Transmutationsnyheter september 2014

Först vill jag meddela att det var så underbart att sjunka in i ceremonin Creating a Human Web of Light under superfullmånen i augusti. Det var verkligen en underbar känsla att förenas med ljuset från vår cirkel.

Du har antagligen upplevt att universum ger dig ett tecken, när det är något du behöver reflektera över.

Det känns som om jag har varit i en sådan period.

Som jag har meddelat, skrev jag en ny bok som publiceras av Sounds True. Bokens titel är Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. Den skall ges ut den första februari.

När man skriver en bok finns det olika faser i författandet. Och i augusti var jag i den slutliga författarfasen.

Vilket betyder att jag efter den slutliga versionen inte kunde göra några ändringar. Boken förbereds nu för att bli tryckt.

Så jag läste och läste om boken flera gånger för att vara säker att det inte var någonting annat jag skulle vilja tillägga, ändra eller stryka.

Ett kapitel jag skrev innehöll en sektion om initiation. Och i detta kapitel satte jag upp några frågor som har stannat i mitt sinne. Detta är frågor som jag fortsätter att sitta med och tänker över. Ibland kan du vara färdig med ett arbete, men arbetet är inte färdigt med dig. Jag fulländade detta kapitel så gott jag kunde, men arbetet är inte färdigt med mig. Det fortsätter att ”bearbeta mig” och går på djupet inom mig.

I juni intervjuade mig Tami Simon (ägaren till Sounds True) för en antologi om depression. Den boken kommer att ges ut i början av april.

I augusti skickade mig min editor kopian av intervjun för att se över den igen, några dagar efter att jag hade sänt Walking in Light tillbaka till produktionsavdelningen.

I min intervju beskrev jag hur depression inom shamanismen ses som en initiation och genomgångsrit. Jag skrev även om mitt eget livs resa där jag har kämpat med depressioner.

Min ursprungsintervju skulle kortas för att passa in i ett kort kapitel av antologin. Men även i den kortfattade versionen talar jag mycket om shamanisk initiation och hur den hänger ihop med depression.

Och så Robin Williams ledsamma självmord. Jag skrev en kort notis på Facebook om depression som en initiation och lite om min egen erfarenhet av att navigera i depressionsvågor.

Så initiationstemat är verkligen aktuellt för mig. Och jag tror att en nyckelpunkt när det gäller initiation, är att genom att ”överleva” en initiation, lär vi oss att leva.

Vi fortsätter att bevittna hur människor runt om i världen upplever intensiva resor i dag – om det är i krigsområden, genom att vara i militären och kriga, religiös eller politisk förföljelse, att utsättas för klimatiska förändringar, fysisk ohälsa, olika emotionella och mentala problem, osv.

Vi benämner dessa problem på olika sätt. Men jag tror att det mesta av det människor idag går igenom är en initiation för ett nytt sätt att leva.

Och medan du genomgår en initiation, kan du inte se det. Du kan inte mentalt planera hur du ska kunna gå ”igenom elden”. En osynlig del inom dig måste ta över och bära dig igenom.

Ja, våra hjälpandar och osynliga krafter kan ge oss understöd. Men slutligen måste vi ta itu med det med vår egen andes styrka.

Under upplösningstillståndet är det vår ande som lyser igenom.

Och jag tror att detta är en viktig lära i vår tid. Läran är emellertid så gammal som mänskligheten. Men det är dags att vi väcker upp styrkan hos vår inre ande.

Jag minns att under en av de första resorna jag gjorde 1980 när mitt kraftdjur kom till mig, gav han mig instruktionen att inte sitta ner i mörkret. Han sade till mig att stå upp och sätta en fot efter den andra. Han gv inte detta råd för någon speciell situation i mitt liv. Han gav mig en generell undervisning.

Denna hänvisning har alltid stannat hos mig. För i vilken initiation som helst kan du inte stanna upp och sätta dig ner och vägra att röra dig. För i sann shamanisk initiation är enda sättet att överleva att fortsätta röra sig med styrkan av anden.

Jag vet att många av er upplever personliga utmaningar och är upprörda av allt ni nu bevittnar. Jag är övertygad om att vara i rörelse är lösningen för att komma igenom. En av mina dagliga mantran, ”Enda vägen ut är igenom.”

Tänk över någon initiation som du skulle kunna uppleva i ditt eget liv.

Lösningen är verkligen att utveckla de verktyg som behövs för att navigera i glädjevågorna likaväl som i de turbulenta strömmarna. De hjälpmedel, som jag har delat med mig om till er under årens gång, är de samma som jag använder för att klara av de dunkla vågor jag tacklas med. De har hjälpt mig att överleva. Jag arbetar varje dag med alla mina hjälpmedel om jag upplever ljusa och lyckliga tider eller mörka. Jag förpliktigar mig att fortsätta att röra mig och flyta med i livets faser. Jag är förståelsefull gentemot mig själv, och jag förebrår inte mig själv för vad jag än går igenom. Men jag rör mig, även om jag bara kan ta de minsta babysteg.

Båda mina föräldrar var kraftfulla förebilder som visade mig hur man kan gå framåt även när man är mitt inne i svårigheter. Men min mamma visade mig inte bara hur man fortsätter att röra sig utan också hur man frodas. Jag såg hennes målmedvetenhet att frodas på en psykisk – spirituell nivå trots utmaningarna i hennes liv. Vi talade aldrig med varandra om det. Men jag lärde massor bara genom att observera henne.

Allt i naturen är i ständig förändring och rörelse. Och alla levande varelser växer mot ljuset och absorberar det som behövs för att frodas. Vi är del av naturen och inte annorlunda än den.

Fortsätt denna månad att kultivera ett rikt inre landskap, som jag har uppmuntrat er att göra. När ni gör det träder ni in i en ny och vacker dimension av verkligheten. Tröskeln till denna vackra dimension är genom vår inre värld.

Först måste du älska och hedra dig själv nog för att vilja arbeta i de inre världarna. Beträd din inre trädgård och rensa upp den. Dra upp gamla plantor och rötter som inte längre främjar ditt välbefinnande.

Ta verkligen hand om din inre mylla, så att när du låter fingrarna ploga igenom den, känner du fukten och den känns rik att beröra. Känn den friska och rika doften av din inre mylla.

Och efter det kan du med kärleksfull omsorg plantera det som du vill se växa.

Kom ihåg att lämna plats så att vilda växter också kan gro där.

I trädgården runt mitt hus finns det hundratals vilda växter, som för första gången kommer. Jag vet inte dess namn. När det kommer besök till vårt hus kan jag se hur de tittar på trädgården och sen på mig. Jag hör dem tänka; varför rensar hon inte i trädgården. För plantorna som växer och frodas skulle definitivt ses som ogräs av de flesta betraktare.

Jag drar inte upp dem av flera orsaker. En orsak är att de är så gröna och starka. Och i öknen anser jag det vara ett brott att faktiskt dra upp gröna starka växter.

Växtera blommade till och med i augusti. Och min trädgård såg så levande ut med alla dessa pulserande gula blommor som växte överallt. Om jag hade dragit upp dessa plantor hade jag missat att se sådan skönhet.

Ibland försöker vi tämja vår inre och yttre trädgård för mycket. Det är bra att lämna plats, så att de vilda plantorna också kan växa. Man vet aldrig vad för stor skönhet som kommer att växa och blomma i ditt liv.

Isis har lärt mig att det är viktigt att fokusera på vår andes tempel. Och naturligtvis är vår andes tempel vår kropp. Vilket betyder att din kropp och tempel är helig grund. Och du vill inte förstöra helig grund.

Detta budskap går djupare, om vi tänker på det heliga i allt som lever. Allt som lever är heligt och skulle hedras och respekteras.

Fortsätt att bygga ett starkt inre tempel.

Absorbera ljuset och kraften av ditt gudomliga ljus och livsljuset i dina celler. Gör det dagligen!

Upplev hur det känns att bli upplyst inifrån.

Uppmärksamma hur det känns fysiskt och upplev känslan av inre frid. Känn efter om du märker någon skillnad i din vibration när du gör detta.

Fullmånen är den 8 september. Så många av oss vill göra nytta under en sådan genomgångstid på planeten. Men vi glömmer att det finns spirituella praktiker som vi kan engagera oss i som gör skillnad.

Om du har en trumma eller en rassla som du kan använda så gör det. Det hjälper dig att lämna det egoistiska tillståndet av separation och kommer att hjälpa dig att centrera, så att du kan fokusera på det spirituella arbetet.

Fokusera på din avsikt att vara ett ljus i världen. Och vid fullmånen kan du släppa det medvetandetillstånd som håller dig avskild ifrån ditt inre gudomliga ljus. Res inom dig och upplev din verkliga spirituella natur, som är ljus. Upplev enhet med Källan och med allt i ljusväven. Utstråla ditt ljus och låt det flöda och växa när det sammanträffar med vår globala gemenskaps ljus. Föreställ dig det ljuset resa inom och runtom jorden och skapa en strålande ljusväv.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du läsa instruktionen till vår fullmånsceremoni under ”Creating A Human Web of Light” på denna sida.

Dagjämningen är den 22 september. Vi flyter in i hösten på den norra hemisfären och in i våren på den södra hemisfären.

Jag tänker att när vi firar årstidernas förändringar, uppfattar vi ofta att en dag är vi i en årstid och sen när kalendern ger oss ett datum är vi i en ny årstid.

Säsongerna flyter in i varandra. Det är en mjuk övergång när förändringen från en livstid flyter in i nästa.

Uppmärksamma de subtila förändringar som uppstår där du lever och som ger dig tecken att ändringen börjar hända.

Uppmärksamma temperaturväxlingar, hur luften rör sig, växtlivet, djurlivet och hur fåglar i ditt område börjar migrera. Känn förändringen i jordens konsistens. Sätt dina fötter på jorden minst 10-15 minuter per dag och känn genom dina fötter förändringen i rörelsen, sorlet, eller vibrationen. Se hur färgerna växlar och känn luftens doft.

Förändring sker inte bara så. All förändring sker flytande. Vi uppmärksammar helt enkelt inte tecknen av hur cykler flödar från en till en annan. Vi tenderar att tänka och uppfatta linjärt i stället för i kretslopp som jorden lär oss.

Ge dig under dagjämningen tid att värdesätta hur säsonger och livscykler flyter. På den norra hemisfären är det dags att ge sig hän och låta det gå som behöver släppas in i jorden för att ge livet tid att vila efter sommarens växtperiod. Och på södra hemisfären kommer pånyttfödelsen efter den långa groningsprocessen under vintern.

Låt oss tillsammans hedra jorden och allt liv under dagjämningen. Visa tacksamhet för ditt liv. Ge dig tid att gå inom dig själv för att uppleva förändringens ström, som händer inom dig. Upplev hur en tid flyter in i nästa inom dig också.

Låt oss ta tid att kännas vid våra egna inneboende gåvor och styrkor, och även våra käras, och andras och alla de i den globala gemenskapen och i allt liv. När vi uppmärksammar gåvorna och krafterna som var och en och alla levande varelser bidrar med, då hedrar vi verkligen livet.

Jag önskar er alla en glädjefylld höst och vår!

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts