Transmutationsnyheter oktober 2019

I flera tidigare utgåvor av Transmutationsnyheterna har jag bett vår globala gemenskap att tillsammans utföra transfigurationsceremonier för att fylla världens vatten med kärlek och ljus. Dessa ceremonier var annorlunda än det vi gör vid varje fullmåne för att skapa en mänsklig ljusväv.

Jag föreslog att utföra transfigurationsceremonin med ett glas vatten på varje persons altare eller på någon helig plats och sedan ta med vattnet till en vattenkälla i ens närområde– till havet, en flod, en källa, en sjö, en damm eller liknande. På så sätt kunde våra kollektiva energier komma ihop och sända budskap med kärlek, vördnad och respekt till alla vatten i världen, som efterhand flyter tillbaka till sin källa.

Jorden är en vattenplanet och vi består mestadels av vatten. När vi hedrar vattnet inom och utom oss, speglar vattnet alltid tillbaka skönhet, passion, kärlek och ljus till oss. Att arbeta med vatten är ett underbart sätt att skicka budskap till alla element, eftersom de alla berörs av det vatten vi välsignade.

Med alla utmaningar i omvärlden som nu påverkar vår planet, känner jag att det är dags att återinrätta denna kraftfulla ceremoni.

Antingen kan du besöka ett vatten i din närhet och fylla ett glas med detta vatten eller ta vatten hemifrån, eller köpa källvatten. Placera vattnet på ditt altare eller på en plats i ditt hem som känns helig eller ute i naturen.

Förbered dig med att skaffa ditt ego och personlighet åt sidan, så att du är ett sant, rent och klart kärl för gudomliga energier att stråla genom dig.

Res djupt inom dig till källan av ditt gudomliga ljus och låt det flöda alltigenom din kropp, och sedan in i dina händer. Låt detta ljus fortsätta sprida sig och växa inom dig tills hela ditt heliga rum är fyllt med ett briljant ljus. Känn och se hur ljuset flödar in i vattenkärlet på din plats.

Drick lite av detta heliga och välsignade vatten och känn hur dess heliga kraft fyller din kropp. Ta sedan vattnet till en källa i din närhet. Öppna verkligen ditt hjärta, öppna alla dina osynliga sinnen, öka på din föreställningsförmåga så att du kan uppleva hur det blandas med hela världens vatten när du häller vattnet i den lokala källan, och hur vi tillsammans ger näring till det med gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek.

Det är ett annorlunda sätt att skapa en mänsklig ljusväv, men verkar på samma vis.

Detta är ett kraftfullt sätt att tillsammans förena våra hjärtan för att frambringa ovillkorlig kärlek till det kollektiva energifältet och att börja visa vår hängivenhet för elementen som skänker oss livet. Denna kärlek och hängivenhet kommer att föras tillbaka till oss eftersom det är naturens lag.

Fullmånen är den 13 oktober. Låt oss fortsätta vår praktik med att skapa en mänsklig ljusväv. Du kan göra detta samma dag som du gör vattenceremonin och låta fullmånen tillföra extra energi till din praktik. Om du väljer en annan dag, så var snäll och försäkra dig om att du förbereder ditt arbete med att lämna dina tunga tankar och ego bakom dig, så att du kan vara ett starkt ljuskärl. Transfigurera, absorbera ditt gudomliga ljus in i dina celler och låt det sprida sig och utstråla vackert exklusivt ljus inom och runtom Jorden.

Nu finns det ingen tid att utföra spirituella praktiker på ytlig nivå. Inrätta ditt hjärta och din själ på detta och låt oss transformera de mörka energier som fyller vårt kollektiva fält. När var och en av oss gör detta utifrån ett sant autentiskt och spirituellt ställe, kan vi förändra de nuvarande energierna. Men vi måste göra det utifrån hjärtat och arbeta med den högsta frekvensen och med full koncentration och fokus.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan genom ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida få instruktioner till fullmånsceremonin.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts