TRANSMUTATIONSNYHETER februari 2019

I januari hade jag den underbara möjligheten att göra Nyårs-showen i Renee Baribeau’s vintersolståndsmöte. Talet jag höll och övningen jag ledde togs emot mycket bra. Jag tänkte att ni kanske skulle tycka om att se min presentation. Ni kan klicka på:

De sista par åren har varit så fulla med förändring och bortskulpterande av delar i min personlighet, så det speglar inte längre vem jag nu är. Och många av oss upplever att det som är bekant för oss dör, vad vi vet och vad vi kan räkna med.

Detta för oss tillbaka till Naturens språk och till cyklerna av död och återfödsel.

Mitt liv, även innan jag började praktisera shamanism, var fyllt av en djup önskan att få människor att känna sig älskade och värda att vara här. Jag har alltid, och känner fortfarande så mycket ovillkorlig kärlek för människor och naturligtvis för allt liv. Men samtidigt ser jag att jag gör den paradoxala dansen i att ”vara” kärlek medan mitt ego/min personlighet fortfarande faller in i separation och bedömande.

Jag undervisar fortfarande, försöker fortfarande att sjunga min autentiska sång i världen. Men jag blir så fångad i fakta som:

Det finns för många människor på jorden.

Människor väljer att föda barn och sedan föda upp dem med förorenat vatten, luft och mat. Babys kommer med sjukdomar som inget barn eller familj skulle behöva uppleva. Folk förlorar all känsla för mänsklighet.

Och de flesta människor känner inte till Naturens språk. Och hur kan en specie överleva, som inte lär sig sitt modersmål. Hur kan vi lära oss Naturens visdom, som förser oss med liv, i stället för att tro att vi är de mest utvecklade av specier och har herrväldet över Naturen och livet.

Medan jag oavbrutet tänker på dessa ting, känner jag att jag blir starkt kallad att gå inåt. För mitt grubblande är inte produktivt.

Mina inspirationsord känns på ett visst sätt meningslösa. Men samtidigt kommer spirituella energier närmare, dansar med mig, ger sig av och kommer tillbaka och ger budskap med fantastisk mystisk information om processen av att släppa loss, men även om de mirakel som är möjliga genom de verkligt gamla shamaniska praktikerna – inte de ytliga praktiker och ceremonier som bara gör att man känner sig bra för en kort period.

För att få dessa mirakel att uppstå går vi genom en dödsprocess. För just nu sjunger en del av kollektivet bara sönderslitande sånger – utan att förstå makten i dess ord och tankar. Vi har inte längre våra Skapelseberättelser, som lär oss hur vi kan sjunga med avsikt för skapande och pånyttfödelse.

Det är viktigt, när vi står inför död och förintelse, att säga adjö till det som inte längre nyttar oss. Och då är det dags att gå inom oss och kultivera och sköta om vårt inre landskap genom djupt spirituellt arbete. Sätt frön för strukturer, färger, ljud, känslor, synsätt, och även goda minnen, som hjälper oss att minnas hur vi kan skapa och på nytt engagera oss fullt i livet.

Kollektivet skiljer sig åt i olika verklighetsdimensioner. Eller som det jag i åratal har skrivit om, att vi finner alla olika vågor att rida på. För de som vill ansluta sig till processen att påminnas, är det dags att fokusera sina energier på sätt som du kanske aldrig tidigare valt.

I januari hade jag en mycket kraftfull resa och ett sällsynt budskap från andevärlden.

De påminde mig om hur människor, som reser till olika varelser i naturen, fortlöpande får besked om att där finns medkänsla för oss när vi växer till högre medvetande och utvecklas.

Om naturen är medkännande och vi är natur (vi är inte bara anslutna till naturen) så vad vill det säga om vår egen essentiella natur.

Detta hjälper mig med några av mina bedömanden. Men det är ett fortskridande arbete att lära mig hur jag kan ha medkänsla för mig själv.

Som jag upprepat meddelar är shamaner trädgårdsmästare för energi. När hjälp-andarna gav mig denna undervisning ändrade det hela min förståelse för shamanisk praktik och helande. Att fullt och helt förstå att vi är energi och som shamaniskt praktiserande arbetar vi bara med energi, vilket ger oss fler valmöjligheter, än att bara betrakta de döende formerna som vi idag ser. Vi befattar oss med tankar som formades genom felaktigt och outvecklat tänkande. Vi tror att vi har intelligensen att tänka oss vår väg genom allting. Men det går inte.

Vi vet verkligen inte ens vad vi ska be om. För vi känner inte till språket, som skulle kunna göra våra böner till verklighet. Jag har reflekterat djupt över hur det är när kraftord som tjänar din avsikt inte kommer, var då tyst och låt ditt hjärta tala.

Det är absolut nödvändigt för oss vid denna tidpunkt att släppa att ens tänka på resultatet om vart världen och våra liv tar vägen. Det är nu tid att vara i stillhet, be, utföra dina ceremonier med så mycket energetiskt bränsle du kan och låta visdomen för våra nästa steg visa sig.

Tro mig den kommer att visa sig. Detta har att göra med att flyta med. När vi är i ”flow” kommer de nästa stegen för vår praktik och för våra handlingar att visa sig.

Om allt är energi, tänk hur mycket energi som behövs för att förändra det nuvarande kollektivets energi. Fråga dig själv om du sätter in extra energi för att helt och fullt vara en förändrande kraft?

Om inte, då är det detta du behöver tänka över denna månad.

Fullmånen är den 19 februari. Låt oss höja vår energi för att uppleva djupet i det förändrande ljuset, som vi kan utstråla inom och runt om Jorden, för att verkligen flöda över allt liv och Jorden med lysande ljus och ge näring till energin för ny födsel, liv och skapande.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, var snälla och läs ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida för att få instruktioner till fullmånsceremonin.

I februari månad firas Valentinsdagen av många. Det är en dag för att fira kärleken.

I shamanismen är ömsesidighet en av de viktigaste praktikerna som vi kan engagera oss i. Till exempel, älskar naturen att bli beskänkt med sånger. Och när ett gemensamt språk uppstår mellan två olika specier och kärlekshymner sjungs till varandra uppstår magi.

Låt oss fortsätta att dela med oss kärlek till allt liv. Sjung kärlekshymner och lyssna till de sånger som sjungs tillbaka till dig!

Vi söker en ny rysk översättare. Om du skulle vilja ta över den uppgiften, var snäll och kontakta mig över info@sandraingerman.com

Detta är inte en email adress för personliga emails.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright Sandra Ingeman 2019. All rights reserved.

Recommended Posts