Transmutationsnyheter December 2020

Vi rör oss definitivt fram mot ett nytt år. Jag skulle inte våga göra någon förutsägelse för det kommande året. Jag svarade på ett Facebook-inlägg och denna magiska sats uppstod ur mina fingrar.

”Världen utanför tycks vara mindre när du växer inifrån”. Nu är det säkerligen tid att växa inombords för att hjälpa till att dra din uppmärksamhet undan från den sanna galenskapen.

När jag i november sökte en fil, hittade jag ett gammalt Transmutationsinlägg med det perfekta budskapet för att avsluta detta året. Här är vad jag skrev:

Transmutationsnyheter oktober 2017

Vi fortsätter att hålla allt liv, som har påverkats av stormar, eldsvådor och jordbävningar, i våra hjärtan. Och vi fortsätter att se allt i dess gudomliga styrka och med de verktyg som behövs för att klara förändringarna. Och till allt liv som dog i dessa katastrofala händelser tackar vi för att de hedrade Jorden med sin närvaro och önskar en lätt och behaglig resa hem.

Kom ihåg att det är viktigt i vårt arbete, att vi inte försöker påverka vädret och förena oss med den del av mänskligheten, som tror att de kan kontrollera Moder Jord. Vi behöver i stället utföra vårt spirituella arbete och leva ett liv i heder och respekt för allt liv. Och med ömsesidighetens princip kommer Jorden att reagera in natura.

I september under en session av min telekonferens-kurs för Shift Network, undervisade jag om hur vi kan smälta samman med en hjälp-ande för att betrakta världen utifrån dess perspektiv i stället för utifrån egot. I en demonstration för hur vi kan sammansmälta med en hjälp-ande, gjorde jag det med min lärarinna, gudinnan Isis. Jag hade bett Isis att tala till gruppen om lidandet. För det verkar som att så många vänner och studenter har förlorat hoppet, känner sig fastlåsta i att behöva se så mycket lidande och människors dåliga uppförande gentemot varandra och allt liv. Praktiserande av olika spirituella riktningar förlorar hopp och fokus.

Jag tyckte att Isis budskap var kraftfullt, och jag vill dela med mig av det till er alla för det kan hända att det tilltalar och berör er.

Jag delar bara med mig kärnan i hennes budskap:

”Det finns en stor mängd planeter och dimensioner, där andar inkarnerar för att lära och utvecklas.

Här på jorden föddes ni för att uppleva kärlek, ljus och glädje. Men först var uppgiften att erfara lidande för att sedan nå bortom den dimensionen som inom er (inte utanför er) ger känslan av kärlek och glädje. Glädje är faktiskt inte den riktiga vibrationen för i realiteten är det salighet som er ande känner.

I er värld, uppmuntrar lärare, inklusive era egna, att öppna era hjärtan för kärlekens ande.

Men denna undervisning är inte på den nivå av hjärtat, som du blir ombedd att kontakta.

För fokus har lagts på ert fysiska hjärta, som är del av ert ego. Och så många av er upplever och ser lidande, som på evolutionär nivå utökar er känsla för medkännande. Det tar er så djupt in i det mänskliga. Men ni är fortfarande fångade i energin, vibrationen och frekvensen av lidandet och det är den energin som ni när världen med. Och när man bär med sig lidandets energi blir många sjuka.

Ni blir nu verkligen och metaforiskt ”uppbrutna” till det djupaste stället inom er, där all visdom ligger och väntar på att få läras ut, när ni tar er djupare in i er mänsklighet.

Bakom det fysiska hjärtat ligger ert spirituella hjärta. Ni behöver inte resa så speciellt djupt för att komma i beröring med det. Flera gurus, mystiker och spirituella lärare talar om det.

Och detta spirituella hjärta – som är ett med Källan och glädjen, saligheten och ovillkorlig kärlek för allt liv och skapelse – känner inget lidande. Det känner till saligheten, det känner till ovillkorlig kärlek, men har ingen erfarenhet av lidandet på denna Jord.

I Drömmarnas Land ser jag miljoner ego, som drömmer illusionen ni ser och hur den bli skapad om och om igen.

Välj bort detta Drömmarnas Land till det där utvecklade spirituella varelser drömmer glädje och kärlek in i världen.

Ni är fångade och fasthållna i ert ego. Skrid över till den dimensionella realitet som finns bortom egot till ert spirituella hjärta, som bara upplever evig glädje, salighet, ovillkorlig kärlek och Källans ljus.

Ni är i en ny tid och en ny utveckling på Jorden. Gör dig av med din nuvarande roll i livets spel. Stig in i en uppvaknad spirituell varelses liv. Om ni fortsätter att försöka höja er vibration och frekvens, då måste ni arbeta utifrån en högre vibration och frekvens.

Jag håller er i mina armar och meddelar att ni har mer val än vad ni vet om. Ni kan växla till ett högre medvetande.”

Lyssna denna månad på shamanisk eller meditativ musik eller tillbringa tid i naturen. Föreställ dig att du reser bakom ditt fysiska hjärta till ditt spirituella hjärta. Det är därifrån som gudomlig kärlek, ljus, och salighet utstrålar. Lasta av dina bördor till ditt spirituella hjärta och upplev hur snabbt de förändras och transformeras till ljus.

Utför ditt transfigurationsarbete och utstråla ljus från ditt spirituella hjärta. Var närvarande i kärlek när ditt hjärta utstrålar ren och opersonlig ovillkorlig kärlek.

I tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag meddelat om att resa till Drömmarnas Land som jag skrev om i min bok Walking in Light.: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Du kan göra en resa eller meditera med avsikten att bli tagen till Drömmarnas Land, där en upphöjd spirituell gemenskap av människor från hela världen fokuserar sina dagdrömmar enbart på att uppleva de mest positiva, vackra och imposant inspirerande drömmar för planeten. Inta din plats i denna krets av drömmare, och gör ditt arbete.

Vintersolståndet kommer den 21 december med mycket mera undervisning och möjligheter att växa inifrån.

Gå ut i en park eller till något favoritställe i naturen. Öppma upp alla dina sinnen och ta in skönheten i naturen. Känn din kärlek till livet, de utsökta naturvarelser som vi delar Jorden med, och till Gaia själv.

Föreställ dig hur ditt hjärtslag förenar sig med vårt hem som är biljoner år gammalt, när du ligger ner på jorden. Ta in den känslan djupt i din kropp. När jag gör det kan jag inte ens fatta djupet av denna urgamla förbindelse.

Känn vinden eller den milda brisen runt om dig. Känn djupet av ditt förhållande med den levande varelse vi kallar Luft, som är den första livsformen på jorden, när vinden kysser din kind. Och denna varelse som är biljoner år gammal stannade upp för att kyssa din kind eller leka med ditt hår.

Om du är vi något vattendrag, doppa dina fötter eller händer i det och föreställ dig förbindelsen med det ursprungliga havet. Uppmärksamma ifall denna urgamla varelse som också är biljoner år gammal har ett budskap till dig. Om du inte är vid ett vatten kan du göra detta i en shamansk resa eller meditation.

Och absorbera sedan solens, månens och stjärnornas kraft – tänk hur länge de har lyst över allt liv. Och nu skiner de på dig. Känn passionen hos den urgamla elden, som brinner djupt inne i Moder Jord. Brinner din inre eld för att möta det forna i detta kraftfulla element?

Sjunk verkligen in i den tidlösa realitet vi lever i. Vi bebor Jorden för en så kort tid.

Känn först den verkliga styrkan i detta släktskap, i kärleken och understödet av dessa uråldriga varelser. Det är verkligen bortom allt vi mentalt kan förstå, om du verkligen tillåter dig själv att öppna upp din cellulära uppmärksamhet och känna din förbindelse.

Tänk nu över varför du är här. Du är här för en så kort tid. Vad vill du göra med denna tid på Jorden? Och tänk på en liten förändring du kan göra för att lätta på ditt fotavtryck på Gaia.

Visa kärlek till allt liv, ursäkta dig själv för det som behöver förlåtas, och hedra din forna förbindelse med elementen, och även dina förfäder och förmödrar och de äldre som har levt här.

Alla de livsfaser vi nu ser har genomgåtts flera gånger innan i Jordens historia. Föreställ dig vad de äldre kan berätta om. Be dem om förslag till en enkel förändring i din livsstil du kan göra, som med tiden leder till positiva förändringar.

Detta är den största gåva du kan ge till Gaia. Och när du är villig att ta emot elementens och de äldres kärlek ger du dig själv och allt liv en gåva.

Jag önskar er ett vackert vinter- och sommarsolstånd!

Fullmånen är den 29 december. Detta är vår heliga tid att församlas som en stor gemenskap för att flöda in ljus och kärlek till kollektivet för det är så oönskade energier tas bort. Detta är inte en tid till att sitta ner i mörkret. Vi måste fortsätta framåt.

Stå upp, trumma, skallra, dansa och sjung. Res inom dig till ditt inre stjärneljus och stråla som den ljusaste stjärnan på himlen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.


Som jag skrev förra månaden kommer jag att fortsätta skriva Transmutationsnyheterna i samma form som nu. Och de blir så generöst översatta till många olika språk.

Jag kommer varje månad att lägga till en gåva antingen med en shamansk resa som vi tillsammans kan göra eller en guidad ceremoni. Sylvia Edwards har samtyckt till att spela in dessa erbjudanden på Zoom och en link kommer att anges.

Med tiden kommer jag att bjuda in lärarinnor och lärare som är på listan www.shamanicteachers.com till att spela in erbjudanden. Deras arbete är briljant, och jag vill presentera dem för er. Så vi kommer till viss grad att rotera. Men jag kommer att göra de flesta inspelningarna.

Jag vill klargöra att det blir en inspelad resa eller ceremoni per månad.

Och så den spännande nyheten att Sylvia och jag har startat en ny Facebook-sida bara för vår globala gemenskap. Facebook-sidans namn är Shamans Are Gardeners of Energy. Som du har läst i kolumnen har detta blivit min favoritundervisning som The Ancient Ones meddelade mig om.

Om du vill delta, så klicka på denna länken: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

För deltagandet står en fråga och svaret är ”Transfiguration”.

Denna Facebook-grupp är bara öppen för människor på min email-lista och för de som deltar i denna gemenskapen.

Fokus för denna Facebookgrupp Shamans Are Gardeners of Energy är att fylla kollektivet och Naturen med vördnad, böner, ovillkorlig kärlek och ljus. Ljus är den högsta frekvensen vi kan jobba med.

Om ditt bidrag inte speglar en positiv attityd, heder och vördnad kommer det att tas bort. Vad kommer att hända med vår gemenskap om vi försänker oss i samma medvetande som vi vill leva i? Vill du förlora dig själv i oväsendet eller välja en annan upplevelse, ett annat sätt att leva våra liv?

Jag är väldigt spänd på att vi har en ny form för att tillsammans genomföra kraftfullt arbete och dela med oss om det!

Och när vi nu går in till slutet av året, vill jag tacka Sylvia för hennes fortsatta arbete med att hjälpa mig att få ut mitt arbete i världen. Hon är en sann gåva för denna planeten. Sylvia finner alltid ett sätt att vara positiv, inspirerande och i ett heligt rum.

Var snälla och anslut er till mig med att tacka Sylvia och våra översättare för deras generösa arbete. Det är så mycket tid och bemödande som ges in i översättningarna. Låt oss hålla dem i ljus och kärlek.

Petr Němčanskŷ – Tjeckiska
Carole Laplante – Franska
Catherine Meyer – Franska
Bea Salgado – Franska
Barbara Gramlich – Tyska
Astrid Johnen – Tyska
Nello Ceccon – Italienska
Flavia Cavallaro – Italienska
Miha Masuda – Japanska
Ai Suzuki – Japanska
Els de Graaff – Holländska
Sandra Koning – Holländska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Tatiana Starikova – Ryska
Ines Fermoso – Spanska
Lena Anderheim – Svenska
Simin Uysal – Turkiska

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts