Transmutationsnyheter juni 2014

Lokala nyheter likaväl som världsnyheter påverkar oss negativt när informationerna om våld ökar, som grundar i profithunger och inhumant behandlande av andra. Denna sorts uppförande har alltid funnits. Men genom moderna kommunikationer har vi mer tillgång till de globala nyheterna.

Det positiva är att nyheterna låter både lokala och globala samhällsröster bli hörda om vad som händer. Och det är genom gemenskapen av människor som håller ihop i enighet och styrka, som vi ser och kommer att fortsätta se hur förändring sker. Vi bör inte vara beroende av individuella ledare för att skapa den sorts förändring som behövs för att uppleva ett liv fyllt med heder, respekt och jämställdhet för allt liv.

Det ger styrka att se hur människor församlas i gemenskaper för att hjälpa och understödja varandra. Men det är ledsamt att det är traumatiska händelser som får människor att gå ihop på detta sätt. Men vi ser också tillväxt och utveckling, eftersom många människor känner att de inte längre kan leva i isolation. En ny vision att arbeta med den feminina principen av kooperation och samarbete växer fram.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans som en spirituell gemenskap som använder sig av de praktiker jag har delat med mig om. I första ögonblicket verkar övningarna väldigt enkla när man ögnar igenom dem. Flera förvirrar det som vid en snabb överblick verkar enkelt och förmedlar intrycket att det är övningar för nybörjare. Flera av oss menar att enkla övningar är för nybörjare och komplexare övningar hör till avancerat arbete.

Detta är verkligen ett missförstånd. Många som studerar spirituella traditioner håller inte på med det länge, men har snart känslan av att kunna skörda belöning av det. I den spirituella gemenskapen finns det ständiga sökare, som håller utkik efter komplexa ceremonier och övningar som ytligt sett verkar kraftfullare.

Men lösningen ligger i att fortsätta söka tills du hittar en väg som passar din själ. Och att stanna på den vägen när du funnit den och fördjupa arbetet och inte bli distraherad av andra möjligheter, som ytligt sett verkar kraftfullare. Alla spirituella vägar leder till samma ultimativa resultat. Lösningen ligger i att göra arbetet.

De flesta av oss älskar att delta i shamaniska helandeceremonier, och vi upplever extatiska tillstånd när vi gör det. Men om vi inte varenda dag engagerar oss i kraftakter genom ett shamaniskt sätt att leva, har de ceremonier vi utför inte någon varaktig verkan.

Enkla övningar som har överlämnats av shamaniska kulturer har stark potential att skapa stor förändring. Men som du själv har upptäckt, när du arbetar med det material jag har angivit, så är det mångskiktigt. Ibland är du mitt i ett äventyr och vägen är full av glädje och det är lätt och vackert.

Men så kommer det hinder i din väg. Dessa hinder kan komma av obearbetat i ditt undermedvetna, som uppenbarar sig för att tas itu med, utforskas och helas. De kollektiva energierna kanske inte understödjer dig, när du lever ett medvetnare liv. Du kanske känner att dynamiken i dina förhållanden med nära och kära, familj, vänner och medarbetare drar dig ur ditt spår och får dig att ifrågasätta arbetet. Detsamma kan hända om du fortsätter att vara inblandad i jordens kollektiva energier, som gör att du ger upp drömmar, stannar i ett tillstånd av trance, och som fordrar att du följer normen.

Jag hör från många av er, som fortsatt att göra arbetet med övningarna jag angivit, att ni har skördat mycket förmånligt av arbetet och klarar utmaningarna som uppstår genom att stanna på er väg.

Utför enkla ceremonier för att släppa loss hinder som uppstår för dig. När du håller på att ge upp och känner att ett sunt sätt att leva inte är möjligt, skriv då ner dina trosatser på ett papper. Bränn dem i en helig bunke, som du kan använda för ditt spirituella arbete. Eller tänk på att göra dig av med kraften i en övertygelse genom att bryta en sticka itu, medan du fokuserar på din avsikt att släppa loss den. Gör ett litet objekt av naturmaterial och fyll det med en omintetgörande övertygelse som du skickar iväg i något vattendrag. Eller köp såpbubblor och blås iväg alla saboterande tankar och övertygelser i luften.

När du släpper blockerande trosatser i ett element, får du inte glömma att förändra energin du släpper till kärlek och ljus. På så sätt ger du näring till elementen, dig själv, andra och till allt i livets väv med kärleksfulla och ljusfyllda energier.

För några veckor sedan hade jag en kraftfull dröm. I drömmen deltog jag i en konferens. Det gick inte så bra på konferensen och organisatörerna bad mig att bära min spirituella lärarinna Isis mask och kostym och smälta samman med henne. De ville att Isis skulle dela med sig av sin visdom för gruppen.

Drömmen blev väldigt komplex och var fylld med rik symbolism. En del vill jag gärna meddela er. Jag hade klätt på mig Isis-kostymen och gjorde mig beredd att gå ut på scenen. Men jag märkte att jag hade en tröja på mig över kostymen. Jag tog av mig tröjan och märkte att där fanns en tröja till under den. Jag fortsatte att klä av mig tröjor bara för att upptäcka att jag bar flera lager av tröjor.

Jag vaknade upp och förstod att det finns lager på lager som vi måste fortsätta att ta bort för att kunna leva från vår gudomliga natur. För Isis representerar för mig mitt inre gudomliga ljus. Men jag kunde inte visa upp mitt gudomliga ljus helt för allmänheten p.g.a lagren av klädsel jag bar. Detta representerade för mig tankarna, attityderna, övertygelserna, som vi måste fortsätta att plocka av oss, så att vårt gudomliga ljus kan skina ut i världen.

Jag gjorde en resa och bad de osynliga rikena om ett meddelande att skriva om för att fira solståndet den 21 juni.

Meddelandet jag helt klart hörde var; ”Riv sönder manuskriptet!”

Och då infann sig min spirituella lärarinna Isis, och jag bad henne om mera information. Hon påminde mig om kraften i det drömarbete som vi gör tillsammans när vi föreställer oss en ny dröm för jorden och allt i livsväven.

Just nu, på det stora hela, är världen vi lever i baserad på ett manuskript, som det kollektiva har skrivit.

Att förändra manuskriptet är absolut ett fortskridande arbete. Och vi måste vara flitiga och fortsätta att arbeta på att skapa det liv vi vill se manifestera sig. Och det behövs disciplin och uthållighet, eftersom de dystra kollektiva energierna inte är medvetna om kraften i drömmen vi alla tillsammans skapar. För varje dagdröm, tankar vi har och ord vi uttalar skapar världen vi lever i. Och som ett samfund fokuserar vi inte på styrkan i dagdrömmarna, våra tankar och orden vi drömmer till liv. Den nuvarande drömmen understödjer inte längre ett tillstånd av hälsa och välstånd.

Isis meddelade mig att det är viktigt för oss alla att riva sönder det nuvarande manuskriptet, som vi lever efter. Jag vill gärna uppmuntra oss alla att göra detta arbete tillsammans vid solståndet.

Här är några förslag:

Om du känner dig benägen att skriva upp det nuvarande manuskriptet med beteenden du vill se försvinna, kan du göra det.

Om du är alltför upptagen för att skriva ett helt manuskript, kan du skriva ner en eller flera ord som beskriver det du vill se försvinna som: hat, krig, girighet eller missbruk.

Samla ihop några föremål för konstnärlig aktivitet. Du kan använda kritor eller målarfärger. Rita en bild av det du vi se försvinna. Du kan till exempel rita en bild av vatten som är förorenat av olja.

Eller du kan använda färger för att rita eller måla kaotiska linjer som representerar de energier, som du inte längre vill se manifesteras. Slut dina ögon och rita och måla medan du utrycker de energier, som ska släppas loss.

Förbered platsen du vill arbeta på vid solståndet om det är ute eller inne. Välkomna de hjälpande barmhärtiga andarna, som bevittnar och understödjer ditt arbete. Skapa ett altare med ett ljus och heliga objekt som blommor, speciella stenar, kristaller, eller vilka objekt som helst från naturen. Du vill kanske klä dig speciellt för att det ska vara lättare att växla från ditt vardagliga medvetande till ett spirituellt tillstånd. Du kan spela musik, trumma, skallra, och sjunga eller summa.

Riv sönder pappret, som representerar det kollektiva manuskriptet så snart du känner att du är i det riktiga spirituella tillståndet, som ger dig större uppmärksamhet för din andes styrka.

Som ett alternativ kan du överföra energin från manuskriptet för den nuvarande kollektiva drömmen i en sticka och bryta den itu. Eller du kan blåsa in den i ett objekt ur naturen och släppa det i vatten medan du fokuserar på att förstöra det nuvarande manuskriptet. Naturligtvis är det kraftfullt att bränna upp något i eld, för eldens sanna natur förändrar och förvandlar.

Använd din föreställningsförmåga för att bli av med det nuvarande manuskriptet för det kollektivas dröm.

När vi alla gör det samma dag, förenar vi tillsammans våra kollektiva energier för att säga ”nej” till att leva ett liv i missförhållanden och på ett osunt sätt.

Känn hur ett område öppnas i det kollektiva fältet, som du kan fylla med positiva tankar, ord och drömmar. Fyll rummet med kärlek.

Genom att skriva, rita, måla eller göra något handarbete för att skapa ett objekt, tillhandahålls kraften för ett nytt manuskript; en ny dröm. Placera detta på ditt altare för att ge det styrka från de kollektiva energierna i vår gemenskap och utsätta det för kraften ifrån dina hjälpandar och spirituella bundsförvanter.

Du kan också sjunga och/eller dansa en ny dröm.

Bestäm dig för att fortsätta ditt drömarbete. Föreställ dig med full sensorisk uppmärksamhet den värld du önskar leva i. Stig in i drömmen och lev ur den.

Var säker på att ditt drömarbete påverkar den fysiska världen. För allt som nu är manifesterat i fysisk form i ditt liv och i världen började som en tanke i de osynliga rikena.

Engagera dig med alla dina sinnens uppmärksamhet och varsebli ljuset ifrån människor och allt liv, som skiner så ljust som solen. Det är inte tillräckligt att bara mentalt bejaka livets gudomliga ljus. Projicera ljus in i allt du ser.

Och var inte beroende av att se omedelbara resultat. Din dröm är nu i andens händer. Din roll är att göra arbetet.

Var ett ljus och lys upp någon annans liv vid solståndet. Tala vänligt till någon främmande och få dem att le.

Uppmärksamma hur bra det känns. När vi lyckas lysa upp andras liv, blir energin smittosam. Och det är ett sätt att börja förändra det kollektiva manuskriptet.

När vi börjar en ny årstid, är det viktigt att vara i harmoni med jordens energi. Att göra en meditation eller en shamanisk resa och sammansmälta med ett element är en möjlighet för detta.

Du kanske märker att ett element försöker att få invånarnas uppmärksamhet genom torka, bränder, översvämningar, jordbävningar eller starka stormar.

Lyssna till någon musik eller trummande och föreställ dig att smälta samman med jorden där du bor, eller med en flammande eld, eller ett översvämmande vatten, eller med starka vindar. Lär dig av elementet genom att vara det. Informationen du får är bortom rationell förståelse och kommer att påverka dig fysiskt eftersom du blir ett med energin av ett annat väsen.

Gör ett beslut och tacka elementet för att det träder i harmoni med dig och återställer balansen. Upplev elementet du sammansmält med i dess perfekta balans och i ett tillstånd av fullkomlig harmoni.

När du har fullföljt din meditation eller resa kan du rikta in ditt hjärtslag efter jordens hjärtslag.

Fullmånen är den 12 juni. Låt oss fortsätta att samla våra energier i kärlek och väva ett nät av ljus inom och runtom jorden. Låt oss fördjupa vårt arbete och fokusera på drömmen vi skapar till liv, när vi upplever en värld fylld med kärlek, ljus, harmoni, fred, jämställdhet och överflöd till alla.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” pa denna hemsida för instruktioner om hur du kan förena dig med oss under fullmånsceremonin.

Jag förbinder mig med alla i vår gemenskap för att skicka lycka till er för ett vackert sommar/vintersolstånd!

Sandras kungörelser kan du ta del av på den engelska sidan.

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts