Transmutationsnyheter april 2020

är förtjust över att kunna meddela nyheten att jag blev utsedd till en av de 100 mest spirituellt inflytesrika nu levande personer för 2020 av Watkins Mind Body Spirit Magazine. Jag kom pà plats 24 i listan. Jag känner att i och med att mitt arbete blev hedrat, blev även shamanismen och allt gott arbete vi alla gör hedrat.

Praktikerna i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light är sà viktiga att dagligen arbeta med. När jag började studera shamanismen, lärde jag mig att virus skapas av negative tankeformer. Tänk pà all negativitet som flödar in i det kollektiva pà grund av ilska över världens politik, bränderna i Amazonas och de i Australien.

Amazonas ses som Jordens lungor. Och nu har vi ett virus som angriper lungor.

Allting är sannerligen förenat. Jag tror att förändringarna vi ser, kommer att fortsätta tills människor inte bara vaknar upp, men växlar prioritet till livet som mer betydelsefullt än pengar.

Vi har stora möjligheter att upprätthàlla vàr hälsa, understödja vàra gemenskaper med transfigurationsarbete, och göra vàra övningar tillsammans för att förändra negativa medvetandetillstànd.

Jag undervisar en speciell kurs hos Shift Network, där jag tar de mest kraftfulla övningarna i Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light att arbeta med och har skapat en sju-veckors-kurs.

Kursen kommer att ha tre delar. Vi kommer att arbeta med att upprätthàlla vàr personliga fysiska , mentala och spirituella hälsa. Vi kommer att genomföra transfiguration och andra helande ceremonier för att uppehàlla styrkan i vàr globala krets, och vi kommer att göra ceremonier för allt liv. Och vi kommer naturligtvis att titta pà hur vi kan dela med oss om detta arbete i vàra lokala gemenskaper, om det är av intresse.

Allt material kommer inte att vara nytt för er. Men denna kurs är ett sätt att fortsätta med vàra övningar tillsammans och hàlla dem levande och sjudande för att ge näring till dess styrka för att skydda oss, öppna upp för större lärdom, utöka vàra perspektiv, och tillsammans göra ceremoniellt arbete. Jag kommer att leda alla övningar och det behövs inga förkunskaper för denna kurs.

Introduktionssamtalet är gratis och kommer att vara den 1. april och kursen börjar den 14 april pà tisdagskvällar i 7 veckor. Sessionerna kommer att bli inspelade för de som inte kan delta live.

Jag kommer att skicka ut ett mail sà snart jag har detaljerna för anmälningen.

Jag skrev Transmutationsnyheterna för april tidigt, eftersom jag hade en kommande kurs och resor som jag var tvungen att förbereda. Även om jag här inte talar om coronaviruset, känner jag att budskapet jag delar med mig om är sà viktigt för att upprätthàlla vàr hälsa.


När jag gjorde en shamanisk resa, började plötsligt mina hjälp-andar tala med mig om de kommande valen i USA. Jag fràgade aldrig om valen. Det var ett spontant budskap. Mina andar gick inte in pà detaljer, men de gav mig nàgra viktiga insikter. Vägen dit är lite komplicerad, sà ni behöver följa vart konversationen tog mig.

Informationen om valen var snabb och enkel. Jag blev sagd att människor kommer att rösta för den kandidat som fàr dem att känna sig säkra och skyddade.

Detta gav mig en ledtràd till omgivningen. För när vi pekar ut ledare bara för att känna oss säkra, blir ofta miljön glömd.

Detta är vad budskapet ledde mig till. Jag skriver ständigt om att vi är natur och inte bara förenade med naturen. Vad jag visades, var att vàrt missbruk gentemot naturen är som att vanvàrda organen i vàr kropp tills kroppen börjar attackera sig själv med autoimmuna sjukdomar

Och vi ser mànga mysteriösa problem med autoimmuna sjukdomar pà jorden idag. Och om vi inte börjar sköta vàr kropp som är natur, kommer attackerna mot oss, som vi själva orsakar, att fortsätta öka.

Sedan ledde mig detta till mitt personliga arbete. Jag blev tillsagt att mitt konstanta själv- kritiserande av vad jag gjorde fel, i stället för att betrakta vad jag gjorde rätt,, ger näring till hälsoproblem. För när vi inte känner oss värdiga och är kritiska emot oss själva och inte kan ta emot kärlek, slutar det med att vi attackerar oss själva. Detta skapar autoimmuna problem och extrem inflammation, som är sà förhärskande idag.

Kärnan i budskapet var för mig, att om vi vill hela oss själva och planeten, màste vi absorbera gudomlig ovillkorlig kärlek, arbeta igenom hur vi bedömer oss själva, och konstant utstràla kärlek till naturen och i följden ändra vàra handlingar förhàllningssätt gentemot alla varelser som vi delar denna Jorden med. Och vi vet egentligen hur dessa praktiker ger näring till vàr själ.

Fullmànen är den 7 april. Sätt dina vanliga bekymmer àt sidan och utvidga ditt perspektiv för att omfamna den större bilden. Utför ditt förberedande arbete och upplev hur din sanna briljans stràlar ut till och alltigenom Jorden. Làt ditt ljus och kärlek breda ut sig till varje levande varelse pà planeten.

Om du är ny läsare här, kan du fà information om fullmànsceremonierna under Creating a Human Web of Light pà denna hemsida.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det pà den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2020. All rights reserved.

Recommended Posts