Transmutationsnyheter november 2014

Jag hoppas du hade tillfälle att arbeta med övningarna jag delade med mig om i transmutationsnyheterna i oktober.

Om du gjorde det, är jag säker på att du har en djupare fysisk förbindelse till det spirituella arbete vi har engagerat oss i. För att verkligen göra en skillnad, måste vi förkroppsliga övningarna i stället för att bara mentalt förstå dem. Genom förkroppsligandet av arbetet förändrar vi vårt energi- eller aurafält, vilket i sin tur förändrar vad vi utstrålar och projicerar. Genom detta påverkar vi verkligen det kollektiva energifältet.

Denna månad vill jag be er att aktivera arbetet med kraften av ord. För den shamaniska vägen är ett sätt att skapa förändring genom välsignelser. När vi välsignar oss själva, världen och allt i livsnätet, skapar vi en energi, som manifesterar lyckönskningarna i vår vardagliga värld. Energin av våra ord spinner en fiber, som först väver en osynlig väv, som slutligen skapar en ny realitet i vårt alldagliga existensområde.

David Mathisen, författare till The Undying Stars, skriver en underbar blog. Efter att ha läst vad som förmedlas om lyckönskningar i Awakening to the Spirit World, skrev han en fantastisk blog i ämnet. Han tog upp några satser som speciellt talade till mig. David skrev att genom att välsigna, uppmärksammar vi den osynliga inre anden och uppmanar den att bli synlig och ståla ut. Vi uppmärksammar den gömda andliga världen och inbjuder dess energier att flöda in i de synliga världarna (mathisencorollary.blogspot.com/2014/09/blessing.html)

Bemöda dig varje dag att använda ord som välsignar och skapar skönhet. Uttala lyckönskningar till dig själv och allt liv innan du somnar på kvällen, när du avslutar dagen och går in i drömmarnas värld.

Vi har jobbat med månens kraft i ceremonierna varje månad. Gör denna månad en meditation eller shamanisk resa för att smälta samman med månen. Jag föreslår att du smälter samman med styrkan i fullmånen, så att när du förenar dig med andra i fullmånsceremonin ”Creating a Human Web of Light”, har du den fysiska känslan av kraften du arbetar med. Känn styrkan av fullmånen i din kropp, när du lär dig om månen genom att vara den. Sätt på meditativ musik, som utvidgar och höjer ditt medvetande eller lyssna till trummande eller shamanisk musik ifrån en CD. Du kan även trumma eller rassla själv.

Ha för avsikt att du vill sammansmälta med kraften i fullmånen. Du kan göra en serie av sammansmältnings-resor/meditationer till de olika måncyklerna för att förkroppsliga de inre förändringar, som du upplever med de växlande månfaserna.

Detta handlar inte om att få några budskap, även om månen kanske ger dig meddelanden, när du upplever den. Det viktiga är hur det känns, när din energi blir ett med månens energi och hur de växlande faserna känns inom dig. Uppmärksamma kraften du har att projicera och även att attrahera under vissa faser. Det kan hjälpa dig i ditt skapande och manifestationsarbete, när du blir undervisad genom att vara månen under de mest kraftfulla tiderna för att utföra ceremoniellt arbete.

I vissa ursprungskulturer ses månen som en maskulin energi och i vissa ses den som en feminin varelse. Eftersom shamanismen är en väg för direkt uppenbarelse, kan du själv känna efter vilket kön du förbinder dig med när du sammansmälter med månen.

Detta är en mycket kraftfull resa som hjälper dig att komma i kontakt med din kropps intelligens, eftersom allt liv påverkas av måncyklerna. Vi vet ju hur ebb och flod påverkas av månen. Eftersom vi till största delen är vatten har månen en stor inverkan även på oss.

När vi ser vad som händer i världen, och varseblir obalansen i hur vatten påverkar olika platser på jorden. Vi ser översvämningar och torka. Låt oss denna månad hedra den levande varelse, som vi kallar vatten.

Gör enkla spirituella övningar i ditt dagliga liv för att vörda vattnet. Förstå att vatten speglar tillbaka till ditt eget inre tillstånd av giftighet. Lär dig att förändra och transformera energin bakom dina känslor och tankar till kärlek och ljus.

Gör det till en daglig praktik att ära vattnet. När du tvättar dig, diskar, osv. kan du förena dig med vattnet och tacka det för hur det upprätthåller livet. Det helar och renar dig. Uttryck tacksamhet till livet och näringen som vattnet ger dig, när du dricker.

Närhelst du dricker vatten eller är vid ett vatten, se det alltid i dess gudomliga ljus. Minns att din uppfattning skapar din realitet. Om du uppfattar vattnet som förorenat, då är det förorenat. Lyft skynkena mellan världarna, som shamaner har gjort sedan tidens begynnelse. Och välj att se det gudomliga ljuset i världens vatten.

Jorden, luften, vattnet och solen upprätthåller vårt liv. Vi ska inte förorena det som ger oss livet. Vörda vattnet och alla elementen som ger oss liv. Och de hedrar oss tillbaka.

Finn ett vatten att sitta vid. Du kan bege dig till en vacker plats i naturen eller besöka en park i närheten, som har en liten sjö eller damm, eller bäck. Att sitta vid rinnande vatten, som en flod, bäck eller vattenfall, kan hjälpa dig att komma ifrån dina vardagliga bekymmer och tillåta din inre visdom att träda fram. Att betrakta havets vågor skapar ett öppet tillstånd, som låter dig lyssna till din själs budskap. Om du sitter vid havet, känn efter hur vågorna väller upp inom dig. Medan du sitter vid en flod eller bäck, kan du dyka in i en känsla av hur ditt inre vatten flödar. En sjö eller damm kanske får dig att komma i beröring med lugnet inom dig.

Lyssna till musik som lugnar och utvidgar dig. Ligg eller sitt ner. Slut dina ögon och ha för avsikt att uppleva de vatten som rinner under och genom staden du lever i. Upplev de olika vattnen och lär dig om kvalitén av de vatten, som rinner genom landskapen. Var öppen för dina intryck och uppmärksamma vad du känner i din kropp när du gör detta.

Tänk på de människor, träd, växter, djur och andra naturvarelser som lever i ditt område. Meditera över de speglar tillbaka kvalitén av vattnen där du lever.

När du känner att du är färdig kom tillbaka ur meditationen. Du kan göra några anteckningar. Ta en promenad ute och känn hur vattnet rinner under landskapet. Även om du bor i en storstad finns det vatten i jorden.

På vissa ställen rinner starka floder och det finns kraftiga oceaner. På andra kan det finnas blida strömmar och stilla sjöar, som ger landskapet näring. Och vissa platser har djupa vattenansamlingar under jorden som upprätthåller livet, eftersom det växer nog djupa rötter för att nå vattnet därnere.

Att sammansmälta med vatten är en underbar väg att uppleva att vara ett med livets flöde. Vatten flyter på ett naturligt och graciöst sätt. Vatten är en reflektion av det gudomligt feminina och vatten speglar vår själs natur. Vi kan lära oss om kraften och beskaffenheten av vatten genom att sammansmälta med det. När vi sammansmälter med ett element, går undervisningen vi får bortom mentalt förstående, och det påverkar oss mer fysiskt eftersom vi blir ett med energin av ett annat väsen.

Lyssna till avslappnande och utvidgande musik. Föreställ dig att du blir ett med en vattenkälla, som en stilla sjö, en flod, ett vattenfall, havet, regn, dimma osv.

Gå djupt inom dig själv och upplev hur du förlorar dina egna gränser och blir ett med denna vattenkälla. Lär dig om vatten genom att bli vatten. Öppna din uppmärksamhet så att du kan varsebli alla känslor i din kropp när du gör detta.

Slappna av och bli vatten. Detta är en så kraftfull och regenererande övning.

När du känner dig färdig kan du lösa dig från vattenkällan som du sammansmultit med och sakta komma tillbaka till dig själv i rummet där du är. Känn hur du är upplivad av din upplevelse. Känn dig jordad och närvarande.

Om du behöver hjälp att jorda dig efter en sådan utvidgande övning, kan du föreställa dig att djupa rötter växer utifrån dina fötter in i jorden. Eller föreställ dig att du sitter lutad mot ett träd.

Lyssna till musik som skapar ett vidgat medvetandetillstånd. Ha för avsikt att resa inom dig för att uppleva ditt inre ljus. Du kan föreställa dig att du reser inom din kropp och sammansmälter med en stjärna. Kom ihåg att en stjärna inte försöker skina, den bemödar sig inte. En stjärna bestämmer inte vart dess ljus ska skina. En stjärna utstrålar helt enkelt ljus och briljans till allt liv.

Tillåt ditt gudomliga ljus att ge näring till alla celler i din kropp. Absorbera detta ljus djupt in i cellerna. Sug in det och frodas i detta ljus.

Efter ungefär 15 minuters upplevelse med ditt gudomliga ljus kan du komma tillbaka ur detta experiment utan att fullt lösa dig från din sanna spirituella natur. Vi är lysande varelser.

Drick nu ett glas vatten. Och märk hur mjukt, friskt och gott vattnet smakar, när du utstrålar och upplever ditt ljus. Det är samma vatten, som du varje dag dricker. Men när du tillåter dig själv att känna och leva utifrån ett tillstånd av ljus, kommer vattnet alltid att spegla tillbaka din ljuskraft.

Var medveten om vad du ger in i vattnet och förorena det inte. När vi välsignar och tackar vattnet för allt det ger, kommer vattnet också att välsigna oss.

Fullmånen är den 6 november. Låt oss göra vårt spirituella arbete och förena oss med den globala gemenskapen, månens kraft och vattnets ande, för att väva ett strålande och sunt ljusnät. Kom ihåg att vi till största delen består av vatten, så vi är verkligen vattenvarelser. Låt oss tillsammans fullbringa vår fullmånsceremoni med elementet vatten i den.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light”.

I USA firas i november Thanksgiving. Det är alltså en bra tid för oss att komma ihåg, att varje dag är en dag att vara tacksam för i shamaniska kulturer. När vi varje dag tackar för våra liv och lyckönskar allt liv, kommer allt liv i sin tur att välsigna oss.

Du kan läsa Sandras kungörelser på den engelska sidan!

 

Recommended Posts