Transmutationsnyheter februari 2020

Vi har så mycket känslor för landskapen och allt liv som blir förstört av klimatiska händelser.

Vi vet ju att det händer så mycket förstörelse och döende på flera platser runt om i världen. Men bränderna i Australien nyligen sliter våra hjärtan öppna.

Jag läser alla sorters statistiker om förlorat liv och vet inte vad som stämmer. Jag har sett rapporter om att 500.000 naturvarelser har dött i bränderna. Och nu när jag skriver denna kolumn har 8.000 koalabjörnar dött.

Det är tragiskare än vad vi med vårt förstånd och våra hjärtan kan föreställa oss.

Jag ber tillsammans med er att bränderna kan släckas.

Jag talande om detta under mitt introduktionssamtal till ”The Three Hidden Worlds”, som blir sänt av Stephen Dinan och The Shift Network.

Shamanism är naturbaserat och i shamaniska kulturer är allt liv, inklusive Jorden, Vattnet, Luften och Elden vår familj. Men när vi inte handlar med vördnad, respekt och vänlighet gentemot andra levande väsen blir det konsekvenser.

Jord, Vatten, Luft och Eld ger oss livet. Vi fortsätter att slänga allt giftigt avfall i dessa element, som ger oss liv. De är levande varelser och vår familj.

I vår kultur ignorerar vi fortfarande den ömsesidiga praktiken. Alla ni som läser denna kolumn vet intuitivt och i era hjärtan att om vi vördade elementen som ger oss liv, skulle de inte reagera så våldsamt.

Och ändå undviker vi att bilda en stark kärleksfull relation till dem och försöker bara få tillräckligt med människor tillsammans för att försöka manipulera dem till att släcka bränder, hindra översvämningar och stormar, skapa regn osv.

Detta kanske har en övergående effekt, men är på sätt och vis del av problemet, eftersom människor inte känner att de själva måste ändra hur de lever sina liv, om de tror att de kan manipulera naturen i stället för att respektera den.

Jag undrar hur saker skulle förändras om vi etablerade ett förhållande med ömsesidig respekt. Du måste i ditt hjärta förstå att en sådan värld skulle betyda en stor skillnad. Du måste VETA det.

Men här är vi nu. Våra hjärtan har brustit pga så stora förluster .

Börja hedra elementen. Låt oss samla våra spirituella energier för att öppna kommunikationslinjer med elementen i stället för att manipulera dem. Naturen vill inte bli manipulerad.

Låt oss göra ceremonier för alla varelser som har förlorat sina liv. Jag skrev om värdefulla avslutningsceremonier i The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life.

Förbind dig spirituellt med varelser som förlorat sina liv. Tacka dem för att de har behagat Jorden och allt liv med sin närvaro, sin skönhet och sin styrka.

De bidrog så mycket till livsväven och förlusten av dem är så förkrossande för oss alla.

Önska dem en resa hem till Källan fylld med nåd, kärlek och ljus.

Låt oss hedra alla varelser som dog. Detta skapar helande för allt liv. Utstråla kärlek och ljus till alla som förlorat sina liv.

Denna medvetandenivå tillåter faktiskt oss alla att leva mer medvetet på Jorden.

Förbind dig spirituellt med landet du lever på, de medkännande förfäderna i landskapet och med alla naturväsen inklusive elementen. Utstråla varje dag kärlek och ljus och känn hur kärleken returneras till dig.

Livet på Jorden kommer att förändras när vi gör detta. Jag VET det. Fullmånen är den 9 februari. Låt oss förena våra spirituella energier för att visa allt liv hur mycket vi hedrar och älskar allt som bebor denna Jord med oss. Låt oss vid denna fullmåne hålla allt liv i kärlek och utstråla detta ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få information för fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Låt oss upprätthålla vårt transfigurationsarbete med kraft och förnimma allt liv i dess gudomliga ljus och styrka. Belasta inte andra livsvarelser med medlidande.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts