Transmutationsnyheter december 2014

Den här tiden på året före festdagarna är det så mycket kommersiell fokus på givandets gåva. Jag har kontemplerat och mediterat över givandets och mottagandets princip. I vår västliga kultur lär vi att det är bättre att ge än att ta emot. Och på flera plan känner vi till att det är glädjefyllt att ovillkorligt ge utan att vänta sig att få något tillbaka. För det är en sann akt av tjänande att ge, om det är på ett fysiskt, emotionellt och/eller spirituellt plan. Att ge till andra är en verklig glädje!

Och så finns det de som ger på ett sätt som har gett fysisk och/eller emotionell sjukdom. Läkare och psykoterapeuter talar ganska ofta om hur det är att behandla människor med olika sjukdomar som cancer och kan relateras till en övertendens att ge utan att kunna fylla på. Så någon sorts självomsorg som ger möjlighet att ta emot, har visat sig hjälpa människor att förbli friska.

När du betraktar naturen kan du se en balans av att ge och att ta emot. Vår inandning fyller våra celler och ger även kraft till vår utandning. Om du bara andades ut skulle du inte överleva.

Om vi tittar på tidvattnet, ser vi ebb och flod. Du ser aldrig antingen ebb eller flod i naturen.

Jorden får näring från solen, regnet och genom vinden och detta utgör vad som behövs för att producera ett överflöd av skönhet och växter som förser oss med näring.

En trädgård som inte bara får fysisk omsorg utan också kärlek frodas på sätt som kan tyckas mirakulösa.

När vi delar med oss tacksamhet och uppskattning, och när vi hedrar och respekterar andra och allt liv, engagerar vi oss i reciprocitetsprincipen. Vi får tacksamhet, uppskattning, vördnad och respekt tillbaka.

Det verkar finnas en balans, som livet lär oss om att upprätthålla vår hälsa och känslor av välbefinnande. Och även om ovillkorlig tjänst tycks få så mycket uppmärksamhet, undrar jag om vi inte skulle tänka om över hur mycket vi fokuserar på att ge utan att få.

Att ge och att ta emot finns i många olika former. Det finns många praktiserande som ger och tar emot på flera olika nivåer som ger balans. Ur vår erfarenhet att arbeta med meditationen The Inner Chamber of Light (Transmutationsnyheterna 2014), vet vi att miljoner själar arbetar anonymt för att tjäna planeten utan erkännande för vad de gör. Det är ett bevis på ovillkorligt givande. Och samtidigt delas kärlek, när vi utstrålar ljus i världen och det är viktigt att ta in detta och ta emot den kärlek vi förtjänar.

Vi började detta året med att göra en meditation/resa till The Inner Chamber of Light. Du kanske vill läsa transmutationsnyheterna från januari 2014 igen och upprepa denna övning när vi tillsammans avslutar detta året. Det är en kärleksfull, inspirerande och stärkande meditation.

Balans behövs för att fortsätta att frodas och förbli friska.

Ge dig tid och sitt bara i tystnad och andas och betrakta din andning. Upplev det naturliga flödet när du andas in och andas ut. Det behövs ett flyt och en balans för att upprätthålla ditt liv.

Om du lever vid havet eller ett vatten med tidvatten, kan du observera ebb och flod.

Du kan göra en meditation eller resa för att sammansmälta med havet och upplev den naturliga ebben och floden som uppstår. Denna ebb och flod upphör aldrig. Den är del av livet.

Solen går upp varje dag och går ned på natten.

Jorden ger och den tar emot.

Luften tar emot näringsämnen och delar sedan med sig av dem till jorden och vattnet.

Tillbringa viss tid för att kontemplera och meditera på det naturliga flödet i naturen av givande och mottagande. Och gör övningar med att sammansmälta med ett element som attraherar dig, så att du får en känsla för givande och mottagande i din kropp. För att sammansmälta med ett element kan du helt enkelt ha för avsikt att lära dig om ett element genom att bli det när du mediterar eller reser. När resan eller meditationen är färdig, kan du besluta att lösa dig från elementet som du hade sammansmält med. Kom helt tillbaka till ditt vanliga medvetandetillstånd och känn dig jordad och uppfriskad.

Så snart du känner det naturliga flödet, kan du ge dig tid att reflektera på ditt egna balanstillstånd. Kontemplera och uppmärksamma varje liten förändring som du kan göra för att få ditt liv tillbaka i balans, så att du kan uppleva flödet av att ge och ta emot i ditt eget liv.

På 1980-talet studerade jag tarot under flera år med Angeles Arrien. Hon var en stor lärarinna som dog i våras. Angeles var antropolog som studerade symboler från olika kulturer och även studerade vad som skapade tillstånd av hälsa och välstånd, personligt och kollektivt.

En av principerna, som Angeles lärde ut i sitt arbete, var att du aldrig lär dig att verkligen ge, om du inte lär dig att ta emot. För att ge och ta emot är båda del av en cykel.

Var är du i denna cykel?

Du kan förbinda detta arbete med det vi gjorde tillsammans förra månaden, att sammansmälta med månen.

För i sammansmältningsarbetet upplever du styrkan av attraktion. Det är dags att attrahera och absorbera kärleksfulla energier så att du känner dig uppfylld och frisk.

Du kan även upprepa meditationen/resan för att uppleva kärleken som gavs in i din skapelse och absorbera kärleken och ljuset ända in i alla dina celler. Du skapades ur ovillkorlig kärlek. Du kom hit för att vara en behållare för ovillkorlig kärlek. Det är så viktigt att använda din energi, så att du tar emot och ger ovillkorlig kärlek i ett balanserat flöde.

Under de sista månaderna har jag uppmuntrat er att öppna er för den sanna kraften i ord och hur ord påverkar oss fysiskt. Ordet som kommer upp för mig när jag reser till temat att ta emot är ”inbjuda”. När du tar emot bjuder du in näringsrika energier. Ha för avsikt att ”bjuda in” det, som du känner behöver fyllas på.

Under åren som gått har jag fått massor av brev och emails, som delar med sig om resultat av arbetet med Medicine for the Earth och de övningar jag har delat med mig om i Transmutationsnyheterna.

När vi upplever förändring inom oss själva, och när vi hör om hur andra blev inspirerade, ger det bränsle till arbetet. För även om våra liv och världen fortsätter att genomgå initiationer, som uppmanar oss att finna balans, är det viktigt att uppmärksamma de små vardagliga mirakulösa händelserna och förändringarna som uppstår.

Jag tycker att det skulle vara en sådan gåva till vår gemenskap, om någon av er skulle vilja dela med sig en liten berättelse om hur ditt liv har förändrats eller gagnats på något sätt utav de praktiker jag har delat med mig om eller från dina dagliga övningar i allmänhet.

Detta ska bara vara för vår gemenskap och kommer inta att användas på något annat sätt. Om du vill dela med dig om någonting, för att inspirera oss alla, kan du skicka det till mig över: stories@sandraingerman.com

(UPPMÄRKSAMMA: Bara berättelser som handlar om en inspirerande händelse, som jag kan publicera i Transmutationsnyheterna kommer att bli besvarade. Det är inte en email-adress för andra ändamål.)

Jag vet att folk är stressade, men att skriva någonting om än så kort, kommer att tilläggas till det jag varje månad skriver. Min avsikt med att skriva Transmutationsnyheterna har alltid varit att inspirera läsarna att upprätthålla sitt spirituella arbete, vad som än händer i världen runt om. Jag har skrivit Transmutations-nyheterna sedan år 2000. Och jag bjuder in er att tillsammans med mig inspirera vår gemenskap.

I mina egna resor har jag sett hur viktigt det är att med hängivenhet utföra de spirituella övningarna och att leva arbetet. Världen förändras med en sådan intensitet att många blir förtvivlade, rädda och arga.

Vi kan bli så distraherade av våra alldagliga liv och det som händer runt om oss. Vi har tendens att lätt förlora fokus. Ge dig tid att engagera dig själv i arbetet du gör och att leva medvetet.

Kom ihåg att vad du sår växer. Fortsätt att uppleva djupet och variationen i dina känslor. Men gör ditt arbete för att transformera energin bakom dina känslor och tankar till en energi av kärlek och ljus som när dig, de du älskar, allt liv och jorden. Välj att sätta frön för kärlek, ljus och inspiration.

Med allt som nu händer i världen, är det dags att upphöja vårt spirituella arbete och i enhet tillsammans som en spirituell global gemenskap.

Öppna ditt starka öga (ditt tredje öga), som sanna shamaner har gjort sedan tidens begynnelse och betrakta vad som händer i världen med andens ögon, gentemot genom ert ego och personlighet. När vi förändrar vårt betraktelsesätt, förändrar vi vår realitet.

Fullmånen är den 6 december. Släpp dina vardagliga tankar och det som distraherar under dagen och gå inom dig. Upplev ditt inre stjärneljus, som fyller dina celler. Utstråla det ljuset och föreställ dig att det sammanstrålar med många tusen andra, som också utstrålar sitt ljus, medan vi väver en vacker gyllene väv av ljus som flödar inom och runtom jorden.

Om du är ny läsare till denna månadskolumn, var snäll och läs Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Vintersolståndet är den 21 december. Vi firar vinterns begynnelse på den norra hemisfären och sommaren på den södra hemisfären. Som jag skrev om i Transmutationsnyheterna, när vi firade dagjämningen, är det en fin övergång från en årstid till en annan. Årstiderna flyter in i varandra.

Jag reste för att få en Solståndsceremoni, som vi alla kan delta i. Jag vet att det kommer att vara ganska kallt där några av er lever. Jag fick informationen att var och en av oss ska stå ute, även om det bara är för ett par minuter. Stå på jorden med dina fötter isär med ett ganska stort steg. Och lyft dina armar upp mot himlen. I denna hållning kommer du att forma en 5-spetsig stjärna.

Ta några renande andetag. Andas in, gör paus, andas ut. Förena ditt hjärtslag med jorden och känn även din förbindelse med himlen ovanför. Öppna ditt hjärta för jorden, himlen och för vår cirkel, till allt liv och till planeten. Föreställ dig att förmedla ovillkorlig kärlek och ljus som flödar och strålar fram. Absorbera denna kärlek och ljus in i alla dina celler. Och känn hur det flödar inom och runtom jorden. Låt oss denna dag upphöja allt liv. Låt oss församlas om en stor cirkel av människostjärnor.

Varje år har jag uppmuntrat er att skapa ett böneträd i er gemenskap, där människor kan komma tillsammans och fästa ett band (löst bundet runt grenen, så att det inte förhindrar växandet) med en bön, önskan eller välsignelse.

Det finns böne-, välsignelse- och önsketräd runt om i världen som har skapats av lokala gemenskaper alltigenom tiderna.

Du kan sätta en skål på ditt kontor och inbjuda människor att lägga böner, välsignelser och önskningar i skålen.

Vi kan komma tillbaka till att engagera oss i spirituella övningar under solståndstiden och bryta den kollektiva transen där vi bara deltar som en konsument, som känner pressen att köpa presenter denna årstid.

Lär andra om kraften i att komma tillsammans för att dela böner, välsignelser och önskningar. Detta kan ha personlig natur, för älskade personer och/eller för planeten och allt liv.

På detta sätt deltar vi alla helt och fullt i det spirituella flödet av att ge och ta emot från högsta ställe av kärlek, ljus och fred.

Låt oss förenas i djup tacksamhet och uppskattning för Sylvia Edwards (min kära vän och webmaster) myckna arbete, och alla de översättare som frivilligt förmedlar Transmutationsnyheterna till er alla. Sylvia och översättarna gör alla detta som en tjänst, eftersom de älskar att hjälpa till att förmedla arbetet till den globala gemenskapen. Låt oss dela med oss välsignelser och kärlek som de kan få i gengäld för allt de ger.

Lena Anderheim – Svenska
Fabio Braga – Brasiliansk portugisiska
Nelo Ceccon – Italienska
Ines Fermoso – Spanska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Dorota Goczal – Polska
Els de Graaff-van Meeteren och Sandra Koning – Holländska
Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari – Grekiska
Annie Idrissi – Franska
Miriam Kisssova och Jan Lenc – Slovakiska
Eva Ruprechtsberger – Tyska
Tea Thum – Finska
Simin Uysal – Turkiska

Vi tillägger även välsignelser för vår Farsi-översättare.

Låt oss nu förena våra hjärtan för alla i vår gemenskap, när vi understödjer varandra genom att hålla varandra i kärlek när vi tillsammans fokuserar på att vara ett ljus i världen.

Vi förenar våra hjärtan tillsammans i kärlek, när vi önskar alla ett glädjefyllt solstånd!!

Du kan läsa Sandras kungörelser på den engelska sidan.

Copyright © 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts