Transmutationsnyheter juni 2020

Jag läste en intervju i tidningen med en man som sa att han kände att livet inte var viktigt nog och att han ville börja jobba igen för att skydda sina barn och barnbarn för framtiden. Vilken nobel gest.

Problemet är att människor är mer intresserade av pengar än vad de är av livet. Och det är ungefär vad som många människor i världen vill – materiella ting. Ja vi behöver pengar till hyra och mat. Om det vill jag inte debattera.

Men när kommer mänskligheten begripa att placera utsläpp och gifter i vattnet vi dricker, i jorden vi äter av, i luften vi andas, inte är en handling som skyddar våra kära och framtida generationer.

Är detta vad vi verkligen har kommit fram till?

Men i verkligheten kan jag se otroliga yttranden som görs av varierande människor, och ur varje spirituell och religiös tradition. Och vad jag ser i var och ens beteende bredvid rädsla är rent raseri och ilska.

Den sorgligaste delen av pandemin är för mig, om vi bortser från alla som dör och allt lidande, splittringen som skapas. Det görs skillnad mellan länder, ekonomiska nivåer, de sjuka och de friska, och politiken har blivit tokig och skrämmande.

Och om vi tittar på den spirituella gemenskapen, så vet vi ifrån uråldriga läror att magiska möjligheter till helande uppstår, när vi som ett kollektiv starkt håller ihop, och kan då bevittna exceptionellt helande. Men för det behövs fokus och vilja att arbeta med otrolig disciplin för att inte ha svagheter som läcker ut kraften till helande från cirkeln.

Den spirituella gemenskapen verkar ha svårigheter att komma tillsammans. Och visserligen har vi våra egna sätta att jobba på. Det gör alla shamaner. Lösningen innebär att utföra det helandearbete som du blir guidad till och inte döma vad andra gör. Om du sänder ut kärlek, ljus, vänlighet, vördnad och respekt, spelar det då någon roll hur och när människor gör sitt arbete.

Förra året delade jag med mig om en kraftfull resa jag hade med Moder Jord. Hon meddelade att hon förändrar sig till att dels vara materiell form och dels ljus, färgskimrande och transparent. Det kommer inte att vara de starkaste som överlever, eftersom alla skapelser som lever på Jorden kommer att vara i balans mellan form och ande, med mycket mer samverkan än vad vi nu ser.

Detta är ett evolutionärt steg, som jag inte kommer att uppleva under min livstid. Men jag kan se detta som en framtid med en Jord fylld med varelser som förstår sig på kraften i kärleken och som lever det och inte bara talar om det.

Du kan bara föreställa dig hur livet som vi känner till löses upp för att nå ett sådant stadium. Och vi kanske erfar upplösningen just nu för att kunna stiga in i en större upplevelse av vad som menas med att vare en mänsklig- och naturvarelse. Och denna nya dröm innefattar hur vi kan leva tillsammans i harmoniska gemenskaper utan dominans, men med ömsesidigt samarbete.

När vi tittar på kärnsvårigheten, är det att egos från alla håll i livet och med olika livsåskådningar beskyller alla utom sig själva för allt som händer, om det är klimatförändringar, världsliga problem, virus osv.

Det är nu dags för reflektion. Vi alla går emot döden om det är av viruset eller andra förändringar på jorden. Det är dags att gå inom sig och titta på våra projektioner om vilka vi beskyller och att gör vårt arbete för att bli hela och växa. Vad som än händer vill jag lämna så utvecklad som möjligt. Beskyllningar leder oss bort från att arbeta med högre energier.

Fullmånen är den 5 juni. Jag tror inte att jag behöver säga hur viktigt det är att lämna ytliga praktiker och gå så djupt du kan. Låt oss ta varandras händer och förnimma kärleken för vår cirkel och livet. Res inom dig med massor av kärlek i hjärtat för allt liv och utstråla ditt gudomliga ljus till alla du älskar.

Denna månad håller vi också varandras händer för att fira sommar/vinter-solstånden. Solen ger oss liv. Låt oss hedra årstidernas förändringar och solens nya rörelse. Gå om möjligt ut och ligg på jorden. Meddela henne hur mycket du älskar henne och ta fullt emot hur mycket hon älskar dig! Reflektera över livets skönhet.

Om du är ny läsare här, kan du få information om fullmånsceremonin under Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Jag önskar er alla ett vackert solstånd!

Förbli välmående och fyllda med ljus!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts