Transmutationsnyheter juli 2014

Nyligen hade jag en väldigt värdefull insikt mitt i natten. Jag vill gärna dela med mig om den till er, för min erfarenhet kanske väcker ert interesse.

Först vill jag ge lite bakgrundsinformation om vad jag tror kunde ha inspirerat min upplevelse.

Under de senaste månaderna har ett antal av mina vänner, studenter och jämlikar dött. Döden har varit omkring mig, och jag har tänkt på hur många människor som är mig nära, i samma ålder som jag, som lämnar detta existensplan. Jag är säker på att det har berört mig djupt också utöver de medvetna känslor jag har haft.

Och jag vill tillägga, att jag känner mig mer och mer sorgsen, när jag ser det omöjliga kollektiva beteendet gentemot vår omvärld och allt liv. Nivån av girighet och våld fortsätter även om människor betraktar sig själva som en utvecklad specie.

Jag har alltid varit en känslig person och är därför starkt påverkad av människors omedvetna beteende, så det är inget nytt för mig. Jag kan föreställa mig att flera av er känner likadant. Jag fortsätter att engagera mig i de spirituella praktiker jag lär ut. Jag gör dessa övningar alltigenom dagen och närhelst mitt ego/min personlighet blir uppretad av vad jag ser. Och de hjälper mig att växla till en mer positiv uppmärksamhets-nivå.

Jag har alltid känt att jag har varit ”ett arbetsbi”. Jag har en stark inre kreativ eld som håller mig igång. Och denna kreativa låga har fört mig till att jobba med klienter, skriva och undervisa med hoppet om att jag inspirerar andra att leva ett mera medvetet liv.

De av er som känner mig, som har arbetat med mig, eller har läst denna månadskolumn, vet att jag är en hårt arbetande människa. Jag är väldigt hängiven till mitt arbete på alla plan. Och ni kan föreställa er att det inte alltid har varit till min fördel. Men samtidigt är det detta jag känner mig kallad till och jag har följt den kallelsen.

Jag måste till all denna bakgrundsinformation tillägga, att jag under en stor del av mitt tonårs- och vuxenliv har kämpat med att klara vågorna av depressioner och glädje.

Vilket klargör att jag ofta ifrågasätter livets mening.

I slutet av maj vaknade jag upp mitt i natten. Jag var i något slags förändrat och självmedvetet tillstånd, som jag har svårt att förklara. Jag var mellan Världarna. Jag sov inte och jag var inte vaken. Detta tillstånd varade för förmodligen en minut. I denna vakendröm blev jag komplett medveten om meningen med mitt liv.

Vad som uppmärksammade mig mest, var att jag har möjligheten att se vackra platser och landskap på jorden när jag reser. Och pga media kan jag se fotos och videos från extraordinära platser på jorden, som jag inte fysiskt kan resa till. Jag blev medveten om att jag inte hade haft denna möjlighet att se färgrika landskap och en sådan variation av unika livsformer i något av mina tidigare liv. För förr fanns inte möjligheten att se fotos, som tagits runt om i världen.

Att kunna se den extraordinära skönheten på jorden var vad som gav mig störst mening.

Det andra var att jag upplevde kärlek.

Och sist att jag fick möjligheten att ta hand om båda mina föräldrar vid slutet av deras liv, vilket gav mitt liv djup mening.

Så snart jag blev medveten om dessa tre saker som ger mitt liv mening, föll jag tillbaka i djup sömn för resten av natten och hade några intressanta drömmar.

När jag vaknade var jag djupt rörd av denna upplevelse. För det var ingen vanlig upplevelse av att vakna mitt i natten och tänka på saker på ett rationellt intellektuellt sätt. Jag var i ett mycket djupt spirituellt tillstånd, när jag fick denna kännedom och jag kände det i varje cell av min kropp.

Det var som när jag hade mina nära-döden-upplevelser, där jag fick erfarenheten av spontana och fullständiga spirituella sanningar och en ny medvetandenivå som sjönk djupt in i mitt cellulära medvetande och skapade djup inre förändring.

När jag vaknade tänkte jag över vad jag hade fått uppleva mitt i natten. Jag var förvånad att mitt arbete med att tjäna andra inte kom upp som något som ger mig mening i mitt liv. Naturligtvis känner jag till och uppskattar de gåvor jag delar med mina klienter, studenter och kollektivet som helhet. Men på djup nivå var det inte vad som uppenbarade sig för mig som något som ger mitt liv mening.

Jag har ledsagat så många vid slutet av deras liv. Och jag hör samma sak om och om igen. Människor reflekterar ofta över vad de koncentrerade sig på i sina liv. Jag hör ofta människor tala om de enkla sakerna i livet, som de känner varit mest viktiga för dem. Jag hör sällan att det reflekteras om påtagligt ”bra arbete” vid livets slut. Och jag hör inte människor säga att de önskar att de hade jobbat mer eller hårdare.

Detta för tillbaka till vad jag tog upp i Transmutationsnyheterna i juni, om att riva sönder manuskriptet.

Fokuserar vi på vad som är viktigt för vår själ under en sådan intensiv tid av förändring i stället för på vad vi tror att vi borde ha gjort?

Jag vet att många lärare föreslår att vi undersöker vårt liv som om vi tittade tillbaka på det vid slutet av livet. Det är viktigt att tänka över vad du skulle omprioritera, så att du kan göra förändringar nu.

Gör en shamanisk resa eller meditera denna månad över de enkla saker som gör ditt liv meningsfullt. Hur kan du förändra ditt liv för att försäkra dig om att du engagerar dig i aktiviteter som verkligen är meningsfulla för dig?

En annan undervisning, som jag fick i detta klara upphöjda tillstånd, var hur viktigt det är att fokusera på den egna skönheten. För jag känner att jag även blev uppmärksammad om hur skönheten i olika landskap på jorden speglar tillbaka min inre skönhet.

I mitt arbete med andra blir jag ofta slagen av hur lite vi uppmärksammar vår egen skönhet. Vi definierar ofta oss själva utifrån den kollektiva definitionen av yttre skönhet. Och vi glömmer att tillåta vår själs skönhet att utveckla sig som en blomma som blomstrar på våren eller sommaren.

När vi fortsätter att utstråla vårt gudomliga ljus måste vi uppmärksamma den djupa och sanna skönheten, som ligger inom var och en av oss. Vi är så vackra inombords som jorden speglar tillbaka till oss med skönheten i naturen som omger oss i den yttre världen.

En god vän har skickat mig ett mail, i vilket hon reflekterade över läran om ”så som ovan, så nedan”.

Hon skrev om att det ur astrologisk synpunkt inte korrelerar med orsak och verkan i förhållandet mellan himmel och jord. Med betoning på att korrelationen och tillbakaspeglingen som uppstår när två varelser betraktar varandra; var och en av dem avspeglas i ögonen på den andre. Jorden reflekterar vad som är i Himlen och Himlen reflekterar vad som är på Jorden.

Hennes ord tände en gnista i mig och jag tänkte på att se andra i ögonen och på världen. För om vi förändrar vår sikt och ser ljuset i allt som är, då är det detta som reflekteras tillbaka till oss. Och detta är gammal visdom som har burits vidare sedan tidens begynnelse.

Jag vet att jag skrivit om detta tidigare. Men det är så väsentligt att inte förlora fokus när vi ser andra i ögonen. När du verkligen kan se ljuset i ögonen på allt liv, förändrar vi vår verklighet genom att vi växlar vårt sätt att se.

Stegra din uppmärksamhet och var medveten om hur du bedömer vad du ser i andra och i världen. Vi har alltid möjligheten att välja, om vi vill se sjukdom och/eller lidande eller om vi vill se det skinande spirituella ljuset, som är del av allt som lever. Ju mer du kan upprätthålla din fokus i detta arbete, ju djupare kan du resa i andra livsdimensioner. För skönhetens dimension är alltid närvarande.

Fullmånen är den 12 juli. Börja din fullmånsceremoni med att tänka på din inre skönhet och på skönheten i allt liv runt om dig. Betrakta fotos av naturen och jorden och värdesätt vilken härlig planet vi lever på.

Utför din transfigurationspraktik i detta tacksamhetstillstånd för livets skönhet och släpp loss det som skiljer dig från ditt gudomliga ljus. Utstråla detta ljus medan du fokuserar på att förena dig med vår globala gemenskaps skönhet, som alla gör detsamma. Föreställ dig och betrakta denna skönhet och ljuset ifrån alla som väver en strålande väv av ljus inom och runtom jorden, som berör, kramar om och innesluter varje levande varelse.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du under ”Create a Human Web o Light” på denna hemsida läsa instruktionerna för fullmånsceremonin.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser finns de på den engelska originalsidan!

Recommended Posts