Transmutationsnyheter oktober 2020

Beakta att jag skrev detta newsletter för oktober innan bränderna på den amerikanska västkusten blev okontrollerade. Jag funderade över att lägga till mer material om det. Men jag tänker med allt jag har skrivit innan om klimatförändringarna är det jag skrev här fortfarande perfekt.

Jag föreställer mig att de som läser mina newsletters är spirituellt djupt tänkande människor som har förmåga att se mönstren. För mig själv öppnades dörren till andra former av lösningar, när jag såg Covid framträda.

För när man observerar mönstren som jag gör, kunde man se att dörren till förändring faktiskt visades oss innan Covid.

Det var ju förödande klimatiska händelser över hela världen. Två av dem som verkligen berörde våra hjärtan och framträdde i nyheterna var bränderna i Amazonas och i Australien. Men flera tragiska händelser blev helt enkelt inte rapporterade i nyheterna.

Alla dessa händelser yrkade på en ny normalitet. Vaknade vi upp och lyssnade?

När Covid kom in i vårt kollektiv begärdes en ny normalitet av Jorden och krafterna som finns.

Nu ser vi hur människor desperat försöker att få tillbaka sin ”gamla” bekväma normalitet, som inte fordrade några umbäranden om vi inte var drabbade individuellt.

Jag tycker det är både fascinerande och ledsamt att se. Nu när de klimatiska händelserna är så häftiga, kan man undra när folk kommer att förstå att den normalitet som vi hade inte längre finns. Vi måste verkligen reagera på vad Jorden och hela Naturen meddelar oss.

Jag för min del, tycker jag att mitt psyke behöver tid att omfamna och integrera förändringarna. Och ofta ger oss detta en emotionell utmattning och vi behöver ta hand om oss själva mer än någonsin.

Undersök denna månad sätt att inte bara vila fysiskt utan också emotionellt. Tillbringa mer tid i Naturen om oväsendet från nyheterna och sociala medier tär på ditt nervsystem, ta en paus. Hitta spirituella praktiker som regenererar dig. Skapa altare för bön i ditt hem, så att du kan vila i det heliga rummet där.

Fortsätt att utföra ceremonier för att släppa det som har sårat dig, trauman och medvetandetillstånd som håller dig tillbaka från att skapa ett mera balanserat och hälsosamt liv. Och gör framförallt ceremonier för att förlåta dig själv och andra och dröm en ny dröm för Jorden.

Om du inte kan älska dig själv, då kan ingen spirituell praktik bidra till att hela dig själv eller planeten. Vi har kommit hit för att uppleva samma kärlek som Skaparen eller de skapande krafterna i universum känner för oss. Lagen är kärlek. Och vi har brutit mot den spirituella lagen på flera områden.

Vi måste börja här och väva en ny dröm för Jorden.

Och ja, vi behöver varje dag göra hedervärda avslutningsceremonier för att tacka varje levande varelse som dött för deras unika skönhet som de bidrog med till livsväven. Och sedan önska dem en vacker resa hem fylld med behag, ljus och kärlek.

Jag gör detta varje dag. Var snäll och delta med mig.

Nyligen gav jag lärare som jag tränat tillstånd att undervisa shamanska helande-kurser online – någonting jag tidigare aldrig godkänt. Skälet var att om du inte kan se eleverna utföra helande-arbete i en kurs, kan läraren inte kan bedöma studentens skicklighet, vilket i framtiden kan föra till situationer där klienter kan skadas.

Så jag gav tillstånd till lärare som är listade på min hemsida www.shamanicteachers.com att undervisa online-kurser för 4-6 studenter, i vilka varje elev får utföra sitt helade-arbete inför gruppen, så att de är observerade och kan få hjälpsamma kommentarer.

Det här var inte ett beslut jag ville göra, speciellt med problemet Zoom-Utmattning, som nu har blivit en psykologisk term.

Men det finns folk som vill lära sig själs-återhämtande, extraktion och psychopomp-arbete för att tjäna och hjälpa andra.

Mestadels kommer lärare att undervisa hybrid-kurser där de gör förberedande kurser online och helande-kurser med masker och social distansering.

Vi får hoppas att vi kan komma tillbaka till att göra allt vårt arbete i fysiska kurser, eftersom det i online-kurser fattas det djup, som rikedomen i fysisk shamansk träning förmedlar, och som inte kan förmedlas online.

Jag ser detta verkligen som en temporär lösning. Men jag vet även att den shamanska praktiken kommer att förändras över åren eftersom förutsättningarna kräver nya arbetssätt. Shamanismen har förändrats och utvecklats sedan dess begynnelse.

Vi har den otroliga välsignelsen av två fullmånar denna oktober, 1 och 31. Låt oss tillsammans samla våra spirituella energier för att vara ett sant ljus för allt liv och Jorden. För om vi inte väver ett ljusnät inom och runtom Jorden, vilken ny dröm blir då skapad när återfödelsen sker. Låt oss göra detta arbete för att stärka livsväven, för den är grunden till livet.


Om du är ny läsare till transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating a Human Web of Light på denna hemsidan.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts