Transmutationsnyheter mars 2014

På det fysiska planet verkar jordens tillstånd förskräckligt. Men det är moget för förändring på det spirituella planet.

Jag fortsätter att förvånas över att se hur beslut fattas som bidrar till förstöringen av vår miljö. Jag varseblir också att många människor litar till vetenskaplig forskning, som ger dem besked vilka kemikalier de utan fara kan inta. Rapporter om påverkan av miljön görs av stora bolag, som vill profitera finansiellt från de projekt som utreds.

Många människor väljer att stanna i trans och gör helt enkelt inga kloka val för sin egen hälsa. Behöver någon ett utlåtande från forskare, att det inte är någon risk att dricka vatten som är förorenat med kemikalier eller olja eller att äta mat som har blivit behandlad med pesticider?

Man undrar verkligen varför människor inte litar till sin egen inre visdom för att få svar, istället för att upplåta sin makt till auktoriteter, som antingen inte talar sanning eller inte vet vilka effekter det på lång sikt har, vad vi utsätter vår omgivning för.

Jag förmodar att folk vet vad som händer, men känner sig förlamade inför hur de kan bidra till att göra positiva förändringar. Och naturligtvis är många så nedtyngda av livet, att det är lättare att stanna i ett transtillstånd och förbli apatiska. Många tror att de kan sticka huvudet i sanden. Vi känner till något annat.

I West Virginia förorenades vattenförråden med kemikalier och utlöste mängder av konflikter. Experter sade att man utan risk kunde dricka vattnet. Många föräldrar vägrade att låta sina barn bada i det eller att dricka detta vatten. Jag säger bra till dessa föräldrar, som följde sitt eget sunda förnuft!

En regeringsmedlem uttryckte att han var bestört över att höra invånare i West Virginia uttala att de utnyttjades som laboratorieråttor. Men ingen vet verkligen vilka långtidseffekter kemikalierna har, som jorden, vattnet och luften utsätts för.

Vi är tvungna att lita på vad vi själva inom oss vet och till vår intuition. För ärligt talat har ju människan agerat emot naturen. Och eftersom vi är del av naturen och inte separerade ifrån den, har vi nu konsekvenserna av det kollektivas aktioner.

Jag vet inte vad som behövs, för att människor ska vakna upp och fatta att det som görs mot vår miljö, det påverkar varje levande varelse i livets nät, liksom jorden själv.

Ibland känner jag att mitt förtroende till det mänskliga kollektivet minskar. Men samtidigt ökar mitt förtroende till anden och den spirituella gemenskapen. För här ligger hoppet. Och utan hopp finns det inget skäl att fortsätta.

Tills kollektivet vaknar upp inför konsekvenserna av människans beteende är det nödvändigt att vi styrker och fokuserar vårt spirituella arbete. För spirituella traditioner alltigenom tiderna har visat att vi kan omvandla gifter. Och detta är grunden i Medicine for the Earth-arbetet.

Vi måste fortsätta att uppfatta allt som existerar som ljus. Vi behöver absorbera solens ljus liksom ljuset i luften vi inandas, i vattnet vi dricker, och i maten vi äter. Vi har verktyg som hjälper oss att frodas i dessa tider när apati, glupskhet och ignorans behärskar de kollektiva val som görs och påverkar jorden som är vårt hem.

Vi vet att det gudomliga kan omvandla och hela det som behöver helas. Genom spirituella metoder kan vi återvinna en känsla av harmoni och balans som kommer att speglas tillbaka till oss.

Vi kommer förmodligen att rida en annan våg än människor som bara accepterar de rationella och vanliga medvetandenivåerna.

Som jag skrev förra året, är det vår utmaning att oavbrutet fokusera på vårt spirituella arbete vad som än händer i den yttre världen. Vi har inte längre råd att gå gränsle mellan den egoistiska vägen och den spirituella. Tiden vi lever i kräver att vi gör ett val.

Även om jag är medveten om vad som händer i omgivningen, vägrar jag att ge mig hän till tron på brist och rädsla. Jag väljer klart att fortsätta mitt spirituella arbete för att hedra och respektera naturen och allt i livsväven. Jag väljer att tro på andens styrka och vill inte ge mig in i det kollektiva medvetande som består av rädsla. Rädsla skapar en önskan att kunna kontrollera. Och det är bara anden som har kontroll över vårt öde. Jag fortsätter även mitt engagemang att hjälpa till att förstärka den globala spirituella gemenskapen. För vi har förmågan att skapa exceptionell förändring när vi förenade arbetar tillsammans.

Vi kan inte fungera ur rädsla och andlighet på samma gång.

Ja, det är viktigt att vi säger vår mening i våra samhällen och ger en röst för förnuftet, när politiska beslut om vår omgivning fattas. Och samtidigt måste vi som en global gemenskap fortsätta att fokusera på vårt arbete. Det är med våra spirituella praktiker som det gudomliga kan träda fram för att förändra världen vi lever i. Vi måste ge oss hän till det andliga och göra vårt arbete. Vi måste förbli starka i vårt förtroende på andens styrka. Det är enda sättet att vara en behållare för det gudomliga, ljus och kärlek.

Jag minns fortfarande klart hur jag på tidigt 1990-tal såg en dokumentär på TV. Forskningen visade nivån med extrem torka, som skulle inträffa på flera håll av jorden. Eftersom jag bor i Santa Fe, som är på en ökenplatå, kände jag panik.

Nästa dag gjorde jag en shamanisk resa med ett besök hos min spirituella lärarinna Isis och talade till henne om min rädsla. Hon sade barskt till mig, ”om du tror att du kommer att vara utan vatten, då kommer du att vara utan vatten.”

Isis gav mig denna information innan jag hade börjat jobba med Medicine for the Earth. Vid den tiden skrev jag fortfarande på min andra bok Welcome home.

Meddelandet Isis gav mig ledde mig till att göra en serie av shamaniska resor, i vilka jag blev undervisad i hur vår uppfattning skapar vår realitet. Och det har blivit kärnan i Medicine for the Earth arbetet.

Under alla omständigheter, även mitt under förödelse och förstörelse kan vi välja att varsebli ljuset, skönheten och livets glädje. Det är i detta tillstånd av höjt medvetande, som det gudomliga inom och utom kan lysa igenom. Det gudomliga kan bara komma igenom om vi öppnar våra hjärtan.

Och vi måste komma ihåg att nytt liv föds även när död och förödelse uppstår.

I flera av mina böcker har jag skrivit om den spirituella gemenskapen som bildades för att leva i Findhorn i Skottland under 1960-talet. De hade för avsikt att gro sina egna grönsaker. Men jorden bestod av sand och understödde inte grönsakernas tillväxt. När naturandarna, det gömda folket, infann sig och samarbetade i gemenskapen växte grönsakerna. Och de växte till mirakulösa storlekar. Detta är ett underbart exempel hur vi kan arbeta i partnerskap med naturandar.

Det finns mängder av berättelser ur olika spirituella traditioner som bevisar hur det gudomliga intervenerar och hjälper när människor har gjort sitt inre personliga arbete och är redo för att förändring ska kunna uppstå.

Det är min övertygelse, att när vi ger styrka åt och fokuserar på våra spirituella övningar och drar skynkena mellan det synliga och osynliga åt sidan, då kan det gudomliga och hjälpandar arbeta i partnerskap med oss för att upprätthålla livet.

En februarimorgon vaknade jag upp med tankar som snurrade runt. Förändringarna vi upplever är ganska så intensiva. Vi har de klimatiska förändringarna och det ökande våldet och politisk oro. Flera av mina vänner och kollegor antingen återhämtar sig ifrån en allvarlig sjukdom eller har gått över till de transcendenta rikena.

Jag vaknade upp och kände och visste, att mänskligheten som ett kollektiv går in i nästa fas av en initiationsprocess. En initiation låter ett gammalt sätt att leva dö. Och med all den intensiva förändring som uppstår, tror jag inte att vi kan sova igenom denna nästa initiationsfas.

Styrkan i vår inre ande kommer att bära oss igenom denna nästa initiationsfas. Vår kropp och vårt intellekt har inte vad som behövs för att stå igenom förändringarna vi är inne i. Men vår inre ande har vad vi behöver.

Vi måste stå i djup förbindelse med vår inre ande, vårt gudomliga ljus. Det räcker inte att skapa en ytlig förbindelse, där vi bara rationellt försöker förstå vad gudomligt ljus är.

Så som jag har uppmuntrat er de förgångna månaderna, är det bra om ni hittar möjligheter att förnya och fräscha upp er transfigurationspraktik, så att ni inte jobbar på ett ytligt plan. Dyk djupt!

Samma lära undervisar att uppmärksamma det gudomliga ljuset i andra. Ofta använder vi ytligt frasen ”alla och allt liv är gudomligt ljus”. Det vi vill är att gå utöver ett mentalt erkännande.

Se verkligen genom andens ögon och upplev solens klara ljus som lyser igenom allt. Det är vad sanna shamaner, mystiker och helare gjorde när de genomförde mirakulösa helanden. Se och bejaka verkligen ljuset i allt liv.

För de av er som arbetar med klienter, är det möjligt att integrera transfigurationspraktiken i ert arbete. Det är vad jag undervisar i Medicine for the Earth-träningen i delen Helandet med Spirituellt Ljus.

Att sitta hos klienter i ett transfigurerat tillstånd och verkligen varsebli dem som ett strålande ljus har skapat mirakulösa helanderesultat . Dory, som gör sådant kraftfullt helande-arbete, meddelade mig att hon undrar varför att inte fler praktiserande arbetar på detta vis, eftersom hon har så bra resultat. När hon arbetar med denna metod, sitter hon i det transfigurerade tillståndet så länge hon kan upprätthålla sin koncentration. Det kan bli upp till 45 minuter för Dory. Hon lyssnar till meditativ musik, som ”Wavepool” (från Robert Rand), som hjälper henne att upprätthålla ett transfigurerat tillstånd.

En läsare av transmutationsnyheterna skrev till mig och bad mig att ta upp depression som tema. För hon meddelade att när hon är depressiv kan hon inte förnimma sitt gudomliga ljus.

Jag själv har erfarenhet med depression. Och det var min depression som ledde mig in på den spirituella vägen. Jag sökte inte traditionell medicinsk behandling. Jag själv har blivit framgångsrik med att arbeta med min depression genom att fördjupa min spirituella praktik. Min depression har alltid lett mig till att fortsätta mitt spirituella forskande och till dit jag är nu i min tillväxt, utveckling och evolution.

Mina växlande emotionella tillstånd ger kraft åt min kreativitet. När jag sjunker in i ett mörkt tillstånd, kämpar jag inte emot. Jag har lärt mig att bara gå med vågen. Mitt mantra är alltid, ”Enda vägen ut är igenom”.

Jag bara accepterar vad som är. Även jag kan inte förnimma mitt ljus under dessa tider. Men jag tror inte att det har försvunnit. Jag kan bara inte komma i kontakt med det. Jag har kommit till slutsatsen att det är en rik fruktbar tid för mig, när någonting gror i mörkret. Min kreativa eld håller mig i rörelse.

Så för de av er som känner att de går igenom depressionstillstånd, förstår jag mycket väl att ni inte har tillgång till ert gudomliga ljus under dessa tider. Men kom ändå ihåg att ert ljus fortfarande skiner starkt igenom er. Ta så väl hand om er som ni blir tillsagda. Som min mamma brukade säga, ”Detta skall också gå över.” Stanna med det som är.

Detta betyder inte att du inte ska undersöka orsaken till din depression. Och om du behöver det, ska du söka medicinsk och psykologisk hjälp. Jag talar bara om att inte kunna känna sitt ljus, när man är i mörkret.

Min hjälp-ande har gett mig kraftfull undervisning under mina trettio år, som jag har arbetat ihop med honom.

Han brukade säga till mig, ” Sätt dig inte ner i mörkret.” Han rådde mig att vara i rörelse, och jag skulle då hitta tillbaka dit där jag står i ljuset. Han sade också, ”Glöm inte i mörkret, vad du har lärt dig i ljuset”.

Och glöm inte att vår spirituella gemenskap understödjer oss alla, när vi går igenom dessa faser av mörker och ljus. För om du lider av depression eller inte, vi tar alla del av naturens cykler. Och naturen har tider med ljus och tider med mörker.

Jag har alltid varit inspirerad av ungdomars kreativitet.

Jag fick nyligen ett email med en link till en video med en palindrom, som var skriven av en 20-åring. En palindrom är något som skrivs och läses som den exakta motsatsen, om man läser den framlänges eller baklänges.

En video av denna palindrom uppförs på You-Tube. Om du kan komma in på You-Tube kommer du att bli förbluffad över vad denne unge man skapade.

I februari tittade jag på en väldigt inspirerande berättelse på „60 minutes“, som är en nyhetskanal i USA.

Programmet handlade om en grupp ungdomar som skapade en organisation Free The Children: Children Helping Children. Det är en internationell välgörenhetsinrättning och ett partnerskap för utbildning, som arbetar både i inlandet och internationellt för att göra det möjligt för unga att vara förändringsagenter.

Välgörenhetsorganisationen och ungdomsrörelsen grundades 1995 av advokaten för mänskliga rättigheter Craig Kielburger. Till stor del finansierad av unga är mottot ”barn hjälper barn”. Välgörenhetsorganisationen specialiserar sig på hållbart utvecklingsarbete i Ecuador, Ghana, Haiti, Kenya, Nicaragua, Sierra Leone, Indien och Kinas landsbygd.

Organisationen har utbildningsprogram och kampanjer i utvecklingsländer med målsättningen att göra det möjligt för ungdomar att bli socialt engagerade.

Nu för tiden när nyheterna främst fokuserar på den unga generationens våldsamma beteende, fyllde det mig med hopp för framtiden att höra om denna grupp. Det finns nu så många ”barn” som hjälper andra barn att få en utbildning och skapa ett positivt liv.

Att se ungdomar som ägnar sig åt att hjälpa andra unga är inspirerande. Och att se hur de påverkar är spännande.

Om du vill veta mer om deras arbete:

www.freethechildren.org

Fullmånen är den 16 mars. Låt oss fortsätta att fördjupa vårt spirituella arbete och väva en lysande livsväv inom och runtom jorden. Låt oss fortsätta vårt transfigurationsarbete för alla i vår cirkel.

För en påminnelse om helandearbetet vi kan engagera oss i vid fullmånen, var snäll och läs ”Creating a Human Web of Light”. För flera år sedan lade jag till en transfigurationsceremoni i vilken vi alla kan delta för att ge styrka till vår krets.

Om du är ny läsare av denna kolumn kan du läsa instruktionerna för ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

På den norra hemisfären har det varit en lång och utmanande vinter för många. På flera håll runt om globen har det varit kallare än normalt, regn som har fört till översvämningar och förlamande snöstormar. Och för några av oss har det varit varmare än normalt och extrem torka. Den yttre speglingen av det disharmoniska kollektiva tillståndet intensifieras.

Den 20 mars firar vi vårdagjämning på den norra hemisfären och höstdagjämning på den södra hemisfären.

Kom ihåg att den yttre världen är en reflexion av vårt inre landskap. Tänk över vilka frön du vill sätta och ge näring till för att fira dagjämningen. Om du firar vårens eller höstens tillbakakomst, båda är bra säsonger för att förnya vår inre trädgård.

Vi kan bli så utom oss och distraherade av världshändelser. Dra din uppmärksamhet tillbaka till dig själv, din inre värld och inre landskap. Ta väl hand om din inre trädgård.

Gör en shamanisk resa eller meditera för att förena dig med Landskapets Ande där du bor vid dagjämningen. Lyssna till de informationer du får om att ställa in dig på och vara i harmoni med detta landskaps ande.

När årstiderna växlar är det en underbar tid att tänka på de förändringar vi behöver göra i våra liv för att nå ett tillstånd med balans och harmoni och ställa in oss på jordens hjärtslag.

Isis har meddelat mig att det är så viktigt att känna sig fullt och helt närd av livet. Ge dig tid att vara i naturen. Naturen är vår bäste helare!

Jag läste ett vackert kinesiskt ordspråk på Facebook. Jag hoppas det inspirerar dig när vi tillsammans välkomnar årstidens förändring.

”När det finns ljus i själen, finns det skönhet i människan;
När det finns skönhet i människan, finns det harmoni i huset;
När det finns harmoni i huset, finns det ordning i nationen;
När det finns ordning i nationen, finns det fred i världen.”

Vi sänder tillsammans mycket kärlek till er alla för ett glädjefyllt dagjämningsfirande!

EN PERSONLIG ANMÄRKNING:

Jag vill ge er en ”update” på några av mina projekt och kurser som jag planerar för 2015.

Jag har avlutat och gett ut min nya bok på Sounds True. Det är bokversionen av mitt audioprogram, ”Shamanic Visioning: Connecting with Spirit to Transform Your Inner and Outer Worlds”. Jag vet ännu inte titeln på boken.

Jag är nöjd med resultatet av boken. Jag lade till över 100 sidor till utskriften för audio-CDn och naturligtvis förbättrade min talande röst till min skrivande röst. Jag utökade med några övningar som jag har undervisat, men inte haft tillfälle att skriva om. Boken kommer att publiceras 2015.

Just nu skriver jag en bok tillsammans med Llyn Roberts. Boken kommer förslagsvis att ha titeln Nature is Calling You Home. Detta är en vacker och unik bok, som hjälper läsarna att förena sig med naturens feminina aspekt. Denna bok kommer att publiceras av Inner Traditions 2015.

Jag spelar in en ny trumm-CD med några medlemmar i en lokal taiko-grupp i Santa Fe. Taiko-trummorna har en sådan rik och djup ton. Dess trummande är underbart att resa till. CDns titel är ”Shamanic Visioning Music: Taiko Drum Journeys”. Den blir producerad av Sounds True och kommer också att bli utgiven 2015.

Och, jag arbetar på att designa en app för att hjälpa människor att transformera och förvandla sina tankar. Det har varit mycket roligt att arbeta med detta projekt. Jag kommer att ge mer information när projektet fortskrider.

2015 leder jag två nya ”Two Year Teacher Trainings in Shamanic Joureying, Healing, and the Medicine for the Earth Work.”

Beskrivningarna av kurserna finns på denna sida om du klickar på ”Trainings and Announcements”.

Recommended Posts