Transmutationsnyheter maj 2014

När vi bara fokuserar på den synliga världen och det vi ser, är det så lätt att förlora den spirituella stigen.

Det kollektiva och det konditionerade tänkesättet är dragna och magnetiserade till drama och trauma om det som händer i den yttre världen.

Det är en svårt att vara så hypnotiserad av vår konditionering. Det kan vara en utmaning för många att fokusera på det vackra som livet har att erbjuda istället för att bara varsebli det svåra.

Jag promenerade i min arroyo efter en arbetsintensiv dag. Jag behövde en möjlighet att stressa av och kunna tänka klart. Som jag tidigare har beskrivit är arroyon som jag promenerar i fylld med magi för mig. Att gå samma väg sedan 18 år och känna att mina fötter är i djup förbindelse med jorden är helandebalsam.

Och under åren som har gått har jag fått en mängd omen och tecken, som har guidat mig på min väg och också påmint mig om kraften i det vi inte ser och i livets magi.

Jag vet inte hur jag skulle klara att fortfarande vara centrerad om jag inte hade en sådan bekant plats i naturen för mina promenader. Jag besöker mina favoritträd som har blivit vänner, kisar upp mot vackra röda kristallina klippor, och lyssnar till fåglarnas sånger. Detta är inte bara en plats för mig, där jag får meddelanden; det är även en plats för välbefinnande.

Santa Fe upplever torka. Som vi vet upplever varje ort på jorden extrema klimatförändringar. Och om vi skall tro på forskningen kommer förändringarna att intensiveras. Jag tror fortfarande att vi har kraften att skaffa balans och förändra människans beteende här på jorden.

När jag promenerade kunde jag inte avvända att bli orolig över torkan och detta lands öde. Jag förlorade mig i att tänka på framtiden och undra hur länge jag skulle kunna få ha nöjet att promenera i detta fantastiskt vackra landskap.

Men sedan drog jag mig tillbaka från att ge näring till utmaningen och det svåra till att uppskatta alla de gåvor jag får från detta land. Jag lyckades komma tillbaka till det nuvarande ögonblicket. Jag var tvungen att förändra min syn på saken för att kunna se landets gudomliga hälsa.

Jag har skrivit om att förändra sin uppfattning och se den gudomliga fullkomligheten i allt i livets väv och på jorden. Jag känner att det sker en fysisk förändring när jag gör det. När jag varseblir landets sundhet gentemot svårigheterna, känner jag hur mitt tredje öga öppnas. Och med min syn för det osynliga förändras allt jag ser. Det är som om jag hade ett annat par ögon, som ser in i det osynliga gentemot att bara se det som i verkligheten är synligt för mig. Med dessa andra ögonpar ser jag styrkan i träden, plantorna och i allt som är levande.

De sista månaderna har jag känt att jag lyckas hänge mig mer till Naturens Gudomliga Intelligens. Jag känner i alla mina celler att Santa Fes själ vet vad den gör. Jag har förtroende till hur landet tillåts att skulpteras och förändras. Rationellt förstår jag inte allt som uppstår. Men jag har förtroende till utvecklingsprocessen.

Naturligtvis måste vi vara aktiva för att skydda vår omgivning. Men vi behöver göra det samtidigt som vi stärker vårt spirituella arbete.

En viktig del av vårt spirituella arbete är att fortsätta fokusera på skönheten och den gudomliga styrkan och ljuset i allt som är levande.

De flesta av oss växlar fram och tillbaka med att vara kapabla att dyka in i det gudomliga och sedan tillbaka i ett egoistiskt tillstånd av oro, rädsla och ilska.

Försök använda mer av dina sinnen för det osynliga, så att du kan förändra din syn på det som händer dig och i världen.

För vi vet att världen är vår projektion. När du använder din syn för det osynliga för att förändra bilden av dina projektioner, resulterar det i att du förändrar ditt liv och allt som är i förbindelse med livets väv.

När jag promenerade med mitt tredje öga öppnat, reflekterade jag också över det konditionerade tänkesättet. Jag undrade om framtida generationer kommer att ha det lättare att förnimma och projicera kärlek och ljus. Jag känner att vi arbetar hårt för att kunna vara behållare för kärlek och ljus, när vi är omgivna av utmaningar och förändring.

Men kommer det verkligen en medvetandeutveckling, som låter människor gå igenom dagen och bara uppleva skönheten och gudomligt ljus och kärlek? Med ett utvidgat sinne kan jag absolut se detta sätt att leva ha en framtid.

För nu gör vi vårt arbete, men går fram och tillbaka mellan att uppleva det gudomliga och sen bli fångade i ett dualt tillstånd där vi också ser svårigheterna och vi blir rädda, arga och ledsna.

Jag jobbar med en vän med att designa en app. Jag testar första versionen av den och jag har en apparat som är programmerad så att jag får en påminnelse varannan timme. Påminnelsen kommer med ljudet av klockor.

Och när jag hör klockorna ringa är det min uppgift att stoppa upp med det jag gör och reflektera på det jag tänker.

Vissa tider under dagen älskar jag att höra ljudet av klockorna. Men ibland skriker jag åt min apparat och känner att jag helst skulle vilja slänga den i väggen. När jag förlorar mig i dagens stress, vill jag inte stoppa upp och tänka på mitt medvetandetillstånd.

Men jag kan i förtroende säga, att jag reagerar positivare på denna oavbrutna påminnelse än vad jag skulle ha gjort för flera år sedan. Jag kan verkligen se att koncentrationen på mina spirituella övningar har gett mig ett mer medvetet sätt att leva livet. Och jag vill bli påmind om att jag behöver förändra mina tankar och känslor för att ge näring åt ljusets och kärlekens energier. Det är de energier jag vill se växa i mitt eget liv, för resten av livet och för jorden. Och det är nödvändigt att ge de energier näring som man vill se växa.

Jag märker även att när jag är irriterad (för att säga det milt) av påminnelsen, om jag har ett ord, en sats, eller ett foto som är upplyftande, då kan jag genast se att min irritation bara varar några sekunder. Att ha synliga påminnelser runt om mig hjälper verkligen att förändra mina tankars lopp.

Tänk på att ha med dig ord, fraser eller ett foto, som hjälper dig att förändra ditt medvetande. Det är viktigt att göra det alltigenom dagen. För vi kan inte förändra vår uppmärksamhet och vårt medvetande när vi är stressade, och behöver fråga oss själva vad det spirituella arbetet egentligen nyttar.

Vi kan inte utstråla kärlek och ljus ena delen av dagen och sedan växla till ilska på grund av den stress som naturligt uppstår när vi arbetar, bemödar oss och reser mellan olika platser under dagen. Det fungerar inte, om vi bara upprätthåller ett spirituellt tillstånd när det är bekvämt för oss.

Det är viktigt att hitta sätt att konstant fortsätta med övningarna. Jag tycker det hjälper mig att ha något som är mig viktigt att fokusera på för mitt spirituella arbete.

Försök hitta något som du kan bära med dig, som påminner dig och inspirerar dig att utstråla kärlek och ljus i stället för frustration och självsabotage och självutplånande tankar.

Uppmärksamma hur övningarna blir starkare och konsekventare, när du lär dig hur du kan förändra dina tankar och orden du använder så att de leder till ett positivt resultat.

Vår spirituella praktik behöver innehålla regelbundna ceremonier för att rena oss från de mörka kollektiva energierna. I transmutationsnyheterna ifrån december 2012 föreslog jag att vi renar oss själva och det kollektiva genom att sätta mörka tillstånd i en ljusbehållare.

Det finns massor av rädsla, aggression och frustration i det kollektiva. Och vi fyller på dessa kollektiva energier när vi ger näring till det kollektiva med vår negativa energi. Och vi påverkas också av de kollektiva energierna vi är del av.

Ge dig denna månad tid att meditera eller resa för att få en ceremoni som du kan uppföra för att rena dig själv från de energier som inte tjänar dig eller kollektivet.

Du kan använda ett element som du tycker passar att arbeta med. Om det är luft, kan du tända rökelse och rena dig själv från allt som behöver släppas. Kom ihåg att förändra med avsikt om vilka energier du löser dig ifrån och förändrar till kärlek och ljus.

Om det är eld du vill använda för att bli av med energier som inte längre är bra för dig, kan du släppa dem i flammorna av en eld som du bygger upp. Eller du kan fokusera på flamman av ett ljus och låta elden förändra de energier, som är behöver transformeras. Du kan också meditera eller resa och uppföra en eldceremoni för att rena dig själv i de andra sfärerna.

Du kan använda vatten för att rena dig själv från de energier som behöver transformeras och med avsikt förvandla dess energier som flyter in i vattnet till kärlek och ljus.

Att begrava det som behöver släppas loss i jorden där energin förvandlas, är en annan möjlighet du kan arbeta med. Jorden kommer att kompostera dessa energier till fruktbar jord om du arbetar med jorden i vördnad och med respekt.

Nästa steg skulle vara att meditera eller göra en shamanisk resa för att rena de dystra kollektiva energierna som behöver transformeras och förvandlas. När vi gör detta som en global gemenskap, skapar vi en klar plats i etern för att positiv förändring ska kunna uppstå. Och vi kan andas lättare på alla nivåer.

Bestäm dig för att uppföra sådana reningsceremonier regelbundet. Precis som vi tvättar vår kropp, behöver vi även upprätthålla en spirituell reningsprocess. Uppmärksamma hur en sådan ceremoni understöder dina bemödanden med det spirituella arbetet. Det är svårt att upprätthålla spirituella övningar om vi är belamrade med kompromissande energier.

Fullmånen är den 14 maj. Börja med att rena dig själv spirituellt. Gör förberedelsearbete för att understödja djupet i din transfigurationspraktik. Att arbeta bara på ytan ger inte den kraft som livsväven behöver. Transfigurera vid en tid, när du inte är upptagen av dina dagsuppgifter och kan sätta dina vardagssysslor åt sidan.

Du kan lyssna till musik som höjer ditt medvetande. För att frambringa ett djupt spirituellt tillstånd hjälper det många att dansa eller sjunga. Se vad som verkar bäst för dig.

Transfigurera och absorbera det gudomliga ljuset in i dina celler. Dra in ljuset. Utstråla ljus så att det flödar och skiner inom och runtom jorden. Ge näring till ljusväven med kärlek. Låt oss fortsätta att väva en strålande ljusväv.

Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna, kan du läsa beskrivningen under ”Creating a Human Web of Light” på denna sida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska sidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts