Transmutationsnyheter November 2019

Under årens lopp har jag mest använt två metaforer för att beskriva vad jag undervisar och skriver om.

De senast åren har jag skrivit om att bygga upp ett inre landskap/trädgård fylld med skönhet, kärlek, ljus och harmoni, så att din inre värld informerar dig med ett nytt synsätt på livet.

Tidigare år, när jag skrev A Fall to Grace 1997, brukade jag referera till livets flod. För i verklighet flyter vi alla med i livets flod genom de mjuka och de turbulenta vågorna. Vi stör ofta vårt flytande, när vi försöker röra oss motströms i livets flod och kämpar emot det naturliga flödet. Vi håller fast vid vår mening och uppfattning, som får vårt skepp att gunga och som hindrar oss från att ge oss hän till livets flöde. Och vi försöker ofta att följa flödet i andras resor i stället för att släppa loss vårt eget.

I oktober hade jag en väldigt djup visionär upplevelse eftersom jag fortfarande känner behovet av att gå djupare och reflektera över allt som händer i mitt liv och i världen.

Det är så uppenbart för mig att jag steg ur mitt eget flöde, när jag gick in i det kaotiska flödet hos andra och i det kollektiva. Jag upplevde hur vatten karvar klippor till fantastiskt sköna former. Men det finns inget motstånd till den skulpterande processen, eftersom alltihopa är en del av livet och evolutionen.

Jag bevittnade hur jag förlorade kontakten med Jordens hjärtslag, när jag tillät mig att hålla igång det hektiska tempot som har tagit mig bort från Jordens och naturens sanna vibration. För Jordens och naturens frekvens och vibration är faktiskt ganska långsam. Denna alltför snabba rörelse i livet har en inverkan på kraften i vårt arbete, när vårt tempo för oss bort ifrån livsflodens rytm.

Jag älskar glass, så mina hjälp-andar gav mig en rolig metafor för att beskriva de initiationsupplevelser vi alla går igenom. De menade att vi har blivit som glassmaskiner som rör ihop oss med nya smaker. Dessa initiations- och evolutionsupplevelser för oss starkare in i livsflodens skönhet med alla dess kurvor och vändningar.

Jag blev instruerad att för att få min energi tillbaka till ett harmoniskt flöde, skall jag varje dag ge mig lite tid att relaxa och gå in i Jordens sanna rytm. Informationen var, att varje dag trumma eller lyssna till trummande. Jag fick budskapet att alla trumspår som vi lyssnar till faktiskt skapar utomkroppsliga upplevelser. Det är viktigt att verkligen förena sig med trummans vibration, som i sin tur förbinder mig med Jordens sanna hjärtslag.

Jag blev visad att alla initiationer vi går igenom är till för att hjälpa oss att röra oss med hur Jorden utvecklas. Jag hade den vackra upplevelsen av att tala med Jorden och den meddelade mig om evolutionens nästa steg.

Jorden meddelade mig att den rör sig emot att bli en mer lysande kropp och med mindre täthet, så allteftersom blir den balanserad till en ljusfylld form. Allt i naturen inklusive människor kommer att bli mer lysande och mindre täta. Detta betyder en förändring till varelser som är liknade ljus och formen tillåter oss att flöda mera behagfullt och att växla vårt medvetande till ett nytt sätt att vara.

Detta är bara några av insikterna jag har fått. Det är nu en rik tid för mig på det spirituella planet.

Tänk över vad jag här meddelar om flöde och rytm. Talar detta till dig? Faller det in i ditt inre vetande och ger förändringar i ditt liv, som tillåter dig att röra dig fritt med livets flod.? Undersök hur du motarbetar det naturliga flödet. Hitta din egen rytm och sanning och sluta jämföra dina upplevelser. För du är i ditt egna unika flöde.

Tillåt dig att ta dig till ett ställe, som ditt sinne ännu inte kan omfamna, men din ande vet.

Låt ditt hjärta och liv vara din guide i floden.

I november firar många Thanksgiving. Låt oss göra varje dag till tack för vårt liv och för allt liv.

Fullmånen är den 12 november. Tänk över vad jg meddelade om hur en ny Jord utformas – en mindre tät i formen. Fortsätt ditt transfigurationsarbete för att tillåta dig själv att bli en lysande varelse. Bli långsammare när du gör ditt spirituella arbete, så att du är i rytm med naturen och Jordens hjärtslag. Utstråla ditt ljus och låt det flöda fritt och omfamna allt liv och Jorden.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under Creating A Web of Light på denna hemsida.

Livet är en ceremoni. Ceremoni är en helig akt. Låt oss ta tillbaka det heliga till hur vi lever våra liv.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du se dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts