Transmutationsnyheterna juli 2019

Under de år jag har skrivit mina böcker och Transformationsnyheterna har jag delat med mig om hur människor kan ha olika emotionella behov under de växlande årstiderna. För mig är sommaren en tid när jag blir kallad djupt inom mig, precis som många känner behovet av vintersömn under vintern.

Just nu känner jag att min spirituella väg leder mig till att bidra till livsväven genom att finna mer tid att vara i tystnad och förmedla och emanera kärlek och ljus till det kollektiva. Det kombinerat med att det är sommar gör att jag blir en riktig enstöring.

När allt kommer omkring är vi lika ädelstenar som är briljanta förmedlare och mottagare av energi.

Så mycket av kommunikationen med naturvarelser sker på psykisk nivå. Naturvarelser tar emot energi, tar emot varningar och viktig information för deras överlevnad, och de kommunicerar genom att sända ut vibrationer som blir till vackra sånger. För allt i naturen sjunger precis som allt i universum gör.

Vi förstår inte hur mycket av våra tankar och ord som slutligen förmedlar kaotiska och destruktiva vibrationer och sånger till livsväven.

Vi försöker att använda vårt eget språk för förbindelse och kommunikation med naturen.

Men naturen läser energin som vi förmedlar, inte våra ord.

Hur mycket missar vi i livsdansen, när vi inte öppnar upp oss för vibrationens språk, som vi kan förmedla och ta emot? Vi missar budskap från omgivningen likaväl som de från de varelser vi delar planeten med. Och vi missar den sanna glädjen i konversationen från hjärta till hjärta.

Vi skulle ta del av mer överlevnadshjälpmedel och ha djupare interaktioner med andra arter om vi började öppna våra ögon och öron för det osynliga och komma i kontakt med vårt kroppsmedvetande. Och naturen skulle få veta mer om oss när vi börjar kommunicera med elementen och andra arter på nivån hjärta till hjärta och även när vi är villiga att förmedla energier av kärlek, vördnad och respekt genom att öppna våra psykiska sinnen. När vi gör detta, öppnar vi upp för en ny livsdimension.

Spendera mer tid i naturen och sitt i stillhet. Lyft skynkena mellan det mörka verklighetsfältet, som vi tenderar att innebo och öppna upp för att vara en kristallin förmedlare av kärlek och ljus. Engagera dina psykiska sinnen och uppmärksamma den energetiska kommunikationen du får och sångerna du får höra i retur.

Fullmånen är den 16 juli. Börja med att be månen om att få stiga in i dess energifält. Fortsätt med att skapa en relation till månen, så att det känns som om månen är del av din familj. Lär känna dess exponentiella kraft som understödjer dig i ditt arbete. Ge dig tid att förbereda innan du utför ditt heliga ceremoniella arbete med transfigurationen. Tillåt ditt inre gudomliga ljus att flöda medan du utsänder ovillkorlig kärlek till allt liv. Låt oss fortsätta att väva ett lysande ljusnät inom och runtom Jorden som berör allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light”.

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts