Transmutation News – February 2014 – Swedish

Transmutationsnyheterna februari 2014

Jag fick meddelanden från flera av er att månadskolumnerna december 2013 och januari 2014 var väldigt hjälpfulla. De som skrev till mig älskade verkligen övningen med Ljuskammaren. Det är en meditation/resa, som du kan fortsätta att göra. Jag besöker Ljuskammaren regelbundet.

Låt oss gå framåt och lämna ett liv som styrs av egot till att gå vägen som leds av anden och att se livet genom andens ögon. Detta är en bro som vi tillsammans kan korsa och jag inbjuder er att sluta er till mig.

Jag hade en intressant konversation med en av mina studenter, som besökte Santa Fe. Vi drack te o vid en viss punkt av samtalet kom vi in på världens tillstånd. När vi ser på världen genom egots ögon ser det inte bra ut.

Försämringen i omvärlden fortsätter i snabb takt.

Jag delade med mig, att även om ”världen går under” när jag lever, så vill jag lämna jorden så medveten som möjligt. Rachel, som jag drack te med, frågade mig om jag verkligen tror att det gör en skillnad att lämna medvetet.

Denna fråga lät mig tänka efter. Jag har gjort shamaniska resor för så många människor som dog. Och i mina resor ser jag dem oftast komma tillbaka till Källan och enheten. Och det tycks inte bero på hur medvetet de levde sina liv.

I min fortsatta reflektion över denna konversation, känner jag för mig själv att livet här på jorden är ett äventyr. Resultatet beror inte på vad jag fokuserar på. För vi vet nu alla att vi måste ge oss hän till resultatet.

Men det är viktigt att tänka över hur vi vill spendera vår tid medan vi lever. Just nu betraktar jag livet med en känsla av nyfikenhet.

Vad är om jag helt fokuserar mitt bemödande på att leva ett andligt liv? Vad kommer den vägen att leda till när jag vet att jag bara kan se en del av vägen under denna livstid? Vilka häpnadsväckande och otroliga landskap kommer andens väg att leda mig igenom?

Jag tycker att det leder mig djupare i att undersöka andens väg, om jag är nyfiken och frågar mig detta.

För det uppenbarar sig under, juveler och rikedomar, när skynket lyfts från det mörka medvetande som många idag lever i, till de riken där livet skimrar av vitalitet och utstrålning.

Jorden är vårt hem. Vi kom hit för att leva ett liv fyllt av anden. Vår ande kläds av kroppen. Men samtidigt binder inte vår kroppsform anden. Den är expansiv och förbinder sig med anden som lever i allt.

Löftet, som livet ger oss, är att våra visioner och drömmar redan är manifesterade. Vi behöver bara stiga fullt in drömmen och leva vad vi redan har skapat. Fröna är redan manifesterade i oss. Vi behöver bara tillåta dem att växa.

Del av att stiga fullt in i drömmen, är att fortsätta att gestalta och arbeta med orden du använder alltigenom dagen. Gamla spirituella traditioner lär ut om kraften både i att tala och sända ord.

Vi har gjort massor av arbete under åren med att förändra energin bakom våra tankar och attityder, så att vi skickar kärleksfulla energier till oss själva och till allt liv.

Vi kan även uppmärksamma de ord vi sänder. Ge dig denna månad tid att tänka över de ord som du sänder till dig själv och till världen. Ger dina ord näring åt ett tillstånd av hälsa, som du skulle vilja uppleva för dig själv och i livets nät.

Skickar du ord som glädje, fred, kärlek, ljus, överflöd och hälsa in i kollektivet?

Någon skickade mig en artikel med titeln, ”Words Can Change Your Brain” (Ord kan förändra hjärnan). Andrew Newberg, MD, och Mark Robert Waldman skrev artikeln. För mer information; Mark Robert Waldmann.com.

Författarna skrev om vad som visade sig med människor som hade scannats med MRI. När ordet ”nej” lyste upp kortare än en sekund, visade scannern att människorna utlöste dussin av stressproducerande hormoner och signalsubstanser. Att bara några sekunder se en lista med negativa ord fördjupade alla tillstånd av rädsla eller depression.

Det har visats att negativa ord påverkar personen som säger dem, men även de som lyssnar till de ord som uttrycks. Negativa ord sänder faktiskt alarm till hjärnan.

Den sista punkten, som jag vill dela med mig om ur artikeln, är att ord som framkallar rädsla stimulerar delar av hjärnan, som thalamus och amygdala, till att reagera som om faktiskt överhängande fara uppstår i den yttre världen.

Under åren har vi arbetat med att lära oss hur vi kan använda ord som reflekterar vad vi önskar. För i spirituella traditioner ses ord som frön. Och dessa frön växer till sunda plantor om de bevattnas och får näring. De flesta kulturer som har sina egna skapelseberättelser säger att ljud och ord skapade livet.

Vi har enorm kraft att ändra vår egen och planetens hälsa genom att fokusera på och sända positiva ord, som passar till det medvetandetillstånd vi vill se speglas tillbaka ur den yttre världen.

Låt oss tillsammans under februari månad fokusera våra övningar på att vara medvetna om fröna i de ord vi skickar ut i det kollektiva och till oss själva. Låt oss fastslå och sända ord som kommer att hjälpa till att återbalansera vårt hälsotillstånd.

Ett tillägg till den övningen vore, att varje dag ge sig tid att för sig själv repetera, ”Jorden är mitt hem. Min kropp är min andes hem.”

Gå varje dag ut och känn jorden och öppna dina osynliga och synliga sinnen för att förena dig med naturen och alla känslosamma varelser. Om du bor i en stad, gå till en park.

Stäm in dig själv på jorden, månen och stjärnorna. Rikta in dig på dessa kraftfulla styrkor som lyser upp din väg.

Fördjupa din förbindelse med naturen och lär dig att kommunicera med anden som lever i allt. En ny dimension av verkligheten kommer kontinuerligt att visa sig om du varje dag fokuserar på denna praktik.

Förena dig med alla i vår globala gemenskap för att lyckönska varandra och allt liv med kärlek, ljus, glädje, överflöd, fred, jämställdhet och god hälsa.

Fullmånen är den 14 februari. Vilken bra tid att komma tillsammans eftersom det är Valentinsdagen och miljoner människor vördar kärleken denna dag. Även om den romantiska kärleken denna dag firas i den moderna kulturen, så vet vi alla att kärlek är ovillkorlig och att vi skapades ur kärleken.

Låt oss tillsammans förenas med våra hjärtan öppna för kärlekens energi som flödar genom allt liv. Låt oss transfigurera och utstråla ljus alltigenom ljusväven. Framför ord som välsignar alla. Låt våra ord väva kärlek och fred in i realiteten.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna, under ”Creating A Human Web of Light” på denna sida finns en beskrivning för fullmånsceremonin.


Kungörelse:

Kom och samlas runt den helande elden vid ”den inre krigarens toppmöte” i februari med gästgivare Susan Jenkins, för att lyssna på de transformerande berättelserna av Sandra Ingerman och 21 + inspirerande experter och spirituella sökande, som väl vet och delar med sig om hur de har lärt sig och förpliktigat sig att leva och gå en inre krigares väg.
http://www.innerwarriorsummit.com/SandraIngerman

Copyright 2014 Sandra Ingerman Alla rättigheter reserverade

 

Transmutation News – January 2014 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2014

Slut dina ögon och ta ett par djupa renande andetag. Bege dig in i ditt hjärta och börja andas långsamt med avsikten att ställa in ditt hjärtslag på rytmen av jordens hjärtslag.

Känn hur ditt hjärta vidgar sig och tackar för ditt liv. Utstråla kärlek och ljus alltigenom jorden så att det berör allt liv när du andas.

Föreställ dig själv sittande med många tusen andra som läser Transmutationsnyheterna. Vi är en enad cirkel.

Och så ansluter du ditt hjärta till vår globala gemenskaps hjärtslag och vi önskar tillsammans alla ett Gott Nytt År!!

Kom tillbaka i rummet där du befinner dig med din uppmärksamhet och fortsätt att läsa och vi låter ett Nytt År fyllt med möjligheter till utvidgad tillväxt och förändring komma.

Tiden är inte linjär. Vårt tänkande tenderar att se tiden som en rak linje. Men vi rör oss i spiraler genom tiden. Det nya året inspirerar oss ofta att reflektera över hur vi vill förändra våra liv.

Vad jag tidigare har delat med mig om är hur vi gärna fångas av förutsägelser för det nya året. Jag tror att vi tenderar till att vilja höra förutsägelser för det kommande året för att på så sätt etablera en känsla av säkerhet och kontroll i våra liv. Även om en förutsägelse talar om utmaningar, tror vi att om vi på förhand vet vad som skulle kunna hända, då kan vi vara förberedda.

En viktig lära för tiden vi lever i är att förvänta det oväntade. För vi alla har upplevt förändringar och händelser, som lät oss förvånas. Vi lever i en tid där profetior helt enkelt kan föra till att vi blir distraherade ifrån att följa vår spirituella väg.

Det är viktigt att vi varje dag vaknar upp och vet att vi har styrkan och den inre visdomen att möta det dagen ger. Dagen ger kanske lugna vatten att segla på och kunna njuta. Eller vi blir tvungna att navigera i turbulens. Det gäller att acceptera vad det är och att använda det vi kan för att navigera i de strömmande vatten vi befinner oss.

Under de sista månaderna har jag uppmuntrat er att fördjupa ert spirituella arbete och att verkligen tänka över skillnaden med att göra arbetet genom andens ögon i stället för utifrån vårt ego. Ibland känns det som om vi engagerar oss i spirituella praktiker utan att realisera att vårt ego fortfarande kontrollerar och inte tillåter andens verkliga styrka att skina igenom.

Vi befinner oss nu i en tid i våra liv, där vi måste tillåta anden att skina genom oss mer och mer. Vi behöver stå rakt och känna anden flöda igenom oss – ovan och under och till alla horisonter.

Vilken känsla av skönhet och styrka där är som ackompanjerar ett sådant flöde. Vi blir befriade från tankar, distraktioner och att vara fångad i mörka kollektiva energier, när vi gör detta. Att tillåta andens ljus och kärlek flöda genom oss är frihet.

När du kontinuerligt fördjupar din transfigurationspraktik kan du även tillåta ditt gudomliga ljus flyta in mer igenom dagen. Behåll ditt hjärta i ett vidgat tillstånd. Stäng det inte. Var i stället närvarande i kärlek. Jag skrev om de underbara fördelarna med transfigurationspraktiken i december.

Min absoluta passion är att skapa gemenskaper som arbetar med principerna kooperation och kollaboration. Och jag är övertygad om att det är kraften av att arbeta i gemenskap, som kommer att skapa de förändringar som behövs i våra dagar.

När jag började skriva Transmutationsnyheterna år 2000, skrev jag att våra efterkommande kommer att läsa berättelser om hur människogemenskaper arbetade tillsammans för att skapa en positiv värld att leva i. Och att dessa kommer att ersätta de gamla berättelserna om hur en hjälte eller hjältinna steg fram för att rädda världen.

Jag tror att vi har obegränsade möjligheter, om vi tillsammans i gemenskapen arbetar med kraften av fokuserad avsikt. Det betyder att lösgöra sig från egoistiska önskningar och att sluta sig samman i det andliga med avsikt, koncentration, fokus, kärlek, förenande, harmoni och föreställningskraft för att frambringa styrka för förändring i världen.

Först behöver vi höja vår frekvens genom att fortsätta vårt spirituella arbete och tillåta anden, kärleken och ljuset att flöda igenom oss. Du kommer att märka att du känner dig lättare, starkare och mera inspirerad, när du gör detta. Det finns en ny frekvens som verkligen behöver komma fram just nu för att lyfta de mörka kollektiva energierna, som vi alla har gett liv till.

Och så är det nödvändigt att vi ändrar vokabulären i våra böner och meditationer, ifrån att använda ordet ”jag”, och ersätta det med ordet ”vi”.

Vi ber för……
Vi förenar våra hjärtan för att …….
Vi ser det gudomliga ljuset i andra, en prövad del av världen, eller världen helt och hållet.
Vi upplever livets skönhet.

Jag kan ge oändliga exempel, men ni förstår vad jag menar. Under januari månad ber jag er att experimentera med att ersätta era avsikter från att börja med ”jag” till ”vi”.

Använd ordet ”vi” så mycket du kan alltigenom dagen. Låt oss arbeta tillsammans som en gemenskap med kraften av fokuserad avsikt.

Det betyder att du fortfarande måste göra ditt personliga arbete för att kunna vara en sund medlem i gemenskapen. Du behöver fortfarande arbeta på det som du vill skapa. När du stärker dig själv ger du styrka till gemenskapen.

Vi är individer som upplever vad det betyder att vara en människa som lever i denna världen. På det spirituella planet är det emellertid bara enat medvetande. Och genom att komma tillsammans och förenas har vi enorm potential att vara en positiv älskande och helande kraft i världen.

Jag har fortfarande massor av hopp. Jag tror fortfarande att vi kan skapa en annan dröm. Om vi kommer att se den nya drömmen manifesteras under vår livstid, det vet jag inte. Men försök helt enkelt att föreställa er vilken potential vi tillsammans har, om vi verkligen fokuserar våra spirituella energier i komplett enighet utan bromsande och försvagande länkar. Bara föreställ er!

Och när du fortsätter att dagdrömma, kanske du märker att dina dagdrömmar informerar dig om vad du personligen behöver göra.

Tillbringa tid i naturen, hur kallt det än är i ditt område. För naturen är tröskeln som förbinder det synliga och det osynliga. Naturen lär oss hur vi kan lyfta på skynkena mellan det vi kan se och det osynliga för att förnimma en ny dröm. Det finns så mycket att lära sig av den Gudomliga Intelligensen i Naturen. Just nu är många fångade i hur naturen speglar tillbaka tillståndet av obalans och disharmoni inom oss själva. Men när vi lyfter skynkena och stiger in i den gudomliga delen av naturen, träder vi in i ett område av ren andlig skönhet, som manifesteras i form.

Det finns också en sådan kraft i att arbeta i anonymitet. Ofta missuppfattar människor som är ledande och förändrare, att de måste vara offentliga. Vi är del av en osynlig gemenskap, som arbetar tillsammans med koncentration och med kraften av fokuserad avsikt för att förändra energin i livets väv.

För några år sedan delade jag med mig om möjligheten att besöka Ljusets Inre Kammare. Jag skulle vilja upprepa denna meditation denna månad för att välkomna det nya året.

Jag hade en gång en kraftfull shamanisk resa, i vilken kraften av att arbeta i gemenskap blev visad för mig. Jag togs till en plats som kallades Ljusts Inre Kammare. Där möttes jag av två ansiktslösa varelser. Dessa eskorterade mig till vad som kändes vara min spirituella arbetsplats. Jag kunde inte se, men jag kände att där fanns tusentals andra, som arbetade spirituellt in denna Ljusets Inre Kammare. Där talades inte, där diskuterades inga filosofier och det jämfördes inga spirituella praktiker och lärdomar. Var och en bara gjorde sitt arbete ur sin kärlek till allt liv. Kraften på denna plats var kännbar. Jag blev så rörd och förstod verkligen hur många människor runt om i världen gör sitt arbete i tysthet utan att behöva bli sedda, igenkända eller uppmärksammade för vad de uträttar. Kraften i att fokusera och koncentrera och att arbeta förenade, är den vi kan samla som en global gemenskap för att vara en förändrande och helande styrka i världen.

Det spelar ingen roll vad du har för utbildning eller vad du gör för ett arbete. Vi alla kan vara en behållare för kärlek och ljus och arbeta tillsammans.

I några av mina kurser gör vi en ceremoni, där vi som grupp reser till Ljusets Inre Kammare för att hitta vår personliga spirituella arbetsplats och också för att uppleva kraften i att arbeta anonymt. På denna plats kan du nämligen på cellulär nivå känna styrkan av att arbeta i gemenskap med kraften av fokuserad avsikt.

Du kan försöka att resa till Ljusets Inre Kammare om det intresserar dig. Du kan även göra det som en meditation medan du lyssnar till någon utvidgande musik eller du kan lyssna till trummande och göra det som en shamanisk resa. I mina kurser använder vi CDn ”The Ultimate OM” av Jonathan Goldman för detta arbete.

Börja med att mörklägga rummet du befinner dig i. Lägg något över dina ögon. Sätt ett band över dina ögon även om du själv trummar eller skallrar. Jag tycker att kraften av att vara anonym förstärks när jag gör denna resa i mörker.

Ha för avsikt att bli förd till Ljuset Inre Kammare. Och när du väl är där möter dig två ansiktslösa varelser. De talar inte till dig. De leder dig bara till din spirituella arbetsplats. När du är där kan du sätta dig. Även om du inte får några instruktioner genom ord, kommer du att känna och intuitivt veta vad du skall göra för att reparera livets väv. Du kanske ser dig själv sitta i tystnad medan du arbetar. Du kanske står upp och dansar och rör dig medan du utför arbetet som du känner för. Du kanske börjar nynna eller sjunga.

Känn den enorma energin och förbindelsen med andra som arbetar med fokuserad avsikt, när du utför ditt arbete. Var viss om att du inte är ensam med ditt arbete för livet. Känn hoppet och passionen som leder ditt arbete.

Sänd ut ett telepatiskt meddelande för att lämna kammaren, antingen när du hör tillbakaslaget av trumman eller när du känner dig redo. De två ledsagarna som eskorterade dig till din plats kommer att föra dig tillbaka till ingången till Ljusets Inre Kammare. När du är vid ingången kommer du tillbaka till rummet du befinner dig i.

Tänk över din upplevelse när du är tillbaka. Ta en promenad i den friska luften med en känsla av återvunnet hopp.

Som del i en gemenskap ger din andel av arbetet sin vågrörelse och skapar förändring i väven. Dina unika gåvor tilldelas hela världens gemenskap. Och att helt enkelt bara dela med sig ett leende till en okänd, kan hela en person bortom dina vildaste fantasier.

Den 16 januari är det fullmåne. Låt oss ta tid att känna oss verkligen förbundna med den globala gemenskapen. Och låt oss samla våra spirituella energier med styrkan av fokuserad avsikt. Låt oss transfigurera och uppleva att vårt gudomliga ljus väver en vacker och strålande ljusväv inom och runtom jorden.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna; ni får instruktioner under ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Förra månaden vid årsslutet tackade vi alla översättare, som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna till läsare i många länder. Vi tackade även Sylvia Edwards, som skänker tid till att vara denna sidas webmaster.

Nu känner jag mig kallad att hedra Bob Edgar. För Bob är den person, som 1998 uppmuntrade mig att skriva denna kolumn varje månad. Han var den förste webmastern som satte min kolumn på Carol Proudfoots websida Shamanic Visions. Jag började med att skriva en artikel om undervisningen ur A Fall to Grace. Och sedan växlade kolumnen till Transmutationsnyheterna.

De första åren som kolumnen utgavs var jag inte på internet. Jag skrev den och faxade den till Bob. Wow! Hur saker har förändrats.

Bob är nu pensionerad, men jag vill lyckönska honom för allt det briljanta arbete han har delat ut i världen.

Vissa tider känner jag i hjärta och ande att jag vill understödja en organisation vars arbete berör många.

En sådan organisation är Two Circles – the American Indian Institute: Traditional Circle of Indian Elders an Youth. ”Friends and Family 2013 Year End Letter” som skickades ut i december var så kraftfullt. Jag blev genast aktiv och frågade om den fanns en möjlighet att de kunde publicera brevet på deras websida, så att jag kunde få en link till det.

Den direkta linken till brevet är: http://goo.gl/QFWGCG

För att ta del av hemsidan, gå till: www.twocircles.org. Jag hoppas ni känner för att ge en gåva för att understödja deras arbete. För att göra det online finns det en link ”to make a donation” på höger sida på hemsidan. Linken kommer upp under ”Friends and Family 2013 Letter”. Och naturligtvis kan man skicka en check.

Brevet beskriver de många ceremonier som leddes av Native Amercan elders detta år. Där var även en delegation med fyra Kogi Elders (två män och två kvinnor) från La Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, som tog del i en sammankomst Weawing of Women’s Wisdom, som hölls i Akwesasne Mohawk Territory i Upstate New York. Det var Haudensaunee Clan Mothers som hade ordnat mötet. De delade med sig om den sammanbindande styrkan av Mother Law – den inneboende feminina befogenheten med naturliga mänskliga mönster i livets ström, som härstammar från den himmelska modern och som bärs fram över årtusenden i fortsatt systerskap i en kvinnlig klan.

Brevet är fyra sidor långt och skrevs så vackert av Eric Noyes, den exekutiva direktorn. Där är en sådan rikedom av information at insupa. Jag var helt hänförd av detta brev.

Eric börjar brevet med att skriva:

”Från min synpunkt är vår kosmiska position den stora vävstol, som ger oss ramen för att väva och enligt Maya och många andra kalendrar i Sydamerika befinner vi oss i slutet/början av en annan ”lång beräknad” ljuscykel (5200 år), som markerar ett påskyndande av mänsklighetens återuppväckande och vårt uppstigande till ett högre spirituellt medvetande. Det är nu tid för en nybörjan som det står skrivet i stjärnorna och vi varje natt kan betrakta.

I kommunikationen med Eric skrev han till mig, att han är övertygad att de gamla traditionerna inte är förlorade. Och den traditionella undervisningen ger kontinuitet till livet.

”Våra äldre säger att vår Farfar Elden är fortfarande här; Gamle Broder Sol är fortfarande här; vår Moder Jord och Mormor Måne är fortfarande här för oss. De äldre säger att vi fortfarande har ansvaret för kommande generation, och att ceremonierna kommer att ge kraften som behövs för oss alla att överleva.”

Vi är tacksamma för de traditionerna. Och jag känner att det är viktigt att hedra de äldre som har lyst upp vägen för oss i det förgångna och fortsätter att ge ljus på vår väg in i framtiden. Two Circles Group har församlats i mer än 40 år.

Jag hoppas du läser brevet och följer ditt hjärta med understöd på osynliga och synliga sätt.

Lyckönskningar till alla för ett glädjefyllt och djupt meningsfullt Nytt År!!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem på den engelska sidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.