Transmutationsnyheter maj 2019

Jag älskar maj månad. Det finns en energi i naturen under maj månad, som alltid tycks så kärleksfull. Jag känner mig fridfull varje gång denna månad kommer. Kanske ordet ”May” innehåller en särskild vibration som tilltalar mig.

När jag började utföra och undervisa i att hämta tillbaka förlorade själsdelar meddelade jag mina klienter mycket detaljerade berättelser om vad som hade orsakat själsförlusten. Jag såg kläderna som min klient bar vid traumat. Detta bekräftades ofta av klienten. Jag fick långa meddelanden om traumat och sedan information för helandet om de gåvor som de återvända själsdelarna hade med sig till min klient.

Med tiden märkte jag att klienter och studenter förlorade sig i berättelserna i stället för att fokusera på att absorbera ljuset, kraften och gåvorna från den returnerade själsessensen.

Vid den tiden fanns inte internet. Jag skrev Soul Retrieval newsletters halvårsvis och skickade dem till de studenter som hade abonnerat dem. Jag lade även till ett nytt för- och efterord i min bok Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self.

I en utgåva skrev jag om detta tema och om rådet mina hjälp-andar gav om hur detta kunde korrigeras. De slutade ge mig detaljerna från de förgångna historierna, som klienten kunde fastna i. Mina hjälp-andar började i stället att fokusera på helandeberättelser om de returnerade gåvorna som klienten nu kunde se fram emot.

För i dessa tider behöver vi inte mer trauma, som håller oss fast i det förgångna. Själsdelarna har med sig essensen som ger tillbaka klientens livskraft. Det är energin som ges tillbaka och det är inte orden eller berättelsen som skapar positiva förändringar i klientens liv.

Jag skrev alltså om förändringarna i mitt arbete i ett Soul Retrieval-newsletter, och jag var överraskad över responsen jag fick. Samtidigt som jag ändrade mitt arbete hade de flesta av de praktiserande som jag hade undervisat, fått vägledning att ändra sitt arbete på samma sätt. Vi fick kollektivt denna vägledning! Det är häpnadsväckande hur hjälp-andarna arbetar!

Detta var ett viktigt budskap och en lära för mig, när vi fortlöpande introducerar gamla spirituella metoder i vår moderna kultur. Vi kan bli fast i våra tankar och vill förstå allt rationellt. Information helar inte, energi helar. Däremot vill människor i infödings- kulturer bara absorbera de helande energierna.

Jag ser nu hur detta händer med vårt shamaniska och ceremoniella arbete. Människor spenderar så mycket tid med det rationella tänkandet och ser bara genom egots ögon, och vill förstå budskap som ges i shamaniska resor istället för att uppleva styrkan i den energetiska kommunikationsöverföringen.

Jag tror verkligen att människor som är villiga att växla till en ”ny frekvens” och att arbeta med högre vibrationsenergier och sånger förändras och utvecklas på liknande sätt som Jorden.

Det finns så många teorier om splittringar i dimensioner, där människor som väljer att bli fast i vibrationer som rädsla, hat och separation skiljer sig från de som väljer att rida på en annan våg med en högre frekvens.

Jag har i åratal skrivit om hur min spirituella lärarinna Isis fortlöpande råder oss att inta den våg som vi vill rida på – vilket betyder vilken dimension av verkligheten väljer vi att leva i?

Jag tror att vi kommer att stiga in i ett nytt sätt att öppna våra sinnen på denna våg av högre medvetande, så att mycket av vår kommunikation kommer att vara på det psykiska planet och genom energiöverföring. För när vi fokuserar på för mycket ord, förlorar vi meningen med vårt spirituella arbete och gåvan det förser oss med.

Försök att promenera i naturen och tala inte till andra naturvarelser som du möter på vägen, förmedla bara kärlek och strålande ljus. Uppmärksamma energiöverföringen som du får. Jag slår vad om att det är så mycket djupare än vilka ord som helst. Din uppmärksamhet och varseblivning av livet kommer att förändras när du gör detta.

Försök några resor när du stannar i tysthet med dina hjälp-andar och se vad som uppstår genom din delade energi. Släpp behovet att få budskap och ord. Observera förändringen som börjar ske inom dig.

Jag förmodar att du kommer att känna dig klarare, fridfullare, strålande och mer i kontakt med livet, och mer rotad i Jorden.

När vi talar om att stiga in i olika verklighetsdimensioner gav jag en 7-veckors kurs i ”Shamanic Healing with the Spirits of Nature: Building Strong Reciprocal Healing Relationships with Animals, Trees, and Other Allies in the Middle World”.

I denna kurs förmedlade jag hur varje levande varelse i shamaniska kulturer, som levde i landskapet var i släktskap. Konversationer pågick alltid mellan människor, växter, stenar, träd, djur, insekter, fåglar osv. För allt som levde i omgivningen tillhörde familjen.

Jag var så förtjust över att se hur många vaknade upp till en komplett annan väg i livet genom att tala till träd och andra naturvarelser och att lyssna till vad de talade tillbaka till dem. Ofta ber vi om ett tecken eller ett budskap i stället för att ta oss tid att tala till naturen som en vän och familj, som att fråga ett träd hur det hade haft det idag.

Jag betraktade hur människor som steg in i denna nya dimension inte kände sig invaderade av de mörka kollektiva energierna pga att en ny känsla av verkligheten hade öppnats för dem – en fylld med sådan skönhet, glädje, en rikedom av att dela kärlek fram och tillbaka med naturen, och en vänlighet som visas till allt liv. Jag kände att sa många verkligen öppnade upp och steg in i en ny medvetandeevolution. Förändringen jag iakttog var häpnadsväckande. Vi fylldes upp med skönhet och kunde sedan uppleva livets skönhet.


Naturligtvis var det några som förlorade sig i lidandeaspekten av hur vi behandlar andra livsformer. För på flera plan lever vi i barbariska tider, särskilt vad gäller vår behandling av naturen. Det behövs massor av helande på detta plan. Jag själv rör mig in och ut i detta tillstånd.

Men att kunna hålla allt liv i kärlek, vänlighet, vördnad och respekt förändrar energifältet.

Och eftersom de destruktiva krafterna på planeten också ger kollektivet näring med så mycket ilska och separation, behöver vi verkligen stiga in i vårt arbete och flöda in kärlek och ljus i kollektivet. Annars tror jag inte att vi kommer att se någon positiv förändring. Men det kommer att finnas människor som organiskt växlar om och utvecklar ett nytt medvetande genom att vara i djup förbindelse med naturen.

På Facebook skickade några en absolut fantastisk video. Jag känner att den komplett innefattar vad jag undervisade om i kursen och alltigenom åren med Medicine for the Earth. Detta är en video om en underbar kvinna från Lakota-nationen som delar med sig om sin erfarenhet med att tala till vattnet.

Kursen är fantastisk och jag förändrades mycket genom undervisningen. Jag kände att jag steg in i ett kärleksflöde genom att gå fram och tillbaka mellan mig och naturen och de kreativa krafterna i universum, som gav mig ny helandeenergi till mitt liv. Jag tror verkligen att detta arbete skulle undervisas innan man lär sig shamaniskt resande för att arbeta med hjälp-andar.

Jag planerade en 6-månaders gemenskapsgrupp för en gång i månaden för att undersöka detta magiska arbete. Denna 6-månaderskurs kommer att föras ihop med den ursprungliga 7-veckorskursen för de som är intresserade av att upptäcka naturens skönhet och kommunicera med naturvarelser. Även om du bor i en stad eller förort, dessa övningar kommer att ge förändringar och en känsla av djup frid. Jag har ingen link för mer information än, men kommer att sända ut ett email när jag har mer information om kursen och för anmälan.

Fullmånen är den 18 maj. Gör ditt arbete för att gå in i din andlighet och ett heligt rum. Res inom dig till ditt sanna jag. Under alla känslor och tankar är du ren ande, gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek. Det är denna energi som du bär på. Låt oss nu förena våra ljusenergier och tillsammans överföra, utstråla och sprida ljus inom och alltigenom denna stora Jord. Låt oss fortsätta att väva ett vackert livsnät, som omfamnar varje varelse på Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till vår fullmånsceremoni under ”Creating a Web of Light” på denna hemsida.

Jag vaknade upp en morgon med ett kraftfullt budskap: Det är dags att springa emot arbetet i stället för ifrån det, så att vi kan sätta frön för framtida generationer!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts