Transmutationsnyheterna oktober 2014

Denna månad delar jag med mig några enkla övningar, för att hjälpa er att växla från att arbeta med övningar som mentala koncept, till att liva upp er kropp på den cellulära nivån. Om vi gör denna förändring, blir vi mer sammanhållande som en global gemenskap, när vi gör vårt dagliga spirituella arbete. Vi kommer att skapa en mer kännbar ljusfylld energi som manifesteras i det kollektiva fältet.

Vi har dagligen jobbat tillsammans med övningar från Medicine for the Earth. Och jag vet utav den korrespondens jag fortsätter att få, att många av er har fått positiva resultat, när de har gjort detta arbete. Och samtidigt ökar utmaningarna och tumultet som vi ser i världen. Jag vet att vi behöver mera bränsle för att fortsätta att inspireras, att fokusera och att engagera oss intensivt i vårt spirituella arbete. Vi behöver inte dras ner av mörka kollektiva energier. Så jag gjorde en resa för att be om råd, hur vi skulle kunna fördjupa vårt arbete. Och jag fick vissa råd om hur vi kan fylla på bränsle till vårt gemensamma arbete.

En kväll i september tittade jag på de nationella nyheterna. Att se eller läsa nyheter är verkligen ett sätt att förlora sig själv i mörka energier. President Obama talade till allmänheten. Jag minns inte till vilket världsproblem han relaterade. Men jag var chockerad och förvånad att höra honom säga, att när vi ser nyheterna verkar det som om världen håller på att falla isär. Och de nästa fem dagarna började en reporter på kvällsnyheterna varje sändning med, ”När vi ser världen falla isär ….” Och så fortsatte nyhetsprogrammet med att rapportera nya svåra händelser.

Naturligtvis kan vi välja att uppfatta att allt faller isär med allt som händer i världen. Förra månaden och i tidigare Transmutationsnyheter har jag uppfordrat er att se på tumultet som en initiation. För så som sker just nu understöder världen helt enkelt inte livet. Istället visas realitetens textur.

Du kan uppfatta det som ett lager av hud som fjällar. Du kan tänka om denna tid på jorden som en orm som byter skinn.

I åratal har jag delat med mig till er om hur min spirituella lärarinna Isis har uppmuntrat oss att inte dras ned av den våg som en stor del av mänskligheten rider på.

Vi vet alla, att när någon försöker rädda en som håller på att drunkna, betyder det fara att själv också drunkna. Tyngden av världens utmaningar kan helt enkelt dra ner oss.

Vi behöver välja en annan våg att surfa på. För på livets vatten presenterar sig olika vågor, som vi kan rida på. Välj klokt!

Under min första resa för att förbereda att skriva denna månads transmutationsnyheter, visades jag en vacker bild av en mängd spirituella ljusbärare. Dessa är medkännande andar, vilkas enda roll är att hålla ljusstrålar, som inte bara lyser upp världen, men även visar vägen för spirituella praktiserande att följa.

Utför några meditationer eller shamaniska resor för att etablera en förbindelse med dessa ljusbärare. Dessa varelser är ivriga att upprätthålla vår inspiration för arbetet. En eller flera av dessa hjälpandar kan konsulteras, när du glömmer vem du är och vilken kraft du har att skapa positiv förändring i ditt eget liv och för allt liv på jorden.

Lyssna till musik, som hjälper dig att höja ditt medvetandetillstånd och med vilken du kan vidga dig utanför det vanliga medvetandetillståndet. Eller lyssna på trummande eller shamanisk musik på CD. Naturligtvis kan du även trumma eller rassla själv.

Ha för avsikt att möta en spirituell ljusbärare. Be att bli visad hur kollektivet av ljusbärare tillför jorden ljus just nu. Be om råd för sätt att förändra din uppfattning till att ta emot en känsla och attityd av hopp. Fråga hur du kan ge näring till ljuset på jorden och allt liv.

Visdomen och undervisningen du vinner genom denna upplevelse kommer att inspirera dig på olika plan och även inspirera dig hur du kan fördjupa ditt arbete, när vi varje månad utför vår ceremoni för att skapa ett mänskligt ljusnät.

Ta ett ord, som representerar styrkan och energin som du vill se manifesteras i ditt liv och på jorden. Välj bara ett ord som har en djup mening för dig. Några exempel kan vara; glans, skönhet, glädje, visdom, liv, fred, kärlek, tacksamhet, skratt, hälsa, harmoni, osv.

Kom ihåg att inom shamanismen likväl som i många andra spirituella traditioner har ord styrkan att skapa vår verklighet. Varje ord vi uttalar skapar en vibration, som breder ut sig i universum och sedan utifrån de osynliga världarna föds den till materiell form och in i den substantiella världen.

Vi har jobbat med makten av ord i vårt gemensamma arbete. Men det viktiga är att undvika att arbeta på ett ytligt plan och använda ord utan den sanna känslan och styrkan programmerad i ordet. För ju djupare du kan sjunka in i känslan av ordet, ju mer kraft kommer du att ha i dina drömmar och din skapelse.

Arbeta bara med ett ord i taget denna månad. Ta ett ord och skriv ned det. Placera det på ditt altare. Ditt altare kan vara enkelt. Du kan lägga en duk eller en liten matta på ett bord eller på golvet. Sätt ett ljus och några saker som du har samlat i naturen på ditt altare. Sätt dit saker som känns heliga för dig. Du kan även bara placera ett ljus på ett fat eller på en duk.

Förpliktiga dig att fokusera på detta ord alltigenom dagen, så snart du har valt ett. Meditera över kvaliteten, färgerna, formen, ljudet, känslorna som uppstår genom detta ord. Känn hur färg, ljus och sensationer börjar flöda igenom din kropp och fylla dina celler. Uppmärksamma hur kraften och energin i detta ord ersätter några av de betungande energier du känner och även de från det kollektiva fältet, som behöver släppas loss.

Tillägg till denna övning att spela musik, slut ögonen, och låt energin av detta ord röra sig. Dansa den. Känn sensationen ur detta ord röra sig igenom dig. Ta fram några papper och kritor eller färger och rita och uttryck färgen och formen som detta ord skapar. Använd din röst för att sjunga eller nynna ljudkvaliteten av detta ord.

Genom att arbeta på detta sätt kommer du att på ett cellulärt plan ”känna”, i stället för att ”mentalt förstå” styrkan i skapelsen och hur man kan förändra energin i det kollektiva genom att använda ord. Du måste få en fysisk sensation och ditt känslosinne engagerat för att ge bränsle till den skapande kraften. Du måste fylla ditt energifält med styrkan i ordet, för att det ska kunna påverka och skapa förändring i det kollektiva energifältet. Det är där som makten i förändring ligger.

Du kan fortsätta att arbeta med ett ord igenom hela månaden. Eller du kanske tycker, att när du har inkorporerat styrkan av detta ord och dina celler är fyllda med dess kraft, att du vill arbeta med ett annat ord. Men än en gång vill jag uppmuntra dig att arbeta med ett ord i taget, för att få den fulla känslan av ett ords makt.

Lägg till denna övning att välja en enkel sak som du verkligen uppskattar i livet. Det kanske är smaken av din favoritfrukt eller annan mat. Det kan vara din favoritbild, färg, doft, ljud eller känsla.

Fokusera på detta ena som du uppskattar alltigenom dagen. Och om igen, känn det in i kroppen och dina celler. Fyll ditt energifält med känslan av tacksamhet och uppskattning, så att det verkligen strålar inifrån och ut.

Om du väljer din favoriträtt, så slut ögonen när du äter den. Känn matens struktur på din tunga och fokusera på smaken. Uppmärksamma hur det känns när du sväljer och hur energin från denna näring reser genom din kropp. Fokusera på energin som kommer av denna rätts färg. Känn doften av denna mat och absorbera den. Kan du associera ett ljud med denna maträtt eller en ton som kommer från dess energi? Känn din emotion när du äter denna rätt.

Från exemplet ovan får du en föreställning, om hur du också kan jobba med din favoritfärg eller bild, ljud i naturen, eller en struktur som känns bra att beröra. Du kan välja en favoritdoft i luften, som hur det luktar efter regnet, eller du kanske väljer en doftande blomma.

Med varje sak som du uppskattar, kan du väcka ditt seende, hörande, luktsinne, känsla för beröring och smak.

När du upplivar dina sinnen med en enkel sak som du uppskattar, vaknar din kropp och fylls med kraften av hur uppskattning komplett kan förändra din uppfattning och också fylla och förändra det kollektiva energifältet. Men om igen, du måste vara komplett uppmärksam med dina sinnen på det som du uppskattar, för att ta in och kunna fylla förändringens styrka. Du behöver bygga upp ett expansivt positivt energifält.

Och den sista övningen jag vill be dig att tillägga, är att ge en välsignelse till världen innan du lägger dig på kvällen. Om du helt och fullt engagerar dig i praktiken att möta en spirituell ljusbärare och tar in den sensoriska kraften av ett ord och från det du uppskattar, skall du känna hur din vibration och frekvens förändras. Du kommer att känna dig vidgad och mera solid på samma gång. Och genom att var i kontakt med ett större urval av spirituell energi kommer du att känna en starkare påtagligare förbindelse med vår globala gemenskap. Så när du skickar dina lyckönskningar ut i världen, skall du uppleva en resonans, när energin från din välsignelse möter energin från andras välsignelser i vår gemenskap.

Fullmånen och även den totala måneklipsen är den 8 oktober. När du arbetar med de övningar jag har delat med mig om i denna månads kolumn, kommer det att fördjupa ditt engagemang i vår fullmånsceremoni Creating A Human Web of Light.

Ge dig den tid du behöver för att förbereda dig, så att du kan växla från dina alldagliga aktiviteter och tankar och röja alldagen ur vägen. Nu är det dags för dig att förpliktiga dig att vara i tjänst för planeten och allt liv.

Utför din transfigurationspraktik och utstråla ditt ljus och upplev det ljuset förena sig med ljuset från vår gemenskap. Föreställ dig hur ljuset flödar in och runtom jorden och berör varje levande varelse. Låt oss fortsätta att väva ett strålande och vibrerande ljusnät runtom jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du läsa instruktionerna till fullmånsceremonin genom att klicka på ”Creating A Human Web of Light” på denna homepage.

För att ingjuta mer kraft och energi i ditt arbete, för att hjälpa till att öka din livskvalitet och för att tjäna planeten, skulle det var bra om du i ditt dagliga liv inför de övningar, som jag har delat med mig om denna månad.

Sandras kungörelser finns att läsa på hennes engelska sida.

Copyright © 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts