Transmutation News – July 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter juli 2012

Mycket förstörande händelser fortsätter i världen. Ingen av oss vill se barn dödas, masshungersnöd, våld, klimat- och miljöförstörelse. Som människor har vi en inre tendens att känna djup medkänsla när lidande uppstår. Det är normalt och naturligtvis måste vi gå igenom våra känslor.

På samma gång måste vi vara ihärdiga med att se till att inte ge näring åt energi av vrede, hat och rädsla.

Annars försäkrar vi att denna kraft får mer styrka än den kollektiva kärleksenergin.

Vi måste ge näring åt livets gudinna och det vi älskar, så att denna energi byggs upp och kan överskrida de krafter som nu regerar på vår planet.

Gör ditt arbete trots allt som händer i världen. Vi måste förbli fokuserade mitt i alla utmaningar. Vi måste ge näring åt de energier vi vill se växa i världen. Vi måste fortsätta att vara trädgårdsmästare och sköta om vår jordeträdgård.

För att kunna vara centrerade nog att upprätthålla våra spirituella praktiker i sådana intensiva tider, måste vi komma tillbaka till oss själva. Självet är vår sanna natur, som inte ändrar sig och har en känsla av inre stabilitet och bestående. Du kan läsa kapitel 5 i Medicine for the Earth för att få verktyg att arbeta med.

Jag fortsätter att undersöka skapelseprocessen. Det har varit min passion alltigenom mitt liv och jag har skrivit mycket om detta under åren som gått.

För er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna finns det möjlighet att läsa en artikel som jag skrev för Huffington Post, för att få veta vad det är för arbete vi har gjort. Gå till min hemsida och klicka på ”Huffington Post Articles” och läs artikeln ”How to Create a New Vision for the Planet”.

Förmågan att manifestera helande och rikedom för jorden och oss själva är verkligen obegränsad. Men när jag undersöker hur de flesta praktiserar manifestation, ser jag att många av oss manifesterar utifrån rädsla och en energi av knapphet.

Vi kan inte vara framgångsrika i vårt skapande när vi är i ett tillstånd av rädsla. Ofta försöker vi skapa yttre omständigheter, där vi kan vara säkra mot skador eller förändringar. Vi gör vårt skapande med en känsla av att det inte finns tillräckligt för alla.

När vi tror att vi gör spirituellt arbete och i stället är i ett tillstånd av rädsla och knapphet, då arbetar vi utifrån vårt ego. Och som jag har skrivit de senaste månaderna, kan du inte skapa form om du är i ett tillstånd av separation.

Form skapas ur osynliga energier och från vibration. All form uppstår i de osynliga spirituella regionerna.

Om du märker att du praktiserar ditt skapande ur ett tillstånd av behov och rädsla, är det ett tecken på att du inte kommer att vara framgångsrik. För du är inte i det medvetandetillstånd som behövs för att kunna manifestera rikedom.

Lösningen är att kunna sjunka djupt nog tills du energetiskt befinner dig i en sjö av överflöd. Och ur energin och vibrationen av överflöd kan du då manifestera form.

För att kunna gå in ett sådant djupt medvetandetillstånd behövs det förberedelser. Du behöver verkligen ge dig tid att bege dig ifrån separationens tillstånd in i ett enhetstillstånd, där du kan uppleva det gudomliga.

I shamaniska kulturer ger sig shamanerna tid för förberedelse till sitt helande och för ceremonier som de ska utföra. Här i väster dyker vi ofta in i arbetet utan någon förberedelse.

Jag tror att vi inte tillåter oss att gå djupt nog in i det tillståndet, där vi kan uppleva obegränsade resurser, visdom, hälsa, fred, ljus och kärlek.

Och om vi bemödar oss alltför häftigt, slutar det med att vi försöker forcera arbetet för att vi kanske känner oss desperata.

Vi känner oss stressade av allt ansvar och vi ger oss inte tid att relaxa, bara vara och på så sätt sjunka in i de gudomliga djupen.

Och så känner vi oss besvikna när vi inte är framgångsrika.

Jag ser en metafor av detta, som om vi försöker krama vatten ur en torr svamp. Eller på engelska säger vi: ”Du kan inte trycka ut blod ur en rova”. Det jag vill säga, är att du inte kan skapa rikedom om du känner dig tom, desperat, ängslig och upplever knapphet.

Vi behöver göra vårt arbete utifrån inre rikedom. Vi ska gå in i överflöd av skönhet, som växer i en verkligt fruktbar trädgård.

I maj uppmuntrade jag er att undersöka vidden av den tomma rymden. För vi begränsar ofta den kreativa kraften i universum när vi begränsar området inom vilket vi arbetar.

Denna månad vill jag uppmuntra er att bege er bort ifrån rädsla och knapphet. Då behövs det förberedelse för att nå ett tillstånd av frid.

Du kan ta en promenad i naturen, meditera, sjunga eller dansa. Vi har alla våra portar, som för in i tillstånd av lugn och inre frid.

Var stilla i detta tillstånd och tillåt dig själv att sjunka djupt inom dig och föreställ dig att du reser in i en sjö av överflöd. Detta är ett sant tillstånd av gudomlig kvinnlighet.

Sedan kan du ur denna vibration börja forma och skapa. Du måste sjunka in i överflödsenergin för att skapa form ur den.

Försök att märka hur det känns att utföra ditt skapelsearbete från detta tillstånd gentemot det egoistiska tillståndet av rädsla och tron att ”jag måste se till att få vad jag kan, för det finns inte tillräckligt”.

Så snart du har nått detta tillstånd kan du förankra känslan, så att du kan leva i ett rum av rikedom i stället för i ett tillstånd av rädsla.

Varje spirituellt arbete som görs utifrån rädsla ger bara näring åt den tunga kollektiva transen, som vi aktivt vill förändra och frigöra oss ifrån.

Du kanske märker att det är ett pågående tema, som jag under årens lopp har skrivit om. Det är temat om att ta spirituella koncept ifrån huvudet och tillåta våra kroppsceller att absorbera och sedan utstråla spirituella energier.

Jag skrev ofta om hur viktigt det är att känna vårt gudomliga spirituella ljus i varje cell av vår varelse. För det är inte tillräckligt att bara förstå, att vi utanför vår hud är ljus. Vi måste känna det.

Jag skrev om att absorbera skaparens eller de skapande krafternas kärlek i varje cell av din existens. Vi måste verkligen uppleva universell kärlek i varje cell för att vara en behållare för den kärleken.

Jag delade även med mig om att det är viktigt att uppleva kraften av den globala spirituella gemenskapen i våra kroppar, i stället för att bara veta att det finns miljoner människor runt om i världen, som på sitt eget sätt ber för jorden.

Det är viktigt att känna kollektivets styrka i våra kroppar för att vara en sann kanal för förändring och helande.

Och nu skriver jag om att sjunka in i överflöd eller i en vibration i vilken du kan försöka att skapa.

Vi har i vår kultur en tendens att rationalisera spiritualitet. Vi måste uppleva den fullt i våra kroppar för att kunna leva övningarna och också vara positiva förändrare.

Om vi kan uppleva andens kraft mera på en cellulär nivå, då kan vi ge oss hän till den sanna andliga kraften.

I den västliga världen försöker vi alltid att förstå saker och ting. Vi försöker att tänka oss ur problemsituationer.

Vi vill ha en plan.

Flera av oss får brutalt lära oss att vi inte kan tänka oss bort ifrån varje utmaning. Vår ande vet hur den kan skapa det helande och den förändring vi söker. Och det är nu dags att ge sig hän till Anden.

Kalla in Andens kraft för hänvisning, när ett problem eller en situation som behöver helas uppstår.

Om du ger dig tid att tänka över ditt liv, kommer du att märka att ofta en osynlig kraft, det gudomliga, Gud, hjälpte dig ut ur ett mörkt ställe in till ett helande rum eller till en möjlighet där goda saker kunde manifestas.

Och där du nu är, är kanske bortom vad din mentala kraft hade kunnat manifestera.

Det är dags för oss att sluta arbeta så hårt, för att tänka ut hur vi ska förändra vad som händer på jorden. Ju mer vi kan kalla in Anden och låta den kraften gå vägar som är bortom vår rationella föreställningsförmåga, ju mer öppnar vi dörren för att verkligt helande ska kunna uppstå.

När vi upplever på ett djupare cellulärt plan, öppnar kraften av det spirituella arbetet en starkare dörr till andens regioner. Men det fordrar hängivelse.

Skriv upp 3-5 mycket utmanande händelser i ditt liv, när du kände att någon osynlig kraft skapade förändring, som du inte hade räknat med. Detta kommer att ge dig tillfälle att reflektera över hur Anden har varit en sann guide i livet.

Vi har alla haft tider när det gudomliga tog överhand i vårt liv och förde oss till en bra plats. Tiden att undra om vi kan ha förtroende i anden är förbi. För Anden är verkligen den kraft vi måste lita till just nu och vi måste ge oss hän till den.

De problem vi har skapat i världen är bortom en rationell aktionsplan.

Fullmånen är den 3 juli. Låt oss sjunka in i vårt gudomliga ljus, uppleva den sanna kraften och verkliga styrkan i vår globala gemenskap, och helt och fullt i våra kroppar känna de obegränsade energier, som vi kan frambringa genom helande och transformation. Och sedan när vi förenar våra hjärtslag med varandra och med jordens hjärtslag, fortsätter vi tillsammans att väva en lysande väv av ljus och kärlek inom och runtom vår stora planet.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Valerie Farr, en briljant shamanisk lärarinna och praktiserande i Los Angeles, skickade mig detta underbara citat från Albert Einstein. Jag tycker det passar precis till vårt arbete:

”Allt är energi och inget annat. Ställ in frekvensen av den realitet du önskar och du kan inte få annat än den verkligheten. Det finns ingen annan möjlighet.

Detta är inte filosofi. Detta är fysik.”

-Albert Einstein

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan!

 

Transmutation News – June 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2012

Förra månaden skrev jag att om du vill skapa förändring i den yttre världen, måste du först arbeta med energin.

Du kan inte förändra materien om du befinner dig i ditt ego.

Detta är en mycket viktig punkt, som jag vill att vi undersöker denna månad.

Shamaner och spirituella helare ser genom andens ögon på klientens kropp och läser dess energifält. Shamaner läker det som är ur balans på ett spirituellt plan. Sjukdomen kanske manifesterar sig på det emotionella eller fysiska planet, men shamanen ser på det som är bakom de symptom som syns. En shaman undersöker klientens energisystem och återupprättar harmonin på det spirituella planet. När harmonin är tillbaka i det osynliga energisystemet kan klientens kropp och känslor helas.

I den moderna västliga världen tenderar vi till att försöka läka symptomen. Vi ignorerar ofta att se på det grundläggande energetiska systemet och hur det behöver rättas till ett harmoniskt tillstånd, så att personens hela livskraft kan flöda igen och ge ett tillstånd av välmående.

I mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och How to Thrive in Changing Times undervisar jag om nödvändigheten att vara kapabel att förändra och transformera energin bakom våra tankar. Jag skriver också att när vi använder ord skapar vi, så när vi talar måste vi beakta energin bakom våra ord. För vi manifesterar med våra ord.

Vi har arbetat tillsammans med detta i åratal nu, eftersom jag har fokuserat på detta tema ända sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna år 2000.

Men vi behöver gå vidare i arbetet med att transformera och förändra energin bakom vara tankar och ord. För bakom form och materie är energi.

För att verkligen skapa positivt helande för andra, planeten och oss själva, måste vi sluta upp att fokusera på symptom. Vi måste titta genom andens ögon för att se energins rörelse och eventuella blockader som kan uppmärksammas i livets väv.

Bilden som jag fortsatt upplever är en väv och en matris av små kristallartiga ljus som är i allt liv. Och ibland måste det göras en anpassning i väven, så att energiflödet kan befrias. Så snart det flödar fritt återupprättas hälsan på alla plan.

När jag undervisar mitt ”Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light”-arbete, ber jag folk att inte fokusera på klientens fysiska och känslomässiga svårigheter.

Detta är ofta förvirrande för dem, speciellt för människor som arbetar med mig i mina pågående online-kurser.

Folk känner att om de kan höra andra människors klagomål och berättelser, då skapar det ett tillstånd av medlidande och mer energi till att vilja delta i arbetet med att hela.

Men om två eller fler människor faktiskt enas om en energi, då slutar det med att vi konsoliderar problemet.

Om en person anger att den mår dåligt på ett känslomässigt eller fysiskt plan och vi som en kraft utifrån ger den tron näring, då har vi bidragit till att fastslå de angivna symptomen.

Jag vet att detta är svårt, om du är i ett hjälpande yrke. För klienter kommer med problem som måste bestämmas och diagnostiseras. Men inom de hjälpande yrkena är det inte nödvändigt att ge näring åt den energi som fastslagits. Vi kan låta klienten berätta om vad som händer och genom att bara vara en åhörare kan vi förändra det fastlagda ämnet. Jag skrev i min bok Medicine for the Earth om makten av att se och höra och hur denna enkla praktik kan hela.

Jag vill uppmuntra oss alla att se bakom symptomen, som manifesteras hos oss själva, hos andra och på jorden. Gå in i ett meditativt tillstånd och titta genom andens ögon och börja arbeta på en energetisk matris.

När vi ser bortom den energetiska matrisen, kan vi bara observera gudomligt ljus. När vi upptäcker ljuset i oss själva, hos andra och på planeten jorden sker förändring helt naturligt. För ljus är liv och ljus läker sjukdom. Och naturligtvis måste vi tillåta universell kärlek att flöda igenom oss, när vi observerar ljuset i allt liv. Allt liv är ljus och vi anlände här för att uppleva den gudomliga kärleken.

Jag tror att den kollektiva transen får oss att bara jaga efter symptom. Vi kollar på fel plan för att verkligen skapa bestående läkning. Jag vet att flera av oss har sett kraften i energimedicinen och har skymtat dess kraft att hela i framtiden. Varför inte börja nu?

Nyligen sökte jag i mina tidigare Transmutationsnyheter för att hitta material som kunde vara relevant för en artikel, som jag skriver för Huffington Post. Jag läste något som jag hade skrivit i Transmutationsnyheterna i maj 2010 och tyckte att det passade till det jag har skrivit denna månad. Så jag lade till detta.

Från Transmutationsnyheterna maj 2010:

En av de grundläggande lärorna i Medicine for the Earth-arbetet är att allt manifestras i det spirituella innan det manifesteras i den fysiska världen.

För ungefär 5 år sedan skrev jag att vår realitet bryts ner. Översvämningar, stormar, jordbävningar väver om livsmaterien. Organisatoriska strukturer faller isär och det härskar stor desillusion i regerande och religiösa organisationer.

Vi fortsätter att uppleva stora förändringar på jorden med nya jordbävningar i olika delar av världen och med utbrottet av vulkanen på Island.

Sanna shamaner arbetar med att skapa en ny realitet och fortsätter att arbeta med livsväven. Genom att se på mönstren av disharmoni försöker de genom konst, sång, dans och att drömma förändra frekvensen i mönstren på hela väven.

Genom arbetet vi tillsammans gör förändrar vi det kollektiva underlaget, som kräver att vi förändrar våra tankar och dagdrömmar för att kunna skapa en ny realitet i de osynliga sfärerna, som i sin tur kommer att manifesteras i den fysiska världen för att ersätta allt som är opassande. På så sätt bygger vi en osynlig värld, som manifesteras till en fysisk verklighet.

Flera av oss vill bara göra yttre förändringar. Naturligtvis finns det aktioner vi kan göra för att förändra det som händer på jorden. Men med vissa aktioner och helandearbete är det som att gå omkring och bara läka symptomen utan att se på det djupare planet av utmaningen och sjukdomen.

När vi använder våra tankar, ord och dagdrömmar till att bilda en osynlig värld, går vi till grunden för att väva en ny verklighet.

Om det inte finns människor som är villiga att vara drömmare, hur ska vår framtid då gestalta sig? Och när de nödvändiga och evolutionära nedbrytningarna fortsätter, vilka är visionerna för framtiden? Det måste finnas ett kollektiv som upprätthåller en ny vision.

Det är väsentligt för oss, som känner sig kallade att drömma och väva en ny verklighet, att arbeta med att bygga upp en osynlig substansvärld. Och jag skrev om de metoder jag använder för att skapa både i Medicine for the Earth och i min nya bok How to Thrive in Changing Times.

Jag är övertygad om att det är viktigt att ge sig tid att tänka över vilken osynlig värld du har byggt upp.

Fullmånen är den 4 juni. Låt oss fokusera på det kraftfulla arbetet som har lärts ut i spirituella traditioner – formvärlden har föregåtts av energi.

Låt oss arbeta med att väva en ny osynlig substansvärld genom att fokusera på att bilda en stark och lysande ljusväv.

För de av er som är nya läsare; informera er på denna hemsida om vår ceremoni under ”Creating A Human Web of Light”.

Den 20 juni firar vi sommarsolståndet på den norra hemisfären och vintersolståndet på den södra hemisfären.

Vilket bra tillfälle att smälta samman med jorden där du bor. När du förenar dig med jorden lär du genom att bli jord. På så sätt kan du i din kropp uppleva vilka förändringar som sker i din egen inre jord.

I böckerna Medicine for the Earth och How to Thrive in Changing Times får du instruktioner om hur du kan smälta samman med ett element.

Egentligen gör du en meditation för att bli ett med ett element. Fokusera på avsikten att smälta samman med jorden där du bor. Sätt på musik och tillåt dig själv att sjunka in i ett förenat tillstånd med jorden. För att fördjupa upplevelsen, kan du smälta samman med alla elementen där du bor och lära dig om de förändringar som kommer med årstidernas växlingar. Eftersom vi själva är jord, luft, vatten och eld, växlar vi också årstider.

När du smälter samman med elementen upptäcker du att de alltid är i rörelse. Till och med frusen jord är alltid i rörelse. Rörelse behövs för hälsa. Sjukdom manifesteras när energin stagnerar. Det betyder att vår energi måste vara i rörelse för att upprätthålla ett hälsosamt tillstånd.

Låt oss tillsammans tacka elementen för allt de ger oss så att vi kan växa och frodas och inte bara överleva.

Och låt oss framförallt förena våra hjärtan och tacka för vårt liv. Låt oss ge näring åt anden som lever i allt (i allt liv på jorden) med universell kärlek.

Ät en bit ekologisk färsk frukt eller grönsak vid solståndet. Det finns marknader som säljer ekologiska lokala produkter, om du bor på landet eller i en stad.

När du äter denna gåva som jorden har gett, kan du föreställa dig själv att sjunka in i jorden och känna den kärlek och ljus som är i allt som jorden skänker oss.

Jag önskar er en glädjefylld sommar och vinter!

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du det på den engelska sidan.

 

Transmutation News – May 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2012

Vi arbetar inne i en djup inre osynlig sfär, när vi befattar oss med shamanism eller spirituella övningar ifrån andra traditioner.

Allt yttre kommer inifrån. Och på ett rationellt sätt kan vi inte alltid ”hölja våra tankar” omkring det enorma energifältet.

Bambus är en speciell levnadsvarelse. Liksom alla plantor börjar den livet som ett frö. När den får vatten växer rötterna djupt ner i jorden under fyra år. Efter fyra år spirar plantorna upp väldigt snabbt och växer till nästan 25 meter höga över natt.

Vi människor har också satt djupa rötter i vår inre trädgård. För många av oss kommer dessa djupa rötter ur social konditionering, kollektiv tro, meningar som vi tagit upp ur media och egna livserfarenheter.

Det är viktigt att vi undersöker de starka rötter som växer i vår inre trädgård och utforskar hur stor plats dessa enorma energier behöver för att växa och manifestera sig i våra egna liv och i världen.

Bambuplantans rotsystem är även ett underbart exempel på hur vi kan bygga ett starkt och sunt liv, som är kapabelt att motstå alla sorters stress, om vi har en solid struktur och grund. För styrkan i att frodas ligger djupt i det inre.

Fokusera denna månad på att meditera över ditt rotsystem. Ta promenader i naturen och reflektera över hur de sundaste plantorna och träden har starka rotsystem. Vissa rotsystem är ytliga och andra djupt under jorden. Men en plantas eller ett träds hälsa blir ofta mätt efter dess rotsystem.

Använd din imagination för att gå inom dig och undersök rötterna av dina omintetgörande attityder och trosystem, som har vuxit till starka plantor i din inre trädgård.

Ge utrymme för det stora. Ge utrymme för det gudomliga.

I april sändes första följden av mitt webinar ”Deeening the Medicine for the Earth Practices”.

Jag talade om tre principer i denna första sändning. Och jag vill kort sammanfatta dessa här.

Flera som jag hör ifrån är rädda att använda sin föreställningsförmåga till att drömma en positiv dröm för sig själva och för vår jord. Vad jag hör ifrån dem är att de är osäkra vad deras ego skulle vilja be om och försöka att manifestera i motsats till vad deras ande skulle understödja. Rädslan att manifestera något som inte skulle vara till det bästa för en person dyker upp.

Och en annan svårighet som dyker upp, är tron att framtiden innehåller någonting bortom vad vi kan föreställa oss. Så varför försöka att föreställa sig en bra framtid nu.

Mitt svar på dessa ämnen som dök upp är att vi använder vår föreställningsförmåga 24 timmar om dagen och sju dagar i veckan. Det finns spirituella mästare som kan stilla sin tankegång. Men för de flesta av oss är vår imagination alltid igång. Den verkar även i våra drömmar om natten.

Så varför inte föreställa sig en positiv vision i stället för smärta, trauma, drama, som många håller på att föreställa sig?

Och vår framtid skapas ur nuet. Vi behöver fokusera vår imagination på att drömma ett vackert nu till existens.

Genom att göra detta lägger vi spåren på vilka framtiden kan byggas upp.

Var inte rädd att använda din föreställningskraft till att drömma en underbar dröm för dig själv och för allt liv på denna stora planet. Gör det!

Nästa princip, som jag pratade om, är att vi vet att universum är rum. Materien som existerar i vårt universum har plats pa spetsen av en nål.

Och ändå när vi skapar, för att använda en metafor som jag fick, håller vi på och målar över gamla målardukar. Så de gamla bilderna bryter igenom och syns på våra nya målningar, som innehåller våra nya visioner.

Jag skrev om att skapa ut ur den tomma rymden i mina böcker Medicine for the Earth och How to Thrive in Changing Times. Om du har en av dessa böcker kan du igen gå över vad jag skrev.

Tomrummet är stället innan skapelsen ägde rum. Det existerar innan tanken. Den tomma rymden är tom och ändå full av outnyttjad energi. Ett liv skapas och föds ur tomrummet.

Vi behöver vidga ut och sluta skapa ur en begränsad plats i universum. Föreställ dig att hitta ett nytt ställe i tomma rymden att skapa ur. Vidga ut dig i den oändliga rymden.

Måla inte över gamla målardukar. Hitta nya dukar och nytt material för att måla dina nya visioner. Och glöm inte att måla dig själv i din vision och upplev hur bilden blir levande genom all sensorisk ingivelse, som tillåter dig att stiga in i en ny dröm.

Upprepa inte. Börja om igen, på nytt. Starta en ny dröm.

Och till sist talade min spirituella lärarinna och egyptiska gudinna Isis till mig, om hur vi kan samarbeta och engagera oss i det globala spirituella kollektivet.

Hon meddelade att det finns milliontals människor runt om i världen, som är engagerade i spirituellt arbete.

Vi arbetar alla på det sätt vi blir kallade till, men arbetet är till nytta för allt liv.

Hon sade att de flesta av oss bara tänker på det spirituella kollektivet. Och hon menade att det verkligen är viktigt att känna kraften ifrån det spirituella kollektivet i vår kropp. Detta är en styrka. Styrka är både en maskulin och feminin princip.

Just nu känner vi i vår kropp kraften och styrkan av det tunga kollektiva, som tror på rädsla, utsläpp, sjukdom och att vi inte är kapabla att skapa positiv förändring på planeten. Så detta är den kraft, som fylls upp och manifesterar sin existens.

Men om vi varje dag tillåter oss att känna den rena energetiska kraften från det spirituella kollektivet, kommer denna kraft att köra över den kollektiva trans vi försöker bryta oss ut ur.

Tillåt dig själv att varje dag lite mer och mer uppleva styrkan ur det spirituella kollektivet i din kropp. Du behöver inte känna allt på en gång, för det kan bli starkare än vad du fysiskt kan tåla.

Vi är lysande varelser. Vi är inte materie. All form är energi.

Vi kan inte ändra materien om vi försöker skapa förändring, när vi är i vår egoistiska form. Det är inte en nivå att arbeta utifrån.

När vi reser in i tomma rymden och praktiserar att utforma energi, då skapar vi slutligen form och materie.

Du behöver gå tillbaka till ditt tidigare tillstånd av lysande energi och omskapa energi till form.

I Medicine for the Earth skrev jag om Jack Schwarz, som var kapabel att hela sig själv medan han torterades i ett fängelseläger. Han sade att han helade sig själv genom ett högre medvetandetillstånd och genom att ställa in sig på universum.

Jag skrev också om historien om Isis och Osiris och Horus födelse. Osiris hade mördats och blivit styckad. Isis gick omkring och samlade ihop Osiris alla delar. Osiris som hade avlidit hade blivit ande. Isis var tvungen att ge upp sin fysiska form och transfigurera till sin spirituella form för att förena sig med Osiris för att bli gravid med Horus.

Detta är kraftfull undervisning om hur Horus magiska födelse genom att Isis och Osiris andligt förenades.

Den andliga förbindelsen skapade en magisk varelse; en magisk form.

Fullmånen är den 5 maj. Låt oss fokusera på att skapa djupa lysande rötter ner och in i jorden för att understödja ljusnätet som omfamnar vår stora jord.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

En vän till mig skickade en link med en underbar artikel. I 12 timmar begav sig två härdar vilda sydafrikanska elefanter på vägen genom Zululand tills de nådde Laurence Anthonys hus, som hade räddat deras liv. Laurence Anthony hade dött och eftersom de fysiskt hade fått budskapet vallfärdade de till hans hem för att sörja över hans död.

Det är en sådan vacker och enorm berättelse. Den visar också att när vi lär oss att tysta ner de yttre oljuden, har vi möjlighet att få de budskap vi behöver. Vi är alla anslutna till livsnätet, som informerar var och en av oss om allt vi behöver veta.

Vi behöver lära hur vi kan vara stilla och lyssna.

För att läsa denna underbara artikel kan du gå till: http://www.beliefnet.com/Inspirations/Home-Page-News-and-View/Wild-Elephants-Mourn-Death-of-famed-Elephant-Whisperer.aspx

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan.


Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – April 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2012

Fokusering är en av de huvudprinciper som jag har skrivit om i transmutationsnyheterna sedan 1998. Jag skulle vilja att vi fördjupar vår utforskning av fokusering denna månad.

Jag bor i Santa Fe, New Mexico. Och när vintern går över i vår blåser det starkt. Detta är ett typiskt vädermönster för New Mexico. Våren är vår vindsäsong. Och så som vädret förändras runt om i världen blir även vår blåsiga säsong starkare.

Den metafor jag använder, är att förändringens vindar blåser häftigare. Och när jag tänker på detta förstår jag att vi behöver bygga upp en starkare inre kärna och en starkare inre grund.

När jag skrev om fokusering, pekade jag på nödvändigheten att använda vår föreställningsförmåga för att fokusera på orden vi använder, på våra tankar, våra attityder, och att upprätthålla en positiv vision för världen.

Denna praktik är viktig för att kunna frodas i tider av förändring och för att kunna drömma en ny värld till liv, när den gamla paradigmen försvinner. Den gamla paradigmen har nått en ålder, där den inte kan upprätthålla sig själv längre och den stöder inte livet.

Men om vi fokuserar på vårt mentala sätt kan vi bli stentunga. Och livsformer som är alltför tunga överlever inte förändringens vindar. Träd, plantor, byggnader som är för tunga bryts ner av starka vindar.

Vi behöver hitta en balans i vår praktik så att vi kan skapa en stark inre kärna, som kan utsätta sig de kommande förändringarna. För förändringens vindar som blåser runt denna planet har en inverkan på allt liv.

Vi måste förstå att fokusering inte bara är ett mentalt koncept. När vi trampar in i mer feminina livsprinciper är fokusering en fullt kroppslig upplevelse.

Tänk på en kvinna som föder. En kvinna tänker inte bara på att föda barnet. Hela hennes kropp blir involverad i födelseprocessen. Ett träd eller en planta har inte bara för avsikt att växa ur fröet. Det är en process av att gro, få näring och välla fram från jordens inre ut till solens värld.

Det är dags att upptäcka att vår egen kreativa process är djupare än ett mentalt tillstånd. Kreativitet och fokusering måste vara en fullt kroppslig upplevelse för att skapa ett balanserat nytt liv.

Vi behöver fokusera på att få igång vår inre energi. Jag har nu i flera år uppmuntrat er att kultivera en djup och rik inre trädgård. För er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, är det möjligt att gå tillbaka i arkiven och läsa om detta. Även i min artikel i Huffington Post från september 2011 finner ni detta tema. Linken är http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/inner-garden_b_942092.html

Använd er imagination denna månad för att uppleva hur full kroppslig fokus kan kännas. Ge er tid att meditera eller göra shamaniska resor över hur du kan stärka din inre kärna. Det kommer att ge er styrkan som behövs för att möta så mycket död, förändring och genomgång.

Föreställ dig med din kropp, inte bara med att tänka. Engagera din kropps medvetenhet.

Pröva den basis, som du har byggt upp. För du kan inte stärka din inre kärna utan att ha en stark förankring. Grunden är dina tankar, attityder, minnen och dina visioner.

Fortsätt att stärka dina positiva visioner och attityder, som vi har börjat göra. Fokusera på de goda minnena och släpp de gamla historier som behöver dö bort. Använd din föreställningsförmåga till att fokusera på vad du vill uppleva i livet i stället för att använda den till att fokusera på mardrömmar.

Och med denna basis kan du tillåta energin att röra sig genom hela kroppen, så att du känner starka rötter gå ner i jorden och få en stark och sund kärna. Och därifrån kan sunda starka grenar växa mot solen och öka din kapacitet att ta emot och absorbera livets ljus.

Ta promenader i naturen. Naturen är nämligen redan instämd på kommande förändringar. Väderförändringar förvånar människor. Trots de bästa bemödandena ifrån vetenskapen är vi fortfarande förvånade över intensiteten och förändringarna i vädermönstren.

Men naturen är inte överraskad. Naturen behöver inte bli informerad av vetenskapsmän, om vad som ska hända. För alla levande varelser har en intern förmåga att känna vad som kommer. Vi har om och om igen sett hur djur vet när jordbävningar, tidvattensvågor, tornados etc. kommer. Djur och fåglar har sin egna interna radar och vet när det är dags att flytta och lämna ett område.

Även vi är natur och har våra interna sensorer. Men några av oss ha stängt av den interna stationen som informerar oss. Vi fortsätter att försöka tillåta andra att informera oss eller vi är överrationaliserade och tänker över allt, vilket medför att vi förlorar kommunikationen med vårt inre vetande.

Fortsätt att arbeta med tacksamhetsövningar. Att leva livet utifrån djup uppskattning är ett kraftfullt sätt att bilda en stark inre kärna som kan återhämta sig.

Så jag repeterar att fokusering är en fullkroppslig upplevelse. Pröva denna månad hur det känns. Kom bort ifrån att förstå detta mentalt. Rör dig ur din kropp denna månad. Skapa en stark inre kärna genom att lita till dina inre sinnen och bry dig inte så mycket om informationerna som du får från den yttre världen. Gå inifrån.

För många år sedan blev jag fascinerad av mångfaldiga och parallella realiteter. Jag lät deltagare i mina kurser resa till olika realiteter där de levde andra liv, som skapades utifrån olika val de gjorde. I teorin om mångfaldiga realiteter, gör vi olika val och slutligen lever vi varje gång i en annan realitet.

Nyligen började jag överlägga hur vi faktiskt kan se våra kollektiva energier manifestera till olika realiteter här och nu i detta universum.

Det finns många i världen som tror att bara människor är intelligenta och har ett medvetande. Dessa människor lever i en dimension och frekvens där naturen är sammansatt av saker som inte har någon ande och inte behöver mötas med ära och respekt. Naturen bara existerar.

Det finns de av oss som tror att allt som existerar är levande och har en ande och är anslutna till livets väv. På detta sätt kan vi verkligen känna livskraften i naturen och en förbindelse med naturen.

Och så finns det människor som lever i medvetenheten att naturen inte bara är levande och har en ande utan att naturen kommunicerar med oss, observerar och ser oss, och samspelar med oss. Med denna syn stiger du in i en annan livsverklighet.

Vi kan även stiga in i en ny dimension, när vi upptäcker det gudomliga i naturen och naturen uppmärksammar det gudomliga i oss. Detta är en underbar dimension.

Detta är exempel på oändliga uppfattningar som vi alla har om livet. Och med en viss sensivitet kan du se hur olika medvetandenivåer skapar olika verkligheter i vår värld.

Sen jag skriver transmutationsnyheterna, har jag delat med mig om att drömma den värld till liv som du vill leva i. Vi har använt alla våra sinnen för att se, höra, lukta, smaka och känna den värld vi önskar leva i.

För en kort påminnelse om basprinciperna kan du läsa min Huffington Post-artikel ”How to Create a new Vision for the Planet”.
http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/world-vision _b_914986.htlm

Jag förmodar att alla ni som läser transmutationsnyheterna vill tro att vi kan stiga in i en ny verklighetsdimension, där vi lever ett liv i glädje, harmoni, rikedom, fred, god hälsa etc.

Men pga den kollektiva transen sträcker vi oss mot båda sidorna; vi vill tro, men på samma gång känner att vi inte har tillräckligt med kraft att ändra världen vi lever i.

Och så länge vi står på gränsen mellan att bli maktfyllda och vara engagerade och fokuserade eller att falla tillbaka i missnöje, hopplöshet och att ge upp, då kan vi inte ta steget fullt ut att skapa den värld vi önskar. Vi fortsätter att leva mellan det gamla och det nya.

Vi behöver lära oss hur vi kan förändra historien i vilken vi lever. För våra historier formar och skapar den slutgiltiga realitet vi lever i.

Vi måste välja mellan att stanna på spåret med den kollektiva transen och bara försöka överleva eller att göra det bästa av livet och stiga ut genom slöjorna in i en ny dimension av verkligheten som finns, men som väntar att vi deltar i den.

Det är ditt val. Ändra din praktik att uppleva till att fokusera med alla dina sinnen på ditt nya liv. Säg ja till historien. Fortsätt att berika historien med nya detaljer och en starkare sensorisk ingivelse. Lägg till karaktärer och utöka publiken i din historia. Gör den verklig. Lev ut ifrån den – var inte bara en iakttagare. Det enda sättet att göra det verkligt är att stiga in i den nya dimensionen av realiteten och leva utifrån den.

På denna planet finns det olika verkligheter som människor lever i. I vilken vill du delta?

Fullmånen är den 6 april. Fokusera denna månad på känslorna i kroppen, den inre känslan av transfigurationen. Var en ljusstråle. Visualisera inte att ge näring åt ljusnätet som förbinder oss alla. Var det ljuset. Låt oss alla denna månad göra vår transfiguration till en fullt kroppslig upplevelse.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Låt oss helt och fullt förena våra hjärtan tillsammans för att vara en behållare av universell kärlek i vilken vi kan omhölja allt liv med kärlek.

När vi fortsätter att väva ett starkt nät av ljus och kärlek skapar vi ett förbund, i vilket vi är förberedda att arbeta tillsammans för att motstå vilken kris som än kommer på vår planet.

Transmutation News – March 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2012

Förra månaden skrev jag om att vakna upp ur massmedvetandets trans. Vi kan uppväckas till en ny känsla av vitalitet och ny iakttagelseförmåga. I februari föreslog jag att första steget är att ha för avsikt att vakna upp.

När vi har en avsikt kan det först kännas som ett mentalt beslut. Men att ha en avsikt aktiverar vårt egna undermedvetna för att manifestera vårt mål. Vad som kanske känns som ett mentalt koncept först kan snabbt bli en kroppslig upplevelse.

När vi har bestämmer oss för att vakna upp ur drömmen vi nu lever i, kommer vi att märka att vi rör oss mot en djupare förmåga till uppmärksamhet.

Ett annat steg är att börja iaktta och reflektera över hur vi ger oss själva näring. Vi har befattat oss med hur vi kan få anslutning till universell kärlek för oss själva och för andra. Det är även nödvändigt att undersöka hur vi tar hand om oss själva.

Näring kommer ifrån olika plan. Att vara kapabel att ta emot verklig näring har med absorberandet att göra.

Och vi behöver kontrollera vad vi absorberar. Vad absorberar vi från livet?

På ett personligt plan är det dags att reflektera över följande frågor:
Vilka energier absorberar du ifrån media?
Vilka energier absorberar du ifrån dina egna tankar?
Vilka energier absorberar du ifrån det som andra runt om dig utstrålar?

Arbetar du med praktiken att avsiktligen förändra energierna, som du tar in i ditt psyke och i din kropp från människor du känner och från det kollektiva?

Arbetar du med att ersätta omintetgörande tankar med positiva tankar?

Genom att ställa dessa frågor och fundera över dem, kommer du att få styrka för nya avsikter.

Vi absorberar energier oavbrutet. När vi lär oss att höja vår frekvens, är det viktigt att vi lär oss att absorbera och ge oss själva näring ur gudomligt ljus för att understödja en högre frekvens.

Detta gäller även vad vi äter. Det finns en högre frekvens i naturen som de flesta av oss inte är medvetna om. Det finns så många dimensioner i själva naturen. För att understödja vår kropp till att kunna vara ett kärl för en högre vibration, måste vi ställa in oss på att ta emot naturens högsta frekvens. Detta betyder att du behöver fokusera på att ta emot naturens gudomliga ljus, när du äter mat, dricker vatten, badar, andas luft, och promenerar i solen.

Vi talar ofta om att förändra vårt medvetande, men våra kroppar behöver också understöd för att göra denna förändring. Vi måste lära oss hur vi ska kunna lyfta slöjan till en ny dimension och hur vi upplever vår näring och de element, som vi intar. Vi behöver lyfta slöjorna och komma ifrån det mörka medvetandet och hur vi behandlar naturen till nivån med naturens högsta intelligens. Naturen är en hjälp-ande. Det är dags att ta emot gudomlig näring ifrån naturen själv och att lära sig att absorbera den. Vi måste erinra oss att vi också är en del av naturens gudomliga intelligens.

När den kollektiva trons dimma lyfts bort, får du möjlighet att uppleva de ögonblickliga nöjen som skapar glädje.

Det kan vara att vakna till fågelsång, eller att känna solens värme efter en kall väderperiod, se skönheten i fallande snöflingor, att höra barn skratta, eller att se ett vackert träd eller en blommande planta på dina promenader i naturen.

Allt detta är delar av uppvaknandet ifrån transen.

Två av de viktigaste lärorna i Medicine for the Earth är:

De energier som vi ger näring, de ger vi liv.

Alkemi är praktiken att arbeta med och igenom det mörka inom oss och att lära sig att förändra vårt inre tillstånd till ett gyllene ljust medvetande.

När vi kontinuerligt arbetar med denna undervisning inser vi att våra personliga och kollektiva historier, som vi ger näring, bara är påhitt som vårt ego har skapat.

För på en spirituell nivå finns det ingen historia, där det finns människor att tycka synd om, att hela, att skylla på etc. Den enda spirituella historian som existerar, är den att vi är ett med universell kärlek och ljus.

När vi lever efter det spirituella vi lär, börjar vi upptäcka illusionen i alla de historier vi kommer i kontakt med.

Historierna kan även ha inflytande på hur vi gör vårt visionsarbete. För vårt ego är inte nöjt med att bara uppehålla en positiv vision, vårt ego vill ha omedelbara resultat.

När vi är involverade i våra historier, minskar våra förväntningar inför livet och det skapas en enformighet som berövar oss vår egen livskraft .

För att komma bort ifrån historierna och förväntningarna på resultatet undervisar spirituella traditioner om kraften i att bara utstråla ljus. Vi kan se oss själva, andra, och själva jorden i gudomligt ljus.

Och när vi gör det, understödjer naturens gudomliga intelligens planen, som vi är födda till att utveckla. Vi tillåter lösningar att komma genom oss i stället för att tvinga oss till lösningar.

Jag märker att ju mer jag kan ge mig hän till den gudomliga intelligensen inom mig, ju mer kan jag komma bort ifrån mina egoistiska behov att hålla fast vid ”min historia” eller något resultat.

Detta ger plats inom mig till att låta universell kärlek und universellt ljus strömma in utan bihang.

Och min egen själ längtar efter att komma bort från samhällets konditionering. Min egen själ längtar efter att få näring till sitt inre ljus och till elden inom mig för att kunna vara ett ljus i världen.

Under årtusenden har spirituella lärare förkunnat att för att möjliggöra detta, är det nödvändigt att lösa sig från synen på livet genom egots ögon och i stället se på livet genom anden.

Inte alla känner sig redo att göra detta. För när vi går livets äventyrsväg, måste vi alla gå framåt steg för steg.

Några av oss måste undersöka den forna konditioneringen, som skapar en viss historia liksom en sång som fastnat i minnet och kommer om och om igen.

Och för andra har sången spelats så länge att vi vet var vår historias sång uppstod. Det är dags att ersätta sången och vår historia med en ny. Det handlar helt enkelt om när detta kan ske.

Om du håller dig på din väg, kommer du att finna djup inre frihet, när du kan släppa egots behov. Vi finner frihet, när vi löser oss ifrån vårt påhitt och behovet av omedelbar tillfredsställelse med speciella resultat.

Överväg var du är på din stig. Och nu när årstiden växlar tänk efter, om du är redo att ge livets ljus näring.

Om ditt svar är ja, så kan du åtta dig att stråla ljus in i ditt liv, in i dina påhitt, och in i de kollektiva historierna, när vi tar emot våren i den norra hemisfären och hösten i den södra hemisfären.

Lätta dig själv från behovet att veta hur problem ska lösas ur mental synpunkt. När du upplever ljuset i livet kommer sanna lösningar att bubbla upp från vetandets frö inom dig själv. För många av oss har detta frö väntat länge på att omständigheterna ska stämma, så att det kan tillåtas att gro och börja spira och blomma.”

Denna månad skänker oss Sylvia Edwards en platta med vilken vi kan arbeta för att komma i kontakt med Gudomligt Ljus. En beskrivning och en bild av plattan att meditera med finns här på den engelska sidan precis innan kungörelserna.

Jag har tidigare bett er att göra en meditation eller shamanisk resa för att möta er skapare eller universums kreativa krafter. På så sätt kan vi börja förstå hur vi skapades och vi kan fördjupa vår praktik att transfigurera. För när vi transfigurerar till gudomligt ljus är det till hjälp att ha en känsla för det gudomliga ända in i cellerna.

Jag bad er även att uppleva kärleken som flöt in i er skapelse på en cellulär nivå. För du skapades ur den universella kärlekens kraft och ju mer vi kan absorbera av detta ju mer helande och förändring kan ske på olika plan. Och vi kan också bli ett starkare kärl av universell kärlek.

Denna månad vill jag be er att meditera eller göra en shamanisk resa för att möta jorden. Sätt på utvidgande meditationsmusik. Och be att få träffa moder jord, som du ju är del av och som ger dig näring. Känn efter hur mycket du får. Liksom skaparen ger dig jorden näring med universell och ovillkorlig kärlek. Upplev det och absorbera det.

I samma meditation eller shamaniska resa kan du fördjupa din upplevelse och förena dig med jorden där du bor.

På det norra halvklotet går vi mot våren och på det södra mot hösten. Känn efter hur jorden förändras när årstiden växlar. Känn hur rörelsen förändrar sig i myllan och observera varje kvalitativ känsla av förändring.

Lär dig om jorden och årstidernas växel genom att förena dig med och bli jord.

Upplev hur jorden väntar på att de nya fröerna ska sås. Dessa frön kanske blir sådda av människor, burna och tappade i jorden av vind eller vatten, burna av en fågel, en insekt, eller någon annan livsform.

Jorden väntar tålmodigt på dessa frön, som ska sättas i hennes kropp, i hennes mylla. Och sedan ger hon näring åt varje frö utan bedömning av vad detta frö bär på, och vad som kommer att växa och blomma ur det. Hon bara ger ovillkorlig kärlek precis som skaparen.

För oss människor är det upp till vårt omdöme vad vi planterar. För jorden tar emot våra frön och ger dem näring helt ovillkorligt.

Om vi planterar frön av rädsla, vrede och hopplöshet, då blir vår inre trädgård och vår inre jord närda utan att bedömas. Vi måste alltså välja ut vad vi vill att vår inre jord ska ge näring åt och låta växa.

Välj alltså försiktigt de frön som du önskar sätta i din inre trädgård vid vårdagsjämningen. Din inre jord väntar tålmodigt på dessa frön.

Låt oss vid vårdagsjämningen den 20 mars ha för avsikt att sätta frön med omdöme i den inre och den yttre trädgården. Låt oss tillsammans planera den trädgård vi vill se växa. Så frön med avsikter, ord, tankar som innehåller en skapande potential av fred, kärlek, ljus och obegränsade möjligheter.

Vi är jordens trädgårdsmästare. Låt oss arbeta i harmoniskt partnerskap med varandra och med jorden själv för att få en trädgård med sann skönhet och sann kärlek.

Gå ut vid vårdagsjämningen och förena dig med elementen och känn hur du är del av allt i livet. Det spelar ingen roll om du lever i stadsområden eller i naturen. Gå bara ut och stå på jorden.

Slut dina ögon och ta några djupa andetag och känn dig förbunden med jordens hjärtslag. Sträck dina armar upp mot himlen och öppna dig för livet. Öppna dig för det budskap som vinden ger dig. Budskapet kan komma genom en lätt bris eller genom en stark vindstöt. Lyssna. Upplev kraften i solen som ger dig näring. Även om solen inte skiner, ger den dig ändå livsenergi.

Någon gång under dagen kan du dricka ett glas vatten och absorbera de fantastiska näringsämnen vatten ger dig.

Vi är inte åtskilda från elementen. Vi är ett med elementen. Elementens andar understödjer oss. De är hjälp-andar – naturens gudomliga intelligens.

I detta sammanhang fick jag inom 24 timmar två olika meddelanden från Medicine for the Earth-lärarinnor. Lauren hade en vision om transfiguration. Hon meddelade hur alltets medvetande – luften, den lokala vegetationen, andarna kunde vända sina ögon mot och fokusera på transfigurations-visonen. Hon skrev, ”Det var som att luftens medvetande var ett gudomligt öga, som rörde sig och tittade på mig. Lauren såg hur vi kan bjuda in naturens ande att delta i en transfigurations-ceremoni.

Dagen efter fick jag ett email från Karen, som just hade lett en transfigurations-ceremoni där hon bor. Och hon ville låta mig veta att gruppen kände att naturens andar och elementen hade deltagit och varit närvarande under transfigurations-cermonin.

Det var en intressant att få dessa två emails inom 24 timmar, om att naturen deltar i transfigurations-arbetet.

Jag undrar om vi kan förstå hur detta kan ge oss ett sätt att fördjupa vårt arbete.

Fullmånen är den 8 mars. Låt oss förena våra hjärtan och gudomliga andar tillsammans i kärlek för ljusnätet, som förbinder oss alla. Låt oss utstråla gudomligt ljus och universell kärlek runtom planeten. Upplev hur ljuset strålar djupt in i jorden och ger näring till alla livets rötter som förenar oss alla. Låt oss fortsätta att fördjupa transfigurationen och därigenom ge näring åt ljusväven.

Låt oss bjuda in naturens andar att delta i vår fullmånsceremoni för att skapa en mänsklig ljusväv. Känn hur elementens gudomliga öga vänder sig emot oss och deltar i upplevelsen av vår gudomliga förbindelse som ger näring åt ljusnätet.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Denna tid vi lever i fordrar oss att fördjupa vår spirituella praktik. Vi ska inte ta det för lätt med vårt spirituella arbete. Allt liv behöver dem, som är villiga att dra bort allt som bromsar och öppna våra hjärtan för att få igenom visdom, ljus, kärlek utifrån den spiritualitet, som ligger inom oss. Låt de frön gro, som innehåller obegränsat vetande. Dessa frön har väntat på de riktiga omständigheterna för att gro. Det är nu!

Jag önskar er alla en glädjefylld vår och höst!!

Här är några citat av Einstein till inspiration denna dagjämning:

”Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste man fortsätta att röra sig.”

”Jag tror på intuition och inspiration: Imagination är mycket viktigare än vetande. För vetandet är begränsat, gentemot imagination som omfattar hela världen, stimulerar processer, låter evolutionen födas.”

Sylvia Edwards, som är webmaster till denna sida, skänker oss denna månad en platt som vi kan arbeta med. Du får vete mer på hennes websida www.collectivelight.com.

Många av er arbetar med Sylvias plattor. Jag har gjort det och jag tycker att de är transformerande. Så jag är tacksam att vi alla kan arbeta tillsammans med dessa plattor, som hjälper till att släppa egot, våra historier, och bege oss in i Gudomligt Ljus.

Plattan heter ”Gudomligt Ljus”. Du kan titta på den i 4 sekunder, och det som du ser 4 sekunder stannar hos dig 24 timmar.


“Divine Light” copyright 2012 by Sylvia Edwards
Medan man ser på plattan, ger man sig hän till hela skapelsens Gudomliga Ljus. Det är det som skapar allt – gnistan till allt liv. Det är detta, substansen, känslorna, sedda och osedda tankar, i alla verkligheter. Det är det renaste av rent.

När du ser på plattan de första 4 sekunderna, får ditt huvud bråttom, t.o.m. under dessa 4 sekunder. Nästa dag när du tittar på den, blir du lugnare. Och om du tittar på plattan dag efter dag ger det inre stillhet, aktsamhet för ögonblicket, att vara med sin andning, i det Gudomliga Ljuset, där alla svar finns, all klarhet, allt gott, all lycka, all fridfullhet.

Det finns ingen symbol på plattan för att inte fästas vid ett ting, en idé. Det är allt, alla idéer, alltihop på en gång.

Det ger tillbaka minnet av när man gick ifrån att var en andlig varelse till att bli en fysisk varelse – att minnas det rena tillståndet och släppa löpande dagshistorier för att gå in i ett högre ljus.

 

Transmutation News – February 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2012

Jag hoppas att du deltog i vår januari-ceremoni med att välsigna alla världens vatten och tog emot lyckönskningar för det kommande året, när du drack ett glas vatten vid fullmånen. Jag själv kände mig underbar och energifull.

Vi vill alla se positiva förändringar i våra liv och för vår jord, och vi vill se dessa förändringar nu! Det är egots röst. Men slutligen kanske inte egot får vad det vill, i den formen det vill, eller inom den tidsramen det vill, eftersom vi alla är på en spirituell resa.

Om vi ser på ett tåg som kommer till slutstationen och vi har tagit med oss allt vårt ”gamla skräp”, då kommer allt detta gamla skräp att vara med, när vi stiger av på den framtida stationen.

Lösningen är att vara närvarande i nuet. De sista månaderna under 2011 skrev jag ganska mycket om kraften i universell kärlek och om nödvändigheten att ge världen ovillkorlig kärlek.

Det är inte möjligt att vara en behållare för universell och ovillkorlig kärlek, om vi inte älskar oss själva. Det går bara inte! Och som beskrivs i Medicine for the Earth; vi måste vara kärlek, för att se kärlek manifestera sig i världen.

Om vi inte kan älska oss själva och förlåta oss själva för våra förgångna handlingar och beteenden, då bär vi alla gamla bördor med oss in i framtiden. Och det är alla dessa gamla bördor, fördömelser och brist på kärlek, som skapar dagens problem. Om vi inte helar dem, då bär vi med dem i framtiden och inget förändras.

Uppmärksamma denna månad dig själv! Ge dig tid varje morgon när du vaknar eller varje kväll innan du går till sängs. Sätt på musik du tycker om. Lägg dina händer på hjärtat. Ta kontakt med din inre gudomliga ande, som är ren universell kärlek och ljus. Låt kärlek strömma genom varje cell av din varelse.

När vi släpper allt det gamla, som behöver läkas av kärlekens och ljusets ande, då är vi fria att skapa någonting nytt för framtiden. Annars går vi ständigt i samma kretslopp att vilja försöka befria oss själva.

När jag har gjort shamaniska resor och mediterat över mina personliga mål för 2012, märker jag att jag längtar efter att gå djupare in i min spirituella visdom och att vakna upp ur den kollektiva transen.

Ända sedan jag var barn har jag vetat att människor har så mycket större potential, än var vi nu befinner oss. Och allteftersom åren går märker jag att jag är frustrerad över en viss brist på framåtskridande. Det har funnits massor av positiva förändringar och medvetandelyft. Och jag är närvarande och uppskattar hur mycket människor har växt och utvecklats. Och ändå vet vi att vi använder en sådan liten del av vår hjärna. Vi sover fortfarande på många områden!

Vi föddes med en plan för att leva ett sunt och meningsfyllt liv. Men när vi slutar att leva i harmoni med naturen och ur vår djupa spirituella visdom, då har vi löst oss ifrån vår plan.

Alla förändringar börjar med att ha en avsikt. Det är viktigt att besluta sig för att vakna upp. Del av denna avsikt behöver vara att återförena sig med naturen, eftersom vi är ett med naturen. Det är nödvändigt att vi har för avsikt att förena oss med vår djupa spirituella visdom. Vi behöver besluta oss för att vakna upp ur den kollektiva transen. Detta betyder att vi måste bli medvetna om, hur vi fortsätter att distrahera oss själva så att vi inte kommer i kontakt med vårt inre vetande.

Vi alla programmerades till att ha enorm spirituell kreativ potential. Men eftersom vi har löst oss ifrån vår interna programmering och istället har förenat oss med den externa masskollektiva programmeringen stannar vi i transen och glömmer vad vi är kapabla till. Det finns verklighetsdimensioner, som vi bara inte ser för att vi sover så djupt att vi inte kan förnimma högre frekvenser och energier i oss själva och runt omkring oss. Vi försover den högre intelligensen i själva naturen.

Det är dags att vakna upp till det vi visste när vi föddes. Genom att bekänna sig till detta får den kreativa begeistringen inom oss bränsle och vi får ny energi till att röra oss framåt i livet.

Fullmånen är den 7 februari. Låt oss tillsammans ha för avsikt att vakna upp ur den kollektiva transen. Fokusera på ditt spirituella ljus och anslut dig till vår gemenskap och stråla ut ljus, när vi fortsätter att väva ett nät av ljus inom och runtom jorden.

Låt oss hålla vår gemenskap i ljus och hjälp till at hela de som behöver det. Kom ihåg den multiplicerande kraften i att arbeta kollektivt. När vi tillsammans har en avsikt blir kraften i vårt arbete flerdubblad. Dröm igen om den obegränsade möjlighet som vi människor kom hit med och låt oss tillsammans understödja varandra i att manifestera vår potential.

Här är ett citat av John Muir, som kan inspirera er denna månad:

”När man drar i en enda liten sak i naturen, märker man att den är ansluten till resten av världen.”

Om du vill veta Sandras kungörelser, kan du läsa dem under Announcements på engelska sidan, men här är en väldigt viktig information, därför översätter jag den;


NY ONLINE KURS
ATT FÖRDJUPA VÅR PRAKTIK MED MEDICINE FOR THE EARTH

Jag har skrivit Transmutationsnyheterna sedan 1998 och jag vill fortsätta att göra det. Jag får mycket feedback från läsare över hela världen, att inspirationen varje månad hjälper till att vara fokuserad på arbetet att vara en positiv förändrare i världen. Och vi har över 7000 människor från överallt i världen, som är anmälda för att få Transmutationsnyheterna levererade till deras online-brevlåda varje månad.

Våra lektioner blir fler och fler och när tiden går snabbare, behöver vi ibland mer påminnelser om hur vi kan stanna fokuserade och på spåret i vårt spirituella arbete. Jag har bestämt mig för att skapa ett nytt online experiment, där jag skall tala om det jag har skrivit, så att vi tillsammans kan fördjupa vårt spirituella arbete.

När jag skrev min bok Medicine for the Earth utforskade jag spirituell undervisning som utlovade mirakelhelande. Och när jag fortsätter att forska i detta ämne, blir jag om och om igen påmind att det jag skrev om är den lösning, som många spirituella traditioner har lärt ut i tusentals år. Vi måste bara vara konsekventa i att fokusera på arbetet för att skapa positiva förändringar.

Kursen kommer att var en timma varannan månad med början i april 2012. En kommer att sändas söndagar klockan 11 på förmiddagen Mountain Standard Time i USA. På så sätt kan människor i andra länder se och/eller lyssna till mitt föredrag i direktsändning.

Varje del kommer att innehålla:

Fördjupande undervisning av Transmutationsnyheterna.

En lektion med undervisning ur böckerna Medicine for the Earth eller How to Thrive in Changing Times.

Jag kommer att leda en övning som vi alla gör tillsammans.

Jag kommer även att föreslå en ceremoni för gruppen att arbeta med efter samtalet. På så sätt kan vi tillsammans fokusera på en plats på jorden eller på ett ämne/situation som behöver vår uppmärksamhet.

Denna kurs är gjord för läsare av Transmutationsnyheterna. Jag vill inspirera människor att fortsätta de spirituella övningar, som jag oupphörligt skriver om, vad som än händer i den yttre världen.

Datum:
söndag
1 april
17 juni
5 augusti
14 oktober
23 december
6 januari (2013)

Kostnad: $ 100 för alla 6 delar. Om du bara vill anmäla dig för enskilda delar kostar varje del då $20.

Kontakt: Karen Furr
Email adress: karen@healingearth.org
Registrering: http://healingearth.homestead.com/Pages/MFTE/MFTE.html

Och för detaljer om hela Sandras kalender för 2012: Trainings and Announcements

Copyright: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

Transmutation News – January 2012 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2012

Det är en spännande tid nu, när vi välkomnar det nya året och den mycket mytomspunna ankomsten av år 2012.

Ge dig tid att sluta dina ögon en minut, innan du fortsätter att läsa denna månadskolumn. Föreställ dig tusentals människor runt om i världen, som har läst transmutationsnyheterna i flera språk och som tillsammans har fokuserat på att utstråla ljus runtom jorden.

Ta några djupa andetag och föreställ dig att du andas in och igenom hjärtat. Upplev kärleken du känner för allt liv. Livet är så värdefullt. Låt nu ditt hjärta fyllas med kärlek för alla i vår globala gemenskap, som har engagerat sig i att vara ett ljus i världen och att förverkliga en vacker dröm för allt liv genom att drömma den. Utstråla detta ljus och absorbera även ljuset som skiner tillbaka på dig. Andas universell kärlek – andas in den och andas ut den.

När du känner att du har utstrålat kärlek och ljus över vår globala gemenskap och till jorden själv, öppna då dina ögon och forsätt att läsa.

Vi önskar er alla det bästa för det nya året!! Ta ett djupt andetag och upplev lyckönskningarna som sänds till dig från vår cirkel.

I årtusenden har spirituella traditioner undervisat att livet är en dröm. Dessa läror visar oss att den yttre världen är en sann projektion.

Neville lärde att hela världen är du själv, som är utåtvänd. För mig personligen har den satsen stor mening.

Vår värld är skapad av tankeformer. Tänk över detta en minut. Ordet ”tankformer” betyder att våra tankar skapar form.

I hela mitt liv var det klart för mig, att vi är födda för att uppleva oss själva som ande, som kom hit för att manifestera form, precis som skaparen/de skapande krafterna i universum manifesterade vår stora jord.

För vi har kommit hit för att manifestera glädje, skönhet och kärlek. Vi kom hit för att lära oss att vara en reflexion av vår skapare.

När vi välkomnar det nya året, kan vi denna månad tänka på vilka tankar vi skapar till form i världen.

Många människor gör Nyårslöften för en massa förändringar de önskar se.

Låt oss besluta att se en ljus framtid och att fokusera på tankar, som behövs för att manifestera en vacker dröm som ska bli verklighet för allt liv på jorden.

Upprätthåll en positiv vision för världen. Minns att det vi ger energi, det ger vi liv.

Var ihärdig i att upprätthålla en vision av en värld fylld av fred, kärlek, ljus, harmoni och överflöd åt alla.

Fortsätt att använda alla dina sinnen att se, höra, känna, lukta och smaka hur en sådan värld skulle vara, om den var här just nu. Och upplev inte denna skapelse som om det är en film. Stig in i denna värld och lev den. Ge den form!

Vi måste lära oss att inte vara fästa vid omedelbara resultat och vad vi ser på nyheterna.

Vi är i en utvecklingsprocess och denna process kräver av oss alla att stå till våra drömmar. Jag tror verkligen att många av oss ger upp alltför lätt och förlorar koncentrationen, när vi inte får omedelbara resultat.

När tiden går fortare blir resultaten av våra övningar exceptionellt snabbt manifesterade. Det är så viktigt att inte förlora fokus. För många av oss vill så gärna drömma en vacker dröm, men faller ändå in i rädsla och ilska. Och kraften i den energi som vi ger vår rädsla och vrede tar över energin, som skulle ha varit för skönheten och kärleken som vi vill manifestera.


Detta är en kraftfull tid för lärdom. Vad har du att förlora, om du bestämmer dig för att släppa mardrömmen och väljer att fokusera på en ljus och vacker dröm?

Jag tror att vi har mer att förlora, om vi bara ger upp och tillåter rädsla och vrede att leda oss.

En del av undervisningen under denna evolutionära process handlar om att stegra ditt medvetande och bli en varelse utav ljus, kärlek och fred.

Ja, detta är fortskridande arbete, så upprätthåll din fokus!! Och låt oss understödja varandra, när vi tillsammans förenar våra hjärtan och tankar för att vara koncentrerade på en nuvarande och framtida ljus tillvaro. För vad vi som enstaka varelser kan göra, blir exceptionellt utökat när vi arbetar tillsammans.

Några gånger under det förgångna året bad jag er att meditera eller göra en resa för att träffa er skapare/universums skapande krafter. Ändamålet för detta arbete som vi gjorde tillsammans, var att först och främst lära oss vem som skapade oss och allt liv. Och sedan bad jag dig att uppleva den universella kärlek, som gavs in i din skapelse och att verkligen absorbera denna kärlek i varje cell av din varelse.

För att börja det nya året vill jag gå framåt med denna övning. Om du inte tidigare har gjort denna övning, var snäll och gör den nu.

När vi har upplevt den universella kärlek som gavs in i vår skapelse, är det tid att också uppleva kraften som lever inom oss, som är en sann reflexion av vår skapare. För eftersom vi är födda ur Gud, gudinnan, universums skapande krafter, etc. är vi också den kraften.

Och det är dags för oss att känna den spirituella kraften och använda den till allt gott. Det är viktigt att minnas att kraften har förmåga att transformera och förändra energier. Och när vi verkligen upplever universell kärlek, då använder vi alltid vår kraft till att samarbeta med själva livet och inte missbruka den för att ha makt över andra.

Många av oss har fastnat i den kollektiva föreställningen, som bara ser vad som händer i den materiella världen.

Och ändå känner jag många av oss, som kräver att komma till en djupare nivå, om vad livet handlar om. För när vi bara ser på den materiella världen, blir livet vid en viss punkt meningslöst.

För att nå ett djupare plan och engagera livet på olika nivåer behöver vi förändra de kollektiva meningarna. Och enda sättet att åstadkomma detta är att fördjupa vårt spirituella arbete. Och det betyder att utforska sanningen om vilka vi är, och det är ande. Vi har gjort detta genom vårt transfigurationsarbete.

En annan aspekt för detta är att meditera över/resa till de universella kreativa krafterna/vår skapare och i denna upplevelse be att få veta sanningen om vem du är och om den spirituella kraften som lever i dig, som kan användas till det goda i allt liv. Och fråga hur du kan använda din kreativa potential på jorden just nu. Be om enkla steg, som du genast kan omsätta.

Om du mediterar eller gör en formal shamanisk resa låt de skapande krafterna/skaparen leda dig. Du kommer att få den information du behöver, om du verkligen låter dig sjunka in i djupet av din andlighet.

När du fängslas i den kollektiva drömmen och meningarna och börjar känna smärta och lidande, kan du tacka din inre ande för att den löser dig ifrån smärtorna och lidandet. Du kan släppa din smärta och lämna över den till din inre ande, som vet hur allt kan transformeras.

Det är även viktigt att fortsätta med de övningar vi tillsammans gjort, för att genom andens ögon observera vad som händer i ditt liv och i världen omkring dig. Du kan göra detta genom att meditera för att uppleva din gudomlighet och då se på allt i ditt liv genom andens ögon.

Jag leder en övning hur vi kan se på världen genom andens ögon på min CD ”Shamanic Meditations”. De av er som förstår engelska, kan få mera information genom att lyssna på den förda meditationen.

Men du behöver egentligen bara ha en klar och stark avsikt, om att tillåta dig själv att hänge dig till din inre ande och observera livet genom din gudomliga andes perspektiv.

Ju mer vi kan sjunka in i denna aktsamhet, ju mer kan vi bryta oss ur den kollektiva drömmen och de begränsande trossystemen och tillsammans fokusera på att bli en förenad kraft av positiv förändring i världen.

Jag vill föreslå en ceremoni för att välkomna det nya året.

Ta en dag i början på januari, när du kan släppa listan med allt du behöver göra. Bestäm dig för en dag, när du har nog med tid att dela med dig kärlek och tacksamhet för allt liv.

Du kan ta en promenad i naturen och/eller vara i tyst meditation under dagen.

Utstråla universell kärlek till alla vattendrag runtom på jorden antingen i tystnad eller med hjälp av avslappnande musik. Upplev dig själv i ditt verkliga gudomliga ljus och stråla ut kärlek. Världens vatten kommer att bära denna kärlek och förmedla den till jorden och allt liv.

Fortsätt att fokusera på att utstråla kärlek och ljus till världens vatten varje dag. Med så många tusentals människor som gör detta runt om i världen, kommer vi att skapa helande. Dela med er denna övning med andra i er lokala och personliga omkrets.

Och vid fullmånen, som är den 9 januari, kan du fylla ett glas med vatten och låta det stå under dagen. Vattnet kommer att samla och absorbera alla lyckönskningar, som har utdelats i vår globala gemenskap.

Och vid dagens slut kan du dricka detta vatten och helt och fullt absorbera den kärlek och ljus och de lyckönskningar som vi alla har delat med oss av.

Vi fortsätter vårt arbete den 9 januari, vid fullmånen, med att utstråla ljus utigenom hela ljusväven, som förbinder alla levande varelser på jorden. Låt oss tacka anden som lever i allt och krama om alla med universell kärlek.

Om du är en ny läsare, kan du informera dig om ceremonin, som görs varje månad, under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar er alla ett år fyllt med ljus, kärlek och med djupa och meningsfulla äventyr!

Gott Nytt År!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du gå in på den engelska versionen!


Copyright: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – December 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2011

Jag vill tacka er alla, som deltog i att hedra min far Aaron Ingermans liv. Det betydde mycket för både mig och min mamma.

De av er som har läst Transmutationsnyheterna under åren som gått, vet att jag har delat med mig mycket om hur mina föräldrar har inspirerat mig. Och det är så viktigt för mig att hedra dem för allt de gjort för mig. Så hjärtligt tack!

Den viktigaste spirituella undervisning som har getts genom tiderna är om den universella kärlekens kraft.

Universell kärlek går bortom personligheten. Och det är med förståelse för och genom att upprätthålla universell kärlek, som helande kan ske. För vad som än händer på det globala eller personliga planet, att kunna upprätthålla ett tillstånd av ovillkorlig kärlek är hjälp för allt helande och transformation.

Att upprätthålla ett tillstånd av universell ovillkorlig kärlek är den största gåva vi kan ge de vi älskar och allt liv på jorden.

Men som mänskliga individer fångas vi av personligheten. Och så snart som vi är identifierade med vår egen personlighet och andras personlighet blir våra känslor väldigt komplexa. Och när dessa komplexa känslor fängslar oss, då kan vi inte längre vara en kanal för sann kärlek.

Som jag genom åren beskrivit, är livet fyllt av paradoxer. För å ena sidan har vi antagit personligheter som mänskliga varelser för att uppleva livets äventyr. Vi antar alla olika roller, som vi vill leva ut, upptäcka, och uttrycka i denna vår livstid.

Och på samma gång är vi gudomlig ande och alltid anslutna till Källan och vi är ett.

Under vår sprirituella praktik måste vi lära oss att umgås med denna livets paradox. Och vi måste minnas andens kärlek och att vi är omslutna av gudomlig kärlek hela tiden. Vi måste lära oss att uttrycka denna kärlek mer och mer varje dag. Det är det som idag är nödvändigt.

På många områden kan vi inte ändra det fysiska av det som händer i världen. Men genom att varsebli det gudomliga i allt och upprätthålla ett tillstånd av gudomlig kärlek kan vi förändra energierna i det som händer.

Under en av mina nära-döden-upplevelser minns jag hur jag stod inför ett stort lysande ljus. Och detta ljus bara utstrålade ovillkorlig kärlek till oss alla som stod framför det. Det fanns de som vi skulle döma som kriminella och de som var kärleksfulla.

Ändå uppmärksammades vi inte av ljuset för våra handlingar eller personligheter.

Detta ljus ifrån Källan bara utstrålande ljus och kärlek.

Detta var en så kraftfull upplevelse för mig i unga år. Och nu mer än någonsin ser jag nödvändigheten i att vi lär oss att ovillkorligt älska andra.

Och jag vet att detta är lättare sagt än gjort. För som personligheter bedömer vi vem som förtjänar kärlek. Och vi begränsar vår kärlek.

Vi har använt principen att utstråla ljus som en stjärna på natthimlen. Detta ljus är inte begränsat och en stjärna utstrålar ljus obesvärat och det finns inga gränser för universums kärlek.

Denna månad skulle jag vilja att du mediterar över, eller reser till, hur det är när man helt och fullt i varje cell av sin varelse upplever kärleken, som gavs in i att du blev skapt. Ge dig tid, som vi tidigare gjort, att uppleva din skapare. Hitta den term som passar för dig – Gud, Gudinna, Källa, Skapare, Universums skapande Krafter, det Gudomliga, Universums Kraft osw.

Sätt på musik och ligg ner. Beslut att möta din Skapare och upplev kärleken som lades i din skapelse.

Vi har gjort detta tillsammans tidigare, men jag måste säga, att ju oftare du gör denna övning desto mer kan du förankra känslan av universell kärlek i dina celler. Och ju mer du kan uppleva den gudomliga kärleken i dina celler, desto mer kan du uttrycka den i världen.

Kärlek helar!


Den 22 december firar vi vintersolståndet i den norra hemisfären och sommarsolståndet i den södra hemisfären.

Och som vi alla vet markerar detta julsäsongen, som på många platser runt om i världen har blivit mer en kommersiell angelägenhet än en spirituell.

Många människor köper julgranar vid denna tid på året. För solståndsfirandet i år föreslår jag att vi inför något nytt. Detta skapar en kärleksfull och djup väg för människor i din gemenskap att förena sig med varandra.

I min bok How to Thrive in Changing Times skrev jag om den sibiriska traditionen att skapa ett böneträd.

I Sibirien anses träd heliga eftersom de slår en bro mellan himmeln och jorden . Det är en underbar shamanisk tradition i Sibirien att skapa ett böneträd.

Traditionella offergåvor som mat och dryck lämnas vid trädet. Gemenskapens shaman sjunger och tackar hjälpandarna, för att de bär människornas böner upp i universum, så att deras drömmar blir manifesterade på jorden.

Människor binder band lite löst på trädets grenar. Eftersom trädet fortsätter att växa är det viktigt att inte skada grenen med ett band som är fäst för hårt.

Banden som är fästa på trädet har blivit fyllda med bönekraft för individer, familjer och för gemenskapen.

Ett år undervisade jag i Skottland och togs till en skog, som kallas ”Älvornas Skog”. Människor ifrån hela världen hade kommit till denna skog för att lämna brev, teckningar, bilder och böner för personligt och planetariskt helande. Dessa hade lämnats vid träden eller bundits på trädens grenar i denna skog. Det var speciellt att se en hel dal med träd överfyllda med färgglada band, fotografier, gåvor och en mängd vackra objekt fyllda med kärlek och hopp.

För solståndsfirandet i år föreslår jag att skapa ett böneträd i din gemenskap. Börja med att tacka trädet på ett sätt som rör ditt hjärta. Avsikten är viktig. Välsigna trädet för kärleken i ditt hjärta eftersom denna levande varelse arbetar i partnerskap med dig för att bära dina böner till de skapande krafterna i universum.

Bind löst olikfärgade band som innehåller drömmar för dig själv, de du älskar, din gemenskap, och för vår planet. Bjud in andra i din gemenskap till an göra detsamma. Att arbeta så får människor att komma tillsammans och det är i sig ett sätt att skapa helande för allt liv.

Du kan även köpa en julgran och i stället för att smycka den på vanligt sätt, kan du skapa ett böneträd för din gemenskap. Du kan till och med skapa ett böneträd på din arbetsplats. På så sätt understöder du alla dina medarbetare i deras böner.

Använd din föreställningskraft!

Fullmånen är den 10 december. Låt oss väva en briljant ljusväv inuti och runtom denna stora jord! Låt oss utstråla ljus och kärlek i vår underbara globala gemenskap.

När vi närmar oss slutet av året vill jag att ni gemensamt med mig tackar och lyckönskar alla de underbara människor som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna runt om i världen.

Vi tackar och välsignar Sylvia Edwards, som är den duktiga webmastern till www.sandraingerman.com. Och Bob Edgar som 1998 gav mig idén till att skriva en kolumn varje månad. Och han har satt in Transmutationsnyheterna på www.shamanicvisions.com sedan dess. Tack Bob och vi önskar dig allt gott!

Och ett speciellt tack till Eva Ruprechtsberger som födde idén att söka frivilliga översättare till månadskolumnen.

Vi sammansluter våra hjärtan och utstrålar ljus, kärlek och välsignelse till våra översättare, som nu översätter Transmutationsnyheterna till följande språk:

Lena Anderheim – svenska
Nello Ceccon – italienska
Ines Fermosa – spanska
Sofia Frazoa – portugisiska
Zora Fresnova – slovakiska
Dorota Goczal – polska
Filitsa Giannakopoulou – grekiska
Annie Idrissi – franska
Aurel Mocanu – rumänska
Jitka ”Jitush” Navratilova – tjeckiska
Irina Osechinsky – ryska
Eva Ruprechtsberger – tyska
Filiz Telek – turkiska

Till vår globala gemenskap önskar vi ett glädjefullt solstånd!!

Och näst månad hämtar vi tillsammans in 2012!!!

Vid intresse för Sandras kungörelser kan du se dem på den engelska sidan.

Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – November 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter November 2011

Min far Aaron Ingerman dog 97 år gammal fredag kväll den 21 oktober strax före klockan 8.

Min far dog i ett sant tillstånd av frid och behag. Han hade händerna på sitt hjärta och det mest fridfulla uttryck i sitt ansikte. Han är nu på det vackraste stället.

En CD med harpmusik spelades hela eftermiddagen och när han dog. Och han hade älskande människor, som satt i tyst meditation hos honom hela dagen.

Min far var en utomordentlig man. Han var den bäste far en flicka skulle kunna drömma om! Han tog så väl hand om mig.

Han var älskad, hedrad och respekterad av många för sin generositet och sitt sinne för humor. Han hade glädje av att måla och göra trädgårdsarbete. Han arbetade hårt för att understödja sin familj. Och han sade ofta när han var pensionerad, att han bara ville vila.

Må han vila i frid och kärlek.

Jag ber er att tillsammans med mig tacka Aaron Ingerman för att han hedrade den här jorden med sin närvaro.

Han gav så mycket till så många och jag vill säga till honom, att många tackar tillbaka!

Hans fru och min mor Lee Ingerman ska snart fylla 97. Tack för att ni med mig ber och önskar henne frid och ro igenom denna tid.


Förra månaden skrev jag om nödvändigheten, att kalla oss själva tillbaka hem igen, så att vi kan vara närvarande för det som är viktigt att beakta i våra liv och i vårt spirituella arbete.

Jag fortsatte att arbeta med detta tema med mina egna hjälpandar. Och i mina shamaniska resor blev en annan aspekt visad, som jag vill berätta om.

I spirituella traditioner finns det olika benämningar för att beskriva vårt egoistiska själv gentemot vår högre ande. I en del läror blir detta beskrivet med ”viljan” och ”Viljan”. Andra pratar om ”självet” och ”Självet”. Beroende på vilken tradition du betraktar, kommer du att se olika verbala uttryck som används för att beskriva tillståndet av separation gentemot enhet.

Vi behöver en stark vilja för att överleva. Och denna del av oss är väldigt ursprunglig och har en stark energi, som hjälper oss att överleva olika utmaningar som uppstår på det fysiska planet.

Men vad mina hjälpandar meddelade mig var, att det är viktigt att rikta in viljan/självet med Viljan/Självet, så att vår ursprungliga råa kraft att leva blir i överensstämmelse med ett högre syfte.

Idag ser vi att ”självet” och ”Självet” inte är likriktade. Och det gör att det uppstår våld, girighet och önskan att ha makt över andra, missbruk och sjukdom på alla plan. För vad ”självet” vill och vad ”Självet” för oss till ger ofta två olika resultat.

Denna oöverensstämmelse skapar disharmoni som leder till personlig och kollektiv sjukdom.

Lösningen vore att arbeta med att rikta in oss på vår gudomliga ande och vårt högre syfte.

Jag blev helt klart visad, att utmaningarna vi upplever i världen idag händer på grund av en uppenbar orsak. Vår lektion vore att rikta in oss på vårt högre syfte av att sköta om vår jordeträdgård. Jag skrev om detta i Medicine for the Earth.

När vi är i överensstämmelse kan vi hänge oss till vår ande och vår inre visdom.

Och när vi kan ge oss hän till vår gudomliga ande, då slutar stridandet.

Jag minns tillbaka på 1990-talet när jag gick igenom en svår initiation och kände mig förlorad och inte visste hur jag skulle klara av de stora förändringarna i mitt liv. Jag började repetera två saker som ett mantra för mig själv under dagen, och det var:

”Den enda vägen ut är igenom”

”Min andes styrka kommer att bära mig igenom mörkret.”

Det var en så kraftfylld tid för mig. Även om jag inte skulle vilja gå igenom det igen, känner jag mig så tacksam för de förändringar inom mig själv, som initiationen förde med sig. Det kändes som att bli pånyttfödd och att jag var en annan person, som handlade utifrån en ny plats av vishet och spirituell kraft.

Efter denna upplevelse tittade jag tillbaka på olika tider av stor förändring och utmaningar, som jag haft under mitt liv.

Och jag kunde se, att vad som hade tillåtit mig att överleva dessa ganska intensiva tider, var alltid styrkan i min Ande. Det var inte mitt ego, som var kapabel att bara stöta igenom. Det var min Ande som bar mig igenom och som utgjorde skillnaden.

Mina hjälpandar gjorde det tydligt för mig, att om vi vill fortsätta att leva på denna stora jord, måste vi vara i överensstämmelse med vårt högre syfte.

Denna månad vill jag be oss alla att ha för avsikt, att rikta in vår ”vilja” med Vår ”Vilja”, vårt ”själv” med vårt ”Själv”.

Meditera över att rikta in dig på din gudomliga ande.

Belöningen för detta är stor. Livet blir lättare, glädje bubblar genom oss, och vi blir friskare på alla områden.

Så jag vill uppmuntra er att verkligen koncentrera er på detta arbete denna månad. Och behåll fokuseringen på överensstämmelsen!

Fullmånen är den 10 november. Låt oss fokusera på att rikta in oss på våra högre själv med varandra i vår globala gemenskap och utstråla vårt ljus runtom igenom vår planet och till hela ljusväven och livet.

För de som läser Transformationsnyheterna för första gången, är det bra att läsa instruktionen för ceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Om ni vill läsa Sandras kungörelser, var snäll och gör det på den engelska sidan!

Copyright © 2011: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

 

Transmutation News – October 2011 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2011

När vi hör vad som händer i världen, får vi veta att många människor förlorar sina hem genom extrema väder, krig, och ekonomiska problem. Och detta berör naturligtvis våra hjärtan.

Och en annan tragedi förekommer i det tysta och påverkar många av oss. Det handlar om att vi tillåter oss själva att bli ”dragna ur oss själva”. Fler och fler upplever sig skingrade och utan anknytning, när vi känner osäkerheten för framtiden och när vi är omgivna av stora förändringar och stress i våra liv.

Jag tror att detta är ett tema som vi alla måste befatta oss med. För det är egot som går in i ett tillstånd, där vi känner behov av att koppla bort oss mer och mer ifrån livet och ifrån vår självkänsla.

Men vad jorden och allt liv just nu behöver, är att vi ”stannar hemma” och förblir i vår gudomliga ande och att vi utstrålar vårt ljus i världen. Men jag märker, att detta blir svårt för många, eftersom livets stress tillåter vårt ego att ta över och många människor förlorar sin känsla av att vara centrerade. Detta är visserligen ett slags själsförlust.

Det är dags att ta ett klart beslut, att komma tillbaka hem till vår ande. Det är nödvändigt att vi alla gör ett slags återhämtande av vår själ och att kalla oss hem igen.

Om du har upplevt ett trauma, kan du naturligtvis konsultera en shamaniskt praktiserande för att återhämta själsdelar.
Det finns en lista för hela världen med duktiga praktiserande på www.shamanicteachers.com.

Men det slags själsförlust som jag skriver om här, är när vi har tillåtit livet att kasta oss ur oss själva och när vi har förlorat vår mitt, men när vi också har möjligheten att komma tillbaka av egen kraft.

Helandeprocessen som skulle behövas i detta fall, vore att besluta sig för att komma tillbaka till vår mitt, att fokusera och stanna i vår andlighet.

I Medicine for the Earth Beskrev jag en övning som ursprungligen kommer från Psykosyntesen. I denna terapiform erkänns att vi är mer än vår kropp och vårt sinne. Vi har även en spirituell komponent, som har en känsla för obeständighet och rör sig lätt och graciöst igenom förändringar.

Jag har själv arbetat med att repetera: ” Jag är mer än min kropp och mitt sinne. Jag är en obegränsad spirituell varelse.”

Närhelst jag känner mig utom mig själv från livets stress, börjar jag upprepa satsen ovan. Och genast kommer ett tillstånd av inre frid och jag expanderar i stället för att kontrahera.

Att antingen gå ut och ligga på jorden eller sätta på någon fin musik och föreställa sig själv liggande på jorden, kommer att hjälpa dig att centrera och rikta in dig på jordens spirituella hjärtslag, den gudomliga perfektionens hjärtslag.

När du känner dig utanför dig själv p.g.a. en förgången händelse eller rädsla för framtiden, så för dig själv tillbaka till nuet genom att tänka på någonting du älskar i livet. Känn tacksamhet.

Arbeta med att öppna kronan, tredje ögat och hjärtchakrat. Du kan verkligen arbeta med att förändra din uppfattning, när du ser på världen med andliga ögon. Det innebär att öppna det tredje ögat. När du kommer i kontakt med gudomlig visdom öppnas dit kronchakra. Och att öppna ditt hjärtchakra tillåter dig naturligtvis att älska allt liv. När vi är i ett kärlekstillstånd skapar vi ett hem att komma tillbaka till.

Egot framkallar rädsla. Och det är särskiljandets natur. Öva vad du har lärt dig att gå tillbaka till ett tillstånd av enhet och gudomligt ljus.

Vi blir utmanade av den yttre världen till att gå inom oss för att hitta sann frid och säkerhet.

I sammanhang med det skrev jag en blog med titeln ”Hur kan vi skapa en rik inre trädgard” för Hufftington Post, som utkom i september.

Du kanske vill ta dig en titt på vad jag skrev för fler idéer till att komma tillbaka hem igen. Linken är http://www.hufftingtonpost.com/sandra-ingerman-/inner-garden_b_942092.html

Jag var i kontakt med Gail, en av mina väninnor, om ämnet att vi behöver kalla tillbaka vår själ hem. Och Gail använde som metafor en magnet. Hon betonade hur viktigt det är att magnetisera själen tillbaka hem.

Gail talade om bilden av en magnetstav, ena sidan med negativ laddning och andra sidan med en positiv laddning. Som ni vet kan man hålla två magnetstavar, där den ena ligger still och sedan rotera polen på den andra för att dra åt eller stöta ifrån den som ligger på plats.

Gail menar att livets stress och ”egoflurret” av aktiviteter/oro har en daglig effekt med förändring av polen – så att det uppstår ett fält, där ens essens slutligen blir bortstött och ivägslungad.

Det är viktigt att hitta vägar att magnetisera din essens mot dig istället för att stöta bort den. Gail använder dans för detta. Jag känner till en massa hobbys som kan skapa ett magnetiskt drag för att få min essens tillbaka hem, när den sprids ut p.g.a. livets omständigheter.

Ge dig varje dag tid att kolla med ditt inre och gör det arbete som behövs för att var present och centrerad.

Tillåt dig inte att gå förlorad i vad som händer i den yttre världen. Hitta din inre styrka. Vila i anden. Och var medveten om att du är en obegränsad ande som surfar graciöst och lätt mellan förändringarna som vi alla tacklas med i livet.

Fullmånen är den 11 oktober. Ge dig tid och om det är nödvändigt, så kalla dig tillbaka hem igen. Res inom dig och upplev ditt inre ljus. Och föreställ dig den vackra upplysta ljusväven, som vi har vävt tillsammans. Föreställ dig att du med dina fingrar fyllda av gudomligt ljus berör en del av väven. Tusentals av oss kommer tillsammans att beröra väven denna dag. Observera ljuset och kärleken i vår globala gemenskap som väller igenom ljusväven.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du läsa instruktionerna för Creating A Human Web of Light på denna hemsida. Och sedan kan du ansluta dig med instruktionerna här ovan.

Låt oss alla hålla vår globala gemenskap i kärlek och förnimma oss alla som lysande, friska och glädjefulla ljusvarelser.

Översättning Lena Anderheim

Copyright© 2011: Sandra Ingerman