TRANSMUTATIONSNYHETER december 2019

Den 21 december går vi in i en ny årstid och vi rör oss snabbt mot årets slut. Vi hälsar vintern i den norra hemisfären och sommaren i den södra hemisfären. Vilken ”färd” det har varit det här året.

Vi kan sannerligen inte kontrollera eller stoppa årstidernas förändringar. Vi har inte heller någon kontroll över vart livet tar oss.

Men har du märkt hur mycket vi kämpar emot vart livsströmmen och livets flod tar oss.

Vad vore om vi ombads att släppa att försöka kontrollera växlande strömmar och cykler och vi kunde omfamna hur det flyter med vissheten att det kommer att föra oss till ett bra ställe. För detta behövs ovillkorligt förtroende till livet och till evolutionens process. Vi kan fortsätta att kämpa, försöka kontrollera och motarbeta livets flöde. Men vi kan inte kontrollera varthän livets flod tar oss.

Vår ursprungliga livskraft tar oss dit som den har blivit programmerad att göra. Men vad vore om vi kunde tillföra medvetenhet till vår livskraft.

Vi kommer fortfarande att flyta med livets flod. Men genom att använda den gamla läran om att utöka energin med medvetenhet, blir det ett sätt att också förändra vilken energi som helst under vår färd. Livsfloden fortsätter att leda oss till högre tillstånd av aktsamhet, spirituella möjligheter och visa oss hur vi kan samarbeta med det som livet leder oss till i stället för att sparka och skrika hela tiden.

Att utöka den ursprungliga livsenergin med medvetenhet, kommer att vara mitt forskningsobjekt det kommande året, eftersom jag hade en sådan stark visionär upplevelse av vad som är möjligt.

Under solståndet kan du reflektera över den stora vändningen och livets flöde. Fråga verkligen din själ genom att spendera tid i naturen, använd shamaniska resor eller meditation för att ta reda på hur du kämpar, motarbetar och försöker kontrollera vart livets ström tar dig. För precis som årstiderna växlar, har vi ingen kontroll över varthän livets flod leder oss.

Gör en ceremoni vid solståndet för att släppa gamla energetiska mönster, och tillåt dig att träda in i den nya livssäsongen. Gör en ceremoni för att släppa loss och bli av med ditt kontrollbeteende. Åkalla dina hjälpande och medkännande andar för understöd med detta. Det finns en mängd med gudomliga och transcendenta krafter, som välkomnar och skyddar dig när du släpper din falska tro att ditt ego eller din personlighet kan kontrollera livsflödet.

Reflektera över da gamla historierna som har hållit dig fast i det förflutna. Begrunda även projektionerna som pålagts dig och som döljer din passion inför livet, din skönhet och inneboende gudomligt ljus.

Vilka historier vill du ta med dig in i det nya året? Gör ceremonier för att släppa dessa historier och projektioner, som inte längre nyttar dig. Tillbringa tid i naturen och fyll dig själv med färger, bilder, dofter, ljud, känslor och smaker, som absorberas i ditt landskap.

Sann skönhet är vad du kommer att se närhelst du öppnar dina ögon om du gör detta. Detta energifält är vad du bör ta till dig för det Nya Året.

Om du behöver idéer för sätt att utföra ceremonin på, kan du läsa min bok The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life.

Så snart du slappnar av och ger dig hän till flödet, kommer du att märka mer skönhet och fridfullhet som flyter in i ditt liv.

Det här flödet kommer att fortsätta att beröra dig på sätt som är bortom din föreställningsförmåga och förståelse.

Ta in livsflödet med alla dess kurvor och vändningar. Låt oss återvända till ett tillstånd av förundran och vördnad när vi betraktar skönheten och perfektionen på stigen som vecklas ut inför våra ögon.

Fullmånen är den 12 december. Låt oss börja med vårt förberedande arbete och sedan resa djupt inom oss till vårt spirituella ljus, som är evigt och odödligt. Detta ljus har kapaciteten att transformera allt som har satts i vår väg. När vi som en global gemenskap utstrålar vårt ljus, stiger vi in i rollen att vara till verklig tjänst för allt liv och för Jorden.

Låt oss förena våra ljus och spirituella styrka för att väva ett lysande och strålande ljus inom och runtom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna, kan du få instruktioner genom att läsa Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Eftersom vi träder in i ett nytt år, vill jag ta tillfället i akt att tacka våra översättare, som fortlöpande engagerar sig i arbetet för att skicka ut Transmutationsnyheterna till vår globala gemenskap.

Låt oss tillsammans förena våra hjärtan och utstråla kärlek, ljus och djup uppskattning till alla som hjälper till att föra ut Transformationsnyheterna till våra mailboxar varje månad.

Och var snälla att tillsammans med mig tacka Sylvia Edwards, som ställer samman vad jag skriver till ett vackert format som alla varje månad kan läsa.

Och ett hjärtligt tack till våra översättare:

Petr Němčanský – Czech
Tea Thum – Finnish
Carole Laplante – French
Bea Salgado – French
Barbara Gramlich – German
Astrid Johnen – German
Nello Ceccon – Italian
Flavia Cavallaro – Italian
Els de Graaff – Nederlands
Sandra Koning – Nederlands
Sofia Frazoa – Portuguese
Tatiana Starikova – Russian
Ines Fermoso – Spanish
Lena Anderheim – Swedish
Simin Uysal – Turkish

Var snälla och håll tillsammans med mig vår cirkel i kärlek under solståndet. Må era ceremonier vara glädjefyllda när vi hedrar Jorden, elementen och allt liv denna kraftfulla tid av förändring, upplösning och återerinrande.

Sandras kungörelser kan tas del av på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts