Transmutationsnyheter juni 2019

Jag har älskat att uppmuntra människor att träda i kontakt med vår naturliga värld på ett sätt som de flesta av oss inte gör. För med vår shamaniska praktik är vi vana att söka guidning och helande i stället för att bygga upp starka relationer med allt liv som vi delar planeten med och även med våra hjälp-andar.

Vi kommer tillsammans för att fira solståndet den 21 juni. Då är det en speciell tid för att verkligen förena sig med elementen och naturvarelser där du lever.

Jag ber alltid människor att börja sin konversation med naturvarelser med ”Får jag lov att träda in i ditt energifält?” Om en naturvarelse svarar ja på denna fråga har du tillåtelse, och jag tycker att detta bygger upp ett kärleksfullt energifält med de varelser vi förenar oss med.

Mina elever, som använder denna fråga innan de tar upp kontakten, tycker att mer djur och fåglar har dykt upp där de bor. De har skapat ett energifält som är tilltalande för allt liv.

Inom shamanismen är landskapet en av de viktigaste hjäp-andarna som shamaner arbetar med.

Så låt oss starta och gå ut och sitta i landskapet där vi lever vid solståndet. Om du bor i en stad, kan du sitta på betongen och kontakta jorden under betongen. Att göra så har varit så kraftfullt för mina elever.

Säg ”Får jag lov att stiga in i ditt energifält?” Börja sedan med att i stillhet emanera kärlek, ljus, vördnad och respekt till landskapet. Om det känns rätt, så presentera dig själv inför landskapet. Fråga om landskapet skulle vilja berätta om sin historia och sitt liv. Börja en konversation, som om du mötte en ny vän.

Fortsätt denna process med vattenkällan där du bor. Hur många av er har tagit upp kontakten med var ni får ert vatten ifrån?

Föreställ dig skillnaden i smaken på ditt vatten och din relation till vatten, om du frågar om du kan stiga in i dess energifält, och utstråla kärlek, ljus, vördnad och respekt till det, och sedan få reda på om det. Det blir som familj med dig, och du kommer att bli närd av vatten på ett helt nytt sätt. Du kommer att behandla vatten annorlunda eftersom det är en bundsförvant och familj för dig.

Upprepa samma sak med luften, vinden. Får jag lov att träda in i ditt energifält? Utstråla kärlek, ljus, vördnad och respekt. Uppmärksamma hur vindens beteende runt dig förändras, när du talar till den som en vän och familjemedlem.

Och gör detta även med solen. Får jag lov att träda in i ditt energifält? Jag hälsar dig med så mycket kärlek och vördnad för allt du ger mig i livet. Jag vet att jag inte skulle vara levande utan dina strålar som skiner ner på mig och allt liv.

Forstätt denna process med andra naturvarelser där du lever.

Uppmärksamma hur förenad du känner dig med din kropp, landskapet där du bor och med Jorden.

När vi börjar ha samtal med naturen, som om allt liv är del av vår familj, stiger vi in i en ny livsdimension av djup vänskap med allt liv. Föreställ dig hur du kommer att känna dig när du har en sådan stark relation med alla förnimmande varelser där du lever och i livsväven.

Fullmånen är den 17 juni. Börja din praktik med att be månen om du får stiga in i dess energifält. Känn dess styrka och kärlek. Lär dig om månen. Så snart du känner att du har upprättat en stark vänskap med månen kan du börja din transfigurationspraktik med att utstråla ditt ljus inom och runtom Jorden. Låt oss fortsätta att skapa en vacker och stark ljusväv.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna kan du läsa ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag sluter mig an till vår cirkel och önskar er ett vackert solstånd fyllt med magi, ljus och kärlek.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts