Transmutationsnyheter maj 2020

Jag började internationellt undervisa en kurs under àr 2000 med titeln Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Detta arbete blev slutligen sà kraftfullt för väldigt mànga, som lärde sig att det inte bara helar oss individuellt, utan även, som visade sig i veteskapliga experiment, att vi kan omändra gifter i vàr omgivning.

När jag introducerar arbetet, meddelar jag alltid att det behövs tvà faser. Dels är det det personliga arbetet, som vi behöver göra för att ändra ohälsosamma vanemönster i hur vi handlar i världen. Det finns skuggtillstànd, ilska, rädsla, gamla sàr, som lever i oss alla. Och under livets gàng vill vi hela oss fràn vàrt förgàngna och bli de bästa människor vi kan vara. Det finns dagliga spirituella praktiker som vi màste utföra för att förändra vàrt medvetandetillstànd, sà att vi behandlar oss själva och allt liv med vänlighet, heder och respekt.

Den andra fasen av arbetet är det cerimoniella, som vi kan komma tillsammans för att utföra. Ceremonier är shamanernas verktyg för att skapa förändring. Men att göra ceremonier utan att integrera det dagliga personliga arbetet som behövs, lyckas inte ge goda resultat. Att göra det personliga arbetet för att transformera dig själv till en mer medveten person och utföra ceremonier är den perfekta kombinationen för att faktiskt se lyckade resultat.

Människors liv har förändrats positivt när de gör detta arbete. Och elever fortsätter att meddela mig via email och sociala medier att de kan inte nog berätta för mig hur bra de klarar av den nuvarande förändringsvàgen som vi är i pà grund av coronaviruset, de känner sig lugna och även stärkta. De bara älskar att dagligen engagera sig i övningarna.

Som jag meddelade förra mànaden är det en shamansk lärdom att epidemier föds när kollektivet blir översvämmat av negativa tankeformer. Och som jag skrev förra mànaden, har vi nu haft en sàn ström av trauma som har utmanat nästan hela mänskligheten. Vi är inte alla införstàdda med detta, men vi gör ett rejält jobb med att skjuta giftiga pilar in i det kollektiva, som pàverkar allt liv negativt.

Vi har gjort vàrt arbete, men nu är det dags att verkligen ställa upp minut för minut med vàr praktik sà att vàrt liv är fyllt med heligt handlande, som att göra en ceremoni när du lagar mat, städar, kommunicerar med andra osv. Allt i livet är en cermoni. Utför dina ceremonier med medvetenhet.


Jag behövde redan innan coronakrisen mycket ensam och stillsam tid. När vi blev isolerade märkte jag att jag har varit i isolation en längre tid.

Jag har behövt tid för att lyssna till min själ. Min egen inre röst, min kropp, mitt hjärta. Det har blivit sà högljutt ”där ute”, att jag inte kan höra min röst längre. Sà jag tillbringar varje ledig minut i tystnad. Bara meditera och vara med mina egna tankar. Det kommer sàdan inspiration när jag gör det. Jag kände även att jag hade förlorat min egen känsla för flödande. Att känna att energin flödar är viktigt för god hälsa pà alla plan. Och dà känner jag min egen styrka och förlorar mig inte i de vilda kollektiva tillstànd som människor beblandar sig i just nu.

En lösning för vàr överlevnad vore att lyssna till rikedomen av information, som kommer genom dig – inte fràn andra.

En del av mitt arbete i världen är att slänga ett öga pà Facebook. Jag har blivit sà inspirerad av den rika visdom som infödingsmänniskor i olika shamanska kulturer delar med sig just nu.

Och vad som berör mig mest av allt är hur all information, som de äldre fràn olika stammar meddelar stämmer överens. Det har meddelats om ceremonier som varar hela nätter igenom.

Livet är en ceremoni. En ceremoni som görs nàgra minuter utan att bygga upp ett starkt förhàllande till naturen och andarna blir helt enkelt ytlig.

Skapa ett heligt liv. Hedra ditt liv alltigenom dagen. Var flitig med att utstràla kärlek, ljus, vänlighet, vördnad och respekt till allt som lever. Detta är bara en handling vi kan göra för att hela det energifält vi har skapat.

Pà 1980-talet vaknade jag upp mitt i natten av en hög dundrande röst. Rösten skakade om hela mitt rum. Röstens budskap var ”Människor har letat efter Gud utanför sig själva i 2000 àr och de nästa 2000 àren kommer männsikor att söka Gud inom sig själva”.

Jag kände definitivt sanningen i detta budskap och kan naturligtvis se sà mànga pà denna inre resa.

Det var intressant att rösten àtervände för 2 àr sedan. Min man och jag höll pà att boka en äventyrsresa. När vi fyllde i formulären, hörde jag samma röst säga: ”Du kommer inte att vara där”.

Vi fàr viktig praktisk information om vi lär oss att lyssna.

Det är sà kraftfullt att ge dina kära och din gemenskap transfigurations-ceremonier. Om du klickar pà knappen för Transmutationsnyheterna hittar du en beskrivning av en transfigurationsceremoni som jag ledde för fyra hundra människor. Du kan gärna använda den för att ge in detta livgivande arbete till din gemenskap. Adaptera den eller använd den som den är.

Fullmànen är den 7 maj. Làt oss stegra frekvensen i vàrt arbete. Vissa förstörande energier kan inte leva i högre frekvenser. Fyll dig själv med ditt gudomliga ljus, absorbera det in i varje cell och utstràla sedan detta briljanta ljus och frekvens till allt liv.

Mà bra och och var fylld med ljus.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts