Transmutationsnyheter juni 2022

När världen tycks hålla oss i vår genomgångs-initiation och i renandet av vårt medvetande, och fortsätter att flytta oss till nya medvetandetillstånd, tycker jag att människor dyker djupare in i sin inre värld för att upptäcka och avslöja de dolda problem som är kärnan till vad som behöver helas.

Vi söker sätt att finna inre frid mitt i kaoset, medan den mänskliga populationen särskiljs mer och mer, och klimatförändringarna tvingar oss att utforska vad vi behöver för vår överlevnad.

Vi har mycket arbete framför oss och det som just nu behövs är att på alla nivåer uppnå bäst hälsotillstånd.

I april hade jag en lång episk dröm, som fortsatte i timmar. Drömmen var fylld med så många metaforer och bilder som alla föreföll perfekt meningsfulla. Men huvudbudskapet i drömmen var att alla de spänningar jag håller i min kropp, som skapar vissa hälsoproblem för mig, härstammar från ilskan över att ha blivit dömd alltigenom livet.

Vissa bedömningar var naturligtvis personliga. Jag kunde inte prata tills jag var 3 ½ eller 4. Min mamma kallades till skolans rektor, som bad henne sätta mig i särskola, eftersom jag aldrig uppnådde vad som krävdes. Så jag sattes i specialklasser, där jag egentligen inte hörde hemma. Och så fortsätter listan av att ständigt bli satt i situationer där jag blev illa bedömd – t.o.m. att sjunga, dansa, göra konst, skriva och allt det som jag gillade att göra och som gav mig glädje. Där fanns alltid auktoritetspersoner som dömde det jag var passionerad över och gav mig mening och de bestämde om jag var värdig att fortsätta med de aktiviteter som var viktiga för min själ.

Nyligen i min podcast the Shamans Cave med Renee Baribeau, berättade jag att jag blev skickad till en psykiater för att jag vägrade dissekera en groda.

Jag började reflektera över hur kärvt samhället bedömer oss alla och skapar en roll för oss att spela i livet. Även om vår själ kallar oss till att leva upp till en annan roll.

De patriarkala styrkor, som har tagit sin plats alltigenom vår livstid och i flera livstider innan vår tid här, använder dömande för att kontrollera. För hur skulle samhället hållas i ordning om det inte kontrollerades och man tillät jordens mänsklighet att ge sig i slag med sin högsta kreativitet och passion för livet?

Och vi vet att svaret är att balansera ut den vertikala strukturen som förhärskar och igen tillåta de feminina energierna att flöda på vår planet och igenom allt som lever. Ingen kan stoppa den feminina kraften – den är del av att skapa balans i universum. Vi behöver den horisontella energin, som styrker oss alla i vår sanning och ger oss möjlighet att följa vårt energiflöde i livets ström.

Vi behöver bara fler människor, som är villiga att vara ett kärl för de feminina helande energierna, som kan komma i form av pånyttfödelse eller förstörelse. Som vi vet har det feminina många facetter.

I min dröm upplevde jag en otyglad ilska av att ha blivit så grymt dömd i mitt liv. Och jag vet att så många av oss har denna ilska, eller att vara kontrollerade kan manifestera sig som rädsla för att bli dömda och därför uppstår problem eller depressioner när vi stuvar vår kreativitet djupt in i oss och inte tillåter den att bli fritt uttryckt.

Lösningen är att fortsätta att utföra dina ceremonier för att släppa vad du har tagit på dig från samhällets projektioner, och i våra ceremonier be att dina största drömmar ska manifesteras. När vi fortsätter vårt transmutations-arbete för att hela våra förgiftande tankar, hur vi använder ord, och dagdrömmar, tillåter vi det feminina att krama om oss mer och mer. Och när vi lyser vårt ljus från kärnan av vårt inre solljus, så som solen lyser sitt ljus utifrån sitt centrum, förenar vi de maskulina och feminina energierna och skapar en frekvens av kärlek och ett nytt flöde av oändligt ljus, som kan transformera det kollektiva som nu dagligen blir mer splittrat.

Och nu hälsar vi sommarsolståndet i den norra hemisfären och vintern i den södra hemisfären, som ger oss möjligheten att sammansmälta med jordens cykler, vilket påverkar jordens frekvens, vattnets, luftens och ljus flödar in och alltigenom våra liv. När vi stämmer in oss själva och sammansmälter med de nya förändrande energierna, känner vi vårt eget flöde och vi börjar vakna upp till de handlingar eller de förändringar i vårt beteende, som vår själ kräver av oss för att fortsätta att röra oss framåt på livsstigen, som är så fylld med hinder för många. Det verkar som om rutten blir stenigare och vi alla måste hitta vår inre spirituella styrka för att fortsätta gå framåt sekund för sekund utan att se framtiden framför oss.

För helandet behöver vi vara närvarande och göra det djupaste arbete vi kan, precis som jorden gör under årstidernas växlingar. Detta är en tid av djup tillväxt och flödande av magnifik skönhet och även en tid för att gå djupt inom oss för att upptäcka vinterns skatter och tröstande.

Jag vet att flera av er är rebeller, som jag också har varit i mitt liv, med att vägra acceptera samhällets regler för vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss. Vi behöver finna vår rebelliska natur och nu är det tid att verkligen tillåta oss själva att följa själens resa.

Men för att göra detta, måste du placera dig själv tillbaka i din egen ström.

Fullmånen är den 14 juni och kallas Supermånen. Låt oss anropa den magnifika feminina fullmåns-energin och antingen vara en mödrakraft i våra liv, som hjälper oss att hela, eller Kali-energin som behövs för att resa oss ur våra skal och vara en kraft, precis som naturen är en kraft i världen. Kom ihåg att vi är natur och i oss själva en styrka.

Förbered dig för att ta undan ditt ego och mentala tjattrande, så att du är ett direkt kärl för det gudomliga när du förbinder dig som en stark länk med de gudomliga energier, som överflödar vår jord just nu. Ge dig in i den gudomliga dansen som just nu äger rum.  Rör dig med ljusenergin och låt den flyta igenom dig och beröra varje millimeter på denna jorden, inom och utom, och allt liv i livsväven.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Solståndet är den 21 juni. Ta en dag denna månaden för att meditera i naturen och reflektera över ditt eget flöde. Är du i din egen ström, eller har du förenat dig med den kaotiska ström, som samhället har skapat i denna tid? Vad försöker du låta växa i ditt liv?

Vilken del av dig är redo att blomstra? Eller är det tid att gå inom dig och låta mörkret och jordens inre eld ge tillräckligt med näring och värme till de frön du har planterat , så att dessa frön kan resa sig upp ur vilka svårigheter som helst för att kunna stå i det praktfulla livet.

Vi sammansluter oss som en strak cirkel av ljus och kärlek strömmande genom våra kroppar och hjärtan och vi önskar alla i vår globala gemenskap ett glädjefyllt solstånd.

Sylvia Edwards hjälpte mig att spela in en helande och enkel resa för solståndet. Jag tycker att vi förlorar oss med att försöka utföra komplexa ceremonier, när vi inte verkligen byggt upp ett tillräckligt starkt förhållande till naturen för att skapa de positiva resultat som är möjliga.

Jag talar om världens nuvarande tillstånd och hur vi som medkännande varelser inte kan ta in allt lidande, och vi behöver göra vårt personliga arbete för att få bra guidning till de steg vi kan göra i våra liv, som inverkar på världens nuvarande tillstånd.

Vi kommer att trumma, rassla, sjunga och dansa för att förbereda oss. Så var snäll och ha ett shamaniskt instrument redo som du kan använda. Jag gillar att stå och trumma. Men jag har inte satt upp min dator så att jag kan ses när jag står och trummar. Jag är inte nog teknologiskt intresserad. Så denna delen av videon kan verka lite underlig. Men trumma och rassla med mig, så kommer du inte att märka det.

Klicka på länken för att delta och understödja vår cirkel och få budskap från Jorden denna kraftfulla tid vid solståndet.

https://www.youtube.com/watch?v=cAvvKGo7_xU 

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserrved.

Recommended Posts