Transmutationsnyheter december 2017

När vi betraktar några av de svårigheter vi står inför idag i världen, är bristen på vård som så många barn lider av ett stort tema. Och naturligtvis härstammar denna brist från det faktum att deras föräldrar inte heller togs väl hand om av sina föräldrar, och så ges det osunda beteendet vidare.

Lösningen skulle vara att lära sig att vårda sig själv. Flera av oss söker källor och människor i omvärlden för understöd. Många saknar upplevelsen av att vara ovillkorligt älskad och omhändertagen som en lysande liten ljusvarelse, som förtjänar att ta emot och ge den kärlek som är vår bestämning. Och vissa människor sluter sig, för att de inte vet hur de ska förhålla sig till andra, eftersom de inte har någon bra relation till sig själva.

Jag känner att det är så viktigt att upptäcka sätt att vårda sig själv, när vi ska anpassa oss till de förändringar som påverkar oss alla.

Under den tid när vi firar solståndet talar vissa religiösa och spirituella traditioner om det heliga eller magiska barnets födelse.

Vore det möjligt att använda shamanismens principer för att uppleva dig själv som det magiska barnet? Ge dig tid att tänka över det nu vid solståndet.

Undersök sätt att ta hand om dig själv. Om du vill hjälpa dig själv, allt liv och Jorden kommer denna praktik att förändra världen. För om du använder principen av enhetsmedvetande och lär dig att älska dig själv, kommer alla att bli upplyfta av den energi som du bidrar med till livsnätet. Och utan att medvetet veta om det, har du hjälpt till att förändra världen på ett positivt sätt genom att bidra med den mycket nödvändiga energin av egenkärlek.

Fullmånen är den 2 december. Tänk över det unika energetiska intryck som du bidrar med till livsväven. Res inom dig och upplev din inre utstrålning, stjärnljus, solljus som flödar inom och sedan alltigenom Jorden. Vårt ljus breder ut sig djupt ner i Jorden och till alla ställen på planeten. Och vårt ljus och kärlek vibrerar alltigenom livsväven och bär med sig helande, när vi väver en ny verklighetsbild till liv.

Vi förpliktigar oss till vår cirkel och till allt liv att vi kommer att fortsätta att väva ett ljusnät hur resultatet än blir. För det handlar inte om att ”vinna” inom shamanismens praktik. Det handlar om att lära sig att sätta frön genom ditt spirituella arbete och att vårda groddarna tills de växer till vackra strålande plantor som skapar förändring i rätt ögonblick, vilket kanske inte är då när vårt ego önskar det.

Instruktioner till fullmånsceremonin finns att läsa under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Den 21 december kommer vi tillsammans för att fira solståndet. Beroende av var du lever, går du nu in i vintern eller sommaren. Och naturen är en så perfekt lärare för att flyta med förändringen. För allt i naturen är ju i ständig rörelse. Stormar, årstider, måncykler, och tillväxt påverkar dagligen vårt liv. Och så snart vi förenar oss med naturens flöde, förenar vi oss med vårt eget inre flöde och går med eleganta rörelser i takt med livsströmmen.

Nu vid solståndet vore det bra att spendera tid i naturen och se om du kan väcka ditt eget inre flöde. Att tillbringa tid i naturen är så helande för dig och för allt liv, när du ger näring till livsväven med dina drömmar, kärlek och ljus.

Utför ditt förberedande arbete. Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, har jag skrivit förslag med förberedelser till ceremoniarbete. Dessa instruktioner finns under sektionen ”The Transmutation News”.

Du kan trumma, rassla, sjunga och dansa. Men försök mest av allt att vara närvarande och medveten om gåvan naturen ger oss varje minut av vårt vakna liv.

Känn solen i ditt ansikte. Även om solen inte skiner kan du föreställa dig hur solens värme lyser upp ditt ansikte. Visa tacksamhet till den levande varelse som vi kallar Solen. Böj dig ner och känn på markens yta där du står. Stå för en stund på jorden och vicka fram och tillbaka eller rör dig så att du känner ditt inre flöde förena sig med jorden där du bor. Ge tack till allt Jorden tillhandahåller dig med fysiskt, emotionellt och spirituellt. Välsigna vinden när den smeker dig. Tacka Luften för att den ger dig liv och är en ständig kompanjon vid varje in- och utandning. Om du har möjlighet att vistas vid vatten, så gör det. Om inte kan du arbeta med vatten i ditt hem. Utstråla ditt inre ljus till vilket vatten som helst, som du kan vara med. Du kan stråla ljus och fokusera på en skål med vatten och sedan hälla det i ett lokalt vattendrag eller på jorden. Jorden är en vattenplanet, och även du är en vattenvarelse. Vatten strömmar alltid utan möda in och ut i flödets rörelse och återvänder till Källan – det stora havet. Du skulle inte vara levande utan vatten. Var snäll och ge vattnet ett hjärtlig tack.

Uppmärksamma hur din kropp förenar sig med årstidens förändring när du gör det. Förändringen påverkar vår inre och yttre värld.

Den enda berättelsen som jag har kvar, som ni har förmedlat till mig, är en som talar om hur berörda ni är av att praktisera det som jag delar med mig om i Transmutationsnyheterna. Tack till er alla för era vänliga ord. För 2018 tänkte jag bjuda in er till att låta mig veta vilka teman ni vill att jag ska ta upp. Jag vill bara skriva om teman som har att göra med undervisningen som jag ger i Transmutationsnyheterna. Och jag kommer inte att ha plats att ta itu med alla teman, men kommer att välja ut de som jag tycker är mest kraftfulla för att hjälpa och tala till vår globala gemenskap. Du kan maila till stories@sandraingerman.com och jag kommer att ställa samman en lista med teman som jag kan bearbeta under året.

Vid årets slut känner jag mig rörd och vill hedra Sylvia Edwards och översättarna, som är generösa med sin tid för att förmedla Transmutationsnyheterna till icke-engelsktalande läsare. Alla dess översättare har sina egna liv och arbeten att navigera. Så det är en märkesvärd akt att finna tid att översätta kolumnen varje månad för att utvidga vår internationella cirkel.

Var snälla och tacka Sylvia Edwards tillsammans med mig för allt arbete med att hjälpa mig att få Transmutationsnyheterna färdiga varje månad, skicka dem till översättarna, och sen till er alla. Tack, Sylvia för allt arbete du ger för varje månads kolumn och att du hjälper till att dela kolumnen med vår gemenskap. Vi önskar dig stor glädje och det bästa för det kommande året.

Och låt oss tillsammans skicka rikliga lyckönskningar till våra översättare:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon – italienska
Jorjette Cristescu – rumänska
Ines Fermoso – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – holländska
Astrid Johnen och Barbara Gramlich – tyska
Miriam Kissova – slovakiska
Carole Laplante och Bea Salgado – franska
Petr Némcansky – tjeckiska
Irina Osechinsky och Anton Uvarov – ryska
Tea Thum – finska
Simin Uysal – turkiska

Och slutligen låt oss tillsammans sända lyckönskningar till varandra när vi välkomnar solståndet!

Jag bjuder in er att tillsammans med mig och David Nicoi från Shift Network på fredag den 1 december för den nästa Global Shift Meditationen med en shamanisk resa för att erinra oss om vår förbindelse med livsväven.

Jag har utformat en vacker guidad resa för vår gemenskap och är entusiastisk att få dela den med er.

Den djupare sanningen är att trots all separation och konflikt i vår värld, är vi alla sammanlänkade och del av livsnätet. Vi kan aldrig bli verkligt skilda åt från den kreativa källa som gav upphov till själva livet och till var och en av oss. Även om vi alla är unika i vårt energetiska uttryck, är detta uttryck i sig självt en del av en levande, andande organsim. Vår resa är på många sätt en resa hem, för att återföra en medvetenhet om vår förbindelse med livets djupare intelligens, som alltid har upprätthållit oss – och att från den djupa källan uppfylla våra liv med mening och syfte.

Delta med oss i den viktiga diskussionen om vikten av att praktisera tillsammans för att minnas vår enhet med livsväven, speciellt i denna tid av splittring och oenighet. Jag kommer även att leda oss på en shamanisk resa för att kunna släppa det vi inte längre behöver och för att skapa plats för en ny fräsch vision för oss själva och vår värld.

Anmäl er här: http://theshiftnetwork.com/meditation/GlobalShift

Om du vill ta del av Sandras andra kungörelser kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2017 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts