Transmutationsnyheter maj 2022

Jag delade nyss med mig en artikel, som min man hade skickat vidare till mig ifrån Women’s Health. Det var en intressant artikel, som angår de flesta av oss. Artikeln fokuserar på vad de kallar sensitiva kvinnor – ”the sensitives”- Det är en kvinnotidning, så inriktningen var på kvinnor, men de flesta män jag känner passar också in i kategorin som nu betecknas som ”sensitives”. Som ni alla vet gillar jag inte att kategorisera människor. Men informationen var ganska intressant.

Artikeln talade om sensitiva kvinnor som brukade ha en roll i sina gemenskaper, som shamaner, helare, mystiker och artister. Och om igen tror jag att detta även gäller för män.

Men utan dessa sätt att vara till tjänst och leva i det svårbegripliga kollektiva som vi har skapat, är våra liv uppfyllda med så många utmaningar. Vi är medkännande människor och lever i dagens värld med så mycket våld, uppdelande och miljöförstöring som är en utmaning för så många människor just nu.

Jag följer en kvinnlig läkare online. Och hon talar om hur sensitiva hennes patienter har blivit och inte längre ens tål de flesta alternativa mediciner. Och hon säger att detta även gäller henne själv. Jag försökte förklara för en av mina läkare, att jag inte längre kan ta ett gynnsamt medel, som han vill att jag ska använda, och han ser mig in i ögonen och säger, ”jag förstår inte”. Men jag har blivit så sensitiv, att vissa mini-mediciner kan få mig att behöva uppsöka nödfallsavdelningen.

Världen är vad den är just nu. Och vi är mitt i att bli omskapade av de universella krafterna. Alla spirituella praktiserande går igenom sin egen ”rengörings-process”. Och del av det är att lära sig hur man lever i en värld som är ”mellan tiderna” och i grund och botten i kaos. Hur påverkar inte detta oss, och hur kan vi smälta det som är osmältbart?

Jag skrev för flera år sedan om en astrolog som gjorde mig uppmärksam på alla de hyllor med syre-bindande mediciner i apoteken. Och denna konversationen var i tidigt 1990-tal. Föreställ er hur det nu är fyllt med nästan dubbelt eller tre gånger så många syre-bindande mediciner.

Astrologen påpekade att detta var en metafor för hur vi inte längre kan smälta livet.

Och ni kan se, för hur många det som han sa är sannare nu än vad det var i det tidiga 1990-talet, naturligtvis beroende på ens situation.

Jag har delat med mig om verktyg för oss alla med möjligheter att transformera det vi inte kan ta emot till ljus, om vi lär oss att förändra de problem livet ger oss på alla plan. Och transfiguration har varit, och används fortfarande i alla spirituella praktiker,

för att neutralisera allt vi behöver ta itu med på olika plan – mentalt, emotionellt, fysiskt och spirituellt.

Att tillbringa tid i naturen är helande balsam. Och att lära dig att andas så att du inte engagerar det sympatiska nervsystemet, utan i stället det parasympatiska nervsystemet är viktigt för din hälsa.

Så vi har de verktyg att använda. Och vid sidan om vad jag redan nämnt, har vi våra ceremonier som vi kan använda för att släppa vad som inte längre nyttjar oss, och för att åberopa välsignelser, för böner, och för flera andra avsikter som hjälper oss att centrera oss och komma tillbaka till en plats av inre frid och i enlighet med universums kraft och de kreativa styrkorna. Att utföra ceremonier är det mest kraftfulla sättet att gå igenom omdaningar och i förändrande tider, eftersom ceremonierna för oss tillbaka till balans.

Vi har sång och dans och listan fortsätter. Jag har delat med mig om så många verktyg, praktiker och ceremonier under årens gång i denna kolumn och speciellt i mina böcker.

Jag fick ett underbart email från min bokagentur om att utgivaren av min bok How to Heal Toxic Thoughts meddelade att den säljer så bra just nu. Jag skrev boken, tror jag, 2006, och den har bara ca 100 sidor. När jag arbetade med min utgivare, lät hon hela sitt team i firman läsa boken för att lära sig verktygen som jag beskrev. Boken blev mycket populär inom teamet.

Det är en bra bok och inkluderar vad jag lär ut i Medicine for the Earth och Walking in Light, men är skriven för en bredare massa.

Det enda jag vill tillägga och känner att jag vill meddela till detta tema nu, är att vi måste lära oss hur vi kan känna oss säkra inom oss själva. Och naturligtvis är transfiguration perfekt för detta.

Du kan göra några guidade visualiseringar, där du föreställer dig i en bubbla med din favoritfärg. Jag använder det blå ägget, som ni alla har läst om flera gånger i allt jag skriver, och som beskrivs i How to Heal Toxic Thoughts.

Och så snart du befinner dig i en säker bubbla kan du känna dig själv in i en annan bubbla skapad av dina hjälpande andar, de gudomliga varelser du arbetar med, eller universums styrka.

Jag gjorde en visualisering med denna praktiken en natt innan jag lade mig att sova, och det var fantastiskt hur skyddad jag kände mig mot de energier som kastar mig ur balans. Vi behöver lära oss hur vi kan leva i världen vi har skapat, men eftersom detta livet ofta orsakar en försämring av vår hälsa på flera plan, måste vi också lära oss sätt att skydda oss för tokigheten i den yttre världen och finna inre frid. Sedan kan vi engagera oss mera om vi vill.

Vissa människor som väljer vägen att hitta inre frid genom spirituella praktiker, väljer att vara isolerade från det kollektiva och andra väljer att engagera sig mera. Det handlar om vad din egen själ önskar och vilket sätt att leva som fyller och när dig.

Det är en lång väg att gå, innan vi kommer att se större positiva förändringar i världen.

Det är viktigt att hitta sätt, verktyg, praktiker, en väg som leder oss till inre frid och att minnas att du är ett med Skaparen och inte kan skadas. För vi är alla andar och vår ande är odödlig.

Fullmånen är den 16 maj. Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och spirituella styrkor och skapa en stark länk mellan oss själva och universums skapande krafter. När vi gör det blir praktikerna vi engagerar oss i verkligt exponentiella i sin styrka för att skapa positiv förändring.

Så låt oss bli ett nät fyllt av mänskligt ljus. Vårt ljus ger näring till varje levande varelse. Och vårt ljus gör en väv av helande inom och alltigenom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Var snälla och kolla mina utskrivningar om digitala kurser som nu är redo att ta del av. Kursen om Själens Mörka Natt är just nu så relevant för oss alla, när vi går igenom mörka och utmanande tider tillsammans.

Heather O’Conell var i min sista Teacher Training. Jag har följt hennes arbete sedan dess och hon är en sån innovativ och briljant lärarinna. Jag gav henne en underbar recension för hennes websida, eftersom jag tycker att hon är född till att vara lärarinna. Heather’s websida är www.hearthoftheheart.org.

Heather har spelat in en kraftfull ceremoni för oss att utföra denna månad.

Titeln: Återvinn Din Styrka med Eld-Ceremoni

Här är länken för maj You Tube Shamans Are Gardeners of Energy video:

https://www.youtube.com/watch?v=LePmh7H5hGY

Och här är länken för ett pdf, där Heather förklarar hur vi kan släppa de fysiska stenarna till ett Element genom att lämna dem i skogen, släppa dem i ett vattendrag, eller i en eld: https://www.sandraingerman.com/wp-content/uploads/2022/04/reclaiming-your-power-with-fire-ceremony.pdf

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2022. All rights reserved.

Recommended Posts