattendrag, doppa dina fötter eller händer i det och föreställ dig förbindelsen med det ursprungliga havet. Uppmärksamma ifall denna urgamla varelse som också är biljoner år gammal har ett budskap till dig. Om du inte är vid ett vatten kan du göra detta i en shamansk resa eller meditation.

Och absorbera sedan solens, månens och stjärnornas kraft – tänk hur länge de har lyst över allt liv. Och nu skiner de på dig. Känn passionen hos den urgamla elden, som brinner djupt inne i Moder Jord. Brinner din inre eld för att möta det forna i detta kraftfulla element?

Sjunk verkligen in i den tidlösa realitet vi lever i. Vi bebor Jorden för en så kort tid.

Känn först den verkliga styrkan i detta släktskap, i kärleken och understödet av dessa uråldriga varelser. Det är verkligen bortom allt vi mentalt kan förstå, om du verkligen tillåter dig själv att öppna upp din cellulära uppmärksamhet och känna din förbindelse.

Tänk nu över varför du är här. Du är här för en så kort tid. Vad vill du göra med denna tid på Jorden? Och tänk på en liten förändring du kan göra för att lätta på ditt fotavtryck på Gaia.

Visa kärlek till allt liv, ursäkta dig själv för det som behöver förlåtas, och hedra din forna förbindelse med elementen, och även dina förfäder och förmödrar och de äldre som har levt här.

Alla de livsfaser vi nu ser har genomgåtts flera gånger innan i Jordens historia. Föreställ dig vad de äldre kan berätta om. Be dem om förslag till en enkel förändring i din livsstil du kan göra, som med tiden leder till positiva förändringar.

Detta är den största gåva du kan ge till Gaia. Och när du är villig att ta emot elementens och de äldres kärlek ger du dig själv och allt liv en gåva.

Jag önskar er ett vackert vinter- och sommarsolstånd!

Fullmånen är den 29 december. Detta är vår heliga tid att församlas som en stor gemenskap för att flöda in ljus och kärlek till kollektivet för det är så oönskade energier tas bort. Detta är inte en tid till att sitta ner i mörkret. Vi måste fortsätta framåt.

Stå upp, trumma, skallra, dansa och sjung. Res inom dig till ditt inre stjärneljus och stråla som den ljusaste stjärnan på himlen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.


Som jag skrev förra månaden kommer jag att fortsätta skriva Transmutationsnyheterna i samma form som nu. Och de blir så generöst översatta till många olika språk.

Jag kommer varje månad att lägga till en gåva antingen med en shamansk resa som vi tillsammans kan göra eller en guidad ceremoni. Sylvia Edwards har samtyckt till att spela in dessa erbjudanden på Zoom och en link kommer att anges.

Med tiden kommer jag att bjuda in lärarinnor och lärare som är på listan www.shamanicteachers.com till att spela in erbjudanden. Deras arbete är briljant, och jag vill presentera dem för er. Så vi kommer till viss grad att rotera. Men jag kommer att göra de flesta inspelningarna.

Jag vill klargöra att det blir en inspelad resa eller ceremoni per månad.

Och så den spännande nyheten att Sylvia och jag har startat en ny Facebook-sida bara för vår globala gemenskap. Facebook-sidans namn är Shamans Are Gardeners of Energy. Som du har läst i kolumnen har detta blivit min favoritundervisning som The Ancient Ones meddelade mig om.

Om du vill delta, så klicka på denna länken: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

För deltagandet står en fråga och svaret är ”Transfiguration”.

Denna Facebook-grupp är bara öppen för människor på min email-lista och för de som deltar i denna gemenskapen.

Fokus för denna Facebookgrupp Shamans Are Gardeners of Energy är att fylla kollektivet och Naturen med vördnad, böner, ovillkorlig kärlek och ljus. Ljus är den högsta frekvensen vi kan jobba med.

Om ditt bidrag inte speglar en positiv attityd, heder och vördnad kommer det att tas bort. Vad kommer att hända med vår gemenskap om vi försänker oss i samma medvetande som vi vill leva i? Vill du förlora dig själv i oväsendet eller välja en annan upplevelse, ett annat sätt att leva våra liv?

Jag är väldigt spänd på att vi har en ny form för att tillsammans genomföra kraftfullt arbete och dela med oss om det!

Och när vi nu går in till slutet av året, vill jag tacka Sylvia för hennes fortsatta arbete med att hjälpa mig att få ut mitt arbete i världen. Hon är en sann gåva för denna planeten. Sylvia finner alltid ett sätt att vara positiv, inspirerande och i ett heligt rum.

Var snälla och anslut er till mig med att tacka Sylvia och våra översättare för deras generösa arbete. Det är så mycket tid och bemödande som ges in i översättningarna. Låt oss hålla dem i ljus och kärlek.

Petr Němčanskŷ – Tjeckiska
Carole Laplante – Franska
Catherine Meyer – Franska
Bea Salgado – Franska
Barbara Gramlich – Tyska
Astrid Johnen – Tyska
Nello Ceccon – Italienska
Flavia Cavallaro – Italienska
Miha Masuda – Japanska
Ai Suzuki – Japanska
Els de Graaff – Holländska
Sandra Koning – Holländska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Tatiana Starikova – Ryska
Ines Fermoso – Spanska
Lena Anderheim – Svenska
Simin Uysal – Turkiska

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2020

Naturligtvis skrev jag Transmutationsnyheterna för november innan valet i USA, så jag är säker på att alla sorters känslor nu flyger omkring inom dig och även kollektivt.

Och det spelar ingen roll om du är lycklig eller arg över resultaten, för med Medicine for the Earth-arbetet ges ett sätt att leva, som är ovillkorligt och handlingarna och ceremonierna kan fortfarande utövas, om du nu är lycklig eller arg.

Ceremonier är heliga akter och är shamanens möjlighet att förändra, så vi ska inte sluta att göra arbetet.

Transmutationsnyheterna har gått igenom olika faser under årens gång. Ursprungligen uppmuntrade mig Bob Edgar med idén att varje månad skriva en kolumn. Bob var Carol Proudfoot Edgars man. Hon var och är fortfarande en briljant shamansk lärarinna och arbetar nu i sin lokala gemenskap.

Jag blev delaktig i deras websida shamanicvisions.com

Vid den tiden hade jag publicerat en visionär roman A Fall to Grace. Varje månad bidrog jag med någon hjälp-andes visdoms-budskap och jag föreslog även att göra en shamansk resa i sammanhang med den undervisningen. Jag skrev upp detta för hand och faxade det till Bob, som skrev ned det på maskin.

Sedan år 2000 förändrades kolumnen till Medicine for the Earth. När jag skrev Medicine for the Earth-arbetet och var rätt så kreativ. Vissa månadskolumner var 5 till 10 sidor långa utan kungörelser. Det var annorlunda tider då.

Jag började även med vår gemensamma ceremoni varje månad; the Human Web of Light. Första året skrev en buddistisk munk ett brev till mig och berättade att de i hans kloster varje månad anslöt sig till vår ceremoni. Jag fick också ett brev från en pastor, som hade skrivit en sång för transfigurations-ceremonin, som sjöngs när de varje månad anslöt sig till oss.

Det har varit en rik upplevelse för mig att dela arbetet med så många människor från olika livsvägar och bakgrunder.

Behovet i vårt kollektiv har förändrats och människor vill inte längre läsa långa blogs och nyhetsbrev och jag har mindre att meddela. Medicine for the Earth- och Healing with Spiritual Light-arbetet är enkla metoder och ceremonier som försänker oss i gudomligt ljus, ovillkorlig kärlek, och i Naturen.

Dessa praktiker och ceremonier, även om de är enkla, fordrar ett livslångt engagemang för att bemästra och möjliggöra mirakulösa resultat. Det behövs nivåer av fokus och koncentration, som är bortom vad människor i vår kultur har blivit tränade för. Och att genomföra ceremonier samtidigt med ditt dagliga liv kan inte vara beroende av yttre omständigheter i ditt liv och i världen. Mästerverk fordrar ovillkorlig kärlek även mitt i trauma och upplösning.

Så jag behöver inte skriva om nya saker utan bara påminna om och inspirera till att fortsätta arbetet.

Så på så sätt genomgår Transmutatiosnyheterna en ny fas av förändring.

Men jag kommer att fortsätta att skriva Transmutationsnyheterna i samma form som nu. Och de blir så generöst översatta till många olika språk.

Jag kommer varje månad att lägga till en gåva antingen med en shamansk resa som vi tillsammans kan göra eller en guidad ceremoni. Sylvia Edwards har samtyckt till att spela in dessa erbjudanden på Zoom och en link kommer att anges.

Med tiden kommer jag att bjuda in lärarinnor och lärare som är på listan www.shamanicteachers.com till att spela in erbjudanden. Deras arbete är briljant, och jag vill presentera dem för er. Så vi kommer till viss grad att rotera. Men jag kommer att göra de flesta inspelningarna.

Jag vill klargöra att det blir en inspelad resa eller ceremoni per månad.

Och så den spännande nyheten att Sylvia och jag har startat en ny Facebook-sida bara för vår globala gemenskap. Facebook-sidans namn är Shamans Are Gardeners of Energy. Som du har läst i kolumnen har detta blivit min favoritundervisning som The Ancient Ones meddelade mig om.

Om du vill delta, så klicka på denna länken: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/

För deltagandet står en fråga och svaret är ”Transfiguration”.

Denna Facebook-grupp är bara öppen för människor på min email-lista och för de som deltar i denna gemenskapen.

Fokus för denna Facebookgrupp Shamans Are Gardeners of Energy är att fylla kollektivet och Naturen med vördnad, böner, ovillkorlig kärlek och ljus. Ljus är den högsta frekvensen vi kan jobba med.

Om ditt bidrag inte speglar en positiv attityd, heder och vördnad kommer det att tas bort. Vad kommer att hända med vår gemenskap om vi försänker oss i samma medvetande som vi vill leva i? Vill du förlora dig själv i oväsendet eller välja en annan upplevelse, ett annat sätt att leva våra liv?

Jag är väldigt spänd på att vi har en ny form för att tillsammans genomföra kraftfullt arbete och dela med oss om det!

Fullmånen är den 30 november. Låt oss efter gott förberedande koncentrera oss och fokusera på att se oss själva som en ljus stjärna på natthimlen som flödar in Jorden och allt liv med ovillkorlig kärlek och gudomligt ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

November är månaden när tacksägelse-högtiden firas i USA. Låt oss använda kraften av tacksamheten i USA och lägga den energin för det goda till allt liv.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 SandraIngerman. All rights reserved.

Transmutation News – October 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2020

Beakta att jag skrev detta newsletter för oktober innan bränderna på den amerikanska västkusten blev okontrollerade. Jag funderade över att lägga till mer material om det. Men jag tänker med allt jag har skrivit innan om klimatförändringarna är det jag skrev här fortfarande perfekt.

Jag föreställer mig att de som läser mina newsletters är spirituellt djupt tänkande människor som har förmåga att se mönstren. För mig själv öppnades dörren till andra former av lösningar, när jag såg Covid framträda.

För när man observerar mönstren som jag gör, kunde man se att dörren till förändring faktiskt visades oss innan Covid.

Det var ju förödande klimatiska händelser över hela världen. Två av dem som verkligen berörde våra hjärtan och framträdde i nyheterna var bränderna i Amazonas och i Australien. Men flera tragiska händelser blev helt enkelt inte rapporterade i nyheterna.

Alla dessa händelser yrkade på en ny normalitet. Vaknade vi upp och lyssnade?

När Covid kom in i vårt kollektiv begärdes en ny normalitet av Jorden och krafterna som finns.

Nu ser vi hur människor desperat försöker att få tillbaka sin ”gamla” bekväma normalitet, som inte fordrade några umbäranden om vi inte var drabbade individuellt.

Jag tycker det är både fascinerande och ledsamt att se. Nu när de klimatiska händelserna är så häftiga, kan man undra när folk kommer att förstå att den normalitet som vi hade inte längre finns. Vi måste verkligen reagera på vad Jorden och hela Naturen meddelar oss.

Jag för min del, tycker jag att mitt psyke behöver tid att omfamna och integrera förändringarna. Och ofta ger oss detta en emotionell utmattning och vi behöver ta hand om oss själva mer än någonsin.

Undersök denna månad sätt att inte bara vila fysiskt utan också emotionellt. Tillbringa mer tid i Naturen om oväsendet från nyheterna och sociala medier tär på ditt nervsystem, ta en paus. Hitta spirituella praktiker som regenererar dig. Skapa altare för bön i ditt hem, så att du kan vila i det heliga rummet där.

Fortsätt att utföra ceremonier för att släppa det som har sårat dig, trauman och medvetandetillstånd som håller dig tillbaka från att skapa ett mera balanserat och hälsosamt liv. Och gör framförallt ceremonier för att förlåta dig själv och andra och dröm en ny dröm för Jorden.

Om du inte kan älska dig själv, då kan ingen spirituell praktik bidra till att hela dig själv eller planeten. Vi har kommit hit för att uppleva samma kärlek som Skaparen eller de skapande krafterna i universum känner för oss. Lagen är kärlek. Och vi har brutit mot den spirituella lagen på flera områden.

Vi måste börja här och väva en ny dröm för Jorden.

Och ja, vi behöver varje dag göra hedervärda avslutningsceremonier för att tacka varje levande varelse som dött för deras unika skönhet som de bidrog med till livsväven. Och sedan önska dem en vacker resa hem fylld med behag, ljus och kärlek.

Jag gör detta varje dag. Var snäll och delta med mig.

Nyligen gav jag lärare som jag tränat tillstånd att undervisa shamanska helande-kurser online – någonting jag tidigare aldrig godkänt. Skälet var att om du inte kan se eleverna utföra helande-arbete i en kurs, kan läraren inte kan bedöma studentens skicklighet, vilket i framtiden kan föra till situationer där klienter kan skadas.

Så jag gav tillstånd till lärare som är listade på min hemsida www.shamanicteachers.com att undervisa online-kurser för 4-6 studenter, i vilka varje elev får utföra sitt helade-arbete inför gruppen, så att de är observerade och kan få hjälpsamma kommentarer.

Det här var inte ett beslut jag ville göra, speciellt med problemet Zoom-Utmattning, som nu har blivit en psykologisk term.

Men det finns folk som vill lära sig själs-återhämtande, extraktion och psychopomp-arbete för att tjäna och hjälpa andra.

Mestadels kommer lärare att undervisa hybrid-kurser där de gör förberedande kurser online och helande-kurser med masker och social distansering.

Vi får hoppas att vi kan komma tillbaka till att göra allt vårt arbete i fysiska kurser, eftersom det i online-kurser fattas det djup, som rikedomen i fysisk shamansk träning förmedlar, och som inte kan förmedlas online.

Jag ser detta verkligen som en temporär lösning. Men jag vet även att den shamanska praktiken kommer att förändras över åren eftersom förutsättningarna kräver nya arbetssätt. Shamanismen har förändrats och utvecklats sedan dess begynnelse.

Vi har den otroliga välsignelsen av två fullmånar denna oktober, 1 och 31. Låt oss tillsammans samla våra spirituella energier för att vara ett sant ljus för allt liv och Jorden. För om vi inte väver ett ljusnät inom och runtom Jorden, vilken ny dröm blir då skapad när återfödelsen sker. Låt oss göra detta arbete för att stärka livsväven, för den är grunden till livet.


Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating a Human Web of Light på denna hemsidan.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – August 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter augusti 2020

Jag har nu sedan så många år skrivit om skuggsidan hos den shamanska gemenskapen som lever ytligt. När man rider på ytliga vågor, lär man sig att trampa vatten.

Men missar vi slutligen inte den värdefulla delen av initiationen och resan att hitta hem till vårt verkliga jag, när vi inte tillåter oss själva att sjunka under de ytliga vågorna? Även om vi lever i det okända, föredrar vi att det okända inte innebär att sjunka in i livets mörker – en initiation vanligen kallad Själens Mörka Natt.

Men det är där vi lär oss att tala till vår själ. Det är där vi skalar av oss vår tidigare identitet för att se skönheten, gåvorna och vårt inre landskaps styrkor. Och när vi finner detta stiger vi in i en glans av kärlek och ljus, som vi aldrig upplevt på denna Jord. Men det behövs viljan att göra en resa som är i ett territorium, som inte är av denna Jorden och som vi alla går igenom när vi blir sjuka, förlorar något som är viktigt för oss, upplever sorg, upplösning, felande tillit, osv.

I den moderna västliga världen, har flera av oss kallat in transformerande energier under denna tid. Vi sa att vi vill förändra. Hur vi försökte göra detta var genom att upptäcka praktiker, som fick oss att känna oss fridfullare och stegra våra endorfiner för att få oss att känna oss bättre. Men detta var kanske inte det bästa beslutet att göra. För detta gör att vi fortsätter att simma i förändringens ytliga vatten.

När du i shamanismen ber om förändring, ber du om att stiga in i Själens Mörka Natt. Detta är ett häpnadsväckande territorium som verkar skrämmande eftersom du där skalas av din identitet och allt du trodde dig veta.

Men vilken värdefull resa det är att bli fråntagen det som inte längre gagnar din identitet och leder dig till att finna din sanna identitet, kraft, styrka, inre ljus och kärlek. För du är en verklig spegling av universums skapande krafter, och det är det du kommer att upptäcka, när du genomgår det territorium som kallas Själens Mörka Natt. Du kommer att upptäcka aspekter av ovillkorlig kärlek och uppleva ett ljus som du inte visste existerade.

I denna initiation dör ditt ego medan du är levande, och du blir pånyttfödd till en varelse som är nog i sig själv med alla sina behov.

Jag tror verkligen att när man lär sig att genomkorsa Själens Mörka Natt, lär man sig att med kraft och styrka klara av vilka vågor livet än presenterar oss. Du blir en närvaro av ovillkorlig kärlek och ljus bortom allt vad du hittills har upplevt.

Om du vill erfara mer om detta tillstånd och lära dig hur du kan gå igenom det, kan du anmäla dig till min nya kurs The Dark Night of the Soul as a Portal to the Shaman’s Light

(Själens Mörka Natt som Porten till det Shamanska Ljuset)

Du kan anmäla dig här: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/dnsSI/ingerman/

Jag har lämnat Facebook för ett tag. Jag behövde helt enkelt en paus. Men jag kommer att vara tillbaka för att arbeta med deltagarna i min nya kurs.

Innan jag lämnade, läste jag detta vackra inlägg av Jack Wyrd, som delgav det på Fachebook-sidan för Shamans Cave. Jack gav mig tillåtelse att dela detta med er alla.

TROLLSLÄNDANS VÄLSIGNELSE

”Exuviae” är återstoden av djur som måste byta skinn för att kunna växa. Trollsländan är ett sådant djur. Den tillbringar sina första två år som en vattennymf. Simmar i och andas vatten, ingen beröring med luft. Men så snart de har hittat vad de behöver i den våta världen under vågorna – kryper de upp i luften. Där kan de inte andas, inte se. De har förtroende att de måste bege sig mot ljuset in i det okända. Hjälplösa väller de där fram ur sin bakre del och vecklar ut sina vingar.

Detta är en sommarsak. När de dricker in luft i sina lungor för den första gången, måste de ligga i solen och torka sina vingar och härda sin stomme. De vet inte vad som väntar, men de vet att de är tvungna. De låter sig inte stoppas av rädsla, de bara vet att det är riktigt. När dessa himlens sländor höjer sig upp, lämnar de den gamla återstoden bakom sig. De blickar inte tillbaka, de bara flyger.

Det är sommar och dags för transformation under Solen. Må du vara som trollsländan, ha tillräckligt förtroende för att göra den förändring som är nödvändig och flyga fri som det var menat att vara. Må du förkroppsliga trollsländans vackra gudagåvor.

Exuviae är latin. Det uttals ig-zoo’-vee-ee

Jack Wyrd praktiserar och undervisar i core shamanism och är i Bangor i Maine värd för trummresegrupper varje månad. Han ger snart ut en bok om folklore med titeln Maine’s Rarest Creatures: a Field Guide to Mythological and Legendary Creatures and Beings of New England and Adjacent Canada, som kommer att publiceras i juni 2021 hos Down East Books. Du kan ta del av Jacks sida på Facebook.

Fullmånen är den 3 augusti. Låt oss dyka in i djupet av vårt spirituella ljus, som sträcker sig till oss och möt detta med ditt eget ljus. Förena dig med det strålande ljuset från vår globala gemenskap och låt det bilda ett sunt energifält för allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – July 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2020 

Jag har i dessa tider märkt att jag drar mig inåt och känner att jag behöver tystnad. All den turbulens vi ser är en del av upplösningen av det liv vi känner till.

Att protestera är så viktigt för att uttrycka vår vädjan för rättvisa, jämställdhet, och vänlighet. Jag hade mina år när jag var en passionerad protesterare. Min hälsa understöder inte längre denna slags aktion i världen.

Men jag tror helt och fullt på arbetet i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light. Shamanismen ger alla verktyg och guidningen vi behöver för att finna vår ”flow”, vad vi kallas att göra och förändra, och nödvändigheten att upprätthålla våra ceremonier.

Vad som får mitt hjärta att brista, är splittringen jag ser växa i den spirituella gemenskapen. Jag har faktiskt talat om denna splittring under fyrtio år, och jag ser splittringens gränser vidgas ut så mycket att det kanske inte finns någon återvändo. Vi kanske helt enkelt blir upplösta i olika dimensioner om hur vi ser på och hur vi lever det spirituella arbetet. Det finns så många olika perspektiv av livet när du ser på det ur en andlig synpunkt, och många ser fortfarande ur egots synpunkt.

Jag väljer att stanna på vägen som fick mig till den medvetandenivå jag har nått i mitt arbete med ceremonier och transfiguration.

I de sista online-kurserna jag gav för Shift Network lyckades jag verkligen stiga ur några ohälsosamma energifält och jag bygger upp nya strålande fält med mina övningar.

För ungefär ett år sedan bjöd jag in vår cirkel att dela med sig om inspirerande berättelser. Här är en som Nancy meddelade mig. Jag bad henne om tillåtelse att ge den vidare till er. Jag älskar delen om ”du har förstått det fel …. ”

”Kära Sandra,

Trumcirkeln träffades via Zoom igår kväll och jag hade en underbar resa som jag vill ge vidare. Den verkade fortsätta ur en bild som jag fick förra året, där jag stod och tittade in i en stor våg, som hade gjort en paus innan den bröts, och jag blev uppmanad att se igenom vågen.

Den här resan började med en stor grupp människor – som jag tror representerade alla människor – liggande på rygg på marken. ”Ja, vågen har slagit till,” blev jag tillsagd. Vi var inte skadade, bara tillplattade och våra kroppar geometriskt arrangerade (det påminde i formationen om mönstren vid synkroniserad simning eller June Tailor Dancers sedda uppifrån). Sakta blev vi sänkta till marken bredvid oss tills våra bröst var på marknivå.

När vi låg där, började vattnet försiktigt att röra sig runt oss. Solen sken ner på oss för att värma oss och ge oss näring. Jag började se ett skott växa ur från mitt hjärta och jag trodde det var ett budskap att vi envar hade något nytt som skulle uppstå, men blev tillsagd att vara tålig. De nästa minuterna började skott skjuta upp ur våra fingrar och tår, munnar och halsar, pannor och magar. Även om de var väldigt små, visste varje person att några var fruktträd och andra barrträd, några var grönsaker och andra blommor, och andra gräs och klöver … Varje skott bar på sitt eget fullbordande och skulle med tiden växa och mogna.

Då kom budskapet. ”Du har förstått det fel. Du tror att du har blivit placerad i trädgården, och har varit tvungen att lämna den bakom dig. Du ÄR trädgården. Utifrån dig blomstrar Jorden. Du är myllan ur vilken skapelsen föder fram nytt liv. Jorden upprätthåller er alla.

Det var en fantastisk upplevelse av djup förbindelse med Jorden och Alla Levande Varelser, som jag aldrig tidigare haft. Jag visste att du skulle glädjas att höra om det.

Eftersom jag gör ceremonier för ärbara avslutningar, blir jag upplyft av att bevittna skönheten och välsignelsen i varje liv som lyfter från Jorden för att återgå till Källan av Ljus och Liv. Jag har vid slutet av ritualen börjat tillägga ett uttryck för djup tacksamhet till alla levande varelser för att de stannar med oss. Din närvaro här är underbar uppmuntran och vishet.”

Fullmånen är den 5 juli. Detta är en tid när vi verkligen kan bidra med att hela vårt kollektiv och ge in ljus i mörkret. Men arbetet lyckas inte om du arbetar utifrån ditt tänkande i stället för utifrån de djupaste delarna av din själ och ande. Var snäll och gör ditt förberedande arbete för att få egot ur vägen. Din ande är rent strålande ljus med styrkan att transformera allt som ditt ljus berör. Så låt ditt ljus skina inom och runtom denna stora Jord!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – June 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2020

Jag läste en intervju i tidningen med en man som sa att han kände att livet inte var viktigt nog och att han ville börja jobba igen för att skydda sina barn och barnbarn för framtiden. Vilken nobel gest.

Problemet är att människor är mer intresserade av pengar än vad de är av livet. Och det är ungefär vad som många människor i världen vill – materiella ting. Ja vi behöver pengar till hyra och mat. Om det vill jag inte debattera.

Men när kommer mänskligheten begripa att placera utsläpp och gifter i vattnet vi dricker, i jorden vi äter av, i luften vi andas, inte är en handling som skyddar våra kära och framtida generationer.

Är detta vad vi verkligen har kommit fram till?

Men i verkligheten kan jag se otroliga yttranden som görs av varierande människor, och ur varje spirituell och religiös tradition. Och vad jag ser i var och ens beteende bredvid rädsla är rent raseri och ilska.

Den sorgligaste delen av pandemin är för mig, om vi bortser från alla som dör och allt lidande, splittringen som skapas. Det görs skillnad mellan länder, ekonomiska nivåer, de sjuka och de friska, och politiken har blivit tokig och skrämmande.

Och om vi tittar på den spirituella gemenskapen, så vet vi ifrån uråldriga läror att magiska möjligheter till helande uppstår, när vi som ett kollektiv starkt håller ihop, och kan då bevittna exceptionellt helande. Men för det behövs fokus och vilja att arbeta med otrolig disciplin för att inte ha svagheter som läcker ut kraften till helande från cirkeln.

Den spirituella gemenskapen verkar ha svårigheter att komma tillsammans. Och visserligen har vi våra egna sätta att jobba på. Det gör alla shamaner. Lösningen innebär att utföra det helandearbete som du blir guidad till och inte döma vad andra gör. Om du sänder ut kärlek, ljus, vänlighet, vördnad och respekt, spelar det då någon roll hur och när människor gör sitt arbete.

Förra året delade jag med mig om en kraftfull resa jag hade med Moder Jord. Hon meddelade att hon förändrar sig till att dels vara materiell form och dels ljus, färgskimrande och transparent. Det kommer inte att vara de starkaste som överlever, eftersom alla skapelser som lever på Jorden kommer att vara i balans mellan form och ande, med mycket mer samverkan än vad vi nu ser.

Detta är ett evolutionärt steg, som jag inte kommer att uppleva under min livstid. Men jag kan se detta som en framtid med en Jord fylld med varelser som förstår sig på kraften i kärleken och som lever det och inte bara talar om det.

Du kan bara föreställa dig hur livet som vi känner till löses upp för att nå ett sådant stadium. Och vi kanske erfar upplösningen just nu för att kunna stiga in i en större upplevelse av vad som menas med att vare en mänsklig- och naturvarelse. Och denna nya dröm innefattar hur vi kan leva tillsammans i harmoniska gemenskaper utan dominans, men med ömsesidigt samarbete.

När vi tittar på kärnsvårigheten, är det att egos från alla håll i livet och med olika livsåskådningar beskyller alla utom sig själva för allt som händer, om det är klimatförändringar, världsliga problem, virus osv.

Det är nu dags för reflektion. Vi alla går emot döden om det är av viruset eller andra förändringar på jorden. Det är dags att gå inom sig och titta på våra projektioner om vilka vi beskyller och att gör vårt arbete för att bli hela och växa. Vad som än händer vill jag lämna så utvecklad som möjligt. Beskyllningar leder oss bort från att arbeta med högre energier.

Fullmånen är den 5 juni. Jag tror inte att jag behöver säga hur viktigt det är att lämna ytliga praktiker och gå så djupt du kan. Låt oss ta varandras händer och förnimma kärleken för vår cirkel och livet. Res inom dig med massor av kärlek i hjärtat för allt liv och utstråla ditt gudomliga ljus till alla du älskar.

Denna månad håller vi också varandras händer för att fira sommar/vinter-solstånden. Solen ger oss liv. Låt oss hedra årstidernas förändringar och solens nya rörelse. Gå om möjligt ut och ligg på jorden. Meddela henne hur mycket du älskar henne och ta fullt emot hur mycket hon älskar dig! Reflektera över livets skönhet.

Om du är ny läsare här, kan du få information om fullmånsceremonin under Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Jag önskar er alla ett vackert solstånd!

Förbli välmående och fyllda med ljus!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – May 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2020

Jag började internationellt undervisa en kurs under àr 2000 med titeln Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Detta arbete blev slutligen sà kraftfullt för väldigt mànga, som lärde sig att det inte bara helar oss individuellt, utan även, som visade sig i veteskapliga experiment, att vi kan omändra gifter i vàr omgivning.

När jag introducerar arbetet, meddelar jag alltid att det behövs tvà faser. Dels är det det personliga arbetet, som vi behöver göra för att ändra ohälsosamma vanemönster i hur vi handlar i världen. Det finns skuggtillstànd, ilska, rädsla, gamla sàr, som lever i oss alla. Och under livets gàng vill vi hela oss fràn vàrt förgàngna och bli de bästa människor vi kan vara. Det finns dagliga spirituella praktiker som vi màste utföra för att förändra vàrt medvetandetillstànd, sà att vi behandlar oss själva och allt liv med vänlighet, heder och respekt.

Den andra fasen av arbetet är det cerimoniella, som vi kan komma tillsammans för att utföra. Ceremonier är shamanernas verktyg för att skapa förändring. Men att göra ceremonier utan att integrera det dagliga personliga arbetet som behövs, lyckas inte ge goda resultat. Att göra det personliga arbetet för att transformera dig själv till en mer medveten person och utföra ceremonier är den perfekta kombinationen för att faktiskt se lyckade resultat.

Människors liv har förändrats positivt när de gör detta arbete. Och elever fortsätter att meddela mig via email och sociala medier att de kan inte nog berätta för mig hur bra de klarar av den nuvarande förändringsvàgen som vi är i pà grund av coronaviruset, de känner sig lugna och även stärkta. De bara älskar att dagligen engagera sig i övningarna.

Som jag meddelade förra mànaden är det en shamansk lärdom att epidemier föds när kollektivet blir översvämmat av negativa tankeformer. Och som jag skrev förra mànaden, har vi nu haft en sàn ström av trauma som har utmanat nästan hela mänskligheten. Vi är inte alla införstàdda med detta, men vi gör ett rejält jobb med att skjuta giftiga pilar in i det kollektiva, som pàverkar allt liv negativt.

Vi har gjort vàrt arbete, men nu är det dags att verkligen ställa upp minut för minut med vàr praktik sà att vàrt liv är fyllt med heligt handlande, som att göra en ceremoni när du lagar mat, städar, kommunicerar med andra osv. Allt i livet är en cermoni. Utför dina ceremonier med medvetenhet.


Jag behövde redan innan coronakrisen mycket ensam och stillsam tid. När vi blev isolerade märkte jag att jag har varit i isolation en längre tid.

Jag har behövt tid för att lyssna till min själ. Min egen inre röst, min kropp, mitt hjärta. Det har blivit sà högljutt ”där ute”, att jag inte kan höra min röst längre. Sà jag tillbringar varje ledig minut i tystnad. Bara meditera och vara med mina egna tankar. Det kommer sàdan inspiration när jag gör det. Jag kände även att jag hade förlorat min egen känsla för flödande. Att känna att energin flödar är viktigt för god hälsa pà alla plan. Och dà känner jag min egen styrka och förlorar mig inte i de vilda kollektiva tillstànd som människor beblandar sig i just nu.

En lösning för vàr överlevnad vore att lyssna till rikedomen av information, som kommer genom dig – inte fràn andra.

En del av mitt arbete i världen är att slänga ett öga pà Facebook. Jag har blivit sà inspirerad av den rika visdom som infödingsmänniskor i olika shamanska kulturer delar med sig just nu.

Och vad som berör mig mest av allt är hur all information, som de äldre fràn olika stammar meddelar stämmer överens. Det har meddelats om ceremonier som varar hela nätter igenom.

Livet är en ceremoni. En ceremoni som görs nàgra minuter utan att bygga upp ett starkt förhàllande till naturen och andarna blir helt enkelt ytlig.

Skapa ett heligt liv. Hedra ditt liv alltigenom dagen. Var flitig med att utstràla kärlek, ljus, vänlighet, vördnad och respekt till allt som lever. Detta är bara en handling vi kan göra för att hela det energifält vi har skapat.

Pà 1980-talet vaknade jag upp mitt i natten av en hög dundrande röst. Rösten skakade om hela mitt rum. Röstens budskap var ”Människor har letat efter Gud utanför sig själva i 2000 àr och de nästa 2000 àren kommer männsikor att söka Gud inom sig själva”.

Jag kände definitivt sanningen i detta budskap och kan naturligtvis se sà mànga pà denna inre resa.

Det var intressant att rösten àtervände för 2 àr sedan. Min man och jag höll pà att boka en äventyrsresa. När vi fyllde i formulären, hörde jag samma röst säga: ”Du kommer inte att vara där”.

Vi fàr viktig praktisk information om vi lär oss att lyssna.

Det är sà kraftfullt att ge dina kära och din gemenskap transfigurations-ceremonier. Om du klickar pà knappen för Transmutationsnyheterna hittar du en beskrivning av en transfigurationsceremoni som jag ledde för fyra hundra människor. Du kan gärna använda den för att ge in detta livgivande arbete till din gemenskap. Adaptera den eller använd den som den är.

Fullmànen är den 7 maj. Làt oss stegra frekvensen i vàrt arbete. Vissa förstörande energier kan inte leva i högre frekvenser. Fyll dig själv med ditt gudomliga ljus, absorbera det in i varje cell och utstràla sedan detta briljanta ljus och frekvens till allt liv.

Mà bra och och var fylld med ljus.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – April 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2020

är förtjust över att kunna meddela nyheten att jag blev utsedd till en av de 100 mest spirituellt inflytesrika nu levande personer för 2020 av Watkins Mind Body Spirit Magazine. Jag kom pà plats 24 i listan. Jag känner att i och med att mitt arbete blev hedrat, blev även shamanismen och allt gott arbete vi alla gör hedrat.

Praktikerna i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light är sà viktiga att dagligen arbeta med. När jag började studera shamanismen, lärde jag mig att virus skapas av negative tankeformer. Tänk pà all negativitet som flödar in i det kollektiva pà grund av ilska över världens politik, bränderna i Amazonas och de i Australien.

Amazonas ses som Jordens lungor. Och nu har vi ett virus som angriper lungor.

Allting är sannerligen förenat. Jag tror att förändringarna vi ser, kommer att fortsätta tills människor inte bara vaknar upp, men växlar prioritet till livet som mer betydelsefullt än pengar.

Vi har stora möjligheter att upprätthàlla vàr hälsa, understödja vàra gemenskaper med transfigurationsarbete, och göra vàra övningar tillsammans för att förändra negativa medvetandetillstànd.

Jag undervisar en speciell kurs hos Shift Network, där jag tar de mest kraftfulla övningarna i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light att arbeta med och har skapat en sju-veckors-kurs.

Kursen kommer att ha tre delar. Vi kommer att arbeta med att upprätthàlla vàr personliga fysiska , mentala och spirituella hälsa. Vi kommer att genomföra transfiguration och andra helande ceremonier för att uppehàlla styrkan i vàr globala krets, och vi kommer att göra ceremonier för allt liv. Och vi kommer naturligtvis att titta pà hur vi kan dela med oss om detta arbete i vàra lokala gemenskaper, om det är av intresse.

Allt material kommer inte att vara nytt för er. Men denna kurs är ett sätt att fortsätta med vàra övningar tillsammans och hàlla dem levande och sjudande för att ge näring till dess styrka för att skydda oss, öppna upp för större lärdom, utöka vàra perspektiv, och tillsammans göra ceremoniellt arbete. Jag kommer att leda alla övningar och det behövs inga förkunskaper för denna kurs.

Introduktionssamtalet är gratis och kommer att vara den 1. april och kursen börjar den 14 april pà tisdagskvällar i 7 veckor. Sessionerna kommer att bli inspelade för de som inte kan delta live.

Jag kommer att skicka ut ett mail sà snart jag har detaljerna för anmälningen.

Jag skrev Transmutationsnyheterna för april tidigt, eftersom jag hade en kommande kurs och resor som jag var tvungen att förbereda. Även om jag här inte talar om coronaviruset, känner jag att budskapet jag delar med mig om är sà viktigt för att upprätthàlla vàr hälsa.


När jag gjorde en shamanisk resa, började plötsligt mina hjälp-andar tala med mig om de kommande valen i USA. Jag fràgade aldrig om valen. Det var ett spontant budskap. Mina andar gick inte in pà detaljer, men de gav mig nàgra viktiga insikter. Vägen dit är lite komplicerad, sà ni behöver följa vart konversationen tog mig.

Informationen om valen var snabb och enkel. Jag blev sagd att människor kommer att rösta för den kandidat som fàr dem att känna sig säkra och skyddade.

Detta gav mig en ledtràd till omgivningen. För när vi pekar ut ledare bara för att känna oss säkra, blir ofta miljön glömd.

Detta är vad budskapet ledde mig till. Jag skriver ständigt om att vi är natur och inte bara förenade med naturen. Vad jag visades, var att vàrt missbruk gentemot naturen är som att vanvàrda organen i vàr kropp tills kroppen börjar attackera sig själv med autoimmuna sjukdomar

Och vi ser mànga mysteriösa problem med autoimmuna sjukdomar pà jorden idag. Och om vi inte börjar sköta vàr kropp som är natur, kommer attackerna mot oss, som vi själva orsakar, att fortsätta öka.

Sedan ledde mig detta till mitt personliga arbete. Jag blev tillsagt att mitt konstanta själv- kritiserande av vad jag gjorde fel, i stället för att betrakta vad jag gjorde rätt,, ger näring till hälsoproblem. För när vi inte känner oss värdiga och är kritiska emot oss själva och inte kan ta emot kärlek, slutar det med att vi attackerar oss själva. Detta skapar autoimmuna problem och extrem inflammation, som är sà förhärskande idag.

Kärnan i budskapet var för mig, att om vi vill hela oss själva och planeten, màste vi absorbera gudomlig ovillkorlig kärlek, arbeta igenom hur vi bedömer oss själva, och konstant utstràla kärlek till naturen och i följden ändra vàra handlingar förhàllningssätt gentemot alla varelser som vi delar denna Jorden med. Och vi vet egentligen hur dessa praktiker ger näring till vàr själ.

Fullmànen är den 7 april. Sätt dina vanliga bekymmer àt sidan och utvidga ditt perspektiv för att omfamna den större bilden. Utför ditt förberedande arbete och upplev hur din sanna briljans stràlar ut till och alltigenom Jorden. Làt ditt ljus och kärlek breda ut sig till varje levande varelse pà planeten.

Om du är ny läsare här, kan du fà information om fullmànsceremonierna under Creating a Human Web of Light pà denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det pà den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2020. All rights reserved.

Transmutation News – March 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2020

Den 19 mars är det vårdagsjämning. Tiden fortsätter att röra sig så snabbt och klimatförändringarna, som vi ser vinner otrolig fart. Som vi alla vet är några av dessa förändringar helt enkelt planetens evolution. Men vissa är orsakade av mänskligheten.

Många vaknar upp och arbetar spirituellt tillsamman och flera gör en fysisk aktion och bestämmer sig för att göra ett mindre avtryck på Jorden genom att ändra sin livsstil, sin diet, vilka produkter de köper, osv.

Som jag har beskrivit är det en oroande angelägenhet för mig, när utövare av olika spirituella praktiker samlas för att försöka manipulera vädrets mönster. Naturen vill inte bli manipulerad, men den ger oss helt klart ett starkt budskap. Och att manipulera vädret kan ha ödesdigra konsekvenser, när balansen ändras kan tragiska händelser ske på andra platser, som skulle varit säkra om den naturliga balansen hade tillåtits.

För mig är detta en viktig lärdom; Jag tror att vi måste bygga upp starka relationer med landskapet där vi bor, med de förfädersandar som beskyddar landet, jorden, luften, vattnet och elden. Om vi etablerar en stark relation med dem som familj, då kan vi kommunicera med varandra och förhandla med dem eftersom de älskar oss när vi vördar dem.

Just nu finns det ingen vördnad och vi dumpar avfall i elementen som ger oss liv och försöker förflytta dem på sätt som vi tror behövs eller skulle vara bra för landskapet.

Vi behöver lära oss av landskapet och elementen.

När vi välkomnar våren i den norra hemisfären och hösten i den södra, ger jag er här en övning att utföra.

Ge dig tid att skapa en stark relation med landskapet, med de helande /medkännande förfädersandarna i naturen, med elementen och med vilka andra naturvarelser som helst som du önskar tala med.

Bestäm vilken varelse du önskar att tala med och be ”Får jag lov att stiga in i ditt energifält?” och börja sedan att sända kärlek och ljus.

Presentera dig själv och börja en konversation precis som du skulle göra det med en ny vän. Lär dig om landskapet och andarnas liv och historia. Hur har det varit för dem att leva på Jorden. När du har en god relation och konversation kan du be om ett budskap om hur du kan arbeta spirituellt och vilka handlingar du behöver utföra för att leva i harmoni med landskapet.

När vi alla fortlöpande gör detta kommer vi att se positiva förändringar hända där vi lever.

Det är så infödingsfolkslag runt om i världen arbetar. Landet de lever på, elementen och alla de förnimmande naturvarelser där de lever, ses som släktskap i ett livsområde som delas av alla. De arbetar nu hårt för att blidka andarna. Just nu gör de sitt arbete medan icke-infödingsbefolkningar inte förstår ömsesidighetens princip och tar bort styrkan i arbetet. Om vi medverkar i en sådan kraftfull praktik kommer vi att lära oss mycket och hjälpa att lindra mycket lidande.

Fullmånen är den 9 mars. Låt oss be månens kraft hjälpa oss att exponentiellt utstråla vårt ljus inom och runtom Jorden. Utför din transfigurationspraktik med ditt ljus skinande så att det inte finns nàgra platser på denna stora Jord som inte berörs av ditt ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du fà information om fullmåns-ceremonin under Creating a Human Web of Light pà denna hemsidan.

Tillsammans med vàr stràlande cirkel önskar jag alla en underbar dagjämning fylld med djup visdom, när du förbinder dig med landskapet och elementen.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem pà den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2020. All rights reserved.

Transmutation News – February 2020 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2020

Vi har så mycket känslor för landskapen och allt liv som blir förstört av klimatiska händelser.

Vi vet ju att det händer så mycket förstörelse och döende på flera platser runt om i världen. Men bränderna i Australien nyligen sliter våra hjärtan öppna.

Jag läser alla sorters statistiker om förlorat liv och vet inte vad som stämmer. Jag har sett rapporter om att 500.000 naturvarelser har dött i bränderna. Och nu när jag skriver denna kolumn har 8.000 koalabjörnar dött.

Det är tragiskare än vad vi med vårt förstånd och våra hjärtan kan föreställa oss.

Jag ber tillsammans med er att bränderna kan släckas.

Jag talande om detta under mitt introduktionssamtal till ”The Three Hidden Worlds”, som blir sänt av Stephen Dinan och The Shift Network.

Shamanism är naturbaserat och i shamaniska kulturer är allt liv, inklusive Jorden, Vattnet, Luften och Elden vår familj. Men när vi inte handlar med vördnad, respekt och vänlighet gentemot andra levande väsen blir det konsekvenser.

Jord, Vatten, Luft och Eld ger oss livet. Vi fortsätter att slänga allt giftigt avfall i dessa element, som ger oss liv. De är levande varelser och vår familj.

I vår kultur ignorerar vi fortfarande den ömsesidiga praktiken. Alla ni som läser denna kolumn vet intuitivt och i era hjärtan att om vi vördade elementen som ger oss liv, skulle de inte reagera så våldsamt.

Och ändå undviker vi att bilda en stark kärleksfull relation till dem och försöker bara få tillräckligt med människor tillsammans för att försöka manipulera dem till att släcka bränder, hindra översvämningar och stormar, skapa regn osv.

Detta kanske har en övergående effekt, men är på sätt och vis del av problemet, eftersom människor inte känner att de själva måste ändra hur de lever sina liv, om de tror att de kan manipulera naturen i stället för att respektera den.

Jag undrar hur saker skulle förändras om vi etablerade ett förhållande med ömsesidig respekt. Du måste i ditt hjärta förstå att en sådan värld skulle betyda en stor skillnad. Du måste VETA det.

Men här är vi nu. Våra hjärtan har brustit pga så stora förluster .

Börja hedra elementen. Låt oss samla våra spirituella energier för att öppna kommunikationslinjer med elementen i stället för att manipulera dem. Naturen vill inte bli manipulerad.

Låt oss göra ceremonier för alla varelser som har förlorat sina liv. Jag skrev om värdefulla avslutningsceremonier i The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life.

Förbind dig spirituellt med varelser som förlorat sina liv. Tacka dem för att de har behagat Jorden och allt liv med sin närvaro, sin skönhet och sin styrka.

De bidrog så mycket till livsväven och förlusten av dem är så förkrossande för oss alla.

Önska dem en resa hem till Källan fylld med nåd, kärlek och ljus.

Låt oss hedra alla varelser som dog. Detta skapar helande för allt liv. Utstråla kärlek och ljus till alla som förlorat sina liv.

Denna medvetandenivå tillåter faktiskt oss alla att leva mer medvetet på Jorden.

Förbind dig spirituellt med landet du lever på, de medkännande förfäderna i landskapet och med alla naturväsen inklusive elementen. Utstråla varje dag kärlek och ljus och känn hur kärleken returneras till dig.

Livet på Jorden kommer att förändras när vi gör detta. Jag VET det. Fullmånen är den 9 februari. Låt oss förena våra spirituella energier för att visa allt liv hur mycket vi hedrar och älskar allt som bebor denna Jord med oss. Låt oss vid denna fullmåne hålla allt liv i kärlek och utstråla detta ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Låt oss upprätthålla vårt transfigurationsarbete med kraft och förnimma allt liv i dess gudomliga ljus och styrka. Belasta inte andra livsvarelser med medlidande.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.