Transmutationsnyheter juni 2016

Vårt öde beror på hur mycket inre arbete vi gör. Och ingen annan kan göra detta arbete för oss.

I mina resor för denna månad visades jag att de kommande säsongsförändringarna kommer att vara ganska kraftfulla. Den 20 juni går vi som lever på den norra hemisfären in i sommaren och de på den södra hemisfären kommer in i vintern. Sommaren är den tid då allt det ska födas, som har grott inom oss. Och om vintern är det dags att sakta in och tillåta vårt inre landskap att regenerera sig. Det är en period av vila innan vi börjar gro nytt liv igen.

Eftersom vi också är natur, behöver vi alltid erinra oss att vårt deltagande i livets cykler är viktiga. För många av oss lever ett så upptrappat liv, att vi inte ger oss tid att fördjupa vår förbindelse med naturen och möjligheter att fullt ta del av de kraftfulla förändringar och cykler som händer. Vi dras bara passivt med i en process och förstår inte vad som försiggår.

Men om vi engagerar oss fullt och deltar i förändringarna, har vi möjligheten att välja att gå med på ett elegant och lättare sätt.

Vi är alla medvetna om en massa myter som kommer ifrån olika kulturer om Gudar och Gudinnor som sitter i den övre världen och tittar ner på jorden. Och från deras utsiktspunkt ser de hur människorna försöker komma till rätta i sina liv. Där skulle kunna vara en massa konversationer som de deltar i medan de tittar ner på oss. Några samtal skulle vara fulla av medkänsla för de försök/motgångar och det lidande som uppstår under livets gång. Och en del skulle vara ganska kränkande, när gudarna och gudinnorna kritiserar människorna för de val de gör och hur nonchalanta vi kan vara inför mysterierna och även gentemot livets magi.

Den 20 juni, som är solståndet, bjuder jag in er att förena er i vår krets och utföra en meditation eller shamanisk resa, i vilken vi beger oss till den övre världen och samlas i en cirkel, som har samma utgångs- och utsiktspunkt som gudarna och gudinnorna i förgångna och nuvarande traditioner.

Så snart du kommer till den övre världen ser du en stor amfiteater, där du kan sätta dig. Eller du kanske väljer att stå upp. Mitt i amfiteatern finns det en pool med vatten, som sitter i en vacker skulptur. Och som i forntiden kan vi se in i vattnet. När vi tittar in i denna stora pool kan vi se på vårt liv ur ett annat perspektiv.

Jag föreslår att du inte betraktar allt liv på Jorden. Det kan vara för mycket att ta in allt som händer just nu. Men betrakta ditt eget liv uppifrån. Observera ditt deltagande i livet och de cykler som Jorden går igenom, när du gör detta. Är du nonchalant gentemot dessa förändringar och flyter bara passivt med, när livets flod bär dig genom livet? Eller saktar du in dina aktiviteter och väljer att inte dras med i den stress som människor nu upplever på grund av alla krav, som ställs på oss. Väjer du att rida på en annan våg, sakta in och leva mer medvetet? Gör du val som leder till att leva med en annan vibration och frekvens än massmedvetandet? Och deltar du helt och fullt i livet?

Detta är viktiga frågor för dig att svara på. För livet snabbar på, situationerna i världen blir mer intensiva, och vi kan lätt svepas bort av livets flod istället för att rida på vågorna och gå med i strömmen med elegans och medvetenhet.

Låt oss mötas i gläntan vid altaret som vi skapade i december 2015 efter att du har fullgjort din resa eller meditation. Vi har skapat ett altare där vi lämnar gåvor, offer och böner till oss själva, till andra och till allt liv och till Jorden. Efter att ha blivit renade av de bevakande andarna, som skyddar vårt heliga rum på denna plats, möts vi här. Samlas runt altaret. Ge en gåva med ett ord, en tanke, eller en dröm som du kan dela med gruppen. Känn den mjuka jorden under dina fötter, lukta på de söta dofterna från träden som omringar oss, lyssna på naturens sång, när allt som lever sjunger. Du kanske vill sjunga en välsignelsesång för firande av solståndet – en ny tid, en ny säsong, en förändring i vårt inre landskap. Känn den positiva energin som har delats och se på de ljusa ansiktena i vår krets. Uttala ditt ord, tanke, eller dröm för de andra, för allt liv och för Jorden. Låt oss välsigna vår cirkel och Jorden under denna kraftfulla tid av förändring. Låt oss hälsa styrkan i förändringen med ingivelse för allt det ger oss i våra liv. När vi gör detta kommer vi närmare oss själva eftersom vi är natur och vår förbindelse med naturen stärks.

Kom ihåg att Naturen är intelligent och vet alltid hur den ska möta förändringar med fullt deltagande. Vi är intelligenta och vet hur vi fullt kan engagera oss i de genomgångar som vi nu står inför och även för de framtida.

Vi önskar varandra och allt liv ett kraftfullt och glädjefyllt solstånd.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du läsa kolumnen från december 2015 genom att klicka på linken https://www.sandraingerman.com/tndecember2015.html

Vi kan även förpliktiga oss att fortsätta besöka vårt altare och lämna gåvor och böner för att skapa ett starkare kollektiv. Du kan komma med en gåva som talar till ditt hjärta. Du kan besöka altaret för ditt välbefinnande, eller som en plats att be på, meditera eller göra en resa för dig själv, andra, för allt liv och för Jorden.

Den 20 juni hälsar vi inte bara solståndet. Det är också tid att hälsa fullmånen och fortsätta vårt arbete med att väva en lysande ljusväv till liv. Ljuset går djupt in i Jorden och skiner inom och rumtom Jorden.

Börja med ditt förberedande arbete. För att transfigurera till en varelse av gudomligt ljus som verkligen har styrkan att transformera, måste vi förkroppsliga den sanna vibrationen av gudomligt ljus. Har du gjort det? Om inte, är detta nästa steg i ditt arbete.

Lämna din vardag och lös dig ifrån dina vanliga tankar och lämna livets bördor bakom dig. Ge dig tid att meditera, sjunga, dansa, promenera. Försök praktisera tai chi, yoga, qi gong. Gör något som lyfter dig ur kollektivets mörka medvetande.

Res inom dig och upplev ditt gudomliga ljus. Detta ljus är mera lysande än något ljus som du har upplevt i den jordiska sfären. Låt detta ljus flöda igenom dig när det reser till jordens rotsystem. Och låt det flöda inom och runtom Jorden när vi väver en skinande och eterisk livsväv, som lyser upp och lyfter allt liv till en vibration där ovillkorlig kärlek är manifesterad till form och kan komma in i världen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar alla ett djupt, rikt och fröjdefullt solstånd!

Om du vill ta del av Sandras tacksägelse och minnesord för Bob Edgar, och hennes kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts