Transmutation News – December 2019 – Swedish

TRANSMUTATIONSNYHETER december 2019

Den 21 december går vi in i en ny årstid och vi rör oss snabbt mot årets slut. Vi hälsar vintern i den norra hemisfären och sommaren i den södra hemisfären. Vilken ”färd” det har varit det här året.

Vi kan sannerligen inte kontrollera eller stoppa årstidernas förändringar. Vi har inte heller någon kontroll över vart livet tar oss.

Men har du märkt hur mycket vi kämpar emot vart livsströmmen och livets flod tar oss.

Vad vore om vi ombads att släppa att försöka kontrollera växlande strömmar och cykler och vi kunde omfamna hur det flyter med vissheten att det kommer att föra oss till ett bra ställe. För detta behövs ovillkorligt förtroende till livet och till evolutionens process. Vi kan fortsätta att kämpa, försöka kontrollera och motarbeta livets flöde. Men vi kan inte kontrollera varthän livets flod tar oss.

Vår ursprungliga livskraft tar oss dit som den har blivit programmerad att göra. Men vad vore om vi kunde tillföra medvetenhet till vår livskraft.

Vi kommer fortfarande att flyta med livets flod. Men genom att använda den gamla läran om att utöka energin med medvetenhet, blir det ett sätt att också förändra vilken energi som helst under vår färd. Livsfloden fortsätter att leda oss till högre tillstånd av aktsamhet, spirituella möjligheter och visa oss hur vi kan samarbeta med det som livet leder oss till i stället för att sparka och skrika hela tiden.

Att utöka den ursprungliga livsenergin med medvetenhet, kommer att vara mitt forskningsobjekt det kommande året, eftersom jag hade en sådan stark visionär upplevelse av vad som är möjligt.

Under solståndet kan du reflektera över den stora vändningen och livets flöde. Fråga verkligen din själ genom att spendera tid i naturen, använd shamaniska resor eller meditation för att ta reda på hur du kämpar, motarbetar och försöker kontrollera vart livets ström tar dig. För precis som årstiderna växlar, har vi ingen kontroll över varthän livets flod leder oss.

Gör en ceremoni vid solståndet för att släppa gamla energetiska mönster, och tillåt dig att träda in i den nya livssäsongen. Gör en ceremoni för att släppa loss och bli av med ditt kontrollbeteende. Åkalla dina hjälpande och medkännande andar för understöd med detta. Det finns en mängd med gudomliga och transcendenta krafter, som välkomnar och skyddar dig när du släpper din falska tro att ditt ego eller din personlighet kan kontrollera livsflödet.

Reflektera över da gamla historierna som har hållit dig fast i det förflutna. Begrunda även projektionerna som pålagts dig och som döljer din passion inför livet, din skönhet och inneboende gudomligt ljus.

Vilka historier vill du ta med dig in i det nya året? Gör ceremonier för att släppa dessa historier och projektioner, som inte längre nyttar dig. Tillbringa tid i naturen och fyll dig själv med färger, bilder, dofter, ljud, känslor och smaker, som absorberas i ditt landskap.

Sann skönhet är vad du kommer att se närhelst du öppnar dina ögon om du gör detta. Detta energifält är vad du bör ta till dig för det Nya Året.

Om du behöver idéer för sätt att utföra ceremonin på, kan du läsa min bok The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life.

Så snart du slappnar av och ger dig hän till flödet, kommer du att märka mer skönhet och fridfullhet som flyter in i ditt liv.

Det här flödet kommer att fortsätta att beröra dig på sätt som är bortom din föreställningsförmåga och förståelse.

Ta in livsflödet med alla dess kurvor och vändningar. Låt oss återvända till ett tillstånd av förundran och vördnad när vi betraktar skönheten och perfektionen på stigen som vecklas ut inför våra ögon.

Fullmånen är den 12 december. Låt oss börja med vårt förberedande arbete och sedan resa djupt inom oss till vårt spirituella ljus, som är evigt och odödligt. Detta ljus har kapaciteten att transformera allt som har satts i vår väg. När vi som en global gemenskap utstrålar vårt ljus, stiger vi in i rollen att vara till verklig tjänst för allt liv och för Jorden.

Låt oss förena våra ljus och spirituella styrka för att väva ett lysande och strålande ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner genom att läsa Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Eftersom vi träder in i ett nytt år, vill jag ta tillfället i akt att tacka våra översättare, som fortlöpande engagerar sig i arbetet för att skicka ut Transmutationsnyheterna till vår globala gemenskap.

Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och utstråla kärlek, ljus och djup uppskattning till alla som hjälper till att föra ut Transformationsnyheterna till våra mailboxar varje månad.

Och var snälla att tillsammans med mig tacka Sylvia Edwards, som ställer samman vad jag skriver till ett vackert format som alla varje månad kan läsa.

Och ett hjärtligt tack till våra översättare:

Petr Němčanský – Czech
Tea Thum – Finnish
Carole Laplante – French
Bea Salgado – French
Barbara Gramlich – German
Astrid Johnen – German
Nello Ceccon – Italian
Flavia Cavallaro – Italian
Els de Graaff – Nederlands
Sandra Koning – Nederlands
Sofia Frazoa – Portuguese
Tatiana Starikova – Russian
Ines Fermoso – Spanish
Lena Anderheim – Swedish
Simin Uysal – Turkish

Var snälla och håll tillsammans med mig vår cirkel i kärlek under solståndet. Må era ceremonier vara glädjefyllda när vi hedrar Jorden, elementen och allt liv denna kraftfulla tid av förändring, upplösning och återerinrande.

Sandras kungörelser kan tas del av på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – November 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter November 2019

Under årens lopp har jag mest använt två metaforer för att beskriva vad jag undervisar och skriver om.

De senast åren har jag skrivit om att bygga upp ett inre landskap/trädgård fylld med skönhet, kärlek, ljus och harmoni, så att din inre värld informerar dig med ett nytt synsätt på livet.

Tidigare år, när jag skrev A Fall to Grace 1997, brukade jag referera till livets flod. För i verklighet flyter vi alla med i livets flod genom de mjuka och de turbulenta vågorna. Vi stör ofta vårt flytande, när vi försöker röra oss motströms i livets flod och kämpar emot det naturliga flödet. Vi håller fast vid vår mening och uppfattning, som får vårt skepp att gunga och som hindrar oss från att ge oss hän till livets flöde. Och vi försöker ofta att följa flödet i andras resor i stället för att släppa loss vårt eget.

I oktober hade jag en väldigt djup visionär upplevelse eftersom jag fortfarande känner behovet av att gå djupare och reflektera över allt som händer i mitt liv och i världen.

Det är så uppenbart för mig att jag steg ur mitt eget flöde, när jag gick in i det kaotiska flödet hos andra och i det kollektiva. Jag upplevde hur vatten karvar klippor till fantastiskt sköna former. Men det finns inget motstånd till den skulpterande processen, eftersom alltihopa är en del av livet och evolutionen.

Jag bevittnade hur jag förlorade kontakten med Jordens hjärtslag, när jag tillät mig att hålla igång det hektiska tempot som har tagit mig bort från Jordens och naturens sanna vibration. För Jordens och naturens frekvens och vibration är faktiskt ganska långsam. Denna alltför snabba rörelse i livet har en inverkan på kraften i vårt arbete, när vårt tempo för oss bort ifrån livsflodens rytm.

Jag älskar glass, så mina hjälp-andar gav mig en rolig metafor för att beskriva de initiationsupplevelser vi alla går igenom. De menade att vi har blivit som glassmaskiner som rör ihop oss med nya smaker. Dessa initiations- och evolutionsupplevelser för oss starkare in i livsflodens skönhet med alla dess kurvor och vändningar.

Jag blev instruerad att för att få min energi tillbaka till ett harmoniskt flöde, skall jag varje dag ge mig lite tid att relaxa och gå in i Jordens sanna rytm. Informationen var, att varje dag trumma eller lyssna till trummande. Jag fick budskapet att alla trumspår som vi lyssnar till faktiskt skapar utomkroppsliga upplevelser. Det är viktigt att verkligen förena sig med trummans vibration, som i sin tur förbinder mig med Jordens sanna hjärtslag.

Jag blev visad att alla initiationer vi går igenom är till för att hjälpa oss att röra oss med hur Jorden utvecklas. Jag hade den vackra upplevelsen av att tala med Jorden och den meddelade mig om evolutionens nästa steg.

Jorden meddelade mig att den rör sig emot att bli en mer lysande kropp och med mindre täthet, så allteftersom blir den balanserad till en ljusfylld form. Allt i naturen inklusive människor kommer att bli mer lysande och mindre täta. Detta betyder en förändring till varelser som är liknade ljus och formen tillåter oss att flöda mera behagfullt och att växla vårt medvetande till ett nytt sätt att vara.

Detta är bara några av insikterna jag har fått. Det är nu en rik tid för mig på det spirituella planet.

Tänk över vad jag här meddelar om flöde och rytm. Talar detta till dig? Faller det in i ditt inre vetande och ger förändringar i ditt liv, som tillåter dig att röra dig fritt med livets flod.? Undersök hur du motarbetar det naturliga flödet. Hitta din egen rytm och sanning och sluta jämföra dina upplevelser. För du är i ditt egna unika flöde.

Tillåt dig att ta dig till ett ställe, som ditt sinne ännu inte kan omfamna, men din ande vet.

Låt ditt hjärta och liv vara din guide i floden.

I november firar många Thanksgiving. Låt oss göra varje dag till tack för vårt liv och för allt liv.

Fullmånen är den 12 november. Tänk över vad jg meddelade om hur en ny Jord utformas – en mindre tät i formen. Fortsätt ditt transfigurationsarbete för att tillåta dig själv att bli en lysande varelse. Bli långsammare när du gör ditt spirituella arbete, så att du är i rytm med naturen och Jordens hjärtslag. Utstråla ditt ljus och låt det flöda fritt och omfamna allt liv och Jorden.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating A Web of Light på denna hemsida.

Livet är en ceremoni. Ceremoni är en helig akt. Låt oss ta tillbaka det heliga till hur vi lever våra liv.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du se dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – October 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2019

I flera tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag bett vår globala gemenskap att tillsammans utföra transfigurationsceremonier för att fylla världens vatten med kärlek och ljus. Dessa ceremonier var annorlunda än det vi gör vid varje fullmåne för att skapa en mänsklig ljusväv.

Jag föreslog att utföra transfigurationsceremonin med ett glas vatten på varje persons altare eller på någon helig plats och sedan ta med vattnet till en vattenkälla i ens närområde– till havet, en flod, en källa, en sjö, en damm eller liknande. På så sätt kunde våra kollektiva energier komma ihop och sända budskap med kärlek, vördnad och respekt till alla vatten i världen, som efterhand flyter tillbaka till sin källa.

Jorden är en vattenplanet och vi består mestadels av vatten. När vi hedrar vattnet inom och utom oss, speglar vattnet alltid tillbaka skönhet, passion, kärlek och ljus till oss. Att arbeta med vatten är ett underbart sätt att skicka budskap till alla element, eftersom de alla berörs av det vatten vi välsignade.

Med alla utmaningar i omvärlden som nu påverkar vår planet, känner jag att det är dags att återinrätta denna kraftfulla ceremoni.

Antingen kan du besöka ett vatten i din närhet och fylla ett glas med detta vatten eller ta vatten hemifrån, eller köpa källvatten. Placera vattnet på ditt altare eller på en plats i ditt hem som känns helig eller ute i naturen.

Förbered dig med att skaffa ditt ego och personlighet åt sidan, så att du är ett sant, rent och klart kärl för gudomliga energier att stråla genom dig.

Res djupt inom dig till källan av ditt gudomliga ljus och låt det flöda alltigenom din kropp, och sedan in i dina händer. Låt detta ljus fortsätta sprida sig och växa inom dig tills hela ditt heliga rum är fyllt med ett briljant ljus. Känn och se hur ljuset flödar in i vattenkärlet på din plats.

Drick lite av detta heliga och välsignade vatten och känn hur dess heliga kraft fyller din kropp. Ta sedan vattnet till en källa i din närhet. Öppna verkligen ditt hjärta, öppna alla dina osynliga sinnen, öka på din föreställningsförmåga så att du kan uppleva hur det blandas med hela världens vatten när du häller vattnet i den lokala källan, och hur vi tillsammans ger näring till det med gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek.

Det är ett annorlunda sätt att skapa en mänsklig ljusväv, men verkar på samma vis.

Detta är ett kraftfullt sätt att tillsammans förena våra hjärtan för att frambringa ovillkorlig kärlek till det kollektiva energifältet och att börja visa vår hängivenhet för elementen som skänker oss livet. Denna kärlek och hängivenhet kommer att föras tillbaka till oss eftersom det är naturens lag.

Fullmånen är den 13 oktober. Låt oss fortsätta vår praktik med att skapa en mänsklig ljusväv. Du kan göra detta samma dag som du gör vattenceremonin och låta fullmånen tillföra extra energi till din praktik. Om du väljer en annan dag, så var snäll och försäkra dig om att du förbereder ditt arbete med att lämna dina tunga tankar och ego bakom dig, så att du kan vara ett starkt ljuskärl. Transfigurera, absorbera ditt gudomliga ljus in i dina celler och låt det sprida sig och utstråla vackert exklusivt ljus inom och runtom Jorden.

Nu finns det ingen tid att utföra spirituella praktiker på ytlig nivå. Inrätta ditt hjärta och din själ på detta och låt oss transformera de mörka energier som fyller vårt kollektiva fält. När var och en av oss gör detta utifrån ett sant autentiskt och spirituellt ställe, kan vi förändra de nuvarande energierna. Men vi måste göra det utifrån hjärtat och arbeta med den högsta frekvensen och med full koncentration och fokus.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan genom ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida få instruktioner till fullmånsceremonin.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – September 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter September 2019

I juli hade min man och jag den fantastiska möjligheten att göra en expedition till Arktis. Detta har varit en livsdröm för mig. Jag hade även en kraftfull shamanisk resa i vilken Solen bad mig att göra pilgrimsresan.

Så vi satte loss på en expedition med en isbrytare. Det var en fantastisk upplevelse att resa in i ett sådant magiskt rike. Vi åkte till Svalbard.

Under resan vecklade isen ut sig, så det var möjligt att komma till parallellgrad 80. Vi kom till 730 mil från Nordpolen. Men längre kunde vi inte komma.

Jag kan inte sätta ord på vad vi upplevde där. Vi har absolut ”polarfeber” nu och planerar på allvar att flytta till en stad i Arktis för ett tag.

Jag åkte för att vara i isen och i tystnaden. Att kunna flyta igenom isskiktet var spektakulärt! Men vi fick se några fantastiska naturvarelser – delfiner, sälar, valrossar, en otrolig mängd fåglar, vackra blommor, renar, polarräv, och ja, vi såg en isbjörn. Som mest såg jag isbjörnen kliva över ett isflak, så jag såg framförallt dess bakdel. Men plötsligt kunde jag se den vandra. Allt detta hände alltför snabbt för att kunna ta ett foto. Men vilken gåva!

Jag skriver ofta i transmutationsnyheterna att allt liv sjunger. På en zodiakutflykt gick vi in i en fjord, där isen sjöng. Vi kunde stanna där en timma innan det var dags att återvända.

Jag har delat ett videoclip som jag tog av den sjungande isen på min Facebook-sida

http://www.facebook.com/SandraIngerman

Vi gjorde några spektakulära vandringar och fantastiska zodiakturer och fick se en rikedom av djur, fåglar och landskap.

Att vara i tystnaden i denna magiska realitetsdimension är livsförändrande.

Det är något som vi alla går miste om i det hektiska liv vi lever. Och det orsakar själsliga sjukdomar när livet blir så snabbt.

Vi behöver återgå till att leva ett mera naturbaserat liv. Det skulle hjälpa människor känslomässigt, spirituellt och fysiskt. Med alla dessa förändringar som sker i vår omgivning måste vi lära hur vi kan anpassa oss. För den nuvarande omgivningen är så fylld med gifter och vi behöver vara proaktiva med att omvandla dem.

Jag fick nyligen genom en medicinsk test veta att jag är full med mycket giftigt mögel och även vårt hus är det. Vi arbetar med ett mögelläkningsteam, som ska få bort möglet i vårt hem. Och jag tar olika medel för min egen läkning.

Men jag märker att jag kan bli paranoid över att något mögel kan komma undan rengöringen vi håller på med.

Jag realiserade att istället för att gå in i ett tillstånd av rädsla, är det dags för mig att gå ännu djupare med min egen transfigurationspraktik. Vi vet att det fungerar från så mycket som vi har sett alltigenom åren. Ljus transformerar giftiga substanser.

Jag fokuserar under dagens gång på att känna min inre sol utstråla ljus till alla mina celler. Jag sänder ut ljus och kärlek genom mitt hus och till landskapet vi lever i.

Jag ser vårt hem i sin gudomliga perfektion. Och jag gör även spirituellt arbete för att stiga ur möglets energifält. Att stiga ur energifält är ett tema som jag vill gå vidare med er om i framtiden.

För att anpassa sig till vår omgivning, har vi arbete att utföra. Vi behöver stiga ur det hektiska energifält, som så många av oss är fångade i och hitta vägar att stiga in i stillhetens energifält. Vi behöver detta för att återhämta oss.

Och vi måste göra vår spirituella praktik, som transfiguration, för att för att förvandla det som vi tar in från vår omgivning i stället för att leva i rädsla.

Anpassning kommer att vara lösningen i vår livstid. Tillbringa tid i naturen och tänk över vad jag meddelar.

Vad gör du för att försäkra dig om att du anpassar dig? Och hur inspirerar du de du älskar och gemenskapen till att göra detsamma? Detta är viktigt arbete som vi inte längre kan förvägra.

Det finns naturvarelser som tar upp det material de föddes med för anpassning och det finns de vilkas tur det är att lämna planeten. Men allt liv uppmanas att anpassa sig på ett eller annat sätt just nu.

Fullmånen är den 14 september. Perfekt tid för att förena sig med styrkan i solen, månen och stjärnorna och dyka in i ditt gudomliga ljus som speglar tillbaka kraftfulla livsgivande energier. Hitta ett sätt att anpassa din egen transfigurationspraktik så att du kan dyka in i ditt renaste strålande ljus.

Låt oss utstråla detta ljus alltigenom vår globala gemenskap för att ge varandra kraft. Och låt oss utstråla det inom och alltigenom Jorden och beröra varje livsform med perfektion och kärlek.

Du kan få information under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Och sommaren och vintern växlar till höst och vår i den norra och södra hemisfären. Det är dags att förena sig med landskapet där du lever och känna förändringarna inom och runt om oss, när vi välkomnar en helt ny livssäsong.

Dagjämningen är den 23 september. Under hösten tänker vi alltid över vad vi behöver göra oss av med och ge oss hän till jorden, som kanske komposterar energin till nytt liv. Och på våren tänker vi på de ändlösa möjligheter som kan födas, när vi sätter nya frön i jorden.

Låt oss för denna dagjämning ceremoniellt sätta frön med hopp i jorden där du bor. Du kan visserligen göra det i en shamanisk resa eller meditation, men det vore bättre att gå ut, ta med dig dina heliga verktyg, välkomna dina hjälp-andar, de medkännande förfäderna och förmödrarna i landskapet, det gömda folket, jorden, vattnet, luften och elden i solen, kraften i månen och stjärnorna, att bevittna ditt förehavande. Använd frön som du har samlat eller köpt och sätt dem medan du andas in hopp, kärlek och ljus i varje frö. Fyll varje frö med avsikten om hopp att tränga fram runt om i världen vid rätt tid. Med säsongsväxlingarna kommer vi att ha plantor med hopp som blommar överallt.

Varje levande varelse på denna Jord är helig. Du är helig. Livet är heligt. Låt oss minnas vilken gåva det är att vara här och fortsätta att fördjupa vår spirituella praktik.

Jag förenar mig med vår cirkel och önskar alla en vacker och kraftfull dagjämning!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – July 2019 – Swedish

Transmutationsnyheterna juli 2019

Under de år jag har skrivit mina böcker och Transformationsnyheterna har jag delat med mig om hur människor kan ha olika emotionella behov under de växlande årstiderna. För mig är sommaren en tid när jag blir kallad djupt inom mig, precis som många känner behovet av vintersömn under vintern.

Just nu känner jag att min spirituella väg leder mig till att bidra till livsväven genom att finna mer tid att vara i tystnad och förmedla och emanera kärlek och ljus till det kollektiva. Det kombinerat med att det är sommar gör att jag blir en riktig enstöring.

När allt kommer omkring är vi lika ädelstenar som är briljanta förmedlare och mottagare av energi.

Så mycket av kommunikationen med naturvarelser sker på psykisk nivå. Naturvarelser tar emot energi, tar emot varningar och viktig information för deras överlevnad, och de kommunicerar genom att sända ut vibrationer som blir till vackra sånger. För allt i naturen sjunger precis som allt i universum gör.

Vi förstår inte hur mycket av våra tankar och ord som slutligen förmedlar kaotiska och destruktiva vibrationer och sånger till livsväven.

Vi försöker att använda vårt eget språk för förbindelse och kommunikation med naturen.

Men naturen läser energin som vi förmedlar, inte våra ord.

Hur mycket missar vi i livsdansen, när vi inte öppnar upp oss för vibrationens språk, som vi kan förmedla och ta emot? Vi missar budskap från omgivningen likaväl som de från de varelser vi delar planeten med. Och vi missar den sanna glädjen i konversationen från hjärta till hjärta.

Vi skulle ta del av mer överlevnadshjälpmedel och ha djupare interaktioner med andra arter om vi började öppna våra ögon och öron för det osynliga och komma i kontakt med vårt kroppsmedvetande. Och naturen skulle få veta mer om oss när vi börjar kommunicera med elementen och andra arter på nivån hjärta till hjärta och även när vi är villiga att förmedla energier av kärlek, vördnad och respekt genom att öppna våra psykiska sinnen. När vi gör detta, öppnar vi upp för en ny livsdimension.

Spendera mer tid i naturen och sitt i stillhet. Lyft skynkena mellan det mörka verklighetsfältet, som vi tenderar att innebo och öppna upp för att vara en kristallin förmedlare av kärlek och ljus. Engagera dina psykiska sinnen och uppmärksamma den energetiska kommunikationen du får och sångerna du får höra i retur.

Fullmånen är den 16 juli. Börja med att be månen om att få stiga in i dess energifält. Fortsätt med att skapa en relation till månen, så att det känns som om månen är del av din familj. Lär känna dess exponentiella kraft som understödjer dig i ditt arbete. Ge dig tid att förbereda innan du utför ditt heliga ceremoniella arbete med transfigurationen. Tillåt ditt inre gudomliga ljus att flöda medan du utsänder ovillkorlig kärlek till allt liv. Låt oss fortsätta att väva ett lysande ljusnät inom och runtom Jorden som berör allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light”.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – June 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2019

Jag har älskat att uppmuntra människor att träda i kontakt med vår naturliga värld på ett sätt som de flesta av oss inte gör. För med vår shamaniska praktik är vi vana att söka guidning och helande i stället för att bygga upp starka relationer med allt liv som vi delar planeten med och även med våra hjälp-andar.

Vi kommer tillsammans för att fira solståndet den 21 juni. Då är det en speciell tid för att verkligen förena sig med elementen och naturvarelser där du lever.

Jag ber alltid människor att börja sin konversation med naturvarelser med ”Får jag lov att träda in i ditt energifält?” Om en naturvarelse svarar ja på denna fråga har du tillåtelse, och jag tycker att detta bygger upp ett kärleksfullt energifält med de varelser vi förenar oss med.

Mina elever, som använder denna fråga innan de tar upp kontakten, tycker att mer djur och fåglar har dykt upp där de bor. De har skapat ett energifält som är tilltalande för allt liv.

Inom shamanismen är landskapet en av de viktigaste hjäp-andarna som shamaner arbetar med.

Så låt oss starta och gå ut och sitta i landskapet där vi lever vid solståndet. Om du bor i en stad, kan du sitta på betongen och kontakta jorden under betongen. Att göra så har varit så kraftfullt för mina elever.

Säg ”Får jag lov att stiga in i ditt energifält?” Börja sedan med att i stillhet emanera kärlek, ljus, vördnad och respekt till landskapet. Om det känns rätt, så presentera dig själv inför landskapet. Fråga om landskapet skulle vilja berätta om sin historia och sitt liv. Börja en konversation, som om du mötte en ny vän.

Fortsätt denna process med vattenkällan där du bor. Hur många av er har tagit upp kontakten med var ni får ert vatten ifrån?

Föreställ dig skillnaden i smaken på ditt vatten och din relation till vatten, om du frågar om du kan stiga in i dess energifält, och utstråla kärlek, ljus, vördnad och respekt till det, och sedan få reda på om det. Det blir som familj med dig, och du kommer att bli närd av vatten på ett helt nytt sätt. Du kommer att behandla vatten annorlunda eftersom det är en bundsförvant och familj för dig.

Upprepa samma sak med luften, vinden. Får jag lov att träda in i ditt energifält? Utstråla kärlek, ljus, vördnad och respekt. Uppmärksamma hur vindens beteende runt dig förändras, när du talar till den som en vän och familjemedlem.

Och gör detta även med solen. Får jag lov att träda in i ditt energifält? Jag hälsar dig med så mycket kärlek och vördnad för allt du ger mig i livet. Jag vet att jag inte skulle vara levande utan dina strålar som skiner ner på mig och allt liv.

Forstätt denna process med andra naturvarelser där du lever.

Uppmärksamma hur förenad du känner dig med din kropp, landskapet där du bor och med Jorden.

När vi börjar ha samtal med naturen, som om allt liv är del av vår familj, stiger vi in i en ny livsdimension av djup vänskap med allt liv. Föreställ dig hur du kommer att känna dig när du har en sådan stark relation med alla förnimmande varelser där du lever och i livsväven.

Fullmånen är den 17 juni. Börja din praktik med att be månen om du får stiga in i dess energifält. Känn dess styrka och kärlek. Lär dig om månen. Så snart du känner att du har upprättat en stark vänskap med månen kan du börja din transfigurationspraktik med att utstråla ditt ljus inom och runtom Jorden. Låt oss fortsätta att skapa en vacker och stark ljusväv.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag sluter mig an till vår cirkel och önskar er ett vackert solstånd fyllt med magi, ljus och kärlek.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – May 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2019

Jag älskar maj månad. Det finns en energi i naturen under maj månad, som alltid tycks så kärleksfull. Jag känner mig fridfull varje gång denna månad kommer. Kanske ordet ”May” innehåller en särskild vibration som tilltalar mig.

När jag började utföra och undervisa i att hämta tillbaka förlorade själsdelar meddelade jag mina klienter mycket detaljerade berättelser om vad som hade orsakat själsförlusten. Jag såg kläderna som min klient bar vid traumat. Detta bekräftades ofta av klienten. Jag fick långa meddelanden om traumat och sedan information för helandet om de gåvor som de återvända själsdelarna hade med sig till min klient.

Med tiden märkte jag att klienter och studenter förlorade sig i berättelserna i stället för att fokusera på att absorbera ljuset, kraften och gåvorna från den returnerade själsessensen.

Vid den tiden fanns inte internet. Jag skrev Soul Retrieval newsletters halvårsvis och skickade dem till de studenter som hade abonnerat dem. Jag lade även till ett nytt för- och efterord i min bok Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self.

I en utgåva skrev jag om detta tema och om rådet mina hjälp-andar gav om hur detta kunde korrigeras. De slutade ge mig detaljerna från de förgångna historierna, som klienten kunde fastna i. Mina hjälp-andar började i stället att fokusera på helandeberättelser om de returnerade gåvorna som klienten nu kunde se fram emot.

För i dessa tider behöver vi inte mer trauma, som håller oss fast i det förgångna. Själsdelarna har med sig essensen som ger tillbaka klientens livskraft. Det är energin som ges tillbaka och det är inte orden eller berättelsen som skapar positiva förändringar i klientens liv.

Jag skrev alltså om förändringarna i mitt arbete i ett Soul Retrieval-newsletter, och jag var överraskad över responsen jag fick. Samtidigt som jag ändrade mitt arbete hade de flesta av de praktiserande som jag hade undervisat, fått vägledning att ändra sitt arbete på samma sätt. Vi fick kollektivt denna vägledning! Det är häpnadsväckande hur hjälp-andarna arbetar!

Detta var ett viktigt budskap och en lära för mig, när vi fortlöpande introducerar gamla spirituella metoder i vår moderna kultur. Vi kan bli fast i våra tankar och vill förstå allt rationellt. Information helar inte, energi helar. Däremot vill människor i infödings- kulturer bara absorbera de helande energierna.

Jag ser nu hur detta händer med vårt shamaniska och ceremoniella arbete. Människor spenderar så mycket tid med det rationella tänkandet och ser bara genom egots ögon, och vill förstå budskap som ges i shamaniska resor istället för att uppleva styrkan i den energetiska kommunikationsöverföringen.

Jag tror verkligen att människor som är villiga att växla till en ”ny frekvens” och att arbeta med högre vibrationsenergier och sånger förändras och utvecklas på liknande sätt som Jorden.

Det finns så många teorier om splittringar i dimensioner, där människor som väljer att bli fast i vibrationer som rädsla, hat och separation skiljer sig från de som väljer att rida på en annan våg med en högre frekvens.

Jag har i åratal skrivit om hur min spirituella lärarinna Isis fortlöpande råder oss att inta den våg som vi vill rida på – vilket betyder vilken dimension av verkligheten väljer vi att leva i?

Jag tror att vi kommer att stiga in i ett nytt sätt att öppna våra sinnen på denna våg av högre medvetande, så att mycket av vår kommunikation kommer att vara på det psykiska planet och genom energiöverföring. För när vi fokuserar på för mycket ord, förlorar vi meningen med vårt spirituella arbete och gåvan det förser oss med.

Försök att promenera i naturen och tala inte till andra naturvarelser som du möter på vägen, förmedla bara kärlek och strålande ljus. Uppmärksamma energiöverföringen som du får. Jag slår vad om att det är så mycket djupare än vilka ord som helst. Din uppmärksamhet och varseblivning av livet kommer att förändras när du gör detta.

Försök några resor när du stannar i tysthet med dina hjälp-andar och se vad som uppstår genom din delade energi. Släpp behovet att få budskap och ord. Observera förändringen som börjar ske inom dig.

Jag förmodar att du kommer att känna dig klarare, fridfullare, strålande och mer i kontakt med livet, och mer rotad i Jorden.

När vi talar om att stiga in i olika verklighetsdimensioner gav jag en 7-veckors kurs i ”Shamanic Healing with the Spirits of Nature: Building Strong Reciprocal Healing Relationships with Animals, Trees, and Other Allies in the Middle World”.

I denna kurs förmedlade jag hur varje levande varelse i shamaniska kulturer, som levde i landskapet var i släktskap. Konversationer pågick alltid mellan människor, växter, stenar, träd, djur, insekter, fåglar osv. För allt som levde i omgivningen tillhörde familjen.

Jag var så förtjust över att se hur många vaknade upp till en komplett annan väg i livet genom att tala till träd och andra naturvarelser och att lyssna till vad de talade tillbaka till dem. Ofta ber vi om ett tecken eller ett budskap i stället för att ta oss tid att tala till naturen som en vän och familj, som att fråga ett träd hur det hade haft det idag.

Jag betraktade hur människor som steg in i denna nya dimension inte kände sig invaderade av de mörka kollektiva energierna pga att en ny känsla av verkligheten hade öppnats för dem – en fylld med sådan skönhet, glädje, en rikedom av att dela kärlek fram och tillbaka med naturen, och en vänlighet som visas till allt liv. Jag kände att sa många verkligen öppnade upp och steg in i en ny medvetandeevolution. Förändringen jag iakttog var häpnadsväckande. Vi fylldes upp med skönhet och kunde sedan uppleva livets skönhet.


Naturligtvis var det några som förlorade sig i lidandeaspekten av hur vi behandlar andra livsformer. För på flera plan lever vi i barbariska tider, särskilt vad gäller vår behandling av naturen. Det behövs massor av helande på detta plan. Jag själv rör mig in och ut i detta tillstånd.

Men att kunna hålla allt liv i kärlek, vänlighet, vördnad och respekt förändrar energifältet.

Och eftersom de destruktiva krafterna på planeten också ger kollektivet näring med så mycket ilska och separation, behöver vi verkligen stiga in i vårt arbete och flöda in kärlek och ljus i kollektivet. Annars tror jag inte att vi kommer att se någon positiv förändring. Men det kommer att finnas människor som organiskt växlar om och utvecklar ett nytt medvetande genom att vara i djup förbindelse med naturen.

På Facebook skickade några en absolut fantastisk video. Jag känner att den komplett innefattar vad jag undervisade om i kursen och alltigenom åren med Medicine for the Earth. Detta är en video om en underbar kvinna från Lakota-nationen som delar med sig om sin erfarenhet med att tala till vattnet.

Kursen är fantastisk och jag förändrades mycket genom undervisningen. Jag kände att jag steg in i ett kärleksflöde genom att gå fram och tillbaka mellan mig och naturen och de kreativa krafterna i universum, som gav mig ny helandeenergi till mitt liv. Jag tror verkligen att detta arbete skulle undervisas innan man lär sig shamaniskt resande för att arbeta med hjälp-andar.

Jag planerade en 6-månaders gemenskapsgrupp för en gång i månaden för att undersöka detta magiska arbete. Denna 6-månaderskurs kommer att föras ihop med den ursprungliga 7-veckorskursen för de som är intresserade av att upptäcka naturens skönhet och kommunicera med naturvarelser. Även om du bor i en stad eller förort, dessa övningar kommer att ge förändringar och en känsla av djup frid. Jag har ingen link för mer information än, men kommer att sända ut ett email när jag har mer information om kursen och för anmälan.

Fullmånen är den 18 maj. Gör ditt arbete för att gå in i din andlighet och ett heligt rum. Res inom dig till ditt sanna jag. Under alla känslor och tankar är du ren ande, gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek. Det är denna energi som du bär på. Låt oss nu förena våra ljusenergier och tillsammans överföra, utstråla och sprida ljus inom och alltigenom denna stora Jord. Låt oss fortsätta att väva ett vackert livsnät, som omfamnar varje varelse på Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till vår fullmånsceremoni under ”Creating a Web of Light” på denna hemsida.

Jag vaknade upp en morgon med ett kraftfullt budskap: Det är dags att springa emot arbetet i stället för ifrån det, så att vi kan sätta frön för framtida generationer!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – April 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2019

De senaste månaderna har jag skrivit på Facebook och beskrivit några fantastiska upplevelser, som jag hade nattetid. Eftersom flera av er inte är aktiva på Facebook delar jag även med mig om detta i Transmutationsnyheterna.

Detta är vad jag nyligen berättade om:

Jag har nattetid haft mina mest värdefulla visioner. Under det sista året har jag haft visioner och kraftfulla spirituella överföringar som djupt har påverkat min kropp.

Förra året beskrev jag på Facebook flera av transmissionerna som jag fick av en grupp andar, som jag kallar De Forntida. Transmissionerna, budskapen och helandena som jag fick genljuder fortfarande i min kropp.

Mitt i natten vaknade jag av ett oväsen. Jag kunde inte somna om. Jag låg bara stilla i sängen. Plötsligt märkte jag att jag flöt omkring i universum. Jag arbetar mycket i den tomma rymden och det är det område där jag gör mitt skapelse- och manifestationsarbete.

Området jag befann mig i den natten var likt det tomma rummet, men det hade en annan kvalitet, jag flöt bara omkring i universell kärlek. Jag såg, kände och hörde att de universella energierna ur vilka allt liv är sprunget består av ren ovillkorlig kärlek. Universum sjunger alltid kärlekssånger till oss. Kärlek bara fyllde varje cell av min kropp, när jag flöt omkring genom universum. Där fanns inga andar eller varelser. Jag var bara i ett rent kärleksfält.

Sången och musiken var så lika de jag hörde när jag hade en nära-döden-upplevelse, när jag nästan drunknade i havet.

Vad transmissionerna gav mig, var att vara medveten om hur mycket ovillkorlig kärlek vi alla hålls i. Och vi blir varje minut i våra liv besjungna med denna kärlek.

Jag kan inte säga hur extraordinär denna upplevelse var!

Men den lämnade mig med dessa frågor:

Varför kan inte människor få känna denna kärlek som finns runt om oss varje dag i veckan, och varför hör vi inte musiken och sången om kärlek, liv och skapelse?

Och hur kan vi börja få igenom denna kärlek från universum att flöda in i det nuvarande mörka kollektivet?

Som jag ofta meddelar är shamaner trädgårdsmästare för energi. Hur kan vi kultivera denna typ av kärlek i vårt kollektiv?

Jag vet att detta är något jag måste gå vidare med. För om ni kunde känna vad jag kände den där natten, skulle ni veta att vi missar så mycket av magin i livet!

Ett av de teman Renee och jag talar om i The Shamans Cave är viktigheten i att förstå styrkan och meningen med skapelseberättelser. Det var skapelseberättelser som i shamaniska kulturer gav vägledning för gemenskapen, likväl som för shamanerna att veta vilka steg som behövde tas för att leva harmoniska liv och även få inspiration för att skapa helandeceremonier. Skapelseberättelser hjälper oss att definiera vår roll i livet och ger oss budskap om de värden vi kan sträva efter att nå.

När du förstår skapelsesången och hur de skapande krafterna i universum skapade dig, då får du bättre förståelse av de vibrationer och energier som behövs för att fylla upp en ny substansvärld.

På 1990-talet när jag skrev Medicine for the Earth; How to Transform Enviromental and Personal Toxins, informerade jag om nödvändigheten att resa/meditera för att få veta om den egna skapelsehistorien, som betyder något för dig. Jag fortsätter att skriva om skapelseberättelser i mina senare böcker som i Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Jag tror absolut att vissheten om sin egen skapelsehistoria behövs för att fullt kunna anamma transfigurationspraktiken. För om du inte känner till Källan, hur kan du då uppleva Källan inom dig själv? Utan att ha en sensorisk upplevelse av Källan inom dig, blir praktiken mer en rationell förståelse. Och det mentala konceptet om vad som menas med att transfigurera till ens gudomlighet har inte bränslet eller energin för skapelsevibrationen till nytt liv, som i vårt arbete har den vitt spridda effekten som vi alla hoppas på. Vårt arbete behöver fyllas med den sanna fysiska upplevelsen av Källan, Gud, gudinnan, vår kreativa universella kraft.

Så ge dig tid att resa, meditera, eller göra något som automatiskt skrivande, för att undersöka om din skapelsehistoria. Vem skapade dig och livet på Jorden?

Få en upplevelse av hur omfattande skapelseenergin är. Energin är oändlig och har inga gränser. Känn kärleken som gavs in i din skapelse. Upplev skapelseljuset och res sedan inom dig för att finna Källan till ditt eget ljussken, som finns inom dig.

Fullmånen är den 19 april. Låt oss tillsammans uppleva de kärleksfulla energierna av den universella kraften och genombringa den, när vi skapar en strålande ljusväv inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du ta del av ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida för att få instruktioner till fullmånsceremonierna.

Josephine i vår globala gemenskap, gav mig underbart feedback efter att jag skrivit om Tracy Shulsinger’s praktik i marsutgåvan av Transmutationsnyheterna. Josephine har tidigare delat med sig om sitt mycket intressanta arbete . Jag älskar hennes hängivenhet till att söka och till hennes shamaniska praktik. Tack Josephine för allt du gör! Här är vad hon meddelade mig:

”1969 besökte jag en Japansk Fredsträdgård i Hiroshima. Det var häftigt. Ingen fingervisning av ’Se, vad ni har gjort mot oss’. Ingen önskan att få oss att skämmas eller anklaga oss. Fred och harmoni och naturligtvis utomordentlig skönhet. Vid den tiden kände jag vanligtvis ingenting – varken glädje eller smärta. Men i Hiroshima kände jag glädjen som kommer från fred och harmoni. ”

Josephine fortsatte med att tillägga:

”Shintos tillvägagångssätt är att innan de påbörjar ett projekt för att skapa en byggnad eller en trädgård, diskuterar de detta med Kami (liknande våra landskapsväktare) och med växterna och träden och stenarna, som kommer att vara delaktiga i projektet; och sedan utförs ceremonier vid avslutningen i tacksamhet för en lyckad fulländning.”

Josephine tror att det finns andra trädgårdar runt om i världen som har skapats på detta sätt. Men jag ville ge idén vidare om den Japanska Helandeträdgården och Shintos tillvägagångssätt med att göra en ceremoni för varje trädgård de skapar.

När vi undrar vad vi kan ”göra”, kan idén om Fredsträdgårdar inspirera oss till att se att det finns många sätt hur vi kan höja medvetandet och ge in harmoni i världens gemenskaper. Vi kan verkligen bli shamaniska trädgårdsmästare som bidrar med en stor tjänst för att skapa Fredsträdgårdar i våra gemenskaper.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa om dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – March 2019 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2019

Jag gav tillsammans med Renee Baribeau en intervju på Michael Sandlers Show Inspire Nation. Det är en riktigt bra intervju där vi täcker flera teman om shamanismen och om att utföra ceremonier. För att se eller lyssna på intervjun, här är länken https://youtu.be/6gd5FwlQib0

Jag har verkligen gillat att göra mina online-kurser. Jag har under flera år undervisat online. Dessa kurser ersätter inte workshops där man fysiskt deltar och får en djupare känsla för gemenskap, som kan byggas upp genom att trumma, dansa, sjunga, skratta och tillsammans utföra ceremonier. Men i dagens värld ger online-kurser möjligheten att delta för människor som inte kan resa till en workshop.

Jag har lärt mig mer om att undervisa i shamanism genom att under flera år vara på Facebook och läsa vad som skrivs och se frågorna ifrån mina kursdeltagare.

Jag har klart kunnat identifiera var mina studenter blir fast, när de blir introducerade till att göra shamaniska resor. Och delen som fattas och som är svårt att förstå för människor, är att bygga upp otroligt starka långvariga relationer med hjälp-andarna. Lösningen till en djup shamanisk praktik är att möta en ande i en resa och se den djupt in i dess ögon, att känna kraften i dess andedräkt, och att öppna dina öron för det osynliga och höra inspirerande budskap och få understöd till helande.

Här i väst kommer nybörjare i shamanism tillbaka ur sin resa och frågar omedelbart andra varför en ande presenterade sig som en hjälpare och hur de ska tyda vad som visades i resan, istället för att ge sig tid att bygga ett starkt förhållande, som man skulle gjort med den viktigaste personen i ens liv.

Detta tillvägagångssätt sätter stopp för vägen till shamanismen, eftersom ingen annan kan tyda meningen i en sådan helig relation.

Jag har arbetat så länge med mina hjälp-andar, så de är de enda varelser jag vänder mig till med mina frågor, hjälp för helande, och förslag till ceremonier. Jag talar till dem alltigenom dagen, som jag skulle gjort med mina bästa vänner.

Jag har insett att de studerandes beteende i vår moderna kultur liknar hur många beter sig med andra levande varelser som vi delar den här planeten med. Man sitter kanske vid ett träd och ber om ett budskap eller något bistånd. Men det är sällsynt att en person besöker ett träd varje dag under ett år för att bättre lära känna varandra och bli varandras hjälpare.

Vad skulle hända om vi byggde upp och etablerade starka relationer med andra specier? Jag tror att vi skulle lära oss att leva i harmoni och höja vårt medvetande till sundare och vänligare sätt att leva.

Du kan börja med en växt i ditt hem. Besök den varje dag och skapa ett ömsesidigt förhållande med den. Du kanske inte hör ord i ditt eget språk, men med tiden kommer du att lära ett gemensamt språk, som kommer att inge ditt liv en känsla av ett under. Du kan börja din praktik med en sten eller en klippa eller besöka ditt favoritträd varje dag. Tala till vattnet du dricker och tvättar dig med varje dag. Detta är bara förslag.

Jag vill tillägga att när jag först började lära ut transfiguration, så kunde inte människor helt förena sig med Ljuskällan som bor inom oss och är vår verkliga autentiska identitet. Jag kunde se att denna svårighet hade att göra med att så många studerande inte hade en aning om sin egen skapelse. För om du inte har en stark relation till det gudomliga och till Källan, kan transfiguration bara bli ett mentalt koncept och förlora sin styrka till att förvandla ett medvetande som är tungt till gyllene ljus.

För att fördjupa arbetet, vill jag sätta ett frö för nödvändigheten att skapa starka relationer till Källan, våra medkännande hjälp-andar och att lära naturvarelsernas språk. Vi är sammanlänkade i livsväven.

Detta arbete kommer att förhöja ert medvetande till ett vackert ställe där harmoni åter igen kan komma tillbaka mellan människor och allt liv. Om vi då inte fokuserar så mycket på resultatet av vårt arbete, lär vi hur vi kan leva helt i nuet eftersom vi är fördjupade i sådan magi, under och vördnad.

Som jag har meddelat i tidigare utgåvor, är jag så stolt över arbetet som lärarna som har tränat med mig och som är listade på www.shamanicteachers.com gör. De undervisar unika workshops och delar med om inspirerande verktyg för att hjälpa i dessa tider.

Tracy Schulsinger är en av dessa lärare. Jag älskar hennes arbete. När vi nyligen var i kontakt informerade hon om en underbar praktik. Jag tycker att praktiken är briljant och är perfekt för att välkomna vårdagsjämningen. Och den korrelerar perfekt med min undervisning att shamaner är trädgårdsmästare för energi.

Den 20 mars välkomnar vi vår/höst-dagjämningen. Här nedanför är vad Tracy delar med sig till vår globala gemenskap.

Shamanisk Fredsträdgård

Tidigt i januari 2019 träffades jag och min shamaniska resgrupp, som vi varje månad gör och vi bad om guidning för ”Vilka avsikter eller vilken fokusering är till vårt bästa för 2019?”

Jag fick flera vackra och spännande svar, och jag vill dela med mig om en av dem.

Mina hjälp-andar svarade:

Det är dags att vända sig mer utåt i världen. Du behöver involvera dig själv mer med vad som händer runt om på jorden, och inte undvika att ta del av händelser pga hur de påverkar dig. När du hör om något som händer i världen som smärtar dig, bege dig då djupare in i situationen och plantera en shamanisk fredsträdgård, i stället för att dra dig tillbaka och undvika att se. Shamaniska fredsträdgårdar kommer att hjälpa till att få harmoniska och vackra liv i situationer och för människorna som är beträffade. När du städar upp skräpet på jorden, städar du också upp skräpet i den situationen. När du gräver hål i jorden, gräver du djupt in i situationen för att få kontakt med den. När du sätter ett frö i jorden, lägger du in en annan slags energi i situationen – en som kommer att hjälpa till att förändra, övervinna och att plantera skönhet och fred. När du täcker trädgården med jord grundar och förankrar du denna nya energi i situationen. När du bevattnar trädgården om och om igen, ger du fortlöpande näring och kärlek till människorna och situationen.

För att plantera shamaniska fredsträdgårdar, visualiserar du dig själv i situationen, och genomgår sedan processen med att plantera en trädgård. Först gör du i ordning jorden och rensar bort skräpet. Sedan gräver du hål och lägger frön i hålen. Slutligen täcker du fröna med jord och vattnar fredsträdgården. Bege dig tillbaka till fredsträdgården varje gång du hör om eller tänker på situationen och häll kärleksberikat vatten över fredsträdgården för att understödja fred, kärlek och skönhet för fortsatt tillväxt.

Denna shamaniska fredsträdgårds-visualisation kan göras i en shamanisk resa, men egentligen är den tänkt att göras i moment i den reella verkligheten, när du är upptagen med alldagliga aktiviteter. När du hör om en tragisk nyhet, kan du besluta att lyssna helt och fullt i stället för att byta kanal, och ta itu med känslorna som uppstår. Sedan visualiserar du dig själv på det stället och planterar en fredsträdgård. Så kan vi breda ut shamanisk praktik i världen. Även om du har kvar dina känslor och i de intensiva momenten när du berörs av dem kan du använda intensiteten i dem för att energetiskt understödja situationen genom fredsträdgården, och på så sätt ge starkare kraft till din kärleksfulla aktion och får större styrka för att förändra dina emotioner.

Jag var så lättad över att få denna information. Jag har i åratal känt mig skyldig för att jag undvikit löpande händelser och nyheterna, men jag kände att det var nödvändigt för att skydda mig själv eftersom jag hade mardrömmar och ständigt grubblade över lidandet i världen. Jag insåg att mitt eget lidande inte hjälpte någon, så det var bättre att sprida glädje i världen genom att känna mig glädjefylld. Men denna lösning kändes aldrig helt rätt. Jag kringgick egentligen livet och mina känslor om och om igen. Nu med praktiken att skapa en shamanisk fredsträdgård kan jag engagera mig fullt men även skydda mig själv genom att vara i fredsträdgårdens energi, och kan hjälpa till att utbreda energin av liv , kärlek och skönhet till platser och människor i världen som verkligen behöver den. Den stora magin i denna praktik beror på att fortlöpande besöka din fredsträdgård när du tänker på eller hör om människor och händelser, som inspirerade dig att plantera fredsträdgården. Praktiker är effektivast om de upprepas – energin växer och växer, precis som din vackra fredsträdgård.

Med kärlek

Tracy Shulsinger

Tracy Shulsinger är shamanisk lärarinna och praktiserande i Boulder, Colorado. Hon offererar varje månad en shamanisk cirkel för att resa och praktisera, och hon undervisar shamaniskt praktiserande och gör individuella helandesessioner.

För mer information: http://shamanism.thehealingcollective.us

Fullmånen är den 21 mars. Vi kan väva in den vackra praktik som Tracy delade med sig om i vår fullmånsceremoni med Creating a Human Web of Light. Låt oss bygga en starkare relation med det gudomliga ljuset, som även lyser inom oss. Och låt oss transfigurera och utstråla detta ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny till att läsa Transmutationsnyheterna kan du få information om ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag vill också informera alla att Tatiana Starikova kommer att göra översättningen av Transmutationsnyheterna till ryska. Detta är så glädjande för mig eftersom några av mina böcker har utgivits på ryska och det är underbart att vi kan informera dess läsare om arbetet vi gör. Låt oss tillsammans tacka Tatiana för hennes generositet.

Jag önskar alla i vår gemenskap en vacker dagjämning!!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det genom den engelska originalsidan.

 

Transmutation News – February 2019 – Swedish

TRANSMUTATIONSNYHETER februari 2019

I januari hade jag den underbara möjligheten att göra Nyårs-showen i Renee Baribeau’s vintersolståndsmöte. Talet jag höll och övningen jag ledde togs emot mycket bra. Jag tänkte att ni kanske skulle tycka om att se min presentation. Ni kan klicka på:

De sista par åren har varit så fulla med förändring och bortskulpterande av delar i min personlighet, så det speglar inte längre vem jag nu är. Och många av oss upplever att det som är bekant för oss dör, vad vi vet och vad vi kan räkna med.

Detta för oss tillbaka till Naturens språk och till cyklerna av död och återfödsel.

Mitt liv, även innan jag började praktisera shamanism, var fyllt av en djup önskan att få människor att känna sig älskade och värda att vara här. Jag har alltid, och känner fortfarande så mycket ovillkorlig kärlek för människor och naturligtvis för allt liv. Men samtidigt ser jag att jag gör den paradoxala dansen i att ”vara” kärlek medan mitt ego/min personlighet fortfarande faller in i separation och bedömande.

Jag undervisar fortfarande, försöker fortfarande att sjunga min autentiska sång i världen. Men jag blir så fångad i fakta som:

Det finns för många människor på jorden.

Människor väljer att föda barn och sedan föda upp dem med förorenat vatten, luft och mat. Babys kommer med sjukdomar som inget barn eller familj skulle behöva uppleva. Folk förlorar all känsla för mänsklighet.

Och de flesta människor känner inte till Naturens språk. Och hur kan en specie överleva, som inte lär sig sitt modersmål. Hur kan vi lära oss Naturens visdom, som förser oss med liv, i stället för att tro att vi är de mest utvecklade av specier och har herrväldet över Naturen och livet.

Medan jag oavbrutet tänker på dessa ting, känner jag att jag blir starkt kallad att gå inåt. För mitt grubblande är inte produktivt.

Mina inspirationsord känns på ett visst sätt meningslösa. Men samtidigt kommer spirituella energier närmare, dansar med mig, ger sig av och kommer tillbaka och ger budskap med fantastisk mystisk information om processen av att släppa loss, men även om de mirakel som är möjliga genom de verkligt gamla shamaniska praktikerna – inte de ytliga praktiker och ceremonier som bara gör att man känner sig bra för en kort period.

För att få dessa mirakel att uppstå går vi genom en dödsprocess. För just nu sjunger en del av kollektivet bara sönderslitande sånger – utan att förstå makten i dess ord och tankar. Vi har inte längre våra Skapelseberättelser, som lär oss hur vi kan sjunga med avsikt för skapande och pånyttfödelse.

Det är viktigt, när vi står inför död och förintelse, att säga adjö till det som inte längre nyttar oss. Och då är det dags att gå inom oss och kultivera och sköta om vårt inre landskap genom djupt spirituellt arbete. Sätt frön för strukturer, färger, ljud, känslor, synsätt, och även goda minnen, som hjälper oss att minnas hur vi kan skapa och på nytt engagera oss fullt i livet.

Kollektivet skiljer sig åt i olika verklighetsdimensioner. Eller som det jag i åratal har skrivit om, att vi finner alla olika vågor att rida på. För de som vill ansluta sig till processen att påminnas, är det dags att fokusera sina energier på sätt som du kanske aldrig tidigare valt.

I januari hade jag en mycket kraftfull resa och ett sällsynt budskap från andevärlden.

De påminde mig om hur människor, som reser till olika varelser i naturen, fortlöpande får besked om att där finns medkänsla för oss när vi växer till högre medvetande och utvecklas.

Om naturen är medkännande och vi är natur (vi är inte bara anslutna till naturen) så vad vill det säga om vår egen essentiella natur.

Detta hjälper mig med några av mina bedömanden. Men det är ett fortskridande arbete att lära mig hur jag kan ha medkänsla för mig själv.

Som jag upprepat meddelar är shamaner trädgårdsmästare för energi. När hjälp-andarna gav mig denna undervisning ändrade det hela min förståelse för shamanisk praktik och helande. Att fullt och helt förstå att vi är energi och som shamaniskt praktiserande arbetar vi bara med energi, vilket ger oss fler valmöjligheter, än att bara betrakta de döende formerna som vi idag ser. Vi befattar oss med tankar som formades genom felaktigt och outvecklat tänkande. Vi tror att vi har intelligensen att tänka oss vår väg genom allting. Men det går inte.

Vi vet verkligen inte ens vad vi ska be om. För vi känner inte till språket, som skulle kunna göra våra böner till verklighet. Jag har reflekterat djupt över hur det är när kraftord som tjänar din avsikt inte kommer, var då tyst och låt ditt hjärta tala.

Det är absolut nödvändigt för oss vid denna tidpunkt att släppa att ens tänka på resultatet om vart världen och våra liv tar vägen. Det är nu tid att vara i stillhet, be, utföra dina ceremonier med så mycket energetiskt bränsle du kan och låta visdomen för våra nästa steg visa sig.

Tro mig den kommer att visa sig. Detta har att göra med att flyta med. När vi är i ”flow” kommer de nästa stegen för vår praktik och för våra handlingar att visa sig.

Om allt är energi, tänk hur mycket energi som behövs för att förändra det nuvarande kollektivets energi. Fråga dig själv om du sätter in extra energi för att helt och fullt vara en förändrande kraft?

Om inte, då är det detta du behöver tänka över denna månad.

Fullmånen är den 19 februari. Låt oss höja vår energi för att uppleva djupet i det förändrande ljuset, som vi kan utstråla inom och runt om Jorden, för att verkligen flöda över allt liv och Jorden med lysande ljus och ge näring till energin för ny födsel, liv och skapande.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, var snälla och läs ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för att få instruktioner till fullmånsceremonin.

I februari månad firas Valentinsdagen av många. Det är en dag för att fira kärleken.

I shamanismen är ömsesidighet en av de viktigaste praktikerna som vi kan engagera oss i. Till exempel, älskar naturen att bli beskänkt med sånger. Och när ett gemensamt språk uppstår mellan två olika specier och kärlekshymner sjungs till varandra uppstår magi.

Låt oss fortsätta att dela med oss kärlek till allt liv. Sjung kärlekshymner och lyssna till de sånger som sjungs tillbaka till dig!

Vi söker en ny rysk översättare. Om du skulle vilja ta över den uppgiften, var snäll och kontakta mig över info@sandraingerman.com

Detta är inte en email adress för personliga emails.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingeman 2019. All rights reserved.