Transmutation News – December 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2014

Den här tiden på året före festdagarna är det så mycket kommersiell fokus på givandets gåva. Jag har kontemplerat och mediterat över givandets och mottagandets princip. I vår västliga kultur lär vi att det är bättre att ge än att ta emot. Och på flera plan känner vi till att det är glädjefyllt att ovillkorligt ge utan att vänta sig att få något tillbaka. För det är en sann akt av tjänande att ge, om det är på ett fysiskt, emotionellt och/eller spirituellt plan. Att ge till andra är en verklig glädje!

Och så finns det de som ger på ett sätt som har gett fysisk och/eller emotionell sjukdom. Läkare och psykoterapeuter talar ganska ofta om hur det är att behandla människor med olika sjukdomar som cancer och kan relateras till en övertendens att ge utan att kunna fylla på. Så någon sorts självomsorg som ger möjlighet att ta emot, har visat sig hjälpa människor att förbli friska.

När du betraktar naturen kan du se en balans av att ge och att ta emot. Vår inandning fyller våra celler och ger även kraft till vår utandning. Om du bara andades ut skulle du inte överleva.

Om vi tittar på tidvattnet, ser vi ebb och flod. Du ser aldrig antingen ebb eller flod i naturen.

Jorden får näring från solen, regnet och genom vinden och detta utgör vad som behövs för att producera ett överflöd av skönhet och växter som förser oss med näring.

En trädgård som inte bara får fysisk omsorg utan också kärlek frodas på sätt som kan tyckas mirakulösa.

När vi delar med oss tacksamhet och uppskattning, och när vi hedrar och respekterar andra och allt liv, engagerar vi oss i reciprocitetsprincipen. Vi får tacksamhet, uppskattning, vördnad och respekt tillbaka.

Det verkar finnas en balans, som livet lär oss om att upprätthålla vår hälsa och känslor av välbefinnande. Och även om ovillkorlig tjänst tycks få så mycket uppmärksamhet, undrar jag om vi inte skulle tänka om över hur mycket vi fokuserar på att ge utan att få.

Att ge och att ta emot finns i många olika former. Det finns många praktiserande som ger och tar emot på flera olika nivåer som ger balans. Ur vår erfarenhet att arbeta med meditationen The Inner Chamber of Light (Transmutationsnyheterna 2014), vet vi att miljoner själar arbetar anonymt för att tjäna planeten utan erkännande för vad de gör. Det är ett bevis på ovillkorligt givande. Och samtidigt delas kärlek, när vi utstrålar ljus i världen och det är viktigt att ta in detta och ta emot den kärlek vi förtjänar.

Vi började detta året med att göra en meditation/resa till The Inner Chamber of Light. Du kanske vill läsa transmutationsnyheterna från januari 2014 igen och upprepa denna övning när vi tillsammans avslutar detta året. Det är en kärleksfull, inspirerande och stärkande meditation.

Balans behövs för att fortsätta att frodas och förbli friska.

Ge dig tid och sitt bara i tystnad och andas och betrakta din andning. Upplev det naturliga flödet när du andas in och andas ut. Det behövs ett flyt och en balans för att upprätthålla ditt liv.

Om du lever vid havet eller ett vatten med tidvatten, kan du observera ebb och flod.

Du kan göra en meditation eller resa för att sammansmälta med havet och upplev den naturliga ebben och floden som uppstår. Denna ebb och flod upphör aldrig. Den är del av livet.

Solen går upp varje dag och går ned på natten.

Jorden ger och den tar emot.

Luften tar emot näringsämnen och delar sedan med sig av dem till jorden och vattnet.

Tillbringa viss tid för att kontemplera och meditera på det naturliga flödet i naturen av givande och mottagande. Och gör övningar med att sammansmälta med ett element som attraherar dig, så att du får en känsla för givande och mottagande i din kropp. För att sammansmälta med ett element kan du helt enkelt ha för avsikt att lära dig om ett element genom att bli det när du mediterar eller reser. När resan eller meditationen är färdig, kan du besluta att lösa dig från elementet som du hade sammansmält med. Kom helt tillbaka till ditt vanliga medvetandetillstånd och känn dig jordad och uppfriskad.

Så snart du känner det naturliga flödet, kan du ge dig tid att reflektera på ditt egna balanstillstånd. Kontemplera och uppmärksamma varje liten förändring som du kan göra för att få ditt liv tillbaka i balans, så att du kan uppleva flödet av att ge och ta emot i ditt eget liv.

På 1980-talet studerade jag tarot under flera år med Angeles Arrien. Hon var en stor lärarinna som dog i våras. Angeles var antropolog som studerade symboler från olika kulturer och även studerade vad som skapade tillstånd av hälsa och välstånd, personligt och kollektivt.

En av principerna, som Angeles lärde ut i sitt arbete, var att du aldrig lär dig att verkligen ge, om du inte lär dig att ta emot. För att ge och ta emot är båda del av en cykel.

Var är du i denna cykel?

Du kan förbinda detta arbete med det vi gjorde tillsammans förra månaden, att sammansmälta med månen.

För i sammansmältningsarbetet upplever du styrkan av attraktion. Det är dags att attrahera och absorbera kärleksfulla energier så att du känner dig uppfylld och frisk.

Du kan även upprepa meditationen/resan för att uppleva kärleken som gavs in i din skapelse och absorbera kärleken och ljuset ända in i alla dina celler. Du skapades ur ovillkorlig kärlek. Du kom hit för att vara en behållare för ovillkorlig kärlek. Det är så viktigt att använda din energi, så att du tar emot och ger ovillkorlig kärlek i ett balanserat flöde.

Under de sista månaderna har jag uppmuntrat er att öppna er för den sanna kraften i ord och hur ord påverkar oss fysiskt. Ordet som kommer upp för mig när jag reser till temat att ta emot är ”inbjuda”. När du tar emot bjuder du in näringsrika energier. Ha för avsikt att ”bjuda in” det, som du känner behöver fyllas på.

Under åren som gått har jag fått massor av brev och emails, som delar med sig om resultat av arbetet med Medicine for the Earth och de övningar jag har delat med mig om i Transmutationsnyheterna.

När vi upplever förändring inom oss själva, och när vi hör om hur andra blev inspirerade, ger det bränsle till arbetet. För även om våra liv och världen fortsätter att genomgå initiationer, som uppmanar oss att finna balans, är det viktigt att uppmärksamma de små vardagliga mirakulösa händelserna och förändringarna som uppstår.

Jag tycker att det skulle vara en sådan gåva till vår gemenskap, om någon av er skulle vilja dela med sig en liten berättelse om hur ditt liv har förändrats eller gagnats på något sätt utav de praktiker jag har delat med mig om eller från dina dagliga övningar i allmänhet.

Detta ska bara vara för vår gemenskap och kommer inta att användas på något annat sätt. Om du vill dela med dig om någonting, för att inspirera oss alla, kan du skicka det till mig över: stories@sandraingerman.com

(UPPMÄRKSAMMA: Bara berättelser som handlar om en inspirerande händelse, som jag kan publicera i Transmutationsnyheterna kommer att bli besvarade. Det är inte en email-adress för andra ändamål.)

Jag vet att folk är stressade, men att skriva någonting om än så kort, kommer att tilläggas till det jag varje månad skriver. Min avsikt med att skriva Transmutationsnyheterna har alltid varit att inspirera läsarna att upprätthålla sitt spirituella arbete, vad som än händer i världen runt om. Jag har skrivit Transmutations-nyheterna sedan år 2000. Och jag bjuder in er att tillsammans med mig inspirera vår gemenskap.

I mina egna resor har jag sett hur viktigt det är att med hängivenhet utföra de spirituella övningarna och att leva arbetet. Världen förändras med en sådan intensitet att många blir förtvivlade, rädda och arga.

Vi kan bli så distraherade av våra alldagliga liv och det som händer runt om oss. Vi har tendens att lätt förlora fokus. Ge dig tid att engagera dig själv i arbetet du gör och att leva medvetet.

Kom ihåg att vad du sår växer. Fortsätt att uppleva djupet och variationen i dina känslor. Men gör ditt arbete för att transformera energin bakom dina känslor och tankar till en energi av kärlek och ljus som när dig, de du älskar, allt liv och jorden. Välj att sätta frön för kärlek, ljus och inspiration.

Med allt som nu händer i världen, är det dags att upphöja vårt spirituella arbete och i enhet tillsammans som en spirituell global gemenskap.

Öppna ditt starka öga (ditt tredje öga), som sanna shamaner har gjort sedan tidens begynnelse och betrakta vad som händer i världen med andens ögon, gentemot genom ert ego och personlighet. När vi förändrar vårt betraktelsesätt, förändrar vi vår realitet.

Fullmånen är den 6 december. Släpp dina vardagliga tankar och det som distraherar under dagen och gå inom dig. Upplev ditt inre stjärneljus, som fyller dina celler. Utstråla det ljuset och föreställ dig att det sammanstrålar med många tusen andra, som också utstrålar sitt ljus, medan vi väver en vacker gyllene väv av ljus som flödar inom och runtom jorden.

Om du är ny läsare till denna månadskolumn, var snäll och läs Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Vintersolståndet är den 21 december. Vi firar vinterns begynnelse på den norra hemisfären och sommaren på den södra hemisfären. Som jag skrev om i Transmutationsnyheterna, när vi firade dagjämningen, är det en fin övergång från en årstid till en annan. Årstiderna flyter in i varandra.

Jag reste för att få en Solståndsceremoni, som vi alla kan delta i. Jag vet att det kommer att vara ganska kallt där några av er lever. Jag fick informationen att var och en av oss ska stå ute, även om det bara är för ett par minuter. Stå på jorden med dina fötter isär med ett ganska stort steg. Och lyft dina armar upp mot himlen. I denna hållning kommer du att forma en 5-spetsig stjärna.

Ta några renande andetag. Andas in, gör paus, andas ut. Förena ditt hjärtslag med jorden och känn även din förbindelse med himlen ovanför. Öppna ditt hjärta för jorden, himlen och för vår cirkel, till allt liv och till planeten. Föreställ dig att förmedla ovillkorlig kärlek och ljus som flödar och strålar fram. Absorbera denna kärlek och ljus in i alla dina celler. Och känn hur det flödar inom och runtom jorden. Låt oss denna dag upphöja allt liv. Låt oss församlas om en stor cirkel av människostjärnor.

Varje år har jag uppmuntrat er att skapa ett böneträd i er gemenskap, där människor kan komma tillsammans och fästa ett band (löst bundet runt grenen, så att det inte förhindrar växandet) med en bön, önskan eller välsignelse.

Det finns böne-, välsignelse- och önsketräd runt om i världen som har skapats av lokala gemenskaper alltigenom tiderna.

Du kan sätta en skål på ditt kontor och inbjuda människor att lägga böner, välsignelser och önskningar i skålen.

Vi kan komma tillbaka till att engagera oss i spirituella övningar under solståndstiden och bryta den kollektiva transen där vi bara deltar som en konsument, som känner pressen att köpa presenter denna årstid.

Lär andra om kraften i att komma tillsammans för att dela böner, välsignelser och önskningar. Detta kan ha personlig natur, för älskade personer och/eller för planeten och allt liv.

På detta sätt deltar vi alla helt och fullt i det spirituella flödet av att ge och ta emot från högsta ställe av kärlek, ljus och fred.

Låt oss förenas i djup tacksamhet och uppskattning för Sylvia Edwards (min kära vän och webmaster) myckna arbete, och alla de översättare som frivilligt förmedlar Transmutationsnyheterna till er alla. Sylvia och översättarna gör alla detta som en tjänst, eftersom de älskar att hjälpa till att förmedla arbetet till den globala gemenskapen. Låt oss dela med oss välsignelser och kärlek som de kan få i gengäld för allt de ger.

Lena Anderheim – Svenska
Fabio Braga – Brasiliansk portugisiska
Nelo Ceccon – Italienska
Ines Fermoso – Spanska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Dorota Goczal – Polska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – Holländska
Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari – Grekiska
Annie Idrissi – Franska
Miriam Kisssova och Jan Lenc – Slovakiska
Eva Ruprechtsberger – Tyska
Tea Thum – Finska
Simin Uysal – Turkiska

Vi tillägger även välsignelser för vår Farsi-översättare.

Låt oss nu förena våra hjärtan för alla i vår gemenskap, när vi understödjer varandra genom att hålla varandra i kärlek när vi tillsammans fokuserar på att vara ett ljus i världen.

Vi förenar våra hjärtan tillsammans i kärlek, när vi önskar alla ett glädjefyllt solstånd!!

Du kan läsa Sandras kungörelser på den engelska sidan.

Copyright © 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2014

Jag hoppas du hade tillfälle att arbeta med övningarna jag delade med mig om i transmutationsnyheterna i oktober.

Om du gjorde det, är jag säker på att du har en djupare fysisk förbindelse till det spirituella arbete vi har engagerat oss i. För att verkligen göra en skillnad, måste vi förkroppsliga övningarna i stället för att bara mentalt förstå dem. Genom förkroppsligandet av arbetet förändrar vi vårt energi- eller aurafält, vilket i sin tur förändrar vad vi utstrålar och projicerar. Genom detta påverkar vi verkligen det kollektiva energifältet.

Denna månad vill jag be er att aktivera arbetet med kraften av ord. För den shamaniska vägen är ett sätt att skapa förändring genom välsignelser. När vi välsignar oss själva, världen och allt i livsnätet, skapar vi en energi, som manifesterar lyckönskningarna i vår vardagliga värld. Energin av våra ord spinner en fiber, som först väver en osynlig väv, som slutligen skapar en ny realitet i vårt alldagliga existensområde.

David Mathisen, författare till The Undying Stars, skriver en underbar blog. Efter att ha läst vad som förmedlas om lyckönskningar i Awakening to the Spirit World, skrev han en fantastisk blog i ämnet. Han tog upp några satser som speciellt talade till mig. David skrev att genom att välsigna, uppmärksammar vi den osynliga inre anden och uppmanar den att bli synlig och ståla ut. Vi uppmärksammar den gömda andliga världen och inbjuder dess energier att flöda in i de synliga världarna (mathisencorollary.blogspot.com/2014/09/blessing.html)

Bemöda dig varje dag att använda ord som välsignar och skapar skönhet. Uttala lyckönskningar till dig själv och allt liv innan du somnar på kvällen, när du avslutar dagen och går in i drömmarnas värld.

Vi har jobbat med månens kraft i ceremonierna varje månad. Gör denna månad en meditation eller shamanisk resa för att smälta samman med månen. Jag föreslår att du smälter samman med styrkan i fullmånen, så att när du förenar dig med andra i fullmånsceremonin ”Creating a Human Web of Light”, har du den fysiska känslan av kraften du arbetar med. Känn styrkan av fullmånen i din kropp, när du lär dig om månen genom att vara den. Sätt på meditativ musik, som utvidgar och höjer ditt medvetande eller lyssna till trummande eller shamanisk musik ifrån en CD. Du kan även trumma eller rassla själv.

Ha för avsikt att du vill sammansmälta med kraften i fullmånen. Du kan göra en serie av sammansmältnings-resor/meditationer till de olika måncyklerna för att förkroppsliga de inre förändringar, som du upplever med de växlande månfaserna.

Detta handlar inte om att få några budskap, även om månen kanske ger dig meddelanden, när du upplever den. Det viktiga är hur det känns, när din energi blir ett med månens energi och hur de växlande faserna känns inom dig. Uppmärksamma kraften du har att projicera och även att attrahera under vissa faser. Det kan hjälpa dig i ditt skapande och manifestationsarbete, när du blir undervisad genom att vara månen under de mest kraftfulla tiderna för att utföra ceremoniellt arbete.

I vissa ursprungskulturer ses månen som en maskulin energi och i vissa ses den som en feminin varelse. Eftersom shamanismen är en väg för direkt uppenbarelse, kan du själv känna efter vilket kön du förbinder dig med när du sammansmälter med månen.

Detta är en mycket kraftfull resa som hjälper dig att komma i kontakt med din kropps intelligens, eftersom allt liv påverkas av måncyklerna. Vi vet ju hur ebb och flod påverkas av månen. Eftersom vi till största delen är vatten har månen en stor inverkan även på oss.

När vi ser vad som händer i världen, och varseblir obalansen i hur vatten påverkar olika platser på jorden. Vi ser översvämningar och torka. Låt oss denna månad hedra den levande varelse, som vi kallar vatten.

Gör enkla spirituella övningar i ditt dagliga liv för att vörda vattnet. Förstå att vatten speglar tillbaka till ditt eget inre tillstånd av giftighet. Lär dig att förändra och transformera energin bakom dina känslor och tankar till kärlek och ljus.

Gör det till en daglig praktik att ära vattnet. När du tvättar dig, diskar, osv. kan du förena dig med vattnet och tacka det för hur det upprätthåller livet. Det helar och renar dig. Uttryck tacksamhet till livet och näringen som vattnet ger dig, när du dricker.

Närhelst du dricker vatten eller är vid ett vatten, se det alltid i dess gudomliga ljus. Minns att din uppfattning skapar din realitet. Om du uppfattar vattnet som förorenat, då är det förorenat. Lyft skynkena mellan världarna, som shamaner har gjort sedan tidens begynnelse. Och välj att se det gudomliga ljuset i världens vatten.

Jorden, luften, vattnet och solen upprätthåller vårt liv. Vi ska inte förorena det som ger oss livet. Vörda vattnet och alla elementen som ger oss liv. Och de hedrar oss tillbaka.

Finn ett vatten att sitta vid. Du kan bege dig till en vacker plats i naturen eller besöka en park i närheten, som har en liten sjö eller damm, eller bäck. Att sitta vid rinnande vatten, som en flod, bäck eller vattenfall, kan hjälpa dig att komma ifrån dina vardagliga bekymmer och tillåta din inre visdom att träda fram. Att betrakta havets vågor skapar ett öppet tillstånd, som låter dig lyssna till din själs budskap. Om du sitter vid havet, känn efter hur vågorna väller upp inom dig. Medan du sitter vid en flod eller bäck, kan du dyka in i en känsla av hur ditt inre vatten flödar. En sjö eller damm kanske får dig att komma i beröring med lugnet inom dig.

Lyssna till musik som lugnar och utvidgar dig. Ligg eller sitt ner. Slut dina ögon och ha för avsikt att uppleva de vatten som rinner under och genom staden du lever i. Upplev de olika vattnen och lär dig om kvalitén av de vatten, som rinner genom landskapen. Var öppen för dina intryck och uppmärksamma vad du känner i din kropp när du gör detta.

Tänk på de människor, träd, växter, djur och andra naturvarelser som lever i ditt område. Meditera över de speglar tillbaka kvalitén av vattnen där du lever.

När du känner att du är färdig kom tillbaka ur meditationen. Du kan göra några anteckningar. Ta en promenad ute och känn hur vattnet rinner under landskapet. Även om du bor i en storstad finns det vatten i jorden.

På vissa ställen rinner starka floder och det finns kraftiga oceaner. På andra kan det finnas blida strömmar och stilla sjöar, som ger landskapet näring. Och vissa platser har djupa vattenansamlingar under jorden som upprätthåller livet, eftersom det växer nog djupa rötter för att nå vattnet därnere.

Att sammansmälta med vatten är en underbar väg att uppleva att vara ett med livets flöde. Vatten flyter på ett naturligt och graciöst sätt. Vatten är en reflektion av det gudomligt feminina och vatten speglar vår själs natur. Vi kan lära oss om kraften och beskaffenheten av vatten genom att sammansmälta med det. När vi sammansmälter med ett element, går undervisningen vi får bortom mentalt förstående, och det påverkar oss mer fysiskt eftersom vi blir ett med energin av ett annat väsen.

Lyssna till avslappnande och utvidgande musik. Föreställ dig att du blir ett med en vattenkälla, som en stilla sjö, en flod, ett vattenfall, havet, regn, dimma osv.

Gå djupt inom dig själv och upplev hur du förlorar dina egna gränser och blir ett med denna vattenkälla. Lär dig om vatten genom att bli vatten. Öppna din uppmärksamhet så att du kan varsebli alla känslor i din kropp när du gör detta.

Slappna av och bli vatten. Detta är en så kraftfull och regenererande övning.

När du känner dig färdig kan du lösa dig från vattenkällan som du sammansmultit med och sakta komma tillbaka till dig själv i rummet där du är. Känn hur du är upplivad av din upplevelse. Känn dig jordad och närvarande.

Om du behöver hjälp att jorda dig efter en sådan utvidgande övning, kan du föreställa dig att djupa rötter växer utifrån dina fötter in i jorden. Eller föreställ dig att du sitter lutad mot ett träd.

Lyssna till musik som skapar ett vidgat medvetandetillstånd. Ha för avsikt att resa inom dig för att uppleva ditt inre ljus. Du kan föreställa dig att du reser inom din kropp och sammansmälter med en stjärna. Kom ihåg att en stjärna inte försöker skina, den bemödar sig inte. En stjärna bestämmer inte vart dess ljus ska skina. En stjärna utstrålar helt enkelt ljus och briljans till allt liv.

Tillåt ditt gudomliga ljus att ge näring till alla celler i din kropp. Absorbera detta ljus djupt in i cellerna. Sug in det och frodas i detta ljus.

Efter ungefär 15 minuters upplevelse med ditt gudomliga ljus kan du komma tillbaka ur detta experiment utan att fullt lösa dig från din sanna spirituella natur. Vi är lysande varelser.

Drick nu ett glas vatten. Och märk hur mjukt, friskt och gott vattnet smakar, när du utstrålar och upplever ditt ljus. Det är samma vatten, som du varje dag dricker. Men när du tillåter dig själv att känna och leva utifrån ett tillstånd av ljus, kommer vattnet alltid att spegla tillbaka din ljuskraft.

Var medveten om vad du ger in i vattnet och förorena det inte. När vi välsignar och tackar vattnet för allt det ger, kommer vattnet också att välsigna oss.

Fullmånen är den 6 november. Låt oss göra vårt spirituella arbete och förena oss med den globala gemenskapen, månens kraft och vattnets ande, för att väva ett strålande och sunt ljusnät. Kom ihåg att vi till största delen består av vatten, så vi är verkligen vattenvarelser. Låt oss tillsammans fullbringa vår fullmånsceremoni med elementet vatten i den.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light”.

I USA firas i november Thanksgiving. Det är alltså en bra tid för oss att komma ihåg, att varje dag är en dag att vara tacksam för i shamaniska kulturer. När vi varje dag tackar för våra liv och lyckönskar allt liv, kommer allt liv i sin tur att välsigna oss.

Du kan läsa Sandras kungörelser på den engelska sidan!

 

Transmutation News – October 2014 – Swedish

Transmutationsnyheterna oktober 2014

Denna månad delar jag med mig några enkla övningar, för att hjälpa er att växla från att arbeta med övningar som mentala koncept, till att liva upp er kropp på den cellulära nivån. Om vi gör denna förändring, blir vi mer sammanhållande som en global gemenskap, när vi gör vårt dagliga spirituella arbete. Vi kommer att skapa en mer kännbar ljusfylld energi som manifesteras i det kollektiva fältet.

Vi har dagligen jobbat tillsammans med övningar från Medicine for the Earth. Och jag vet utav den korrespondens jag fortsätter att få, att många av er har fått positiva resultat, när de har gjort detta arbete. Och samtidigt ökar utmaningarna och tumultet som vi ser i världen. Jag vet att vi behöver mera bränsle för att fortsätta att inspireras, att fokusera och att engagera oss intensivt i vårt spirituella arbete. Vi behöver inte dras ner av mörka kollektiva energier. Så jag gjorde en resa för att be om råd, hur vi skulle kunna fördjupa vårt arbete. Och jag fick vissa råd om hur vi kan fylla på bränsle till vårt gemensamma arbete.

En kväll i september tittade jag på de nationella nyheterna. Att se eller läsa nyheter är verkligen ett sätt att förlora sig själv i mörka energier. President Obama talade till allmänheten. Jag minns inte till vilket världsproblem han relaterade. Men jag var chockerad och förvånad att höra honom säga, att när vi ser nyheterna verkar det som om världen håller på att falla isär. Och de nästa fem dagarna började en reporter på kvällsnyheterna varje sändning med, ”När vi ser världen falla isär ….” Och så fortsatte nyhetsprogrammet med att rapportera nya svåra händelser.

Naturligtvis kan vi välja att uppfatta att allt faller isär med allt som händer i världen. Förra månaden och i tidigare Transmutationsnyheter har jag uppfordrat er att se på tumultet som en initiation. För så som sker just nu understöder världen helt enkelt inte livet. Istället visas realitetens textur.

Du kan uppfatta det som ett lager av hud som fjällar. Du kan tänka om denna tid på jorden som en orm som byter skinn.

I åratal har jag delat med mig till er om hur min spirituella lärarinna Isis har uppmuntrat oss att inte dras ned av den våg som en stor del av mänskligheten rider på.

Vi vet alla, att när någon försöker rädda en som håller på att drunkna, betyder det fara att själv också drunkna. Tyngden av världens utmaningar kan helt enkelt dra ner oss.

Vi behöver välja en annan våg att surfa på. För på livets vatten presenterar sig olika vågor, som vi kan rida på. Välj klokt!

Under min första resa för att förbereda att skriva denna månads transmutationsnyheter, visades jag en vacker bild av en mängd spirituella ljusbärare. Dessa är medkännande andar, vilkas enda roll är att hålla ljusstrålar, som inte bara lyser upp världen, men även visar vägen för spirituella praktiserande att följa.

Utför några meditationer eller shamaniska resor för att etablera en förbindelse med dessa ljusbärare. Dessa varelser är ivriga att upprätthålla vår inspiration för arbetet. En eller flera av dessa hjälpandar kan konsulteras, när du glömmer vem du är och vilken kraft du har att skapa positiv förändring i ditt eget liv och för allt liv på jorden.

Lyssna till musik, som hjälper dig att höja ditt medvetandetillstånd och med vilken du kan vidga dig utanför det vanliga medvetandetillståndet. Eller lyssna på trummande eller shamanisk musik på CD. Naturligtvis kan du även trumma eller rassla själv.

Ha för avsikt att möta en spirituell ljusbärare. Be att bli visad hur kollektivet av ljusbärare tillför jorden ljus just nu. Be om råd för sätt att förändra din uppfattning till att ta emot en känsla och attityd av hopp. Fråga hur du kan ge näring till ljuset på jorden och allt liv.

Visdomen och undervisningen du vinner genom denna upplevelse kommer att inspirera dig på olika plan och även inspirera dig hur du kan fördjupa ditt arbete, när vi varje månad utför vår ceremoni för att skapa ett mänskligt ljusnät.

Ta ett ord, som representerar styrkan och energin som du vill se manifesteras i ditt liv och på jorden. Välj bara ett ord som har en djup mening för dig. Några exempel kan vara; glans, skönhet, glädje, visdom, liv, fred, kärlek, tacksamhet, skratt, hälsa, harmoni, osv.

Kom ihåg att inom shamanismen likväl som i många andra spirituella traditioner har ord styrkan att skapa vår verklighet. Varje ord vi uttalar skapar en vibration, som breder ut sig i universum och sedan utifrån de osynliga världarna föds den till materiell form och in i den substantiella världen.

Vi har jobbat med makten av ord i vårt gemensamma arbete. Men det viktiga är att undvika att arbeta på ett ytligt plan och använda ord utan den sanna känslan och styrkan programmerad i ordet. För ju djupare du kan sjunka in i känslan av ordet, ju mer kraft kommer du att ha i dina drömmar och din skapelse.

Arbeta bara med ett ord i taget denna månad. Ta ett ord och skriv ned det. Placera det på ditt altare. Ditt altare kan vara enkelt. Du kan lägga en duk eller en liten matta på ett bord eller på golvet. Sätt ett ljus och några saker som du har samlat i naturen på ditt altare. Sätt dit saker som känns heliga för dig. Du kan även bara placera ett ljus på ett fat eller på en duk.

Förpliktiga dig att fokusera på detta ord alltigenom dagen, så snart du har valt ett. Meditera över kvaliteten, färgerna, formen, ljudet, känslorna som uppstår genom detta ord. Känn hur färg, ljus och sensationer börjar flöda igenom din kropp och fylla dina celler. Uppmärksamma hur kraften och energin i detta ord ersätter några av de betungande energier du känner och även de från det kollektiva fältet, som behöver släppas loss.

Tillägg till denna övning att spela musik, slut ögonen, och låt energin av detta ord röra sig. Dansa den. Känn sensationen ur detta ord röra sig igenom dig. Ta fram några papper och kritor eller färger och rita och uttryck färgen och formen som detta ord skapar. Använd din röst för att sjunga eller nynna ljudkvaliteten av detta ord.

Genom att arbeta på detta sätt kommer du att på ett cellulärt plan ”känna”, i stället för att ”mentalt förstå” styrkan i skapelsen och hur man kan förändra energin i det kollektiva genom att använda ord. Du måste få en fysisk sensation och ditt känslosinne engagerat för att ge bränsle till den skapande kraften. Du måste fylla ditt energifält med styrkan i ordet, för att det ska kunna påverka och skapa förändring i det kollektiva energifältet. Det är där som makten i förändring ligger.

Du kan fortsätta att arbeta med ett ord igenom hela månaden. Eller du kanske tycker, att när du har inkorporerat styrkan av detta ord och dina celler är fyllda med dess kraft, att du vill arbeta med ett annat ord. Men än en gång vill jag uppmuntra dig att arbeta med ett ord i taget, för att få den fulla känslan av ett ords makt.

Lägg till denna övning att välja en enkel sak som du verkligen uppskattar i livet. Det kanske är smaken av din favoritfrukt eller annan mat. Det kan vara din favoritbild, färg, doft, ljud eller känsla.

Fokusera på detta ena som du uppskattar alltigenom dagen. Och om igen, känn det in i kroppen och dina celler. Fyll ditt energifält med känslan av tacksamhet och uppskattning, så att det verkligen strålar inifrån och ut.

Om du väljer din favoriträtt, så slut ögonen när du äter den. Känn matens struktur på din tunga och fokusera på smaken. Uppmärksamma hur det känns när du sväljer och hur energin från denna näring reser genom din kropp. Fokusera på energin som kommer av denna rätts färg. Känn doften av denna mat och absorbera den. Kan du associera ett ljud med denna maträtt eller en ton som kommer från dess energi? Känn din emotion när du äter denna rätt.

Från exemplet ovan får du en föreställning, om hur du också kan jobba med din favoritfärg eller bild, ljud i naturen, eller en struktur som känns bra att beröra. Du kan välja en favoritdoft i luften, som hur det luktar efter regnet, eller du kanske väljer en doftande blomma.

Med varje sak som du uppskattar, kan du väcka ditt seende, hörande, luktsinne, känsla för beröring och smak.

När du upplivar dina sinnen med en enkel sak som du uppskattar, vaknar din kropp och fylls med kraften av hur uppskattning komplett kan förändra din uppfattning och också fylla och förändra det kollektiva energifältet. Men om igen, du måste vara komplett uppmärksam med dina sinnen på det som du uppskattar, för att ta in och kunna fylla förändringens styrka. Du behöver bygga upp ett expansivt positivt energifält.

Och den sista övningen jag vill be dig att tillägga, är att ge en välsignelse till världen innan du lägger dig på kvällen. Om du helt och fullt engagerar dig i praktiken att möta en spirituell ljusbärare och tar in den sensoriska kraften av ett ord och från det du uppskattar, skall du känna hur din vibration och frekvens förändras. Du kommer att känna dig vidgad och mera solid på samma gång. Och genom att var i kontakt med ett större urval av spirituell energi kommer du att känna en starkare påtagligare förbindelse med vår globala gemenskap. Så när du skickar dina lyckönskningar ut i världen, skall du uppleva en resonans, när energin från din välsignelse möter energin från andras välsignelser i vår gemenskap.

Fullmånen och även den totala måneklipsen är den 8 oktober. När du arbetar med de övningar jag har delat med mig om i denna månads kolumn, kommer det att fördjupa ditt engagemang i vår fullmånsceremoni Creating A Human Web of Light.

Ge dig den tid du behöver för att förbereda dig, så att du kan växla från dina alldagliga aktiviteter och tankar och röja alldagen ur vägen. Nu är det dags för dig att förpliktiga dig att vara i tjänst för planeten och allt liv.

Utför din transfigurationspraktik och utstråla ditt ljus och upplev det ljuset förena sig med ljuset från vår gemenskap. Föreställ dig hur ljuset flödar in och runtom jorden och berör varje levande varelse. Låt oss fortsätta att väva ett strålande och vibrerande ljusnät runtom jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa instruktionerna till fullmånsceremonin genom att klicka på ”Creating A Human Web of Light” på denna homepage.

För att ingjuta mer kraft och energi i ditt arbete, för att hjälpa till att öka din livskvalitet och för att tjäna planeten, skulle det var bra om du i ditt dagliga liv inför de övningar, som jag har delat med mig om denna månad.

Sandras kungörelser finns att läsa på hennes engelska sida.

Copyright © 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – September 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2014

Först vill jag meddela att det var så underbart att sjunka in i ceremonin Creating a Human Web of Light under superfullmånen i augusti. Det var verkligen en underbar känsla att förenas med ljuset från vår cirkel.

Du har antagligen upplevt att universum ger dig ett tecken, när det är något du behöver reflektera över.

Det känns som om jag har varit i en sådan period.

Som jag har meddelat, skrev jag en ny bok som publiceras av Sounds True. Bokens titel är Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. Den skall ges ut den första februari.

När man skriver en bok finns det olika faser i författandet. Och i augusti var jag i den slutliga författarfasen.

Vilket betyder att jag efter den slutliga versionen inte kunde göra några ändringar. Boken förbereds nu för att bli tryckt.

Så jag läste och läste om boken flera gånger för att vara säker att det inte var någonting annat jag skulle vilja tillägga, ändra eller stryka.

Ett kapitel jag skrev innehöll en sektion om initiation. Och i detta kapitel satte jag upp några frågor som har stannat i mitt sinne. Detta är frågor som jag fortsätter att sitta med och tänker över. Ibland kan du vara färdig med ett arbete, men arbetet är inte färdigt med dig. Jag fulländade detta kapitel så gott jag kunde, men arbetet är inte färdigt med mig. Det fortsätter att ”bearbeta mig” och går på djupet inom mig.

I juni intervjuade mig Tami Simon (ägaren till Sounds True) för en antologi om depression. Den boken kommer att ges ut i början av april.

I augusti skickade mig min editor kopian av intervjun för att se över den igen, några dagar efter att jag hade sänt Walking in Light tillbaka till produktionsavdelningen.

I min intervju beskrev jag hur depression inom shamanismen ses som en initiation och genomgångsrit. Jag skrev även om mitt eget livs resa där jag har kämpat med depressioner.

Min ursprungsintervju skulle kortas för att passa in i ett kort kapitel av antologin. Men även i den kortfattade versionen talar jag mycket om shamanisk initiation och hur den hänger ihop med depression.

Och så Robin Williams ledsamma självmord. Jag skrev en kort notis på Facebook om depression som en initiation och lite om min egen erfarenhet av att navigera i depressionsvågor.

Så initiationstemat är verkligen aktuellt för mig. Och jag tror att en nyckelpunkt när det gäller initiation, är att genom att ”överleva” en initiation, lär vi oss att leva.

Vi fortsätter att bevittna hur människor runt om i världen upplever intensiva resor i dag – om det är i krigsområden, genom att vara i militären och kriga, religiös eller politisk förföljelse, att utsättas för klimatiska förändringar, fysisk ohälsa, olika emotionella och mentala problem, osv.

Vi benämner dessa problem på olika sätt. Men jag tror att det mesta av det människor idag går igenom är en initiation för ett nytt sätt att leva.

Och medan du genomgår en initiation, kan du inte se det. Du kan inte mentalt planera hur du ska kunna gå ”igenom elden”. En osynlig del inom dig måste ta över och bära dig igenom.

Ja, våra hjälpandar och osynliga krafter kan ge oss understöd. Men slutligen måste vi ta itu med det med vår egen andes styrka.

Under upplösningstillståndet är det vår ande som lyser igenom.

Och jag tror att detta är en viktig lära i vår tid. Läran är emellertid så gammal som mänskligheten. Men det är dags att vi väcker upp styrkan hos vår inre ande.

Jag minns att under en av de första resorna jag gjorde 1980 när mitt kraftdjur kom till mig, gav han mig instruktionen att inte sitta ner i mörkret. Han sade till mig att stå upp och sätta en fot efter den andra. Han gv inte detta råd för någon speciell situation i mitt liv. Han gav mig en generell undervisning.

Denna hänvisning har alltid stannat hos mig. För i vilken initiation som helst kan du inte stanna upp och sätta dig ner och vägra att röra dig. För i sann shamanisk initiation är enda sättet att överleva att fortsätta röra sig med styrkan av anden.

Jag vet att många av er upplever personliga utmaningar och är upprörda av allt ni nu bevittnar. Jag är övertygad om att vara i rörelse är lösningen för att komma igenom. En av mina dagliga mantran, ”Enda vägen ut är igenom.”

Tänk över någon initiation som du skulle kunna uppleva i ditt eget liv.

Lösningen är verkligen att utveckla de verktyg som behövs för att navigera i glädjevågorna likaväl som i de turbulenta strömmarna. De hjälpmedel, som jag har delat med mig om till er under årens gång, är de samma som jag använder för att klara av de dunkla vågor jag tacklas med. De har hjälpt mig att överleva. Jag arbetar varje dag med alla mina hjälpmedel om jag upplever ljusa och lyckliga tider eller mörka. Jag förpliktigar mig att fortsätta att röra mig och flyta med i livets faser. Jag är förståelsefull gentemot mig själv, och jag förebrår inte mig själv för vad jag än går igenom. Men jag rör mig, även om jag bara kan ta de minsta babysteg.

Båda mina föräldrar var kraftfulla förebilder som visade mig hur man kan gå framåt även när man är mitt inne i svårigheter. Men min mamma visade mig inte bara hur man fortsätter att röra sig utan också hur man frodas. Jag såg hennes målmedvetenhet att frodas på en psykisk – spirituell nivå trots utmaningarna i hennes liv. Vi talade aldrig med varandra om det. Men jag lärde massor bara genom att observera henne.

Allt i naturen är i ständig förändring och rörelse. Och alla levande varelser växer mot ljuset och absorberar det som behövs för att frodas. Vi är del av naturen och inte annorlunda än den.

Fortsätt denna månad att kultivera ett rikt inre landskap, som jag har uppmuntrat er att göra. När ni gör det träder ni in i en ny och vacker dimension av verkligheten. Tröskeln till denna vackra dimension är genom vår inre värld.

Först måste du älska och hedra dig själv nog för att vilja arbeta i de inre världarna. Beträd din inre trädgård och rensa upp den. Dra upp gamla plantor och rötter som inte längre främjar ditt välbefinnande.

Ta verkligen hand om din inre mylla, så att när du låter fingrarna ploga igenom den, känner du fukten och den känns rik att beröra. Känn den friska och rika doften av din inre mylla.

Och efter det kan du med kärleksfull omsorg plantera det som du vill se växa.

Kom ihåg att lämna plats så att vilda växter också kan gro där.

I trädgården runt mitt hus finns det hundratals vilda växter, som för första gången kommer. Jag vet inte dess namn. När det kommer besök till vårt hus kan jag se hur de tittar på trädgården och sen på mig. Jag hör dem tänka; varför rensar hon inte i trädgården. För plantorna som växer och frodas skulle definitivt ses som ogräs av de flesta betraktare.

Jag drar inte upp dem av flera orsaker. En orsak är att de är så gröna och starka. Och i öknen anser jag det vara ett brott att faktiskt dra upp gröna starka växter.

Växtera blommade till och med i augusti. Och min trädgård såg så levande ut med alla dessa pulserande gula blommor som växte överallt. Om jag hade dragit upp dessa plantor hade jag missat att se sådan skönhet.

Ibland försöker vi tämja vår inre och yttre trädgård för mycket. Det är bra att lämna plats, så att de vilda plantorna också kan växa. Man vet aldrig vad för stor skönhet som kommer att växa och blomma i ditt liv.

Isis har lärt mig att det är viktigt att fokusera på vår andes tempel. Och naturligtvis är vår andes tempel vår kropp. Vilket betyder att din kropp och tempel är helig grund. Och du vill inte förstöra helig grund.

Detta budskap går djupare, om vi tänker på det heliga i allt som lever. Allt som lever är heligt och skulle hedras och respekteras.

Fortsätt att bygga ett starkt inre tempel.

Absorbera ljuset och kraften av ditt gudomliga ljus och livsljuset i dina celler. Gör det dagligen!

Upplev hur det känns att bli upplyst inifrån.

Uppmärksamma hur det känns fysiskt och upplev känslan av inre frid. Känn efter om du märker någon skillnad i din vibration när du gör detta.

Fullmånen är den 8 september. Så många av oss vill göra nytta under en sådan genomgångstid på planeten. Men vi glömmer att det finns spirituella praktiker som vi kan engagera oss i som gör skillnad.

Om du har en trumma eller en rassla som du kan använda så gör det. Det hjälper dig att lämna det egoistiska tillståndet av separation och kommer att hjälpa dig att centrera, så att du kan fokusera på det spirituella arbetet.

Fokusera på din avsikt att vara ett ljus i världen. Och vid fullmånen kan du släppa det medvetandetillstånd som håller dig avskild ifrån ditt inre gudomliga ljus. Res inom dig och upplev din verkliga spirituella natur, som är ljus. Upplev enhet med Källan och med allt i ljusväven. Utstråla ditt ljus och låt det flöda och växa när det sammanträffar med vår globala gemenskaps ljus. Föreställ dig det ljuset resa inom och runtom jorden och skapa en strålande ljusväv.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du läsa instruktionen till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna sida.

Dagjämningen är den 22 september. Vi flyter in i hösten på den norra hemisfären och in i våren på den södra hemisfären.

Jag tänker att när vi firar årstidernas förändringar, uppfattar vi ofta att en dag är vi i en årstid och sen när kalendern ger oss ett datum är vi i en ny årstid.

Säsongerna flyter in i varandra. Det är en mjuk övergång när förändringen från en livstid flyter in i nästa.

Uppmärksamma de subtila förändringar som uppstår där du lever och som ger dig tecken att ändringen börjar hända.

Uppmärksamma temperaturväxlingar, hur luften rör sig, växtlivet, djurlivet och hur fåglar i ditt område börjar migrera. Känn förändringen i jordens konsistens. Sätt dina fötter på jorden minst 10-15 minuter per dag och känn genom dina fötter förändringen i rörelsen, sorlet, eller vibrationen. Se hur färgerna växlar och känn luftens doft.

Förändring sker inte bara så. All förändring sker flytande. Vi uppmärksammar helt enkelt inte tecknen av hur cykler flödar från en till en annan. Vi tenderar att tänka och uppfatta linjärt i stället för i kretslopp som jorden lär oss.

Ge dig under dagjämningen tid att värdesätta hur säsonger och livscykler flyter. På den norra hemisfären är det dags att ge sig hän och låta det gå som behöver släppas in i jorden för att ge livet tid att vila efter sommarens växtperiod. Och på södra hemisfären kommer pånyttfödelsen efter den långa groningsprocessen under vintern.

Låt oss tillsammans hedra jorden och allt liv under dagjämningen. Visa tacksamhet för ditt liv. Ge dig tid att gå inom dig själv för att uppleva förändringens ström, som händer inom dig. Upplev hur en tid flyter in i nästa inom dig också.

Låt oss ta tid att kännas vid våra egna inneboende gåvor och styrkor, och även våra käras, och andras och alla de i den globala gemenskapen och i allt liv. När vi uppmärksammar gåvorna och krafterna som var och en och alla levande varelser bidrar med, då hedrar vi verkligen livet.

Jag önskar er alla en glädjefylld höst och vår!

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – August 2014 – Swedish

Transmutationsnyheterna augusti 2014

Jag vet att våra känslor är i uppror över allt våld vi ser fortsätta på så många platser på jorden och så mycket liv är påverkat av klimatiska händelser. Men vi fortsätter att förena våra hjärtan och utstrålar kärlek och ljus och ser allt i sin spirituella styrka i stället för att fokusera på lidande och svaghet.

På grund av många läsares begäran att få en fortsättning till A Fall to Grace har jag skapat en berättelse för att uppfölja denna bok. Och processen har varit så intressant och avslöjande för mig. Jag tror att något av vad jag arbetar med skulle kunna skapa en önskan att tänka över ert eget liv.

A Fall to Grace är en visionär fiktiv bok. Jag grundade boken på händelser, drömmar och resor i mitt eget liv.

Det enda undantaget till detta var bokens början där huvudpersonen C Alexandra opereras för att avlägsna en cancertumör.

Jag hade influensa och väldigt hög feber. Jag låg i sängen, sov och försökte bli frisk, när jag hade en dröm. I drömmen framträdde en man med långt vitt hår och klara stålgrå ögon och meddelade mig hur jag skulle börja berättelsen. Och han gav mig instruktionen att stå upp och börja skriva boken. I drömmen argumenterade jag med honom och protesterade. Jag sade åt honom att jag var sjuk. Han var envis och fortsatte att befalla mig att stiga upp och skriva.

Till slut vaknade jag ur en djup sömn och steg upp, tog penna och papper och skrev de första 3 sidorna av boken. Det var denna dröm-ande som meddelade hur jag skulle börja boken med C. Alexandra under operation.

Jag har faktiskt aldrig varit tvungen att opereras eller haft cancer. Men jag har bevittnat det. Efter att jag hade skrivit dessa 3 första sidor, uppenbarade sig resten av historien inte förrän 5 år senare. Någonting grodde antagligen inom mig och jag var tvungen att vänta på att resten av boken skulle födas.

Jag lovade en fortsättning, men höll inte det löftet. Det är inte likt mig, eftersom jag annars följer upp det jag har förpliktigat mig till. Men samtidigt kunde jag inte forcera en fortsättning. Historien kommer att berättas när stjärnorna står riktigt.

Jag har ännu inte satt pennan på pappret för att skriva ner vad som uppenbarar sig för fortsättnigen. Men jag har aktivt utarbetat karaktärerna och historiens förlopp i mitt huvud.

Fortsättningen kommer inte som i A Fall to Grace att vara baserat på mitt liv. Det kommer helt att vara en fiktion om C. Alexandra som lever i en annan verklighetsdimension. Jag väntar verkligen bara på att fullfölja redigeringen av de två nya böcker som Sounds True och Inner Traditions ska publicera 2015. Jag behöver bara tid att skriva upp berättelsen som lever så djupt i mig.

Här är det som jag tycker är så intressant och som jag vill informera er om. När jag dagdrömmer om C Alexandras liv i den andra dimensionen märker jag att jag ibland måste ta ett steg tillbaka och tänka över en karaktär eller handlingen i boken.

Jag kan se mig själv skapa en karaktär som kommer att bringa lidande i C’s liv och möjligtvis brister hennes hjärta av detta. Då stannar jag upp och frågar mig själv, ” Vill du verkligen fullfölja detta scenario? Vill du verkligen ta in en sådan dyster karaktär i C’s värld just nu? Och om du följer handlingens förlopp, vill du verkligen att detta ska hända och manifesteras i C’s värld?”

Jag omprövar. Jag vill att C ska leva ett liv i vilket hon upplever livets glädje. Men jag vill även att hon får ta del av de djupare lektioner som kommer genom livets initiationer och utmaningar. Så jag försöker inte stryka svårigheterna för C.

Men ibland blir förloppet i berättelsen så intensivt att jag känner att det gör så ont i mitt hjärta, att jag säger att jag inte vill fullfölja den här linjen i historien. Och jag utplånar karaktären och handlingen i mitt huvud.

Jag är så fördjupad i boken att karaktärerna och historien som jag skapar alla har blivit så verkliga. Det är som om jag helt stiger in i och lever i drömmen och C Alexandras liv. Detta är en av de viktiga steg jag har delat med mig om till er, om att skapa drömmen du vill leva i.

Detta går tillbaka till vad jag skrev i transmutationsnyheterna i juni om nödvändigheten att riva sönder manuskriptet.

För shamaner och mystiker har sedan tidernas begynnelse lärt att denna världen är en dröm. Det är dags att ta ett steg bakåt och tänka över:

– Varför skapade du vissa karaktärer, händelser och omständigheter i ditt liv? Varje händelse i ditt liv har mening. Varför lät du dem komma?

– Vad har du lärt dig av händelserna i ditt liv? Och hur vill du förändra riktningen i din historia, karaktärerna och resultatet?

– Hur vill du förändra scenariot och karaktärerna som du drömmer till liv, när du reflekterar över kraften i ditt livs historia som du skapar genom dina dagdrömmar.

Här är en övning som jag beskriver i ”Shamanic Visioning: Connecting with Spirit to Transform Your Inner and Outer Worlds”. Jag beskriver det även i min nya bok Walking in Light, som kommer att publiceras av Sounds True 2015.

Om du vet hur man gör shamaniska resor är detta en kraftfull resa att pröva. Men du kan också genomföra det som en meditation.

Förbered dig så att du kan lämna det alldagliga som distraherar bakom dig. Gör en promenad för att få klarhet. Eller dansa/sjung/meditera för att bli av med dina egoistiska tankar och öppna dig för andens kärlek.

Sätt på shamanisk musik, trumma eller rassla och res in i de gömda rikena. Låt din avsikt och din föreställningsförmåga ta dig till Drömmarnas Land. När du är där, ber du att få träffa Mästaren eller Mästarinnan för Dagdrömmar.

Be Mästaren eller Mästarinnan för Dagdrömmar att visa dig hur det du dagdrömmer alltigenom dagen låter det du drömmer bli det liv du lever i. Undersök karaktärerna som är i ditt liv. Lär dig om scenarierna och händelserna som nu skapas ur dina dagdrömmar.

Be om information hur du kan förändra dina dagdrömmar så att du också kan ändra ditt liv. Kom ihåg att historien du berättar för dig själv är det liv du slutligen lever.

Neville lärde ut: ”Hela världen är du själv, som har vecklats ut.”

Florence Scovel Shinn lärde ut: ”Skapelse kommer genom oss, inte till oss.”

Jag tror verkligen att vårt mål är att lära oss hur vi kan manifestera anden till form, precis som vår skapare gjorde. Och våra liv är en läroprocess hur vi kan uppnå detta. Vi lever automatiskt och har förlorat uppmärksamheten för faktumet att våra tankar och ord är osynliga energier som manifesteras till form.

Som jag tidigare skrivit, vad vi sår växer. Och jag upprepar att be er undersöka vad ni sår och kultiverar i er inre trädgård och landskap.

Ta denna lärdom till en djupare nivå genom att grundligt undersöka dina dagdrömmar och vad du drömmer till liv.

Eftersom jag själv engagerar mig i allt spirituellt arbete jag föreslår, vet jag att denna övning inte är lätt. Det är inte lätt att vara medveten om den påverkan våra dagdrömmar har på våra liv. Det är inte heller alltid så klart hur vissa människor och händelser dök upp i våra liv. Övningen jag föreslår är lättare sagd än gjord.

Men om du bara får en aning om det, leder det till att förstå hur något litet i ditt liv manifesteras, och det är en bra början. Börja inte med att undersöka hela ditt livsmanuskript. Var öppen och se om du kan få ihop sammanhangen om hur en händelse eller person kom in i ditt liv för att ge dig en värdefull lektion. Och tänk över om det finns någon liten förändring du kan göra i ditt liv, som också ändrar manuskriptet.

Jag känner starkt att det finns en styrka i den kollektiva drömmen just nu. Allt liv är så starkt påverkat av profithunger, hat och maktlystnad. Den kollektiva drömmen är dyster och stark. Och om vi vänder oss till spirituell undervisning är naturligtvis den kollektiva drömmen vår personliga dröm. Och samtidigt är varje liten omskrivning i vårt skript och varje bidrag vi kan göra för att förändra drömmen så värdefull.

Jag får min post i en box på postkontoret. Och det hör till min dagliga rutin att gå dit för att hämta min post.

Människorna kommer dit i olika sinnesstämningar. Jag ser arga, frustrerade, ledsna, stressade och några fridfulla, som lugnt går in där.

Jag tar gärna upp ett samtal med någon främmande när jag hämtar min post. En dag när jag stod och läste min post vid ett fönster på postkontoret, stod en man bredvid mig, som också läste sin post. Jag samtalade vänligt med honom och såg hur hans blick lystes upp. Han hade innan haft en allvarlig uppsyn.

När jag var färdig, sade jag adjö till honom. Han tittade mig rätt in i ögonen och sade, ”Tack för att ni lyste upp min dag”.

Energin bakom dessa hans ord var så innerlig, att jag då och då hör detta meddelande inom mig.

Vi kan förändra energin i andra genom vår närvaro och vi hjälper därmed också att förändra den personens dröm den dagen. När vi lyser upp någon annans värld bringar vi även ljus och kärlek till deras dröm.

Fullmånen är den 10 augusti. Låt oss samla våra energier och skriva om den kollektiva drömmen till en som är fylld med kärlek, ljus, fred och harmoni. Vi gör det genom att skapa en mänsklig ljusväv som strålar ut inom och runtom jorden. Vi gör detta genom att förena våra hjärtan och gudomliga ljus tillsammans för att drömma en ny värld till liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa instruktionerna till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Transmutation News – July 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2014

Nyligen hade jag en väldigt värdefull insikt mitt i natten. Jag vill gärna dela med mig om den till er, för min erfarenhet kanske väcker ert interesse.

Först vill jag ge lite bakgrundsinformation om vad jag tror kunde ha inspirerat min upplevelse.

Under de senaste månaderna har ett antal av mina vänner, studenter och jämlikar dött. Döden har varit omkring mig, och jag har tänkt på hur många människor som är mig nära, i samma ålder som jag, som lämnar detta existensplan. Jag är säker på att det har berört mig djupt också utöver de medvetna känslor jag har haft.

Och jag vill tillägga, att jag känner mig mer och mer sorgsen, när jag ser det omöjliga kollektiva beteendet gentemot vår omvärld och allt liv. Nivån av girighet och våld fortsätter även om människor betraktar sig själva som en utvecklad specie.

Jag har alltid varit en känslig person och är därför starkt påverkad av människors omedvetna beteende, så det är inget nytt för mig. Jag kan föreställa mig att flera av er känner likadant. Jag fortsätter att engagera mig i de spirituella praktiker jag lär ut. Jag gör dessa övningar alltigenom dagen och närhelst mitt ego/min personlighet blir uppretad av vad jag ser. Och de hjälper mig att växla till en mer positiv uppmärksamhets-nivå.

Jag har alltid känt att jag har varit ”ett arbetsbi”. Jag har en stark inre kreativ eld som håller mig igång. Och denna kreativa låga har fört mig till att jobba med klienter, skriva och undervisa med hoppet om att jag inspirerar andra att leva ett mera medvetet liv.

De av er som känner mig, som har arbetat med mig, eller har läst denna månadskolumn, vet att jag är en hårt arbetande människa. Jag är väldigt hängiven till mitt arbete på alla plan. Och ni kan föreställa er att det inte alltid har varit till min fördel. Men samtidigt är det detta jag känner mig kallad till och jag har följt den kallelsen.

Jag måste till all denna bakgrundsinformation tillägga, att jag under en stor del av mitt tonårs- och vuxenliv har kämpat med att klara vågorna av depressioner och glädje.

Vilket klargör att jag ofta ifrågasätter livets mening.

I slutet av maj vaknade jag upp mitt i natten. Jag var i något slags förändrat och självmedvetet tillstånd, som jag har svårt att förklara. Jag var mellan Världarna. Jag sov inte och jag var inte vaken. Detta tillstånd varade för förmodligen en minut. I denna vakendröm blev jag komplett medveten om meningen med mitt liv.

Vad som uppmärksammade mig mest, var att jag har möjligheten att se vackra platser och landskap på jorden när jag reser. Och pga media kan jag se fotos och videos från extraordinära platser på jorden, som jag inte fysiskt kan resa till. Jag blev medveten om att jag inte hade haft denna möjlighet att se färgrika landskap och en sådan variation av unika livsformer i något av mina tidigare liv. För förr fanns inte möjligheten att se fotos, som tagits runt om i världen.

Att kunna se den extraordinära skönheten på jorden var vad som gav mig störst mening.

Det andra var att jag upplevde kärlek.

Och sist att jag fick möjligheten att ta hand om båda mina föräldrar vid slutet av deras liv, vilket gav mitt liv djup mening.

Så snart jag blev medveten om dessa tre saker som ger mitt liv mening, föll jag tillbaka i djup sömn för resten av natten och hade några intressanta drömmar.

När jag vaknade var jag djupt rörd av denna upplevelse. För det var ingen vanlig upplevelse av att vakna mitt i natten och tänka på saker på ett rationellt intellektuellt sätt. Jag var i ett mycket djupt spirituellt tillstånd, när jag fick denna kännedom och jag kände det i varje cell av min kropp.

Det var som när jag hade mina nära-döden-upplevelser, där jag fick erfarenheten av spontana och fullständiga spirituella sanningar och en ny medvetandenivå som sjönk djupt in i mitt cellulära medvetande och skapade djup inre förändring.

När jag vaknade tänkte jag över vad jag hade fått uppleva mitt i natten. Jag var förvånad att mitt arbete med att tjäna andra inte kom upp som något som ger mig mening i mitt liv. Naturligtvis känner jag till och uppskattar de gåvor jag delar med mina klienter, studenter och kollektivet som helhet. Men på djup nivå var det inte vad som uppenbarade sig för mig som något som ger mitt liv mening.

Jag har ledsagat så många vid slutet av deras liv. Och jag hör samma sak om och om igen. Människor reflekterar ofta över vad de koncentrerade sig på i sina liv. Jag hör ofta människor tala om de enkla sakerna i livet, som de känner varit mest viktiga för dem. Jag hör sällan att det reflekteras om påtagligt ”bra arbete” vid livets slut. Och jag hör inte människor säga att de önskar att de hade jobbat mer eller hårdare.

Detta för tillbaka till vad jag tog upp i Transmutationsnyheterna i juni, om att riva sönder manuskriptet.

Fokuserar vi på vad som är viktigt för vår själ under en sådan intensiv tid av förändring i stället för på vad vi tror att vi borde ha gjort?

Jag vet att många lärare föreslår att vi undersöker vårt liv som om vi tittade tillbaka på det vid slutet av livet. Det är viktigt att tänka över vad du skulle omprioritera, så att du kan göra förändringar nu.

Gör en shamanisk resa eller meditera denna månad över de enkla saker som gör ditt liv meningsfullt. Hur kan du förändra ditt liv för att försäkra dig om att du engagerar dig i aktiviteter som verkligen är meningsfulla för dig?

En annan undervisning, som jag fick i detta klara upphöjda tillstånd, var hur viktigt det är att fokusera på den egna skönheten. För jag känner att jag även blev uppmärksammad om hur skönheten i olika landskap på jorden speglar tillbaka min inre skönhet.

I mitt arbete med andra blir jag ofta slagen av hur lite vi uppmärksammar vår egen skönhet. Vi definierar ofta oss själva utifrån den kollektiva definitionen av yttre skönhet. Och vi glömmer att tillåta vår själs skönhet att utveckla sig som en blomma som blomstrar på våren eller sommaren.

När vi fortsätter att utstråla vårt gudomliga ljus måste vi uppmärksamma den djupa och sanna skönheten, som ligger inom var och en av oss. Vi är så vackra inombords som jorden speglar tillbaka till oss med skönheten i naturen som omger oss i den yttre världen.

En god vän har skickat mig ett mail, i vilket hon reflekterade över läran om ”så som ovan, så nedan”.

Hon skrev om att det ur astrologisk synpunkt inte korrelerar med orsak och verkan i förhållandet mellan himmel och jord. Med betoning på att korrelationen och tillbakaspeglingen som uppstår när två varelser betraktar varandra; var och en av dem avspeglas i ögonen på den andre. Jorden reflekterar vad som är i Himlen och Himlen reflekterar vad som är på Jorden.

Hennes ord tände en gnista i mig och jag tänkte på att se andra i ögonen och på världen. För om vi förändrar vår sikt och ser ljuset i allt som är, då är det detta som reflekteras tillbaka till oss. Och detta är gammal visdom som har burits vidare sedan tidens begynnelse.

Jag vet att jag skrivit om detta tidigare. Men det är så väsentligt att inte förlora fokus när vi ser andra i ögonen. När du verkligen kan se ljuset i ögonen på allt liv, förändrar vi vår verklighet genom att vi växlar vårt sätt att se.

Stegra din uppmärksamhet och var medveten om hur du bedömer vad du ser i andra och i världen. Vi har alltid möjligheten att välja, om vi vill se sjukdom och/eller lidande eller om vi vill se det skinande spirituella ljuset, som är del av allt som lever. Ju mer du kan upprätthålla din fokus i detta arbete, ju djupare kan du resa i andra livsdimensioner. För skönhetens dimension är alltid närvarande.

Fullmånen är den 12 juli. Börja din fullmånsceremoni med att tänka på din inre skönhet och på skönheten i allt liv runt om dig. Betrakta fotos av naturen och jorden och värdesätt vilken härlig planet vi lever på.

Utför din transfigurationspraktik i detta tacksamhetstillstånd för livets skönhet och släpp loss det som skiljer dig från ditt gudomliga ljus. Utstråla detta ljus medan du fokuserar på att förena dig med vår globala gemenskaps skönhet, som alla gör detsamma. Föreställ dig och betrakta denna skönhet och ljuset ifrån alla som väver en strålande väv av ljus inom och runtom jorden, som berör, kramar om och innesluter varje levande varelse.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du under ”Create a Human Web o Light” på denna hemsida läsa instruktionerna för fullmånsceremonin.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser finns de på den engelska originalsidan!

Transmutation News – June 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2014

Lokala nyheter likaväl som världsnyheter påverkar oss negativt när informationerna om våld ökar, som grundar i profithunger och inhumant behandlande av andra. Denna sorts uppförande har alltid funnits. Men genom moderna kommunikationer har vi mer tillgång till de globala nyheterna.

Det positiva är att nyheterna låter både lokala och globala samhällsröster bli hörda om vad som händer. Och det är genom gemenskapen av människor som håller ihop i enighet och styrka, som vi ser och kommer att fortsätta se hur förändring sker. Vi bör inte vara beroende av individuella ledare för att skapa den sorts förändring som behövs för att uppleva ett liv fyllt med heder, respekt och jämställdhet för allt liv.

Det ger styrka att se hur människor församlas i gemenskaper för att hjälpa och understödja varandra. Men det är ledsamt att det är traumatiska händelser som får människor att gå ihop på detta sätt. Men vi ser också tillväxt och utveckling, eftersom många människor känner att de inte längre kan leva i isolation. En ny vision att arbeta med den feminina principen av kooperation och samarbete växer fram.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans som en spirituell gemenskap som använder sig av de praktiker jag har delat med mig om. I första ögonblicket verkar övningarna väldigt enkla när man ögnar igenom dem. Flera förvirrar det som vid en snabb överblick verkar enkelt och förmedlar intrycket att det är övningar för nybörjare. Flera av oss menar att enkla övningar är för nybörjare och komplexare övningar hör till avancerat arbete.

Detta är verkligen ett missförstånd. Många som studerar spirituella traditioner håller inte på med det länge, men har snart känslan av att kunna skörda belöning av det. I den spirituella gemenskapen finns det ständiga sökare, som håller utkik efter komplexa ceremonier och övningar som ytligt sett verkar kraftfullare.

Men lösningen ligger i att fortsätta söka tills du hittar en väg som passar din själ. Och att stanna på den vägen när du funnit den och fördjupa arbetet och inte bli distraherad av andra möjligheter, som ytligt sett verkar kraftfullare. Alla spirituella vägar leder till samma ultimativa resultat. Lösningen ligger i att göra arbetet.

De flesta av oss älskar att delta i shamaniska helandeceremonier, och vi upplever extatiska tillstånd när vi gör det. Men om vi inte varenda dag engagerar oss i kraftakter genom ett shamaniskt sätt att leva, har de ceremonier vi utför inte någon varaktig verkan.

Enkla övningar som har överlämnats av shamaniska kulturer har stark potential att skapa stor förändring. Men som du själv har upptäckt, när du arbetar med det material jag har angivit, så är det mångskiktigt. Ibland är du mitt i ett äventyr och vägen är full av glädje och det är lätt och vackert.

Men så kommer det hinder i din väg. Dessa hinder kan komma av obearbetat i ditt undermedvetna, som uppenbarar sig för att tas itu med, utforskas och helas. De kollektiva energierna kanske inte understödjer dig, när du lever ett medvetnare liv. Du kanske känner att dynamiken i dina förhållanden med nära och kära, familj, vänner och medarbetare drar dig ur ditt spår och får dig att ifrågasätta arbetet. Detsamma kan hända om du fortsätter att vara inblandad i jordens kollektiva energier, som gör att du ger upp drömmar, stannar i ett tillstånd av trance, och som fordrar att du följer normen.

Jag hör från många av er, som fortsatt att göra arbetet med övningarna jag angivit, att ni har skördat mycket förmånligt av arbetet och klarar utmaningarna som uppstår genom att stanna på er väg.

Utför enkla ceremonier för att släppa loss hinder som uppstår för dig. När du håller på att ge upp och känner att ett sunt sätt att leva inte är möjligt, skriv då ner dina trosatser på ett papper. Bränn dem i en helig bunke, som du kan använda för ditt spirituella arbete. Eller tänk på att göra dig av med kraften i en övertygelse genom att bryta en sticka itu, medan du fokuserar på din avsikt att släppa loss den. Gör ett litet objekt av naturmaterial och fyll det med en omintetgörande övertygelse som du skickar iväg i något vattendrag. Eller köp såpbubblor och blås iväg alla saboterande tankar och övertygelser i luften.

När du släpper blockerande trosatser i ett element, får du inte glömma att förändra energin du släpper till kärlek och ljus. På så sätt ger du näring till elementen, dig själv, andra och till allt i livets väv med kärleksfulla och ljusfyllda energier.

För några veckor sedan hade jag en kraftfull dröm. I drömmen deltog jag i en konferens. Det gick inte så bra på konferensen och organisatörerna bad mig att bära min spirituella lärarinna Isis mask och kostym och smälta samman med henne. De ville att Isis skulle dela med sig av sin visdom för gruppen.

Drömmen blev väldigt komplex och var fylld med rik symbolism. En del vill jag gärna meddela er. Jag hade klätt på mig Isis-kostymen och gjorde mig beredd att gå ut på scenen. Men jag märkte att jag hade en tröja på mig över kostymen. Jag tog av mig tröjan och märkte att där fanns en tröja till under den. Jag fortsatte att klä av mig tröjor bara för att upptäcka att jag bar flera lager av tröjor.

Jag vaknade upp och förstod att det finns lager på lager som vi måste fortsätta att ta bort för att kunna leva från vår gudomliga natur. För Isis representerar för mig mitt inre gudomliga ljus. Men jag kunde inte visa upp mitt gudomliga ljus helt för allmänheten p.g.a lagren av klädsel jag bar. Detta representerade för mig tankarna, attityderna, övertygelserna, som vi måste fortsätta att plocka av oss, så att vårt gudomliga ljus kan skina ut i världen.

Jag gjorde en resa och bad de osynliga rikena om ett meddelande att skriva om för att fira solståndet den 21 juni.

Meddelandet jag helt klart hörde var; ”Riv sönder manuskriptet!”

Och då infann sig min spirituella lärarinna Isis, och jag bad henne om mera information. Hon påminde mig om kraften i det drömarbete som vi gör tillsammans när vi föreställer oss en ny dröm för jorden och allt i livsväven.

Just nu, på det stora hela, är världen vi lever i baserad på ett manuskript, som det kollektiva har skrivit.

Att förändra manuskriptet är absolut ett fortskridande arbete. Och vi måste vara flitiga och fortsätta att arbeta på att skapa det liv vi vill se manifestera sig. Och det behövs disciplin och uthållighet, eftersom de dystra kollektiva energierna inte är medvetna om kraften i drömmen vi alla tillsammans skapar. För varje dagdröm, tankar vi har och ord vi uttalar skapar världen vi lever i. Och som ett samfund fokuserar vi inte på styrkan i dagdrömmarna, våra tankar och orden vi drömmer till liv. Den nuvarande drömmen understödjer inte längre ett tillstånd av hälsa och välstånd.

Isis meddelade mig att det är viktigt för oss alla att riva sönder det nuvarande manuskriptet, som vi lever efter. Jag vill gärna uppmuntra oss alla att göra detta arbete tillsammans vid solståndet.

Här är några förslag:

Om du känner dig benägen att skriva upp det nuvarande manuskriptet med beteenden du vill se försvinna, kan du göra det.

Om du är alltför upptagen för att skriva ett helt manuskript, kan du skriva ner en eller flera ord som beskriver det du vill se försvinna som: hat, krig, girighet eller missbruk.

Samla ihop några föremål för konstnärlig aktivitet. Du kan använda kritor eller målarfärger. Rita en bild av det du vi se försvinna. Du kan till exempel rita en bild av vatten som är förorenat av olja.

Eller du kan använda färger för att rita eller måla kaotiska linjer som representerar de energier, som du inte längre vill se manifesteras. Slut dina ögon och rita och måla medan du utrycker de energier, som ska släppas loss.

Förbered platsen du vill arbeta på vid solståndet om det är ute eller inne. Välkomna de hjälpande barmhärtiga andarna, som bevittnar och understödjer ditt arbete. Skapa ett altare med ett ljus och heliga objekt som blommor, speciella stenar, kristaller, eller vilka objekt som helst från naturen. Du vill kanske klä dig speciellt för att det ska vara lättare att växla från ditt vardagliga medvetande till ett spirituellt tillstånd. Du kan spela musik, trumma, skallra, och sjunga eller summa.

Riv sönder pappret, som representerar det kollektiva manuskriptet så snart du känner att du är i det riktiga spirituella tillståndet, som ger dig större uppmärksamhet för din andes styrka.

Som ett alternativ kan du överföra energin från manuskriptet för den nuvarande kollektiva drömmen i en sticka och bryta den itu. Eller du kan blåsa in den i ett objekt ur naturen och släppa det i vatten medan du fokuserar på att förstöra det nuvarande manuskriptet. Naturligtvis är det kraftfullt att bränna upp något i eld, för eldens sanna natur förändrar och förvandlar.

Använd din föreställningsförmåga för att bli av med det nuvarande manuskriptet för det kollektivas dröm.

När vi alla gör det samma dag, förenar vi tillsammans våra kollektiva energier för att säga ”nej” till att leva ett liv i missförhållanden och på ett osunt sätt.

Känn hur ett område öppnas i det kollektiva fältet, som du kan fylla med positiva tankar, ord och drömmar. Fyll rummet med kärlek.

Genom att skriva, rita, måla eller göra något handarbete för att skapa ett objekt, tillhandahålls kraften för ett nytt manuskript; en ny dröm. Placera detta på ditt altare för att ge det styrka från de kollektiva energierna i vår gemenskap och utsätta det för kraften ifrån dina hjälpandar och spirituella bundsförvanter.

Du kan också sjunga och/eller dansa en ny dröm.

Bestäm dig för att fortsätta ditt drömarbete. Föreställ dig med full sensorisk uppmärksamhet den värld du önskar leva i. Stig in i drömmen och lev ur den.

Var säker på att ditt drömarbete påverkar den fysiska världen. För allt som nu är manifesterat i fysisk form i ditt liv och i världen började som en tanke i de osynliga rikena.

Engagera dig med alla dina sinnens uppmärksamhet och varsebli ljuset ifrån människor och allt liv, som skiner så ljust som solen. Det är inte tillräckligt att bara mentalt bejaka livets gudomliga ljus. Projicera ljus in i allt du ser.

Och var inte beroende av att se omedelbara resultat. Din dröm är nu i andens händer. Din roll är att göra arbetet.

Var ett ljus och lys upp någon annans liv vid solståndet. Tala vänligt till någon främmande och få dem att le.

Uppmärksamma hur bra det känns. När vi lyckas lysa upp andras liv, blir energin smittosam. Och det är ett sätt att börja förändra det kollektiva manuskriptet.

När vi börjar en ny årstid, är det viktigt att vara i harmoni med jordens energi. Att göra en meditation eller en shamanisk resa och sammansmälta med ett element är en möjlighet för detta.

Du kanske märker att ett element försöker att få invånarnas uppmärksamhet genom torka, bränder, översvämningar, jordbävningar eller starka stormar.

Lyssna till någon musik eller trummande och föreställ dig att smälta samman med jorden där du bor, eller med en flammande eld, eller ett översvämmande vatten, eller med starka vindar. Lär dig av elementet genom att vara det. Informationen du får är bortom rationell förståelse och kommer att påverka dig fysiskt eftersom du blir ett med energin av ett annat väsen.

Gör ett beslut och tacka elementet för att det träder i harmoni med dig och återställer balansen. Upplev elementet du sammansmält med i dess perfekta balans och i ett tillstånd av fullkomlig harmoni.

När du har fullföljt din meditation eller resa kan du rikta in ditt hjärtslag efter jordens hjärtslag.

Fullmånen är den 12 juni. Låt oss fortsätta att samla våra energier i kärlek och väva ett nät av ljus inom och runtom jorden. Låt oss fördjupa vårt arbete och fokusera på drömmen vi skapar till liv, när vi upplever en värld fylld med kärlek, ljus, harmoni, fred, jämställdhet och överflöd till alla.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” pa denna hemsida för instruktioner om hur du kan förena dig med oss under fullmånsceremonin.

Jag förbinder mig med alla i vår gemenskap för att skicka lycka till er för ett vackert sommar/vintersolstånd!

Sandras kungörelser kan du ta del av på den engelska sidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – May 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2014

När vi bara fokuserar på den synliga världen och det vi ser, är det så lätt att förlora den spirituella stigen.

Det kollektiva och det konditionerade tänkesättet är dragna och magnetiserade till drama och trauma om det som händer i den yttre världen.

Det är en svårt att vara så hypnotiserad av vår konditionering. Det kan vara en utmaning för många att fokusera på det vackra som livet har att erbjuda istället för att bara varsebli det svåra.

Jag promenerade i min arroyo efter en arbetsintensiv dag. Jag behövde en möjlighet att stressa av och kunna tänka klart. Som jag tidigare har beskrivit är arroyon som jag promenerar i fylld med magi för mig. Att gå samma väg sedan 18 år och känna att mina fötter är i djup förbindelse med jorden är helandebalsam.

Och under åren som har gått har jag fått en mängd omen och tecken, som har guidat mig på min väg och också påmint mig om kraften i det vi inte ser och i livets magi.

Jag vet inte hur jag skulle klara att fortfarande vara centrerad om jag inte hade en sådan bekant plats i naturen för mina promenader. Jag besöker mina favoritträd som har blivit vänner, kisar upp mot vackra röda kristallina klippor, och lyssnar till fåglarnas sånger. Detta är inte bara en plats för mig, där jag får meddelanden; det är även en plats för välbefinnande.

Santa Fe upplever torka. Som vi vet upplever varje ort på jorden extrema klimatförändringar. Och om vi skall tro på forskningen kommer förändringarna att intensiveras. Jag tror fortfarande att vi har kraften att skaffa balans och förändra människans beteende här på jorden.

När jag promenerade kunde jag inte avvända att bli orolig över torkan och detta lands öde. Jag förlorade mig i att tänka på framtiden och undra hur länge jag skulle kunna få ha nöjet att promenera i detta fantastiskt vackra landskap.

Men sedan drog jag mig tillbaka från att ge näring till utmaningen och det svåra till att uppskatta alla de gåvor jag får från detta land. Jag lyckades komma tillbaka till det nuvarande ögonblicket. Jag var tvungen att förändra min syn på saken för att kunna se landets gudomliga hälsa.

Jag har skrivit om att förändra sin uppfattning och se den gudomliga fullkomligheten i allt i livets väv och på jorden. Jag känner att det sker en fysisk förändring när jag gör det. När jag varseblir landets sundhet gentemot svårigheterna, känner jag hur mitt tredje öga öppnas. Och med min syn för det osynliga förändras allt jag ser. Det är som om jag hade ett annat par ögon, som ser in i det osynliga gentemot att bara se det som i verkligheten är synligt för mig. Med dessa andra ögonpar ser jag styrkan i träden, plantorna och i allt som är levande.

De sista månaderna har jag känt att jag lyckas hänge mig mer till Naturens Gudomliga Intelligens. Jag känner i alla mina celler att Santa Fes själ vet vad den gör. Jag har förtroende till hur landet tillåts att skulpteras och förändras. Rationellt förstår jag inte allt som uppstår. Men jag har förtroende till utvecklingsprocessen.

Naturligtvis måste vi vara aktiva för att skydda vår omgivning. Men vi behöver göra det samtidigt som vi stärker vårt spirituella arbete.

En viktig del av vårt spirituella arbete är att fortsätta fokusera på skönheten och den gudomliga styrkan och ljuset i allt som är levande.

De flesta av oss växlar fram och tillbaka med att vara kapabla att dyka in i det gudomliga och sedan tillbaka i ett egoistiskt tillstånd av oro, rädsla och ilska.

Försök använda mer av dina sinnen för det osynliga, så att du kan förändra din syn på det som händer dig och i världen.

För vi vet att världen är vår projektion. När du använder din syn för det osynliga för att förändra bilden av dina projektioner, resulterar det i att du förändrar ditt liv och allt som är i förbindelse med livets väv.

När jag promenerade med mitt tredje öga öppnat, reflekterade jag också över det konditionerade tänkesättet. Jag undrade om framtida generationer kommer att ha det lättare att förnimma och projicera kärlek och ljus. Jag känner att vi arbetar hårt för att kunna vara behållare för kärlek och ljus, när vi är omgivna av utmaningar och förändring.

Men kommer det verkligen en medvetandeutveckling, som låter människor gå igenom dagen och bara uppleva skönheten och gudomligt ljus och kärlek? Med ett utvidgat sinne kan jag absolut se detta sätt att leva ha en framtid.

För nu gör vi vårt arbete, men går fram och tillbaka mellan att uppleva det gudomliga och sen bli fångade i ett dualt tillstånd där vi också ser svårigheterna och vi blir rädda, arga och ledsna.

Jag jobbar med en vän med att designa en app. Jag testar första versionen av den och jag har en apparat som är programmerad så att jag får en påminnelse varannan timme. Påminnelsen kommer med ljudet av klockor.

Och när jag hör klockorna ringa är det min uppgift att stoppa upp med det jag gör och reflektera på det jag tänker.

Vissa tider under dagen älskar jag att höra ljudet av klockorna. Men ibland skriker jag åt min apparat och känner att jag helst skulle vilja slänga den i väggen. När jag förlorar mig i dagens stress, vill jag inte stoppa upp och tänka på mitt medvetandetillstånd.

Men jag kan i förtroende säga, att jag reagerar positivare på denna oavbrutna påminnelse än vad jag skulle ha gjort för flera år sedan. Jag kan verkligen se att koncentrationen på mina spirituella övningar har gett mig ett mer medvetet sätt att leva livet. Och jag vill bli påmind om att jag behöver förändra mina tankar och känslor för att ge näring åt ljusets och kärlekens energier. Det är de energier jag vill se växa i mitt eget liv, för resten av livet och för jorden. Och det är nödvändigt att ge de energier näring som man vill se växa.

Jag märker även att när jag är irriterad (för att säga det milt) av påminnelsen, om jag har ett ord, en sats, eller ett foto som är upplyftande, då kan jag genast se att min irritation bara varar några sekunder. Att ha synliga påminnelser runt om mig hjälper verkligen att förändra mina tankars lopp.

Tänk på att ha med dig ord, fraser eller ett foto, som hjälper dig att förändra ditt medvetande. Det är viktigt att göra det alltigenom dagen. För vi kan inte förändra vår uppmärksamhet och vårt medvetande när vi är stressade, och behöver fråga oss själva vad det spirituella arbetet egentligen nyttar.

Vi kan inte utstråla kärlek och ljus ena delen av dagen och sedan växla till ilska på grund av den stress som naturligt uppstår när vi arbetar, bemödar oss och reser mellan olika platser under dagen. Det fungerar inte, om vi bara upprätthåller ett spirituellt tillstånd när det är bekvämt för oss.

Det är viktigt att hitta sätt att konstant fortsätta med övningarna. Jag tycker det hjälper mig att ha något som är mig viktigt att fokusera på för mitt spirituella arbete.

Försök hitta något som du kan bära med dig, som påminner dig och inspirerar dig att utstråla kärlek och ljus i stället för frustration och självsabotage och självutplånande tankar.

Uppmärksamma hur övningarna blir starkare och konsekventare, när du lär dig hur du kan förändra dina tankar och orden du använder så att de leder till ett positivt resultat.

Vår spirituella praktik behöver innehålla regelbundna ceremonier för att rena oss från de mörka kollektiva energierna. I transmutationsnyheterna ifrån december 2012 föreslog jag att vi renar oss själva och det kollektiva genom att sätta mörka tillstånd i en ljusbehållare.

Det finns massor av rädsla, aggression och frustration i det kollektiva. Och vi fyller på dessa kollektiva energier när vi ger näring till det kollektiva med vår negativa energi. Och vi påverkas också av de kollektiva energierna vi är del av.

Ge dig denna månad tid att meditera eller resa för att få en ceremoni som du kan uppföra för att rena dig själv från de energier som inte tjänar dig eller kollektivet.

Du kan använda ett element som du tycker passar att arbeta med. Om det är luft, kan du tända rökelse och rena dig själv från allt som behöver släppas. Kom ihåg att förändra med avsikt om vilka energier du löser dig ifrån och förändrar till kärlek och ljus.

Om det är eld du vill använda för att bli av med energier som inte längre är bra för dig, kan du släppa dem i flammorna av en eld som du bygger upp. Eller du kan fokusera på flamman av ett ljus och låta elden förändra de energier, som är behöver transformeras. Du kan också meditera eller resa och uppföra en eldceremoni för att rena dig själv i de andra sfärerna.

Du kan använda vatten för att rena dig själv från de energier som behöver transformeras och med avsikt förvandla dess energier som flyter in i vattnet till kärlek och ljus.

Att begrava det som behöver släppas loss i jorden där energin förvandlas, är en annan möjlighet du kan arbeta med. Jorden kommer att kompostera dessa energier till fruktbar jord om du arbetar med jorden i vördnad och med respekt.

Nästa steg skulle vara att meditera eller göra en shamanisk resa för att rena de dystra kollektiva energierna som behöver transformeras och förvandlas. När vi gör detta som en global gemenskap, skapar vi en klar plats i etern för att positiv förändring ska kunna uppstå. Och vi kan andas lättare på alla nivåer.

Bestäm dig för att uppföra sådana reningsceremonier regelbundet. Precis som vi tvättar vår kropp, behöver vi även upprätthålla en spirituell reningsprocess. Uppmärksamma hur en sådan ceremoni understöder dina bemödanden med det spirituella arbetet. Det är svårt att upprätthålla spirituella övningar om vi är belamrade med kompromissande energier.

Fullmånen är den 14 maj. Börja med att rena dig själv spirituellt. Gör förberedelsearbete för att understödja djupet i din transfigurationspraktik. Att arbeta bara på ytan ger inte den kraft som livsväven behöver. Transfigurera vid en tid, när du inte är upptagen av dina dagsuppgifter och kan sätta dina vardagssysslor åt sidan.

Du kan lyssna till musik som höjer ditt medvetande. För att frambringa ett djupt spirituellt tillstånd hjälper det många att dansa eller sjunga. Se vad som verkar bäst för dig.

Transfigurera och absorbera det gudomliga ljuset in i dina celler. Dra in ljuset. Utstråla ljus så att det flödar och skiner inom och runtom jorden. Ge näring till ljusväven med kärlek. Låt oss fortsätta att väva en strålande ljusväv.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna, kan du läsa beskrivningen under ”Creating a Human Web of Light” på denna sida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska sidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – April 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2014

Jag fick mängder med underbart feedback från läsare runt om i världen angående transmutationsnyheterna i mars.

Då jag skrev denna kolumn uppstod något djupt och starkt, när jag satt och skrev på min dator.

Det har varit intressant att se energin i kolumnerna jag har skrivit under åren. Jag började skriva dem 1998. Och det har varit månader, när jag har känt att jag har delat allt jag kan och sagt allt jag har att säga.

För flera år sedan beskrev jag detta i en av Transmutationsnyheterna. Och jag fick en stark reaktion efter att jag hade skrivit att jag inte var säker om jag hade mer att säga. För de kommande veckorna när jag gick till min postlåda på postkontoret, var den alldeles full. Där var brev från läsare runt om i världen som bad mig att fortsätta skriva Transmutationsnyheterna. Så jag har glädjefyllt fortsatt.

Jag har aldrig känt att jag har tvingat mitt skrivande för någon månadskolumn. Men jag märker hur energivågorna som flyter igenom mig växlar och förändrar sig. Som vågorna i havet, när de flyter ut och vattnet är fridfullt. Andra vågor reser sig med styrka och störtar sig mot stranden. I några av mina kolumner har jag uppfordrat oss att tänka över vad jag tidigare har skrivit om. Och några har haft en hetsig energi med en uppfordran att stå upp och göra vårt arbete. Och i vissa kolumner har jag gått tillbaka till vad jag redan har skrivit för att försöka komplettera en cykel.

Jag tänkte över det jag skrev förra månaden. Mina tankar ledde mig till att undersöka kärnan i det som driver människans beteende. Jag tror att huvudsaken är KÄRLEK.

Vi har alla olika barndomsminnen om vår uppväxt. Om du känner att du hade kärleksfulla föräldrar eller inte, där finns i vilket fall som helst sår och trauma, som du har tagit del av. Några av dessa sår och traumas skapades av grovt beteende från en förälder. Men de flesta av oss blev sårade och traumatiserade genom interaktioner med auktoritetsfigurer och av samhället självt.

Ovillkorlig kärlek var inte kärnan i de flesta människors uppväxt. Vi fostrades med vissa orealistiska förväntningar på oss. Vi blev tillsagda hur vi skulle vara och hur vi skulle bete oss och uppföra oss i livet.

För många människor skapade dessa sår från barndomen osunda mönster och beteenden för att kunna klara av livets press och känslan av att inte vara verkligt älskad för de vi är. Vissa ger sig hän ett tjänande liv och försöker hjälpa andra. Medan andra försöker att få makt och samla mer på en materiell nivå, men med en underliggande önskan att känna sig accepterad, vördad och älskad. Men denna önskan blir begravd under emotionella teman, som kommer fram ur saknaden av ovillkorlig kärlek vi inte fick som barn.

Vi behöver finna oss själva igen. Jag menar inte nödvändigtvis en formell ceremoni för att hämta tillbaka själen. Även om många som har blivit sårade och traumatiserade i barndomen kan profitera mycket av en sådan ceremoni.

Men temat är själsbetingat och om hur vi kan leva ett själsfyllt liv med kärlek.

Det är viktigt att tillbringa tid ensam ute i naturen, i meditation, med att göra shamaniska resor, och att ge sig tid till att tänka och ställa sig själv frågan, ”Vem är jag bakom min konditionering?” För dina föräldrar, auktoritetspersoner och samhället har alla projicerat en identitet på dig. Och om denna identitet inte stämmer överens med din själs sanna natur, kommer du att fortsätta att söka efter kärlek och acceptans. Du har kanske accepterad projektionerna och skapat ett sätt att leva för att bemöta de andras förväntningar. Du kanske känner dig låst i att leva ett liv som inte har en verklig mening för din själs ändamål. När du egentligen bara vill bli verkligt älskad för den du är.

Bara du vet vem du är bortom de projektioner, som placerats på dig och din själs sanna natur. Det är dags för oss alla att hitta oss själva igen.

Under åren har jag lett er till en övning att meditera eller resa för att få veta om er skapare eller de skapande krafterna i universum. Det är lite svårt att skriva för en grupp som vår, för vi alla har olika fraser och ord som passar med vår religiösa och spirituella tro. Du får hitta den term som passar din tro – Gud, den gudomliga gudinnan, Källan, skaparen, universums skapande krafter eller en annan term som är riktig för din tro.

Jag delade med mig om mötet med din skapare och att lära sig om sin skapelsehistoria i Medicine for the Earth och i de flesta andra böcker jag skrivit sen 2000.

Jag fortsätter att lära ut denna praktik för jag tycker att den är nyckelövningen för att kunna uppleva enhetsmedvetande med full sensorisk uppmärksamhet och hur det är möjligt att bli en behållare för ovillkorlig kärlek. För om vi inte upplever enhet med vår skapare i våra celler och med vilken kärlek vi skapades ur, då får denna spirituella undervisning bara en mental betydelse. Och det finns ingen kraft i enbart rationell förståelse av spirituella principer. Vi måste känna det i alla våra celler och leva det.

Övningen jag vill att du ska upprepa är att göra en meditation eller en shamanisk resa für att fullt i dina celler absorbera kärleken som gavs in i din skapelse. Vi har tidigare gjort detta tillsammans. Men denna praktik behöver göras om och om igen. När du upprepar denna övning kan helandet som kommer ur upplevelsen gå djupare in i dina celler. Övningen i sig själv kan vara en sådan kraftfull helandebalsam för dina sår ifrån förr. För ovillkorlig kärlek är källan till verkligt helande.

Du kan lyssna till någon meditationsmusik, som hjälper dig att utvidga ditt medvetandetillstånd. Och ha för avsikt att möta din skapares energi och upplev med full sensorisk uppmärksamhet den ovillkorliga kärlek som gavs in i din skapelse. Det betyder att du känner hur ditt hjärtslag förändras, när du är omgiven och uppfylld med sådan kärlek. Märk hur din hud blir varm. Känn energin som flödar igenom din kropp. Uppmärksamma om dina tår, fötter, fingrar, händer börjar pirra. Känn doften av kärlek.

Absorbera och sug in ljuset i alla dina celler. Upplev känslan av enhet med din skapare och allt i livsväven.

När du känner dig redo, låter du ditt medvetande komma tillbaka i rummet där du befinner dig. Efter ett par djupa andetag kan du öppna dina ögon. Fyll dig med färgerna och bilderna av skönheten du ser. Känn sensationerna i din kropp. Lyssna till naturen, som sjunger till dig. Ta ett djupt andetag och känn dofterna i luften. Ät när du känner för det och smaka någonting verkligt friskt och sunt. Uppmärksamma hur ditt smaksinne har blivit upplivat. Drick lite vatten och känn smaken av det mjuka söta vattnet när det reser genom din mun och ner igenom din strupe. Berör mjuka strukturer runt om dig och märk känslorna i dina fingrar och händer. Märk hur dina sinnen verkar mera levande.

När du fortsätter att uppleva och insupa din skapares ovillkorliga kärlek kommer du att känna dig kallad att förändra ditt beteende mot dig själv och andra. Vid upprepandet av denna övning kommer du att känna hur ditt hjärta utvidgas, så att du kan vara en bättre upprätthållare för kärleken i världen.

Jag har tidigare även uppmuntrat er att förena er med era förfäder och förmödrar. Det är möjligt genom en meditation eller shamanisk resa. Vi har kanske oangenäma minnen av hur våra förfäder betedde sig. Men nu är de i ett transcendent tillstånd och med Källan. Deras kärleksfulla energi kan förse dig med helande, kärlek och understöd. För dina förfäder bryr sig om din hälsa och ditt välstånd. De vill dela med sig energetiskt understöd, som behövs för att hjälpa dig att vara framgångsrik i att manifestera dina mål och dina drömmar.

Låt dem älska dig och understödja dig.

Ja, det behövs en förändring i hur det mänskliga kollektivet beter sig mot varandra och mot livsväven. Att känna sig verkligt ovillkorligt älskad förändrar naturligt vårt beteende.

På samma gång är det så viktigt för oss som en spirituell gemenskap att gå över bron och nå den spirituella vägen i stället för egots väg.

En av huvudprinciperna i Medicine for the Earth-arbetet och andra spirituella läror, är att den yttre världen är en spegel av vårt inre tillstånd.

På en spirituell nivå måste vi undersöka vad som behövs förändras i vårt inre medvetandetillstånd. Det har att göra med hur du tänker, orden du använder, vad du säger dig själv, och energin du sänder ut i världen. Vi måste kultivera ett vackert och sunt inre landskap, som kan reflekteras i vårt yttre landskap.

Flera av er vet att Neville’s undervisning hade ett starkt inflytande på mig när jag skrev Medicine for the Earth. Neville’s läror inspirerar mig och hjälper mig att transformera mina själv-omintetgörande och saboterande tankar och trosatser.

Nyligen skrevs följande citat ner på Nevilles Yahoo grupp. Detta citat härstammar från ”The Core of Man” – (Människans kärna), en lektion som Neville gav den 17 november 1967. Yahoo-gruppen hittar ni under:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/nevillequotes/info.

Du kanske behöver sitta och begrunda denna undervisning ett tag.

”Om jag inte är i dig, skulle inte denna dröm vara sann. Om allt i världen är i mig, då är allt i din värld i dig. Och om jag är i din värld, då är jag i dig.”

Fullmånen är den 15 april. Då är det också en full eklips av månen. Låt oss samlas som en spirituell gemenskap och uttrycka vår kärlek för allt i livsväven. Hitta en bra tid på dygnet när du kan sjunka in i din transfigurationspraktik. Gör ditt förberedande arbete. Upplev enhetens ande och ditt ljus kommer att dansa med allas ljus i vår krets. Låt oss tillsammans väva en strålande, lysande, tindrande ljusväv inom och runtom jorden. Känn ditt hjärta pulsera med kärlek. Känn ljuset med lätthet utstråla från din kropps celler. Väv ditt ljus med jordens ljus, elementens och allt i livsväven, inklusive ljuset i vår cirkel.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All Rights Reserved.

Transmutation News – March 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2014

På det fysiska planet verkar jordens tillstånd förskräckligt. Men det är moget för förändring på det spirituella planet.

Jag fortsätter att förvånas över att se hur beslut fattas som bidrar till förstöringen av vår miljö. Jag varseblir också att många människor litar till vetenskaplig forskning, som ger dem besked vilka kemikalier de utan fara kan inta. Rapporter om påverkan av miljön görs av stora bolag, som vill profitera finansiellt från de projekt som utreds.

Många människor väljer att stanna i trans och gör helt enkelt inga kloka val för sin egen hälsa. Behöver någon ett utlåtande från forskare, att det inte är någon risk att dricka vatten som är förorenat med kemikalier eller olja eller att äta mat som har blivit behandlad med pesticider?

Man undrar verkligen varför människor inte litar till sin egen inre visdom för att få svar, istället för att upplåta sin makt till auktoriteter, som antingen inte talar sanning eller inte vet vilka effekter det på lång sikt har, vad vi utsätter vår omgivning för.

Jag förmodar att folk vet vad som händer, men känner sig förlamade inför hur de kan bidra till att göra positiva förändringar. Och naturligtvis är många så nedtyngda av livet, att det är lättare att stanna i ett transtillstånd och förbli apatiska. Många tror att de kan sticka huvudet i sanden. Vi känner till något annat.

I West Virginia förorenades vattenförråden med kemikalier och utlöste mängder av konflikter. Experter sade att man utan risk kunde dricka vattnet. Många föräldrar vägrade att låta sina barn bada i det eller att dricka detta vatten. Jag säger bra till dessa föräldrar, som följde sitt eget sunda förnuft!

En regeringsmedlem uttryckte att han var bestört över att höra invånare i West Virginia uttala att de utnyttjades som laboratorieråttor. Men ingen vet verkligen vilka långtidseffekter kemikalierna har, som jorden, vattnet och luften utsätts för.

Vi är tvungna att lita på vad vi själva inom oss vet och till vår intuition. För ärligt talat har ju människan agerat emot naturen. Och eftersom vi är del av naturen och inte separerade ifrån den, har vi nu konsekvenserna av det kollektivas aktioner.

Jag vet inte vad som behövs, för att människor ska vakna upp och fatta att det som görs mot vår miljö, det påverkar varje levande varelse i livets nät, liksom jorden själv.

Ibland känner jag att mitt förtroende till det mänskliga kollektivet minskar. Men samtidigt ökar mitt förtroende till anden och den spirituella gemenskapen. För här ligger hoppet. Och utan hopp finns det inget skäl att fortsätta.

Tills kollektivet vaknar upp inför konsekvenserna av människans beteende är det nödvändigt att vi styrker och fokuserar vårt spirituella arbete. För spirituella traditioner alltigenom tiderna har visat att vi kan omvandla gifter. Och detta är grunden i Medicine for the Earth-arbetet.

Vi måste fortsätta att uppfatta allt som existerar som ljus. Vi behöver absorbera solens ljus liksom ljuset i luften vi inandas, i vattnet vi dricker, och i maten vi äter. Vi har verktyg som hjälper oss att frodas i dessa tider när apati, glupskhet och ignorans behärskar de kollektiva val som görs och påverkar jorden som är vårt hem.

Vi vet att det gudomliga kan omvandla och hela det som behöver helas. Genom spirituella metoder kan vi återvinna en känsla av harmoni och balans som kommer att speglas tillbaka till oss.

Vi kommer förmodligen att rida en annan våg än människor som bara accepterar de rationella och vanliga medvetandenivåerna.

Som jag skrev förra året, är det vår utmaning att oavbrutet fokusera på vårt spirituella arbete vad som än händer i den yttre världen. Vi har inte längre råd att gå gränsle mellan den egoistiska vägen och den spirituella. Tiden vi lever i kräver att vi gör ett val.

Även om jag är medveten om vad som händer i omgivningen, vägrar jag att ge mig hän till tron på brist och rädsla. Jag väljer klart att fortsätta mitt spirituella arbete för att hedra och respektera naturen och allt i livsväven. Jag väljer att tro på andens styrka och vill inte ge mig in i det kollektiva medvetande som består av rädsla. Rädsla skapar en önskan att kunna kontrollera. Och det är bara anden som har kontroll över vårt öde. Jag fortsätter även mitt engagemang att hjälpa till att förstärka den globala spirituella gemenskapen. För vi har förmågan att skapa exceptionell förändring när vi förenade arbetar tillsammans.

Vi kan inte fungera ur rädsla och andlighet på samma gång.

Ja, det är viktigt att vi säger vår mening i våra samhällen och ger en röst för förnuftet, när politiska beslut om vår omgivning fattas. Och samtidigt måste vi som en global gemenskap fortsätta att fokusera på vårt arbete. Det är med våra spirituella praktiker som det gudomliga kan träda fram för att förändra världen vi lever i. Vi måste ge oss hän till det andliga och göra vårt arbete. Vi måste förbli starka i vårt förtroende på andens styrka. Det är enda sättet att vara en behållare för det gudomliga, ljus och kärlek.

Jag minns fortfarande klart hur jag på tidigt 1990-tal såg en dokumentär på TV. Forskningen visade nivån med extrem torka, som skulle inträffa på flera håll av jorden. Eftersom jag bor i Santa Fe, som är på en ökenplatå, kände jag panik.

Nästa dag gjorde jag en shamanisk resa med ett besök hos min spirituella lärarinna Isis och talade till henne om min rädsla. Hon sade barskt till mig, ”om du tror att du kommer att vara utan vatten, då kommer du att vara utan vatten.”

Isis gav mig denna information innan jag hade börjat jobba med Medicine for the Earth. Vid den tiden skrev jag fortfarande på min andra bok Welcome home.

Meddelandet Isis gav mig ledde mig till att göra en serie av shamaniska resor, i vilka jag blev undervisad i hur vår uppfattning skapar vår realitet. Och det har blivit kärnan i Medicine for the Earth arbetet.

Under alla omständigheter, även mitt under förödelse och förstörelse kan vi välja att varsebli ljuset, skönheten och livets glädje. Det är i detta tillstånd av höjt medvetande, som det gudomliga inom och utom kan lysa igenom. Det gudomliga kan bara komma igenom om vi öppnar våra hjärtan.

Och vi måste komma ihåg att nytt liv föds även när död och förödelse uppstår.

I flera av mina böcker har jag skrivit om den spirituella gemenskapen som bildades för att leva i Findhorn i Skottland under 1960-talet. De hade för avsikt att gro sina egna grönsaker. Men jorden bestod av sand och understödde inte grönsakernas tillväxt. När naturandarna, det gömda folket, infann sig och samarbetade i gemenskapen växte grönsakerna. Och de växte till mirakulösa storlekar. Detta är ett underbart exempel hur vi kan arbeta i partnerskap med naturandar.

Det finns mängder av berättelser ur olika spirituella traditioner som bevisar hur det gudomliga intervenerar och hjälper när människor har gjort sitt inre personliga arbete och är redo för att förändring ska kunna uppstå.

Det är min övertygelse, att när vi ger styrka åt och fokuserar på våra spirituella övningar och drar skynkena mellan det synliga och osynliga åt sidan, då kan det gudomliga och hjälpandar arbeta i partnerskap med oss för att upprätthålla livet.

En februarimorgon vaknade jag upp med tankar som snurrade runt. Förändringarna vi upplever är ganska så intensiva. Vi har de klimatiska förändringarna och det ökande våldet och politisk oro. Flera av mina vänner och kollegor antingen återhämtar sig ifrån en allvarlig sjukdom eller har gått över till de transcendenta rikena.

Jag vaknade upp och kände och visste, att mänskligheten som ett kollektiv går in i nästa fas av en initiationsprocess. En initiation låter ett gammalt sätt att leva dö. Och med all den intensiva förändring som uppstår, tror jag inte att vi kan sova igenom denna nästa initiationsfas.

Styrkan i vår inre ande kommer att bära oss igenom denna nästa initiationsfas. Vår kropp och vårt intellekt har inte vad som behövs för att stå igenom förändringarna vi är inne i. Men vår inre ande har vad vi behöver.

Vi måste stå i djup förbindelse med vår inre ande, vårt gudomliga ljus. Det räcker inte att skapa en ytlig förbindelse, där vi bara rationellt försöker förstå vad gudomligt ljus är.

Så som jag har uppmuntrat er de förgångna månaderna, är det bra om ni hittar möjligheter att förnya och fräscha upp er transfigurationspraktik, så att ni inte jobbar på ett ytligt plan. Dyk djupt!

Samma lära undervisar att uppmärksamma det gudomliga ljuset i andra. Ofta använder vi ytligt frasen ”alla och allt liv är gudomligt ljus”. Det vi vill är att gå utöver ett mentalt erkännande.

Se verkligen genom andens ögon och upplev solens klara ljus som lyser igenom allt. Det är vad sanna shamaner, mystiker och helare gjorde när de genomförde mirakulösa helanden. Se och bejaka verkligen ljuset i allt liv.

För de av er som arbetar med klienter, är det möjligt att integrera transfigurationspraktiken i ert arbete. Det är vad jag undervisar i Medicine for the Earth-träningen i delen Helandet med Spirituellt Ljus.

Att sitta hos klienter i ett transfigurerat tillstånd och verkligen varsebli dem som ett strålande ljus har skapat mirakulösa helanderesultat . Dory, som gör sådant kraftfullt helande-arbete, meddelade mig att hon undrar varför att inte fler praktiserande arbetar på detta vis, eftersom hon har så bra resultat. När hon arbetar med denna metod, sitter hon i det transfigurerade tillståndet så länge hon kan upprätthålla sin koncentration. Det kan bli upp till 45 minuter för Dory. Hon lyssnar till meditativ musik, som ”Wavepool” (från Robert Rand), som hjälper henne att upprätthålla ett transfigurerat tillstånd.

En läsare av transmutationsnyheterna skrev till mig och bad mig att ta upp depression som tema. För hon meddelade att när hon är depressiv kan hon inte förnimma sitt gudomliga ljus.

Jag själv har erfarenhet med depression. Och det var min depression som ledde mig in på den spirituella vägen. Jag sökte inte traditionell medicinsk behandling. Jag själv har blivit framgångsrik med att arbeta med min depression genom att fördjupa min spirituella praktik. Min depression har alltid lett mig till att fortsätta mitt spirituella forskande och till dit jag är nu i min tillväxt, utveckling och evolution.

Mina växlande emotionella tillstånd ger kraft åt min kreativitet. När jag sjunker in i ett mörkt tillstånd, kämpar jag inte emot. Jag har lärt mig att bara gå med vågen. Mitt mantra är alltid, ”Enda vägen ut är igenom”.

Jag bara accepterar vad som är. Även jag kan inte förnimma mitt ljus under dessa tider. Men jag tror inte att det har försvunnit. Jag kan bara inte komma i kontakt med det. Jag har kommit till slutsatsen att det är en rik fruktbar tid för mig, när någonting gror i mörkret. Min kreativa eld håller mig i rörelse.

Så för de av er som känner att de går igenom depressionstillstånd, förstår jag mycket väl att ni inte har tillgång till ert gudomliga ljus under dessa tider. Men kom ändå ihåg att ert ljus fortfarande skiner starkt igenom er. Ta så väl hand om er som ni blir tillsagda. Som min mamma brukade säga, ”Detta skall också gå över.” Stanna med det som är.

Detta betyder inte att du inte ska undersöka orsaken till din depression. Och om du behöver det, ska du söka medicinsk och psykologisk hjälp. Jag talar bara om att inte kunna känna sitt ljus, när man är i mörkret.

Min hjälp-ande har gett mig kraftfull undervisning under mina trettio år, som jag har arbetat ihop med honom.

Han brukade säga till mig, ” Sätt dig inte ner i mörkret.” Han rådde mig att vara i rörelse, och jag skulle då hitta tillbaka dit där jag står i ljuset. Han sade också, ”Glöm inte i mörkret, vad du har lärt dig i ljuset”.

Och glöm inte att vår spirituella gemenskap understödjer oss alla, när vi går igenom dessa faser av mörker och ljus. För om du lider av depression eller inte, vi tar alla del av naturens cykler. Och naturen har tider med ljus och tider med mörker.

Jag har alltid varit inspirerad av ungdomars kreativitet.

Jag fick nyligen ett email med en link till en video med en palindrom, som var skriven av en 20-åring. En palindrom är något som skrivs och läses som den exakta motsatsen, om man läser den framlänges eller baklänges.

En video av denna palindrom uppförs på You-Tube. Om du kan komma in på You-Tube kommer du att bli förbluffad över vad denne unge man skapade.

I februari tittade jag på en väldigt inspirerande berättelse på „60 minutes“, som är en nyhetskanal i USA.

Programmet handlade om en grupp ungdomar som skapade en organisation Free The Children: Children Helping Children. Det är en internationell välgörenhetsinrättning och ett partnerskap för utbildning, som arbetar både i inlandet och internationellt för att göra det möjligt för unga att vara förändringsagenter.

Välgörenhetsorganisationen och ungdomsrörelsen grundades 1995 av advokaten för mänskliga rättigheter Craig Kielburger. Till stor del finansierad av unga är mottot ”barn hjälper barn”. Välgörenhetsorganisationen specialiserar sig på hållbart utvecklingsarbete i Ecuador, Ghana, Haiti, Kenya, Nicaragua, Sierra Leone, Indien och Kinas landsbygd.

Organisationen har utbildningsprogram och kampanjer i utvecklingsländer med målsättningen att göra det möjligt för ungdomar att bli socialt engagerade.

Nu för tiden när nyheterna främst fokuserar på den unga generationens våldsamma beteende, fyllde det mig med hopp för framtiden att höra om denna grupp. Det finns nu så många ”barn” som hjälper andra barn att få en utbildning och skapa ett positivt liv.

Att se ungdomar som ägnar sig åt att hjälpa andra unga är inspirerande. Och att se hur de påverkar är spännande.

Om du vill veta mer om deras arbete:

www.freethechildren.org

Fullmånen är den 16 mars. Låt oss fortsätta att fördjupa vårt spirituella arbete och väva en lysande livsväv inom och runtom jorden. Låt oss fortsätta vårt transfigurationsarbete för alla i vår cirkel.

För en påminnelse om helandearbetet vi kan engagera oss i vid fullmånen, var snäll och läs ”Creating a Human Web of Light”. För flera år sedan lade jag till en transfigurationsceremoni i vilken vi alla kan delta för att ge styrka till vår krets.

Om du är ny läsare av denna kolumn kan du läsa instruktionerna för ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

På den norra hemisfären har det varit en lång och utmanande vinter för många. På flera håll runt om globen har det varit kallare än normalt, regn som har fört till översvämningar och förlamande snöstormar. Och för några av oss har det varit varmare än normalt och extrem torka. Den yttre speglingen av det disharmoniska kollektiva tillståndet intensifieras.

Den 20 mars firar vi vårdagjämning på den norra hemisfären och höstdagjämning på den södra hemisfären.

Kom ihåg att den yttre världen är en reflexion av vårt inre landskap. Tänk över vilka frön du vill sätta och ge näring till för att fira dagjämningen. Om du firar vårens eller höstens tillbakakomst, båda är bra säsonger för att förnya vår inre trädgård.

Vi kan bli så utom oss och distraherade av världshändelser. Dra din uppmärksamhet tillbaka till dig själv, din inre värld och inre landskap. Ta väl hand om din inre trädgård.

Gör en shamanisk resa eller meditera för att förena dig med Landskapets Ande där du bor vid dagjämningen. Lyssna till de informationer du får om att ställa in dig på och vara i harmoni med detta landskaps ande.

När årstiderna växlar är det en underbar tid att tänka på de förändringar vi behöver göra i våra liv för att nå ett tillstånd med balans och harmoni och ställa in oss på jordens hjärtslag.

Isis har meddelat mig att det är så viktigt att känna sig fullt och helt närd av livet. Ge dig tid att vara i naturen. Naturen är vår bäste helare!

Jag läste ett vackert kinesiskt ordspråk på Facebook. Jag hoppas det inspirerar dig när vi tillsammans välkomnar årstidens förändring.

”När det finns ljus i själen, finns det skönhet i människan;
När det finns skönhet i människan, finns det harmoni i huset;
När det finns harmoni i huset, finns det ordning i nationen;
När det finns ordning i nationen, finns det fred i världen.”

Vi sänder tillsammans mycket kärlek till er alla för ett glädjefyllt dagjämningsfirande!

EN PERSONLIG ANMÄRKNING:

Jag vill ge er en ”update” på några av mina projekt och kurser som jag planerar för 2015.

Jag har avlutat och gett ut min nya bok på Sounds True. Det är bokversionen av mitt audioprogram, ”Shamanic Visioning: Connecting with Spirit to Transform Your Inner and Outer Worlds”. Jag vet ännu inte titeln på boken.

Jag är nöjd med resultatet av boken. Jag lade till över 100 sidor till utskriften för audio-CDn och naturligtvis förbättrade min talande röst till min skrivande röst. Jag utökade med några övningar som jag har undervisat, men inte haft tillfälle att skriva om. Boken kommer att publiceras 2015.

Just nu skriver jag en bok tillsammans med Llyn Roberts. Boken kommer förslagsvis att ha titeln Nature is Calling You Home. Detta är en vacker och unik bok, som hjälper läsarna att förena sig med naturens feminina aspekt. Denna bok kommer att publiceras av Inner Traditions 2015.

Jag spelar in en ny trumm-CD med några medlemmar i en lokal taiko-grupp i Santa Fe. Taiko-trummorna har en sådan rik och djup ton. Dess trummande är underbart att resa till. CDns titel är ”Shamanic Visioning Music: Taiko Drum Journeys”. Den blir producerad av Sounds True och kommer också att bli utgiven 2015.

Och, jag arbetar på att designa en app för att hjälpa människor att transformera och förvandla sina tankar. Det har varit mycket roligt att arbeta med detta projekt. Jag kommer att ge mer information när projektet fortskrider.

2015 leder jag två nya ”Two Year Teacher Trainings in Shamanic Joureying, Healing, and the Medicine for the Earth Work.”

Beskrivningarna av kurserna finns på denna sida om du klickar på ”Trainings and Announcements”.