Transmutationsnyheter april 2019

De senaste månaderna har jag skrivit på Facebook och beskrivit några fantastiska upplevelser, som jag hade nattetid. Eftersom flera av er inte är aktiva på Facebook delar jag även med mig om detta i Transmutationsnyheterna.

Detta är vad jag nyligen berättade om:

Jag har nattetid haft mina mest värdefulla visioner. Under det sista året har jag haft visioner och kraftfulla spirituella överföringar som djupt har påverkat min kropp.

Förra året beskrev jag på Facebook flera av transmissionerna som jag fick av en grupp andar, som jag kallar De Forntida. Transmissionerna, budskapen och helandena som jag fick genljuder fortfarande i min kropp.

Mitt i natten vaknade jag av ett oväsen. Jag kunde inte somna om. Jag låg bara stilla i sängen. Plötsligt märkte jag att jag flöt omkring i universum. Jag arbetar mycket i den tomma rymden och det är det område där jag gör mitt skapelse- och manifestationsarbete.

Området jag befann mig i den natten var likt det tomma rummet, men det hade en annan kvalitet, jag flöt bara omkring i universell kärlek. Jag såg, kände och hörde att de universella energierna ur vilka allt liv är sprunget består av ren ovillkorlig kärlek. Universum sjunger alltid kärlekssånger till oss. Kärlek bara fyllde varje cell av min kropp, när jag flöt omkring genom universum. Där fanns inga andar eller varelser. Jag var bara i ett rent kärleksfält.

Sången och musiken var så lika de jag hörde när jag hade en nära-döden-upplevelse, när jag nästan drunknade i havet.

Vad transmissionerna gav mig, var att vara medveten om hur mycket ovillkorlig kärlek vi alla hålls i. Och vi blir varje minut i våra liv besjungna med denna kärlek.

Jag kan inte säga hur extraordinär denna upplevelse var!

Men den lämnade mig med dessa frågor:

Varför kan inte människor få känna denna kärlek som finns runt om oss varje dag i veckan, och varför hör vi inte musiken och sången om kärlek, liv och skapelse?

Och hur kan vi börja få igenom denna kärlek från universum att flöda in i det nuvarande mörka kollektivet?

Som jag ofta meddelar är shamaner trädgårdsmästare för energi. Hur kan vi kultivera denna typ av kärlek i vårt kollektiv?

Jag vet att detta är något jag måste gå vidare med. För om ni kunde känna vad jag kände den där natten, skulle ni veta att vi missar så mycket av magin i livet!

Ett av de teman Renee och jag talar om i The Shamans Cave är viktigheten i att förstå styrkan och meningen med skapelseberättelser. Det var skapelseberättelser som i shamaniska kulturer gav vägledning för gemenskapen, likväl som för shamanerna att veta vilka steg som behövde tas för att leva harmoniska liv och även få inspiration för att skapa helandeceremonier. Skapelseberättelser hjälper oss att definiera vår roll i livet och ger oss budskap om de värden vi kan sträva efter att nå.

När du förstår skapelsesången och hur de skapande krafterna i universum skapade dig, då får du bättre förståelse av de vibrationer och energier som behövs för att fylla upp en ny substansvärld.

På 1990-talet när jag skrev Medicine for the Earth; How to Transform Enviromental and Personal Toxins, informerade jag om nödvändigheten att resa/meditera för att få veta om den egna skapelsehistorien, som betyder något för dig. Jag fortsätter att skriva om skapelseberättelser i mina senare böcker som i Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Jag tror absolut att vissheten om sin egen skapelsehistoria behövs för att fullt kunna anamma transfigurationspraktiken. För om du inte känner till Källan, hur kan du då uppleva Källan inom dig själv? Utan att ha en sensorisk upplevelse av Källan inom dig, blir praktiken mer en rationell förståelse. Och det mentala konceptet om vad som menas med att transfigurera till ens gudomlighet har inte bränslet eller energin för skapelsevibrationen till nytt liv, som i vårt arbete har den vitt spridda effekten som vi alla hoppas på. Vårt arbete behöver fyllas med den sanna fysiska upplevelsen av Källan, Gud, gudinnan, vår kreativa universella kraft.

Så ge dig tid att resa, meditera, eller göra något som automatiskt skrivande, för att undersöka om din skapelsehistoria. Vem skapade dig och livet på Jorden?

Få en upplevelse av hur omfattande skapelseenergin är. Energin är oändlig och har inga gränser. Känn kärleken som gavs in i din skapelse. Upplev skapelseljuset och res sedan inom dig för att finna Källan till ditt eget ljussken, som finns inom dig.

Fullmånen är den 19 april. Låt oss tillsammans uppleva de kärleksfulla energierna av den universella kraften och genombringa den, när vi skapar en strålande ljusväv inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du ta del av ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida för att få instruktioner till fullmånsceremonierna.

Josephine i vår globala gemenskap, gav mig underbart feedback efter att jag skrivit om Tracy Shulsinger’s praktik i marsutgåvan av Transmutationsnyheterna. Josephine har tidigare delat med sig om sitt mycket intressanta arbete . Jag älskar hennes hängivenhet till att söka och till hennes shamaniska praktik. Tack Josephine för allt du gör! Här är vad hon meddelade mig:

”1969 besökte jag en Japansk Fredsträdgård i Hiroshima. Det var häftigt. Ingen fingervisning av ’Se, vad ni har gjort mot oss’. Ingen önskan att få oss att skämmas eller anklaga oss. Fred och harmoni och naturligtvis utomordentlig skönhet. Vid den tiden kände jag vanligtvis ingenting – varken glädje eller smärta. Men i Hiroshima kände jag glädjen som kommer från fred och harmoni. ”

Josephine fortsatte med att tillägga:

”Shintos tillvägagångssätt är att innan de påbörjar ett projekt för att skapa en byggnad eller en trädgård, diskuterar de detta med Kami (liknande våra landskapsväktare) och med växterna och träden och stenarna, som kommer att vara delaktiga i projektet; och sedan utförs ceremonier vid avslutningen i tacksamhet för en lyckad fulländning.”

Josephine tror att det finns andra trädgårdar runt om i världen som har skapats på detta sätt. Men jag ville ge idén vidare om den Japanska Helandeträdgården och Shintos tillvägagångssätt med att göra en ceremoni för varje trädgård de skapar.

När vi undrar vad vi kan ”göra”, kan idén om Fredsträdgårdar inspirera oss till att se att det finns många sätt hur vi kan höja medvetandet och ge in harmoni i världens gemenskaper. Vi kan verkligen bli shamaniska trädgårdsmästare som bidrar med en stor tjänst för att skapa Fredsträdgårdar i våra gemenskaper.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa om dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts