Transmutationsnyheter mars 2020

Den 19 mars är det vårdagsjämning. Tiden fortsätter att röra sig så snabbt och klimatförändringarna, som vi ser vinner otrolig fart. Som vi alla vet är några av dessa förändringar helt enkelt planetens evolution. Men vissa är orsakade av mänskligheten.

Många vaknar upp och arbetar spirituellt tillsamman och flera gör en fysisk aktion och bestämmer sig för att göra ett mindre avtryck på Jorden genom att ändra sin livsstil, sin diet, vilka produkter de köper, osv.

Som jag har beskrivit är det en oroande angelägenhet för mig, när utövare av olika spirituella praktiker samlas för att försöka manipulera vädrets mönster. Naturen vill inte bli manipulerad, men den ger oss helt klart ett starkt budskap. Och att manipulera vädret kan ha ödesdigra konsekvenser, när balansen ändras kan tragiska händelser ske på andra platser, som skulle varit säkra om den naturliga balansen hade tillåtits.

För mig är detta en viktig lärdom; Jag tror att vi måste bygga upp starka relationer med landskapet där vi bor, med de förfädersandar som beskyddar landet, jorden, luften, vattnet och elden. Om vi etablerar en stark relation med dem som familj, då kan vi kommunicera med varandra och förhandla med dem eftersom de älskar oss när vi vördar dem.

Just nu finns det ingen vördnad och vi dumpar avfall i elementen som ger oss liv och försöker förflytta dem på sätt som vi tror behövs eller skulle vara bra för landskapet.

Vi behöver lära oss av landskapet och elementen.

När vi välkomnar våren i den norra hemisfären och hösten i den södra, ger jag er här en övning att utföra.

Ge dig tid att skapa en stark relation med landskapet, med de helande /medkännande förfädersandarna i naturen, med elementen och med vilka andra naturvarelser som helst som du önskar tala med.

Bestäm vilken varelse du önskar att tala med och be ”Får jag lov att stiga in i ditt energifält?” och börja sedan att sända kärlek och ljus.

Presentera dig själv och börja en konversation precis som du skulle göra det med en ny vän. Lär dig om landskapet och andarnas liv och historia. Hur har det varit för dem att leva på Jorden. När du har en god relation och konversation kan du be om ett budskap om hur du kan arbeta spirituellt och vilka handlingar du behöver utföra för att leva i harmoni med landskapet.

När vi alla fortlöpande gör detta kommer vi att se positiva förändringar hända där vi lever.

Det är så infödingsfolkslag runt om i världen arbetar. Landet de lever på, elementen och alla de förnimmande naturvarelser där de lever, ses som släktskap i ett livsområde som delas av alla. De arbetar nu hårt för att blidka andarna. Just nu gör de sitt arbete medan icke-infödingsbefolkningar inte förstår ömsesidighetens princip och tar bort styrkan i arbetet. Om vi medverkar i en sådan kraftfull praktik kommer vi att lära oss mycket och hjälpa att lindra mycket lidande.

Fullmånen är den 9 mars. Låt oss be månens kraft hjälpa oss att exponentiellt utstråla vårt ljus inom och runtom Jorden. Utför din transfigurationspraktik med ditt ljus skinande så att det inte finns nàgra platser på denna stora Jord som inte berörs av ditt ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du fà information om fullmåns-ceremonin under Creating a Human Web of Light pà denna hemsidan.

Tillsammans med vàr stràlande cirkel önskar jag alla en underbar dagjämning fylld med djup visdom, när du förbinder dig med landskapet och elementen.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem pà den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingerman 2020. All rights reserved.

Recommended Posts