Transmutationsnyheter juni 2013

Jag vill tacka alla för de vänliga orden, vackra budskapen, bönerna, kärleken och understödet, när min mor Lee Ingerman lämnade jorden. Jag ville verkligen svara på vartenda email och kort som jag fick, men det var inte möjligt för mig att göra det. Jag hoppas ni kände mina tack och kärlek komma tillbaka till er.

Detta är en intensiv tid med reflektion för mig. De sista fyra åren av mitt liv kretsade helt runt att se till mina föräldrar. Och jag har nu mycket att gå igenom.

Vi all förkroppsligar våra livserfarenheter. Våra upplevelser sätter sig i våra celler och modellerar oss på olika sätt. Vi har möjligheten att omforma och förändra utmanande livserfarenheter – att känna dem och bestämma hur de ska forma och guida oss.

Vi kan alltid välja att utvecklas och använda våra utmaningar som gåvor och verktyg för att hjälpa oss att växa.

Vi kan låta livsupplevelser sätta sig fast och göra oss hårda. Eller vi kan fokusera på det positiva och även när vi är sårade le och förmedla vänliga ord. Detta förändrar oss och lyser upp oss även under de svåraste tiderna. Jag uppskattade verkligen att bevittna hur min mamma blev fridfullare och ljusare de sista åren i hennes liv eftersom hon tidigare kunnat fastna i livets svårigheter.

I How to Thrive in Changing Times skrev jag om en tibetansk nunna som hade varit fängslad av kineserna. Hon hade torterats och satt många år i fängelse.

Denna underbara nunna var i en bokhandel i Santa Fe. Någon frågade henne hur hon hade kunnat övervinna vad som hänt henne. För nu var den tibetanska nunnan en strålande och lycklig person. Hon svarade att hon inför sig själv hade upprepat mantrat, ”Tack för allt, jag har inget att klaga över”. Denna förändrade attityd läkte henne och hon fick ett annat livsperspektiv.

Jag har i mitt eget liv upptäckt att när jag känner mig nere, så tänker jag på ett av mina älsklingsträd, som jag besöker när jag promenerar. Jag föreställer mig att jag lägger händerna på barken och känner min djupa förbindelse och kärlek till naturen. Detta lyfter alltid upp mig.

Vid slutat av min mors liv fokuserade hon på vad hon älskade i stället för på sina utmaningar. Jag valde att koncentrera mig på hur mycket jag älskade båda mina föräldrar och på de underbara minnena i stället för att tänka på de svåra tiderna i vårt förhållande.

Att växla vår fokus till det vi älskar i livet förändrar våra nervbanor och öppnar upp nya möjligheter att känna glädje i stället för smärta. Vi förnekar inte smärtan som vi känner eller svårigheterna vi har upplevt. Men vi kan välja hur våra livserfarenheter formar vår närvaro och möjligheten att tillåta kärlek och att vårt ljus kan skina igenom oss.

Vi firar sommar/vinter-solståndet den 21 juni. Vad vi än har upplevt i livet, är vi vem vi är på grund av det som här hänt.

Vi har alla skördat goda frukter från våra mödor.

Låt oss välja att reflektera över skönheten i de frukter, som växer ur oss när vi har vuxit och utvecklats till underbara varelser. Fira allt det du är nu. När du gör det hedrar du naturen och universum för det liv som du har getts.

Min mamma hade en sådan passion för livet. För henne var livet en värdefull gåva. Jag har känt att det bästa sättet att hedra hennes liv, är att vara i djup tacksamhet för livet jag fick genom mina föräldrar, mina förfäder och förmödrar, jorden, luften, vattnet, solen och universums kraft. Jag har alltid gjort mina tacksamhetsövningar, men nyligen kommer tillståndet av tacksamhet ifrån ett djupare ställe inom mig. Min tacksamhetskälla är mycket djupare nu.

Att vara djupt tacksamma för våra liv vördar livskällan. Det är dags för oss att fira livsgåvan vi fått.

Ge dig tid vid solståndet att tänka på de gåvor du har fått från dina förfäder och förmödrar och från jorden, luften, vattnet och solen. Tillåt ditt tacksamhetstillstånd att bli djupare och att flöda genom dig för att fira livet.

Under de senaste åren har jag skrivit om ovillkorlig kärlek, ljus, glädje och tacksamhet. Dessa medvetandetillstånd utgör alltid vilka vi är och är inte beroende på våra yttre omständigheter.

Allt som livet ger oss tar oss djupare och djupare in i vår inre rikedom, där vi kan låta ovillkorliga medvetandetillstånd flöda upp genom oss och in i världen.

Ge dig und solståndet tid att reflektera över hur djup din egen rikedomskälla har blivit.

Låt våra hjärtan förenas och tillsammans önska alla i vår gemenskap en glädjefylld midsommar! Låt ditt ljus, kärlek och tacksamhet flöda igenom dig och ge näring till allt liv på vår vackra planet. Glad midsommar!!

Väv in detta tillstånd av tacksamhet och uppskattning i vår fullmånsceremoni och skapa ett nät av gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek inom och utigenom jorden så att det berör varje levande varelse på vår fantastiska jord.

Livet är värdefullt! Låt oss fira och hedra livet!

Om du är en ny läsare av transmutationsnyheterna kan du under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida få instruktioner om hur du kan delta i vår fullmånsceremoni.

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du göra det på den engelska originalsidan.

Recommended Posts