Transmutation News – January 2017 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2017

Låt oss förena våra hjärtan för att önska alla i vår cirkel allt gott för det nya året!

Jag vet att många av er hade ett svårt år 2016 och vill att det snart ska vara över. Jag känner så också. Men sanningen är ju att det inte innebär slutet av en cykel när året växlar eftersom tiden fortsätter framåt.

Men ur shamanisk synpunkt händer förändring genom avsikt. Så i stället för att vänta sig att se förändring uppstå magiskt, utan att vara aktiv, så kan vi vara mera proaktiva i arbetet vi utför.

Det är dags att tänka över händelserna som uppstod 2016 i våra liv och i världen. Det är viktigt att sätta upp mål för vad du vill ska manifesteras i ditt eget liv och i världen. Och det är viktigt att fortsätta det som vi har gjort i många år nu, att drömma och att stärka vår avsikt, likväl som att stå starka i vår gemenskap, så att vi har mera spirituell kraft att få igenom ifrån de osynliga världarna för att manifestera våra avsikter och drömmar i den yttre världen.

Ett av bekymren jag hör ifrån så många shamaniskt praktiserande runtom i världen (inklusive mig själv) är att vi blir överlastade av klienter som söker hjälp, för att de känner sig plågade. När jag undersöker detta, tror jag att i de flesta fallen (inte alla) känner människor negativiteten i det kollektiva energifältet och upplever att aggressivitet och hat riktas emot dem. Och på ett visst plan blir denna aggressivitet och negativitet riktad emot alla eftersom vi alla är förenade. Vad som sänds till en person sänds till alla. Jag har skrivit om detta flera gånger.

När vi fördjupar oss i det spirituella arbetet lär vi oss först att sätta gränser för att skilja på vad som är energi som jag känner från andra eller det kollektiva och vad som är min egen. Och när vi fortsätter vårt spirituella arbete kan vi lösa oss från det mörkare kollektiva fältet och växla till att hålla en högre vibration som är fylld med ljus och kärlek.

Jag tänker att med så mycket hat och aggressivitet som sänds in i det kollektiva behöver vi verkligen fokusera på att ljusa upp denna energi och förändra och transformera den.

Och naturligtvis börjar detta med oss själva, eftersom vad vi sår det växer. Det är så viktigt att utföra våra spirituella övningar som hjälper oss att komma tillbaka till vårt centrum, att uttrycka våra känslor sanningsenligt och att vi även försäkrar oss att förändra energin bakom våra känslor, så att vi är ett ljus i världen.

Jag föreslår att vi gör detta arbete för att välkomna det nya året.

Ta en dag när du kan utföra personligt spirituellt arbete. Du kanske till och med bestämmer dig för att göra detta arbete med vänner, familj eller medlemmar i din gemenskap.

Res inombords och upplev en besvikelse, något sårande, ett svek, en rädsla, någonting som du är arg över, en saboterande övertygelse etc., som du vill offra och bli av med, så att du kan delta i helandet av det kollektiva. Du kan naturligtvis resa till dina hjälpandar för att be om råd för vad som kan vara bra att släppa vid denna tidpunkt.

Därefter kan du göra en resa eller meditera över en ceremoni, som du kan göra hemma eller i naturen för att släppa denna svåra känsla eller övertygelse till ett element – luft, jord, vatten eller eld.

Det blir mer styrka om du utför denna ceremoni fysiskt än om du gör den i en resa eller meditation. För att utföra en ceremoni i den alldagliga verkligheten måste du vara fysiskt aktiv för ditt eget helande och för kollektivets helande. Det tar tid och kostar energi att göra detta, vilket blir gengäldat med kraftfulla resultat.

När du släpper vad du vill bli av med, så kom ihåg att förändra energin till ljus och kärlek så att du inte bara släpper mer negativ energi in i elementen. Och om du bränner något eller lämnar någonting på jorden, eller släpper något i vatten, eller ger in det i luften, använd bara naturliga material, så att du inte förorenar omgivningen. Använd din föreställningsförmåga till att guida dig för en ceremoni och till ett objekt som du kan göra och som är uppfyllt med det som du vill bli av med.

Jag måste alltid påminna om detta annars får jag emails och brev från några läsare. Att ha känslor är bra. Vi kom hit som människor för att uppleva olika känslor, från glädje till hat och aggressivitet. Och jag påstår inte att det är ohälsosamt att uttrycka sina känslor, men förändra energin bakom dina emotioner, så att det som fyller kollektivet är ljus och kärlek som omfamnar allt liv.

Efter att ha utfört din ceremoni kan du resa eller meditera för att bege dig till Livets Flod. Använd din avsikt för att hitta denna plats. Så snart du har kommit till Livets Flod stiger du in i dess helande, vitaliserande och rena vatten. Du kanske även kommer till ett vattenfall. Be Livets Flod att rena dig så att du känner att du kan börja på nytt när vi välkomnar det nya året. Stig ur floden när du känner dig nöjd, uppfriskad, vitaliserad och redo att stiga in i det nya året och lämna din gamla historia bakom dig, som håller dig fast i det förgångna.

Vi kommer att utföra dessa resor, meditationer och ceremonier i vår egen tid, men det spelar ingen roll för när vi gör shamaniskt arbete är vi utom tid och rum. Så styrkan ur vår globala gemenskap som gör detta arbete under denna månad, när det känns rätt, kommer att skapa en kännbar förändring i de kollektiva energierna som vi alla är anslutna till.

Fullmånen är den 12 januari. Ge dig tid att rena dig själv spirituellt, mentalt och fysiskt innan du utför vår fullmånsceremoni för att skapa ett mänskligt ljusnät. Och med nydanande och hopp reser vi inom oss till vårt utsökta spirituella ljus som skiner som stjärnorna över oss eller som solen som påminner oss om livets passion. Absorbera detta ljus alltigenom din kropp medan din egen frekvens stiger, när du gör detta. Och låt sedan detta ljus stråla ut och förena sig med vår globala gemenskaps ljus.

Föreställ dig själv som en jättelik stjärna, vars armar av flödande ljus når hela vägen ut till Jordens ände. Ljuset som kommer ur dina fötter flyter till Jordens kärna, och från din krona flödar ljuset in i himmelrikena. Låt detta ljus flöda genom dig och utstråla ljuset och kärleken inom och runtom Jorden.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan genom ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida få instruktioner till fullmånsceremonin.

Carole Laplante är vår nya franska översättare. Låt oss gemensamt tacka henne för hennes generositet.

Jag önskar alla en gott 2017 med det bästa livet har att ge!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.