Transmutationsnyheter november 2022

Mina andar säger mig att förändringar kommer snabbt. De sker redan. Så det är viktigt att vi finner sann balans inom oss så att vi kan tackla förändringarna och inte bli överrumplade.

Jag talade en del om detta i Shamans Cave. Alla möten, podcasts, fria program och träningar har varit till för att ge oss en stabilitet inombords, där vi kan sätta ner våra rötter  i en spirituell praktik som fungerar för oss och hjälper oss att sunt genomgå alla de förändringar som vi upplever.

Att ha möjligheten att konsultera med gudomliga andar ur de osynliga sfärerna, som ser det hela och som kan se vart vi är på väg är av utomordentligt viktigt för mig. För när vi

är så stressade kan våra tankar ta över kontrollen och plötsligt känner vi oss själva utanför livets flöde och vet inte vem vi kan lita på. Våra tankar börjar utav rädsla att söka lösningar för hur vi ska leva och förbli friska och säkra.

Men när vi ger oss hän till andarna, kan de ge oss kärlek, dämpa vår rädsla och ge oss praktiska förslag om hur vi kan vända våra liv för att stanna centrerade, stabila och säkra.

Detta är så viktigt. Och vilket fantastiskt verktyg shamanskt resande är, för att hjälpa oss vara i ett bra flöde och på en god väg som leder till positiv förändring i våra liv och i det kollektiva.

Och vi har våra ceremonier, som bringar vårt gudomliga själv till enhet med universums skapare eller de skapande krafterna i universum. Och därigenom skapar vi en stark länk till det osynliga så att vi vid utförandet av ceremonierna är så i linje med de sanna livskrafterna att vi kan hjälpa till att väva våra drömmar till realitet.

Vi har våra Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light arbeten som hjälper oss att leva ett spirituellt liv, att beakta våra ord, tankar och dagdrömmar och alltid undersöka vad de ger för manifestationer för oss och planeten. Vi har vår transfigurations-praktik med dess fantastiska kraft och de mirakler detta arbete ger, som jag inte behöver förklara. Detta är ett sätt att arbeta, som jag vet kommer att överträffa tidigare helande-former som har används innan och idag, och detta kommer att bli ett sätt att arbeta i framtiden.

Utifrån vad jag ser, är det de människorna som går djupast i sitt spirituella arbete som fokuserar på att etablera en vacker och levande förbindelse med naturen och inte är så intresserade av det drama vi inte kan förhindra, som just nu händer i världen.

Det är underbart att se att så många av mina studenter och vänner har vänt sig bort från den tokiga 3D-världen vi lever i, till en vacker livsdimension. De gör det genom sina spirituella praktiker, lever arbetet, och är en sann del av naturen.

Min förutsägelse att det kommer att vara mer än en dimension av verkligheten som vi kan leva i, blir sann. Du kan läsa om det i Walking in Light där jag talar om det i detalj i slutet av boken. Jag ser människor som lever i en dimension av rädsla och lidande och hur många lämnar denna dimensionen och hittar en utsökt dimension som de stiger in i genom att göra spirituell praktik till en del av livet.

Vi måste leva arbetet. I Medicine for the Earth, citerade jag ett ordspråk från Haiti. Kortversionen är: ”att studera livet är inte att leva livet och har därför ingen magi”.

Vi kan välja vilken dimension av verkligheten vi vill leva i, och sedan bygga upp den med att vara ett med naturen och med allt liv och med oss själva. Vad du planterar i ditt inre landskap är den värld du skapar och slutligen lever i. Fortsätt att skapa ett vackert landskap och se hur verklighetsdimensionen du lever i förändras.

Fullmånen är den 8 november. Låt oss samla våra spirituella energier i en cirkel för att utstråla gyllene ljus utöver planeten. Allt liv besvarar närvaron av kärlek och ljus. Och med vårt transfigurations-arbete gör vi de sanna förändringarna i de osynliga sfärerna som manifesteras som verklighet i gudomlig tidsrytm.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Denna månad firar vi tacksägelsefesten. Som jag skriver varje år, skulle tacksägelsen vara hur vi lever varje dag i vårt liv. Var snäll och anslut dig till kollektivet för att göra tacksamhetsenergin starkare, så att den också flödar till det kollektiva. Alla dessa aktiviteter i de osynliga sfärerna manifesteras verkligen som ny realitet i kommande tider.

När jag skrev Medicine for the Earth kom den egyptiske guden Osiris till mig och sa till mig att en viktig del av arbetet är att arbeta med ordens makt. Ni har alla läst om denna praktik i tidigare nyhetsbrev och jag undervisar naturligtvis detta i alla mina kurser.

Ord är magi. Och när vi verkligen upptäcker vibrationen och frekvensen av orden vi använder, kan vi bringa positiva energier till våra liv och till livsväven. Ord kan vara en välsignelse eller en förbannelse. Vi ska se på detta i resan denna månad. För de av er som inte kan engelska, kan ni helt enkelt be en hjälp-ande att visa frekvenserna som du planterar i ditt inre och yttre landskap med orden du använder.

För vår resa denna månad kan du klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=uv7G1P2aiPo

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Recommended Posts