Transmutationsnyheter december 2013

Det är svårt att förstå att vi redan är vid slutet av 2013. Det har varit ett särskilt år för många. Och jag tänker att vi varseblir hur förändringar och övergångar förekommer exceptionellt ofta.

Stormarna nyligen runt om i världen ödelade landskap och liv. Vi skickar kärlek till alla som har blivit drabbade och skadade. Vi håller dem i Filippinerna i våra hjärtan och i våra böner. Och det har stormat på andra sätt med förstörelse och livsförlust. Vi fortsätter att skicka ljus.

Förra månaden skrev jag om att vara på den spirituella vägen och att tillåta dig själv att bli ledd av anden i stället för av egot.

Denna månad vill jag summera några övningar som kommer att hjälpa att ge kraft i dessa förändringens tider. Jag har varit i kontakt med många som känner sig så nedtyngda av de aktuella världshändelserna att de inte vet eller minns var de kan börja. Jag hoppas denna kolumn hjälper till att åter inspirera er alla.

Rådet ifrån mina andliga hjälpare är att det nu är en bra tid för att gå inom sig själv och bortom ytan i de spirituella övningarna. Att skapa ett rikt och fruktbart inre landskap kommer att hjälpa till att bära dig igenom det som livet ger.

Förra månaden fick jag en mängd berättelser från klienter och studenter om hur transfigurationspraktiken hade helat dem.

För de som är nya läsare av transmutationsnyheterna; transfiguration är en praktik att resa inom sig själv till det som vi är under huden, för att uppleva vårt gudomliga ljus och att utstråla detta från vår kropp och in i världen.

En veteran rapporterade till mig att genom regelbunden transfigurationspraktik hade han kunnat hela sitt posttraumatiska stressyndrom.

Och jag har många rapporter om hur regelbunden transfigurationspraktik har skapat mirakulösa fysiska helanden för en del av mina studenter.

En del människor har skrivit till mig, om hur en daglig praktik med att uppleva sitt gudomliga ljus har hjälpt dem att stå igenom mycket utmanande livshändelser.

Andra har skrivit till mig att transfigurationspraktiken har varit till hjälp för att vara stabil och centrerad, när de har varit vittne och hjälpt andra som hade blivit sjuka eller led av en katastrofal händelse.

Och olyckligtvis har jag förlorat några kära vänner och studenter som nyligen dog. Eftersom de utökade sin praktik att uppleva sitt gudomliga ljus, dog de slutligen behagligt och lugnt.

Praktiken är ett mäktigt sätt att stärka sig själv. När vi upplever vår egen gudomlighet och perfektion skapar vi ett inre tillstånd i vilket våra celler kan kommunicera med varandra och frigöra den medfödda vetskapen om hur vi kan hela oss själva.

När vi transfigurerar och upplever ett tillstånd av enhet i stället för separation, kan vi nå ett lugnt och centrerat ställe inom oss, där vi är kapabla att rida på både de mjuka och de turbulenta vågorna, när vi reser genom livets flod.

Jag vill uppmuntra dig att varje dag ge dig tid att gå inom dig själv. Sätt på någon öppenhjärtlig musik och tillåt ditt medvetande att breda ut sig till ett enhetstillstånd. Res inom dig själv och upplev ditt inre ljus. Din avsikt skall vara att uppleva vem du är under huden. Du vill uppleva vem du är bortom kroppen och det rationella tänkandet. Du är en spirituell varelse.

Upplev ditt ljus som strålar ut som en stjärna på natthimlen. Hitta ditt inre stjärnljus.

Med transfigurationspraktiken bemödar du dig inte att skicka ljus till dig själv, till andra, eller ut i världen. Utan precis som en stjärna på natthimlen utstrålar du det obesvärat, utan avsikt om vart ljuset tar vägen. En stjärna beslutar inte vart ljuset ska ta vägen. Den bara skiner.

Detta tillstånd skapar en utstrålning som läker och lyfter upp dig. Dina ögon kommer åter att lysa ljust.

När du upplever världen genom andens ögon och utstrålar ljus alltigenom världen, kommer detta ljus och denna andliga kärlek att lyfta mörkrets skynke och ge näring till allt liv. Ju mer du transfigurerar ju lättare kommer det att bli att se genom andens ögon. Om din praktik är inkonsekvent är det svårare att skapa ett andligt flöde. Då slutar det med att du dras hit och dit mellan ego och ande, och det skapar en känsla av splittring i hur du uppfattar ditt liv och världen runt om dig.

Att uppleva ett andligt tillstånd ändrar vår uppfattning. Och en förändring i vår uppfattning ändrar vår realitet.

Vi måste träna vårt tänkesätt att förändras från att bara se det negativa och utmaningarna. När vi förnimmer världen utifrån vår gudomlighet, lär vi oss att se guldet och rikedomen även med alla utmaningar och upplevelser vi behöver för vår utveckling.

När livet tycks mörkt och är fyllt med sorg och lidande, finns det då en annan fruktbar bas som förändrar lidande till skönhet. När du fokuserar på skönheten, förändras din uppfattning. När din uppfattning förändras, så förändras livet. Ett sätt att förändra sin uppfattning är att komma tillbaka till ett tillstånd av respekt och förundran över livet, som du hade som barn.

Kom ihåg hur det var när du var liten, hur nytt och friskt allting verkade. Det kommer att understödja dig i att uppleva skönheten som livet bjuder på. Genom att göra detta, kommer du att märka att din attityd till vad livet ger dig förändras.

Du behöver fortsätta att förbättra din attityd, så att du slutar att reagera på allt som livet bär fram. Och det kan du göra genom att lyfta på skynket för att uppleva livets skönhet, vad som än händer i den yttre världen.

Genom att göra det kommer du att känna kärlek, uppskattning och tacksamhet för ditt liv. Och det leder alltid till en inre och yttre transformation.

Vi kan bli så överväldigade av allt som händer i den yttre världen. Gå inom dig och gör ditt personliga arbete. Det kan tilläggas med vilken aktivitet som helst, som du känner dig kallad till för att hjälpa jorden och levande varelser.

Här är en sammanfattning av några väldigt enkla övningar, som vi har arbetat tillsammans med i flera år nu.

Bär en liten sten i din ficka eller ha något sätt att påminna dig själv att hålla inne med vad du gör och fråga dig själv: ”Vad tänker jag på just nu?” Du vill lära dig att sluta tänka negativt, som ju leder dig bort från det du önskar.

Omgiv dig med naturbilder och fotografier av varelser som är värdefulla för dig. Du kan bära fotografier av valpar, kattungar, ungdjur, en ocean, en flod, en blomma, ett träd, eller en klippa osv. Vilken energi du än sänder ut i världen, den breder ut sig till alla livsformer som är värdefulla för dig. För vi är alla förbundna till en livsväv.

Du kan förändra din negativa syn med vackra ljud som fågelsång, skrattande barn etc.

Du kan skriva ner eller titta på inspirerande ord, som hopp, briljans, utstrålning, respekt, under, kärlek osv. När du ser på dessa ord kommer din momentana inställning att ändra sig.

Du kan också bära med dig inspirerande satser för samma syfte.

Tänk på något som du är tacksam för. Påminn dig om enkla saker som du älskar med livet, som första gången du smakade på glass, eller såg snö, etc.

Det är viktigt att vi är flitiga och observerar tankarnas gång alltigenom dagen. För vi behöver lära oss att omplacera våra negativa och saboterande tankar med tankar som kommer att leda till det resultat vi önskar.

Våra tankar är gjorda av ord. Och ord är frön. När vi talar, planterar vi frön, som när de får näring kommer att växa med djupa rötter och till starka plantor. Vilka plantor vill du se växa sig starka i din inre trädgård och i vår jords trädgård? Kom ihåg att vad du ger näring det växer. Kom ihåg den arameiska frasen Abraq ad Habra (abrakadabra) som betyder ”Jag skapar när jag talar”.

När vi lever ett liv fyllt med tacksamhet och är flitiga med att uppmärksamma vilka tankar och ord vi använder, kan vi till detta bemödande lägga till att förändra vårt synsätt, för vi måste minnas att vi drömmer våra liv och världen till verklighet med vår imagination.

Vi måste alla lära oss hur vi kan fokusera vår imagination tillsammans, för att föreställa oss det liv och den värld vi vill leva i. Detta fordrar att vi använder alla våra sinnen och stiger in i drömmen, och lever utifrån den drömmen, som om den vore verklighet.

Vi dagdrömmer alltid. Och det är dags att fokusera vår imagination på det som vi vill skapa, i stället för på det kaos som vi använder vår föreställningsförmåga till att drömma till verklighet.

Och samtidigt vet vi inte vart anden och evolutionen leder oss. Paradoxen gäller att göra vårt drömarbete, medan vi ger oss hän till resultatet.

När du reagerar på människor och på livet, se till att du uttrycker dina känslor, men samtidigt förändrar och omformar energin bakom dina emotioner till ljus och kärlek. Ge uttryck för dina känslor men sänd dem inte.

På så sätt ger vi kontinuerligt näring till kärlek gentemot till hat, lidande och separation.

Och ge dig ut i naturen och förena dig med den så ofta du kan. Det spelar ingen roll om du lever i en stad eller på landet. Jorden är levande och har en ande. Allt som existerar på denna planet är levande och har en ande. Det är dags att återförena oss med anden som lever i allt – vilket betyder allt som är levande.

Förena dig med jordens hjärtslag. Uttryck varje dag tacksamhet för ditt liv och till jorden, vattnet, luften och solen, för att de ger allt du behöver för att frodas.

Vi har tillsammans gjort alla dessa praktiker som jag här har skrivit om i många år.

För de av er som är nya med detta arbete, övningarna är beskrivna i mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts, och The Shamans’s Toolkit (med den tidigare titeln How to Thrive in Changing Times).

Och jag undervisar allt detta på ”Shamanic Visioning” som är en kurs som producerats av Sounds True på 6 CDs.

När vi närmar oss tiden att fira vintersolståndet, är det viktigt att vi kommer bort ifrån den kommersiella aspekten av helgdagarna. I tidigare Transmutationsnyheter skrev jag om att skapa ett böneträd i ditt hem, på ditt arbete eller i din gemenskap.

Den tid vi lever i kallar oss att stärka vår gemenskap. För det är bra att leva i en stark gemenskap när utmaningar uppstår. Vi har sett människor som kommer ihop och planterar gemensamma trädgårdar. När katastrofer har skett har vi sett att människor samlas i gemenskaper och hjälper varandra att återuppbygga sina hem och sina möjligheter till arbete.

Vi kan berika vår gemenskap med spirituella praktiker. När jag genomförde Medicine for the Earth Heart Study i Integrative School of Medicine vid Michigan Universitetet, var min grupp positivt påverkad av arbetet. När jag tänker tillbaka på kraften som uppstod under vår gemensamma tid, tror jag att den berodde på att människor blev så rörda av kärleken vi skapade i vår cirkel. Var och en visste hur mycket varje person brydde sig om honom eller henne och ville att de skulle lyckas med läkningen. Jag personligen tror att det var kärleken och understödet i gemenskapen som slutligen skapade de positiva resultat vi såg hos deltagarna.

Det skulle väl vara underbart att bringa in sådant understöd i din familj, i din arbetsgemenskap och i din gemenskap där du bor.

Det kan göras enkelt med att hitta ett träd eller en buske, som du kan tacka för beredskapen att bära böner. Bjud in människor att löst binda ett band eller en bit garn (du vill ju inte bryta grenarna), som innehåller en bön. Du kan sätta upp en böneskål och bjuda in människor att lägga sina böner i. Och så kan du be varje person i din familj, vid ditt arbete eller i din gemenskap att de har för avsikt att bönerna för var en blir besvarade. Detta kommer att skapa en förbindelse människor emellan, som har en positiv inverkan på alla.

Människor kommer att känna att någon bryr sig om dem, och det stärker förbindelsen som behövs för att vara ett verkligt understöd till alla i din gemenskap.

Fullmånen är den 17 december. Vi är en stark älskande och understödjande gemenskap. Vi samlar vårt spirituella ljus för att fortsätta väva ett starkt, kraftigt och strålande ljusnät inom och runt om jorden.

För de som är nya läsare till Transmutationsnyheterna kan läsa beskrivningen om hur man deltar i fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna sida.

Solståndet är den 21 december. Låt oss tillsammans fira förändringen i årstiden. Vi firar vintersolståndet och ljusets återkomst på den norra hemisfären och på den södra hemisfären sommaren som kommer tillbaka.

Jag vill be er att under solståndet göra en meditation eller shamanisk resa för att sammansmälta med elementen. Förena dig med jorden, vattnet, luften och solen. Uttryck din tacksamhet för energin och livet de ger. Ställ frågan med vad du kan hjälpa till i dessa förändringens tider, som jorden genomgår.

Placera böner och välsignelser på ett altare inomhus eller utomhus för de tusentals läsare i vår globala gemenskap, som arbetar tillsammans med de övningar jag delar med mig av i Transmutationsnyheterna. Låt oss skapa vår böneskål och ge näring till hälsan och livet i vår cirkel.

Jag känner att jag för mig själv behöver tid att tänka över, hur jag kan förändra min undervisning för att hjälpa människor att fördjupa sitt spirituella arbete, nu när världen förändras så snabbt.

I somras fick jag två nya bokkontrakt. Det ena är från Sounds True för att skriva en bok om det jag undervisar i min kurs ”Shamanic Visioning”.

Med denna bok antar jag attidyden, att det skulle kunna vara den sista jag skriver om shamanism. Kanske inte, men med den attityden skriver jag. Jag ger mig mycket tid att reflektera över hur jag önskar förändra mina tidigare lektioner om shamanism och shamaniska övningar, för att få shamanismen ”ur asken”.

Jag känner starkt att shamanismen kommer att förändras och att den har obegränsade möjligheter till att vara en helande kraft på vår planet. Men den shamaniska praktiken har ”lagts i en ask”, eftersom människor i den moderna världen har försökt att ge den alltför mycket form. Kraften i det osynliga kan gå förlorad när man fokuserar på metoden. Detta är min mening.

Den andra boken, som jag har ett kontrakt för, författar jag tillsammans med Llyn Roberts. Vi skriver en vacker bok om att återförenas med den feminina aspekten i naturen. Denna bok är så fräsch och annorlunda. Det finns inget liknande på marknaden. Inner Traditions kommer att publicera den. Jag älskade att jobba med Llyn på detta projekt och är spänd på boken.

Jag måste säga, att jag bara undervisar två kurser under 2014. För jag tar detta år till att fördjupa min undervisning genom mitt författande och också för att ha tid att få insikt om vad jag vill undervisa i framtiden.

Naturligtvis skall jag med glädje fortsätta att skriva Transmutationsnyheterna.

När vi närmar oss det Nya året och nya möjligheter för helande, tillväxt och utveckling, vill jag tacka alla som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna till läsare runt om globen.

Låt oss tacka Sylvia Edwards, som är webmaster för denna sida. Hon har en sådan generositet och har gjort så mycket för att hålla Transformationsnyheterna tillgängliga. Välgång till dig Sylvia med allt det bästa livet har att erbjuda!

Och föreställ er vilket arbete det är att översätta alla ord jag skriver i Transmutationsnyheterna. Så låt oss skicka tacksamhet och lyckönskningar och utstråla kärlek och ljus till de som generöst ger sin tid för översättningen.

Katalin Abrudan – Ungerska
Lena Anderheim – Svenska
Nello Ceccon – Italienska
Ines Fermoso – Spanska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Dorota Goczal – Polska
Els de Graaff van Meeteren – Holländska
Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari – Grekiska
Annie Idrissi – Franska
Miriam Kissova och Jan Lenc – Slovakiska
Irina Osechinsky – Ryska
Eva Ruprechtsberger – Tyska
Tea Thum – Finska
Simin Uysal – Turkiska

Vi församlas och skickar välsignelser, ger tacksamhet och utstrålar kärlek och ljus till oss alla i gemenskapen, när vi tillsammans fördjupar det spirituella arbetet, som skapar exceptionella förändringar i våra egna liv och i världen runt om oss.

Vi önskar er alla ett glädjefyllt solstånd!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser kan du läsa dem på hennes originalsida!

Copyright © 2013 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts